4 Şubat 2023 Cumartesi

Evladı fatihan köyü gostolob

 Evladı fatihan, 1691 yılında atalarının Rumeli’nin fethinde oynadıkları rolden dolayı evlâd-ı fâtihân adı altında Rumeli’nin sağ, sol ve orta kolunda teşkilâtlandırıldı. Tanzimat fermanına uygun olarak 1845 yılında evladı fatihan kaldırıldı. Nerede iskan ediliyorsa hanekeş hükmüne konarak imtiyaz ve muafiyet görevlerine son verildi. 

Tımar, devlete sağlanan  hizmet karşılığında Tımarlı Sipahi Askerlere ücret olarak toprak tahsis edilmesidir.  

Sipahi asker, Osmanlı Devleti'nde  hem bir asker hem de vergi toplayıcısı olmasının yanında daha birçok memurun görevini icra eden konumuyla taşrada yönetimin temsilcisi, köylü ise; üreten, vergi ödeyen ve devlet tarafından idare edilen yani yönetilen kesimdir.