7 Mayıs 2024 Salı

BALKAN COĞRAFYASINDA TÜRKLÜĞÜN ANLAMI TÜRKLÜKTÜR

 BALKAN COĞRAFYASINDA TÜRKLÜĞÜN ANLAMI TÜRKLÜKTÜR
Türk milliyetçilerinin çok sık tekrar ettiği bir yanlış da şudur: "Balkan coğrafyasında Türküm demek Müslümanım demek anlamına gelir". 

Bu ifade sadece Bosna coğrafyası için doğrudur. 

Diğer coğrafyalara bakalım:

Bulgaristan'da Türklük Balkan yenilgisine kadar hakim unsurdur ve evladı fatihan torunları gururla Türküm derler.

Romanya'daki Türkler Kırım Hanlığının torunlarıdır, gururla Türküm derler.

Romanya'nın kuzeyindeki Gökoğuzlar Türklüklerinin bilincindedir, hatta Türkiye'deki siyasal İslamcılar gibi Türklüğü aşağılamazlar. Dinleri Hristiyan olduğu için herhalde onların Türklüklerinden "Müslümanız" anlamı çıkaramazsınız.

Macaristan "Hunların torunuyuz ve Türküz" derler dinleri Hristiyan olduğu için onların da "Türküz" ifadesinden "Müslümanız" anlamı çıkaramazsınız.

Yunanistan Batı Trakya Türklüğü de "Müslümanım" anlamına Türküz demez, bir soy şuuru ile Türküz derler.

Geriye sadece Boşnaklar kaldı.

O halkın da yarısını Müslüman yapmışız, çoğunluğu  Hristiyan olarak kalmış.

Boşnaklar "Türküz" diyorsa işte o coğrafyada bu ifade "Müslümanız" anlamı taşır.

Boşnaklara özel bu durumu bütün Balkan coğrafyasına genellemek yanlışın padişahıdır.


Alper Aksoy'un ( Facebook sayfasından alıntıdır)