8 Mayıs 2024 Çarşamba

Karacaova da Türk ler kayıtlı yazılarda

 Evladı fatihan Karacaova mübadil torunları biliyormusunuz Karacaova bölgesinin Bizans ve Osmanlı döneminde Makedonya'nın en büyük Türk yerleşimin olduğunu Bizans dönemi Hristiyan Türkler Peçenek Kuman - Kıpçak Uz-Oğuz Osmanlı dönemi Evladı fatihan Konyar Yörük yerleşimi yazılı kaynaklarda yazıldığını.

Kaynaklar, Bizans arşivleri kilise kayıtları Osmanlı arşivleri nüfus sayımları müdevver defterleri tasfiye talepnameleri seyyahlar  araştırmacı yazarlar sözlü kaynaklar ve ben bunları yıllarca araştırmam bölgeyi gezerek yüzlerce belgeleri inceleyerek belgeli olarak yazdığım kitaplarda ve sosyal medyada paylaşarak bilgilendirmede bulundum davet edildiğim okullarda öğrencilere mübadeleyi anlattım yazdığım kitaplar dünyanın en büyük üniversite kütüphanelerin de öğrencilere veya konu ile ilgili araştırma yapanlara kaynak oluyor. 

Not, Sayıları az olan yabancı Bulgar Fransız Alman vs  seyyah ve araştırmacı yazarlar aynı kaynaktan alınan bilgilerde Bizans ve Osmanlı dönemi kaynaklarında Türkleri  kayıtlarda geçtiğini yazmayarak o kısımları atlayıp bölgede bulunan Bizans dönemindeki  Hristiyan Türkler ile birlikte yaşayan Arnavutlar Boşnaklar Araplar Kıptiler ön Bulgarlar bu halkların tamamına Müslüman Bulgar din değiştirdiği için lakap olarak pomak demişler tamamen yanıltıp yönlendirme yapmışlar yazılarında örnek ne yazmış Kuman Türkü Bulgarca konuşan Pomak demiş sonuç Bizans dönemi Hristiyan Türkler Osmanlı dönemi Evladı fatihan asker ve memur aileler Konyarlar ve Yörükler yazımızda Türklerin yerleşiminden bahsettik  Osmanlı arşivlerinde karacaova bölgesi için evladı fatihan ve Müslüman olarak kayıtlar var Pomak vesaire geçmez Pomak karacaova dışında mesala Drama kayıtlarında geçer