4 Şubat 2023 Cumartesi

Rumeli’de konyarlar

 RUMELİDE KONYARLAR

Konyarlar’ın hangi tarihte Rumeli’ye geçtiği veya yerleştiği ve hatta isminin nereden geldiğine dair hakkında araştırmacılar arasında farklı görüşler vardır. 

Lejean göre, XIV. Yüzyılda (1400) ilk Türk istilasıyla gelmiş olabilecekleri; 

Jireeek’e göre, muhtelif zamanlarda, bir kısmının 200 sene evvel geldikleri; 

AntonTuma’ya göre, XIV. (1400)yüzyılda başlarında Moglene’ya_Karacaova ( Karacaova'nın önceki adlarından biri Moglena) hicret etikleri ve bunların Fatihanın ahfatları (torunları) olabileceği; 

Franchel d’Espery’e göre, XII.(1200) Yüzyılda çağrıldıkları; 

Traegerdir’e göre, 1390 yılında Makedonya’ya hicret ettikleri ve 

Obermmer’a göre, X. (1000)Yüzyıldan itibaren yerleştikleri ifade edilmiştir.

M. Tayyip Gökbilgin, Osmanlı Döneminde Anadolu’dan Rumeli’ye geçen ilk Türkler

olarak Konyarlar’dan söz etmektedir. Gölbilgin, Konyar adının Konya’dan geldikleri için verildiğini ifade eder.. M. Tayyip Gökbilgin, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fâtihân, Osmanlı Yalçın Matbaası, İstanbul 1954, s. 9-12. Hüsnü Yazıcı