22 Mayıs 2009 Cuma

KARACAOVA yazdığım kitap


https://docs.google.com/document/d/1G0sIF4ZZchqKtHeyTLUB1RQIlQ9A7TdG9yKC5WgNFO8/pub
                                                               karacaova ve gostelup koyu                               
karacaova

yazdığım kitaplar


Yazdığım kitaplar, Osmanlı arşiv çalışmalıdır. Üniversiteler, kütüphaneler, konu ile ilgili araştırma yapan öğrenciler tarafından talep görmektedir. Libra Kitap evi Rıfat bali tarafından gönderilen Kitaplarımın bulunduğu Üniversiteler, , Stanford Üniversitesi,
Indiana Üniversitesi,
University of Texas at Austin,
Yale Üniversitesi
Fransız Milli Kütüphanesi,
Benim tarafımdan gönderilenler,İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İstanbul, Sarıyer Belediyesi Kütüphanesi,
Lozan Mübadilleri Vakfı
 1. Karacaova ve Göstelup Köyü - Kitap - kibo.com.tr

  www.kibo.com.tr/kibokatalog/kibodetay.php?pid=790192

  Toplam 2 Kayıt Bulunmuştur.
  Aktif Sayfa: 
  Sayfadaki Kayıt: 
   
  Sıralama: 
  Aranan İfade:"hüsnü yazıcı"
  Karacaova ve Göstelup Köyü Karacaova ve Göstelup Köyü
   Hüsnü Yazıcı
   Sage Yayıncılık
  Satışta.
  Fiyatı:10.00 


  Dünden Bugüne Sarıyerin Bahçe Köyü Dünden Bugüne Sarıyerin Bahçe Köyü
   Hüsnü Yazıcı
   Sage Yayıncılık
  Tükendi.
  Fiyatı:12.00 

  Toplam 2 Kayıt Bulunmuştur.

SELANİK KARACAABAD/KARACAOVA BÖLGESİ 1831-1904 NÜFUS DEFTERLERİ


karacaova ve gostelup koyu

KARACAOVA
ve Göstelup Köyü
Hüsnü YAZICI
Hüsnü Yazıcı
2
KARACAOVA ve Göstelup Köyü
Copyright © 2011
Hüsnü YAZICI
ISBN: 978-605-9932-25-7
Tüm hakları yazarına aittir.
Yazarın izni alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması
veya farklı biçimlere çevrilmesi yasaktır.
BASKI: SAGE MATBAACILIK
Karacaova ve Göstelup Köyü
3
KARACAOVA-KARACAABAD-SELANİK
Karacaova bölgesine Türklerin yerleşimi iki dönemlidir.
Birinci yerleşim Bizans dönemi 1100 yılları itib77ari ile orta
asyadan gelen Türkler aileleri ile yerleşimi.
İkinci yerleşim Osmanlı dönemi 1385 yılları itibari ile Yörükler
görevli veya gönüllü gelen memur ve asker aileler.
KARACAOVA BÖLGESİ HAKKINDA
BİLGİLER-OSMANLI DÖNEMİ
Yunanistan’ın kuzeyinde Makedonya bölgesinde yer alan
Karacaova kaymakçalan dağları arasında kalan ovalık bölgedir.
Osmanlı döneminde selanik sancağına bağlı Karaca paşa tarafından
alındığı için bu bölgeye Karacaova, bu bölgeden gelen mübadillere
de Karacaovalı demişlerdir.
Karacaova (Vodina) bölgesi Osmanlı İmparatorluğu zamanında ilk
kez Gazi Evrenoz paşa tarafından 1385 yılında alınmış ve daha sonra
kaybedilmiştir.
Tekrar II. Murat zamanında 1430 yılında kesin olarak Osmanlı
topraklarına katılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Rumeli de yaptığı fetihler sonrası
Anadolu’nun değişik yörelerinden getirdiği Türkleri bu bölgelere
yerleştirdiği birçok tarihi kaynakta anlatılmaktadır.
Osmanlı tarihi ile ilgili yazılmış olan bir eserde Selanik vilayetinin
2. Kez fethinden sonra Yenice-i Vardar da bulunan Türklerin bir kısmının
bu bölgeye aktarıldığı belirtilmektedir.
Karacaova bölgesinden gelen halk Türkçe’nin yanı sıra bölgenin
ortak dili Makedonca dili de konuşmaktaydı.
Hüsnü Yazıcı
4
Öte yandan Karacaova da yaşayan halkın bir kısmı ipek kozası
üretimi, ipek üretimi ve dokuma tezgâhlarında değişik kumaşlar üretimi
ile de uğraşmakta idi. Bunların yanı sıra halkın gereksinimlerine
cevap veren ayakkabı tamircisi, kasap, fırıncı, usta, kahveci gibi mesleklerle
uğraşan kişiler de vardı.
Karacaova da yaşayan büyüklerimizin Müslümanlık konusunda
dini bilgilerinin de oldukça iyi olduğu gelenler içinde Hafız, molla ve
imam gibi dini lakaplar taşıyan insanların fazla olmasından anlaşılmaktadır.
Hem kadın hem de erkeklerde Hafız lakabı taşıyan birçok kişi, vesadece
erkeklerde Molla ve imam olarak adlandırılan kişiler bulunmakta
ve bu kişilerin dini bilgilerinin oldukça iyi olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca okullarda eğitim almış kişilerde bulunmaktaydı örnek (kadı
gibi)
Mübadele ile gelen atalarımıza bıraktıkları mala karşılık sadece
yaşayacakları bir ev, ekip biçecekleri bayır ve tarlalar sınırlı ölçüde
verilmiştir.
Hiç kimse Selanik’te bıraktığı yerler kadar mal sahibi olamamıştır.
Gelen 1.nci kuşak mübadiller her zaman Rumeli’yi özlemişler ve bir
gün oralara geri gideceklerinin hayalini kurmuşlardır.
Selanik Karacaova’da iken daha iyi yaşam koşulları ve daha iyi
eğitim düzeyine sahip olan atalarımız, mübadele sonrası yaşanan sorunlarla
uğraşmak zorunda kalmışlar ve başarılı sonuca ulaşmışlardır
1nci kuşak mübadiller türkiyede evlatlarının eğitimine önem vermişlerdir
dönemine göre üniversite mezunu türkiyenin yüzde ortalamasından
yüksektir
SELANİK SANCAĞINA BAĞLI KARACAOVA - VODİNA YENİCE
VARDAR- NAHİYELERİN BİRLEŞMESİYLE
KARACAABAD KAZASI KURULDU.
Karacaova ve Göstelup Köyü
5
OSMANLI DÖNEMİNDE BU BÖLGEDEN YETİŞEN
TARİHTE İZ BIRAKAN ÜNLÜLER
Zübeyde hanım (1857)- Atatürk'ün annesi
Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı tarihinin ünlü denizcilerinden,
kaptan-ı derya(babası yenice vardarlı)
Barbaros Hayreddin Paşanın, babası (yenice vardarlı Yakup Ağa,
bir Osmanlı Türk sipahisiydi
Barbaros Hayreddin Paşanın-kardeşleri-oruç reis-ilyas reis (babası
yenice vardarlı)
Hayali asıl ismi Mehmed'tir.edebiyatı şairinin mahlası. Eserleri
zengin bir hayal gücüyle yazılmış, ince ve duyarlı bir üsluba sahiptir(
yenice vardar) ahmet kadiri - osmanlı şairi- dogum tarihi bilinmiyor.
Dr. Yusuf Vardar 1921 - Tübitak Bilim Ödülünü alan İlk botanikçi
(Karacaova) hakkı yeten -(baba hakkı- 1910) beşiktaşlı futbolcu
(vodina) muharrem hürrem erman -(1913) erman filimcilik türk
sinaması(vodina)
Hüsnü Yazıcı
6

KARACAOVADAN GELEN AİLELERİN
MESLEKLERİ
imam 17
yazıcı 23
molla 339
hafız 149
hoca 110
öğretmen 7
müderris 5
kadı 1
tüccar 40
ipekçi 634
kozacı 526
çiftçi 5871
bakkal 30
kahveci 18
fırın 3
berber 11
kuaför 1
terzi 4
usta 11
kunduracı 10
tütüncü 7
kalfa 2
pehlivan 35
Karacaova ve Göstelup Köyü
7
KARACAOVADAN MÜBADELEDE GELEN AİLELERİN
KÖY NÜFUSLARİ HANE OLARAK
GUSTULÜP-göstelup 489
FUŞTAN 592
KOZİŞAN 315
karalat 243
manastırcık 119
ıslatana 266
bizova 198
notya 781
karadere 98
podrum 117
ustrovine 105
çerneş 178
lofçova 1
trestenik 377
toromanlı 10
gabarişte 183
süren 418
sepiska 343
nohor 226
pirbodişte 297
drağman 383
Nüviye 1
kapenyan 468
Hüsnü Yazıcı
8
KARACAOVA BÖLGESİ HAKKINDA BİLGİLER
OSMANLI DÖNEMİ ÖNCESİ
KAYNAK BİLGİLER
Karacaova-karacaabad bölgesine Türklerin ilk yerleşimi 1100 yıllarında
orta asyadan gelenler Bizans döneminde aileleri ile yerleştirildi(
dönemler içinde Peçenek-uz oğuz boyları-kıpçaklar-ve osmanlı
dönemi)
KAYNAK BİLGİLER
1- ANNA KOMNENA- (1083-1153) BİZANSLI TARİHÇİ Bİ-
ZANS İMPARATORUN KIZI
2- JOHN ZONARAS - YUNANLI 12 NCİ YÜZYILDA YAŞAMIŞ
BİZANSLI VAKANÜVİS VE DİN ADAMI
3- LAONİKOS CHALKOKONDYLES- (1423-1490) BİZANS
TARİHÇİSİ
4- MÜNECCİMBAŞI AHMET DEDE- (SELANİK-1631-
MEKKE-1702) 17 NCİ YÜZYIL OSMANLI TARİHÇİSİ
5- AKDES NİMET KURAT- (1903-1971) TATAR ASILLI
TÜRK TARİHÇİ AKADEMİSYEN
6- HÜSNÜ YAZICI- (1964-SARIYER DOĞUMLU) MÜBADELENİN
SELANİK-KAZASI KARACAABADKARACAOVA
BÖLGESİ ADLI KİTABIN YAZARI
Karacaova ve Göstelup Köyü
9

KARACAOVA-KARACAABAD  BÖLGESİ NEREDE  1600 YILLARI İLE BAŞLAYAN MÜSLÜMAN - TÜRKLER İN YERLEŞİMİ NASIL OLDU  ÖĞRENMEK İÇİN- EVLADI FATİHAN NEDİR-  KONYAR NEDİR- TIMAR TOPRAK SİSTEMİ NEDİR- 1831 YILINDA ETNİK KÖKENE GÖRE YAPILAN İLK  RESMİ NÜFUS SAYIMINI BİLMEDEN ÖĞRENEMEZSİNİZ ANLATAMAZSINIZ BİLGİYE ARAŞTIRARAK BELGEYİ KAYNAĞINDAN BULARAK SONUCA VARIRSINIZ

MÜBADELE NEDİR?
1910 ile 1922 yılları arasında,
Osmanlı Devletinin çöküşü, Balkanlar’daki yüzlerce yıllık vatan
topraklarının yitirilmesi, 1. Dünya Savaşı, yurdun düşman işgaline
uğraması ve Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye Cumhuriyetinin kurulması
gibi birçok tarihi olay yaşandı.
Bu sancılı yıllar,
Türk milletinin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğunun yüzlerce yıllık
vatandaşları olan Rum halkı için de büyük acılar içinde geçti.
Balkan Savaşı sonrasında yüz binlerce Müslüman Türk, savaşta
yenik düşen Osmanlı ordusunun peşi sıra sonsuz acılar içinde doğdukları
toprakları terk ederek Anadolu ‘ya sığındı
.Benzer trajedi, 1922 yılında Kurtuluş Savaşında yenik düşen Yunan
ordusuyla beraber Anadolu’yu terk eden Ortodoks Rumların başına
geldi.
Bir ay gibi kısa bir süre içinde yüz binlerce Ortodoks Rum Yunanistan’a
sığındı.
Yunanistan’ın nüfusu bir anda dörtte bir oranında arttı.
Bu durum Yunanistan’da büyük sıkıntılara ve kaosa yol açtı.
Lozan Barış Konferansı toplandığında öncelikle sığınmacılar ve
esirler konusu ele alındı.
İngiltere temsilcisi Lord Curzon’un teklifi ve Milletler Cemiyeti
görevlisi Nansen’in raporu doğrultusunda;
Yunanistan’da yerleşik Müslümanlarla Türkiye’de yerleşik Ortodoks
Rumların zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi imzalandı.
Bu sözleşme uyarınca;
İstanbul’daki Ortodoks Rumlar ile Batı Trakya’daki Müslümanlar
hariç Yunanistan’da yerleşik bütün Müslümanlar Türkiye’ye,
Türkiye’de yerleşik bütün Ortodoks Rumlar Yunanistan’a gönderildi.
Mübadele sözleşmesinin kapsamına 18 Ekim 1912 tarihinden sonra
yurtlarını terk etmiş olanlar da alınarak mülteciler sorununa bir
çözüm bulunmuş olduHüsnü
Yazıcı
10
MÜBADİLMİ
MUHACIRMI
Mübadele, bilhassa Müslüman Türkler için sıradan bir göç olayı
değildir.
Türk Mübadiller,
ata topraklarında bırakmaya mecbur kaldıkları ev, bark, bahçe,
dükkan ve arazilerine karşılık
Türkiye’den kaçan Rumlar’dan kalan arazilerin bir bölümünü almışlardır.
Dolayısıyla bilinçli hiçbir mübadil, “muhacir” sıfatını kabul
etmez,
her fırsatta bu sıfatı reddederek “mübadil” sıfatını taşıdığını muhataplarına
ısrarla anlatır
MÜBADİL NEDİR?
Değişim, değişme, değiş tokuş anlamındaki Arapça sözcük
SELANİK SANCAĞI
KARACAABAD KAZASI
GUSTULÜP KÖYÜNDEN 1924 YILINDA MÜBADELEDE
GELEN AİLENİN HİKAYESİ
Osmanlılar döneminde Selanik'te Yazıcı lakaplı Hüseyin Efendinin
oğlu İpekçi Yazıcı lakaplı Mehmet Efendi Fustan köyünden Ümmühan
Hanım ile evlenir. Bu evlilikten Hüsnü,Basri ve Hüseyin isimli
üç çocukları olur.
Mehmet Efendi'nin erkek kardeşi Molla lakaplı Hasan Efendi ortalığı
kasıp kavuran eşkiyalar tarafından öldürülür. Öldürülen hasan
efendi ve Mehmet ile kız kardeşi Havva'nın mezarları Gustulüp köyünde
bulunmaktadır.
Mübadele herşeyi değiştirir. Mehmet Efendi'nin eşide 1924 yılında
mübadele ile İstanbul'a gelir ve Bahçeköy'e iskan edilerek yaşamını
burada sürdürür ve 1937 yılında vefat ederek Bahçeköy mezarlığına
defnedilir.
Eşkiyalar tarafından öldürülen Hasan Efendi'nin oğlu Cemal ise
İzmir Reisdere köyü Alaçatı'ya iskan edilir.
Yazıcı Mehmet Efendi mübadele olana kadar köyünün en tanınmış
adamlarından biri olarak kendisini kabul ettirir. Komşu köylerde de
saygınlığı olan sözü sohbeti dinlenen biridir ve köye gelen mülki erKaracaova
ve Göstelup Köyü
11
kanı karşılama,ağırlama,misafir etme görevlerini severek yerine getirir.
Köyün konuksever aile reisi Yazıcı Mehmet Efendi köyünde etrafı
taş duvarlarla çevrili,yemiş ağaçlarıyla dolu bahçe içindeki iki katlı
evde ikamet eder. Konuklarını da burada ağırlar. Yazıcı Mehmet
Efendi'nin çocukları bu evde doğar,mübadeleye kadar burada yaşarlar.
Geçimlerini dutçuluktan ve tarlalarında ektikleri değişik ürünleri satarak
sağlar. Tarlada çalıştıkları bir günde acı bir sonla karşılaşırlar.
Nişanlı olan oğlu Hüseyin kaza ile bacağını orakla keser,üç gün sonrada
vefat eder. Diğer oğlu Basri evlidir. Babası ve kardeşleri ile aynı
evi paylaşır. Basri Efendi'nin iki çocuğu vardır 1930'lu yıllarda genç
yaşta vefat eder. Bir diğer oğlu olan Hüsnü 1893 yılında Karacaabad
Gustulüp köyünde doğar,büyür evlenir. Ana-babasından ayrılmaz,
birlikte yaşarlar,aynı işi yapar,aynı işte çalışırlar.
Hüsnü Efendi'nin bir kızı vardır. Askerlik görevi için Trablusgarb'a
gideceğinden eşinden kızından ayrılacaktır. O günün koşullarına göre
hayli de dünyalığı vardır. Birini teslim etmesi gerekir dünyalığını. Çok
varlıklı olan kayınpederini en sağlam olarak görür ve kayınpederine ''Ben
askere gidiyorum. Bir teneke altınım var. Ölürsem senin ama askerden
döndüğümde sorun yok. Ama bir olay olduğunu anladığında altınları şu
ağacın altına göm,dönersem oradan alırım. ''der. İstediği gibi olur ve askerden
sağ salim döner ama beklediği gibi olmaz. Çünkü kayınpederi,
karısı ve kızı o dönem çok yaygın olan kolera hastalığından ölür. Bu
durumda yapacağı tek şey ağacın altını kazmak ve altınları aramaktır.
Öyle yapar ve ne kadar kazıp dursada ağacın altında hiçbir şey bulamaz.
Demek ki kayınpederi söylediklerini dikkate almamış ve kendi bildiğinde
hareket etmiştir. Hüsnü Efendi bu olayı unutmaz ve önemli bir anı olarak
anlatırdı.
Hüsnü Efendi,aynı köyden 1903 doğumlu Hasine Asiye Hanım'la
evlenir. Hüsnü Efendi de 1924 yılında mübadele ile Türkiye'ye gelir
ve Bahçeköy'e iskan edilir. Geldikleri yerde bıraktıkları malları kadar
alamadılarsa da kendilerine verilenden de şikayetci olmaz. Mübadele
gereği Bahçeköy'den ayrılan Rumlardan kalan bir ev ve sekiz dönüm
tarla verilir kendisine. Ama meydana gelen yangınla yanar kül olur evi
bir başka eve geçer. Bugün Bahçeköy'de meydan olarak görünen yer
Yazıcı Hüsnü Efendi'nin evinin bulunduğu yerdir.
Hasine Asiye Hanım evin yanmasına çok üzülür. Çünkü ev hem
çeşmeye yakın hem de köyün tam merkezindeydi. Ama çok geçmez
birkaç yıl sonra yanan evin karşısında bir arsayı 1940 yılında satın alır
Hüsnü Yazıcı
12
ve alt katları dükkan olmak üzere iki katlı iki ev yaparlar. Birinde
kendisi,diğerinde çocukları oturur. Daha ileri yıllarda beş erkek birleşerek
1972 yılında iki apartman inşa ederek yaşamlarını burada sürdürürler.
1934 yılında Soyadı Kanunu çıkınca Hüsnü Efendi lakapları olan
''YAZICI''yı soyadı olarak alır.
Hüsnü Efendi 1940-1970 yılları arasında Bahçeköy'e gelen misafirleri
ağırlar,misafir eder,evi yeterli olmazsa kahvehanesini yatacak
yer olarak tahsis ederdi.
Hüsnü Efendi'nin yaptığı işler arasında çiftcilik ve hayvancılık da
vardı. Çiftçi olarak yetiştirdiği ürünleri Büyükdere-Tarabya-Yeniköy
gibi yerleşim bölgelerine götürüp satardı. Hayvancılığını da devam
ettirdiği için hayli tanıdığı,eşi-dostu ve arayanı vardı.
Hüsnü Efendi'nin kısa süreli bir de Edirne olayı oldu. Bu serhat
şehrinde fazla kalamaz ve tekrar Bahçeköy'e döner.
Hüsnü Efendi beş erkek bir kız olmak üzere altı çocuk sahibi olur.
Eşini 1968 yılında kaybeder,kendisi de 1972 yılında rahmetine kavuşur.
Anlattığına göre memleketindeki yaşamı varlıklı olduğu ve güzel
geçtiğidir.
Beşi erkek biri kız altı çocuğu günün koşullarına göre varlıklı olarak
iyi bir yaşam sürdüler. Çocukları; ormancılık, bakkalık, kasaplık,
yemcilik, kahvecilik, hayvancılık ve bahçecilik işleri ile uğraştılar. Kız
çocuğu Necibe Bahçeköy'de evlilik yaptı. Erkek çocuklarından, Süleyman
Yazıcı 1950'li yıllarda Orman işletmesinde ihalelere girerek
ağaç alıp,satışını yapardı. Mehmet Yazıcı odunculuk ve nakliye; Ali
Yazıcı kahvecilik, berberlik ve kasaplık; Hasan Yazıcı odunculuk ve
bakkalcılık; Mustafa Yazıcı ise üniversite okuyordu.
Mübadele ile gelen ailenin çocukları ve torunları hayatlarından
memnundur. Yaşanmış hikayeyi 1972 yılına kadar yazdım. Genelde
anlatılan öyküler acı ve ızdırap dolu!Büyüklerimden ne duyduysam
onu yazdım. Devamlı Allah'a şükreden ve huzurlu olduklarını belirttiklerinden
bende yaşım gereği tanık olduklarımı yazdım.
Karacaova ve Göstelup Köyü
13
MÜBADİLLERİN 1924 YILINDA MÜBADELE EDİLDİĞİ
KÖY BAHÇEKÖY
Sarıyer’in yemyeşil bir semtidir.
İlk kuruluşu 1521 yıllarına dayanmaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Seferi sonrasında yanında getirdiği
sırp esirleri bu bölgeye yerleştirmiş.
Ve kurulan bu köye Belgrat köy çevresindeki ormana Belgrat köy
adı verilmiştir.
Daha sonra köyün bent sularına zarar verdiği anlaşılarak köy buradan
topluca alınarak şuan ki yerine taşınmıştır.(1894)
Bu köye de Bahçeköy adı verilmiştir.
1924 mübadelesinde selanik sancağına bağlı vodina Karacaova
bölgesi gustulüp ve fuştan köyünden lozan antlaşması gereği ordaki
mallarına karşılık 8 dönüm tarla 1 ev verilerek müslüman türkler yerleştirilmiştir.
Daha sonra Türkiye'nin değişik illerinden göç almıştır
Hüsnü Yazıcı
14
Karacaova ve Göstelup Köyü
15
Hüsnü Yazıcı
16
Karacaova ve Göstelup Köyü
17
Hüsnü Yazıcı
18
Karacaova ve Göstelup Köyü
19
Hüsnü Yazıcı
20
Karacaova ve Göstelup Köyü
21
Hüsnü Yazıcı
22
Karacaova ve Göstelup Köyü
23
Hüsnü Yazıcı
24
Karacaova ve Göstelup Köyü
25
Göstelüp köy yolu
yenice vardar
Hüsnü Yazıcı
26
bizova
fuştan
Karacaova ve Göstelup Köyü
27
kapinyani
karlat
notya
Hüsnü Yazıcı
28
prodrom
kuzuşan
Karacaova ve Göstelup Köyü
29
slatine
subusko
Hüsnü Yazıcı
30
Karacaova-karacaabad
Selanik
Karacaova ve Göstelup Köyü
31
GÖSTELUP-GASTELOP-GUSTULÜP
Yunanistanın mekodanya bölgesi-selanik-vodina(edessa) göstelup
( Konstantia ) köyü Osmanlı zamanında selanik sancağına bağlı ipek
böcekçilği -tarım ve hayvancılık- yapılan Vodinaya (edessa) uzaklığı
35 km dönemler içinde kazası -(ilçesi)-karacaabad-vodina- ve yenice
vardar üç kazayada değişik dönemler içinde bağlı en son karacaabada
bağlanmış Osmanlı zamanında köyde 2 cami -1 mescit -3 su değirmeni
evler büyük bahçeler içinde genelde iki katlı yüksek duvarla çevrili
sokakları geniş haftada bir pazar kurulan köyün ortasında dere geçen
ve büyük çınar ağaçları bulunmakta küçük verimli ovaya sahip Türkler
zamanından çeşme ve yanındaki çınar ağacı - üç tane eski ev durmaktadır.
Köyün arka yamaçları dağlık önü ova gelişmiş güzel bereketli topraklara
sahip mübadelede türkler gittikten sonra köye gelen mübadil
hiristiyanlar 1930 yılında köye kilise yapmışlardır köyün göstelup
adı 1925 yılında yunan devleti tarafından konstantia olarak değiştirildi.
GUSTULÜP meslek İSTATİKLERİ Osmanlı arşivindeki alıntıdan
YAZICI 5
MOLLA 15
SİPAHİ 2
PAŞA 8
BAKKAL 1
İPEKÇİ 66
KOZACI 21
ÇİFTÇİ 377
HOCA 6
İMAM 2
HAFIZ 7
NALBANT 3
TERZİ 2
ÇAVUŞ 8
Hüsnü Yazıcı
32
AĞA 10
KAHYA 2
BİBERCİ 1
DEĞİRMENCİ 1
LAKAPLAR -osmanlı arşivlerindeki yazılışa göredir.
Mutoş - maço-cezzar -rude -sülçe -emence -genger -köle-çamurçerneşli-
köse -muto -aluk -tuzcu -arap -ince -aliko -sagir menko -
dülger -nemçe -serhoşçe zahirce karakabuk -bekar -kara -jore -mondal
-eminçe-balça- mançe - acun -ibroşka -çarçula -belo -lişo -pehlivan -
rude -çarço-yamçe -abdalçe -halimdar-yazıcı
MÜBADELE NEDİR?
Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi
veya Değişimi,1923YILINDA YAPILAN LOZAN BARIŞ
ANTLAŞMASI'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye
ve Yunanistanın'ın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine
zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göçe tabi tutulan kişilere
ise MÜBADİL denir.
Mübadele ile 1.200.000 Ortodoks Hıristiyan Rum Anadoludan 'dan
Yunanistan'a, 500.000 Müslüman Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye
göç etmek zorunda kalmıştı
MÜBADİL NEDİR?
Mübadele, bilhassa müslüman Türkler için sıradan bir göç olayı
değildir. Türk mübadiller, ata topraklarında bırakmaya mecbur kaldıkları
ev, bark, bahçe, dükkan ve arazilerine karşılık Türkiye’den kaçan
rumlar’dan kalan arazilerin bir bölümünü almışlardır. Dolayısıyla
bilinçli hiçbir mübadil, “muhacir” sıfatını kabul etmez, her fırsatta bu
sıfatı reddederek “mübadil” sıfatını taşıdığını muhataplarına ısrarla
anlatır.
Karacaova ve Göstelup Köyü
33
ÜÇ KAZAYA BAĞLI KALMIŞ AYRI DÖNEMLERDE
GASTELOP KÖYÜ (GUSTULÜP)-
yenicevardar-vodinakaracaabad—
başbakanlık arşivinden
Tarih: 15/5/1924 Sayı: 21475A Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 653.1952..5.
*Selanik vilayeti (yenice vardar***...) kazası Gastelop
köyünden gelen
Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32026 Dosya: Fon
Kodu: ...130..16.13.2 Yer No: 539.1232..10.
*Selanik vilayeti( Vodina****) kazası Karacaabad nahiyesi
Gastelop köyünden
Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30984 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1032..12
*Selanik vilayeti( Karacaabad ****)nahiyesi Gastelop
köyünde
Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30984 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1032..12.
Gustulüp köyünden gelen mübadiller –
İstanbul, İzmir
Edirne- yerleşim yerleri
Karacaova, Karacaabad Osmanlı Döneminde
Köylerdeki Konutlar
EVLER
iki kattan oluşan üst katında iki odası alt katında ahır samanlık
harman yeri avlu bahçe EV duvar bahçeleri genelde yüksek olur.
Atla gelen yabancı hiristiyan vatandaş köye girmeden attan
inerek yürür sebebi atın üstünde olduğu zaman yüksekten bakınca
Hüsnü Yazıcı
34
Karacaova ve Göstelup Köyü
35
Hüsnü Yazıcı
36
Karacaova ve Göstelup Köyü
37
Hüsnü Yazıcı
38
Karacaova ve Göstelup Köyü
39
BAŞBAKANLIK ARŞİVLERİ TASFİYE
TALEPNAMESİNDEN
492.941..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mutoş Hüseyin çocukları Hüseyin ve Hasan'a ait
tasfiye talepnamesi
2 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hüseyin oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi.
3 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31641 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Süleyman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
4 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31516 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Çamur Abdullah oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
5 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31591 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..18.
Hüsnü Yazıcı
40
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
6 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31592 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
7 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31590 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..20.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Ali Hüseyin çocukları Hasan, Havva ve Zeliha'ya ait
tasfiye talepnamesi.
8 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31588 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..21.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Ali Hüseyin çocukları Havva, Zeliha ve Hasan'a ait
tasfiye talepnamesi.
9 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31595 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..22.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.
10 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31593 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..23.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.
11 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31822 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..24.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Ali oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.
12 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31821 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..25.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mutiş oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
13 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31823 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..27.
Karacaova ve Göstelup Köyü
41
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
14 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31820 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..28.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Toska Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
15 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31819 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..29.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hüseyin kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
16 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31818 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..30.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi İbrahim oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
17 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31817 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..31.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi İbrahim oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi.
18 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31816 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..32.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
19 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31815 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..33.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
20 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31814 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.941..34.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
21 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31614 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..1.
Hüsnü Yazıcı
42
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Latif oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
22 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31613 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen kozacı, çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
23 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31612 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..3.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen biberci Latif oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
24 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31647 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..4.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen kozacı, çiftçi Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
25 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31646 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..5.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen kozacı Molla Hasan oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.
26 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31644 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..6.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Ali kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.
27 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31643 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Zahirce Mehmet çocukları Süleyman ve Hüseyin'e
ait tasfiye talepnamesi.
28 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17101 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Salih oğlu Nursi'ye ait tasfiye talepnamesi.
29 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31824 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..9.
Karacaova ve Göstelup Köyü
43
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Ahmet oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
30 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31638 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen kozacı, çiftçi Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
31 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17104 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Salih çocukları Galip, Kemal, Eyüp ve İzzet'e ait tasfiye
talepnamesi.
32 Tarih: 18/7/1924 Sayı: A 1705 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Mehmet kızı Perver'e ait tasfiye talepnamesi.
33 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31524 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen kozacı Hasan oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.
34 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31515 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..14.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi İbrahim oğlu Molla Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
35 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31608 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
36 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31609 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Hüseyin kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
37 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31610 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..17.
Hüsnü Yazıcı
44
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mehmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
38 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31611 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..18.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Ragıp oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
39 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31628 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
40 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31804 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..20.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Ali oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
41 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31885 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..21.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mehmet Kahya oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
42 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31601 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..22.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi İbrahim kızı Asena'ya ait tasfiye talepnamesi.
43 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31803 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..23.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
44 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31735 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..24.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
Karacaova ve Göstelup Köyü
45
45 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31662 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..25.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Balça Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
46 Tarih: 18/4/1924 Sayı: 17114 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..26.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
47 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17112 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..27.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
48 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17103 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..28.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Salih oğlu Cemal'e ait tasfiye talepnamesi.
49 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17111 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..29.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
50 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17102 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..30.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Salih oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi.
51 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31494 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.942..31.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
52 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31637 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Osman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
53 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31636 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..2.
Hüsnü Yazıcı
46
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı
Selim oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
54 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31635 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Kozacı Pehlivan Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
55 Tarih: 2/3/1924 Sayı: A 31634 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
56 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31633 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
57 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31632 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Salih çocukları Vahit ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
58 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31631 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Tahir oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
59 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 316300 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 492.943..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.
60 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31629 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
61 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31514 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..10.
Karacaova ve Göstelup Köyü
47
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
62 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31513 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hoca Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
63 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31491 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Şükrü oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
64 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31661 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Yamçe Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
65 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31660 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Yamçe Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
66 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31659 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Yamçe Osman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
67 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31658 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Rıfat'a ait tasfiye talepnamesi.
68 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31657 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen İbrahim
oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
69 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Başu Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
Hüsnü Yazıcı
48
70 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31654 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
71 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31653 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Kulu Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
72 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31652 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
73 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31651 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
74 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31650 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hoca Mehmet oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
75 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31649 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..24.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hoca Abdullah oğlu Ramazan'a ait tasfiye talepnamesi.
76 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31648 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
77 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31825 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mutiş Ağa çocukları Hasan, Mehmet, Salih, İbrahim ve
kızkardeşlerine ait tasfiye talepnamesi.
78 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31615 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 492.943..27.
Karacaova ve Göstelup Köyü
49
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
79 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31189 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 498.979..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Kapenyan köyünden gelen
çiftçi Gasteloplu Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
80 Tarih: 22/7/1924 Sayı: 31095 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İbrahim eşi ve Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Çıkış
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
81 Tarih: 21/7/1924 Sayı: 30936 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..28.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih
Bey kızı Makbule'ye ait tasfiye talepnamesi.
82 Tarih: 21/7/1924 Sayı: 30935 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..29.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Salih Bey torunları Halit, Mahmut, Emine ve Ayşe'ye ait tasfiye
talepnamesi.
83 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31535 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..30.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
84 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31517 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..31.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Ömer'e ait tasfiye talepnamesi.
Hüsnü Yazıcı
50
85 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31495 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..32.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi.
86 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31496 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..33.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
87 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31399 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..34.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
88 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31401 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..35.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin Galip çocukları Mustafa, Zeliha ve Fatma'ya ait tasfiye
talepnamesi.
89 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31400 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..36.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hacer kızı Gülsüm'e ait tasfiye talepnamesi.
90 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31402 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..37.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa Galip oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
91 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31403 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..38.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçİ Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
92 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31405 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..39.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.
93 Tarih: 24/9/1924 Sayı: 31405 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..40.
Karacaova ve Göstelup Köyü
51
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
94 Tarih: 7/7/1924 Sayı: 30072 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..41.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali
çocukları Fatma, Saliha, Ayşe ve Salih'e ait tasfiye talepnamesi.
95 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..42.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Rakib'e ait tasfiye talepnamesi.
96 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30635 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..43.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan Çavuş oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
97 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30655 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..44.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin İbroşka oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
98 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30659 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..45.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ömer Abdalçe oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
99 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30660 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..46.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ömer Abdalçe oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
100 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30723 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..47.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa Haluk oğlu Hüseyin ve kızına ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel
Hüsnü Yazıcı
52
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
101 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30746 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..48.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Molla Hasan oğlu Cemal'e ait tasfiye talepnamesi.
102 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30748 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..49.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
103 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30757 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..50.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Mustafa kızı Navet ve Kabire'ye ait tasfiye talepnamesi.
104 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30758 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..51.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Aluk Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
105 Tarih: 2/1/1924 Sayı: 6179 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..52.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ahmet Muto oğlu Gani'ye ait tasfiye talepnamesi.
106 Tarih: 8/2/1924 Sayı: 6179 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..53.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
107 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9063 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..54.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi gelen Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyy
108 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9064 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..55.
Karacaova ve Göstelup Köyü
53
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, Yazıcı Mehmet oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
.....................................................................................................
109 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9065 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..56.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Paşo Hüseyin oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
110 Tarih: 19/1/1924 Sayı: 9067 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..57.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Abdullah oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
111 Tarih: 29/2/1924 Sayı: 9068 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..58.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
112 Tarih: 29/2/1924 Sayı: 9069 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.982..59.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
113 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30772 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
114 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31472 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
115 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31473 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan çocukları Osman ile Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.
116 Tarih: 4/7/1924 Sayı: 31474 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
Hüsnü Yazıcı
54
117 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31475 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Molla Hasan oğlu Ragıp'a ait tasfiye talepnamesi.
118 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31476 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Molla Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
119 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31479 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
120 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31480 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
121 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31481 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin Hoca oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
122 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31482 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
123 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31484 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hüseyin Paşa çocukları Ümmühan, Kudret ve Sıdıka'ya ait tasfiye
talepnamesi.
124 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31485 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.
Karacaova ve Göstelup Köyü
55
125 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31487 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
126 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31488 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali oğlu Agoş'a ait tasfiye talepnamesi.
127 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31490 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
128 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31525 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Latif'e ait tasfiye talepnamesi.
129 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31526 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
130 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31527 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
131 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31410 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Köse Ali oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
132 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31411 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İbrahim oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
133 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31412 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..21.
Hüsnü Yazıcı
56
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
134 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31413 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.
135 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31414 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet Pehlivan oğlu Numan'a ait tasfiye talepnamesi.
136 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31415 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..24.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
137 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31416 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
138 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31542 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Kara Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
139 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31541 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
140 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31540 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..28.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Ali ve kızkardeşi Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Çıkış
Karacaova ve Göstelup Köyü
57
Katalog Tarama
Fon Adına Göre
Konu Adına Göre
İndeks Adına Göre
Belge Dosyası
Belge Listesi
İstenen Belge Listesi
Alınan Belge Listesi
Kullanıcı
Kullanıcı Bilgileri
Mesajlar
Yardım
İletişim
katalog@devletarsivleri.gov.tr
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
141 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31539 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..29.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
142 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31537 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.984..30.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Aziz'e ait tasfiye talepnamesi.
143 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31529 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İbrahim oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
144 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31531 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Molla Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
Hüsnü Yazıcı
58
145 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31530 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
146 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31532 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ahmet oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
147 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31533 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Molla Selim oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
148 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31454 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.
149 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31452 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Ahmet oğlu Avni'ye ait tasfiye talepnamesi.
150 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31451 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Ahmet eşi Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
151 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31450 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
eşi ve Mustafa kızı Zehra'ya ait tasfiye talepnamesi.
152 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31455 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
oğlu Saih'e ait tasfiye talepnamesi.
153 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31458 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..24.
Karacaova ve Göstelup Köyü
59
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İdris oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
154 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31457 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İdris oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
155 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31459 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Mehmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
156 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31460 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.
157 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31536 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 499.985..28.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin çocukları İdris, Rakib, Mehmet ve Ali'ye ait tasfiye
talepnamesi.
158 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31449 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
159 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31453 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
160 Tarih: 28/5/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer
No: 500.992..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Hüsnü Yazıcı
60
161 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31829 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
162 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31826 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mutiş çocukları Salih, İbrahim, Ümmühan ve Havva'ya ait tasfiye
talepnamesi.
163 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 26656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali
Karakabuk oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
164 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31420 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali Cihan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
165 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31421 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa Kadir oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi.
166 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31422 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hüseyin kızı Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.
167 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31424 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Bekar Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
168 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31518 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hasan Çavuş kızı Ümmühan ve kızları İbrahim kızı Havva ile
Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.
Karacaova ve Göstelup Köyü
61
169 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31519 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan çocukları Hakkı ve Nazmiye'ye ait tasfiye talepnamesi.
170 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31520 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali Nemçe oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
171 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31521 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali Nemçe oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
172 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31523 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
173 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31425 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
174 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31426 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
175 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31427 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali
kızı Zeliha'ya ait tasfiye talepnamesi.
176 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31428 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
177 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31639 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..22.
Hüsnü Yazıcı
62
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Selim oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
178 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 36140 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Memiş Ağa oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
179 Tarih: 2/8/1924 Sayı: 31641 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..24.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
180 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31417 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Softa Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Çıkış
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
181 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31418 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
182 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31419 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hüseyin kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
183 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31500 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..28.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Kara Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
184 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31493 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..29.
Karacaova ve Göstelup Köyü
63
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
185 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31607 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..30.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
186 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31686 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..31.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
187 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31605 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..32.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
188 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31604 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..33.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.
189 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31602 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..34.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Ahmet Rüstem'e ait tasfiye talepnamesi.
190 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31806 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..35.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hasan Bey kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
191 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31807 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..36.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hasan Bekar oğlu Molla Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
192 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31808 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..37.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İnce Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
Hüsnü Yazıcı
64
193 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31809 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..38.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
194 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31810 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..39.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
imam Mustafa oğlu Hafız Hasan ve Mustafa kızı Dudu'ya ait tasfiye
talepnamesi.
195 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31811 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..40.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Sipahi Mustafa oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
196 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31852 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..41.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet Ago oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
197 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31813 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 500.992..42.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İnce Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
198 Tarih: 11/3/1926 Sayı: 7523 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 501.999..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelip,
İzmir ilinde iskan edilen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
199 Tarih: 11/3/1926 Sayı: 7522 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 501.999..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelip,
İzmir ilinde iskan edilen İbrahim Çavuş oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi
200 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31558 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 501.999..45.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Karacaova ve Göstelup Köyü
65
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
201 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31557 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 503.1012..3.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
202 Tarih: 3/5/1924 Sayı: 23313 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1013..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
203 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 37737 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1013..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Süleyman kızı Fatıman'a ait tasfiye talepnamesi.
204 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 1732 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1013..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Timur oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
205 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31769 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1013..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfye talepnamesi.
206 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31761 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1013..14.
Selanik vilayeti Vodin kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
207 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31765 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1013..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin çocukları Ali ve Fatma'ya ait
tasfiye talepnamesi.
208 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31766 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Hüsnü Yazıcı
66
Yer No: 504.1013..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Ahmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
209 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31762 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1013..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
210 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31687 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1013..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen ipekçi, çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
211 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31691 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
212 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31692 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Molla Hasan kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.
213 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31693 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..3.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
214 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31700 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..4.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Hasan kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.
215 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31699 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..5.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köKaracaova
ve Göstelup Köyü
67
yünden gelen çiftçi, ipekçi Çerneşli Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
216 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31697 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..6.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Bekar Mehmet oğlu Nazmi'ye ait tasfiye
talepnamesi.
217 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31689 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Nemçe Ahmet oğlu Paşa Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
***************************************
218 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31696 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Rakib'e ait tasfiye talepnamesi.
*********************************
219 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31688 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Mustafa oğulları Hasan, Ali ve Süleyman'a
ait tasfiye talepnamesi.
220 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31708 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Raşit oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
221 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31704 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.
Hüsnü Yazıcı
68
222 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31707 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Bekar Mehmet kızları Fatma ve Emine'ye ait tasfiye
talepnamesi.
223 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31706 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hüseyin Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
224 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31705 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..14.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
225 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31698 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Çerneşli Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
226 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31703 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
227 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31702 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.
228 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31701 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..18.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Bekar Mehmet oğlu Molla Hüseyin'e ait
tasfiye talepnamesi.
229 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31675 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köKaracaova
ve Göstelup Köyü
69
yünden gelen çiftçi, ipekçi Köle Hasan oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
230 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31674 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..20.
Selanik vilayeti Vodina kazaı Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Genger Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
231 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31679 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..21.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
232 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31665 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..22.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Hasan Paşa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
233 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31582 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1017..23.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
234 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 3 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer
No: 504.1017..24.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.
235 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31728 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen ipekçi, çiftçi Emence Hüseyin oğlu Ramazan'a ait tasfiye
talepnamesi.
236 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31725 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hinde Ali oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
Hüsnü Yazıcı
70
237 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31724 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..3.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
238 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31723 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..4.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Hüseyin kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
239 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31721 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..6.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Şutu Hüseyin oğlu Sabri'ye ait tasfiye talepnamesi.
240 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31718 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Süleyman kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
241 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31717 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Ali Ago oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
----------------------------------------------------------------------------
242 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31716 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğulları Avni, Ali, Yahya ve Tahsin'e
ait tasfiye talepnamesi.
----------------------------------------------------------------------------
243 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31715 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köKaracaova
ve Göstelup Köyü
71
yünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hafız Mehmet'e ait tasfiye
talepnamesi.
244 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31714 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
245 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31713 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
246 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31712 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Memşo Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye
talepnamesi.
247 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31711 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..14.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Tafçe Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye
talepnamesi.
248 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31740 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
249 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 1738 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Mustafa kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
250 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31737 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Sülçe İbrahim kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
251 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31733 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..18.
Hüsnü Yazıcı
72
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Demir oğulları Ali ve Şükrü'ye ait tasfiye talepnamesi.
252 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31730 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Nalbant Hasan oğlu Elmas'a ait tasfiye talepnamesi.
253 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31758 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..20.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Arif ve annesi Arif kızı
Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.
254 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31756 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..21.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Terzi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye
talepnamesi.
255 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31755 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..22.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Nalbant Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye
talepnamesi.
.....................................................................................................
256 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31754 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..23.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Yazıcı Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
.....................................................................................................
257 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31753 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..24.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Rude Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye
talepnamesi.
.....................................................................................................
Karacaova ve Göstelup Köyü
73
258 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31752 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 504.1018..25.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, ipekçi Yazıcı İbrahim oğlu Süleyman'a ait tasfiye
talepnamesi.
.....................................................................................................
259 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31782 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
260 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31780 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
261 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31778 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Terzi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
262 Tarih: 15/5/1924 Sayı: A 21499 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
dülger Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
263 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30792 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Ahmet oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
264 Tarih: 15/5/1924 Sayı: A 31474 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Mustafa ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
265 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30793 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..7.
Hüsnü Yazıcı
74
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Osman oğlu Hüsnü'ye ait tasfiye talepnamesi.
266 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30820 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hamza oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
267 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30922 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
268 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30851 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa Gafur eşi Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
269 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30795 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
270 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31596 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Osman oğlu Yaşar'a ait tasfiye talepnamesi.
271 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31597 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
272 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31760 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Ali Çavuş'a ait tasfiye talepnamesi.
273 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31757 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Malik İnce çocukları Kazım, Hasan, Hüseyin, Mustafa, ve yeğeKaracaova
ve Göstelup Köyü
75
ni Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
274 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30954 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Selman Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
275 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30959 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
ipekçi Süleyman kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
276 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30983 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1027..18
----------------------------------------------------------------------------
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet Yazıcı oğlu Basri'ye ait tasfiye talepnamesi.
----------------------------------------------------------------------------
277 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31584 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
278 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31583 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Sagir Menko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
279 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31570 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet oğlu Yusuf'a ait tasfiye talepnamesi.
280 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31569 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Hüseyin Aliko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Hüsnü Yazıcı
76
281 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 31568 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
282 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31567 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Mehmetçe oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
283 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31586 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Abdül oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
284 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31587 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Mehmet kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
285 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31571 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Hüseyin Aliko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
286 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31572 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hatip Molla Hasan oğlu Hafız Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
287 Tarih: 19/7/1924 Sayı: A 30725 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
288 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31456 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
Feyzo kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
289 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31575 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..13.
Karacaova ve Göstelup Köyü
77
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen hatip,
çiftçi Hasan çocukları Emine, Fatma, Hüseyin ve Hafız Mehmet'e
ait tasfiye talepnamesi.
290 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31574 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
ipekçi, çiftçi Süleyman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
291 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31577 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
ipekçi, çiftçi İnce İbrahim oğlu Pehlivan Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
292 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31578 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
293 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31581 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Mısırlı Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
294 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31579 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
295 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31580 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hasan kızı, Mehmet eşi Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
296 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31572 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Arap Hüseyin oğlu Hasan, Nuri, Zehra ve Remziye'ye ait tasfiye
talepnamesi.
Hüsnü Yazıcı
78
297 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31573 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
298 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31751 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Osman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
299 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31750 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Adem ve Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
300 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31749 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali Bektaş oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
301 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31748 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali Hasançe oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
302 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31747 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İbrahim oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.
303 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31497 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
304 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31744 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin Kabil çocukları Hasan, Fatma, Ümmühan, Rabia ve
anneleri Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
Karacaova ve Göstelup Köyü
79
305 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31743 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Abdullah oğlu Yunus'a ait tasfiye talepnamesi.
306 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31742 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Abdullah Hoca oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
307 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31741 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa Eminçe oğlu Emin'e ait tasfiye talepnamesi.
308 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31801 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin Kahya oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
309 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31771 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman Zahirçe oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
310 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31767 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1030..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ahmet Memiş çocukları Rabia, Fatma, Mustafa, İbrahim ve
Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
311 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31768 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
312 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31770 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali Zahirçe oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
313 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31663 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..16.
Hüsnü Yazıcı
80
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Osman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.
314 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 316664 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Osman oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
315 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31685 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Demir Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
316 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31585 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
317 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31492 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
318 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31499 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Kara Hüseyin oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
319 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 314498 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1030..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Kara Hüseyin oğlu Hasan Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
320 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31915 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipek Hüseyin kızı Pamuş'a ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
321 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31918 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..2.
Karacaova ve Göstelup Köyü
81
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
322 Tarih: 12/9/1924 Sayı: 32041 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
323 Tarih: 13/9/1924 Sayı: A 32055 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1032..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
324 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 13722 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1032..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Gafur kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.
325 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31763 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1032..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Arif oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
326 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31781 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1032..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
327 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31777 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1032..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Mustafa Yazıcı oğulları Hasan, Hüseyin ve Abdullah'a
ait tasfiye talepnamesi.
328 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31776 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1032..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
329 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30794 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 506.1032..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepn
Hüsnü Yazıcı
82
----------------------------------------------------------------------------
Listeye Eklendi 330 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30984 Dosya: Fon
Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Mehmet Yazıcı oğlu Hüsnü'ye ait tasfiye talepnamesi.
----------------------------------------------------------------------------
331 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31906 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, tuzcu Ali oğlu Mahmut ve Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
332 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31907 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
333 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31908 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Ali kızı Zeytuş'a ait tasfiye talepnamesi.
334 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31909 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
335 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31910 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Abdullah oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
336 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31911 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, ipekçi Ali Çavuş oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
337 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31913 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
bakkal Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
Karacaova ve Göstelup Köyü
83
338 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31914 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
ipekçi, çiftçi Ahmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
339 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31912 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 506.1032..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
bakkal Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
340 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31686 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1052..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hüseyin çocukları Paşa ve Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
341 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31690 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1052..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
342 Tarih: 26/4/1924 Sayı: A 31828 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1052..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mutiş Ağa çocukları Mehmet, Hasan, Salih, İbrahim, Ayşe,
Ümmühan, Havva ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
343 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31471 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1052..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Şükrü oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
344 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31563 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1054..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.
345 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31565 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1054..26.
Hüsnü Yazıcı
84
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
346 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31564 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1054..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğulları Süleyman ve Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
347 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31561 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1054..28.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
348 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31560 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1054..29.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
349 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31566 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1054..30.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
350 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31559 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 510.1054..31.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mutiş Ağa çocukları Emine, Ümmühan, Ahmet, Ali ve Hüseyin-
'e ait tasfiye talepnamesi.
351 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31827 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1054..32.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hasan kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.
352 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31564 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 510.1054..35.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İnce Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
353 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32022 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 515.1088..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Şükrü oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
Karacaova ve Göstelup Köyü
85
354 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32020 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 515.1088..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Ahmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
355 Tarih: 2/8/1924 Sayı: 31640 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 516.1093..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop Köyü
Vakfı'na ait tasfiye talepnamesi.
356 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31443 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Mutiş kızı ve Süleyman eşi Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.
357 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31442 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
358 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31441 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Pehlivan Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
359 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31440 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Abdülgafur oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
360 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31439 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
361 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29687 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1101..19.
Hüsnü Yazıcı
86
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Mutiş Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
362 Tarih: 29/4/1924 Sayı: A 22923 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih
kızı Necmiye'ye ait tasfiye talepnamesi.
363 Tarih: 13/3/1924 Sayı: A 29264 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Serhoşçe Ahmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
364 Tarih: 4/5/1924 Sayı: A 230382 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Nuh'a ait tasfiye talepnamesi.
365 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29648 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1101..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Halimdar Hüseyin oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.
366 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1101..24.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Sipahi Osman çocukları Hüseyin ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
367 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31406 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Bekir oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
368 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31407 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
369 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31408 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..27.
Karacaova ve Göstelup Köyü
87
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Cezzar Osman çocukları Hasan, Havva, Fatma ve Emine'ye ait
tasfiye talepnamesi.
370 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31409 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Mustafa Ali oğlu Davut'a ait tasfiye talepnamesi.
371 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17115 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Maço Ali çocukları Hüseyin ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
372 Tarih: 2/5/1924 Sayı: A 19011 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
373 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31507 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
374 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31508 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ahmet oğlu Mehmet ve Mutiş kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
375 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31509 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ahmet çocukları Kazım, Ümmühan ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
376 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29669 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
377 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31468 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..9.
Hüsnü Yazıcı
88
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Şaban oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
378 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31627 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
379 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31626 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
380 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31625 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman çocukları Hasan, Hüseyin, Asena ve Mustafa'ya ait
tasfiye talepnamesi.
381 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31624 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Cezzar Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
382 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31623 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Cezzar Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
383 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31622 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Cezzar Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
384 Tarih: 2/8/1924 Sayı: A 31643 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi, kozacı Kalfa Süleyman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
385 Tarih: 2/8/1924 Sayı: A 31642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
Karacaova ve Göstelup Köyü
89
386 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29709 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Molla Süleyman kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
387 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29671 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Sipahi Osman çocukları Hüseyin ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
388 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31528 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet oğlu Süleyman ve annesi Süleyman kızı Emine'ye ait
tasfiye talepnamesi.
389 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31423 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1102..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Mehmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
390 Tarih: 12/2/1924 Sayı: A 9419 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Ramazan'a ait tasfiye talepnamesi.
391 Tarih: 19/1/1924 Sayı: A 9070 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
392 Tarih: 13/2/1924 Sayı: A 9661 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..24.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
393 Tarih: 20/1/1924 Sayı: A 9072 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet oğlu Yahya'ya ait tasfiye talepnamesi.
Hüsnü Yazıcı
90
394 Tarih: 8/2/1924 Sayı: A 9071 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1102..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ahmet oğlu Paşa Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
395 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31506 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ali oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi.
396 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31505 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İbrahim oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
397 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31502 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Jore İbrahim oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
398 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31503 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
manifaturacı Jore Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
399 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31504 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Jore Süleyman çocukları Hasan ve Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
400 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31501 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi.
401 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31438 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mondal Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
402 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31437 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..8.
Karacaova ve Göstelup Köyü
91
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Ahmet oğlu Avni'ye ait tasfiye talepnamesi.
403 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31436 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mutiş çocukları Mehmet ve Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
404 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31435 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İbrahim oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
405 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31434 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman
oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
406 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31432 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
407 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31431 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ramazan oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
408 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31430 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Paşa
kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
409 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31429 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Eminçe Hasan çocukları Mustafa, Hüseyin, Hasan ve Fatma'ya
ait tasfiyetalepnamesi.
410 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31598 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..16.
Hüsnü Yazıcı
92
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Abdülhamit kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.
411 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31621 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali
kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.
412 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31620 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.
413 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31619 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mançe Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
414 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31617 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Ahmet kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
415 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31616 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Latif oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.
416 Tarih: 8/7/1924 Sayı: A 29930 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 518.1105..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih
kızı Mihriban'a ait tasfiye talepnamesi.
417 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31461 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1105..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
418 Tarih: 19/7/1924 Sayı: A 30667 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İbrahim oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
Karacaova ve Göstelup Köyü
93
419 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31464 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
420 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31465 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Molla Hasan kızı Hasibe'ye ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
421 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31467 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Acun Hasan çocukları Ahmet, Mustafa ve Hüseyin'e ait tasfiye
talepnamesi.
422 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31599 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
423 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31603 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
424 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31544 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
425 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31546 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..8.
Hüsnü Yazıcı
94
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
426 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31547 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İbroşka Hasan çocukları Hüseyin ve İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
427 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31548 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Abdullah Hoca oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
428 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31549 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Hüseyin çocukları Havva, Hatice ve Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.
429 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31550 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman çocukları Kadri ve Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
430 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31551 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
Molla Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
431 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31552 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
432 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31462 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi İbroşka Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
433 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31447 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..16.
Karacaova ve Göstelup Köyü
95
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Hasan oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi.
434 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31446 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen
çiftçi Ahmet Paşa kızı ve Avni eşi Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.
435 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31486 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 525.1148..34.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasanko oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.
436 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31214 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
437 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31357 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Köse Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
438 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31682 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..4.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
439 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31683 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..5.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen İbrahim kızı Behzadi'ye ait tasfiye talepnamesi.
440 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31681 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..6.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Hüseyin kızı Pamuş'a ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Çıkış
Hüsnü Yazıcı
96
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
441 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31680 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Süleyman çocukları Hasan, Hüseyin, Ahmet ve
Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
442 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31678 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
443 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31672 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Selim kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.
444 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31673 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Selim kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.
445 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31676 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Hüseyin kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
446 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31677 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Süleyman kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.
447 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31671 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Selim kızı Rabia'ya ait tasfiye talepnamesi.
448 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31670 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..14.
Karacaova ve Göstelup Köyü
97
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen imam Çarçula Ahmet oğlu Molla Mustafa'ya ait tasfiye
talepnamesi.
449 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31669 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mehmet oğlu Hüseyin ve eşi Hüsniye'ye ait tasfiye
talepnamesi.
450 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31667 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan Paşa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
451 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31668 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
452 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31259 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..18.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
453 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31186 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Belo Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
454 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31798 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
455 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31797 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Lişo Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
Hüsnü Yazıcı
98
456 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31796 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Lişo Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye
talepnamesi.
457 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31795 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..14.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Ali oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
458 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31794 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Rude Mustafa çocukları Süleyman ve
Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
459 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31793 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Abdullah oğlu Cafer'e ait tasfiye talepnamesi.
460 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31792 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Ali çocukları Adem, Havva ve Ümmühan-
'a ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Çıkış
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
461 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31791 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..18.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
Karacaova ve Göstelup Köyü
99
462 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31790 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Memişçe Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye
talepnamesi.
463 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31789 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..20.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
464 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31788 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..21.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Ali oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.
465 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31787 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..22.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Eminçe Mustafa oğlu Ahmet'e ait tasfiye
talepnamesi.
466 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31786 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..23.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan çocukları Ali ve Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
467 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31784 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..24.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
468 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31785 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..25.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Hasan eşi Fatma ve çocukları Salih ile
Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.
469 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31779 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..26.
Hüsnü Yazıcı
100
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi, kozacı Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
470 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31775 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..27.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
471 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31759 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1189..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Ali oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
472 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31772 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1189..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mustafa çocukları Hakkı, Emine ve Asliye'ye ait
tasfiye talepnamesi.
473 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31773 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1189..3.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Zahireci Süleyman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
474 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31800 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1189..4.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Mehmet oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi.
475 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31799 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1189..5.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
476 Tarih: 26/3/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer
No: 532.1189..6.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen değirmenci Köse Süleyman Çavuş oğlu Ali Çavuş'a ait
tasfiye talepnamesi.
477 Tarih: 5/3/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No:
532.1189..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Süleyman Çavuş oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.
Karacaova ve Göstelup Köyü
101
478 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31469 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1189..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Çarço Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
479 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32019 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 532.1189..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Ahmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
480 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32017 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 532.1189..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Köse Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Çıkış
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
481 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32025 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 532.1189..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Köse Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
482 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31684 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 532.1189..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
483 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30806 Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 534.1203..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Novasil köyünden
gelen çiftçi Gasteloplu Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
484 Tarih: 13/2/1924 Sayı: 9745 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 539.1232..1.
Hüsnü Yazıcı
102
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Nalbant Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.
485 Tarih: 13/2/1924 Sayı: 9749 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 539.1232..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi Köse Süleyman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
486 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31512 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 539.1232..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Çavuş Selim kızı Hatice'y e ait tasfiye talepnamesi.
487 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31510 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 539.1232..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen çiftçi İbrahim çocukları Mehmet, Hasan ve Ahmet'e ait
tasfiye talepnamesi.
488 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32026 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 539.1232..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
489 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32018 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2
Yer No: 539.1232..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden
gelen Köse Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.
490 Tarih: 15/5/1924 Sayı: 21475A Dosya: Fon Kodu:
130..16.13.2 Yer No: 653.1952..5.
Selanik vilayeti Yenicei Vardar kazası Gastelop köyünden gelen
çiftçi Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
başbakanlık arşivinden hüsnü yazıcı tarafından yazılmıştır
Arama Sonuçları: 490 kayıt
Karacaova ve Göstelup Köyü
103
OSMANLI ARŞİVLERİNDEN GÖSTELUP İLE İLGİLİ
YAZILAR KÖY İSİMLERİ OSMANLI ARŞİVLERİNDE
FARKLI YAZILMIŞ
Tarih :13/Ş /1273 (Hicrî) Dosya No :86 Gömlek No :17 Fon Kodu
:A.}MKT.MVL.
Redif askerinden olup firar eden ve eşkiyalık yapan Selanik'in Yenice-
i Vardar Kazası'nın Kırcaabad Nahiyesinin Gastelib Köyü'nden
Hüseyin'in küreğe mahkûmiyeti.
Tarih :06/S /1323 (Hicrî) Dosya No :68 Gömlek No :6776 Fon
Kodu :TFR.I..SL..
Sendel Çiftliği Subaşısı Gostoloblu Paşo'nun oğlu Hüseyin'in
Hisarbeyli Risto'nun çobanı 15 yaşlarında Kıbti Tahir bin Muhsin'i
cerh ve itlaf ettiğine dair Yenice Kaymakamlığı'nın telgrafı.
Tarih :13/Ş /1273 (Hicrî) Dosya No :86 Gömlek No :17 Fon Kodu
:A.}MKT.MVL.
Hüsnü Yazıcı