27 Mayıs 2009 Çarşamba

YAZAR - HÜSNÜ YAZICI YAZDIĞI KİTAPLAR- KİTAP EVLERİNDEN SATIŞI

                                              YAZAR - HÜSNÜ YAZICI YAZDIĞI KİTAPLAR- KİTAP EVLERİNDEN SATIŞI

Yazdığım kitaplar, Osmanlı arşiv çalışmalıdır. Üniversiteler, kütüphaneler, konu ile ilgili araştırma yapan öğrenciler tarafından talep görmektedir. Libra Kitap evi Rıfat bali tarafından gönderilen Kitaplarımın bulunduğu Üniversiteler, , Stanford Üniversitesi,
Indiana Üniversitesi,
University of Texas at Austin,
Yale Üniversitesi
Fransız Milli Kütüphanesi, 
Benim tarafımdan gönderilenler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İstanbul, Sarıyer Belediyesi Kütüphanesi,
Lozan Mübadilleri Vakfı


YAZDIĞIM KİTAPLARIN KAYNAKLARI

DÜNDEN BUGÜNE SARIYER'İN BAHÇEKÖYÜ
Hüsnü YAZICI
Birinci kitabım
Kitabımın kaynak bilgileri
Doğduğum köy,  çocukluğum okulum ticari hayatımın başlangıç yeri Bahçeköy belediye meclis üyeliğim ( 28 yaşında) belde parti kurucu üyeliği ve başkanlığım, spor kulüp başkanlığım, babam ve amcam hayrına yaptırdığım cami şadırvanı,  akrabalarım komşularım askere gidene kadar yaşadığım yer.   Kitabını yazdığım güzel köyüm.
KARACAOVA VE GÖSTELUP KÖYÜ
Hüsnü Yazıcı
İkinci kitabım
Kitabımın kaynak bilgileri
Mübadelede köyden gelen ailelerin tasfiye talepnameleri  DEVLET ARŞİVLERİNDE yapılan çalışmadan nüfusu, adları, meslekleri, lakapları,
SELANİK
KARACAABAD / KARACAOVA BÖLGESİ
1831 – 1904
NÜFUS DEFTERLERİ
HÜSNÜ YAZICI
Üçüncü kitabım
Kitabımın kaynak bilgileri
Devlet arşivleri, Evladı fatihan konusu Osmanlı İmparatorluğunun 1831 yılında yapılan resmi sayım nüfus defterlerinden, Peçenek konusu, Anna Komnena 1100 yılları Bizanslı ilk kadın tarihçi, Zonaras Bizanslı vakanüvis 1200 yılları, Prof. Tarihçi Nimet Akdes Kurat 1900 yılları, Türk konyarlar konusu, M.TAYYİB GÖKBİLGİN Rumeli’de yürükler tatarlar ve evladı fatihan kitabından, Akdes nimet Kurat, Anna Komnena, Lejean, gervinus, Jireeek, Herzbeg, vanof10 ve H oppe11 de 1 L ejean, a y a . esr., s. 34. 2 A . N. K u ra t, P eçenek ta r ih i, s. 152, İsta n b u l, 1937. 3 L e j eau, ay n , esr., s 34. 4 G ervin us, V I), a u fs la c d von Wiederg-eburt G rie c h e n la n d , s. 74 v.d , L e ip z ig , 1851, 5 Jireeek, ayn. esr., s. 140 6 A ş ık P a şa Z ad e ’de şeklinde y a zıla n bu işenin B izans k a y n a k la rın d a ••«ToOpajcûıu» ve bazı tü rk k a y n a k la rın d a o larak g ö r ü ld ü ğ ü h a k k ın d a b k . A . N . K u ra t, B izans’ın sop ve O sm an lıJarın ilk ta rih ç ile ri, T M . III (1935) s. 191, 7 T u m a, A n to n , ay n. esr.,-s. 219. 8 C v ijic , a y n . esr., s. 156. 9 F ra n c h e t d ’E sperj, Les M uslum ans en T hessalie «R M M » 87. 10 Iv a n o ff, L a R e g io u de C a v a lla , s. 18, Berne, 1918, H H o p p e , ay n. esr., s. 184. to m 13, P a ris , 1911,SELANİK
KARACAOVA BÖLGESİ
MÜBADELEDE KÖYLERİNDEN GELEN AİLELER
Dördüncü kitabım
Kitabımın kaynak bilgileri
Devlet arşivleri mübadele tasfiye talepnameleri, 1831 yılı resmi ilk nüfus sayımı,
Gostolob köyün 1568 yılı 1683 yılı Tahrir defterleri.
ÖRNEK- Çiftlik-i Hamza, haliya der-yed-i Hüseyin veled-i O, Ç (çift): Hamza Çiftliği, hâlen O'nun çocuklarından Hüseyin'in elinde demek
Bu defterler özel olarak nüfus tespit etmek için değil vergi kaydı için tutulmuş defterler. Nîm çift
(Yarım çiftlik hisse) olarak geçen şahıslar işte o buçukları oluşturuyor. Burada bu şahsı yarım değil tam
olarak alacaksınız. Yani ödediği vergi yarıma denk gelecek kendisi değil.
Tımar,Osmanlı imparatorluğu'nda kamu arazisi (mirî) dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan
verimli topraklara verilen adıdır. Tımara hak kazanan kişi askeri sınıftan olabilir.Hüsnü Yazıcı
1964 Sarıyer Bahçeköy doğumlu,İlkokulu Bahçeköy’de,orta ve liseyi Sarıyer’de okudu.Ticaret hayatına Bahçeköy’de zahireci ve odun mütahiti olarak başladı, Askerlik dönüşü, 1987 yılında Sarıyer’de marketçilik yapmaya başladı,o zamanki şartlarda değişik promosyonlarla İstanbul’da ses getirdi.Askerliğini İzmir Poligonda 84/2 Talim Öğretmeni ve Yazıcı olarak yaptı.Bahçeköy Spor Kulüp Başkanlığı döneminde, kulüp binası ve lokali kazandırdı.Sarıyer Spor Kulubünde birinci lige çıkan takımda şampiyonluk gören yöneticilerden ve kulüpte haysiyet divan kurulu üyesidir.İki dönem Belediye Meclis Üyeliği,DYP Belde Başkanlığı,İsmar Marketçiler Kurucu Üyeliği,Sarıyer Lozan Mübadiller Derneği Kurucu Üyeliği, ve çeşitli sosyal derneklerde üyeliği vardır. Babası hayrına, Bahçeköy Cami Şadırvanını 1994 yılında yapmıştır.Dünden Bugüne Sarıyer’in Bahçeköy’ü, Karacaova ve Göstelup Köyu, ve Karacaova/Karacaabad 1831 yılı nüfüs defteri, selanik karacaova bölgesi mübadelede köylerinden gelen aileler adlı yazdığı dört kitabı bulunmaktadır.

EREN KİTAPEVİ-YAZAR- HÜSNÜ YAZICI

PERPA KİTAP EVİ- YAZAR- HÜSNÜ YAZICIKİBO KİTAP EVİ-YAZAR- HÜSNÜ YAZICI

DÜNDEN BUGÜNE SARIYERİN BAHÇEKÖYÜSELANİK KARACAOVA BÖLGESİ MÜBADELEDE KÖYLERİNDEN GELEN AİLELER
SELANİK KARACAABAD-KARACAOVA BÖLGESİ 1831-1904 NÜFUS DEFTERLERİ


KARACAOVA VE GÖSTELUP KÖYÜ


DÜNDEN BUGÜNE SARIYERİN BAHÇEKÖYÜ

MÜBADELENİN SELANİK KAZASI KARACAOVA BÖLGESİ

ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYARAK YAZDIĞIM KİTABIMI OKUYABİLİRSİNİZ

https://drive.google.com/file/d/0B2LNc7HLdkZLYkpfM0JlU3pKVkE/edit?usp=sharing
SAGE YAYINCILIKTAN ÇIKAN KİTABIMI ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİRİNCİ KİTABIMI OKUYABİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/file/d/0B2LNc7HLdkZLYkpfM0JlU3pKVkE/edit?usp=sharing

SAGE YAYINCILIKTAN ÇIKAN KİTABIMI ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYARAK İKİNCİ KİTABIMI OKUYABİLİRSİNİZ

Karacaova ve Göstelup Köyü.docx -
  1. Karacaova ve Göstelup Köyü - Kitap - kibo.com.tr

    www.kibo.com.tr/kibokatalog/kibodetay.php?pid=790192


Karacaova ve Göstelup Köyü Karacaova ve Göstelup Köyü
 Hüsnü Yazıcı
 Sage Yayıncılık
Satışta.
Fiyatı:10.00 


Dünden Bugüne Sarıyerin Bahçe Köyü Dünden Bugüne Sarıyerin Bahçe Köyü
 Hüsnü Yazıcı
 Sage Yayıncılık
Tükendi.
Fiyatı:12.00 

Toplam 2 Kayıt Bulunmuştur


kitabım hakkında gazete haberi

ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYARAK YAZDIĞIM KİTABIMI OKUYABİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/file/d/0B2LNc7HLdkZLYkpfM0JlU3pKVkE/edit?usp=sharingSELANİK KARACAABAD/KARACAOVA BÖLGESİ 1831-1904 NÜFUS DEFTERLERİ

BAHÇEKÖY ilkokulu

Bahçeköy'de ilkokul 1924-1925 öğretim yılında Rumlar'dan kalan okul binasında ilk 3.sınıflı olarak açılmış 4. ve 5. Sınıf öğrencileri Sarıyer Kefeliköy/Kireçburnu ilkokuluna devam ederek öğrenimlerini tamamlamışlardır.
1993 yılında yapılanokul binasının yanmasıyla şimdi Cami,daha önce Kilise olan binada öğrenim görülmüş,ilk 5 yıllık mezunlarını ilk 1942-1943 öğretim yılında vermiştir.


Şimdi okulun bulunduğu yere 1961 yılında ilk defa 3 derslikli bina yapılmış,1964 ve 1967 yıllarında birer derslik binalar ilave edilerek 5 dersliğe çıkarılmıştır. Öğrenci artışı nedeniyle 1974 yılında ikili öğretime geçilmiş,1978 yılında 3 derslik ilavesi yapılmıştır.
1987 yılında hayırsever vatandaş GÜNGÖR EFE tarafından hayatta olmayan eşi TÜRKAN EFE adına 2 kat 5 derslikli binayı yaptırarak M.E Bakanlığına devretmiştir.


Bahçeköy ilkokulunun adı Türkan Efe ilkokulu olarak değiştirilmiştir.1991-1992 öğretim yılı başında Milli Eğitim Bakanlığınca İlköğretim okuluna dönüştürülmüştür.

2007 yılında okulumuzun binası yıkılıp yerine 5 katlı,2 Ana sınıflı,1 Bilişim Teknolojileri labaratuarı,1 Fen ve Teknoloji labaratuarı,1 Çok Amaçlı salon,1 Teknoloji Tasarım sınıfı ve 22 derslikli yeni bina yapılarak 2007-2008 eğitim –öğretim yılında normal eğitimle devam etmektedir

ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYARAK YAZDIĞIM KİTABIMI OKUYABİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/file/d/0B2LNc7HLdkZLYkpfM0JlU3pKVkE/edit?usp=sharing