4 Şubat 2023 Cumartesi

Karacaova köyleri

 Osmanlı döneminde karacaova köylerin adları ( köylerden okunuşları ile yazılışları farklı olanlar vardır) yandaki harita bugünkü adları, Bağımsız Araştırmacı  Hüsnü Yazıcı.         KARACAOVA KÖYLERİN TANITIMI 

Slatena_Chrisi

 Balkan Savaşları'ndan sonra Yunanistan'da kaldı. 1923 Nüfus Mübadelesi sırasında Müslüman nüfus Türkiye'ye göç etti ve yerini Anadolu ve Pontus'tan Rumlar aldı. 1926'da köy "Chrisi" olarak yeniden adlandırıldı.

Toprak çok verimlidir ve kısmen sulanır. Nüfus tahıl, tütün, meyve ve diğer tarım ürünlerini üretir. Hayvancılık da kısmen gelişmiştir

Yerleşim, 1015 yılında Kral II. Basil'in güçleri tarafından yıkılan bir ortaçağ kalesinin kalıntılarıdır. Kale, 1980 yılında arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Köyün güneyinde antik bir kentle ilişkili eski bir yerleşim kalıntıları bulunmaktadır.

Köy, Edessa-Aridea-Fustani kavşağında, Aridea'nın güneydoğusunda yer almaktadır. Köy, Exaplatanos'un 5 km güneyinde, Almopia vadisinde yer almaktadır


Fustan, Fuştan

1924  Mübadele sonrasında buraya ağırlıklı olarak Küçük Asya  ve Traklar yerleşmiş. Yakın zamana kadar, bağcılık köyün ana geçim kaynağıydı. Yaklaşık 40 yıl önce Fustani, hasat mevsiminde üzümlerle ilgili büyük ekonomik faaliyetlerin merkezi haline geldi. Köy 1720 yılı müdevver defteri ve 1831 yılı nüfus defterinde evladı fatihan olarak kaydı bulunmakta.


Prodrom

Köy, 20. yüzyılın başlarında Müslüman bir nüfusa sahipti. 1913 nüfus sayımında 375, 1920 nüfus sayımında 335 kişi vardı. 1923'teki nüfus mübadelesi ile Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda


Kapiyani_Exaplatanos

Almopia'nın nüfusunun en büyük köyüdür. Eski adı Kapiniani idi. Mevcut stadyumun bulunduğu alanda bulunan altı büyük çınar ağacından 1925'te Hexaplatanos olarak yeniden adlandırıldı.

Küçük Asya . Pontialılar, Trakyalılar, Gialvalides, Konialides, Prousalides 1922'den itibaren yerleşmelerini tamamlamak üzere köye gelmeye başladılar. 1923 mübâdelesi ile müslümanlar Türkiye'ye gönderildi


KUZİŞAN _Filoteia

Filoteia (1922 yılına kadar Kouzousiani) Orta Makedonya bölgesinde 20. yüzyılın başlarında köy, karışık bir Müslüman ve Hıristiyan nüfusa sahipti. 1913 nüfus sayımında 1.132 nüfusu vardı ve 1920 nüfus sayımında 972 nüfusu vardı. 1923'teki nüfus mübadelesi ile Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı.


Notia

Güney (1940 yılına kadar Notia ) 

20. yüzyılın başında bölgedeki en büyük köydü. 1912'de yaklaşık 3.250 Müslüman ve 150 Hristiyan Çingenin yaşadığı yerdi. Köy de tarım ve çömlekçilikle yapılırdı , 1923'teki mübadele ile Müslüman nüfus Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı onların yerine Pontuslu 184 aile notia yerleşti. 1831 yılı nüfus defterinde köy evladı fatihan olarak kayıtlı


Novoselci

Watermills (1926 yılına kadar Novoselci)  köydür

20.yüzyılın başında köyün Müslüman bir nüfusu vardı. 1923'teki nüfus mübadelesi ile Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı  Anadolu dan gelen 54 Hristiyan aile köye yerleşti


Kırlat_Milia

Milia _ Milea, (1926 yılına kadar Karlat  ya da Karladovo ) , 1920 nüfus sayımında müslüman 605 kişi vardı. 1923 yılında mübadele de Müslümanlar Türkiye taşınmak zorunda kaldı,  köye Anadolu dan gelen 169 Hristiyan mübadil yerleşti


Gustulüp_konstantia

Konstantia, Paikos'un eteklerinde 180 metre  rakımda 11 km mesafede, Yunanistan'ın Kuzey Makedonya ile sınırında yer almaktadır. Osmanlı döneminde Kostelup olarak adlandırıldı ve 1925'te Constantia olarak yeniden adlandırıldı . 1920 yılına kadar 2 cami (1930'dan sonra geçici olarak Hıristiyan kilisesine dönüştürülmüş)  nüfus mübadelesinde Pontus ve Anadolu'dan gelen Hristiyan mübadiller bölgeye yerleşti.

1923 mübadelesinde (1924) Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı.

Osmanlı 1720 müdevver defteri ve 1831 yılı nüfus defterin de köy, evladı fatihan olarak kayıtlı.


Trestenik_Thiriopetr

Sakinlerin esas mesleği tarım ve hayvancılıktır . Çevresindeki iklim kurudur ve yerleşim, Kuzeydeki dağ sıralarına ait olan Pinovo'nun eteklerinde kurulmuştur. Yerel üretim ağırlıklı olarak tahıllar, mısır, meyve ağaçları ve sebzelere odaklanmaktadır. Sığırlar, Pinovo'nun dağlık bölgesinde yetiştirilmektedir

Köyün eski adı Trestenik idi ve bölgedeki Müslümanlar , Yunanistan ve Türkiye nüfuslarının din temelinde mübadelesini gerektiren Lozan Antlaşması uyarınca mübadele edildi . Kapadokya'dan gelen Yunan mülteciler , Caesarea bölgesindeki (Tsuhour ve Rum Kavak gibi) yerleşim yerlerinden gelerek yerlerine yerleştiler

Thiriopetra isminin Makedon savaşçı


Suboskon, Subótsko, aridea

1922'ye kadar Subotsko _S'botsko  olarak biliniyordu , ilk olarak Ardea ve ardından Aridea olarak yeniden adlandırıldı.

1923'ten sonra Anadolu dan gelen hristiyan mübadiller iskân edildi. 1924 yılında müslümanlar da mübadelede Türkiye'ye iskân oldu

Aridea isminin iki olası etimolojisi vardır. Birincisi, "Aridea", birden çok nehir, akarsu, sulama kanalı vb. İle açıklanan "sulama" fiilinden gelen "Ardea" kasabasının eski adının bozulmasıdır. Bir diğeri açıklaması, "Aridea" adının Büyük İskender'in kardeşi Philip III Arrideus'tan gelmesidir


H Aloros (1922'ye kadar Roudinos) rudino

Köy 1435 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmiş ve Rudkik adı verilen maden nedeniyle Rudino adını almıştır.  Köy, 20. yüzyılın başlarında Müslüman bir nüfusa sahipti. 1924 mübadelesinde Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı ve Doğu Trakya ve Pontus'tan 136 Hristiyan mübadil aile köye yerleşti ve yerleşim tamamen mülteci oldu.


Garefeio veya Garefi (1922 kadar Tsernesovo

Garefio, 20. yüzyılın başında Müslüman bir nüfusa sahipti. Ano Garefio, 20. yüzyılın başlarında . 1923'teki mübadele ile Kato Garefio'lu Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı ve 24 Hristiyan mübadil aile köye yerleşti. Köy, Bachovo veya Karatzovitiki tipi biber yetiştiriciliği ile tanınır ve tatlı füme biber ve bukovo üretir . Köyde Karatzoviki Biber festivali düzenleniyor.


Dorothea (1922 yılına kadar Gavrista)

, 20. yüzyılın başlarında Müslüman ve Hristiyan karışık bir nüfusa sahipti ve çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyordu (. 1923'teki nüfus mübadelesi ile Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı ve 106 Hristiyan mübadil aile köye yerleşti.


Lykostomo (1926 yılına kadar Stroupino

Köy Müslüman ve eski Hıristiyan nüfusa sahipti ve çoğunluğu Hristiyanlardı ( Eksarhiye mensup olan 370'e karşı 280 Hıristiyan ) 1923'teki nüfus mübadelesi ile Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı ve 24 Hristiyan mübadil aile köye yerleşti


Megaplatanos _Bizovo

Megaplatanos Köyü, çınar ağaçlarıyla çevrili. Köy, dağın eteklerine inşa edilmiştir. Megaplatanos, etrafı yeşil ve doğal sularla çevrili olduğu için doğal güzelliği ile öne çıkıyor. Yolu olan kayak merkezine Vora Dağı'nın (Kaimaktsalan) eteğinde yer almaktadır . Köyün sakinleri sadece tarımla uğraşıyorlar ve esas olarak kiraz , kestane ve kuşkonmaz üretimi yapıyorlar

Köy, tarihsel olarak Büyük İskender ile bağlantılıdır. Makedon asker bu küçük köyü, bölgenin ürettiği kestaneler ve kirazlar için olduğu kadar, savaşa başlamadan hemen önce fidan yapmak için odun kestiği söylenen zengin ve ürkütücü ormanı için de çok sevdi.


Monastiraki (1922 yılına kadar Monastirtzik)

Köy, 20. yüzyılın başlarında Müslüman bir nüfusa sahipti. 1923'teki nüfus mübadelesi ile Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı ve 62 Hristiyan mübadil aile köye yerleşti


Biber (1926 yılına kadar Bitzio Mahala, Bijio Mahala

Köy, 20. yüzyılın başlarında Müslüman bir nüfusa sahipti 1923'teki nüfus mübadelesi ile Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı ve köye 136 Hristiyan mübadil aile yerleşti


Polikarp ( Polykarpi) Poliani

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 20. yüzyılın başlarında köyde karışık bir Müslüman ve eski Hıristiyan nüfusu vardı ve çoğunluğu Müslüman (1300'e karşı  100 Hıristiyan ) 1923'teki nüfus mübadelesi ile Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı ve Küçük Asya'dan 301 Hristiyan mübadil aile köye yerleşti . 1925'e kadar Poliani olarak adlandırıldı


Chuck (1926 yılına kadar Chuck Mahala, Tsakon Mahala,

Köy, 20. yüzyılın başlarında  Müslüman nüfusa sahipti. 1913 nüfus sayımında 682 nüfusu vardı

1923'teki nüfus mübadelesi ile Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı ve 42 Hristiyan mübadil aile köye yerleşti


Sosandra (1922'ye kadar Prempodista, Preboditsa

Köy, 20. yüzyılın başlarında karışık bir Müslüman ve Hristiyan nüfusa sahipti ve çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyordu (Patrikhaneye mensup olan 1,100'e karşı 300 Hristiyan).

1923'teki nüfus mübadelesi ile Müslümanlar Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldı ve 148 Hristiyan mübadil yerleşti