18 Haziran 2024 Salı

Rumeli ve Balkan kökenlilerin Türkiye'de nüfus sayısı

 RUMELİ VE BALKAN KÖKENLİLERİN TÜRKİYE 'DE NÜFUS SAYISI  AYRINTILAR YAZININ İÇİNDE

RUBASAM ARAŞTIRMASINDAN


Rumeli ve Balkanlardan Türkiye’ye (Anadolu’ya)  gelen Göçmenlerin 2020 yılı için Ulaşabileceği Toplam Nüfus sayısı;


Maksimum yaklaşık –  32 MİLYON,

MİNİMUM yaklaşık  –  27 Milyon 650 bindir.


Anadolu’ya göçler konusunda

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında yaptığı Nutuklarından 


Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin göçlere ilişkin demografik beklenti ve niyetlerini;  

 “ Memleketin Nüfusu şayan-ı teessüf bir derecededir. Zannederim ki bütün Anadolu halkı  sekiz milyonu geçmez.  Şimdi biz bunu telafi etmek istiyoruz.. hudud-u   milliye haricinde kalan  ayni  ırk ve harstan olan anasırı da getirmek ve onlara da müreffeh bir hayat sağlamak lazımdır.

* Eğer Rusya’dan da getirmek mümkün olursa  oradan da getireceğiz.

 “Fakat bence Garbi Trakya’dan Kâmilen Türkleri nakletmek lazımdır.(*) İfadeleri ile Genç Cumhuriyetin  “ULUS-DEVLET “  olma ve “ULUS – YARATMA ” hedefini ortaya koymuştur. Bu politikaların sonucunda 1923 ve sonrasında Balkanlar ve Rumeli’den Anadolu’ya Türk göçleri hızlanmıştır.

 (*)Kaynak, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılında yaptığı İzmit ve Eskişehir Nutuklarından (1),(2)


Bu çalışma RUBASAM’ın talebi doğrultusunda yapılmıştır.


23 Nisan 2022


Prof. Dr. Necdet TEKİN


RUBASAM Yön.Krl.Üyesi


(E.Milli Eğitim Bakanı)