4 Şubat 2023 Cumartesi

Bahçeköy kurucu aileler

 BAHÇEKÖY KURUCU AİLELERİN MÜBADİL YERLEŞİMİ 

Bahçeköy 1922 yılında Rum mübadillerin gitmesi ile 1924 yılında 80  Müsüman Türk mübadil aile,  lozan antlaşması ile değiş tokuş sonucu ata toprağından ana vatana geldiler.

Bahçeköy ilerki yıllarda Türkiye'nin değişik illerinden göç aldı ve halk arasında güzel komşuluklar akrabalıklar oldu

YERLEŞİM

Mübadelede Uçsuz bucaksız Karaca ovasına sıralanan Türk köylerinde yaşayan Müslüman halk, Bahçeköy'e geldiklerinde; Rumeli'de bıraktıkları mallarının karşılığını alamadıkları gibi, dönüm dönüm bereketli toprakları tam hasat mevsiminde, tahıl ambarları, tütün dizgileri  ağzına kadar dolu olarak bırakarak,  bir avuç işlenmemiş toprağa, yanmış yıkılmış toprak damlı evlere gelmek üzere yola çıkacaklardı.                                                      Bahçeköy'e gelen Evladı fatihan mübadil kimdir nedir.                                                                          EVLADI FATİHAN,  Rumeliyi fetheden gazilerin beylerin Anadoludan gelen MüslümanTürklerin torunları)


Tapulu yerlerin alınması,

2510 sayılı Kanun uyarınca verilen tapuda bayır tarla gözüken arazilerin orman olduğuna ilişkin olarak tapu kaydında herhangi bir şerhin veya belirtinin bulunmadığı halde arazi sahiplerin  yapılan müdahale 1938_1946 yılında yapılan kadastroda orman olduğu gerekçesiyle ve mülkiyet hakkına yönelik bu sınırlandırma nedeniyle mülklerinden mübadiller yoksun kaldı. Ve alınteri servetleri bir anda yok oldu, isyan etmediler yeni baştan başlayarak düzenlerini kurdular 

Not

AİHM, kamu malı olduğu gerekçesiyle tazminat ödemeden tapuları iptal edilen taşınmazlarla ilgili olarak 8 Temmuz 2008 tarihli mülkiyet hakkını güvence altına alır, ama işten geçti 70 yıl mahkemelerde ömrü geçti geç gelen adalet ile araziler geri verildi ama arazi sahipleri çoktan değişti ucuz rakamlar ile noter satışı yapılarak yıllar önce elden çıktı