28 Mayıs 2024 Salı

Kaynak bilgi nedir Karacaova bölgesi için

 Karacaova bölgesi ile ilgili  yazılan  her yazıyı kaynak olarak gösteremeyiz kaynak göstermemiz için yazarın yazdıkları Bizans ve Osmanlı arşivleri ile uyumlu olmalı mesela yazar Bizans döneminde Türkler bölgeye yerleştiğini yazıyorsa Bizans arşivleri ve kilise kayıtları ile yazdığı uyum sağlıyorsa sağlaması olmuştur kaynak olarak gösterilir veya yazar Osmanlı döneminde Evladı fatihan Türkler yerleştiğini yazıyorsa yazdığı Osmanlı arşivlerinde müdevver defterlerinde nüfus sayımlarında yazıyorsa yazarın yazdığı kaynak bilgi olur eğer yazarın yazdığı Bizans ve Osmanlı arşivlerinde geçmiyorsa kaynak olmaz ciddiye alınmaz masal olur bu yazı Karacaova bölgesi Mübadillerin dedelerinin geldiği yer için yazılmıştır25 Mayıs 2024 Cumartesi

Yazar Hüsnü Yazıcı incelediği konu hakkında düşünceleri

 2007 YILINDAN BERİ KONU OLARAK İNCELEDİĞİM SELANİK SANCAĞI MÜBADELE BÖLGESİ EVLADI FATİHAN KAYITLI KARACAOVA BÖLGESİ KARACAABAD KAZASI   HAKKINDA YAZILMIŞ YÜZLERCE KİTAP, BİZANS KAYNAKLARI, KİLİSE KAYITLARI, OSMANLI ARŞİVLERİ, MÜDEVVER DEFTERLERİ, NÜFUS SAYIMLARI, TASFİYE TALEPNAMELERİ, SEYYAHLAR, YAZARLAR  İNCELENEREK ARAŞTIRARAK YAZDIĞIM BİLGİLERİ   AKADEMİSYENLERİN YAPMASI GEREKİRKEN BENİM YAPMAM DÜŞÜNDÜRÜCÜ OLMALI YILLARDIR YAPTIĞIM ARAŞTIRMALARIN SONUCUNDA MADDİ KAZANCIM OLMADI MANEVİ KAZANCIM OLDU DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE KİTAPLARIMIN OLMASI ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİNE GİDİLDİĞİNDE KÜTÜPHANEDE KİTAPLARIMIN OKUNMASI BENİM İÇİN EN BÜYÜK ÖDÜL  OKULLARA ÇAĞRILIP MÜBADELE KONUSUNU ÖĞRENCİLERE ANLATMAM TEZ HAZIRLAYANLARIN MAKALE YAZANLARIN BENDEN FİKİR ALMASI BENİ DAHADA MUTLU EDİYOR


Bizler bir kitabı anlayarak okuduğumuzda yazarın kitabı yazmaya harcadığı zaman ve yıllarca kazandığı tecrübe birikimine kitabı bir kaç saat içinde okuyarak ulaşırız. Bu da bize dünyanın en değerli şeyleri olan hayattan ve zamandan kazanmamızı sağlar. Kitaplar bize çağımızın en önemli unsurlarından olan DİLİMİZİ ve de ZAMANIMIZI en doğru bir şekilde kullanabilmemizi öğretir.


Not, Karacaova bölgesi ile ilgili okuduğum yabancı yazarların kitapları aynı kaynaklardan alıntı yapmışlar fakat okuduklarını kendi menfaatine göre değiştirmiş eksik yazmış veya kendisi eklenti yapmış ve maalesef bizim yazarlardan da bu tuzağa düşen olmuş araştırma yapmadan bu yazarların kitaplarını kaynak göstermişler bunlar ile çok uğraştım çoğu özür dileyip yazılarını sildi attıkları özür mesajların ekran görüntüsü arşivlerimde saklıdır benim kaynaklarımda konuyu değiştiren yabancı yazarlar ile aynı işte benim anlamadığım bizim bu konular ile ilgili akademisyenlerin bir şey yapmaması yazılan yanlış bilgileri düzeltmemesi mübadele ile ilgili kurulan vakıflar, dernekler bu konular üzerinde durması  kaynak çalışmalar yapması gerekirken öncelik Rumeli insanın kendini bilgi ile ifade etmesi için bilgiye doyurması varken onlar öncelik olarak tur düzenlemeleri roman hikaye kitapları vesaire ile geçiştiriyorlar. Örnek  yabancı yazarlardan aynı kaynaktan beslendiğimiz yazarlar Bizans döneminin Hristiyan Türklerini yazan belgede bölgede yaşayan Türkleri yazmıyor   yaşayan karma halkları ve onlarıda tek millet olarak gösteriyorlar,  Not Karacaova bölgesine Osmanlı döneminde de tımar sistemi ile yerleşen Müslüman Türkler Evladı fatihan asker ve memur aileler,  Konyarlar, Yörükler ve diğer Müslüman halklarda Arnavut, Boşnak, Arap, Mısırlı, Zenci, Kıpti, Tatar iskanı olmuştur.


Tarih; geçmişteki olayları, yer,zaman ve failleri göstererek kaynaklara dayalı olarak sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır.


Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, eğitimi, başarıları, katıldığı savaşlar, eserleri, devrimleri, ilkeleri her biri ayrı bilim dalının uzmanları için kaynak niteliğindedir.

19 Mayıs 2024 Pazar

Ulusal kanallarda Karacaova mübadil torunları


 

8 Mayıs 2024 Çarşamba

Karacaova'lılar biliyormusunuz

 Evladı fatihan Karacaova mübadil torunları biliyormusunuz Karacaova bölgesinin Bizans ve Osmanlı döneminde Makedonya'nın en büyük Türk yerleşimin olduğunu Bizans dönemi Hristiyan Türkler Peçenek Kuman - Kıpçak Uz-Oğuz Osmanlı dönemi Evladı fatihan Konyar Yörük yerleşimi olduğu bunların yazılı kaynaklarda yazıldığını.

Yazılı Kaynaklar, Bizans arşivleri kilise kayıtları Osmanlı arşivleri nüfus sayımları müdevver defterleri tasfiye talepnameleri

seyyahlar  araştırmacı yazarlar

Sözlü kaynaklar

Karacaova da Türk ler kayıtlı yazılarda

 Evladı fatihan Karacaova mübadil torunları biliyormusunuz Karacaova bölgesinin Bizans ve Osmanlı döneminde Makedonya'nın en büyük Türk yerleşimin olduğunu Bizans dönemi Hristiyan Türkler Peçenek Kuman - Kıpçak Uz-Oğuz Osmanlı dönemi Evladı fatihan Konyar Yörük yerleşimi yazılı kaynaklarda yazıldığını.

Kaynaklar, Bizans arşivleri kilise kayıtları Osmanlı arşivleri nüfus sayımları müdevver defterleri tasfiye talepnameleri seyyahlar  araştırmacı yazarlar sözlü kaynaklar ve ben bunları yıllarca araştırmam bölgeyi gezerek yüzlerce belgeleri inceleyerek belgeli olarak yazdığım kitaplarda ve sosyal medyada paylaşarak bilgilendirmede bulundum davet edildiğim okullarda öğrencilere mübadeleyi anlattım yazdığım kitaplar dünyanın en büyük üniversite kütüphanelerin de öğrencilere veya konu ile ilgili araştırma yapanlara kaynak oluyor. 

Not, Sayıları az olan yabancı Bulgar Fransız Alman vs  seyyah ve araştırmacı yazarlar aynı kaynaktan alınan bilgilerde Bizans ve Osmanlı dönemi kaynaklarında Türkleri  kayıtlarda geçtiğini yazmayarak o kısımları atlayıp bölgede bulunan Bizans dönemindeki  Hristiyan Türkler ile birlikte yaşayan Arnavutlar Boşnaklar Araplar Kıptiler ön Bulgarlar bu halkların tamamına Müslüman Bulgar din değiştirdiği için lakap olarak pomak demişler tamamen yanıltıp yönlendirme yapmışlar yazılarında örnek ne yazmış Kuman Türkü Bulgarca konuşan Pomak demiş sonuç Bizans dönemi Hristiyan Türkler Osmanlı dönemi Evladı fatihan asker ve memur aileler Konyarlar ve Yörükler yazımızda Türklerin yerleşiminden bahsettik  Osmanlı arşivlerinde karacaova bölgesi için evladı fatihan ve Müslüman olarak kayıtlar var Pomak vesaire geçmez Pomak karacaova dışında mesala Drama kayıtlarında geçer

7 Mayıs 2024 Salı

BALKAN COĞRAFYASINDA TÜRKLÜĞÜN ANLAMI TÜRKLÜKTÜR

 BALKAN COĞRAFYASINDA TÜRKLÜĞÜN ANLAMI TÜRKLÜKTÜR
Türk milliyetçilerinin çok sık tekrar ettiği bir yanlış da şudur: "Balkan coğrafyasında Türküm demek Müslümanım demek anlamına gelir". 

Bu ifade sadece Bosna coğrafyası için doğrudur. 

Diğer coğrafyalara bakalım:

Bulgaristan'da Türklük Balkan yenilgisine kadar hakim unsurdur ve evladı fatihan torunları gururla Türküm derler.

Romanya'daki Türkler Kırım Hanlığının torunlarıdır, gururla Türküm derler.

Romanya'nın kuzeyindeki Gökoğuzlar Türklüklerinin bilincindedir, hatta Türkiye'deki siyasal İslamcılar gibi Türklüğü aşağılamazlar. Dinleri Hristiyan olduğu için herhalde onların Türklüklerinden "Müslümanız" anlamı çıkaramazsınız.

Macaristan "Hunların torunuyuz ve Türküz" derler dinleri Hristiyan olduğu için onların da "Türküz" ifadesinden "Müslümanız" anlamı çıkaramazsınız.

Yunanistan Batı Trakya Türklüğü de "Müslümanım" anlamına Türküz demez, bir soy şuuru ile Türküz derler.

Geriye sadece Boşnaklar kaldı.

O halkın da yarısını Müslüman yapmışız, çoğunluğu  Hristiyan olarak kalmış.

Boşnaklar "Türküz" diyorsa işte o coğrafyada bu ifade "Müslümanız" anlamı taşır.

Boşnaklara özel bu durumu bütün Balkan coğrafyasına genellemek yanlışın padişahıdır.


Alper Aksoy'un ( Facebook sayfasından alıntıdır)

4 Mayıs 2024 Cumartesi

Bizans kaynaklı kitaplardan Karacaova

 Sayfa 477


 Yaklaşık olarak XVI.  19. yüzyılda Türkmen Juruklar ve Türk Konjarları Trakya ve Makedonya'nın güney bölgelerine, özellikle Moglena'ya yerleştiler.  Bu işgalcilerin saldırıları sonucunda yerli Rumunlular ve Bulgarlar sıklıkla İslam'a geçtiler.  Geçtiğimiz yüzyılda Balkanlardaki Tozluk ve Gerlovo bölgelerinin (Türkçe: Karlova, 45 köy) Asyalı Türk sömürgeciler tarafından işgal edildiği söyleniyor.  Gerlovo'daki tek Bulgar köyü olan Vrbica, yurttaşlarıyla birlikte (1776'da 20.000 kişiydi) Kırım'dan Türkiye'ye taşınan Tatar padişahlarının ikametgahı oldu.  Diğer

W

Sayfa 335


 Athos Dağı'ndaki belgelerde Kumanların etnik adından türeyen yer adlarına ilişkin pek çok referans yer alıyor, ancak bunların hiçbirinin Chalcidice Yarımadası'nda yer alamadığı anlaşılıyor.  Çar Stephen Uros III Decanski'nin (1321-1331) 1327'de Hilandar Manastırı'na bağışladığı köyler arasında Komanovo adlı bir köy de vardı.°!!  Üsküp'ün kuzeydoğusundaki modern Kumanovo kasabasının aynısı olabilir.  Hilandar Manastırı ile Novo Selo arasında 1621 yılında yapılan anlaşmada geçen KovpavoBeC isimli yer.7?  Despot Jovan Draga' ve kardeşi Konstantin'in 1372 ile 1375 yılları arasındaki bir fermanı, Aumanicevo adlı bir köyün de dahil olduğu Aziz Panteleem Manastırı'na daha önce arazi bağışları yapıldığını doğruluyordu.  Vardar nehrinin sağ kıyısında, Kavadarcı'dan çok da uzak olmayan bir yerde bulunmaktadır.  Moglena temasına yerleşen Kumanlar'ın Makedonya'da bu tür kişi ve yer adlarının yaygınlaşmasına önemli katkıları olmuş olabilir.  ‘Bu Türklerden aslında 1181 ve 1184’te Lavra keşişleriyle yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olarak özellikle bahsediliyor.?!*


 Sayfa 512


 Moglena, bölge 180, 326, 33

Sayfa 67


 Dinyeper'in doğusundaki topraklar;  diğerdördübatıda.'^' Şefleri kalıtsal chan'lardı, soylularına ise kangar deniyordu.  Kuzeyde Dinyester şelalelerine kadar uzandılar ve orada Ruslarla sürekli savaşa girdiler;  güneyde Tuna'yı geçerek Makedonya ve Trakya'nın her tarafını harap ettiler;  Yunanlılar umutsuzluk içindeydi;  borcunu ödemeye çalıştılar ama Bizanslılar ışıltılı tavırlarıyla onların altına olan susuzluğunu daha da artırdılar;  Barbarlar arasındaki iç savaş Aleksios'u kurtardı;  Seçkin bir Petçenek olan Chan Kegen ülkeden kaçtı, din değiştirdi ve 1050'de Yunan ordusunun başında kendi vatandaşlarını yendi ve onların bir kısmını Makedonya'daki Moglena'ya yerleştirdi.  Ancak diğer sürüler saldırılarına devam etti; ta ki 1122'de Volga'daki kadim rakipleri Kumaniler ve Uzi'nin yanı sıra büyük imparator KaloJohannes'in saldırısına uğrayana kadar.  İyi planlanmış manevralarla canavarlar sonunda tuzağa düşürüldü;  onlara HO yardımı vardı;  kılıcın keskin tarafıyla yok edildiler ve tarihte bir daha asla ortaya çıkmadılar.  Petçenekler, şimdiye kadar yaşamış en canavarca ve iğrenç kişiler olarak tanımlanıyor: şimdiye kadar yaşamış zavallılar;  onlar sadakatsiz ve hainlerdi;  açgözlülükleri doyumsuzdu;  tutkuları acımasızdır;  en sevdikleri yiyecekler kedilerin, farelerin, tilkilerin, kurtların çiğ eti;  dillerini konuştukları Tatarlar gibi uzun saçları, sakalları ve uçuşan kıyafetleri vardı.  Petçenekler hiçbir zaman atlarını bırakmadılar;  sayısız süvari oluşturdular ve attıkları oklar kadar hızlı hücum ediyorlardı;  hiçbir insanlık kıvılcımı, hiçbir yetiştirme ışını onlara ulaşmadı;  onların nefret edilen isimleri on birinci yüzyıldan itibaren Bizans tarihçilerinin her sayfasında yer almaktadır;  ve Alman rahipler kroniklerinde onlardan bahsederken pessiini ve vilissiini sıfatlarını eklemeyi asla ihmal etmezler.  Köylerine veya kulübelerle inşa edilmiş kasabalarına katai deniyordu;  Tuna Nehri'nde bir miktar tarım yapıyorlardı ve Cherson, Theodosia ve Karadeniz'deki diğer Yunan şehirleriyle canlı bir ticaret yapıyorlardı.  Sığırlarını Ruslara sattılar ve ganimetlerini mor elbiseler, ipek elbiseler, değerli kürkler ve aromatik maddeler gibi her türlü Doğu lüksüyle takas ettiler.  Kalabalıklarının dağılmasından sonra, başıboş kalan bazı Petçenekliler, Komnenos imparatorlarının Yunan ordularına katıldılar ve burada iyi hizmet ettiler;  Macaristan Kralı Zultan ise Almanları korkutmak için batı sınırlarında bu canavarlardan bir koloni kurdu.


 Sayfa 227


 Moglena, 254.

Sayfa 335


 Athos Dağı'ndaki belgelerde Kumanların etnik adından türeyen yer adlarına ilişkin pek çok referans yer alıyor, ancak bunların hiçbirinin Chalcidice Yarımadası'nda yer alamadığı anlaşılıyor.  Çar Stephen Uros III Decanski'nin (1321-1331) 1327'de Hilandar Manastırı'na bağışladığı köyler arasında Komanovo adlı bir köy de vardı.°!!  Üsküp'ün kuzeydoğusundaki modern Kumanovo kasabasının aynısı olabilir.  Hilandar Manastırı ile Novo Selo arasında 1621 yılında yapılan anlaşmada geçen KovpavoBeC isimli yer.7?  Despot Jovan Draga' ve kardeşi Konstantin'in 1372 ile 1375 yılları arasındaki bir fermanı, Aumanicevo adlı bir köyün de dahil olduğu Aziz Panteleem Manastırı'na daha önce arazi bağışları yapıldığını doğruluyordu.  Vardar nehrinin sağ kıyısında, Kavadarcı'dan çok da uzak olmayan bir yerde bulunmaktadır.  Moglena temasına yerleşen Kumanlar'ın Makedonya'da bu tür kişi ve yer adlarının yaygınlaşmasına önemli katkıları olmuş olabilir.  ‘Bu Türklerden aslında 1181 ve 1184’te Lavra keşişleriyle yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olarak özellikle bahsediliyor.?!*


 Sayfa 512


 Moglena, bölge 180, 326, 335


Sayfa 140


 Osmanlı milletinin büyük çoğunluğu artık yavaş yavaş pastoral yaşamdan vazgeçerken, Anadolu ve Avrupa'daki Jürükler eski yaşam tarzına takılıp kalmaya devam ediyor.  Jürüklerin kış köyleri Gümürdün'ün kıyı ovasında, Seres'ten Vardar'a kadar olan dağlık bölgede, Moglena bölgesinde ve Tesalya ovasında bulunmaktadır.  Bhodope yerlileri Konjari*) (Ngr. Koviagideg) adını Türk kojun koyunundan veya Bulgar kon atından yorumluyorlar, ancak Selanik ve Tesalya Konjarlarının efsanelerinden bunun eski Seldiuk ikametgahıyla ilgili olduğu açıktır. Antik İkonion olan Konie ile ilgilidir.  Jürük adı, Türkçe jürümek gezgininden gelir ve genel olarak bir göçebeyi tanımlar;  Gururla kendilerine öyle diyorlar (ben Jürükum: Ben Jürük'üm).  Lehçeleri yerel Türklerinkinden farklıdır;  Vambery'ye göre, Küçük Asya'da Jürüklerin dili Azerbaycan Türkçesine yaklaşmakta ve Osmanlılar arasında yerini Arapça ve Farsça yabancı kelimelere bırakan pek çok eski kelimeyi içermektedir.^)

Mahkumların öldürülmesi savaşın ardından gece boyunca devam etse de, Anna Komnene'nin tüm Peçenek ulusunun soykırımını iddia etmesine rağmen Lebounion savaşının onların sonu olmadığını belirtmek gerekir.  Pek çok göçebe savaştan sağ kurtuldu ve bunların çoğu, yeni Bizanslı derebeyleri tarafından batı Makedonya'daki Moglena kalesine nakledildi ve çevredeki bölgeye yerleşmek üzere aniden şekillendi.

Page 139


Orthodox Christianity, and slowly fused with the Slav agriculturists, the new nation identifying itself by the name of the Herrenvolk: Bulgarians, and the country Bulgaria.? From the tenth to the thirteenth century other large Turkic groups — the Uz, the Pechenegs and the Kipcak or Cumans — arrived from Eurasia and settled on both sides of the lower Danube, leaving behind them many inscriptions and graffiti written in the runes of the Orkhon-Jenissej type.4 After 960 Byzantium was again in control of most of Bulgaria. Large groups of Pechenegs, after having been defeated militarily, were settled in the mountain canton of Moglena (on the border of Greece and the former Yugoslav Macedonia) and in the mountainous south-western corner of Bulgaria. There they still survive as a distinct ethnic group, the Sop. They converted to Christianity, and slowly adopted the Slav-Bulgarian language. In the twelfth century, Anna Komnene mentions other Pecheneg groups, who were settled in the south-eastern Rhodopes, in what later was to become the Ottoman kaza of Ortakéy (since 1934, Ivajlovgrad). The oldest preserved Ottoman census and taxation register from 1452/5 mentions in this area a remarkably large number of Turkish toponyms evidently dating back to pre-Ottoman times, descriptive toponyms with a Christian connotation such as Baskilise and Kara Kilise. Ansbert, the historian of the third crusade, mentions that in 1190 the important


 Sayfa 139


 Ortodoks Hıristiyanlık ve yavaş yavaş Slav tarımcılarıyla kaynaşan yeni ulus, kendisini Herrenvolk adıyla tanımlıyor: Bulgarlar ve ülke Bulgaristan.?  Onuncu yüzyıldan on üçüncü yüzyıla kadar diğer büyük Türk grupları (Uzlar, Peçenekler ve Kıpçaklar veya Kumanlar) Avrasya'dan gelerek aşağı Tuna'nın her iki yakasına yerleştiler ve arkalarında Orhun runik yazılarıyla yazılmış birçok yazıt ve duvar yazısı bıraktılar.  -Jenissej tipi.4 960'tan sonra Bizans yeniden Bulgaristan'ın büyük bölümünü kontrol altına aldı.  Askeri açıdan yenilgiye uğratılan büyük Peçenek grupları, Moglena dağ kantonuna (Yunanistan ve eski Yugoslav Makedonya sınırında) ve Bulgaristan'ın dağlık güneybatı köşesine yerleştirildi.  Orada hala ayrı bir etnik grup olan Sop olarak hayatta kalıyorlar.  Hıristiyanlığa geçtiler ve yavaş yavaş Slav-Bulgar dilini benimsediler.  On ikinci yüzyılda Anna Komnene diğer Peçenek gruplarından bahseder…

573 Zonaras, 740-741;  Ephraemus, Kronoloji: Keiuevo —yetadppaon —oxdMa 05. Aapwpidn.  Tdpos A' (Atina: Ellinon Ecdesias Center, 1984), 123;  Angold, İmparatorluk, 133;  Birkenmeier, Ordu, 158;  Marculet, "Petchénégues", 101. Moglena'ya yerleşen Peçeneklerin ilk komutanı, mührü Jordanov tarafından basılan, tur pazarlaması yapan Joseph Maniakes olduğu anlaşılıyor.  Bkz. Jordanov, Corpus 1, 127;  Jordanov, Corpus 2, 273-274;  Jordanov, Corpus 3, 459-460

122 Bu, göçebe kökenli çeşitli Bizans askeri komutanlarının (Tatikios, İkhan, Skaliarios, Monastras, Ouzas ve Argyros Karadja) isimleriyle kanıtlanmaktadır.  Örneğin böyle bir birlik, Lebounion'daki (Patzinakai Moglenitai) yenilgiden sonra Moglena'ya yerleşen ve Bizans ordusuna katılan Peçeneklerden oluşan tagma idi.  Yukarıdaki metne ve Zonaras, 740-741'e bakınız;  Zlatarski, Ucmopus, 209;  Kiihn, Armee, 251. Bkz. MeSko, “Göçebe Etkileri”, 66-80

Kumanlardan geldiğini söyledi.  Ancak Peçenekler göz ardı edilemez, çünkü dilleri Kumanların diline çok benzer olmalı ve Peçenek yerleşimleri, Balkanlar'da konfederasyonun 1041'de Bizanslılar tarafından nihai yenilgisinden sonra on ikinci yüzyılda ortaya çıkmış olmalıdır.  12. yüzyılda Ulah ve Kuman nüfusunun belirli bir karışımını hesaba katmak gerekir.  Avrupa'ya doğudan gelen göçebe halkların çoğunda olduğu gibi Kumanlar da yağmacı ve yağmacı savaşçılardı; zafer veya yenilgilerinden sonra genellikle akın ettikleri bölgelerden geri çekilirlerdi.  Ancak çoğu göçebe halkta olduğu gibi, göçebelerin belirli bir kısmı sıklıkla konfederasyonun büyük kısmından ayrılıyordu.  Bazı Kuman gruplarının Balkanlarda kalıp Ulahlarla birleşmiş olması gerekir.  Her iki halkın göçebe yaşam tarzının pek çok ortak özellik göstermesi, onların kaynaşmasını kolaylaştırmış olabilir.  Burada İmparator Andronikos Komnenos'un Şubat 1184'te yayınlanan ve Moglena (Batı Makedonya) bölgesindeki Kumanlardan, Ulahlardan ve Bulgarlardan söz eden meşhur prostagmasına atıfta bulunabilirim."  Hayvancılıkla (muhtemelen at ve koyun) uğraşıyorlardı ve Ulah ve Bulgar meslektaşlarından farklı olarak özgür insanlardı ve eyaletin seçkinlerine aittiler.'® Moglena'daki bu Kumanlardan on yıl sonra (Ekim 1196'da) bahsedildiğinden  aynı ilde" olduklarından, bunların bölgenin köklü yerleşimcileri oldukları rahatlıkla varsayılabilir.  Malingoudis, haklı olarak Asen ve kardeşlerinin, Moglena Kumanlarına çok benzeyen, Balkan Dağları'nın ötesindeki yerel bir Kuman grubundan ortaya çıkmış olabileceğini öne sürüyor.'*°


 Sayfa 225


 Mesene 47, 52 Michael, bkz. Glabas Michael, Tsarica oğlu Maria 81 Michael Asen, Bulgar çarı 70, 81 Michael Sigman, Bulgar çarı, Sigman oğlu 98, 107, III, 113, 122, 125, 129, 149, 150 Michael  I] Doukas, Epeiros'lu 84, 115 Michael VIII Palaiologos, Bizans imparatoru 2, 69, 71'ler 72'ler 73-43 763 79'lar 80-35 84, 85, 86-8, 95, IOI, 114, II5, 116, 119, 120  , 161 Michael IX Palaiologos, Bizans imparatoru 119, 120, 123 Mico 81 Mihald, Nagymihald (Mehadia), kasaba 144, 149, 154 Mikch, Ban of Slavonia 150 Mikola, Bogdan'ın babası 159 Milcov (Milké), kasaba 63, 136,  157 Milutin, bkz. Stefan Uro§ II Mlava, nehir 104 Moesia 19 Moglena, eyalet 41 Mogovari/Mogovars 109 Mogul 71 Moldavya 4, 7, 27, 32, 64, 93, 94, 104, 134, 136, 137-41, 143  , 155) 157-60, 165 Kara Bogdan 140, 160 Mauroblachia (MaupoBAaxia) 140, 143 MoAdoPAayia 143 Moldova Cumhuriyeti 143 PwooBaAaxia 143 Moldva, nehir 143, 156, 158 Moncastro, bkz. Akkerman Monembasia, kasaba 116 Montferrat, bkz. Montferrat'ın nesi  ;  Boniface of Montferrat Moravia 70 Moravos (Morava), nehir 45, 103, 105 Morea 116 Peloponnesos 116 Morea, Chronicle of 115, 117 Morrha 127 Ahrido 127 Moskova 124 Miinjiik 92, 93 Muntenia 134, 143, 147, 148, 149, ben50,  155 Murinos, protovestiaritler 83 Mutaftiev, S. 18, 24, 37, 38, 39, 78 Mysia 42 Mysoi (Mucot) 15, 23, 43

İmparatorluğun merkezini hedef alıyordu. Aleksios kurtuluşu bir başka Türk soyu olan Kumanlarda görerek onlar ille ittifak yapmış ve Kumanları Peçeneklerin üzerine salmıştır. Sayıları 40.000 olan Kumanlar, 29 Nisan 1091”de Meriç ağzında Lebounion denilen yerde Peçenekleri bozguna uğratarak kıyıma tabi tutmuşlardır.”? Mateos, bu savaşlar sırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok Peçenek”in tutsak edildiğini söyler.”” Bu tutsakların bir kısmı Bizans hizmetinde yararlanılmak üzere, ailesi ile birlikte, Moglena şehrine yerleştirilmiş. Bunlardan seçkin bir birlik oluşturulmuş ve bunlara Moglenarlı Peçenekler denilmişti. Zonaras, bu Peçeneklerin XII. yüzyılın başında dahi burada

Sayfa 178


 Mann'lara karşı - Moglena eyaletindeki Khosztiané adlı bir yerleşim yerini vergi muafiyeti ve ölümünden sonra mülkü torunlarına bırakma hakkı ile bağışladı (LEMERLE-GUILLOU-SVORONOS 1970, 255-259).  182.  Belgedeki liste: Bizanslılar, Ruslar, Varegler, Kulpingonlar (kimlikleri tartışmalıdır), İngilizler, Normanlar, Almanlar, Bulgarlar, Sarazenler, Alanlar, Abhazlar (MIKLOSICHMÜLLER 1890, 47).  Tüzük, Christodoulos'a, keşişin imparatorun desteğiyle bir manastır kurduğu Patmos adasını genel vergi muafiyeti ile tanıyor (MIKLOSICH-MÜLLER 1890, 44-48).


Aynı şekilde, Bizans devletinin yeniden yerleştirme vakalarının tümü, yalnızca imparatorluk devletinin uygulanabilir askeri ve siyasi otoritesinin sınırları dahilinde gerçekleşmedi.  İmparatorluk ayrıca sürekli olarak imparatorluğun dışından insanları da buraya yerleştirdi.  Örneğin, 7. yüzyılda Amanos Dağları'ndan (Suriye'de) Küçük Asya'ya yerleştirilen Miafizit Mardaitler ve 19. yüzyılda I. Aleksios Komnenos tarafından Moglena'ya (Makedonya) yerleştirilen Peçenekler.


 Sayfa 163

Sayfa 163


 Hareketin tarihsel önemi: Bazen büyük insan ve hayvan gruplarının hareketliliği, pastoralistler ile yerleşik nüfus arasında çatışmalara yol açıyordu, ancak otlatma alanı ihtiyacı da pastoralistler arasında çatışmalara neden oluyordu.  İmparatorun kendisi ve patrik müdahale edebilse de, vakayı incelemek ve anlaşmazlığı çözmek genellikle eyalet yetkililerinin göreviydi.  Özellikle bir manastırla ilgili tartışmalarda yazılı kararlar, başka bir anlaşmazlık ortaya çıktığında sunulmak üzere genellikle korunurdu.  Büyük Lavra'da hayvancılıkla uğraşan Ulah pastoralistlerine karşı tutum Kekaumenos'unkinden tamamen farklıdır.  11" ve 12" yüzyıllarda Bizans komutası altında süvari okçuları olarak görev yapan Türk grupların imparatorluk topraklarına yerleşmesine tanık olundu.  Bunların en önde gelenleri, her ikisi de Makedonya'da Kozuf Dağı'nın bulunduğu Moglena'da görülen Peçenekler ve Kumanlardı.' Ancak Avrasya'nın bozkırlarından gelen bu göçebelerden bazıları, otlatma alanları konusunda yerel çobanlarla anlaşmazlığa düştü.  Böyle bir durumda, Büyük Lavra gibi güçlü dini toprak sahipleri, bizzat imparatorun yardımını istemek için gereken otoriteye ve ağlara sahipti.  Tahmin edilebileceği gibi imparator, Lavra'nın Ulah kökenli yaylacı çobanlarının lehine müdahale etti, manastırın Moglena'daki otlaklar üzerindeki haklarını onayladı ve Ulah çobanlarına bölgede hayvanlarını otlatırken tam güvenlik garantisi verdi.  Hareket türü: Gönüllü (yaylacı çobanlar olarak).


 Sayfa 163


 Hareketin yerleri ve tarihi: Yazlık meralar (Pouzouchia, muhtemelen Kozuf Dağı/Tzena'da) ile Moglena'daki (Güney Makedonya) kışlık meralar arasında;  1180'lerin başı.


 Sayfa 164


 [P.  343] İmparatorluk yönetimimiz, Athos Dağı'ndaki saygıdeğer Aziz Athanasios manastırının partisinden, Moglena'da yaşayan Kumanların Pouzouchia adlı dağ otlağına çıktıklarını belirten bir muhtıra aldı, [s.  344] kendi manastırlarına ait olan ve orada hayvanları için çitler yapıp özgürce otlatmalarına izin veren ve hayvanları için gereken ondalık parayı oraya ödemeyi reddeden kişilerdir.  Ve eğer durum böyleyse, imparatorluk yönetimimiz Moglena'nın ilgili vergi görevlilerine imparatorluk yönetimimizin bu emrini onlara göstermelerini ve onları Aziz Athanasios manastırına aşar vergisinin tamamını veya ona ait olan diğer herhangi bir ücreti ödemeye zorlamalarını emreder.  BT.  Eğer bundan sonra ve benim imparatorluk yönetimimin şimdiki komutasından sonra böyle bir şeye cesaret ederlerse, kendilerine ait olmayan Ulahlara ve Bulgarlara kendilerininmiş gibi muamele etmelerine izin vermeyebilirler ve hepsinin partiye katılmasını talep edebilirler.  Yukarıda adı geçen manastırın yerleşik bir geleneği olduğu için.  Ancak buna razı olmazlar ve yine bir şeyleri engellemeye çalışırlarsa veya şu ana kadar yürürlükte olan adaletsiz gelenek uyarınca Ulahları ve Bulgarları muaf tutmaya çalışırlarsa, bundan sonra vergi memurları tarafından yukarıda bahsedilen dağ otlağından kovulurlar.  hatta onların isteğine karşı.  Ancak daha sonra kanuna aykırı bir şekilde yukarıda adı geçen dağ otlağına giden yolu kullanırlarsa veya adı geçen manastıra borçlu olunan diğer herhangi bir şey konusunda imparatorluk yönetimimin emrine uygun davranmayı reddederlerse cezalandırılacaklar.  onlar tarafından meşru ve adil olana göre.  Ancak adı geçen manastıra mensup Ulahlara gelince, yaylalardan indikten sonra hayvanları için yeterli otlak alanı olmadığından ve bu nedenle büyük ihtiyaç nedeniyle hayvanlarını Moglena bölgesinde otlatmalarına izin verdikleri için, benim  imparatorluk yönetimi, kendilerine ait her türlü hayvanı aynı Moglena eyaletinin sınırları içinde taciz edilmeden, rahatsız edilmeden ve herhangi bir hediye vermeden otlatmalarına izin vermelerini emrediyor.  Eğer vergi memurlarından biri, askerler veya taşra memurları ve hatta Kumanların kendileri tarafından engellenir veya tehdit edilirlerse, istemeseler bile, kim olursa olsun benim imparatorluk yönetimimin emrine karşı hareket etmeye kalkışan kişi, bunun cezasını çekecek.  imparatorluk yönetimimden duyduğum en büyük hoşnutsuzluk.  O halde Aziz Athanasios manastırının Ulahları, daha önce de belirtildiği gibi, yanlarında bulunan hayvanları bundan sonra ve gelecekte tacize uğramadan, rahatsız edilmeden veya kötü muameleye maruz kalmadan Moglena eyaleti sınırları içinde otlatmalarına izin vereceklerdir.  her türlü ücret.

Page 295


12. yüzyılda İoannes Tzetzes gibi bir entelektüelin yazılarından birinden anlaşılacağı üzere bir nevi kozmopolitizm, dönemin önemli dilleri ile ilgili fikir sahibi olunmasını gerektiriyordu. Latince ve Arapçadan önce Tzetzes Kumanlara ve Selçuklu Türklerine dillerinde hitap edebildiğini vurguluyordu: Örneğin Kumanları selamlamak için İslami formülle Kuman unvanı Altu Begi birleştirip, “Salamalek altupeg” demesi gibi. Türkler arasında kullanılan bazı formülleri bildiğini göstermek için karındaş/kardeş (Yunanca metinde karantasi olarak geçiyor) terimlerini kullanıyor.


Page 393


Moglena kuşatması 343-344

Sayfa 1201


 Batılı takviye kuvvetlerinin gelmesini bekleyen Kumanlar, savaşa hemen girişilmesinde ısrar etti;  Aleksios, Peçenek-Kuman ittifakından korktuğu için savaşmak zorunda kaldı.  Byz.  Kumanlar ise şafak vakti kendilerini ve ailelerini kapalı vagonların arkasına sığınan Peçeneklere karşı hilal şeklinde ilerlediler.  Başlangıçta Peçenekler, Kumanlara sığınmaları nedeniyle zayıfladılar.  Çatışma günün büyük bölümünde sürdü;  Byz'ın susuzluğunu gidermek için komşu köylüler su getirdiler.  askerler.  Anna Komnene'ye göre (An.Komn. 2:142f) mücadele, bazı esirlerin alınmasına rağmen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu korkunç bir katliamla sona erdi.  12.C.  tarihçi (Zon. 3:740f), hayatta kalan Peçeneklerin MOGLENA temasına yerleştiğini kaydeder.  Peçeneklerin gücü kırıldı;  Anna Komnine popüler bir şarkıdan bir parça aktarıyor: "İskitler bir gün bile olmadığı için May'i görmeyi kaçırdılar."


 Sayfa 1389


 MOGLENA (MoyAéeva), güneydoğu Makedonya'da bir bölge.  Yaklaşık 1015 yılında Moglena, arkon Elitzes (Skyl. 352-33—34) tarafından yönetilen bir Bulgar bölgesiydi.  II. Basileios tarafından ele geçirilen bu yapı, ilk kez 1086'da kanıtlanan bir temayı (Lavra 1, no.48.6) ve 1020 tarihli bir fermanda bahsi geçen bir piskoposluğu oluşturmaktaydı. Athanasios Lavra'sı Moglena'da topraklar elde etti ve yaklaşık 1196'da yerel stratiotai ile bir anlaşmazlık yaşadı ve  Manastıra kira (dekateia) ödemeyi reddeden Moglena paroikoi piskoposu (Lavra 1, no.69).  Başka bir çatışma, yaklaşık 1181 yılında manastırın Moglena'da kendisine zamir verilen Kumanların haklarına itiraz etmesiyle ortaya çıktı (Lavra 1, no.65).  1205 yılında Moglena Kalojan tarafından fethedildi.

 Sayfa 477

 Yaklaşık olarak XVI.  19. yüzyılda Türkmen Juruklar ve Türk Konjarları Trakya ve Makedonya'nın güney bölgelerine, özellikle Moglena'ya yerleştiler.  Bu işgalcilerin saldırıları sonucunda yerli Rumunlular ve Bulgarlar sıklıkla İslam'a geçtiler.  Geçtiğimiz yüzyılda Balkanlardaki Tozluk ve Gerlovo bölgelerinin (Türkçe: Karlova, 45 köy) Asyalı Türk sömürgeciler tarafından işgal edildiği söyleniyor.  Gerlovo'daki tek Bulgar köyü olan Vrbica, yurttaşlarıyla birlikte (1776'da 20.000 kişiydi) Kırım'dan Türkiye'ye taşınan Tatar padişahlarının ikametgahı oldu.  Diğer
W
Sayfa 335

 Athos Dağı'ndaki belgelerde Kumanların etnik adından türeyen yer adlarına ilişkin pek çok referans yer alıyor, ancak bunların hiçbirinin Chalcidice Yarımadası'nda yer alamadığı anlaşılıyor.  Çar Stephen Uros III Decanski'nin (1321-1331) 1327'de Hilandar Manastırı'na bağışladığı köyler arasında Komanovo adlı bir köy de vardı.°!!  Üsküp'ün kuzeydoğusundaki modern Kumanovo kasabasının aynısı olabilir.  Hilandar Manastırı ile Novo Selo arasında 1621 yılında yapılan anlaşmada geçen KovpavoBeC isimli yer.7?  Despot Jovan Draga' ve kardeşi Konstantin'in 1372 ile 1375 yılları arasındaki bir fermanı, Aumanicevo adlı bir köyün de dahil olduğu Aziz Panteleem Manastırı'na daha önce arazi bağışları yapıldığını doğruluyordu.  Vardar nehrinin sağ kıyısında, Kavadarcı'dan çok da uzak olmayan bir yerde bulunmaktadır.  Moglena temasına yerleşen Kumanlar'ın Makedonya'da bu tür kişi ve yer adlarının yaygınlaşmasına önemli katkıları olmuş olabilir.  ‘Bu Türklerden aslında 1181 ve 1184’te Lavra keşişleriyle yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olarak özellikle bahsediliyor.?!*

 Sayfa 512

 Moglena, bölge 180, 326, 33
Sayfa 67

 Dinyeper'in doğusundaki topraklar;  diğerdördübatıda.'^' Şefleri kalıtsal chan'lardı, soylularına ise kangar deniyordu.  Kuzeyde Dinyester şelalelerine kadar uzandılar ve orada Ruslarla sürekli savaşa girdiler;  güneyde Tuna'yı geçerek Makedonya ve Trakya'nın her tarafını harap ettiler;  Yunanlılar umutsuzluk içindeydi;  borcunu ödemeye çalıştılar ama Bizanslılar ışıltılı tavırlarıyla onların altına olan susuzluğunu daha da artırdılar;  Barbarlar arasındaki iç savaş Aleksios'u kurtardı;  Seçkin bir Petçenek olan Chan Kegen ülkeden kaçtı, din değiştirdi ve 1050'de Yunan ordusunun başında kendi vatandaşlarını yendi ve onların bir kısmını Makedonya'daki Moglena'ya yerleştirdi.  Ancak diğer sürüler saldırılarına devam etti; ta ki 1122'de Volga'daki kadim rakipleri Kumaniler ve Uzi'nin yanı sıra büyük imparator KaloJohannes'in saldırısına uğrayana kadar.  İyi planlanmış manevralarla canavarlar sonunda tuzağa düşürüldü;  onlara HO yardımı vardı;  kılıcın keskin tarafıyla yok edildiler ve tarihte bir daha asla ortaya çıkmadılar.  Petçenekler, şimdiye kadar yaşamış en canavarca ve iğrenç kişiler olarak tanımlanıyor: şimdiye kadar yaşamış zavallılar;  onlar sadakatsiz ve hainlerdi;  açgözlülükleri doyumsuzdu;  tutkuları acımasızdır;  en sevdikleri yiyecekler kedilerin, farelerin, tilkilerin, kurtların çiğ eti;  dillerini konuştukları Tatarlar gibi uzun saçları, sakalları ve uçuşan kıyafetleri vardı.  Petçenekler hiçbir zaman atlarını bırakmadılar;  sayısız süvari oluşturdular ve attıkları oklar kadar hızlı hücum ediyorlardı;  hiçbir insanlık kıvılcımı, hiçbir yetiştirme ışını onlara ulaşmadı;  onların nefret edilen isimleri on birinci yüzyıldan itibaren Bizans tarihçilerinin her sayfasında yer almaktadır;  ve Alman rahipler kroniklerinde onlardan bahsederken pessiini ve vilissiini sıfatlarını eklemeyi asla ihmal etmezler.  Köylerine veya kulübelerle inşa edilmiş kasabalarına katai deniyordu;  Tuna Nehri'nde bir miktar tarım yapıyorlardı ve Cherson, Theodosia ve Karadeniz'deki diğer Yunan şehirleriyle canlı bir ticaret yapıyorlardı.  Sığırlarını Ruslara sattılar ve ganimetlerini mor elbiseler, ipek elbiseler, değerli kürkler ve aromatik maddeler gibi her türlü Doğu lüksüyle takas ettiler.  Kalabalıklarının dağılmasından sonra, başıboş kalan bazı Petçenekliler, Komnenos imparatorlarının Yunan ordularına katıldılar ve burada iyi hizmet ettiler;  Macaristan Kralı Zultan ise Almanları korkutmak için batı sınırlarında bu canavarlardan bir koloni kurdu.

 Sayfa 227

 Moglena, 254.
Sayfa 335

  Dağı'ndaki belgelerde Kumanların etnik adından türeyen yer adlarına ilişkin pek çok referans yer alıyor, ancak bunların hiçbirinin Chalcidice Yarımadası'nda yer alamadığı anlaşılıyor.  Çar Stephen Uros III Decanski'nin (1321-1331) 1327'de Hilandar Manastırı'na bağışladığı köyler arasında Komanovo adlı bir köy de vardı.°!!  Üsküp'ün kuzeydoğusundaki modern Kumanovo kasabasının aynısı olabilir.  Hilandar Manastırı ile Novo Selo arasında 1621 yılında yapılan anlaşmada geçen KovpavoBeC isimli yer.7?  Despot Jovan Draga' ve kardeşi Konstantin'in 1372 ile 1375 yılları arasındaki bir fermanı, Aumanicevo adlı bir köyün de dahil olduğu Aziz Panteleem Manastırı'na daha önce arazi bağışları yapıldığını doğruluyordu.  Vardar nehrinin sağ kıyısında, Kavadarcı'dan çok da uzak olmayan bir yerde bulunmaktadır.  Moglena temasına yerleşen Kumanlar'ın Makedonya'da bu tür kişi ve yer adlarının yaygınlaşmasına önemli katkıları olmuş olabilir.  ‘Bu Türklerden aslında 1181 ve 1184’te Lavra keşişleriyle yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olarak özellikle bahsediliyor.?!*

 Sayfa 512

 Moglena, bölge 180, 326, 335

Sayfa 140

 Osmanlı milletinin büyük çoğunluğu artık yavaş yavaş pastoral yaşamdan vazgeçerken, Anadolu ve Avrupa'daki Jürükler eski yaşam tarzına takılıp kalmaya devam ediyor.  Jürüklerin kış köyleri Gümürdün'ün kıyı ovasında, Seres'ten Vardar'a kadar olan dağlık bölgede, Moglena bölgesinde ve Tesalya ovasında bulunmaktadır.  Bhodope yerlileri Konjari*) (Ngr. Koviagideg) adını Türk kojun koyunundan veya Bulgar kon atından yorumluyorlar, ancak Selanik ve Tesalya Konjarlarının efsanelerinden bunun eski Seldiuk ikametgahıyla ilgili olduğu açıktır. Antik İkonion olan Konie ile ilgilidir.  Jürük adı, Türkçe jürümek gezgininden gelir ve genel olarak bir göçebeyi tanımlar;  Gururla kendilerine öyle diyorlar (ben Jürükum: Ben Jürük'üm).  Lehçeleri yerel Türklerinkinden farklıdır;  Vambery'ye göre, Küçük Asya'da Jürüklerin dili Azerbaycan Türkçesine yaklaşmakta ve Osmanlılar arasında yerini Arapça ve Farsça yabancı kelimelere bırakan pek çok eski kelimeyi içermektedir.^)
 Mahkumların öldürülmesi savaşın ardından gece boyunca devam etse de, Anna Komnene'nin tüm Peçenek ulusunun soykırımını iddia etmesine rağmen Lebounion savaşının onların sonu olmadığını belirtmek gerekir.  Pek çok göçebe savaştan sağ kurtuldu ve bunların çoğu, yeni Bizanslı derebeyleri tarafından batı Makedonya'daki Moglena kalesine nakledildi ve çevredeki bölgeye yerleşmek üzere aniden şekillendi.


On ikinci yüzyılda Pronoia​

askerlik hizmeti, daha sık ve daha açık bir şekilde vurgulanan bir şey daha sonraki belgelerde .” Belgenin kendisi hiçbir şey sağlamasa da​​ bu üç askerin ve Pankratios'un mülklerini ellerinde tuttuklarına dair kanıt​ pronoia çünkü onlar askerdi , Ostrogorsky birinin doğal olarak olduğunu savundu bu tür bir belgenin askeri yükümlülüklere hitap etmesini bekleyemeyiz ve​ pronoia ile bağlan
uğunu iddia etti . hepsi aile doğurduğu için erkeklerin daha az soylulara ait olduğunu gösteriyor​​ isimler ve Pankratios'un kendisine resmi olmayan saygı unvanıyla hitap ediliyor​​ Kyr?”

Bu askerlerin zamirleri ile orduları arasında bir bağl
Sayfa 54

Öte yandan belge birkaç sonuca da varıyor. "Temasının Kuman zamirlerinin yetkilendirilmesi" ifadesiMoglena” Kumanlara ilişkin az çok önemli bir hükümet politikası öneriyor. Açıkçası "Kuman zamirlerinin" ne olduğunu açıklamaya gerek yoktu çünkü bu fenomen en azından bu bölgede oldukça yaygındı. George Ostrogorsky bunu, sanırım doğru bir şekilde, I. Manuil Komnenos'un hükümdarlığı sırasında zamirin özellikle yabancılara doğru önemli ölçüde yayıldığının kanıtı olarak yorumladı.°”

Sayfa 54

Gennadij Litavrin, KumanlarınMoglenaaskerlik hizmeti koşuluyla devlet topraklarından yararlanma hakkını elde etmişti ve Ostrogorsky, Kumanların askeri yapısının, pronoiai sahiplerinin asker olma eğiliminde olduğu yönündeki tezine daha fazla destek sağladığını düşünüyordu.*? Kumanların askerlik hizmetleri ile zamirleri arasındaki bağlantı belgede tespit edilemese de oldukça muhtemeldir. Bu belgeye dayanarak pronoia bağışı sahiplerinin asker olduğu sonucuna varılamaz, ancak bu yasa artı Kontostefanos yasası ve onikinci yüzyıldan başka bir belge /2.5] bunu da makul bir sonuca ulaştırır.

07 telos bkz . telos vergiler, Osmanlı angarya (korveler), 581, 582, 583, 585 kötü-i hava, 583 cizye, 582 haradj (xapérthi, harac), 552, 563, 564, 565, 567, 572, 573 bas haraç, 582 harac mukasama, harac muv
Osiir (ondalık), 583 resm-i çift, 582, 591 resm-i kulluk, 582 tekalif-i drfiye, 582 vergiler, ikincil tal

Sayfa 55

Lavra Manastırı'nın bölgede yaşayan Kumanlarla sorunlarıMoglenaalan devam etti. Andronikos Vatatzes'in praktikon'undan üç yıl sonra Andronikos I Komnenos tarafından Lavra ile bazı Kumanlar arasındaki başka bir anlaşmazlığı konu alan bir prostaksis yayınlanmıştır. Rahipler imparatora şu şikayette bulundular: “Kumanların [oikountes]MoglenaManastıra ait bir dağa girmiş ve Lavra'ya "hayvanlarının dekateia'sını", yani otlakların kullanımı için kira ücretini ödemeyi kabul etmeden orada bazı hayvancılık barınakları (mandria) inşa etmişti. İmparator, vergi tahsildarlarına (praktores) Kumanları bu dekateia'yı ve diğer tüm borçlarını ödemeye zorlamalarını ve başkalarının elinde bulunan Ulah veya Bulgarlara el koymalarını engellemelerini emretti. Belli ki bunlardan bazıları manastırın paroikoi'siydi.
Sayfa 56

Belki de bu suçlamalardan biri hayvanları otlatma ücretiydi, çünkü imparator ayrıca manastıra bağlı Ulahların, hayvanlarını serbestçe otlatmalarına izin verilmesini emretmişti.Moglenahiçbir ücret ödemeden ve “orada bulunanlardan, vergi tahsildarları [praktores], askerler, tematik [memurlar] veya Kumanların kendileri tarafından engellenmeyecek veya uzaklaştırılmayacaklar” (satır 10).

Sayfa 56

Aynı belge keşişlerin karşılaştığı başka bir soruna da değiniyor. Bazı “paroikoi işçileri” (douleutai veya paroikoi douleutai), Chostianes köyünde bulunan Lavra'nın bir mahallesi olan St. John Prodromos manastırının dışına yerleşmişlerdi. Bu işçilere manastırda praktikon yoluyla bahşedilmediğinden, görevli, bölgenin (paradoseis) verilmesini (petiton) yapmakla görevlendirildi.Moglenaonları "verilmemiş" olarak taciz ediyordu (satır 20: çünkü &trapaddtous), yani vergilerini ve iş yükümlülüklerini ne maliyeye ne de herhangi bir toprak sahibine veriyorlardı. Ve böylece “bunlardan ikisini zamir olarak Kumanlara verdi.”*? İmparator bu karara karşı çıktı ve bu insanları manastıra bağışladı; Kumanlara ise diğer paroikoi'lerden tazminat ödenmesi gerekiyordu (satır 23). Bunların, önceki belgede [2.4] adı geçen ve Chostianes bölgesinden ayrılmaları emredilen on altı Kuman askeriyle aynı olup olmadığını bilmek imkansızdır. Öyle olsaydı, taşınma emri yerine getirilmemişti; eğer öyle olmasalardı, Chostianes bölgesinde epeyce Kuman varmış gibi görünüyor.

Sayfa 57

1181 [2.4], her ikisi de Kumanlarla ilgiliMoglenaSöz konusu bölgelerde kimlerin yaşadığı ve çalıştığı ile ilgili olarak. Kontostefanos'un kanununda, pronoia sahiplerinin elinde bulunan “paroikoi evlerinden” bahsediliyor ve pronoia sahibi askerlerin ve Pankratios Anemas'ın Archontochorion bölgesinde fiziksel bir varlığa sahip olduklarına dair hiçbir işaret yok. Öte yandan, 1181 tarihli yasada Kumanların Hristianes bölgesinde yaşadığı belirtiliyor ve "evleri ve otlakları"ndan bahsediliyor.Moglena” manastırın mülküne izinsiz girmiş ve “hayvanları için bazı hayvan barınakları inşa etmişti.” Kumanların hayvan barınaklarına yapılan atıflar, bu insanların pastoral gelenekleri ışığında anlaşılabilir. Ancak üretimin ekonomik kaynaklarıyla Kontostefanos'un eylemindeki askerlerden daha yakın bir ilişkileri olduğu görülüyor. Bununla birlikte, her iki kanunun Kumanları da paroikoi'ye sahipti ve paroikoi'ye sahip olan manastırlara paralel olarak, paroikoi'nin vergilerinden ve işçilik hizmetlerinden faydalanabilirlerdi.
Sayfa 57

ile ilgili son bir belgeMoglenaBurada, hem Lavra keşişlerinin talebini hem de III. Aleksios Angelos'un Ekim 1196 tarihli kararını (lizis) içeren iki bölümlü bir kanundan bahsetmek gerekir. Rahipler, sahip oldukları bir köyle ilgili olarak imparatora Verrhoia temasıyla ilgili dilekçe verdiler. İmparatorun amcası tarafından manastıra bağışlanan bu para. Belgede köyün adı yer almıyor ancak Khostianes yakınlarında değildi. Lavra bu köydeki bazı arazileri (topia) “bazı askerlere” kiralıyordu (ekdidei).Moglenave piskoposun paroikoi'sineMoglenabir dekateia uğruna.” Ancak "bazıları yaz aylarında manastırımıza dekateia'larını ihtiyatlı bir şekilde ödemediler." Lavra imparatordan Verrhoia ve İtalya'nın vergi tahsildarlarına emir vermesini istedi.Moglenainatçıları iki kat kira ödemeye (dekateia) zorlamak. İmparator, eğer söz konusu parseller gerçekten Lavra'nın sınırları içerisindeyse, yerel yetkililerin Lavra'nın kiraladığı mülkle ilgili haklarını uygulaması ve bu mülkleri kiralayanların borçlu olunan dekateia'yı alıkoymasına izin vermemesi gerektiğine karar verdi.“
Ostrogorsky ve Dragutin Anastasijeviç, kanunda adı geçen askerlerin zamir sahibi oldukları sonucuna vardı ve Paul Lemerle, askerlerin "şüphesiz Kuman" olduğunu düşündü.*° Zamir sahibi Kuman askerlerinin güçlü bir varlığı olduğu görülüyor. bölgedeki sahipleriMoglenaaskerlere yapılan her atıfın
Sayfa 58

bölge onlara bağlıydı. Belgenin bu askerleri piskoposluk paroikoi'leriyle yan yana getirdiğini gözlemliyoruz, bu da onların oldukça düşük statüde olma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Dahası, 1118'den sonra ve muhtemelen 12. yüzyılın ortalarında yazılan Zonaras'ın tarihinden biliyoruz ki, yağma için imparatorluğa giren bir grup Peçenek, imparatorluğa asker olarak yerleştirildi.Moglena1091'de I. Aleksios Komnenos'a yenildikten sonra imparator "onları eşleri ve çocukları ile yerleştirdi.Moglenave onları 'çok ayrı bir birlik' olarak organize etti. Kalıtım yoluyla günümüze kadar gelmişlerdir ve yerleştikleri yerin sıfatı olarak Peçenekler Moglenitai [TlatZivaxor MoyAevitat] olarak adlandırılmıştır.”*© Zavorda Risalesi'ndeki pasaja göre, bu Peçenekler zamir sahibi olamazlar. çünkü toprakları kalıtsaldı ve dolayısıyla küçük toprak sahibi askerler olmalılar.*” Bu, 1196 lizisindeki askerlerin Peçenek olduğu anlamına gelmez, ancak onların Kuman ya da zamir sahibi oldukları sonucuna varamayacağımız anlamına gelir

Sayfa 62

(i) noktasına gelince, Synadenos, Pankratios Anemas ve Kumanları [2.2—2.3] [2.5] içeren belgelerin tümü, zamirin veya zamirde tutulan nesnelerin mülkiyet içerebileceğini göstermektedir. 1162 Kontostefanos Yasası, pronoia'da tutulabilecek nesnelerin yalnızca mülkiyeti (bir proasteion) değil aynı zamanda paroikoi'yi de içerdiğini ekler; Kumanlarla ilgili 1181 ve 1184 belgelerindeMoglenaPronoia'da tutulduğu özel olarak belirtilen tek nesneler paroikoi'ydi. Bu belgelerin her ikisi de, pronoia bağışları içindeki paroikoi'lerin, paroikoi değişimleri veya ikamelerinin kolayca yapılabilmesi nedeniyle takas edilebilir olduğunu öne sürüyor. Pronoia'da gayrimenkul ve paroikoi tutulabilir.

Sayfa 62

Dört belgenin sağladığı bilgiler (ii) ile tutarlıdır: 1136 typikon'da II. John tarafından ölen bir adamın zamirinin bir manastıra verilmesi, imparatorun zamirlerin dağıtımını düzenleme hakkına sahip olduğunu zımnen gösterir; 1162 Kontostefanos kanunu, askerlerin ve Pankratios'un proasteion ve paroikoi'lerini ilk kez nasıl tuttukları hakkında doğrudan hiçbir şey söylemezken, bu askerlere paroikoi'lerinin yerleşebileceği bir yer olarak "mali bir topos" verildiğini söyleyerek devleti belirtir. geçimlerinin düzenlenmesinde yer alıyordu; Andronikos Vatatzes'in 1181 tarihli praktikonu, paroikoi'nin Kumanlara "Kuman pronoiai'sini verenler" tarafından atfedildiğini açıkça belirtmektedir.Moglena”; ve I. Andronikos'un 1184 prostaxis'i, bir mali yetkilinin "Kumanlara pronoia olarak" iki paroikoi bağışladığını açıkça belirtmektedir. Bu nedenle Pronoiai, doğrudan veya dolaylı olarak imparatorun emriyle imparatorluk görevlilerine verildi.

Sayfa 63

Bu tür bağışların ömür boyu olduğu şeklindeki (iii) noktasına gelince, 1136 typikon'undaki pronoia'nın II. John'un elinde olmasının nedeninin, asıl alıcının ölmüş olması olduğu sonucuna varabiliriz. Kontostefanos kanunu zamirin miras alınıp alınamayacağı konusunda belirsizdir ve iki kanun da Kumanlarla ilgilidir.Moglenabu tür konulardaki bilgimize hiçbir şey katmayın.

Sayfa 87

(iii) Leo Kephalas, Chostianes köyünü şu temayla kabul etti:Moglena1086'da I. Aleksios'tan alınmıştır. Hibe köyde yaşayan az sayıda köylüyü kapsamaktadır [4.6].

Sayfa 92

Bu aynı zamanda Choniates'in bu yeni askerlerden bazılarını “yarı barbar cüceler” olarak tanımlamasını da açıklamaktadır (Michael Angold'un Yunanca dvSpapio uigoBapBdapo kelimesini uygun bir şekilde tercüme etmesini ödünç alırsak). Choniates'in her söylediğini kabul etmememiz gerektiğini düşünen Ostrogorsky, yine de bu ifadenin, Kuman gibi Yunan olmayanlar anlamına geldiğini iddia etmiştir.Moglena/2.4—2.5], Manuel'in bağışlarını alanlar arasındaydı. Ancak “yarı barbar” asla “yabancı” anlamına gelmez. “Yarı Yunan” ya da hakaret olarak “kültürsüz Yunan” anlamına geliyor. Honiates, yeni askerlerin imparatorluk içinden geldiğine zaten işaret ettiğine göre, "yarı barbar" ifadesinin yalnızca onların sosyal kökenlerini onaylamamasıyla ilgili olduğu sonucuna varmalıyız. Aslında bu ifadeyi sözdizimsel olarak "gururlu bir Romalı"ya atfederek kullanıyor, yani "gerçek bir Romalı" artık bir "yarı Romalı"ya vergi ödemek zorundaydı."

Sayfa 110

Bizans'a yerleştirilen ve orduya kaydolan mağlup yabancılara ilişkin on birinci ve on ikinci yüzyıldaki örneklerin çoğu, muhtemelen bu tür tematik olmayan küçük toprak sahibi askerlerin örnekleridir. Ancak bunları tartışan Bizans tarihçileri o kadar belirsiz ki, modern bilim adamları bu yerleşimlerle ilgili kanıtları üç yoldan biriyle yorumladılar: (i) yeni orta Bizans askeri topraklarının yaratılması olarak, (ii) kendine özgü küçük yerleşim birimlerinin yaratılması olarak. Orta Bizans askeri topraklarıyla gerçek bir bağlantısı olmayan yabancıların varlığı veya (iii) zamir sahibi askerlerin yaratılması. Örneğin Zonaras, I. Aleksios'un 1091'de Peçenekler'i yenmesinden sonra imparatorun onları eşleri ve çocuklarıyla birlikte şu temaya göre yerleştirdiğini bildirir:Moglenaburada “çok farklı bir birim” (tayua...iSiaitatov) halinde oluşturuldular. Eugen Stanescu bunu yeni eski tarz askeri toprakların yaratılması olarak gördü; Ahrweiler ve Lemerle, kendilerine özgü etnik yerleşim bölgeleri oluşturan küçük çiftçiler oldukları sonucuna vardılar; Hohlweg, bu Peçeneklere ya eski tarz askeri toprakların ya da zamirlerin verildiğini yazdı.”*

Sayfa 111

Gerçekte, kaynaklarda, Choniates'in, on ikinci yüzyılın ikinci yarısında pronoia askerlerinin sayısında dramatik bir artış olduğu yönündeki görüşünü doğrulayacak çok az kanıt bulunmaktadır. Bölüm 2'deki belgelerin kanıtlarına sahibiz: Kontostefanos'un 1162 tarihli kanunu [2.3] ve özellikle de Kumanlarla ilgili on ikinci yüzyılın sonlarına ait belgeler.Moglena[2.42.5].

Sayfa 139

(iv) General Leo Kephalas, Nikephoros Botaneiates'ten aldığı Tadrinou köyündeki klasma'ya [4.4] ve I. Aleksios'tan aldığı Selanik yakınlarındaki Mesolimna adlı yerdeki proasteion'a [4.3] ek olarak iki tane daha aldı. Aleksios'tan her biri kendine özgü karaktere sahip mülk bağışları: Mayıs 1086'da Aleksios, Khostianes köyünden Kephalas'a şu temayla bir hediye verdiğini doğruladı:Moglena. İmparator, Kephalas ve mirasçılarının, voidatoi ve aktemones köylüleriyle birlikte mülkten tüm vergi ve harçlardan muaf olarak yararlanmalarını özellikle emretti ve bunun karşılığında kendisine bir praktikon verildi [4.6]. Ve 1089'dan bir süre önce Kephalas dördüncü bir mülkü, Ano'nun proasteionunu aldı. 1089 yılında Kephalas'ın çocuklarından gelen bir chrysobull, babalarının aldığı tüm mülkler üzerindeki haklarının ve bunları çocuklarına miras bırakma hakkının onayını aldı. Tadrinou, Mesolimna ve Chostianes'in yanı sıra, başlangıçta Makedonya episkepsisine ait olan ve yabancılaştırma hakkıyla birlikte tamamen mülkiyeti ve süresiz olarak Kephalas'a verilen Ano'dan bahsedilir (éxtro1gio8a1). Kısa girişte vergilerden özel olarak bahsedilmiyor. İçinde

Sayfa 140

Mayıs 1086 tarihli bir fermanda, Kephalas'ın Larissa'yı savunması nedeniyle "Khostianes köyünü alarak" ödüllendirildiği belirtiliyor.Moglenave bunun verilmesi için bir praktikon taşımak... bu köyün [bölgenin paroikoi'sini], en az sayıda voidatoi ve aktemonu ve böyle bir hediye için majestelerinin imzalı prostaksis'ini ismen göstermek için."°? Başka bir deyişle, Kephalas bir süre önce köyü imparatorluk prostaksisi aracılığıyla aldı ve az sayıda köylünün isimleriyle listelendiği de dahil olmak üzere hibe kapsamında nelerin yer aldığını ayrıntılarıyla anlatan bir praktikon yayınlandı. Her iki belge de korunmaz. Bundan sonra Kephalas bağışı onaylayan bir emir istedi ve imparator bu isteği kabul etti. Chrysobull, Chostianes'in "onunla, tüm partisiyle, tüm mirasçıları ve halefleriyle birlikte kalacağını" kabul etti... hiçbir engel olmadan ve ayrılmaz bir şekilde, sonsuza dek vergisiz ve ücretlendirilmeden, ne kendisi ne de partisi bu yükümlülüğü yerine getirmedi.

Sayfa 151

Bu bağışların hiçbirinde görmediğimiz şey, bağışın yararlanıcının ömrüyle sınırlı olduğunun bir göstergesidir ve on ikinci yüzyılda pronoia bağışı alan adamlarla pek bir bağlantı da görmüyoruz. Tartışılan alıcıların hiçbiri, İoannis Kontostefanos'un 1162 tarihli kanununda [2.3] bahsi geçen üç asker, Romanos Rentinos ve Theotimos ve Leo Loukites kardeşler ya da yine Kumanlarla karşılaştırılamaz.Moglena.”

Sayfa 159

saraylılar — Kumanların bu algısına uymanın bir yolu var mı?Moglena? Genel olarak bakıldığında, charistike ile pronoia arasındaki tek bağlantının oldukça genel üç unsurda bulunduğunu düşünüyorum: (i) imparatorların, özellikle de I. Aleksios'un yeni gelir kaynaklarından yararlanması, (ii) ömür boyu bağış unsuru ve (iii) zamir kelimesinin ima ettiği geniş kapsamlı bakım kavramı.

Sayfa 417

Konuyla ilgili en eski modern tarih yazımından bu yana, zamir, alıcının hayatta olması koşuluna bağlı bir bağış (yani, ömür boyu bir bağış), alıcının hizmet gerçekleştirmesi koşuluna veya her ikisine birden bağlı olarak kabul edilmiştir. Kesinlikle, on ikinci ve on üçüncü yüzyılın ilk yarısının kaynaklarında, pronoiai sahibi olmayı askerlik hizmetiyle dolaylı olarak ilişkilendiren pek çok kanıt vardır. Honiates'in kanıtları I. Manuel'in pronoiai vermesini askerlik hizmeti yapma yükümlülüğüne bağlamaktadır. 12. yüzyıla ait Kumanlarla ilgili belgelerMogl


  • LAVRA NEDİR hristiyanlığın yayıldığı ilk dönemlerde ibadet etmek için bir araya gelen keşişlerden oluşan topluluklara verilen ad. çeşitli manastır topluluklarının keşişleri belli bir yörede toplanıp hafta içi ayrı ayrı hücrelerde oturup çile çeker ve hasır örerlerken hafta sonları hep birlikte ibadet ederlermiş, lavralar genelde çöllerde konumlanırmış ki keşişler hristiyanlığın ilk yıllarında baskıdan kaçmak için toplumdan uzakta dinlerini  yaşayabilsinler 

28 Nisan 2024 Pazar

Rumeli kökenliler ve Milletvekili Gazeteci Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLU 'nun Yeniçağ gazetesindeki yazısından

 Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLU

Milletvekili Gazeteci Yeniçağ gazetesindeki yazısından alıntıdır, yazısında benden de bahsetmiş ( not, Rumeli kökenli isimler benim 2009 yılında yazdığım blog yazımdan alıntıdır) 

19 Haziran 2018

İnsanda talih olacak arkadaş...

AKP Yalova Milletvekili adayı Meliha Akyol'un "Batı Trakya'dan gelen, kendini ifade edemeyen, ezik insanlar" tarifinin kamuoyuna yansıdığı dakikalarda, AKP Genel Başkanı, İstanbul'da, -artık son çare- o "ezik insanlar"dan birine tutunmuş, onun "ifade edeceklerinden" medet umuyordu!

AKP mitingine 'getirilerek', desteği 'açıklattırılan' eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Selanik göçmeni Muazzez Hanım'ın kızı!

***

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Selanikli...

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Selanikli...

İkisi de o kadar "ezik"ler, kendilerini "ifade etmekte" öylesine zayıflar ki, iktidar hiç paniklemedi...

Propaganda yapmalarını engellemedi, haklarında kara propagandaya meyletmedi, ambargo, eşitsizlik, "harp hilesi(!)", iftira, yalan, tehdit... Hiçbirine tenezzül etmedi!

***

Türk Kurtuluş Savaşı kahramanları, Cumhuriyet'in kurucuları;

İlk Genelkurmay Başkanımız, Cumhuriyetin son Mareşali Fevzi Çakmak, Karadağlı...

İlk kadın savaş pilotumuz Sabiha Gökçen, Selanikli...

Kurtuluşun beş büyük komutanından Refet Bele, Selanikli...

İnönü zaferlerinin muzaffer komutanı İsmet Paşa, Deliormanlı Cevriye Hanım'ın oğlu...

Kâzım Özalp, Köprülülü

Ali Fethi Okyar, Pirlepeli

Mithat Şükrü Bleda, Selanikli...

Tunalı Hilmi, Eskicumalı...

Cennetmekan Zübeyda Hanım, Vodinalı...

Oğlu, Türk Milleti'nin Kocatepe'den sarışın bir kurt gibi doğrulan umudu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Selanikli...

Buraya kadar listeye bakınca, "yansıtma" yapıyordur belki; kişinin kendi eksiklerini karşısındakine yakıştırdığı bir tür "savunma mekanizması"(!)

E ama...

AKP'nin kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır da Haskovolu...

AKP'li eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Gümülcineli...

Keza, hali hazırda AKP'nin en etkin isimlerinden olan Mustafa Şentop...

Saray'ın Başdanışmanlığını da yapmış Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu...

AKP Elazığ Milletvekili adayı Tolga Ağar'ın annesi (Mehmet Ağar'ın eşi) Emel Ağar...

Erdoğan'ın "hakiki bir mütefekkir, donanımlı bir alim, arif, savaşta cepheye atılacak kadar vatansever, samimi, sahici" diye yere göğe koyamadığı "İstiklal Şairimiz" Mehmet Akif Ersoy Kosovalı...

Nasıl olacak?

***

Siyasete yanaşınca aklıma geldi, "Cumhur İttifakı"nın MHP kanadından milletvekili adayı Tutinli Saffet Sancaklı ne diyor acaba "müttefik" hanımların bu "ezik" yaftasına?

***

Biz devam edelim...

Tarih böyle "ezik" görmemiştir; Debreli Hasan, Dramalı!

***

Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Manastır'dan geçmiş bir ailenin oğlu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Selanikli...

***

Mesleğimizin şeref nişanı Hasan Tahsin, Selanikli...

İlhan Selçuk...

Ertuğrul Özkök...

Uğur Dündar...

Ali Kırca...

Emin Çölaşan...

Doğan Hızlan...

İslam Çupi...

Medyanın markalaşmış bunca insanı da "ezik" iyi mi!

Naçizane bendeniz...

***

Ali Şen'den tutun da Tarık Şara'ya...

Hüsnü Yazıcı'dan Özhan Canaydın'a...

"Patronlar" mahallesinin sayısız mensubu...

***

Deliormanlı Koca Yusuf'tan başla...

Kurtdereli Mehmet Pehlivan...

Baba Hakkı (Yeten), Vodinalı...

Kara Ahmed, Razgradlı...

Muharrem Atik, Razgradlı...

Zekeriya Güçlü, Razgradlı...

Naim Süleymanoğlu, Ahatlılı...

Semih Şentürk, Drejilovalı...

Halil Mutlu, Kırcaalili...

Mirsad Türkcan, Yeni Pazarlı...

Arda Turan, Kalkandelenli...

Ali Sami Yen... Metin Oktay...

Hepsi de sinek gibi "ezildi" çıktıkları sahalarda, salonlarda, minderde, meydanda...

***

Cem Yılmaz Selanikli...

Arif Şentürk Komanovalı...

Metin Şentürk Prizrenli...

Ne mektup geliyor ne haber senden desem; bestekâr Yusuf Nalkesen Üsküplü...

Burhan Öcal, Candan Erçetin, dün geçirdiği talihsiz kazayla gündeme gelen Yeşilçam'ın en "janti" aktörlerinden Murat Soydan, Emel Sayın, Nilüfer, Hulusi Kentmen, Ahmet Özhan, Fikret Kuşkan, yönetmen Ömer Kavur, İsmail Hacıoğlu, Şoray Uzun, Uğur Arslan, Barış Manço, Sezen Aksu,  Kıvanç Tatlıtuğ...

***

Şimdi...

Eyyy Rumeli, Balkan, Batı Trakya göçmenleri...

Seçim sizin tabii, "ezik" sayıldığınız bir ülkede mi yaşayacaksınız?

Yoksa, Atatürk'ün "Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani 'düşmanla sonuna kadar dövüşenler' çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler, kaybedilmiş ülkelerimizin millî hatıralarıdır" diye tanımladığı saygınlığa sahip olduğunuz bir ülkede mi?

Daha 5 uzun gününüz var; bir düşünün bakalım!


16 Mayıs 2009 Cumartesi

RUMELİ DOĞUMLU VEYA ATALARI RUMELİ'DE DOĞAN TANIDIKLARIMIZ

Hüsnü Yazıcı Blog sayfasından

https://evladifathan.blogspot.com/2009/05/rumeli-kokenliler.html

2009 yılında Blog yazım

 ( tamamını yazamadık yazdıklarımız içinde hatalı isimler yazdığımız olmuş olabilir)


Mustafa Kemal Atatürk Selanik

Zübeyde Hanım Vodina

Mehmet Akif Ersoy

İsmet İnönü Anne tarafından

İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı

Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Ali Sami Yen Galatasaray Başkanı

Kenan Evren Cumhurbaşkanı

Piri Reis Gelibolu

Fatih Sultan Mehmet Edirne Doğumlu

Barbaros Hayrettin Paşa Babası Selanik Yenice Vardar’lı

Mareşal Fevzi Çakmak Paşa

Köprülü Mehmet Paşa

Çevik Bir General

Sabiha Gökçen pilot

Tahsin Yazıcı asker ve siyasetçi

Ali Fethi Okyar siyasetçi ve asker

Refet Bele asker ve siyasetçi

Kazım Özalp asker ve siyasetçi

Köprülü Hamdi kuvayiye komutanı

Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı

Şeyh bedrettin

Ali Dinçer

Ahmet Hazerfen

Tansu Çiller Başbakan

Necdet Menzir Bakan

Ertuğrul Yalçınbayır milletvekili

Lütfullah Kayalar Bakan

Meral Akşaner

Hilmi Tunalı

Yusuf Nalkesen bestekar

Hüsamettin Cindoruk meclis başkanı

İlhan Koman Edirne

Gani Müjde

Oktay Sinanoğlu Profesör

Ahmet Piriştina Belediye başkanı

Emel Ağar Mehmet Ağarın eşi

Necip Hablemitoğlu Akademisyen

Ahmet emin yalman gazeteci

Cahit arif matematikçi

Yahya Kemal Bayatlı Şair

Nazım Hikmet Ran


Mithat şükrü bleda

Cahit uçuk yazar

Cavit Bey ittihat ve terakki liderlerinden

Makbule Atadan Atatürk’ün kız Kardeşi

Zekeriya Sertel gazeteci ve yayıncı

Şefik Hüsnü doktor ve siyasetçi

Ekrem pakdemirli bakan

Sedat Simavi

Debreli Hasan

Cavit Çağlar bakan işadamı

Serdar Hotiç

Cem Uzan İş adamı

Ali Osman Sönmez İşadamı

Şarık Tara İşadamı

Hasan Tahsin Gazeteci

Uğur Dündar Gazeteci

Ertuğrul Özkök Gazeteci

Ali Kırca Gazeteci

İlhan Selçuk gazeteci

Emin Çölaşan gazeteci

Doğan Hızlan gazeteci

Hüseyin Cahit Yalçın Gazeteci Yazar Siyasetçi

Mustafa Karahasan Gazeteci

İslam Çupi Spor yazarı

Özhan Canaydın Galatasaray Başkanı

Ali Şen Fenerbahçe Başkanı İşadamı

Abdullah Acar İşadamı Fenerbahçe Yönetici Selanik Karacaova

Hüsnü Yazıcı İş Adamı Siyasetçi Yazar Sarıyer Spor Yönetici Selanik Karacaova

Metin Oktay

Hakan Şükür

Arda Turan Futbolcu

Arif Erdem Futbolcu

Elvır Boliç futbolcu

Sedat Balkanlı  Futbolcu

Saffet Sancaklı Futbolcu Milletvekili

Koca Yusuf  Güreşçi

Mecnur Çolak  Futbolcu

Semih Şentürk Futbolcu

Naim Süleymanoğlu

Hakkı Yeten Beşiktaş Başkanı Selanik Vodina

Elvır Baliç

Hüseyin Basketbol

Hidayet Türkoğlu  Basketbol

Mirsad Türkcan Basketbol

Halil Mutlu Güreşçi

Ahmet kara güreşçi

Zekeriya Güçlü güreşçi

Kurtdereli Mehmet güreşçi

Muharrem Atik güreşçi


Barış Manço sanatçı

Ömer Kavur Yönetmen

Banu Alkan sanatçı

Fikret Kuşkan  Oyuncu

Pakize Suda sanatçı

Alaattin Şensoy  Sanatçı

Uğur Arslan

Damla Debre Oyuncu

Arzu Balkan Oyuncu

Ahmet Özhan Sanatçı

Hürrem Erman sinemacı  Selanik Vodina

Hülya koçyiğit sanatçı

Cem Adrian Şarkıcı

Zafer Peker Sanatçı

Hakan Peker Sanatçı

Şoray Uzun sanatçı

Havva Karakaş Trt Sanatçısı

İsmail Hacıoğlu Sanatçı

Türkan Varol Spiker

Hülya Avşar Anne Tarafından

Dursun Salkım Müzisyen

Yeşim Salkım Sanatçı

Metin Şentürk  Sanatçı

Derya Köroğlu Sanatçı

Hulusi Kentmen  Oyuncu

Aysel Gürel Vidin Söz Yazarı

Sibel Gürsoy Sanatçı

Müşerref Akay sanatçı

Ebru Gündeş sanatçı

Nilüfer Sanatçı

Üstün Assutay Tiyatrocu

Emel Sayın sanatçı

Güven Hokka Tiyatrocu

Sezen Aksu Sanatçı

Murat Soydan Sanatçı

Erkan Can Tiyatrocu

Candan Erçetin Sanatçı

Suzan Kardeş Sanatçı

Arif Şentürk Sanatçı

Burhan Öcal perküsyon sanatçısıdır

Necdet Yakın Tiyatrocu

Burak ve Sanem Hakkı Sanatçı Oyuncu

Gülben Ergen Sanatçı,

Melike Öcalan Spiker oyuncu

Seçkin Piriler Manken

Sibel Can

Beyazıt Öztürk  Showmen

Paşhan Yılmazel 


Bitaraf haber gazetesinden

Kaynak: Hüsnü Yazıcı Hürriyet ve Bağımsızlık benim karakterimdir…

bitaraf haber gazetesi22.Ocak.2016, Cuma günü eklendi


Türkiyede yaşayan ve yaşamış göçmenleri tanımak istermisiniz ? İşte listemiz

Mustafa Kemal Atatürk Selanik

Zübeyde hanım vodina

Mehmet akif ersoy istilal marşını yazan arnavut

İsmet inönü annesi bulgaristan

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ aslen Rumeli Manastır kökenli bir aileye mensuptur.

Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Ali sami yen galatasaray başkanı

Kenan evren cumhurbaşkanı

Piri Reis Gelibolu

Fatih Sultan Mehmet Edirne Doğumlu

Hayrettin Paşa Selanik vardar Yenicesin kıyı türklerinden

Mareşal Fevzi Çakmak Paşa (kendisi crnagora) karadag Bosnaklarındadır

Köprülü Mehmet Paşa Berat’ın Ruznik kasabasında dünyaya geldi

Çevik bir generel selanik ailesi

Sabiha gökçen ilk kadın pilot selanik

Tahsin yazıcı asker ve siyasetçi

Ali fethi okyar siyasetçi ve asker

Refet bele asker ve siyasetçi selanik

Kazım özalp asker ve siyasetçi

Köprülü hamdi kuvayiye komutanı

Cumhurbaşkanı Ahmet necdet Sezer Mübadilmiş Yunanistan’ın Serez bölgesinden geldiği için, soyadı kanununa kadar ‘Serezlioğlu’ lakabını kullandı.

Şeyh bedrettin din alimi

Ali Dincer Bulgaristan Razgrad sehride dogmus,Türk siyasetçi.milletvekili,devlet bakanı Ank. bld. bşk. olmş

Ali fethi okyar Makedonya Pirlepe – 7 Mayıs 1943, İstanbul), Türk asker ve siyaset adamı

Deli ormanın koca çınarı Ahmet Hazerfen

Tansu çiller başbakan selanikten ailesi

Necdet menzir bakan

Ertuğrul yalçınbayır milletvekili

Lütfullah kayalar bakan selanikten ailesi

Meral akşaner bakan selanikten ailesi

Hilmi tunalı siyasetçi

Yusuf nalkesen bestekar

Hüsamettin cindoruk meclis başkanı

İlhan Koman Edirne Doğumlu Yazar

Gani Müjde Kosova Prizren Yazar – Yönetmen

Oktay Sinanoğlu köken Rumeli’ye, Batı Trakya’ya, Kavala ve Selanik’e uzanır. Profesör

Ahmet Piriştina Arnavut kökenli Belediye başkanı

Ali dinçer siyasetçi

Emel ağar mehmet ağarın eşi

Necip hablemitoğlu Akademisyen

Affet inan atatürkün manevi kızı selanik

Ahmet emin yalman gazeteci selanik

Cahit arif matematikçi selanik

Yahya kemal bayatlı şair

Nazım Hikmet Ran Selanik’te dünyaya geldi yazar

Mithat şükrü bleda ittihatçı milletvekili selanik

Cahit uçuk yazar selanik

Cavit bey ittihat ve terakki liderlerinden selanik

Makbule atadan atatürkün kız kardeşi selanik

zekeriya sertel gazeteci ve yayıncı selanik

Şefik hüsnü doktor ve siyasetçi selanik

Ekrem pakdemirli bakan

Sedat simavi

Debreli hasan eşkiya drama

Cavit çağlar bakan işadamı

Serdar Hotiç, Saraybosnalı göçmen Hotiç ayakkabılarının sahibi

Cem Uzan İş adamı

Ali osman sönmez işadamı bulgaristan

Şarık Tara – 22 Nisan 1930 yılında Üsküp’te doğmuştur Enka Şirketler grubu İşadamı

Hasan tahsin gazeteci selanik

Uğur Dündar Gazeteci

Ertuğrul özkök gazeteci bulgaristandan ailesi

Ali Kırca Bulgaristan Göçmeni Gazeteci

İlhan selçuk gazeteci

Emin çölaşan gazeteci

Doğan hızlan gazeteci

İlhan selçuk gazeteci

Hüseyin cahit yalçın gazeteci yazar siyasetçi selanik

Mustafa karahasan gazeteci

İslam Çupi Arnavutluk Tiran Doğumlu Spor yazarı

Gs Eski Başkanı özhan Canaydın kökeni Arnavut ‘tur

Ali şen fenerbahçe başkanı işadamı Prizren yugoslavya

Abdullah acar işadamı fenerbahçe yöneticisi- vodina karacaova ailesi

Hüsnü yazıcı iş adamı siyasetçi sarıyerspor yöneticisi-vodina karacaova ailesi

Metin Oktay Aslen Makedonya kökenli bir Rumeli Türkü’dür

Hakan şükür futbolcu Priştine

Arda Turan Baba ve Anne tarafından Makedonya Kalkandelen(Tetova) kökenlidir

Arif Erdem Futbolcu kendisi makodonya-kumanovalıdırr

Elvır Boliç Boşnak futbolcu

Sedat Balkanlı Aslen Arnavut kökenlidir.

Saffet sancaklı futbolcu

Koca Yusuf Bulgaristan Güreşçi

Mecnur çolak fenerbahçeli futbolcu

Semih Şentürk Makedonya Drejilova Kökenli Futbolcu

Naim süleymanoğlu sporcu bulgaristan

Hakkı yeten beşiktaşlı futbulcu vodina

Elvır Baliç Boşnak Futbolcu

Hüseyin Beşok Boşnak Basketbolbu

Hidayet Türkoğlu Boşnak Basketbocu

Mirsad Türkcan Boşnak Basketbolcu

Emre Belözoğlu futbolcu kökeni Göçmendir

Halil Mutlu Kırcaali doğumlu güreşçi

Ahmet kara güreşçi bulgaristan

Zekeriya güçlü güreşçi

Kurtdereli mehmet güreşçi

Muharrem atik güreşçi

Barış manço sanatçı

Ömer kavur yönetmen

Banu alkan sanatçı yugoslavya

Fikret Kuşkan Oyuncu Arnavut kökenli. oyuncu

Pakize suda sanatçı

Alaattin Şensoy Makedonyalı Sanatçı

Uğur Arslan Kökeni Rumeli Sanatçı

Damla Debre oyuncu

Arzu Balkan oyuncu

Ahmet özhan sanatçı

Hürrem erman sinamacı vodina

Hülya koçyiğit sanatçı bulgaristandan ailesi

Cem Adrian Şarkıcı yugoslav kökenli ailenin tek çocuğudur

Zafer peker sanatçı

Hakan peker sanatçı

Şoray uzun sanatçı

Havva Karakaş 1950 Yılında Makedonya’dan göç etmiş İzmir de Doğmlu Trt sanatçısı

İsmail hacıoğlu sanatçı

Türkan varol Spiker

Hülya avşar annesi selanik

Müzisyen Dursun Salkım’ın kızı olan Yeşim Salkım, Kökeni Arnavuttur

Metin Şentürk Prizren Sanatçı

Derya köroğlu sanatçı

Hulusi kentmen Bulgaristan Veliki Turnovo Oyuncu

Aysel Gürel Vidin söz yazarı sanatçı

Sibel gürsoy Bulgaristan doğumlu sanatci

Müşerref akay sanatçı

Ebru gündeş sanatçı annesi

Nilüfer sanatçı babası

Üstün assutay tiyatrocu

Emel sayın sanatçı

Güven hokka tiyatrocu

Sezen aksu sanatçı

Murat soydan sanatçı

Erkan can tiyatrocu

Candan erçetin sanatçı

Suzan Kardeş, (d. 1960, Kosova), makyaj uzmanı (makyöz), ses sanatçısı.

Arif Şentürk Kumanova Makedonya Doğumlu

Burhan Öcal Dünyaca ünlü perküsyon sanatçısıdır

Necdet yakın tiyatrocu

Burak ve sanem hakkı sanatçı Oyucu

Gülben ergen sanatçı,

Melike Öcalan Spiker oyuncu

Seçkin Piriler – manken

Sibel Can’ın dedesi (baba tarafı) Üsküplü

Beyazıt Öztürk Ane tarafı Bg Tolbuhin Dobric köyünden Showmen

Paşhan yımazel aslen Batı trakya olarak biliniyor dedeleri bulgaristan göçmeni lavec lovca köyünden

Kaynak: Hüsnü Yazıcı Hürriyet ve Bağımsızlık benim karakterimdir…

bitaraf haber gazetesi

22.Ocak.2016, Cuma günü eklendi

Yazar Hüsnü Yazıcı

23 Nisan 2024 Salı

Karacaabad Karacaova Türk yerleşimi

 Selanik Sancağı Karacaova bölgesine Türk yerleşimi, Osmanlı döneminden önce 1100 yılları Hristiyan Peçenek, Kuman, Uz, Osmanlı dönemi 1600 yılları itibari ile Evladı fatihan tımar sistemi ile yerleşen asker ve memur aileler, Konyarlar, Yörükler ve çalışmak için gelip yerleşen veya evlilikler sonucu Müslüman Arnavut, Boşnak, Arap, Mısırlı, Tatar, bu bilgilerin Bizans ve Osmanlı kayıtları mevcuttur. 

16 Nisan 2024 Salı

KARACAABAD KARACAOVADA BİZANS VE OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRK YERLEŞİMİ BELGELİ YAZILI KAYNAKLARDAN

 .Konyarlar Evladı Fatihan 

Konyar'lar 16. yüzyılın başında Bizans döneminde adı Moglena'ya Osmanlı döneminde adı Karacaova'ya göç ederken, Fatihan'lar ülkede daha da uzun süredir yaşıyor. İkincisi, Makedonya'yı fetheden Fatihanlar ordusunun torunlarından oluşuyor. Sultan Mahmud'un Türk reformuna kadar ve oğlu Mecid'in saltanatının başlangıcında özel bir şef tarafından yönetildiler. Bu saygınlık, Zirim Başi adı verilen, fatihlerin generalinin soyundan gelen bir ailede kalıtsaldı.

Bu Fatihanların özel ayrıcalıkları ve vergi muafiyetleri vardı, bu yüzden uzun süre karışmadan kaldılar. Türk reformunun başlamasından bu yana, yani. Ancak yaklaşık 50 yıl önce Konyarlarla karışmaya başladılar. Bu iki Asyalı halk da kendilerini Moglena'nın  Karacaova 'nın meşru yerlileri olarak görüyor;

Alman bilim adamı  Hahn, Moglena Karacaova toprağının zaten çok kutsanmış olan Makedonya'daki en verimli toprak olduğunu söylüyor; Bu aynı zamanda bu kadar küçük bir alanda, yani mil kare başına yaklaşık 9-10 köy ve mezranın neden 54 köy ve mezranın var olabileceğini de açıklıyor. Buradaki birçok tarla yılda üç kez ürün veriyor. İklimi çok sağlıklı ve sayısız noktada köpüren kaynak suyu nadir kalitede.


Kaynak alıntı bilgiler


Johann Georg von Hahn :

Alman bilim adamı 

ÖZGEÇMİŞ 

Arnavutluk araştırmalarının babası Johann Georg von Hahn (1811-1869) Frankfurt am Main'de doğdu ve Giessen ve Heidelberg'de hukuk okudu. 1834-1843 yılları arasında yeni kurulan Yunanistan Krallığı'nın hukuki makamlarında çalıştı. 1844'ten 1847'ye kadar Atina'daki Prusya konsolosluğunu temsil etti ve ardından Janina'daki Avusturya konsolosluk yardımcılığına transfer oldu ve burada Arnavutlarla temasa geçti ve Arnavutça öğrenmeye başladı. Sonunda 1851'de Siros adasına Avusturya konsolosu olarak atandı. Hahn, Janina'da geçirdiği yıllarda Arnavutluk'u gezdi ve Arnavut tarihi, filolojisi ve folkloru hakkında bilgi topladı. Bu büyük miktardaki materyal, multidisipliner Arnavut çalışmalarının temellerini atan ufuk açıcı üç bölümlük “Albanesische Studien” (Arnavutluk Araştırmaları), Jena 1854'te yayınlandı. Aynı zamanda “Griechische und albanesische Märchen” (Yunan ve Arnavut Halk Masalları), Leipzig 1864 ve Balkanlar'daki seyahatlerini anlattığı “Reise von Belgrad nach Salonik” (Belgrad'dan Selanik'e Yolculuk), Viyana 1861, ve “Reise durch die Gebiete des Drin und Vardar” (Drin ve Vardar Bölgesinde Yolculuk), Viyana 1867, 1869. “Albanesische Studien”den alınan aşağıdaki metin, von Hahn'ın Orta Arnavutluk'ta 1869'da yaptığı keşif gezisinin anlatımıdır. 1850.


Waldkampf'tan Anton Tuma

 Yazar

 Doğum: 24 Nisan 1842, Viyana, Avusturya

 Ölüm tarihi ve yeri: 4 Ağustos 1912

 Kitapları

Yunanistan, Makedonya ve güney Arnavutluk veya: Güney Balkan yarımadası.  Anton Tuma von Waldkampf'ın askeri-coğrafi, istatistiksel ve savaş tarihi sunumu,

 

M. Tayyib Gökbilgin (1907 - 2 Haziran 1981), Türk Osmanlı tarihçisi

Eserleri 

XV-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livâsı, Vakıflar-Mülkler-Mukataalar - 1952

Rumeliʼde Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fâtihân - 1957

Millì mücadele başlarken - 1959, 1965

Trabzon Livası[2]

Kanunî Sultan Süleyman

Milli mücadele başlarken: mondros mütarekesi'den büyük millet meclisi'nin açılmasına - 1965

XV.-XVI. asırlarda Edirne ve Paşa livâsı: vakıflar, mülkler, mukataalar - 1952

Osmanlı-Macar İlişkileri-Avrupada İktidar Mücadelesi: Avrupa'da İktidar Mücadelesi: Avrupa'da İktidar Mücadelesi

Osmanlı Müesseseleri Teşkilâtı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış - 1977

Osmanlı İmparatorluğu medeniyet tarihi çerçevesinde Osmanlı paleografya ve diplomatik ilmi - 1979

Atatürk ve Türk Milleti - 2023

Osmanlı arşivleri, müdevver defterleri, 1831 yılı nüfus sayımları, tasfiye talepnameleri 


KARACAOVA DA 1100 YILLARINDA BİZANS DÖNEMİNDE TÜRKLER

Peçenekler Kumanlar Uzlar 

ALINTIDIR 

İSTANBUL ÜNiVERSiTESi EDEBiYAT FAKÜLTESi 

TARIH ARAŞTIRMA MERKEZI 

HAÇLI SEFERLERi 

ve 

Xl. ASIR.DAN GÜNÜMÜZE HAÇLI RUHU 

SEMiNERi 

26-27 MAYIS 1997 

BiLDiRiLER 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BASIMEV! 

!STANBUL 1998

Rumeli'de Osmanlı öncesi Türk unsurunun varlığı ve faaliyet-

lerinden sadece Bizans, Latin, Rus ve diğer yabancı kaynaklar ve 

tarihçiler değil, Türk tarihçiler de söz etmektedirler. Bunlardan 

A. N. Kurat'ın Peçenek Tarihi'nin 227. sahifesinde açlılar seferi 

esnasında, Bizans ülkelerini Latinlere karşı müdafaa ve muhafaza 

eden Bizans kuvvetlerinin bilhassa Peneçeklerden teşekkül ettiğinin 

bilindiğini>> yazıp, 228. sahifede; Peneçeklerin devamını Evrenüz 

Beye kadar bağlaması ilginçtir: «-Türk kavimleri pek erkenden 

Balkan yarımadasına yerleşmişlerdi. Türk zümresinin bilhassa 

Vardar ovasında iskan edilmiş olmaları enteresandır; IX. asır or-

taları Bizans imparatorlarından Theophil İran seferinden döner-

ken bir Türk kabilesini beraberinde götürmüş, ve aşirete izafeten 

ehı·in de Vardar adı almış olması kuvvetle muhtemeldir. Bizans 

ordusunda Vardaryotların mühim bir rol aynadıkları malumdur; 

bu Türklerin kilise teşkilatında da kendilerine mahsus yerleri vardı. 

Bu suretle Vardar ovası X. asırdan itibaren kalabalık bir Türk 

ahalisinin yurdu olmuştu. XI. asır zarfında, muhtelif zamanlarda, 

buraya -bilhassa  Bizans döneminde bölgenin adı Moglena  Osmanlı döneminde adı Karacaova civarına- Uzlar ve Peçenekler yerleş-

tirilmişti. Osmanlı Türklerinin Balkan yarımadasını zapt ederken. 

en mühim kumandanlardan, Evrenüz Bey Vardar boyunda yerleş-

mişti. Bunun böyle olması gelişi güzel yapılan bir iş değildir. Evre-

nüz Bey'in Vardar boyunda Türklüklerini henüz kaybetmemiş olan 

eski Türk. ahalisini bulduğu muha:kkaktır . 

12 A. N. Kurat, a.g.e., s. 259. 

13 A. N. Kurat, a.g.e., s. 227-229.

· A. N. Kurat yukarıda sunulan bilgileri birkaç kaynağa dayan-

dırinaktadır. Bunlar Laopikos Chalkokandyles, Zonaras, Chalan-

don vb. dir1.1 . 

Burada akla ilk gelen sual şu olabilir: 29 Nisan 109l'de Le-

bunium muharebesini kaybeden Peçenekler yok olmadılar mı? 

Cevap: Hayırdır, çü.nki hiçbir kavim veya milletin bir meydan 

mtiharehesi ile yok olmayacağıdır. Savaşçıların bir kısmı ölür, bir 

kısmı kaçar, bir kısmı esir düşer. Ancak bu savaşçıların kaderidir. 

Oysa onların uzakta aileleri, köyleri ve öteki yerleşim yerleri savaş-

tan sonra devam eder. Nitekim ünlü tarihçi Zonaras XII. asrın 

ortalarında yazdığı eserinde, kendi zamanında Makedonya'daki 

Moglena'da  Karacaova da Peçeneklerin yaşadıklarını ve «Moglena Peçenekleriıı 

adı ile tanındıklarını yazıyor . Onlara toprak verilmiş, çiftlikle 

meşgul olmaları emredilmişti; bunun mukabilinde kendilerinden 

BiZans ordusu için atlı kıt'alar teşkil edilmişti. Birinci Haçlı or-

dusu, Balkan yarımadasından geçerken 1106 yılında Norman kralı 

Boemund'un eline Peçenek esirlerinin düştüğunü görüyoruz. Boe-

mund altı kişiyi, kıyafetlerini hiç değiştirmelçsizin derhal Roma'ya 

Papa'ya gôndermişti; burada gaye Bizans imparatorunun Hıristi-

yanlara karşı (<barbarları kullandığını» göstermektP6 • 

Görünen o ki, Peçenekler 1091'de Lebunium muharebesinden 

sonra yok olmamışlar, 1106'da bazıları yine Haçlılara karşı savaş-

a~ta ve Roma'ya-Papa'ya gönderilmektedirler. Ancak bunlar sa-

dece Haçlılarakarşı değil, 1122'de müstakilen yaşayan Peçenekler 

Bizans üzerine büyük hücumlara geçmekte, 1152'de Tuna'yı ge-

çerek Filibe'ye kadar ilerlemektedirler. Tuna boyundaki Bizans 

arazilerine Peçeneklerin hücumları 1154, 1161-1171 ve 1197'de ka-

yıtlara geçm ştir . 

. -.. ·Bizans kayıtlarının . yanı sıra, Peçenekler Macar Tarihinde de 

önemli bir yer almaktadırlar, çünki Peçenek başbuğlarından birisi 

-Samuil Aba XI. asırda Macar tahtını bile işgal etmişti. Harbe gi-

14 Laonikos Chalkokandyles, Darko tab'ı, I, .s. 204. Bonn tab'ı, s. 218. 

15 John Zonaras, CiJıan Tarilii, 118'e kadar, ili (BO'nn 189·7). 

16 F. ıOhalandon, Essai sur le regne d'Alexis ler Comnene. Paris 1900; 

L'empitre grec ... , ve benzer.i eserlerine, 'Özellikle, Histoire de ıa premwre croi-

sade) iba§lıklı ıkitabma bk


Konyarlar Karacaova'da kaynak belgelerden alıntıdır

 Konyar'lar 16. yüzyılın başında Bizans döneminde adı Moglena'ya Osmanlı döneminde adı Karacaova'ya göç ederken, Fatihan'lar ülkede daha da uzun süredir yaşıyor. İkincisi, Makedonya'yı fetheden Fatihanlar ordusunun torunlarından oluşuyor. Sultan Mahmud'un Türk reformuna kadar ve oğlu Mecid'in saltanatının başlangıcında özel bir şef tarafından yönetildiler. Bu saygınlık, Zirim Başi adı verilen, fatihlerin generalinin soyundan gelen bir ailede kalıtsaldı.

Bu Fatihanların özel ayrıcalıkları ve vergi muafiyetleri vardı, bu yüzden uzun süre karışmadan kaldılar. Türk reformunun başlamasından bu yana, yani. Ancak yaklaşık 50 yıl önce Konyarlarla karışmaya başladılar. Bu iki Asyalı halk da kendilerini Moglena'nın  Karacaova 'nın meşru yerlileri olarak görüyor;

Alman bilim adamı  Hahn, Moglena Karacaova toprağının zaten çok kutsanmış olan Makedonya'daki en verimli toprak olduğunu söylüyor; Bu aynı zamanda bu kadar küçük bir alanda, yani mil kare başına yaklaşık 9-10 köy ve mezranın neden 54 köy ve mezranın var olabileceğini de açıklıyor. Buradaki birçok tarla yılda üç kez ürün veriyor. İklimi çok sağlıklı ve sayısız noktada köpüren kaynak suyu nadir kalitede.


Kaynak alıntı bilgiler


Johann Georg von Hahn :

Alman bilim adamı 

ve Arnavutluk araştırmalarının babası Johann Georg von Hahn (1811-1869) Frankfurt am Main'de doğdu ve Giessen ve Heidelberg'de hukuk okudu. 1834-1843 yılları arasında yeni kurulan Yunanistan Krallığı'nın hukuki makamlarında çalıştı. 1844'ten 1847'ye kadar Atina'daki Prusya konsolosluğunu temsil etti ve ardından Janina'daki Avusturya konsolosluk yardımcılığına transfer oldu ve burada Arnavutlarla temasa geçti ve Arnavutça öğrenmeye başladı. Sonunda 1851'de Siros adasına Avusturya konsolosu olarak atandı. Hahn, Janina'da geçirdiği yıllarda Arnavutluk'u gezdi ve Arnavut tarihi, filolojisi ve folkloru hakkında bilgi topladı. Bu büyük miktardaki materyal, multidisipliner Arnavut çalışmalarının temellerini atan ufuk açıcı üç bölümlük “Albanesische Studien” (Arnavutluk Araştırmaları), Jena 1854'te yayınlandı. Aynı zamanda “Griechische und albanesische Märchen” (Yunan ve Arnavut Halk Masalları), Leipzig 1864 ve Balkanlar'daki seyahatlerini anlattığı “Reise von Belgrad nach Salonik” (Belgrad'dan Selanik'e Yolculuk), Viyana 1861, ve “Reise durch die Gebiete des Drin und Vardar” (Drin ve Vardar Bölgesinde Yolculuk), Viyana 1867, 1869. “Albanesische Studien”den alınan aşağıdaki metin, von Hahn'ın Orta Arnavutluk'ta 1869'da yaptığı keşif gezisinin anlatımıdır. 1850.


Waldkampf'tan Anton Tuma

 Yazar

 Doğum: 24 Nisan 1842, Viyana, Avusturya

 Ölüm tarihi ve yeri: 4 Ağustos 1912


 Kitaplar: Yunanistan, Makedonya ve güney Arnavutluk veya: Güney Balkan yarımadası.  Anton Tuma von Waldkampf'ın askeri-coğrafi, istatistiksel ve savaş tarihi sunumu,

 

M. Tayyib Gökbilgin (1907 - 2 Haziran 1981), Türk Osmanlı tarihçisi


XV-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livâsı, Vakıflar-Mülkler-Mukataalar - 1952

Rumeliʼde Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fâtihân - 1957

Millì mücadele başlarken - 1959, 1965

Trabzon Livası[2]

Kanunî Sultan Süleyman

Milli mücadele başlarken: mondros mütarekesi'den büyük millet meclisi'nin açılmasına - 1965

XV.-XVI. asırlarda Edirne ve Paşa livâsı: vakıflar, mülkler, mukataalar - 1952

Osmanlı-Macar İlişkileri-Avrupada İktidar Mücadelesi: Avrupa'da İktidar Mücadelesi: Avrupa'da İktidar Mücadelesi

Osmanlı Müesseseleri Teşkilâtı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış - 1977

Osmanlı İmparatorluğu medeniyet tarihi çerçevesinde Osmanlı paleografya ve diplomatik ilmi - 1979

Atatürk ve Türk Milleti - 2023Moglena ile ilgili çeviri yapılarak hazırlanan bilgiler

 Moglena Karacaova Karacaabad 

219


Balkan Yarımadası'nın en güneyindeki etnografik koşullara ilişkin açıklamamı, yaklaşık 5-6 mil kare büyüklüğündeki son derece verimli ve muhteşem Moglenica Vadisi Havzası'ndaki ulusların ve dinlerin tuhaf kaleydoskopundan kısaca bahsetmeden bitiremem. Selanik'in kuzeybatısında yer alan ve Vodena'nın yaklaşık iki saat kuzeyinde başlayan Moglena manzarasına (sakinler tarafından Méglen olarak telaffuz edilir), Karadjova veya Türkçe'de kara ova denir ve yaklaşık 40 yıl önce, sakinlerinin kesinlikle hiç kimse onların kendi bölgelerine girmelerine izin vermek istemedi.


Hahn, Moglena toprağının zaten çok kutsanmış olan Makedonya'daki en verimli toprak olduğunu söylüyor; Bu aynı zamanda bu kadar küçük bir alanda, yani mil kare başına yaklaşık 9-10 köy ve mezranın neden 54 köy ve mezranın var olabileceğini de açıklıyor. Buradaki birçok tarla yılda üç kez ürün veriyor. İklimi çok sağlıklı ve sayısız noktada köpüren kaynak suyu nadir kalitede.


Geniş Selanik ovasına dar bir vadiyle bağlanan bu havzaya Vodena'nın kuzeyindeki dağlardan baktığınızda bundan daha güzel bir manzara hayal edemezsiniz. Ağaçların arasına gizlenmiş köy köy. Zemin yılın büyük bölümünde yeşildir ve ovayı çevreleyen tepelerin oluşturduğu halka, güzelliğiyle yarışmaktadır. Bölge sakinleri tarlalarını ve çayırlarını sulamak için çok sayıda küçük dere ve damlama kullanıyor.


Bu küçük coğrafyada üç farklı ırk yaşıyor; Bunların arasında Bulgarlar en kalabalık olanıdır ve yerli olarak kabul edilebilir. Ancak bu Bulgarların çoğunluğu Müslümandır. Onlardan sonra Asya'dan göç eden ve Balkan Yarımadası'nın başka hiçbir yerinde bulunmayan Juruklar geliyor. Juruken, Fatichane ve Konjar'lara (kısaca Juruken olarak da bilinir) bölünmüştür. Üçüncü yarış sonunda oluşuyor

220


bazıları aynı zamanda Müslüman olan iğdişler. Bu dar alanda her biri iki parçaya bölünmüş üç halk buluyoruz: Dinsel farklılıklar nedeniyle Bulgarlar ve Eflaklar, ulusal nedenlerden dolayı Yörükler; öyle ki aslında Moglena'daki altı farklı topluluk iyi bir uyum içinde bir arada yaşıyor.


Bulgar Moglenitlerin lehçesi, uzun süredir tecrit edilmiş olmaları nedeniyle o kadar tuhaf hale geldi ki, yabancılara çok tuhaf geliyor; yerliler onlarla gurur duyuyor ve onları özellikle erkeksi olarak görüyor.


Konjar'lar 16. yüzyılın başında Moglena'ya göç ederken, Fatichan'lar ülkede daha da uzun süredir yaşıyor. İkincisi, Makedonya'yı fetheden Fatikanlar ordusunun torunlarından oluşuyor. Sultan Mahmud'un Türk reformuna kadar ve oğlu Mecid'in saltanatının başlangıcında özel bir şef tarafından yönetildiler. Bu saygınlık, Zirim Başi adı verilen, fatihlerin generalinin soyundan gelen bir ailede kalıtsaldı.


Bu Fatichanların özel ayrıcalıkları ve vergi muafiyetleri vardı, bu yüzden uzun süre karışmadan kaldılar. Türk reformunun başlamasından bu yana, yani. Ben. Ancak yaklaşık 50 yıl önce Konjarlarla karışmaya başladılar. Bu iki Asyalı halk da kendilerini Moglena'nın meşru yerlileri olarak görüyor; Ancak hiçbiri henüz tam bir Asyalı özelliği olan Bulgarcayı öğrenmedi.


Müslüman ve Hıristiyan iğdişleri


ayrıca her ikisiyle de ilgili bir lehçe konuşun


Kelimelerin seçimi olarak telaffuz çok önemlidir


diğer Makedon Eflaklıların konuşma dili


farklılık gösterir. Öte yandan Moglenite-Eflak lehçesinde şu söz vardır:


Romanya Krallığı'nda bulunanlara çok daha benzer


ortak yerel dil. Burada iğdişler özellikle aktif


çömlekçilik sanatı ve onları özellikle yakmak

221


En kaliteli kırmızı kilden yapılmış antika şekilli sürahiler ve diğer kaplardan oluşan gerçek mücevherler.


Daha önce de belirtildiği gibi, Moglena'da mükemmel kalitede ve büyük miktarlarda kırmızı biber (kırmızı biber) üretilmektedir. 1863 yılında resmi bilgilere göre yaklaşık 300.000 kg ihraç edilmiştir. Bir diğer ihracat kalemi ise aynı yıl 100.000 kg civarında üretilen ipek kozalarıdır. Ayrıca Moglena'nın tüm mahsullerinin çevre ilçelere göre daha kaliteli olduğunu ve burada mükemmel meyve ve üzüm çeşitlerinin de yetiştiğini belirtmek gerekir.

Bütünlük adına, Yunanistan-Türkiye sınırındaki Makedon cephesinin hâlâ tartışılması gerekiyor. Konfigürasyonları genellikle her iki duruma da aynı avantaj ve dezavantajları sunar.


Sınıra yakın stratejik konuşlanma alanları da her iki tarafta da kabaca aynı. Türkiye tarafında Selanik ile Veria arasındaki Campania, Kailar havzası ve hemen arkasında son derece zengin Moglena vadisi ve son olarak da Manastır havzası.


Öte yandan sınırın Yunan tarafında Teselya'nın çok verimli ve oldukça ekili ovaları ve ikinci olarak Spercheios ve Cephissus'un aynı derecede zengin ekili vadileri yer alır; daha sonra yiyecek tedariki için Boeotia ovaları ve son olarak Euboea adası düşünüldü.


Doğal avantajlar bu nedenle stratejist içindir


Olimpos sınırının kuzeyi ve güneyi hemen hemen aynı;


Her iki taraftaki dağıtım alanının derinliği de karşılık gelir


bu savaş alanında gerçekte mümkün olan güçler


koşullar.

Selanik'in kuzeybatısında yer alan ve Makedonya'nın en mükemmel tahıl mahsullerinin yetiştirildiği Moglena vadi havzasında yılda her zaman iki, bazen de üç hasat yapılır. Burada çok miktarda ipek ve çok çeşitli biber de üretiliyor ve bunların büyük bir kısmı Sırbistan'a ve hatta Macaristan'a ihraç ediliyor. Tüm tahıllar da Mog-


lena komşu bölgelere göre daha kaliteli.

. Makedonya'daki daha kaliteli endüstriyel ürünlerden de bahsetmek gerekir: Kutsanmış Moglena Havzası'ndaki iğdişlerle üretilen kırmızı kilden yapılmış çok aranan kaliteli çömlekler, ayrıca büyük şehirlerden gelen zarif gümüş telkari işleri ve son olarak mükemmel yasemin pipoları bazen 2 m'den uzun olup çalılar çoğunlukla Vodena ve çevresinde yetişir.


Bulgar Katili Basil Efsanesi


26 ganimet ve prestij kazanmak için. Bu, 1014'te sağlam bir direnişle karşılaştığında eve dönmek olan ilk tepkisini daha iyi açıklayabilir: bağımsız bir Bulgar krallığını yok etmeye kararlı bir adamın eylemi pek de değil. Ancak, muhtemelen Herodot'un tarihlerini bilen bir generalin hilesi, imparatorun 29 Temmuz 1014'te Kleidion olarak bilinen geçitte önemli bir zafer elde etmesine yol açtı. 57 Hemen ardından imparator dramatik bir gerileme yaşadı ve Skylitzes bir kez daha tek bilgi kaynağımız oldu. Basil, Kleidion'dan bitişikteki Strumica kalesine ve yakındaki Matzoukion adlı kaleye doğru yürüdü. Ayrıca Theophylaktos Botaneiates'in komutası altında, imparatorun kendi kuvvetlerinin Selanik'e ilerlemesi için Strumica'nın yukarısındaki tepelerden bir geçit açmayı amaçlayan bir ileri kuvvet gönderdi. İlk başarının ardından Botaneiates imparatorun yanına dönmeye çalışırken pusuya düşürüldü. Skylitzes, Botaneiates'in askerlerinin çoğuyla birlikte dar bir geçitte yok oluşunu kanlı bir şekilde anlatır ve Basil'in cesaretinin o kadar kırıldığını ve geri döndüğünü, Mosynopolis'e ilerlemeden önce sadece güçlü Melnik kalesini güvence altına almak için durakladığını kaydeder. Konstantinopolis'e dönüş yolunun yarısı. Ancak burada Samuel'in öldüğü haberini aldı ve fikrini bir kez daha değiştirdi. Selanik'e geri dönerek ve oradan da Pelagonya'ya geri dönerek avantajını kullanmaya karar verdi, "Cebrail'in Bitola'daki [Bulgar] imparatorluk vakfı dışında civardaki hiçbir şeyi yok etmedi."58 Bu, Samuel'in oğlu Cebrail için bir üs gibi görünüyor. Radomir babasının yerine geçmişti ancak henüz babasının astları üzerinde otorite kuramamıştı. Basil, 1015 baharında Bulgar kalelerine erişimi koruyan iki büyük kaleye saldırmayı başardı: Vodena ve Moglena. Daha önce Basileios'a bağlılık yemini etmiş olan Vodena (modern Edessa) vatandaşları ona karşı ayaklanmış, bu nedenle şehirleri kuşatılmış, yeni bir yemin edilmiş ve baş belası sakinler Voleron'a taşınmıştı. Ayrıca Basil bölgeyi güvence altına almak için iki yeni kale inşa etti. İmparator daha sonra dikkatini kuşatılan ve duvarlar yıkılarak ele geçirilen Moglena'ya çevirdi. Üst düzey Bulgar yetkilisi ve Gabriel Radomir ile şehrin valisi Ilıca'nın yakın arkadaşı olan kavkhan Dometian teslim oldu. Silah taşıyabilenler Ermenistan'daki Vaspurakan'a nakledilirken diğerleri köleleştirildi. Basil, yeniden inşa etmek yerine Moglena'yı yerle bir etti ve yakınlardaki Enotia adlı bir kaleyi garnizona aldı.59 Bu noktada Basil, Bulgar imparatorluk unvanına sahipmiş gibi davranan John Vladislav ile temasa geçti veya onunla temasa geçti.


Samuel'in öldürülen kardeşi Aaron'un oğlu. Belirsizlik bu durumdan kaynaklanıyor


57 Yukarıya bakınız, s. 2-6. 58 Skylitze, 350-1.


59 Skylitze, 352; Pirivatrić, Samuilova država, 123. Ayrıca bkz. V. Kravari, Villes et köyleri de Macédoine


Batı, Bizans Gerçekleri (Paris, 1989), 68-70 (Vodena), 82-3 (Moglena).


33. MOGLENA'NIN ST HILARION'U (1134-64) KENDİ Piskoposluğundaki Bogomilleri Dönüştürüyor


Aziz Hilarion, 1134-64 yılları arasında Moglena'nın (Meglen) piskoposuydu. Obolensky'nin 'Bogomilizm üzerine bir çalışma için başlıca kaynaklardan biri' olarak tanımladığı Hayatı, Trnovo'nun son Bulgar Patriği Euthymius (1375-93, ölüm c. 1402) tarafından Eski Slav dilinde yazılmıştır. Yaşamın tartışmaya açık bölümlerinin tarihsel içeriği, burada alıntılanan metinde Bogomilizm hakkında söylenenler, I. Manuel'in saltanatına ait diğer kaynakların kanıtlarıyla uyumludur.


Hayatın Bulgarca metni E. Kaluzhniacki tarafından düzenlenmiştir. Bu çeviri, Sharenkoff'un Bulgaristan'da Maniheizm üzerine bir inceleme, ek 3, s. 79-80'e dayanmaktadır, ancak orijinal sözdizimini yeniden düzenleyen ve gerektiğinde çeviriyi düzelten Yuri Stoyanov tarafından Eski Slav metniyle derlenmiştir.


Kısa bir süre sonra aziz, inananlara titizlikle vaaz ve öğretiler sürdürürken, bunların önemli bir kısmının kendisine iftira atan ve kendisine komplo kuran Maniciler, Ermeniler ve Bogomiller olduğunu keşfetti; Karanlıkta, yırtıcı hayvanlar gibi Ortodoks sürüyü yağmalayıp yoldan çıkararak, dürüst yüreklileri vurmaya çalışıyorlardı. Sayılarının her geçen gün arttığını görünce büyük bir üzüntüye kapıldı ve onların inatçı dillerine son vermesi için Yüce Allah'a canı gönülden dua etti. Sık sık halkına vaaz veriyor, öğretiyordu


ve onları Ortodoks inancında güçlendirmek. Bu sözleri duyunca


1 Obolensky, Bogomiller, s. 164, not 1.


2 yani Paulikanlar.


3 Philippopolis'te Ermenilerin varlığı için bkz. AC [22(d)] ve not 10; bkz. Ayrıca


Gouillard, 'Gagik II'.Moglena Kumanları


57


Toit tapde adam adam


1181 [2.4], her ikisi de söz konusu bölgelerde kimin yaşadığı ve çalıştığı konusunda Moglena'daki Kumanlarla ilgilidir. Kontostefanos'un kanununda pronoia sahiplerinin elinde bulunan "paroikoi evlerinden" bahsediliyor ve pronoia sahibi askerlerin ve Pankratios Anemas'ın kendilerinin Archontochorion bölgesinde fiziksel bir varlığa sahip olduklarına dair hiçbir işaret yok. Öte yandan, 1181 tarihli yasa, Kumanların Chostianes bölgesinde yaşadığını belirtiyor ve "evleri ve otlak alanları"ndan bahsediyor ve mevcut yasada "Moglena'da yaşayan" Kumanların manastırın mülküne izinsiz girdiğini ve " hayvanları için bazı hayvan barınakları inşa ettiler." Kumanların hayvan barınaklarına yapılan atıflar, bu insanların pastoral gelenekleri ışığında anlaşılabilir. Ancak üretimin ekonomik kaynaklarıyla Kontostefanos'un eylemindeki askerlerden daha yakın bir ilişkileri olduğu görülüyor. Bununla birlikte, her iki kanunun Kumanları da paroikoi'ye sahipti ve paroikoi'ye sahip olan manastırlara paralel olarak paroikoi'nin vergilerinden ve işçilik hizmetlerinden faydalanabilirlerdi.


Burada Moglena ile ilgili son bir belgeden bahsetmek gerekir; hem Lavra keşişlerinin talebini hem de III. Aleksios Angelos'un Ekim 1196 tarihli kararını (lizis) içeren iki bölümlü bir belge. Keşişler imparatora sahip oldukları bir köyle ilgili dilekçe verdiler. İmparatorun amcası tarafından manastıra bağışlanan Verrhoia temasında. Belgede köyün adı yer almıyor ancak Khostianes yakınlarında değildi. Lavra, bu köydeki bazı arazileri (topia) "Moglena temalı bazı askerlere ve Moglena piskoposunun paroikoi'sine bir dekateia uğruna" kiralıyordu (ekdidei). Ancak "bazıları yaz aylarında dekateia'larını ihtiyatlı bir şekilde manastırımıza ödemediler." Lavra imparatordan Verrhoia ve Moglena vergi tahsildarlarına inatçıları kira bedelinin iki katını (dekateia) ödemeye zorlamaları emrini vermesini istedi. İmparator, eğer söz konusu parseller gerçekten Lavra'nın sınırları içerisindeyse, yerel yetkililerin Lavra'nın kiraladığı mülkle ilgili haklarını uygulaması ve bu mülkleri kiralayanların borçlu olunan dekateia'yı alıkoymasına izin vermemesi gerektiğine karar verdi.44


George Ostrogorsky ve Dragutin Anastasijević şu sonuca vardı:


Yasada adı geçen kişilerin zamir sahipleri olduğu anlaşılıyor ve Paul


Lemerle askerlerin "şüphesiz Kuman" olduğunu düşünüyordu.45


zamir sahibi Kuman askerlerinin güçlü bir varlığı olduğu düşünülüyor


Moglena bölgesinde askerlere yapılan her atıfın geçerli olduğunu varsayamayız.


44 Lavra, 1, no. 69.7-9,17-18 ve s. 72.


45 Ostrogorsky, Feodalizm, 46 ve Anastasijević ve Ostrogorsky, “Zarif Kumanes,” 21-


22, bu belgeye ilişkin analizlerini Rouillard ve Collomp'un önceki baskısına dayandırdılar.


Lemerle, Tarım Tarihi, 240.


On ikinci yüzyılda Pronoia


bölge onlara bağlıydı. Belgenin bu askerleri piskoposluk paroikoi'leriyle yan yana getirdiğini gözlemliyoruz, bu da onların oldukça düşük statüde olma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Ayrıca, 1118'den sonra ve muhtemelen 12. yüzyılın ortalarında yazılan Zonaras'ın tarihinden, yağma için imparatorluğa giren bir grup Peçenek'in, I. Aleksios Komnenos tarafından mağlup edildikten sonra Moglena'ya asker olarak yerleştirildiğini biliyoruz. İmparator "onları Moglena temasına göre eşleri ve çocukları ile yerleştirdi ve onları 'çok ayrı bir birlik' olarak organize etti. Şu ana kadar kalıtsal bir miras yoluyla varlığını sürdürüyorlar ve yerleştikleri yerin sıfatı olarak Peçenekler Moglenitai [Πατζινάκοι Μογλενῖται] olarak adlandırılıyorlar."46 Zavorda İncelemesi'ndeki pasaja göre, bu Peçenekler zamir sahibi olamazlar çünkü toprakları kalıtsaldı ve bu nedenle küçük toprak sahibi askerler olmalılar. 47 Bu, 1196 lizisindeki askerlerin Peçenek olduğu anlamına gelmez, ancak onların Kuman ya da zamir sahibi oldukları sonucuna varamayacağımız anlamına gelir.


Girit'in Skordiles ailesi


[2.6] Skordiles ailesi için Girit Konstantin Doukas'ın doux yasası (1183 veya 1192)


Zavorda İncelemesi dışında pronoiatikos sıfatının tek görünümü, Girit Konstantin Doukas'ın doux'unun Skordiles ailesinin mülk sahipliğini doğruladığı 1183 veya 1192 tarihli tuhaf bir belgenin bir versiyonundadır. Belgenin yalnızca Bizans ve Bizans sonrası üç versiyonu mevcuttur; ikisi Yunanca ve biri İtalyanca; bunların tümü daha sonraki tarihsel koşullara uyacak şekilde açıkça düzeltilmiş ve değiştirilmiştir. Belgenin giriş bölümünde, görünüşe göre kalıplaşmış bir pasajda Doukas, herkese kendi mülkünü tahsis etmesi emrinin verildiğini açıklıyor. Belgenin üç versiyonunda bizi ilgilendiren ifade şu şekilde yer alıyor. Doukas, kendisine imparator tarafından emir verildiğini yazıyor


46 Zonaras, XVII1.23: Ioannis Zonarae Epitomae Historiarum libri XVII, ed. M. Pinder (Bonn, 1841-97), 11, 740-41: Moglenliler örneğinde bu insanlar...


ἰδιατατον yaptı. Bkz. Anna Komnene'nin tamamen yok olduğunu iddia eden anlatımı.


Peçenekler: Aleksiad, VIII.5.8: ed. Reinsch, 248. baskı. Leib, 11, 142-43;


Rodop bölgesi, 83. ODB, s.v. "Lebounion, Dağı."


Lemerle, Tarım Tarihi, 230 ve Ahrweiler, Byzance et la mer, 220 not 3, ikisi de


Zavorda İncelemesi'ne aşinaydılar ve aynı sonuca vardılar. Ahrweiler yanlışlıkla


Zonaras'taki iki pasajı birleştirerek "Manichaioi' Peçenekler" hakkında yazdı. Küçük toprak sahibi askerler hakkında,


bkz. Bartusis, "Küçük Askerler", özellikle. 22-23.


) noktasına gelince, Synadenos, Pankratios Anemas ve Kumanları (2.2-2.3) (2.5) ilgilendiren belgelerin tümü, zamirin veya zamirde tutulan nesnelerin mülkiyet içerebileceğini göstermektedir. 1162 Kontostefanos Yasası, pronoia'da tutulabilecek nesnelerin yalnızca mülkiyeti (bir proasteion) değil aynı zamanda paroikoi'yi de içerdiğini ekler; Moglena'daki Kumanları ilgilendiren 1181 ve 1184 belgelerinde pronoia'da tutulduğu özellikle belirtilen tek

Choniates pasajının analizi


87


(iii) Leo Kephalas, Moglena theması'ndaki Chostianes köyünü 1086 yılında I. Aleksios'tan aldı. Hibe, köyde yaşayan az sayıda köylüyü de içeriyordu (4.6).


(iv) Aleksios'un generallerinden biri olan Gregory Pakourianos da paroikoi hediyesinin alıcısıydı. Pakourianos'un 1070'lerde I. Aleksios aracılığıyla imparatorlardan aldığı pek çok mülk ve ayrıcalık arasında, ikincil suçlamalar ve angaryalardan oluşan bir exkousseia almış olan bir dizi paroikoi'nin hediyesi de vardı [4.2].


(v) 1098'den bir süre önce Kale Vasilakaina'ya, aralarında Radolivos köyünün de bulunduğu kendi topraklarındaki paroikoilerin vergileri verildi [4.7].

ΚΟΜΝΕΝΙAN ORDUSUNU DESTEKLEMEK


167


ve Neokastra, Aleksios ve Birinci Haçlı Seferi tarafından yeniden fethedilmesinden bu yana geçen otuz veya kırk yıl içinde müreffeh ve istikrarlı hale gelmişti. Belirli hizmetlerin malileştirilmesi ve bu hizmetlerden elde edilen gelirlerin paralı asker satın almak için kullanılması, diğer asker elde etme yöntemlerinin göz ardı edildiği veya baskın olmadığı anlamına gelmez. Eğer tarihçiler, paralı asker gibi görünmeyen etnik açıdan çeşitli unsurların varlığından rahatsız oluyorlarsa, belki de ordunun organizasyonu veya etnik karakteri değil, Bizans'ın ne anlama geldiğine dair tanımımız sorunludur. 85 Lemerle, Yunan olmayan bu Bizanslıları, paralı askerler olarak adlandırılsın ya da adlandırılmasın, yabancılardan oluşan bir birlik olarak adlandırıyor. 86 Elbette Lemerle daha sonra choria estrateumena'nın Trakya'da Aenos yakınlarında ortaya çıktığını kaydeder. Bu adamlar asker konumları nedeniyle yükümlülüklerini, kiralarını ve hizmetlerini reddediyorlar. 87 Lemerle bunu bir istisna olarak ele alıyor ve choria estrateumena'nın aslında bu askerlere verilen mali gelirlere atıfta bulunduğuna inanıyor. 1196 Moglena temasındaki askerler olan stratioton tou thematos Moglenon'un ya bu pronoialar ya da Aleksios'un saltanatından itibaren ortaya çıkan tematik vergiler olabileceğini düşünüyorum.88 Toplamaların en eksantrik örneklerinden biri askerdir. -milisleri


85 Lemerle, on birinci yüzyılda imparatorların ordularını sürdürme biçimlerinde büyük değişiklikler görüldüğünü, bunun bir etkisinin de doğuda yaşayanlar arasında askerlik hizmetinin yerine vergilerin konması olduğunu belirtiyor; Batılı temalara ve onların birliklerine hiçbir ayrıntıyla değinmiyor. Lemerle, Recherches, 270 n. 38. Actes de Lavra'da no. 28, II. 79-80: X. Konstantin ". λογαρική εἴσπραξις Βαράγγων, Ῥως ή Σαρακηνων ή Φράγγων ἑτ έρων τινῶν ἐθνικῶν καὶ ᾿Ῥωμαίων, "Varangianların, Rusların veya Saracenlerin veya Frankların veya Romalıların ırkından olanların para gaspı, Görünüşe göre bu birliklerin desteklenmesiyle ilgilidir. Fethedilen halkların imparatorluk topraklarına yerleşmesi Aleksios'un saltanatına özgü bir olay değildi. Aynı politika Moglena'nın Peçenekleri ile II. İoannis tarafından da izlendi (bkz. Zonaras, III) , 741) ve Theophilos, dokuzuncu yüzyılda Sırplarla birlikte "Fars" Türkleriyle de benzer bir politika izledi.


Bizans ordusu. 16 Lemerle, Recherches, 270. “Yabancılardan, paralı askerlerden oluşan veya tam anlamıyla olsun ya da olmasın organlar.”


87 Lemerle, "Bizans'taki tarım rejimi üzerine araştırma: Komnenliler zamanındaki askeri topraklar", Cahiers de Civilization Médiévale X-XII yüzyıllar, cilt II, no. 3 (Poitiers, 1959), 275, n. 55 ve 56. “Aenos yakınlarındaki Kosmosotira Manastırı'nın Typikon'u (1152),” ed. L. Petit, Izv'de. Russk. Archeol. Öğr. v. Konstantinopol 13 (1908),


1-61. 88 Actes de Laura, no. 45. Bu eylemin I. Aleksios'un mu, yoksa III. Aleksios'un saltanatına mı ait olduğu konusunda spekülasyonlar mevcuttur. Actes'in editörleri onu I. Aleksios'un saltanatına yerleştirirken, Dölger ve Ostrogorsky onu III. Aleksios Angelos'un saltanatına tarihlendirmektedir. İçinde


Her iki hükümdarlıkta da Moglena temasından askerler bulmayı bekleyebiliriz.

KOMNENIAN SAVAŞINI KAZANDI


197


Sayılarının, iç savaşlarda (1071-81) Bizans ordusuna altı bine kadar süvari sağlayan batı tümenlerinden çok daha az olduğunu ve şüphesiz 1071-81 ile başlayan iç barış döneminde daha fazla olduğunu varsaymak için bir neden yok. Bohemond'un 1106'daki yenilgisi. Daha sonraki Peçenek, (1122), Kilikya, (1136-39), Macar (1167) ve Türk (1176) seferleri için toplanan büyük Komnenos orduları, imparatorluk içinde sürdürülen barış sayesinde mümkün oldu. Ekonomik büyüme için gerekli güvenlik ve istikrarı sağlayan önemli bir tahkimat programı. Bu program, Bizans'ın mağlup barbarları tehdit altındaki bölgelere yerleştirme politikasıyla birlikte incelenmelidir. Moglenalı Peçenekler, Sırbistan ve Macaristan'dan Makedonya'ya uzanan işgal rotası üzerinde yerleşmişken, Nikomedia'ya yerleşen Sırplar, Kastamon'u savunmak için kuzeyde veya Neokastra bölgesini savunmak için güneyde toplanacak şekilde uygun bir şekilde yerleştirilmişlerdi. Bu nedenle tahkimatların amacı hem önemli şehirleri korumak hem de imparatorluk güçlerine (yerleşik barbar nüfus dahil) bir istilayı toplayıp püskürtmek için zaman sağlamaktı (Türkler 1177'de istila ettiğinde yapıldığı gibi). Kaleler, Bizanslıların onuncu yüzyılda imparatorluğu korumak için güvendikleri eski coğrafi bariyerlerin, doğu Anadolu dağlarının ve müstahkem geçitlerin yerini aldı. Komnenos imparatorlarının stratejik yeniliği, bu tür insan yapımı engellere fazlasıyla güvenmeleriydi.


Kuşatma Trenlerinin Korunması

Komnenos insan gücünün ikinci kaynağı, Bizans eyaletlerinin yerli halkından toplanan birliklerdi. Aleksios'un hükümdarlığı sırasında bu adamlar, başkentin yakınında bulunan ve aceleyle adam sağlayabilen Trakya'dan ve Makedonya'dan (ve bazen Tesalya'dan) geliyordu. Bu basit bir çözümdü; Daha uzaklardan toplanan birlikler acil durumlara, özellikle de Aleksios adamlarını toplayamadan baskın yapıp geri çekilen Peçenekler ve Kumanlara karşı yapılan seferlerde yeterince hızlı tepki veremiyordu. John'un hükümdarlığı bu tür birlikler hakkında daha az bilgi sağlıyor, ancak imparator Suriye'ye sefer yaparken Makedonlardan bahsediliyor. Manuel'in hükümdarlığı daha kesin tanımlar sunuyor: Trakya, Makedonya, Selanik'in yanı sıra Küçük Asya'daki Nikomedia ve Neokastra bölgelerinden de birlikler topladı. Bu kategoriye Moglena'ya (Selanik'in kuzeyi) yerleşen Peçenekler ve Nikomedia yakınlarına yerleşen Sırp birlikleri de dahildir. Diğer erkekler-


Seleukeia'da (güneydeki Anadolu kıyılarında) yerel vergiler görülüyor.

KOMNENO ORDUSUNU DESTEKLEMEK


141


1092 reformunun, Ochrid'li Theophylact'ın Ochrid kilisesinin topraklarında geçimini sağlamaya çalıştığını söylediği köylülerin yanı sıra askerlerin de yaşam koşulları üzerinde şüphesiz önemli bir etkisi oldu. Ancak kaynaklarımız bunu destekleyecek çok az doğrudan kanıt sağlıyor. Teofilakt'ın amacı, yakındaki Moglena temasında yaşayan Kumanların ayrıcalıklarını ve sorumluluklarını incelemek değil, köylülerinin zor ekonomik koşullarını anlatmaktı.


John Kinnamos mali önlemleri derinlemesine tartışmıyor. Niketas Honiates, Manuel'in maliye politikasına karşı eleştirilerinde bazı ayrıntılar veriyor. Modern tarihçiler Honiates'te bu pasajların çoğunu yapmışlar, ancak genel eleştirilerini ordunun kendisiyle ilgili herhangi bir özel önlemle ilişkilendiren çok az ayrıntı veriyor.


Bununla birlikte Honiates, Komnenos yönetimindeki mali ve askeri bakım politikasını doğrudan ele alan tek edebi kaynaktır. Manuel'in gemi paralarını Kiklad filosundan hazineye aktardığını ve Manuel'in imparatorluk kayıtlarındaki pozisyonları araziler ve paroikoi ile birlikte hazır nakit parası olan herkese satma kararını anlatıyor. Anna Komnene, Aleksios'un saltanatının başlarında merkezi hükümette yaşanan mali krizi anlatıyor: Aleksios, orduya ödeme yapmak için para kazanmak amacıyla ayinle ilgili kapları eritmek gibi aşırı bir önlem aldı. Ayrıca askerlerin işe alınması ve ödenmesi konusunda da ayrıntılı bilgi veriyor. Kendisi, erken dönem Komnenos askeri-mali sisteminin gelişimini takip etmek için tek güvenilir kaynağımızdır. Kinnamos'un savaş ve seferlere ilişkin açıklamaları, sefer sırasında Manuel'e ara sıra eşlik eden bir imparatorluk sekreterinin anlatımına yakışacak şekilde, Honiates'in anlattıklarından sıklıkla daha ayrıntılıdır. Choniates,


5 Teofilakt, ed. P. Gautier, Theophylacte d'Achrida, II, Lettres, CFHB, 16/2, ep. 96, (Selanik, 1986).


6 Bunun bir istisnası, Honiates'in, askerliğe gönüllü olan ve küçük bir ücret ödeyen kişilere arazi verilmesi politikasına yönelik eleştirisidir. Bu "askerlerin" askeri uygunluk açısından alışılagelmiş sınavlara tabi tutulmadan askere alındığı iddia ediliyor. Ancak Honiates aynı zamanda askerlerin, ellerinde tuttukları pronoia'nın sakinleri üzerinde hatırı sayılır bir güce sahip olduklarını da ima eder. Bu, Komnenos imparatorları döneminde pronoia kurumuyla ilgili diğer kanıtlarla uyumlu değildir ve bu bilgilerin yanı sıra sınavsız kayıtla ilgili bilgiler dikkatle ele alınmalıdır.


7 Niketas Choniates, Nicetae Choniatae Historia, ed. J. Van Dieten, CFHB (Berlin,


1975), Tarih, 209.


Aleksios, Manici liderleri cezbetmek için askere alma teklifini bir hile olarak kullandı


yakalanabilecekleri bir yere. Ancak olay şu şekilde detay veriyor:


erkeklerin nasıl işe alındığını ve kayıt altına alındığını.


9 Kinnamos, John ve Manuel Comnenus'un Eylemleri, çev. Charles M. Marka (Yeni


York, 1976), 2-4.

ΚΟΜΝΕΝΙAN ORDUSUNU DESTEKLEMEK


167


ve Neokastra, Aleksios ve Birinci Haçlı Seferi tarafından yeniden fethedilmesinden bu yana geçen otuz veya kırk yıl içinde müreffeh ve istikrarlı hale gelmişti. Belirli hizmetlerin malileştirilmesi ve bu hizmetlerden elde edilen gelirlerin paralı asker satın almak için kullanılması, diğer asker elde etme yöntemlerinin göz ardı edildiği veya baskın olmadığı anlamına gelmez. Eğer tarihçiler, paralı asker gibi görünmeyen etnik açıdan çeşitli unsurların varlığından rahatsız oluyorlarsa, belki de ordunun organizasyonu veya etnik karakteri değil, Bizans'ın ne anlama geldiğine dair tanımımız sorunludur. 85 Lemerle, Yunan olmayan bu Bizanslıları, paralı askerler olarak adlandırılsın ya da adlandırılmasın, yabancılardan oluşan bir birlik olarak adlandırıyor. 86 Elbette Lemerle daha sonra choria estrateumena'nın Trakya'da Aenos yakınlarında ortaya çıktığını kaydeder. Bu adamlar asker konumları nedeniyle yükümlülüklerini, kiralarını ve hizmetlerini reddediyorlar. 87 Lemerle bunu bir istisna olarak ele alıyor ve choria estrateumena'nın aslında bu askerlere verilen mali gelirlere atıfta bulunduğuna inanıyor. 1196 Moglena temasındaki askerler olan stratioton tou thematos Moglenon'un ya bu pronoialar ya da Aleksios'un saltanatından itibaren ortaya çıkan tematik vergiler olabileceğini düşünüyorum.88 Toplamaların en eksantrik örneklerinden biri askerdir. -milisleri


85 Lemerle, on birinci yüzyılda imparatorların ordularını sürdürme biçimlerinde büyük değişiklikler görüldüğünü, bunun bir etkisinin de doğuda yaşayanlar arasında askerlik hizmetinin yerine vergilerin konması olduğunu belirtiyor; Batılı temalara ve onların birliklerine hiçbir ayrıntıyla değinmiyor. Lemerle, Recherches, 270 n. 38. Actes de Lavra'da no. 28, II. 79-80: X. Konstantin ". λογαρική εἴσπραξις Βαράγγων, Ῥως ή Σαρακηνων ή Φράγγων ἑτ έρων τινῶν ἐθνικῶν καὶ ᾿Ῥωμαίων, "Varangianların, Rusların veya Saracenlerin veya Frankların veya Romalıların ırkından olanların para gaspı, Görünüşe göre bu birliklerin desteklenmesiyle ilgilidir. Fethedilen halkların imparatorluk topraklarına yerleşmesi Aleksios'un saltanatına özgü bir olay değildi. Aynı politika Moglena'nın Peçenekleri ile II. İoannis tarafından da izlendi (bkz. Zonaras, III) , 741) ve Theophilos, dokuzuncu yüzyılda Sırplarla birlikte "Fars" Türkleriyle de benzer bir politika izledi.


Bizans ordusu. 16 Lemerle, Recherches, 270. “Yabancılardan, paralı askerlerden oluşan veya tam anlamıyla olsun ya da olmasın organlar.”


87 Lemerle, "Bizans'taki tarım rejimi üzerine araştırma: Komnenliler zamanındaki askeri topraklar", Cahiers de Civilization Médiévale X-XII yüzyıllar, cilt II, no. 3 (Poitiers, 1959), 275, n. 55 ve 56. “Aenos yakınlarındaki Kosmosotira Manastırı'nın Typikon'u (1152),” ed. L. Petit, Izv'de. Russk. Archeol. Öğr. v. Konstantinopol 13 (1908),


1-61. 88 Actes de Laura, no. 45. Bu eylemin I. Aleksios'un mu, yoksa III. Aleksios'un saltanatına mı ait olduğu konusunda spekülasyonlar mevcuttur. Actes'in editörleri onu I. Aleksios'un saltanatına yerleştirirken, Dölger ve Ostrogorsky onu III. Aleksios Angelos'un saltanatına tarihlendirmektedir. İçinde


Her iki hükümdarlıkta da Moglena temasından askerler bulmayı bekleyebiliriz.

KOMNENIAN SAVAŞINI KAZANDI


197


Sayılarının, iç savaşlarda (1071-81) Bizans ordusuna altı bine kadar süvari sağlayan batı tümenlerinden çok daha az olduğunu ve şüphesiz 1071-81 ile başlayan iç barış döneminde daha fazla olduğunu varsaymak için bir neden yok. Bohemond'un 1106'daki yenilgisi. Daha sonraki Peçenek, (1122), Kilikya, (1136-39), Macar (1167) ve Türk (1176) seferleri için toplanan büyük Komnenos orduları, imparatorluk içinde sürdürülen barış sayesinde mümkün oldu. Ekonomik büyüme için gerekli güvenlik ve istikrarı sağlayan önemli bir tahkimat programı. Bu program, Bizans'ın mağlup barbarları tehdit altındaki bölgelere yerleştirme politikasıyla birlikte incelenmelidir. Moglenalı Peçenekler, Sırbistan ve Macaristan'dan Makedonya'ya uzanan işgal rotası üzerinde yerleşmişken, Nikomedia'ya yerleşen Sırplar, Kastamon'u savunmak için kuzeyde veya Neokastra bölgesini savunmak için güneyde toplanacak şekilde uygun bir şekilde yerleştirilmişlerdi. Bu nedenle tahkimatların amacı hem önemli şehirleri korumak hem de imparatorluk güçlerine (yerleşik barbar nüfus dahil) bir istilayı toplayıp püskürtmek için zaman sağlamaktı (Türkler 1177'de istila ettiğinde yapıldığı gibi). Kaleler, Bizanslıların onuncu yüzyılda imparatorluğu korumak için güvendikleri eski coğrafi bariyerlerin, doğu Anadolu dağlarının ve müstahkem geçitlerin yerini aldı. Komnenos imparatorlarının stratejik yeniliği, bu tür insan yapımı engellere fazlasıyla güvenmeleriydi.


Kuşatma Trenlerinin Korunması


Bizans'ın Myriokephalon'daki yenilgisinin en önemli nedeni, yük treninin ordunun ortasında sıkışıp kalması ve ordunun beş bölümünün birbirini desteklemesini engellemesiydi. Kuşatma treni bu bagaja dahildi, 36 ve kuşatma motorları bir ortaçağ ordusunun bagaj treninin en savunmasız ve aynı zamanda en önemli parçasıydı. Malazgirt seferinde (1068-71) Romanos IV Diogenes'in ordusundaki mancınıkların her birinin taşınması için yüz araba ve bin iki yüz adam gerekiyordu. 37 Manual, hazine sandıklarını askerlerle birlikte bagaj treninin yanında tutuyordu.


36 Choniates, Historia, 180. 37 Chevedden, The Hybrid Trebuchet, 188. Manual, Myriokephalon'da rezil bir şekilde sona eren 1176 seferini planlarken, üç bin adet sipariş etmişti.

164


Andronikos I Komnenos, Şart


[P. 343] İmparatorluk yönetimimiz, satış partisinden bir muhtıra aldı.


Athos Dağı'nda bulunan Aziz Athanasios'un sağlam manastırı,


Moglena'da yaşayan Kumanlar, Pouzouchia adı verilen dağ merasına çıkarlar.


[P. 344] manastırlarına ait olan ve orada kendi yaşamları için çitler yapan


hayvanları özgürce otlatmalarına izin veriyor ve bunun için gerekli ondalığı ödemeyi reddediyor.


onların hayvanları. Ve eğer durum böyleyse, imparatorluk kuralımız ilgili vergiyi emrediyor


Moglena yetkilileri onlara imparatorluk yönetimimizin bu emrini göstermeli ve


mutlaka Aziz Athanasios manastırına aşar vergisinin tamamını ödemelidirler veya


kendisine ait olan diğer ücretler. Bundan böyle ve mevcut komuttan sonra


benim imparatorluk kuralım böyle bir şeyi yapmaya cesaret edebilirler, tedavi etmelerine izin vermeyebilirler


kendilerine ait olmayan Ulahlar ve Bulgarlar sanki kendilerininmiş gibi,


ancak hepsini söz konusu manastırın partisi için talep edin, çünkü


yerleşik gelenek. Ancak eğer bunu kabul etmezlerse ve tekrar tutmaya çalışırlarsa


bir şeyi destekleyin veya Ulahları ve Bulgarları muaf tutun.


Şu ana kadar hüküm süren adaletsiz gelenekten dolayı bundan sonra sürgüne gönderilecekler.


söz konusu dağ merasını

164


Andronikos I Komnenos, Şart


[P. 343] İmparatorluk yönetimimiz, satış partisinden bir muhtıra aldı.


Athos Dağı'nda bulunan Aziz Athanasios'un sağlam manastırı,


Moglena'da yaşayan Kumanlar, Pouzouchia adı verilen dağ merasına çıkarlar.


[P. 344] manastırlarına ait olan ve orada kendi yaşamları için çitler yapan


hayvanları özgürce otlatmalarına izin veriyor ve bunun için gerekli ondalığı ödemeyi reddediyor.


onların hayvanları. Ve eğer durum böyleyse, imparatorluk kuralımız ilgili vergiyi emrediyor


Moglena yetkilileri onlara imparatorluk yönetimimizin bu emrini göstermeli ve


mutlaka Aziz Athanasios manastırına aşar vergisinin tamamını ödemelidirler veya


kendisine ait olan diğer ücretler. Bundan böyle ve mevcut komuttan sonra


benim imparatorluk kuralım böyle bir şeyi yapmaya cesaret edebilirler, tedavi etmelerine izin vermeyebilirler


kendilerine ait olmayan Ulahlar ve Bulgarlar sanki kendilerininmiş gibi,


ancak hepsini söz konusu manastırın partisi için talep edin, çünkü


yerleşik gelenek. Ancak eğer bunu kabul etmezlerse ve tekrar tutmaya çalışırlarsa


bir şeyi destekleyin veya Ulahları ve Bulgarları muaf tutun.


Şu ana kadar hüküm süren adaletsiz gelenekten dolayı bundan sonra sürgüne gönderilecekler.


söz konusu dağ merasının vergi memurları tarafından kendi iradeleri dışında bile kullanılması. Ancak


eğer daha sonra yukarıda bahsedilen dağ merasına giden yolu kullanacaklarsa


kanuna aykırı bir şekilde davranacak veya emrime uygun hareket etmeyi reddedecek


yukarıda belirtilenlere borçlu olunan diğer herhangi bir şeyle ilgili olarak imparatorluk yönetimi


manastırda, onlar tarafından meşru ve adil olana göre cezalandırılacaklar.


Ancak adı geçen manastıra mensup olan Ulahlara gelince,


geldikten sonra hayvanları için yeterli otlak alanı yok


dağ otlağından aşağı indiler ve bu nedenle büyük bir ihtiyaçtan dolayı onların


Hayvanlar Moglena bölgesinde otluyor, imparatorluk yönetimim onların


kendilerine ait her türlü hayvanı bu bölge sınırları içerisinde otlatsınlar


taciz edilmeden veya rahatsız edilmeden ve Moglena'nın aynı vilayeti


herhangi bir hediye vermek. Vergi yetkililerinden biri tarafından engellenir veya tehdit edilirse veya


olmasalar bile askerler, eyalet yetkilileri ve hatta Kumanların kendileri


Kim benim imparatorluk yönetimimin emrine karşı hareket etmeye kalkarsa,


kim olursa olsun, imparatorluk yönetimimden en büyük hoşnutsuzluğa maruz kalacak.


O zaman Aziz Athanasios manastırındaki Ulahlar, daha önce de belirtildiği gibi,


yanlarında bulunan hayvanlar il sınırları içerisinde otlamaktadır.


Moglena bundan sonra ve gelecekte tacize uğramadan, rahatsız edilmeden veya


her türlü ücrete tabidir.


Hayvancılık: göçebe ve yaylacılık


Açık Erişim Yayını (CC BY 4.0)


© 2023 V&R unipress | Brill Almanya GmbH


ISBN Baskı: 9783847113416-ISBN E-Lib: 9783737013413


Haik'i ve malzemeyi anlat

Yerlerin listesi


481


Açık Erişim Yayını (CC BY 4.0)


© 2023 V&R unipress Brill Deutschland GmbH


ISBN Baskı: 9783847113416-ISBN E-Lib: 9783737013413


Haik'i ve malzemeyi anlat


Londra 3.1.0, 3.1.3


Likya, Güneybatı Küçük Asya'daki bölge 1.6.1


Lidya, Batı Küçük Asya'daki bölge 1.1.3, 2.4.0


Lykandos, Bizans-Arap sınırındaki kale 3.4.1, 3.4.2


Lykochorion, Trakya'daki köy 1.2.3


Lyon, Fransa'da şehir 1.10.0, 3.1.0


Makedonya 1.2.1, 1.2.2, 1.3.0, 1.4.0, 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.7.3, 1.11.3, 1.12.0, 1.12.1, 2.2 .2, 2.2.3, 2.4.0, 2.4.10, 2.6.0, 3.1.1


Madytos, Trakya'daki kasaba (Eceabat) 2.4.7, 2.4.8


Magnaura, Konstantinopolis'teki Büyük imparatorluk sarayındaki bina 4.2.3


Magnesia, Batı Küçük Asya'da bir kasaba (Manisa) 1.1.3, 2.4.0, 2.4.7


Maiorion, Batı Küçük Asya'daki bölge 2.2.3


Makre, Küçük Asya'nın güneybatısındaki kasaba (Fethiye) 2.5.2


Mamas, Konstantinopolis'teki manastır 4.1.2


Malazgirt, Doğu Küçük Asya'da bir kasaba (Malazgirt) 1.4.3, 1.8.5, 2.5.3, 1.7.0 Maritza, güney Balkanlar'da nehir (Yunan Ebros'unda) 1.2.3


Marmara Denizi, 1.1.1, 1.2.0, 1.2.1, 1.4.3, 1.6.0, 1.6.1, 1.7.4, 2.3.0, 2.4.3, 2.5.3 Martyropolis, Kuzey Mezopotamya'da kasaba ( Silvan) 1.4.2


Moğolların Meryemi, Konstantinopolis'teki manastır 1.10.3


Masalaion, Doğu Anadolu'daki kale 1.6.0


Meander, river in western Asia Minor (Büyük Menderes) 1.1.3


Medikion, Bithynia'daki manastır 1.6.0


Akdeniz 1.1.0, 1.4.1, 1.7.0, 1.7.2, 1.8.0, 1.10.0, 1.11.2, 2.5.0, 2.5.1, 2.6.1, 3.4.0


Megas Agros, Marmara Denizi'ndeki manastır 1.2.1


Mela (Çıplak), Smyrna yakınındaki mevki 2.2.3


Melitene, Doğu Küçük Asya'da şehir (Malatya) 1.2.0, 1.2.2, 1.6.3, 2.4.2, 3.4.1, günümüzün güneybatı Bulgaristan'ında kasaba 1.4.0, 1.8.0, 1.12.1


Melnik Mesembria, günümüz Bulgaristan'ında Karadeniz kıyısındaki şehir (Nesebar) 3.3.1


Mesene, Trakya'da kasaba 3.4.3 Mesinopolis, Trakya'da kasaba 3.3.2


Mezolympon, Bithynia'daki Olimpos Dağı'ndaki manastır yerleşimi 1.6.2


Mezopotamya 3.4.0


Messina, Sicilya'daki kasaba 2.4.4


Meteorion, Batı Küçük Asya'da Nymphaion yakınındaki bölge 4.3.2


Methymna, Midilli Adası'ndaki şehir 3.2.1


Metopa, Bithynia'daki lokasyon 1.5.1 Orta Doğu 1.7.0, 3.4.0


Miletos, Batı Küçük Asya'daki şehir (Balat) 1.9.0 Midilli, Midilli Adası'ndaki şehir 2.4.7, 2.4.8


Moglena, Makedonya'daki bölge (Almopia) 1.2.0, 1.8.3


Monembasia, Mora Yarımadası'ndaki şehir 2.4.4


Mora, Mora Yarımadası için Bizans terimi 1.2.0, 1.3.0


Mourmounta, Batı Küçük Asya'da Miletos yakınındaki bölge 2.2.3


Myriokephalon, Küçük Asya'daki bölge 1.8.5


Mysia, Küçük Asya'da bir bölge 1.1.3, 2.4.5

Kumanlar ve İkinci Bulgar İmparatorluğu


41


Kumanlardan gelmiş olmasıdır. Ancak Peçenekler göz ardı edilemez.


dilleri Kumanların diline çok benzediğinden,


ve Peçenek yerleşimleri Balkanlarda ortaya çıkmış olmalıdır.


Konfederasyonun Bizanslılar tarafından nihai yenilgisinden sonra on ikinci yüzyılda


1041. Üstelik on ikinci yüzyılda Ulahların belli bir şekilde birbirine karışması


ve Kuman nüfusu da hesaba katılmalıdır. Çoğu göçebede olduğu gibi


Avrupa'ya doğudan gelen halklar olan Kumanlar yağmacıydı.


zaferlerinden ya da yenilgilerinden sonra genellikle yağmalayan ve yağmalayan savaşçılar


baskın yaptıkları bölgeden çekildiler. Ama aynı zamanda olduğu gibi


Çoğu göçebe halkta, belirli göçebe birlikleri sıklıkla birbirlerinden ayrılırlar.


Konfederasyonun büyük kısmı. Bazı Kuman grupları bölgede kalmış olmalı


Balkanlar'a bağlanıp Ulahlarla birleşti. Gerçek şu ki, göçebe yol


Her iki halkın yaşamında pek çok ortak özellik sergilenmiş olabilir


birleşmelerini kolaylaştırdı. Burada iyi bilinen prostagmaya değinebilirim.


İmparator Andronicus Komnenos'un Şubat 1184'te yayınladığı,


Moglena vilayetindeki Kumanlar, Ulahlar ve Bulgarlardan oluşuyor


(Batı Makedonya). "7 Moglena'lı bu Kumanlar,


kötü hayvancılık (büyük olasılıkla atlar ve koyunlar) ve Ulahlarının aksine


ve Bulgar muadilleri özgür insanlardı ve seçkinlere mensuptular.


eyalet. 118 Bu Moglenalı Kumanlardan on yıldır bahsedildiğinden beri


daha sonra (Ekim 1196'da) aynı ilde", rahatlıkla varsayılabilir ki


onlar bölgenin köklü yerleşimcileriydi. Malingoudis haklı olarak


Asen ve kardeşlerinin yerel bir Kuman'dan çıkmış olabileceği öne sürülüyor


Balkan Dağları'nın ötesindeki grup, Moglena'nınkine çok benziyor


Kumanlar. 120


Şu ana kadar söylenenler göz önüne alındığında en makul varsayım Asen ve ailesinin Kuman kökenli olduğu gibi görünüyor. Bulgaristan'daki kurtuluş hareketinin başında yer alıyorlardı ve baş destekçileri de kendi halkları olan Ulahlardı. Ulah tebaalarının dilini konuşmuş olmalılar ama Kuman atalarının göçebe becerilerine dair bilgileri korumuş olmalılar. Üstelik Kumanya'daki yakın akrabalarıyla da yakın temas halinde olmaları gerekiyor. Bu nedenle Bizans İmparatorluğu'na karşı mücadelelerinde akrabalarından yardım istediler. Rasovskij, Asenidlere yarı Kuman (polupolovcy), 2 adını verdi ve haklıydı.


Ancak diğer yarısı Ulah'tı, dolayısıyla onlara haklı olarak Cumano-Ulahlar denilebilir.


Özetle Aseniler, üyeleri bir Kuman hanedanıydı.


On ikinci yüzyılda Ulahlar ve on üçüncü yüzyılda Bulgarlar. Hem Bulgar


17 Lavra Tutanakları, s. 341-5 (no. 66).


119 Lavra Tutanakları, s. 358-60 (no. 69).


121 Rasovsky, 'Polovtsev'in Rolü', s. 210.


118 Anastasijević-Ostrogorsky, s. 28.


120 Malingoudis, İkinci. Bulgar Devleti.', s. 86.

Dizin


225


Meme uçları 47, 2 dolar


Michael, bkz. Glabas


Michael, Tsarica Maria'nın oğlu 81


Michael Asen, Bulgar tsar 70, 81


Michael Šišman, Bulgar çarı, Šišman'ın oğlu 98,


107, 111, 113, 122, 125, 129, 149, 150


Michael II Doukas, Epeiros'tan 84, 115


Michael VIII Palaiologos, Bizans imparatoru 2, 69, 71, 72, 73-4, 76, 79, 80-3, 84, 85, 86-8, 95, 101, 114, 115, 116, 119, 120, 161


Michael IX Palaiologos, Bizans imparatoru 119,


120, 123


Mico & Miháld, Nagymiháld (Mehadia), kasaba 144, 149,


154


Mikch, Slavonya Yasağı 150


Mikola, Bogdan'ın babası 159


Milcov (Milkó), kasaba 63, 136, 157 Milutin, bkz. Stefan Uroš II


Mlava, nehir 104


Moesia 19


Moglena, eyalet 41


Mogovari/Mogovarlar 109


Moğul 71


Moldavya 4, 7, 27, 32, 64, 93, 94, 104, 134, 136, 137-41, 143, 155, 157-60, 165


Kara Boğdan 140, 160


Mauroblachia (Karadağ) 140, 143


Moldova 143


Moldova Cumhuriyeti 143


Rusya Wallachia 143


Vltava, nehir 143, 156, 158


Moncastro, bkz. Akkerman


Monembasia, kasaba 116


Napoli 11


Narillaut de Toucy 66


Nasır-ı Hüsrev 6, 7


Neai Patrai, kasaba 11


Neapolis 52


Neda, Anna'yı gör


Neg 40


Nemanja 99


ayrıca bkz. Stefan Nemanja


Nemanjidler 102


Nerečka Dağı 19


Nesebar, bkz. Mesembria


Nötzikon 127


Nicholas, Usta Ladislaus'un oğlu 125


Nikaia 2, 53, 61, 63, 64, 73, 82, 87, 94, 99


Nikaia İmparatorluğu 51, 53, 61, 62, 64, 67


Nikephoros, bkz. Gregoras; Melissenos


Nikephoros I, Teselya'lı Doukas 117, 118


Niketas, bkz. Honiates


Nikodim 110


Nikopolis 59 Nikov, S. 59, 60


Nisos (Niš), kasaba 14, 45


NOGAİS/TZAKAS 90


Nogay 11, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 84, 86-93, 96, 98, 101, 108, 110, 122, 144, 145, 161


Nuga


Nogayitler 90, 96, 97, по


Nograd, ilçe 152


Normanlar 14, 43


73 Kasım


Nyeszterfehérvár, bkz. Akkerman


Nymphaion, 161 Antlaşması


Ve 107


Montferrat, bkz. Montferratlı Agnes; Boniface of


Oberländer-Tårnoveanu, E. 90, 91, 96


Ögödey, Moğol Büyük Hanı 69


Ogözt, nehir 58, 59


Montferrat


Moravya 20


Moravos (Morava), nehir 45, 103, 105


Morca 116


Oğuz 4, 136


Mora Yarımadası 116


Torki 4


Morea, Chronicle of 115, 117


Morra 127


Ahrido 127


Moskova 124


Münyek 92, 93


Muntenia 134, 143, 147, 148, 149, 150, 155


Murinolar, protovestiaritler 83


Mutafčiev, S. 18, 24, 37, 38, 39.78


Misya 42


Mysoi (Mysoi) 15, 23. 43


Nagoričin, bkz. Kumanovo


Harika İtalyan 65


Franka villası 65


Mandjelos


4.5'te


Oğuznāme, bkz. Yazıjioğlu 'Alī


Ohri, başpiskopos(ric) 19, 99, 110


Ojtoz (Oituz) Geçidi 104


Olbirlik, kabile


Eskimar 40


Olper, gör Alpar


Olt, nehir 28, 59, 105, 134, 138, 146


Oltenia 134, 138, 143, 146, 147, 148, 150, 155


Kendi kendine perküsyon 6


Orhun yazıtları 9


Rusça, bkz. Rus İvan


Osen', bkz. Asen


Osenev 39. sınıf


Osman 98

152 M. MEŠKO


onun en üst sınırı. 500 Bohemond, kuvvetlerini oyalamak için Moglena'daki ihmal edilmiş Bizans kalesini restore ettirdi ve bunun için Sarakenos adlı birinin önderliğinde küçük bir garnizon ayırdı. 501 Daha sonra, kötüleşen hava koşulları ve yaklaşmakta olan kışın yanı sıra komutanlarının moralinin düşmesi nedeniyle 502 Bohemond, Eylül ortasında karar verdi.


500 Alexias, V.5.1. (s. 153); Yewdale, Bohemond, 19. Burası Selanik'in hemen yakınında olduğundan, Norman ilerlemesinin, 19. baharın sonlarında kaybedilen savaşlardan sonra oraya geri çekilen yerel Bizans birlikleri tarafından başarıyla engellendiğini varsaymak mantıklıdır. 1082, özellikle Gregorios Pakourianos'un komutasındaki Selanik tagması ile Makedon ve Trakya tagmataları. Kislinger, "Notizen", 136. Normanların işgal altındaki topraklarda garnizonlar oluşturma ve bir kenara bırakma ihtiyacı nedeniyle ve yeni takviye imkanının olmaması nedeniyle, Bohemund'un artık bu kadar kalabalık ve sağlam bir şekilde tahkim edilmiş bir şehre karşı bir saldırı planlamak için yeterli gücü yoktu. Selanik, Bizans İmparatorluğu'nun ikinci büyük şehri.


501 Alexias, V.5.1. (s. 153); Yewdale, Bohemond, 19. Moglena (ta Moglena), Voras dağlarının güney yamaçları boyunca uzanan bir dağ vadisidir. Bu vadi, Haliakmon'un sol kolu olan Moglenitsas nehri tarafından kurutulur. Aynı zamanda, Belitsa ve Moglenitsas nehirlerinin birleştiği yerde, bugünkü Chrysi bölgesinin yaklaşık bir kilometre kuzey-kuzeybatısında veya tüm vadinin bugünkü idari merkezi olan Aridaia'dan yaklaşık iki kilometre uzakta olduğuna inanılan, adını taşıyan bir kale de vardı. Moglena Kalesi, 1015 yılında İmparator II. Basileios tarafından ele geçirilip yağmalanmış, kalenin duvarları da yıkılmıştır. Bkz. Kravari, Makedonya, 82-83. Görünüşe göre Normanlar tarafından yeniden güçlendirildi ve Selanik'e ilerlemeleri için bir ileri destek ve ikmal noktası olacaktı.


502 Batı Makedonya'nın engebeli dağlık arazisindeki, gözle görülür bir askeri katkı olmadan ve zengin ganimet elde etme olanağı olmaksızın yapılan yorucu askeri operasyonlar, Bohemund'un birçok komutanını o kadar üzmüş görünüyor ki, ona karşı bir komplo örgütlediler. Bohemund'u devirip tüm harekatı sonlandıracağım. Üç ay süren toplam askeri eylemsizliğin yanı sıra bilinmeyen nitelikteki olası gizli Bizans müdahalesi de rol oynamış olabilir. Bünemann, Guiscard, 151. Anna Komnene, komployla ilgili olarak üç Norman "kontundan" bahseder: William, Rainald ve Pontoise'lu Raoul. Ancak Bohemund bunu ortaya çıkarmayı başardı ve William'ı anında kör ettirdi ve Rainald, Guiscard'ın kendisi tarafından değerlendirilmek üzere güney İtalya'ya gönderildi (sonunda Rainald da kör oldu). Yalnızca Pounteses/Pontoise'lı Raoul tutuklanmadan önce Bizanslılara sığınarak cezadan kurtuldu. Aleksias, V.5.1. (s. 153); Chalandon, Essai, 88; Yewdale, Bohemond, 19; Theotokis, Campaigns, 173. Bölüm ayrıca not 152. Aynı yıl imparator ona Selanik yakınlarında toprak bağışladı. Cheynet, Pouvoirs, 363. Üsküp'ün Norman işgali çok uzun sürmedi. Bazı bilim adamları, bir yıl sonra olduğu gibi, üç komutanın komplosunun arkasında Aleksios Komnenos'un gizli diplomatik faaliyetlerinin olabileceğini öne sürüyor. Bakınız, örneğin, Savvidis, Byzantino-Normannica, 59. Komplocuların sayısının azlığı ve onların düşük sosyal statülerinin yanı sıra Bohemond'un komployu ortaya çıkarması ve bununla oldukça kolay başa çıkabilmesi gerçeği göz önüne alındığında, bu tez pek olası görünmüyor. .

4 NORMMANLARA KARŞI SAVAŞ (1081-1085) 153


1082503, Beroia ve bugünkü Kozani kasabası üzerinden güney rotası üzerinden, muhtemelen kışı askerleriyle birlikte geçirmeyi planladığı Kesriye'ye dönme zamanının geldiğini söyledi. 504


Ancak sonuçta o yıl sondan bir önceki söz Bizanslılara aitti; yani Selanik'ten gelen ve muhtemelen casusların yardımıyla düşmanın hareketlerini yakından izleyen megas domestikos Gregorios Pakourianos. 505 Norman ordusu Asprai Ekklesiai kasabasından Kastoria'ya çekildiğinde, Pakourianos ve askerleri Moglena kalesini yıldırım hızıyla hemen ele geçirdiler. Komutanı Sarakenos idam edildi ve kale yerle bir edildi. 506 Pakourianos'un cesur karşı çıkışı, düşüncesizce hareket eden Bohemond'u o kadar kızdırdı ki, yaklaşan kışa rağmen, yeni ayrıldığı bölgeye dönmeye karar verdi. Ancak 1082'de Bizans'a karşı son ilerlemesinin amacı Moglena'yı yeniden ele geçirmek değil, Bizans'ın başkenti Teselya-Larissa'yı ele geçirmekti. Aynı zamanda Bohemond'un kuzeye gönderdiği daha küçük bir şövalye müfrezesi de kuzeye ulaşmayı başardı.

NORMMANLARA KARŞI SAVAŞ (1081-1085)


175


mavnalar (akatia), 617'si muhtemelen Vardar nehri vadisinden, 618'i ise karayoluyla Moliskos619 üzerinden Kastoria Gölü'ne vagonlarla taşınmıştır. Son saldırının arifesinde, Palaiologos'un askerleri gizlice gölün üzerinden yarımadanın doğu kıyısına gönderildi. 620 Oradan, savunucuların hiç farkına varmadan, sırt boyunca şehir surlarının doğu kısmına yaklaştılar. Ertesi sabah şafak vakti Aleksios Komnenos, Palaiologos'a saldırması için işaret verdi ve aynı zamanda geri kalan birliklerle önden hücum etti. Her iki tarafın eşzamanlı saldırısı 

M. MEŠKO


Bizanslılar, Kumanlarla birlikte vagon kalesini ateşe vermeye çalıştılar.


ve savunma düzenini bozun. 568 Peçenekler vahşice savaştı.


Çok dikkatli bir şekilde ve nihai zafere gün ortasında karar verilmemişti. Buna göre,


Aleksios Komnenos, doğrudan savaş alanına su ulaşımını organize etti.


yaşayan tüm köylüleri çağırarak adamlarını canlandırma ve tazeleme çabası


yardım için yakında. 569 Sonunda acımasız ve vahşi savaş sona erdi


gün batımından önce Peçenekler tamamen yok edildi. Sadece birkaçı


savaş alanından kaçarak hayatta kaldılar veya esaretten kurtuldular; çoğu


ya savaşta düştüler ya da galip gelenler tarafından esir alındılar


Bizanslılar. 570 Savaş sırasında mağlup edilen düşmanların toplu katliamı


kendisi ve daha sonra kadınları ve çocukları savaştan sonra ayağa kalktı.


öyle muazzam oranlarda ki, Anna Komnine, pek çok akrabayla birlikte


Lebounion savaşının geçicileri doğal olarak hatalı sonuca vardı


Bütün Peçenek ulusunun yeryüzünden silindiği inancı


O gün Toprak. 571 Her ne kadar savaştan sonraki gece boyunca mahkumların öldürülmesi devam etse de, Anna Komnene'nin tüm Peçenek ulusunun soykırıma uğradığını iddia etmesine rağmen, Lebounion savaşının bunların sonu olmadığını belirtmek gerekir. Pek çok göçebe savaştan sağ kurtuldu ve bunların çoğu, yeni Bizanslı derebeyleri tarafından batı Makedonya'daki Moglena kalesine nakledildi ve çevredeki bölgeye yerleşmek üzere aniden şekillendi.


568 Edessa'lı Matta, 90: "Sonra imparator Aleksios'un işaretiyle Romalılar savaş arabalarını ateşe verip yaktılar." Anna Komnene kırmak için ateşin kullanılmasından bahsetmiyor. Peçenek vagon kalesine. Ancak askeri taktik açısından Peçenekleri yenmenin en iyi yolu bunu kırmaktı, aksi takdirde direnişleri çok daha uzun sürerdi ve Bizans zaferi kayıplar açısından daha maliyetli olurdu. Benzer bir savaş stratejisi daha sonra Aleksios Komnenos'un oğlu ve halefi II. İoannis Komnenos tarafından 1122'deki Beroe savaşında Peçeneklere karşı kullanıldı. Bkz. Marek Meško, "Bitka pri Beroé 1122: Posledný boj Pečenehov," Vojenská história 11, no . 4 (2007): 21. Öte yandan, 1223 yılında Kalka Nehri'nde yapılan savaştan sonra Moğollar tarafından kuşatılan Kiev Büyük Dükü Mstislav Romanoviç'in (1212-1223) kuvvetleri, defalarca tekrarlanan Moğol saldırılarına direnmeyi başardı. Günlerce vagon kalesinin kullanılması sayesinde şiddetli içme suyu sıkıntısı nedeniyle teslim olmaya zorlanıncaya kadar. Nicolle, Shpakovskij ve Korol'kov, Kalka Nehri 1223: Cengiz Han'ın Moğolları Rusya'yı İstila Etti (Londra: Osprey, 2001), 74-75, 81.


569 Alexias, VIII.5.8. (s. 248); Vasil'evskij, "Peçenekler", 284.


570 Alexias, VIII.5.9. (s. 249); Paron, Peçenekler, 366.


571 Alexias, VIII.5.8. (s. 248-249); Vasilyevski, "Ceza", 284; Zlatarski, Polonya, 207; Chalandon, Denemeler, 134; Kolias, "Πολιτική," 260; Angold, Empire, 133; Paron, Peçenekler, 366;

PEÇENEKLERE KARŞI SAVAŞ (1083-1091)


305


Normanlara karşı yapılan savaş sırasında stratejik öneme sahip olan bu kayanın 572'si daha sonraki Bizans yazılı kaynaklarında güvenilir kanıtlara sahiptir. 573 Bu Peçenekler (Patzinakai Moglenitai olarak bilinir), Uzeler, Türkler ve biraz sonra Kumanlar ile birlikte, 574 sonraki yıllarda Bizans ordusunun saflarında yardımcı askeri birlikler olarak güvenilir bir şekilde hizmet ettiler. 575 Bu yeni rolde, sonunda Birinci Haçlı Seferi'nin haçlıları tarafından karşılandılar; yazılı anlatımlarında, Balkanlar üzerinden sadece Bizans başkentine yaptıkları yolculukta kendileriyle ilk ve çoğu zaman pek de hoş olmayan karşılaşmalarla ilgili birçok rapor bırakmışlardı. birkaç yıl sonra. 576 Önceki onyıllarla karşılaştırıldığında fark, bu ezici yenilgiden sonra Peçeneklerin Bizans Makedonyası ve Trakya için bir tehdit oluşturmayı bırakmasıydı. 577 Göçebelerin sonuçta ortaya çıkan bu askeri zayıflığı, aşağı Tuna ile Haimos dağları arasındaki (yani eski Bizans eyaleti Paradounavon) arasındaki topraklarda Bizans yönetiminin kademeli olarak yeniden kurulmasını da mümkün kıldı; bu bölge, Bizans kontrolünden neredeyse tamamen kopmuştu. Peçenek genişlemesi sonrasında


572 Bkz. Bölüm 501'deki metin ve not. 4.


573 Zonaras, 740-741; Ephraemus, Kronografi: Ephraim - kar taneleri - kar taneleri. Çok iyi. Τόμος Α' (Atina: Kentron ekdoseos ellinon syngrapheon, 1984), 123; Angold, İmparatorluk, 133; Birkenmeier, Ordu, 158; Märculeţ, "Petchénègues", 101. Moglena'ya yerleşen Peçeneklerin ilk komutanı, görünüşe göre, Jordanov tarafından ölçeği yayınlanan tur pazarlamacısı Joseph Maniakes'ti. Bkz. Jordanov, Corpus 1, 127; Jordanov, Corpus 2, 273-274; Jordanov, Corpus 3, 459-460.


574 Aşağıdaki metne bakın.


576 Vasil'evskij, "Peçenekler", 287; Angold, İmparatorluk, 133.


576 Vasil'evskij, "Печенеги", 322-323; Chalandon, Essai, 331; Shepard, "Substance", 84-85, 123, 128. Yeni rollerinin birçok örneğinden biri, 1097 baharında, Bouillonlu Kont Baldouin'in önderliğinde Peçenekler ile Haçlılar arasında meydana gelen çatışmadır. Bizans başkenti. Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi. Cilt I, Birinci Haçlı Seferi ve Kudüs Krallığının Kuruluşu (Cambridge: Cambridge University Press, 1954), 285.


577 Kovács, "Kampanyalar", 185. Peçeneklere karşı savaş sırasında Makedonia ve Trakya eyaleti kesinlikle büyük hasar gördü ve birçok yerleşim yerindeki temel askeri teşkilatının ve garnizonlarının da restorasyona ihtiyaç duyduğu varsayılabilir. Belki de bugünkü Kazanlak ve Tsareva poliana bölgelerinde ortaya çıkarılan Batı'nın iki megas domestikos mührü, protosebastos Adrianos Komnenos'un bulgularıyla bağlantılı olan şey, çeşitli yerlerde güvenliği sağlayacak olan yerel askeri birimlerin yenilenmesi ve örgütlenmesidir. Bu mühürler için bkz. Jordanov, Corpus 1, 79-80; Jordanov, Corpus 2, 218-220; Jordanov, Corpus 3, 211, 366; Nesbitt ve Oikonomides, Mühürler, 6-7.

332 M. MEŠKO


Adrianoupolis'i savunacak imparator. 118 Onun "sivil" danışmanı Nikeforos'tu


Yaşlı Bryennios da doğrudan Adrianoupolis'ten geliyor. 119 Çok


muhtemelen Selanik vilayetindeki birimlerin en azından bir kısmı


(veya Tesalya, yani Tesalya süvarileri ve piyadeleri) de nişanlanmıştı,


kaisar Nikeforos Melissenos'un kameramanlığa katılımına bakılırsa


Paign. 120 Varsayımsal olarak komşu ilden takviye


Bulgaristan da düşünülebilir. Birincil kaynaklardan kanıtlandığı üzere,


sebastos John Taronites 1092/1093'te bu eyaletin sorumlusuydu (doux


Skopion) ve onun da bu komisyona sahip olduğu tamamen göz ardı edilemez.


1095.121 baharında görev sonrası Birimlerin kapsamlı bir listesi


Kumanlara karşı kampanyaya katılmak nihayet şu şekilde destekleniyor:


göçebe Türkofon paralı askerlerden oluşan birkaç ethnikoi birliği


Bizans hizmeti (Selçuklular, Peçenekler ve Uzlar). Bu uygulama bir kez


daha fazlası süvari okçularının yoğun olarak konuşlandırılmasının devam ettiği anlamına gelir


Bizans ordusu 1083.122'den sonra. Genel olarak, Bizans'ın tahmini sayısal gücü


1095'te toplanan Bizans ordusunun sayısı en az 10.000'e ulaştı ama artık yok


15.000'den fazla erkek. 123


Anna Komnene'nin kısa açıklamasından, Aleksios Komnenos'un Bizans ordusunun çekirdeğiyle birlikte başkentten yürüdüğü, ancak Makedonya, Trakya ve Teselya'dan (zaten orada toplanmış olan) diğer birliklerin Adrianoupolis'e katıldığı izlenimi ediniliyor. hemen tüm ordusuyla birlikte Anchialos'a doğru ilerledi.


118 Bkz. yukarıdaki 94. not.


119 Bu eski asi ve Aleksios Komnenos'un 1078 ayaklanmasındaki düşmanı, imparatorun 1087'de Peçeneklere karşı yürüttüğü seferde danışman olarak görev yapmıştı. Yukarıdaki metin.


120 Bu varsayım, Ekim 1081'deki Dyrrachion savaşıyla başlayan yukarıdaki askeri seferlerin tanımına dayandırılabilir. Yukarıdaki metne bakınız.


121 Bkz. yukarıdaki 86. not.


122 Bu, göçebe kökenli çeşitli Bizans askeri komutanlarının (Tatikios, İlhan, Skaliarios, Monastras, Ouzas ve Argyros Karadja) isimleriyle kanıtlanmaktadır. Örneğin böyle bir birlik, Lebounion'daki (Patzinakai Moglenitai) yenilgiden sonra Moglena'ya yerleşen ve Bizans ordusuna katılan Peçeneklerden oluşan tagma idi. Yukarıdaki metne ve Zonaras, 740-741'e bakınız; Zlatarski, История, 209; Kühn, Armee, 251. Bkz. Meško, "Göçebe Etkileri", 66-80.


123 Araştırmanın mevcut durumu göz önüne alındığında, daha doğru bir tahmin mümkün değildir, çünkü çok


Peçeneklere karşı savaş sırasında Bizanslıların uğradığı kayıpları ölçmek zor


ve çeşitli kökenlerden gelen paralı asker birimlerinin sürekli değişen sayılarını hesaba katın.


rakam yaklaşık olarak aynı birimlerin savaştığı temel varsayımına dayanmaktadır.


1095'te Kumanlar, 1087 ile 1091 yılları arasında Peçeneklere karşı ve kayıplara rağmen


genel sayısal güç hemen hemen aynı kaldı;


birimler 1091 ile 1095 arasındaki "daha sakin" yıllarda toparlanma fırsatı buldu.

Fesleğen vs Samuel


137


uykusunda silahlı bir adamın karşısına çıktığını ve mızrakla böğrüne vurduğunu söyledi".102


Akropolites'in aklında Aziz Demetrios ve ondan önceki efsanevi hikaye vardı.


Selanik Chartophylax'ı John Staurakios tarafından yeni bir Mucize olarak gönderilen,


13. yüzyılın sonlarında yazılmıştır. Stavrakios Aziz'e "bekçimiz,


şehrin koruyucusu ve büyük imparatorun büyük askeri", beklenmedik bir şekilde


beyaz bir atın üstünde belirip, göğsünde ölümcül bir yaraya neden oldu.


Bulgar hükümdarı Kaloiannes. 103 Bu mucize başka bir mucizeyle tamamlandı


Aziz'in ona karşı mücadelenin ön saflarında yer aldığı efsane


Samuel'in Durumu. Stavrakios bu mucizeye geçmiş zamanları hatırlatarak başlar.


"Bulgarların üzerinde hâlâ ağzında olan ünlü Samuel hüküm sürüyordu.


Bulgarlar" ve batıdaki tüm "Bulgar ve Roma topraklarını fethedenler


Selaniklilerin şehrinden".104 Ancak bu Samuel değil, oğludur.


Bu mucizenin baş aktörü olan ve "di-di-" olarak canlandırılan Gabriel Radomir


Cehennemin gerçek hizmetkarı" sadece "şeytanlardan biraz farklı". Kötülüklerinden dolayı


Özellikle Moglena bölgesindeki Sosk köyünde halka karşı


zavallıları atıyla kovalayan Aziz Demetrios tarafından cezalandırıldı ve


onu mızrağıyla öldürdü. Stavrakios "işkence" diyerek mucizeyi sonlandırdı.


adı geçen halk, büyük Şehidi övdü ve kurtuluşları için ona teşekkür etti", 105


Stavrakios'un bu Mucize ile şöyle bir izlenim yaratması ilginçtir:


Aziz Demetrios sadece Selanik şehrini değil aynı zamanda Selanik şehrini de koruyordu.


Moglena bölgesindeki insanlar. Bu mucize yansıtılmış bir mucize olarak yorumlanabilir.


Moglena'lı Aziz Hilarion'un kutsal emanetlerinin tercüme edilmesine tepki


Tarnovo, Kaloianes'in Makedonya'daki fetihlerinin ardından gerçekleşti. 106 ile


ne olursa olsun "Samuel hâlâ Bulgarların ağzında" ifadesi


Stavrakios'un gerçekten bunu kastettiği ve kime atıfta bulunduğu açık bir şekilde


Bizans ideolojisi. Aziz Demetrios'un üstünlüğünü gösterdi.


Gabriel Radomir'in Sosk'ta ölümü ve Kaloiannes'in düşüşüyle ​​şenlik yaşandı


Selanik'in duvarları. Stavrakios dikkat çekici bir şekilde şunlar arasında bir ayrım yaptı:


102 Akropolites, Tarih 23.19 23, ed. Heisenberg ve Wirth; tr. Makrides, 140.


103


Metnin Iviron'un 14. yüzyıl kodeksine dayanan ilk eleştirel baskısı yayımlandı.


1940 yılında yayınlanmıştır. Bkz. John Staurakios, "Ioannou Staurakiou logos eis ta thaumata tou Agiou


Demetriou," ed. Ioakeim Iberites, Makedonika 1 (1940), 324-376., 371.28-40, 372.1-10.


104 John Staurakios, 360.11-12.


105 John Staurakios, 360.13-40, 361.1-15.


106 Aziz Hilarion'un kutsal emanetlerinin tercümesiyle ilgili hikaye Bulgarlar tarafından anlatılmıştır.


Tarnovo Patriği Euthymios, Kaloianes'in fetihlerini takiben


Moglena şehri, Trakya, Makedonya, Nea Hellas ve


Hellas". Bkz. Giuselev, Srednovekovna poeziia ot i za Bălgarite, 465-466.

316


BÖLÜM 8


Ohri'yi fethetmeye hazır, tam askeri teçhizatla süslenmiş bir tepe. Şehir, orijinal görünümüyle tasvir edilen arka planda, harabe halindeki modern kaleyle birlikte duruyor. 98 Samuel'i çağdaş Bulgar ordusuna liderlik etmeye hazır bir konumda resmeden Morozov, Bulgar propagandasının baskın amacını açığa çıkarıyor. Morozov, Vazov ve Hristov ile birlikte Samuel'i, özgürleştirici bir görev olarak Bulgaristan'ın askeri fetihlerini temsil etmesi için görevlendirdi. 99 Sanatsal motifleri aynı zamanda Bulgar milliyetçilerinin Makedonya'nın askeri olarak ele geçirilmesini nasıl algıladıklarını da ortaya koyuyor. Ortaçağ geçmişinin kahramanları, fethedilen Makedonya toprakları üzerindeki tarihi haklarını meşrulaştırmak için hayati bir araç haline geldi. Makedonya ile olan doğrudan tarihsel ilişkisi nedeniyle Samuel, çağdaş savaşın ön saflarında yer almak ve orduların Makedon topraklarını özgürleştirmesine öncülük etmek için ideal bir seçimdi.


Iordan Ivanov da 1915 tarihli Bălgarete v Makedoniia ("Makedonya'daki Bulgarlar") adlı kitabına yansıyan bu görevi aldı. Balkan Savaşları sırasında yaptığı araştırmaların sonuçlarını içeriyordu. Ivanov'a göre kitabı, "Makedonya'daki Slav nüfusunun Bulgar kökenlerine ve diline tanıklık eden tüm önemli belgeleri toplayarak" "o zavallı halkı korumak" amacıyla yazmıştır.100 Makedonya'nın Bulgar karakterini kanıtlamayı amaçlamaktadır. Ivanov, iddialarını desteklemek için Basil'in "Bulgar katili" lakabını kullandı:


Makedon Bulgarları ve soyluları, Bizans'a boyun eğmeyip, akademik çevrelerde "Batı Bulgar İmparatorluğu" adıyla bilinen, "Bulgar" imparatorluğu adını verdikleri kendi yeni devletlerini kurdular. Kahraman İmparator Samuel, Bulgar devletini cesurca savundu, başkentleri Sofya, Moglena, Vodena, Prespa, Ohri'den yönetti ve Makedonya, uzun ve kanlı savaşların ardından 1018'de Bizans'ın yönetimine girdiğinde. Samuel'in halefleri olan Bizans imparatoruna Bulgar katili adı verildi.


98


99


100


Baştankara saç ve gözler


Moutafov "Za istoriiata v izkustvoto i zhivopisnoto v istoriiata", 13-14 ve sayfa 44'teki levha. Bulgar sanatçı Boris Denev'in aynı döneme ait Ohri üzerindeki Samuel Kalesi'nin tablosu, Bulgar askerlerini Ohri kalesiyle resmediyordu. arka plan (ibid., 13 ve sayfa 43'teki levha).


Zoran Todorovski, "Vtora Balkanska vojna (1913)," Makedonija'da. Mileniumski kültürü


tarihsel gerçekler, IV, ed. Pasko Kuzman, Jovan Donev, Elizabeta Dimitrova (Üsküp: MPM,


Avrupa-Balkan Üniversitesi, 2013), 2217-2242.


Iordan Ivanov, Bälgarete - Makedonija. İzdirvanya ve dokumenti za tehnoto poteklo, ezik ve


narodnost s etnografska karta i statistika (Sofya: Balgarska akademija na naukite, 1915), IV.


Önsözde "Makedonya'daki Bulgarlığın" yüzyıllardır var olduğunu ve


Bulgar Eksarhanesi aslında "Makedon Bulgarları"nın eseridir (ibid., v).

392


ÇÖZÜM


Devletin siyasi ve ideolojik özüne bakıldığında, onun devletini nasıl adlandırdığı ya da tebaasının kendilerini nasıl tanımladığı konusunda net bir kanıta sahip değiliz. Bizans çağdaşları, Samuel Devleti'nde yer alan yeni düşmanları tanımlamak için klasik terimleri kullanmakta ve böylece kimliklerini maskelemede tutarlıydılar.


Samuel'in kendisini ve Devletini eski Bulgar imparatorluğuyla ilişkilendirdiği veya onun geleneklerini sürdürmeyi arzuladığı yönündeki geleneksel bilimsel görüşten şüphe etmek için her türlü nedenimiz var. Bu öneri, Samuel'in Prespa ve Ohri'deki eyalet merkezinde tesis ettiği bağımsız konumdan ve Balkanlar'daki geniş topraklar üzerindeki hakimiyetinden memnun olduğunu dayatıyor. Bizans'a meydan okuyarak kendisini imparator ilan etti. Bizanslılar, Samuel'in unvanını veya devletini resmi olarak tanımıyor ve bunu Bizans topraklarından hukuka aykırı bir şekilde ortaya çıkan bir dinden dönme veya tiranlık olarak görüyorlardı. II. Basil'in 1020 civarında basılan mührünün içeriği, Bizans imparatorunun Samuel'i bağımsız bir devletin ve kilisenin kurucusu olarak gördüğünü gösteriyor. Ancak, Bizans'ın ideolojik üstünlüğünün sürekliliğini bozacağı için Samuel'in resmi unvanını kasıtlı olarak gizledi. Bu imparatorluk belgeleri, II. Basil'in Samuel'in adını 1018'de ilhak ettiği devletle ilişkilendirdiğini açıkça ortaya koyuyor.


Samuel ve yönetiminin eski Bulgar İmparatorluğu'na bağlanma şekli, II. Basil'in ideolojik propagandasının ve Bizanslı olmayan ortaçağ yazarlarının varsayımlarının bir konusudur. Basil 11, ilhak edilen bölgeye idari ve dini anlam taşıyan 

219


Balkan Yarımadası'nın en güneyindeki etnografik koşullara ilişkin açıklamamı, yaklaşık 5-6 mil kare büyüklüğündeki son derece verimli ve muhteşem Moglenica Vadisi Havzası'ndaki ulusların ve dinlerin tuhaf kaleydoskopundan kısaca bahsetmeden bitiremem. Selanik'in kuzeybatısında yer alan ve Vodena'nın yaklaşık iki saat kuzeyinde başlayan Moglena manzarasına (sakinler tarafından Méglen olarak telaffuz edilir), Karadjova veya Türkçe'de kara ova denir ve yaklaşık 40 yıl önce, sakinlerinin kesinlikle hiç kimse onların kendi bölgelerine girmelerine izin vermek istemedi.


Hahn, Moglena toprağının zaten çok kutsanmış olan Makedonya'daki en verimli toprak olduğunu söylüyor; Bu aynı zamanda bu kadar küçük bir alanda, yani mil kare başına yaklaşık 9-10 köy ve mezranın neden 54 köy ve mezranın var olabileceğini de açıklıyor. Buradaki birçok tarla yılda üç kez ürün veriyor. İklimi çok sağlıklı ve sayısız noktada köpüren kaynak suyu nadir kalitede.


Geniş Selanik ovasına dar bir vadiyle bağlanan bu havzaya Vodena'nın kuzeyindeki dağlardan baktığınızda bundan daha güzel bir manzara hayal edemezsiniz. Ağaçların arasına gizlenmiş köy köy. Zemin yılın büyük bölümünde yeşildir ve ovayı çevreleyen tepelerin oluşturduğu halka, güzelliğiyle yarışmaktadır. Bölge sakinleri tarlalarını ve çayırlarını sulamak için çok sayıda küçük dere ve damlama kullanıyor.


Bu küçük coğrafyada üç farklı ırk yaşıyor; Bunların arasında Bulgarlar en kalabalık olanıdır ve yerli olarak kabul edilebilir. Ancak bu Bulgarların çoğunluğu Müslümandır. Onlardan sonra Asya'dan göç eden ve Balkan Yarımadası'nın başka hiçbir yerinde bulunmayan Juruklar geliyor. Juruken, Fatichane ve Konjar'lara (kısaca Juruken olarak da bilinir) bölünmüştür. Üçüncü yarış sonunda oluşuyor

220


bazıları aynı zamanda Müslüman olan iğdişler. Bu dar alanda her biri iki parçaya bölünmüş üç halk buluyoruz: Dinsel farklılıklar nedeniyle Bulgarlar ve Eflaklar, ulusal nedenlerden dolayı Yörükler; öyle ki aslında Moglena'daki altı farklı topluluk iyi bir uyum içinde bir arada yaşıyor.


Bulgar Moglenitlerin lehçesi, uzun süredir tecrit edilmiş olmaları nedeniyle o kadar tuhaf hale geldi ki, yabancılara çok tuhaf geliyor; yerliler onlarla gurur duyuyor ve onları özellikle erkeksi olarak görüyor.


Konjar'lar 16. yüzyılın başında Moglena'ya göç ederken, Fatichan'lar ülkede daha da uzun süredir yaşıyor. İkincisi, Makedonya'yı fetheden Fatikanlar ordusunun torunlarından oluşuyor. Sultan Mahmud'un Türk reformuna kadar ve oğlu Mecid'in saltanatının başlangıcında özel bir şef tarafından yönetildiler. Bu saygınlık, Zirim Başi adı verilen, fatihlerin generalinin soyundan gelen bir ailede kalıtsaldı.


Bu Fatichanların özel ayrıcalıkları ve vergi muafiyetleri vardı, bu yüzden uzun süre karışmadan kaldılar. Türk reformunun başlamasından bu yana, yani. Ben. Ancak yaklaşık 50 yıl önce Konjarlarla karışmaya başladılar. Bu iki Asyalı halk da kendilerini Moglena'nın meşru yerlileri olarak görüyor; Ancak hiçbiri henüz tam bir Asyalı özelliği olan Bulgarcayı öğrenmedi.


Müslüman ve Hıristiyan iğdişleri


ayrıca her ikisiyle de ilgili bir lehçe konuşun


Kelimelerin seçimi olarak telaffuz çok önemlidir


diğer Makedon Eflaklıların konuşma dili


farklılık gösterir. Öte yandan Moglenite-Eflak lehçesinde şu söz vardır:


Romanya Krallığı'nda bulunanlara çok daha benzer


ortak yerel dil. Burada iğdişler özellikle aktif


çömlekçilik sanatı ve onları özellikle yakmak

221


En kaliteli kırmızı kilden yapılmış antika şekilli sürahiler ve diğer kaplardan oluşan gerçek mücevherler.


Daha önce de belirtildiği gibi, Moglena'da mükemmel kalitede ve büyük miktarlarda kırmızı biber (kırmızı biber) üretilmektedir. 1863 yılında resmi bilgilere göre yaklaşık 300.000 kg ihraç edilmiştir. Bir diğer ihracat kalemi ise aynı yıl 100.000 kg civarında üretilen ipek kozalarıdır. Ayrıca Moglena'nın tüm mahsullerinin çevre ilçelere göre daha kaliteli olduğunu ve burada mükemmel meyve ve üzüm çeşitlerinin de yetiştiğini belirtmek gerekir.

Bütünlük adına, Yunanistan-Türkiye sınırındaki Makedon cephesinin hâlâ tartışılması gerekiyor. Konfigürasyonları genellikle her iki duruma da aynı avantaj ve dezavantajları sunar.


Sınıra yakın stratejik konuşlanma alanları da her iki tarafta da kabaca aynı. Türkiye tarafında Selanik ile Veria arasındaki Campania, Kailar havzası ve hemen arkasında son derece zengin Moglena vadisi ve son olarak da Manastır havzası.


Öte yandan sınırın Yunan tarafında Teselya'nın çok verimli ve oldukça ekili ovaları ve ikinci olarak Spercheios ve Cephissus'un aynı derecede zengin ekili vadileri yer alır; daha sonra yiyecek tedariki için Boeotia ovaları ve son olarak Euboea adası düşünüldü.


Doğal avantajlar bu nedenle stratejist içindir


Olimpos sınırının kuzeyi ve güneyi hemen hemen aynı;


Her iki taraftaki dağıtım alanının derinliği de karşılık gelir


bu savaş alanında gerçekte mümkün olan güçler


koşullar.

Selanik'in kuzeybatısında yer alan ve Makedonya'nın en mükemmel tahıl mahsullerinin yetiştirildiği Moglena vadi havzasında yılda her zaman iki, bazen de üç hasat yapılır. Burada çok miktarda ipek ve çok çeşitli biber de üretiliyor ve bunların büyük bir kısmı Sırbistan'a ve hatta Macaristan'a ihraç ediliyor. Tüm tahıllar da Mog-


lena komşu bölgelere göre daha kaliteli.

. Makedonya'daki daha kaliteli endüstriyel ürünlerden de bahsetmek gerekir: Kutsanmış Moglena Havzası'ndaki iğdişlerle üretilen kırmızı kilden yapılmış çok aranan kaliteli çömlekler, ayrıca büyük şehirlerden gelen zarif gümüş telkari işleri ve son olarak mükemmel yasemin pipoları bazen 2 m'den uzun olup çalılar çoğunlukla Vodena ve çevresinde yetişir.


Bulgar Katili Basil Efsanesi


26 ganimet ve prestij kazanmak için. Bu, 1014'te sağlam bir direnişle karşılaştığında eve dönmek olan ilk tepkisini daha iyi açıklayabilir: bağımsız bir Bulgar krallığını yok etmeye kararlı bir adamın eylemi pek de değil. Ancak, muhtemelen Herodot'un tarihlerini bilen bir generalin hilesi, imparatorun 29 Temmuz 1014'te Kleidion olarak bilinen geçitte önemli bir zafer elde etmesine yol açtı. 57 Hemen ardından imparator dramatik bir gerileme yaşadı ve Skylitzes bir kez daha tek bilgi kaynağımız oldu. Basil, Kleidion'dan bitişikteki Strumica kalesine ve yakındaki Matzoukion adlı kaleye doğru yürüdü. Ayrıca Theophylaktos Botaneiates'in komutası altında, imparatorun kendi kuvvetlerinin Selanik'e ilerlemesi için Strumica'nın yukarısındaki tepelerden bir geçit açmayı amaçlayan bir ileri kuvvet gönderdi. İlk başarının ardından Botaneiates imparatorun yanına dönmeye çalışırken pusuya düşürüldü. Skylitzes, Botaneiates'in askerlerinin çoğuyla birlikte dar bir geçitte yok oluşunu kanlı bir şekilde anlatır ve Basil'in cesaretinin o kadar kırıldığını ve geri döndüğünü, Mosynopolis'e ilerlemeden önce sadece güçlü Melnik kalesini güvence altına almak için durakladığını kaydeder. Konstantinopolis'e dönüş yolunun yarısı. Ancak burada Samuel'in öldüğü haberini aldı ve fikrini bir kez daha değiştirdi. Selanik'e geri dönerek ve oradan da Pelagonya'ya geri dönerek avantajını kullanmaya karar verdi, "Cebrail'in Bitola'daki [Bulgar] imparatorluk vakfı dışında civardaki hiçbir şeyi yok etmedi."58 Bu, Samuel'in oğlu Cebrail için bir üs gibi görünüyor. Radomir babasının yerine geçmişti ancak henüz babasının astları üzerinde otorite kuramamıştı. Basil, 1015 baharında Bulgar kalelerine erişimi koruyan iki büyük kaleye saldırmayı başardı: Vodena ve Moglena. Daha önce Basileios'a bağlılık yemini etmiş olan Vodena (modern Edessa) vatandaşları ona karşı ayaklanmış, bu nedenle şehirleri kuşatılmış, yeni bir yemin edilmiş ve baş belası sakinler Voleron'a taşınmıştı. Ayrıca Basil bölgeyi güvence altına almak için iki yeni kale inşa etti. İmparator daha sonra dikkatini kuşatılan ve duvarlar yıkılarak ele geçirilen Moglena'ya çevirdi. Üst düzey Bulgar yetkilisi ve Gabriel Radomir ile şehrin valisi Ilıca'nın yakın arkadaşı olan kavkhan Dometian teslim oldu. Silah taşıyabilenler Ermenistan'daki Vaspurakan'a nakledilirken diğerleri köleleştirildi. Basil, yeniden inşa etmek yerine Moglena'yı yerle bir etti ve yakınlardaki Enotia adlı bir kaleyi garnizona aldı.59 Bu noktada Basil, Bulgar imparatorluk unvanına sahipmiş gibi davranan John Vladislav ile temasa geçti veya onunla temasa geçti.


Samuel'in öldürülen kardeşi Aaron'un oğlu. Belirsizlik bu durumdan kaynaklanıyor


57 Yukarıya bakınız, s. 2-6. 58 Skylitze, 350-1.


59 Skylitze, 352; Pirivatrić, Samuilova država, 123. Ayrıca bkz. V. Kravari, Villes et köyleri de Macédoine


Batı, Bizans Gerçekleri (Paris, 1989), 68-70 (Vodena), 82-3 (Moglena).


33. MOGLENA'NIN ST HILARION'U (1134-64) KENDİ Piskoposluğundaki Bogomilleri Dönüştürüyor


Aziz Hilarion, 1134-64 yılları arasında Moglena'nın (Meglen) piskoposuydu. Obolensky'nin 'Bogomilizm üzerine bir çalışma için başlıca kaynaklardan biri' olarak tanımladığı Hayatı, Trnovo'nun son Bulgar Patriği Euthymius (1375-93, ölüm c. 1402) tarafından Eski Slav dilinde yazılmıştır. Yaşamın tartışmaya açık bölümlerinin tarihsel içeriği, burada alıntılanan metinde Bogomilizm hakkında söylenenler, I. Manuel'in saltanatına ait diğer kaynakların kanıtlarıyla uyumludur.


Hayatın Bulgarca metni E. Kaluzhniacki tarafından düzenlenmiştir. Bu çeviri, Sharenkoff'un Bulgaristan'da Maniheizm üzerine bir inceleme, ek 3, s. 79-80'e dayanmaktadır, ancak orijinal sözdizimini yeniden düzenleyen ve gerektiğinde çeviriyi düzelten Yuri Stoyanov tarafından Eski Slav metniyle derlenmiştir.


Kısa bir süre sonra aziz, inananlara titizlikle vaaz ve öğretiler sürdürürken, bunların önemli bir kısmının kendisine iftira atan ve kendisine komplo kuran Maniciler, Ermeniler ve Bogomiller olduğunu keşfetti; Karanlıkta, yırtıcı hayvanlar gibi Ortodoks sürüyü yağmalayıp yoldan çıkararak, dürüst yüreklileri vurmaya çalışıyorlardı. Sayılarının her geçen gün arttığını görünce büyük bir üzüntüye kapıldı ve onların inatçı dillerine son vermesi için Yüce Allah'a canı gönülden dua etti. Sık sık halkına vaaz veriyor, öğretiyordu


ve onları Ortodoks inancında güçlendirmek. Bu sözleri duyunca


1 Obolensky, Bogomiller, s. 164, not 1.


2 yani Paulikanlar.


3 Philippopolis'te Ermenilerin varlığı için bkz. AC [22(d)] ve not 10; bkz. Ayrıca


Gouillard, 'Gagik II'.Moglena Kumanları


57


Toit tapde adam adam


1181 [2.4], her ikisi de söz konusu bölgelerde kimin yaşadığı ve çalıştığı konusunda Moglena'daki Kumanlarla ilgilidir. Kontostefanos'un kanununda pronoia sahiplerinin elinde bulunan "paroikoi evlerinden" bahsediliyor ve pronoia sahibi askerlerin ve Pankratios Anemas'ın kendilerinin Archontochorion bölgesinde fiziksel bir varlığa sahip olduklarına dair hiçbir işaret yok. Öte yandan, 1181 tarihli yasa, Kumanların Chostianes bölgesinde yaşadığını belirtiyor ve "evleri ve otlak alanları"ndan bahsediyor ve mevcut yasada "Moglena'da yaşayan" Kumanların manastırın mülküne izinsiz girdiğini ve " hayvanları için bazı hayvan barınakları inşa ettiler." Kumanların hayvan barınaklarına yapılan atıflar, bu insanların pastoral gelenekleri ışığında anlaşılabilir. Ancak üretimin ekonomik kaynaklarıyla Kontostefanos'un eylemindeki askerlerden daha yakın bir ilişkileri olduğu görülüyor. Bununla birlikte, her iki kanunun Kumanları da paroikoi'ye sahipti ve paroikoi'ye sahip olan manastırlara paralel olarak paroikoi'nin vergilerinden ve işçilik hizmetlerinden faydalanabilirlerdi.


Burada Moglena ile ilgili son bir belgeden bahsetmek gerekir; hem Lavra keşişlerinin talebini hem de III. Aleksios Angelos'un Ekim 1196 tarihli kararını (lizis) içeren iki bölümlü bir belge. Keşişler imparatora sahip oldukları bir köyle ilgili dilekçe verdiler. İmparatorun amcası tarafından manastıra bağışlanan Verrhoia temasında. Belgede köyün adı yer almıyor ancak Khostianes yakınlarında değildi. Lavra, bu köydeki bazı arazileri (topia) "Moglena temalı bazı askerlere ve Moglena piskoposunun paroikoi'sine bir dekateia uğruna" kiralıyordu (ekdidei). Ancak "bazıları yaz aylarında dekateia'larını ihtiyatlı bir şekilde manastırımıza ödemediler." Lavra imparatordan Verrhoia ve Moglena vergi tahsildarlarına inatçıları kira bedelinin iki katını (dekateia) ödemeye zorlamaları emrini vermesini istedi. İmparator, eğer söz konusu parseller gerçekten Lavra'nın sınırları içerisindeyse, yerel yetkililerin Lavra'nın kiraladığı mülkle ilgili haklarını uygulaması ve bu mülkleri kiralayanların borçlu olunan dekateia'yı alıkoymasına izin vermemesi gerektiğine karar verdi.44


George Ostrogorsky ve Dragutin Anastasijević şu sonuca vardı:


Yasada adı geçen kişilerin zamir sahipleri olduğu anlaşılıyor ve Paul


Lemerle askerlerin "şüphesiz Kuman" olduğunu düşünüyordu.45


zamir sahibi Kuman askerlerinin güçlü bir varlığı olduğu düşünülüyor


Moglena bölgesinde askerlere yapılan her atıfın geçerli olduğunu varsayamayız.


44 Lavra, 1, no. 69.7-9,17-18 ve s. 72.


45 Ostrogorsky, Feodalizm, 46 ve Anastasijević ve Ostrogorsky, “Zarif Kumanes,” 21-


22, bu belgeye ilişkin analizlerini Rouillard ve Collomp'un önceki baskısına dayandırdılar.


Lemerle, Tarım Tarihi, 240.


On ikinci yüzyılda Pronoia


bölge onlara bağlıydı. Belgenin bu askerleri piskoposluk paroikoi'leriyle yan yana getirdiğini gözlemliyoruz, bu da onların oldukça düşük statüde olma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Ayrıca, 1118'den sonra ve muhtemelen 12. yüzyılın ortalarında yazılan Zonaras'ın tarihinden, yağma için imparatorluğa giren bir grup Peçenek'in, I. Aleksios Komnenos tarafından mağlup edildikten sonra Moglena'ya asker olarak yerleştirildiğini biliyoruz. İmparator "onları Moglena temasına göre eşleri ve çocukları ile yerleştirdi ve onları 'çok ayrı bir birlik' olarak organize etti. Şu ana kadar kalıtsal bir miras yoluyla varlığını sürdürüyorlar ve yerleştikleri yerin sıfatı olarak Peçenekler Moglenitai [Πατζινάκοι Μογλενῖται] olarak adlandırılıyorlar."46 Zavorda İncelemesi'ndeki pasaja göre, bu Peçenekler zamir sahibi olamazlar çünkü toprakları kalıtsaldı ve bu nedenle küçük toprak sahibi askerler olmalılar. 47 Bu, 1196 lizisindeki askerlerin Peçenek olduğu anlamına gelmez, ancak onların Kuman ya da zamir sahibi oldukları sonucuna varamayacağımız anlamına gelir.


Girit'in Skordiles ailesi


[2.6] Skordiles ailesi için Girit Konstantin Doukas'ın doux yasası (1183 veya 1192)


Zavorda İncelemesi dışında pronoiatikos sıfatının tek görünümü, Girit Konstantin Doukas'ın doux'unun Skordiles ailesinin mülk sahipliğini doğruladığı 1183 veya 1192 tarihli tuhaf bir belgenin bir versiyonundadır. Belgenin yalnızca Bizans ve Bizans sonrası üç versiyonu mevcuttur; ikisi Yunanca ve biri İtalyanca; bunların tümü daha sonraki tarihsel koşullara uyacak şekilde açıkça düzeltilmiş ve değiştirilmiştir. Belgenin giriş bölümünde, görünüşe göre kalıplaşmış bir pasajda Doukas, herkese kendi mülkünü tahsis etmesi emrinin verildiğini açıklıyor. Belgenin üç versiyonunda bizi ilgilendiren ifade şu şekilde yer alıyor. Doukas, kendisine imparator tarafından emir verildiğini yazıyor


46 Zonaras, XVII1.23: Ioannis Zonarae Epitomae Historiarum libri XVII, ed. M. Pinder (Bonn, 1841-97), 11, 740-41: Moglenliler örneğinde bu insanlar...


ἰδιατατον yaptı. Bkz. Anna Komnene'nin tamamen yok olduğunu iddia eden anlatımı.


Peçenekler: Aleksiad, VIII.5.8: ed. Reinsch, 248. baskı. Leib, 11, 142-43;


Rodop bölgesi, 83. ODB, s.v. "Lebounion, Dağı."


Lemerle, Tarım Tarihi, 230 ve Ahrweiler, Byzance et la mer, 220 not 3, ikisi de


Zavorda İncelemesi'ne aşinaydılar ve aynı sonuca vardılar. Ahrweiler yanlışlıkla


Zonaras'taki iki pasajı birleştirerek "Manichaioi' Peçenekler" hakkında yazdı. Küçük toprak sahibi askerler hakkında,


bkz. Bartusis, "Küçük Askerler", özellikle. 22-23.


) noktasına gelince, Synadenos, Pankratios Anemas ve Kumanları (2.2-2.3) (2.5) ilgilendiren belgelerin tümü, zamirin veya zamirde tutulan nesnelerin mülkiyet içerebileceğini göstermektedir. 1162 Kontostefanos Yasası, pronoia'da tutulabilecek nesnelerin yalnızca mülkiyeti (bir proasteion) değil aynı zamanda paroikoi'yi de içerdiğini ekler; Moglena'daki Kumanları ilgilendiren 1181 ve 1184 belgelerinde pronoia'da tutulduğu özellikle belirtilen tek

DIV. II. GÜNEYDOĞU ROTA 4

km.

127

km.

3

Sınırı geçerek Yunan topraklarına girin.

Sırbistan'a tekrar geçin.

11

12

Selimli.

Bogorodica. Buradaki yol kuzeybatıya doğru gidiyor.

17

19

Vardar üzerinde köprü ve feribot. SW'yi vurur. Yol o zaman

20

Gevgeli tren istasyonu.

Gevgeli. Son 2 km. iyi bir chaussée'dir.

21

Gevgeli, r. Vardar Nehri'nin kıyısında, Chingane Derbend nehrinin üzerinde ve Yunan sınırına yakın, geniş bahçeler ve üzüm bağlarıyla çevrili, Moglena'nın dik ve engebeli tepeleri batıya doğru yükseliyor. İşgalciler tarafından Vardar'dan (daha önce yol bulunmayan yerde) Petrovo'dan Demir Kapı'ya kadar yol inşa edildi.

72

Doiran (Polyani). Pop. Çoğu Rum ve Türk olmak üzere 6.000 kişi. Selanik-Dedeağaç hattı üzerindeki (gölün güney kıyısının eteklerinde yer alan) tren istasyonu, kasabaya kısa bir chaussée ile bağlanmaktadır. Kasaba SW'da yer almaktadır. Balık bolluğuyla ünlü, dairesel tatlı su Doiran Gölü'nün kenarında. Bahçeli villalar kasabanın yakınında yer almaktadır. İlçe oldukça verimli. Açık, dalgalı ve oldukça iyi işlenmiş bir ülke,

kasaba SW. Karasuli istasyonuna ve Amatovo Gölü'ne doğru. Doiran'dan ayrılırken Strumitsa yolu Doiran gölünün batı kıyısını yakından takip ediyor. Daha yüksek seviyede paralel yol.

77

WNW'ye dönüyoruz. ve gölden ayrılan yol artık engebeli ve engebeli araziden geçiyor.

81

Geuksheli köyü, 14 km. N. Yolu artık bataklık zemine doğru iniyor.

86

Bahar. Buralarda Gevgeli, Mirovça istasyonu ve Smokvica'dan gelen parkurlar birleşiyor. Kuzeybatı yönünde uzanan derin hendeklerle kaplı dere vadisini takip eden, KBD'deki ihbar kolları altındaki yol

90

Vardar'ın kolu Boyimia'ya doğru ilerledi. Boyimia nehrini geçin ve N.'ye karşı yamaçtan yukarı doğru devam edin.

92

Rabrovo, alt. 133 metre. Bu köy, Selanik ovasını Strumitsa vadisinden ayıran sıradağların eteklerinde yer almaktadır.

Rabrovo'dan W.'ya 12 km uzaklıktaki Selanik-Üsküb demiryolunun Mirovça istasyonuna giden bir yol vardır. Vardar üzerinden feribot
ablukayı kapattı ve gitmeyeceğini açıkça belirtti. Kasabanın insanlarıyla müzakere eden İmparator, kişisel güvenlik güvenceleriyle onların teslim olmasını sağladı. Savaşçıları Boleron kalesine nakletti ve gaddarlığıyla ünlü bir hafif piyade birliğini Edessa'ya yerleştirdi. Basil ayrıca Edessa yakınlarındaki vadide iki küçük ama stratejik açıdan önemli kalenin inşasını da denetledi.

İşgalini denetlemek için Selanik'e döndü.

Samuel'in krallığı. İmparator dinleyiciler arasında belli bir

Romanus'u temsil ettiğini iddia eden Tek Silahlı Roman

Gabriel, şimdi Çar. Temsilci şunu iddia etti: Çar

Romanus unvanını bir kenara bırakıp Basil'in tebaası olmak istiyordu

ve Bulgaristan'ın yöneticisi. Basil elçiye de güvenmedi

ne de teklif. Romanus Gabriel'in merkezinin

güç üssü Moglena'nın (Almopia) kuzeybatısındaydı.

Selanik. İmparator Patrician Nicephorus'u gönderdi

Xiphias, Konstantin Diogenes tarafından güçlü bir orduyla görevlendirildi.

Moglena. Selanik'teki meseleleri hallettikten sonra

Memnuniyetle Basil onu takip etti. O geldiğinde generalleri

zaten bölgedeki çiftlikleri yağmalayıp yok etmişler ve

kale kasabasını kuşatmaya başladı. Basileios askerlerine şu emri verdi:

kasabanın altından akan nehir için yeni bir kanal kazın

duvarlar. Yönlendirilen su, binanın bir kısmının temellerini ortaya çıkardı

şehir duvarı. Duvarın ahşap bloklarla desteklenmesi

Bizanslılar önemli taş bölümlerini kaldıracak. Bittiğinde

Memnuniyetleri üzerine Bizanslılar iskeleyi ateşledi ve aşağı indirdi.

duvar geldi. İhlal o kadar genişti ki, savunmacılar

dualar ve ağıtlarla teslim oldu. Bizanslılar

Romanus Gabriel'in sarayının önemli üyelerini yakaladı; arasında

onlar yerel bir hükümdar olan Domitianus Caucanus'tu (adı

Kaukanos, eski Bulgar kağanının ikinci hükümdarının unvanıdır.

Komutanlığı) ve Çar'ın Moglena valisi Elitzes ile birlikte

çok sayıda tecrübeli savaşçıyla birlikte. İmparator

Savaşan adamları Asprakania'ya (Vaspourakan) nakletti.

Ermenistan'da Van Gölü'nün güneydoğusundaki sınır bölgesi.

İmparator geri kalan adamların sakatlanmasını sağladı, böylece
BİZANS BOGOMİLİMİ

193

Tuna Nehri'nde doktrinlerini Bizanslıların bu bölgenin sakinlerine verdiği adla 'İskitler' arasında yaydılar.1

Bogomiller ile Peçenekler arasındaki temas olasılığı daha sorunludur, çünkü doğrudan kanıt yoktur, ancak yine de tamamen göz ardı edilemez; Bogomilizm o dönemde Tuna yerleşimlerine nüfuz etmemiş olsa bile Peçenekler, Makedonya ve Trakya'ya sık sık yaptıkları baskınlar sırasında Bogomilizm'in öğretmenleriyle pekala karşılaşmış olabilirler. Bu bağlamda, Peçenek ordularının büyük bir kısmının Bizanslılar tarafından katledildiği 29 Nisan 1091 savaşından sonra Aleksios Komnenos'un bunların kalıntılarını Vardar'ın doğusuna, bölgeye yerleştirdiğini belirtebiliriz. Bogomillerin özellikle on ikinci yüzyılda çok sayıda olduğu Moglena.

Aleksios'un Filippopolis'teki sapkınlarla ilişkileri yalnızca askeri nitelikte değildi. Aleksios, 1114 yılında Kumanlara karşı bir sefere hazırlanırken karargahını Philippopolis'te kurdu ve Paulikanlar'ı Ortodoks inancına dönüştürmek için sistematik bir girişimde bulundu. Şimdi başvurduğu yöntem teolojik tartışmaydı. Bizans Basileus'unun Ortodoksluğun yüce savunucusu ve koruyucusu olarak geleneksel rolü, Aleksios tarafından her zaman büyük bir ciddiyetle üstlenilmiştir. Mümkün olan her fırsatta kendisini gerçek inancın savunucusu olarak gösterdi. Bu nedenle kızı Anna

1 Vasilievsky (a.g.e. s. 150 ve devamı), Peçenekler ile Philippopolis'teki Paulikanlar arasında ortak Maniheist miras nedeniyle inanç ve geleneklerde benzerlikler olduğu hipotezini ileri sürmüştür. Ona göre Maniheist inanışlar, Peçenekler arasında, o dönemde Türk Maniheistlerin işgal ettiği Horasan ve Türkistan civarında onuncu yüzyılda yaşayan Kumanlar aracılığıyla yayılmıştır.

Bu hipotezi desteklemek için Ivanov (a.g.e. cit. s. 19-20), Peçeneklerin orijinal dininin 'Zerdüşt düalizmi' olduğunu söyleyen Arapça bir kaynağın kanıtını öne sürüyor; Ancak daha sonra bir kısmı Müslüman oldu, geri kalan düalist kabilelere karşı savaştı ve onları İslam'ı kabul etmeye zorladı.

Ancak bu teoriyi desteklemek için ileri sürülen kanıtlar belirsiz veya yeterince güvenilir olmayan kaynaklardan elde edildiğinden, kanıtlanmış olarak kabul edilemez. Chalandon

Vasilievsky'nin hipotezini 'gerçekten çok ustaca' olarak tanımlar (a.g.e. s. 104,

N. 1).

Bkz. Jireček, a.g.e. alıntı. P. 209; Chalandon, a.g.e. alıntı. s. 132-4.

Bkz. aşağıda, s. 223.

Bkz. Chalandon, a.g.e. alıntı. s. 30g ve devamı; L. Oeconomos, Dini Hayat

Komnenoslar ve Melekler Zamanında Bizans İmparatorluğu'nda (Paris, 1918), s. 48-9.
BİZANS BOGOMİLİMİ

225

Paulikanlar'ı ve Monofizitleri Ortodoksluğa dönüştürmek.1 Ancak bundan sonra Bogomiller ortaya çıkıyor. Aziz Hilarion'un, İmparator Manuel Komnenos'un açık emriyle onlara karşı harekete geçtiği anlatılıyor:

'Dindar imparator... ona bir ferman yazarak, sürüsünden tüm Bogomil sapkınlığını temizlemesini, dindar dogmalara boyun eğenleri (Bogomilleri) sıcak bir şekilde kabul etmesini ve onları seçilmiş sürü arasında saymasını emretmişti. boyun eğmeyenleri ve kendi dinsiz ve iğrenç sapkınlıklarını sürdürenleri Ortodoks mezhebinden uzaklaştırmak.

Bunu duyunca, onlar [yani. Bogomiller de Evrensel Kilise'ye girdiler ve Kutsal Vaftizi almaya layık görüldüler ve sapkınlıklarını sonuna kadar reddettiler.'

Manuel'in Moglena'lı Bogomillere karşı müdahalesi hiç de ihtimal dışı değildir, çünkü on ikinci yüzyılın ortalarında Bogomilizm Bizans İmparatorluğu'nda özellikle yaygındı ve Konstantinopolis'teki yetkililer için mükemmel bir sapkınlık haline gelmişti.3

Tüm bu din değiştirmelerin samimi olup olmadığından şüphe duyulabilir, çünkü Bogomiller zulümle veya başka bir zorunlulukla karşı karşıya kaldıklarında dıştan Ortodoksluğu taklit etmeleriyle ünlüydü. En azından bu durumda, diğer sapkınlara göre din değiştirmeye daha dirençliydiler; bazıları sonuna kadar inatçı kaldılar ve sürgüne ya da hapse mahkûm edildiler.

Moglenalı Aziz Hilarion'un Hayatı, on ikinci yüzyılın ortalarında Bogomilizm'in güneydoğu Makedonya'da güçlü bir güç olduğunu, bu bölgede Kilise'nin Paulikanlar ve Monofizitlere karşı da savaşmak zorunda kaldığını ve Bogomil'in

Bu dönüşüm, özellikle St Hilarion'u öldürmeye çalışan ve onu neredeyse ölümüne kadar taşlamayı başaran Monofizitlerin durumunda, zorlukla başarılmadı (Kałužniacki, a.g.e. cit. s. 42-3). Monofizit doktrinlerinin uzun reddiyesi (ibid. s. 43-51), Euthymius Zigabenus'un Adversus Armenios'undan alınmıştır (Pan. Dog. tit. 23, P.G. cilt. cxxx, sütunlar 1173-89).

* Kałužniacki, a.g.e. pp. 52-3.

*Bk. yukarıda, s. 219-22. • Bogomil sapkınlığının kutsal olmayan ve aşağılık ibadetçileri,

Elyny blagochstia priemshzh semya tanrı hierey vidѣ, vysya scheta ky

Ortodoks sürüleri ve itaatsiz olanlar izlenmeli,

sürünün dindar tüketiminden dolayı çeşitli sürgünler ve hapis cezaları.

(Ibid. s. 54.)

15

Çadır
Tarımsal üretim

157

uygun mera eksikliğinin olduğu yer. 179 En bilinen örnek kışın dağlardan inen Ulahlardı. Tahıl tedarikindeki eksikliği gidermek için ovalara indiler ve karşılığında süt ve yünlü ürünler sundular. 1066'da kasaba isyan ettiğinde Larissa çevresinde hatırı sayılır bir Ulah nüfusu vardı. Aileleri sürülerini dağlara geri götürürken onlar geride kalmışlardı. Muhtemelen Tesalya'daki tahıl hasadında çalışarak sürülerinin ürününü desteklemeyi planlıyorlardı. 180

Lavra'da Ulahlar tarafından kullanılan Moglena temasında dağ otlakları vardı. 1184 yılında Kumanlar bu meraları dekatia ödemeden işletince manastır imparatorluk müdahalesine başvurmak zorunda kaldı. Koumanlar ayrıca Lavra'nın Ulah ve Bulgar çobanlar üzerindeki iddialarını, onları yasadışı bir şekilde kendi paroikoi'lerine dönüştürerek gasp etti. Eylemleri mera kıtlığına neden oldu ve Ulahlar, eyaletin dağ merasındaki (demosiake planena) iki kıvrımı kullanarak hayvanlarını devlet arazisine götürdüler. Her ikisi de, kıvrım kullanıcılarının daha önce devlete yaptığı tüm ödemeleri tahsil etme hakkıyla birlikte Lavra'ya verildi. 181 Bu durumda, bu pastoralistlerin yaylacılıkla mı yoksa daha az katı bir göçebelikle mi uğraştıkları açık değildir.

Diğer üretim alanlarında olduğu gibi bu dönemde de kırsal kaynaklardan daha yoğun bir şekilde yararlanıldı; bunun nedeni, muhtemelen ekilebilir tarımın yaygınlaşmasının bazı bölgelerde mevcut mera miktarını kısıtlamasıydı. Tek faktör bu değildi. Zengin toprak sahipleri büyük sürüler ve sürüler oluşturacak kaynaklara sahipti. Ksenophon manastırı örneği bunun ne kadar hızlı yapılabileceğini gösteriyor. Bu tür toprak sahipleri, kışlık yem sağlama ve katliamdan kaçınma konusunda köylü çiftçilere göre daha iyi bir konumdaydı. Topraklarının kalitesine ve durumuna göre belli bir dereceye kadar uzmanlaşabildiler ve kendi acil ihtiyaçları için ihtiyaç duyduklarından daha fazla süt ürünü ve yün üreten sürüler oluşturabildiler.

Arıcılık gibi diğer yan faaliyetler. tuz üretimi ve

balıkçılık da dikkate alınmayı hak ediyor. Arıcılık yaygın olarak uygulanıyordu çünkü şeker kamışı yetiştirilmeden önce mevcut tek tatlandırıcı baldı. Çok sayıda çiçeğe ihtiyaç var

179 Kuzeybatı Frigya'daki dağlık otlakların kullanımı için bkz. Laurent. La Vie merveilleuse, s. 85.

180 Cecaumenos, Strategicon. s. 68-9: Gyoni. Balkan Ulahlarının yaylacılığı

Orta Çağ'da ics, s. 34.

181 Lavra. Ben hayır. 66; Rouillard. 'Ulah çobanlarının ondalığı', s. 779-86.