8 Nisan 2024 Pazartesi

RUMELİ DE OSMANLI ÖNCESİ TÜRK VARLIĞI

RUMELİ DE OSMANLI ÖNCESİ TÜRK VARLIĞI 

Rumeli'de Osmanlı öncesi Türk unsurunun varlığı ve faaliyet-

lerinden sadece Bizans, Latin, Rus ve diğer yabancı kaynaklar ve 

tarihçiler değil, Türk tarihçiler de söz etmektedirler.


Mübadele Bölgesi Karacaova'da Bizans ve Osmanlı döneminde Türk yerleşimi

Akdes Nimet Kurat'ın Peçenek Tarihi'nin 227. sahifesinde haçlılar seferi esnasında, Bizans ülkelerini Latinlere karşı müdafaa ve muhafaza eden Bizans kuvvetlerinin bilhassa Peçenek Türklerinden teşekkül ettiğinin 

bilindiğini  yazmıştır Peçeneklerin devamını Evronoz Beye kadar bağlaması ilginçtir.


Ünlü tarihçi Zonaras XII.   asrın  (12. Yüzyıl) 

ortalarında yazdığı eserinde, kendi zamanında Makedonya'daki Bizans dönemindeki adı Moglena, Osmanlı dönemindeki adı Karacaova da Peçenek Türklerin yaşadıklarını ve «Moglena Peçenekleriıı 

adı ile tanındıklarını yazıyor . Onlara toprak verilmiş, çiftlikle 

meşgul olmaları emredilmişti; bunun mukabilinde kendilerinden 

Bizans ordusu için atlı kıt'alar teşkil edilmişti.

A. N. Kurat yukarıda sunulan bilgileri birkaç kaynağa dayan-

dırmaktadır. Bunlar Laopikos Chalkokandyles, Zonaras, Chalan-

don vb.

Bölgeye daha sonra yine Bizans döneminde  Hristiyan Kuman ve Uz Oğuz Türkleri yerleşmişlerdir. 


Osmanlı döneminde Karacaova bölgesine Müslüman Türk yerleşimi 1600 yılları itibari ile başlamıştır. Önce Evladı fatihan, Konyar, Yörük, zamanla diğer müslümanlar Arnavut, Boşnak, Arap, Mısırlı, Tatar, Kıpti.  Bunun dışında memur aileler, çalışmak için gelenler,  asker aileler iskan edilmiştir bu Müslüman ailer kendi aralarında evlenerek çoğalmışlardır. 


Osmanlı dönemi kaynakları

M. Tayyip Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler Tatarlar evladı fatihan kitabını yazarı Osmanlı tarihçisi kitabında bu konu hakkında araştırma yapan seyyah bilim adamları ve tarihçilerin adları yazmakta.


Hüsnü Yazıcı, Bağımsız araştırmacı Karacaova bölgesi 1831 yılı nüfus defterleri kitabın yazarı


Levent Kayapınar Prof. Dr, 1720 yılı müdevver defterlerinden Selanik sancağında evladı fatihan köyleri, Mübadil Kentler kitabı


Bizans, Osmanlı arşivleri,  mübadele tasfiye talepnameleri, seyyah, bilim adamları ve tarihçiler in yazılı kaynak belgeleri.