4 Şubat 2023 Cumartesi

KARACAOVA evladı Fatihan kayıtlı ve hanekeş köyleri

 EVLADI FATİHAN  KAYITLI VE HANEKEŞ  KÖYLERİ 

Osmanlı Arşivlerinden Selanik sancağına bağlı Karacaabad, Yenice Vardar, Vodina

1720 yılı müdevver defterlerinden Evladı fatihan köyleri 


Yenice vardar, Vodina, Karacaabad köylerin sayısı 1720 yılı müdevver defterlerine göre

146 köy bunun 51 köyü Evladı fatihan ve hanekeş 


Vodina   kazası      1 köy ( kara orman) Evladı fatihan ve hanekeş, 1720 yılı


Yenice Vardar kazası 36 köy Evladı fatihan ve hanekeş,  1720 yılı


Karacaabad ( karacaova)  nahiyesi 14 köy (Yenice Vardar'a) bağlı Evladı fatihan ve hanekeş, Karacaova nın 18 köyünden 14 köy evladı fatihan, Gustulüp, Fuştan, Prodrom, Kuzişen, Kırlat, lslatina, Nevahor, Ranislav, Gabarişte, İzvor, Novasel, Rujina, Severin, İstranişte, 1720 yılı


1831 yılı nüfus defterlerinde evladı fatihan köy sayıları  Karacaabad _Karacaova da artmakta, kazaların birleşmesi nüfus değişikliği vs. 


SELANİK SALNAMELERİ 1894 YILI

Vodina kazası.             64 köy

Yenice vardar kazası  63 köy

Karacaabad nahiyesi 19 köy, Kazası Yenice Vardar

KAYNAK, Osmanlı arşivleri, müdevver defteri ve 1831 yılı nüfus defterleri

1720 yılı müdevver defterleri (Levent Kayapınar) 

1831 yılı nüfus defterleri (Hüsnü Yazıcı)


Evlâd-ı fâtihân tabiri genel olarak Rumeli'yi fetheden  gazi ve beylerin torunları Anadolu’dan göç ettirilip bu bölgeye iskân edilen Türkleri ifade eder. Osmanlı döneminde özel bir teşkilât altına alınmıştır, .Osmanlı Devleti’nin savaşçı bir yapıya sahip, devlete sadık askerlerinden ve savaşlarda büyük yararlıkları belgelerde görülmektedir

Bir Köy Evlad_ı Fatihan ise onun vergi muafiyetleri vardır aynı köyde hanekeş olarak kayıtlı insanlarda olabilir onlar normal  vergi verirler.