7 Ağustos 2023 Pazartesi

KARACAOVA BÖLGESİAKADEMİSYENLERİN DERNEKLERİN YAPMASI GEREKEN BU ÇALIŞMALARI BİZANS DÖNEMİ OSMANLI ARŞİVLERİ  TARAFSIZ SEYYAHLARI  TARİHÇİLERİ ARAŞTIRARAK KİTAP YAZARAK SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞARAK MÜBADELE BÖLGELERİNİ GEZEREK BAŞLANGIÇ TARİHİM 2004 YILI İTİBARİ İLE GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORUM


Selanik Sancağı Karacaova/Karacaabad  Bölgesi Evladı Fatihan Köyleri, köylerde ayrıca hanekeş halklar


Yazar Hüsnü Yazıcı, nın 1831 yılı nüfus defterleri kitabından


GUSTULÜP KÖYÜ NFS 5079

1831 yılı nüfus defterinden 5 aile ismi örnek olarak koyduk, devamını kitaptan ücretsiz olarak google play dan indirip okuyabilirsiniz


Dedem, Hasan bey, oğlu Ahmet Yazıcı 80 yaşında ( Yazıcı o dönem lakabı kayıtlı geçmekte) Ahmet oğlu Mehmet 27 yaşında, diğer oğlu Hüseyin 32 yaşında, Hüseyin 'in oğlu İbrahim 7 yaşında, ve İpekçi Mehmet Yazıcı, oğlu Hüsnü oğlu Süleyman, oğlu Hüsnü ( ben) 7 kuşak secerem de gidiyorum, Osmanlı arşiv kayıtları sayesinde 


Hasan Hoca oğlu Ali köy imamı

Gürbey Mehmet oğlu Mehmet

Mehmet Alemdar oğlu Hasan Alemdar

Molla Hüseyin oğlu Hasan ağa

Arap Hüseyin oğlu Hasan

Mısırlı Hasan oğlu Mehmet


NUTYA KÖYÜ NFS 5078

Hacı Süleyman oğlu Hasan 

İbrahim oğlu Molla Hüseyin 

Yusuf Sipahi oğlu Hasan Çömlekçi

Ahmet Yusuf oğlu Münşi

Mehmet Kardeşi Ahmet Asakir i mansureden

Yörük Ramazan oğlu Mustafa

Yörük Şaban oğlu Hasan 

Yörük Hüseyin oğlu Ahmet

Arap Hasan oğlu Ali

Arap Ali oğlu Mustafa 


FUŞTAN KÖYÜ 

Ahmet Hoca oğlu Hüseyin köy imamı 

Terzi Hüseyin oğlu Mustafa köy imamı

Molla İbrahim oğlu Hasan Saraç

Ali Hasan Bey kardeşi Mustafa

Mustafa oğlu Mustafa, Asakir i mansureden

Mısırlı hacı Mustafa oğlu Hüseyin 

Mısırlı Hasan kızı Havva 

Mısırlı Rıza oğlu Mehmet

Mısırlı Rıza oğlu Mustafa

Mısırlı Rıza kızı Fatma

Ali Tatar oğlu Şevki

Tatar ca Hüseyin oğlu Hasan

Arap Hasan oğlu Ramazan 

Arap Hüseyin oğlu Ali


TRESTENİK KÖYÜ

Filibeli Osman oğlu Demir 

Münşi Ali kardeşi Hasan

Yusuf oğlu Hüseyin oğlu Ramazan Asakir-i Mansure den

Hüseyin Beşe oğlu Hasan Asakir-i Mansureden


KOZİŞAN KÖYÜ

Ali hoca oğlu Paşa Mehmet köy imamı

Derviş oğlu Hüseyin Asakir-i mansureden

Yeni Mehmet oğlu Abdullah Öküzçü

Münşi oğlu Osman

Hasan Ağazade Oğlu İbrahim Asakir-i mansureden

Molla Hasan oğlu Ali

Arnavut Hasan oğlu Ahmet

Mısırlı Hüseyin oğlu Abdullah


Tasfiye talepnamesinde

Karacaova köylerinde


Arnavut 22 aile kayıtlı

Boşnak 30 aile kayıtlı 

Yörük 26 aile kayıtlı 

Tatar 3 aile

Arap 14 aile

Mısırlı 23 aile

Kıpti 1 aile kayıtlı


KARACAOVA BÖLGESİ TAHMİNİ DOKUZ BİN AİLE İSKANI


1720 YILI MÜDEVVER DEFTERİ 

SELANİK SANCAĞINA BAĞLI KARACAOVA BÖLGESİ EVLADI FATİHAN KÖYLERİ VE HANEKEŞ KAYITLILAR

 kaynak Selanik Yunanistan Mübadil kentler kitabı, Yazar, Prof. Dr. Levent Kayapınar Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı ( Kitap Lozan Mübadilleri Vakfından çıkmıştır) 


1720 yılında  Evladı Fatihan köyleri GUSTULÜP, FUŞTAN, PRODROM, KUZİŞEN, KIRLAT, İSLATİNA, NEVAHOR, RANİSLAV, GABARİŞTE, İZVOR, NOVASEL, RUJİNA, SEVERİN, İSTRANİŞTA


1831 YILI NÜFUS DEFTERİNDE EVLADI FATİHAN KÖYLERİ SAYISI ARTARAK DEĞİŞİYOR


Evlâd-ı fâtihân tabiri genel olarak Rumeli'yi fetheden  gazi ve beylerin torunları Anadolu’dan göç ettirilip bu bölgeye iskân edilen Türkleri ifade eder. Osmanlı döneminde özel bir teşkilât altına alınmıştır, .Osmanlı Devleti’nin savaşçı bir yapıya sahip, devlete sadık askerlerinden ve savaşlarda büyük yararlıkları belgelerde görülmektedir

Bir Köy Evlad_ı Fatihan ise onun vergi muafiyetleri vardır aynı köyde hanekeş olarak kayıtlı insanlarda olabilir onlar normal  vergi verirler.


Evladı fatihan

Yörük teşkilatının yerine kurulmuştur.

Ve devlete karşı olmayan o teşkilat içerisinde yer almış.

Yardımcı/paramliter bir teşkilattır.

Fatihlerin torunları

Yani yarı askeri teşkilat. Hüsnü Yazıcı