8 Mayıs 2024 Çarşamba

Karacaova'lılar biliyormusunuz

 

Evladı fatihan Karacaova mübadil torunları biliyormusunuz ? 

Selanik sancağına bağlı Karacaova (Karacaabad ) bölgesinin Bizans ve Osmanlı döneminde Makedonya'nın en büyük Türk yerleşimin olduğunu Bizans döneminde Hristiyan Türklerden Peçenek, (Kuman - Kıpçak) ,( Uz-Oğuz) 

Osmanlı döneminde  Müslüman, Evladı fatihan, Konyar, Yörük yerleşimi olduğu bunların yazılı kaynaklarda yazıldığını.

Yazılı Kaynaklar,

Bizans arşivleri, Kilise kayıtları, Osmanlı arşivleri nüfus sayımları müdevver defterleri tasfiye talepnameleri, 

seyyahlar,  araştırmacı yazarlar, 

Sözlü kaynaklarda arşivler ile uyumlu olanlar

Not, Bizans,  Bulgar ve Sırp döneminde adları Alpomia, Moglena, Olivir 

Osmanlı döneminde  bölge adı Karacaova, kaza adı Karacaabad

Not, Konu Bizans ve Osmanlı dönemi Türklerin iskanı.  Bizans dönemi Hristiyan Türkler Ortodoks kilisesine gitmekte ve dinleri gereği Hristiyan adları kullanmakta ve konuşma olarak bölgenin dili konuşulmakta,  aileri ile iskan olan bu Türkler çiftçilik ve Bizans'a paralı askerlik yapmaktadır. Hüsnü Yazıcı

Alıntıdır, bu paylaşım Osmanlı öncesi Müslüman olmayan Türk lerin bilgisidir, Müslüman olan olmuştur yazılı kaynak olmadığından paylaşamıyoruz

Hiristiyan Türkler Kaynak: Kutsal Kitap ve arkeoloji-FB

Hristiyan Türk. Ne kadar kulağa yabancı bir kavram değil mi? Kimileri diyecek ki bir Türk’ten Hristiyan olmaz. Fakat tarih aksini göstermektedir. Çuvaşlar, Yakutlar, Batı Kumanlar, Peçenegler, Karamanlılar, Gagavuzlar tarihte İslamı ağırlıklı olarak reddedip Hristiyanlığı benimseyen Türk kavimleri olarak yerlerini almışlardır. Bunların çoğu Ortodoks, az bir kısmıda Katolik ve Protestan olmuştur.

Karacaova bölgesine Osmanlı döneminde büyük bir Müslüman Türk iskanı olduğunu kayıtlarda görüyoruz  örnek Fuştan, Gustulüp köylerinde asker, memur, sanatkar, vesaire ve Hoca, Hafız, Molla, kayıtlarına tasfiye talepnamelerinde ve nüfus sayımlarında görmekteyiz, ayrıca köylerde Müslüman Arnavut, Boşnak, Arap, Mısırlı, Zenci, Kıpti, Tatar aileleri de gözükmektedir