4 Şubat 2023 Cumartesi

Karacaova bölgesi hakkında

 KARACAOVA_KARACAABAD EVLADI FATİHAN KAYITLI VE HANEKEŞ MÜBADİL BÖLGESİ 

Selanik sancağına bağlı Karacaabad/ Karacaova bölgesine Halkların İskanı 

Karacaova adı Osmanlı öncesi adları Alpomia, Moglena, Olivir, Osmanlı dönemindede Olivir adı kullanıldıktan sonra Karacaova adını alıyor iki bölgeden oluşan Karacaova Vodina ve Karacaova Yenice vardar birleştirilerek kaza oluyor Karacaabad adını alıyor.


OSMANLI ÖNCESİ BÖLGEDEKİ  HRİSTİYAN HALKLAR

Hristiyan, Slav, Makedon, Bulgar, Ulah, Bizans, Rum,  ve Hristiyan, Peçenek Türkler, Uz, Kuman, ve Oğuz boyları aileleri ile Hristiyan Türkler Bulgar kilisesine gitmekte ve Hristiyan adlarını taşımakta. Not, ülke menfaati veya amacı neyse kaynaksız olarak  bazı seyyahlar ve Bulgar milliyetçisi bilim adamları Bizans ve Osmanlı arşivlerinden veya geçmiş dönemlerden yazılı belge göstermeden iddia diyerek bu Hristiyan halkın tamamını Bulgar göstermekte, kaynak olarak birbirlerinin yazdığı yazıyı göstermekteler. 


OSMANLI DÖNEMİ MÜSLÜMAN HALKLAR 

1600 yılları itibari ile 

İlk yerleşen  eski Hristiyan köylerin boşalması veya nüfusu azalan yerleri şenlendirmek için tımar sistemi ile  toprak tahsis edilerek yerleşen EvladıFatihan,  sonra Konyar,  en son yakın dönem Yörük ve aynı köylerde diğer karma Müslüman hanekeş aileler, Tatar, Arnavut, Boşnak, Arap, Mısırlı, Zenci, Kıpti. Not, bilgiler Osmanlı arşivinde kayıtlı ve kayıt mumaraları ile yazılmıştır. Köylerde oturan halklar isimleri ile yazılıdır


Kaynaklar

Anna Comenna 1100 yılarında yaşayan dünyanın ilk kadın tarihçisi bizans kralın kızı yazdığı alexida kitabı 5 nci bölüm. 

Zonaras 1200 yılları Bizans Vakanüvis ve din adamı.


- M. Tayyip Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler Tatarlar evladı fatihan kitabını yazarı Osmanlı tarihçisi kitabında bu konu hakkında araştırma yapan seyyah bilim adamları ve tarihçilerin adları yazmakta.


Hüsnü Yazıcı, Bağımsız araştırmacı Karacaova bölgesi 1831 yılı nüfus defterleri kitabın yazarı


Levent Kayapınar Prof. Dr, 1720 yılı müdevver defterlerinden Selanik sancağında evladı fatihan köyleri, Mübadil Kentler kitabı


Bizans, Osmanlı arşivleri,  mübadele tasfiye talepnameleri, seyyah, bilim adamları ve tarihçiler in yazılı kaynak belgeleri, kütüphanelerde bulunan bilgiler bunlar yeni  yazılı kaynaklar bulundukça bilgilere eklenir


EVLAD_I FATİHAN KÖYÜ NEDİR

Bir Köy Evlad_ı Fatihan ise onun vergi muafiyetleri vardır aynı köyde hanekeş olarak kayıtlı insanlarda olabilir onlar normal  vergi verirler Evlad_ı Fatihanın vergi muhayefeti vardır diğerleri  ise  hanekeş diye isimlendirilir.

Tanzimat fermanı'na uygun olarak 1845 Evlad_ı Fatihan kaldırıldı. Böylece Evlad_ı Fatihan hanekeş hükmüne konularak nerede iskan ediliyorsa oranın ahalisi kabul edildi ve her türlü imtiyaz muafiyet ve görevlerine son verildi


EVLADI FATİHAN NEDİR

Evlâd-ı fâtihân tabiri genel olarak Rumeli’yi fetheden Gazi ve beylerin torunları Anadolu'dan göç ettirilip bu bölgeye iskân edilen Türkler'i ifade eder. Osmanlı döneminde özel bir teşkilât altına alınmıştır, .Osmanlı Devleti’nin savaşçı bir yapıya sahip, devlete sadık askerlerinden ve savaşlarda büyük yararlıkları belgelerde görülmektedir, soyca asker sayılır, yörük teşkilatı gibi evladı fatihan içinde defter kayıtları tutulmuştur Osmanlı arşivlerinde mevcuttur


KONYAR NEDİR

Osmanlı Devleti-nin Rumeli-deki Yörüklerle ilgili örgütlenmesi içinde kendileri için ayrı isimle bir sayı (tahrir) defteri bulunmayan( Konyarlar, yerleştikleri bölgelerde, başlangıçta özellikle Kocacık- ve -Selanik Yörükleri- içinde, sonradan da -Vodina- ve -Sarıgöller (Kayalar) Bölgesi- Yörükleri içinde -Evlad-ı Fatihan- olarak kaydedilmişlerdir. ( kaynak Levent Konyar)


Notlar ( Tayyib Gökbilgin Osmanlı tarihçisi, Tarihî menbalanmızda konyar adına ve, ne selçukî devrinde ne de Osmanlı imparatorluğunun ilk kuruluş zamanlarında yâni XIV. asır¬ da Konya’dan mevzuubahis havaliye, nefy veya tehcir suretiyle, kesif Türk kolonilerinin yerleştirildiği, bunlara konyar tesmiye edildiği hak¬ kında bir tafsilâta tesadüf edilmemektedir.


Türk Dil Kurum sözlük, Konyar , Rumeli'deki fatih çocuklarına (evlad-ı fatihan), yerli Hıristiyanlarca verilen ad.)


Hüsnü Yazıcı

1964 Sarıyer Bahçeköy doğumlu,İlkokulu Bahçeköy’de, orta ve liseyi Sarıyer’de okudu.Ticaret hayatına Bahçeköy’de zahireci ve odun mütahiti olarak başladı, Askerlik dönüşü, 1987 yılında Sarıyer’de marketçilik yapmaya başladı,o zamanki şartlarda değişik promosyonlarla İstanbul’da ses getirdi.Askerliğini İzmir Poligonda 84/2 Talim Öğretmeni ve Yazıcı olarak yaptı. Bahçeköy Spor Kulüp Başkanlığı döneminde, kulüp binası ve lokali kazandırdı.Sarıyer Spor Kulübünde birinci lige çıkan takımda şampiyonluk gören yöneticilerden ve kulüpte haysiyet divan kurulu üyesidir.İki dönem Belediye Meclis Üyeliği ,DYP  Belde Başkanlığı, İsmar Marketçiler Kurucu Üyeliği,Sarıyer Lozan Mübadiller Derneği Kurucu Üyeliği, ve çeşitli sosyal derneklerde üyeliği vardır. Babası hayrına, Bahçeköy Cami Şadırvanını 1994 yılında yapmıştır.Dünden Bugüne Sarıyer’in Bahçeköy’ü, Karacaova ve Göstelup Köyu, ve Karacaova/Karacaabad 1831 yılı nüfus defteri,Selanik Karacaova bölgesi mübadelede köylerinden gelen aileler adlı yazdığı dört kitabı bulunmaktadır.