22 Mayıs 2009 Cuma

Paşa sancaği sol-kol bölgede Nüfus ve yerleşim göre muhasebe-i vilayet-i rumeli defteri tarihli ve 1530 [1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli defteri'ne edat Paşa Sancağı sol-kol bölgesinde demografi ve yerleşim]

yenice vardar-1530 yılında kaza-vodina nahiyedir-karacaova adı geçmemekte yenice vardar köyleri olarak gözükmektedir-yenice vardar
1530 yılında hane olarak -hiristiyan nüfus içindeki müslümanların nüfusu
müslüman hane-1.169
mücerret-(bekar erkek- evlenmemiş)-)- 204
muaf-(Bağışlanmış, affedilmiş..)-64
toplam -1437-yenice vardar bölgesinde( vodina ve karacaova dahil )-yerli halk olan hiristiyan slav makedon köylerine yerleşerek kadınları ile evlilikler-anadoludan gönüllü gelen türkler-osmanlı öncesi gelen türkler-ve osmanlı asker- memurlarından müslüman türk nüfusun evlilikler ve diğer ayrıntılar sonucu çoğaltılması sağlanmıştır ilerki yıllarda köy ve mahalelerde müslüman ve hiristiyan nüfus arasında değişikler olmuştur-notya köyündeki 204 müslğman erkek nüfusun evlilikler sönucu müslüman nüfusun artmasını belge olarak görebililiz-

97 
11. Yenice-i Vardar 

yenice vardar-vodina-karacaova--kaza-yenice vardar-nahiye-vodina-karacaova adı geçmemekte yenice vardar köyleri olarak geçmekte 1530 yılında

yenice vardar
1530 yılında hane olarak nüfusu
müslüman hane-1.169
mücerret-(bekar erkek- evlenmemiş)-) 204
muaf-(Bağışlanmış, affedilmiş.ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış. Özgür, serbest gibi anlamlara gelmektedir.)-64
toplam -1437


gayri müslim
hane-8150
mücerret-1575
bive-( dul kadın)-457

muaf-315
mücerred-7
bive-20
toplam-10.524-genel toplam-11.961
yenice vardar merkezde 18- müslüman-1-gayri müslim-mahallesi bulunmakta*1530 yılı
karacaova o tarihte adı geçmemekte-yenice vardar köyleri olarak geçmekte
müslüman nüfus bulunan köyler hane olarak
nutya- 6--bekar-224
fuştan-bazdar- nefer-4
gostolob-1
drogaman-5
trestenik-2
manastır-9
izvor-1
kozişan-3
iştropine-1

yenice vardar
akıncı-12 hane-uteka; (atik. c.) azatlılar. azat olmuş köle veya cariyeler.-13 hane

diğer kazalardan örnekler
drama-4115 müslüman-hiristiyan-6289(çingene-hane-24)(arnavut-13)
nevrokop-müs-1583-hiristiyan-16.268
selanik -müs-6052--hiristiyan-25.977(yahudi hane-2509)
karaverye-müs-371-hiristiyan-11.537
kestorya-müs-228-hiristiyan-6446
florina-müs-1109-hiristiyn-20.625

Kaynak: http://muaf.nedir.com/#ixzz1wO7Sey6i
YEN CE-VARDAR Müslim Gebran Diger hasıl 
Hn. Mcr. Hn. Mcr. Bive 
Nefs-i Yenice-i Vardar 450 78 24 12 20 000 Akıncı 
-Ze'amettir Pir-i fani 2 
Pir-i müflis 
sipahi-zade Müslüman bir 
Uteka 13 
Ehl-i berat Müslim 15 
Ehl-i ve Hatib 2 Berat 
Ehl-i ve müezzin 2 Berat 
Lipara k. - Hass-i Padişah 10 2 310 38 15 15631 
Ahiler'de k -. Hass-i Padişah 36 12 1520 
Nezirci k -. Hass-i Padişah 28 8 1520 
. Hass-i Padişah 228 56 3 21.582 - k Prod 
Gornişor k -. Hass-i Padişah 43 7 4 2359 
Kapina k -. Hass-i Padişah 75 21 5 14330 
Rijde k -. Hass-i Padişah 63 22 5 10511 
Kosturyani k -. Hass-i Padişah 68 6 1 6030 
Kasiniçe k -. Hass-i Padişah 36 6 4978 
Golema Reka k -. Hass-i Padişah 16 14 2 1695 
Sirmorin k -. Hass-i Padişah 8 69 11 5 7677 
Çakuni k -. Hass-i Padişah 28 4 1 3027 
Ayo Lya k -. Hass-i Padişah 13 3 281 63 5 29986 
Torova k -. Hass-i Padişah 1 30 9 1 9568 
Leskovine k -. Hass-i Padişah 2 40 25 6 sipahi-zade Müslim 1 14 805 
Nefs-i Vodena Kasaba-hass-i Kasım Pa 
48 132 14 30 Hidmetkaran-ı Müslim imaret 7 15 213 
Ehl-i berat Müslim 2 
Pir-i nâ-Tuva Müslim 3 
Gorşiçi k -. Hass-i Kasım Paşa 79 16 4 4174 
Kaşıkcılar k -. Hass-i Kasım Paşa 11 14 4 1 895 
Eski Köy k -. Hass-i Kasım Paşa 14.790 
Huma k -. Hass-i Kasım Paşa 25 7 3 2310 
Niyakova k -. Hass-i Kasım Paşa 81 14 1 3098 
Morkop k -. Hass-i Kasım Paşa 45 14 1 3894 
Söğütlü k -. Hass-i Kasım Paşa 31 67 7 1 4672 
Hacı shak k -. Hass-i Kasım Paşa 25 4 1461 
Nutya k. -Der ze'amet ve timar-ı sp. 6 224 84 23 29954 
Veştica k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 89 15 12 12205 
Sülüklü k.-der ze'amet ve timar-ı sp.11 2 2933 
Fuştani k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 112 16 6 Bâzdar n. 4 8436 
Vinilişte k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 3 1 57 10 9 4094 
Dilgo k.-der ze'amet ve timar-ı sp Prod. 12 3 1 891 
Bizova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 47 12 1 6163 
Koloday k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 153 19 14 15894 
Poçeb k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 61 19 2 6986 
Mavrani k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 14 5 2096 
Vudrişte k.-der ze'amet ve timar-ı sp.5 1 135 20 7 24666 
stefanya k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 105 11 11 15385 
Baba k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 63 11 93 12 9 16514 
Podos k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 2 1 47 6 4 6594 
Todorica k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 21 1 102 2666 
Alomat k. -Der ze'amet ve timar-ı sp. 1 37 9 3308 
Vılçişte k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 20 4 1558 
Çanga k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 19 8 1 1392 
Armudcılar k.-der ze'amet ve timar-I25 
sp. 4 2103 
Çarko Yani mz.-der ze'amet ve timar-ı sp. 150 
Slatina k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 148 10 16 8864 
Gostolob k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 
1 76 9 5240 

98 
11. Yenice-i Vardar 

Ribaniçe k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 1 68 
Pilorik k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 5 9 109 13894 
Kuroşin k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 32 1625 
Bahova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 28 6 3226 
sperlik k.-der ze'amet ve timar-ı sp.36 2930 
Gropa k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 3 99 13 9 7030 
Kamenik k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 38 5 6 3784 
Oşani-i Küçük'ün k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 38 6 Voynuğan-ı mensuh hn. 3 2111 
Berislafça k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 64 12 5 7133 
Lugunci k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 133 29 2 12585 
Dragoman k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 
5 185 34 14 18355 
Tristenik k.-der ze'amet ve timar-ı sp.2 95 14 8559 
Palyohor k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 40 4 4 4181 
Mesimer k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 81 30 8 7734 
Çoko Yani k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 
1 49 9 7 5857 
lpohor k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 3 91 12 16 12442 
Mandal k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 17 12313 129 4 
Kara Hamza k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 3 
24 Akıncı 1 2140 
Kozka k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 1 33 9 3462 
Dedova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 36 28 5 5707 
Drenova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 117 15 5 9796 
Siboçka k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 1 89 16 3 10138 
Ayo Yorgi k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 39 28 3358 
Bele Vode k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 24 12 2276 
Stari k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 36 12 3006 
Vingani k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 16 3 2343 
Alagöz k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 1 30 5 1643 
Kaluşan k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 24 7 2575 
Sermetica k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 118 25 8 16321 
Babyanı k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 1 13 9 105 11772 
Serakin k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 5 109 27 1 9785 
Koçuklani k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 33 5 2 1641 
Oşani-i Büzürk k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 66 14 4 5446 
Palyo Kasrı k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 12 2 2 3996 
Severin-i Büzürk k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 81 16 7565 
Kupa k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 9 7 515 
Sendel k.-der ze'amet ve timar-ı sp.19 4 2692 
Ozan k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 5 36 17 1 4356 
Manastır-ı Küçük'ün k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 
9 1 5 977 
Arisi k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 1 71 15 4 12594 
Ayo Nikola k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 
1 35 3 2 3465 
Mahalle-i Lazar k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 30 10 3 2683 
Livadica k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 33 32 2 4878 
Korindo k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 36 4 2957 
sperlik k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 24 6 1471 
Prişor k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 68 14 1 4237 
zvor k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 1 21 3 3 2003 
gramos k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 9 5 3 1069 
Lipara mz.-der ze'amet ve timar-ı sp. 8999 
Prebodişte k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 46 8 2 7054 
Opimova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 30 1330 
Eflah k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 1 118 4 7 9079 
Çernişova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 53 8 2 5090 
Hranislav k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 45 4 3 4709 
Kozişani k.-der ze'amet ve timar-ı sp.3 129 14 7 11 695 
Çavuşlı k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 2 
3 3 5086 
Kalurad k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 44 6 4 4410 
Ahıryasnu k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 
6 3 642 

99 
11. Yenice-i Vardar 

Treboliçe k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 34 4 4 5940 
Bulani k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 61 10 2 10000 
Boysan k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 32 90 4 5044 
Severin-i Küçük'ün k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 57 8 3 5996 
stropine k.-der ze'amet ve timar-ı sp.1 129 48 5 14 821 
Koncisko k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 56 9 3274 
Polani mz.-der ze'amet ve timar-ı sp. 896 
Tuşlim k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 69 13 5 5293 
Mavriyani k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 58 12 5 6149 
Kıssalar k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 
11 8 964 
Koyun Halil k.-der ze'amet ve timar-ı 9 
sp. 5 1958 
Kenimova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 26 5 3097 
Leskova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 50 15 1 3055 
Jivanişte k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 32 4 1 2680 
Bele Çerkova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 323 
Vulkovyani k-der ze'amet ve timar-ı sp. 39 10 3 3081 
Kaşıkcılar k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 
29 16 1565 
Oşlani k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 53 10 4 4168 
Ya'kubcı k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 
27 3 3530 
Keremü'd-din k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 3 
23 2731 
Vladan k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 1 48 9 2 4604 
Yerakar k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 24 2 2301 
Yerakarcı mz.-der ze'amet ve timar-ı sp. 200 
Deliklü Kaya k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 6 
9 1393 
Hacı Köy k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 
33 4 7 3000 
Rotiva k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 10 6 2193 
rborçor k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 36 6 1 2916 
Drajilova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 68 30 7 5027 
Dobro k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 16 8 1889 
Bede k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 13 4 2581 
Vırbyani k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 23 6 1 1983 
ne beyi k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 3 
1 1 2580 
Tumba k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 2 25 9 2 2234 
Amedci k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 7 2 1211 
Aşağı Rodulova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 20 3 1 2500 
Kıvırcuk k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 7 1 945 
Lofçova k. -Der ze'amet ve timar-ı sp. 22 3 4 1313 
Yahşi k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 23 7 1 1769 
Radomir k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 64 4 5 5192 
Rajova k.-der ze'amet ve timar-ı sp. 2 2 432 
Kalabak Kaya mz.-der ze'amet ve timar-ı sp. 500 
ştoryani mz.-der ze'amet ve timar-ı sp. 212 
Poroz mz.-der ze'amet ve timar-ı sp. 135 
Cema'at-i Çeltükçiyan-ı Enhar-ı Kaza-yi Yenice-i Vardar 
Bir Nehr-i Pınarbaşı Çeltükçi Müslim hn. 30 
Çeltükçi Müslim bive 4 
Bir Nehr-i Sarı Kadı Çeltükçi Müslim hn. 23 
Bir Nehr-i Kapiyani ma'a mücerred 
Çeltükçi gebrân hn. 39 
Çeltükçi gebrân mcr. 7 
Bir Nehr-i Karye-i Korova ma'a mücerred ve zevayid 
Çeltükçi gebrân hn. 69 
Çeltükçi gebrân bive 3 
Bir Nehr-i Belo-Çerkovo Çeltükçi gebrân hn. 37 
Çeltükçi gebrân bive bir 
Bir Nehr-i Piskopiya 109 12 ma'a ve zevayid mücerred 
Çeltükçi gebrân hn. 109 
Çeltükçi gebrân bive 12 

100 
11. Yenice-i Vardar 

Nefs-i Vodena nf. 1 4 
Eflah k -. Vakıf 2 19 004 137 
Bulgar k -. Vakıf 55 2 7756 
Hisar Begi k -. Vakıf 59 3 7947 
Obriçe k -. Vakıf 12 2 2 1896 
Karyotine k -. Vakıf 111 13 2582 8 
Burgaz k -. Vakıf 62 15 9680 
Çekre k -. Vakıf 21 7 3609 
Eftelye k -. Vakıf 44 6 14401 GÜMÜİCİNE
MÜSLÜMAN-1867-MÜSLÜMAN BEKAR-632-GAYRİ MÜSLÜM-1503-GAYRİ MÜSLÜM BEKAR-169
YENİCE İ KARASU
 MÜSLÜMAN-2299-MÜS.BEK.1054-GAYRİ MÜS-1837-GAYR.MÜSL.BEK.-200
DRAMA
MÜS-1183-MÜS.BEK.699-GAYR.MÜSL.4866-GAYR.MÜSL.BEK.-1498
ZİHNE
MÜS.510-MÜS.BEK.245-GAYR.MÜSL.7008-GAYR.MÜSL.BEK.1124
NEVROKOP
MÜSL.1420-MÜSL.BEK.912-GAYR.MÜSL.9743-GAYR.MÜSL.BEK.1389
TİMUR HİSAR
MÜSL.367-MÜSL.BEK.202.GAYR.MÜSL.4573.GAYR.MÜSL.BEK.803
SİROZ
MÜSL.638-MÜSL.BEK.293-GAYR.MÜSL.6519-GAYR.MÜSL.BEK.1314
SELANİK
MÜSL.3477-MÜSL.BEK.1140-GAYR.MÜSL.14083-GAYR.MÜSL.BEK.2795
SİDRE KAPISI
MÜSL.47-MÜSL.BEK.22-GAYR.MÜSL.847-GAYR.MÜSL.BEK.151
AVRAT HİSARI
MÜSL.584-MÜSL.BEK.345-GAYR.MÜSL.4570-GAY.MÜSL.BEK.1351
YENİCE İ VARDAR
MÜSLÜMAN-1200-MÜSLÜMAN BEKAR.453 (MÜSL.BEKARLARDAN- 224 KİŞİ NOTYA KÖYÜNDEN) -GAYRİ MÜSLÜM..7798-GAYRİ MÜSLÜM BEKAR-1559-( KARACAOVA KÖYLERİ  VE VODİNA  YENİCE VARDAR DA GÖZÜKMEKTE
KARAVERYE
MÜSL.345-MÜSL BEK.28-GAYR.MÜSL.7442-GAYR.MÜSL.BEK.1415
SERFİCE
MÜSL.138-MÜSL.BEK.7-GAYR.MÜSL.4664-GAYR.MÜSL.BEK.1065
AŞTİN
MÜSL.156-MÜSL.BEK.15-GAYR.MÜSL.6232-GAYR.MÜSL.BEK.2886
KESTERYA
MÜSL.159-MÜSL.BEK.20-GAYR.MÜSL.4647-GAYR.MÜSL..BEK.1613
BİHLİŞTE
MÜSL.234-MÜSL.BEK.54-GAYRİ MÜSL.3267-GAYR.MÜSL.BEK.1268.yörükler
GÜMÜLCİNE VE İŞKEÇE- 1041
DRAMA-457
ZİHNE-500
TİMURHİSAR-28
SİROZ-97
SELANİK-9022
AVRAT HİSAR-36
SERFİCE-162
YÖRÜK TOPLAMI-11.343

TOPLAM 1200 453 7798 1559 430 930402 

OSMANLI 1910 YILI KARACAOVA (KARACAABAD) (NÜFUS SAYIMI
MÜSLÜMANLAR - 23.842
ATAERKİL(Yunan) - 3,332
ROUMONİSTES(romen-ulah) - 57
EXARCHİKOS (makedon) - 5.349 
CHRİSTİON KIPTILER(Hiristiyan çingene) -728
TOPLAM - 33.308
hilmi paşa tarafından yapılan sayım

gayri müslüm nufusun azalma sebebeplerinden bir örnek

YUNANİSTAN ve EGE MAKEDONYASI
 Yunanistan bu bölge üzerine yapılan 1913 tarihli Bükreş anlaşmasıyla sahip oldu. Yunanistan bu bölgeyi elinde tutabilmek, başka milletlerin bölgeyi ele geçirmesini engellemek için buranın öncelikle Yunanlaştırılması gerektiğini düşünmekteydi. Makedonlar, Yunanlılar tarafından unutulmuş halk olarak tanımlandı. 1913 yılına kadar bölgede Makedonlar fazlayken Balkan savaşları sonrası yapılan nüfus sayımlarında Makedonlarda azalma olmuştu. Özellikle Yunanistan tarafından Makedon halk Bulgaristan’a 1913-1923 yılları arasında göç ettirilmiştir. Bu bilinçli yapılan iskân politikasıyla Ege Makedonya’sının etnik yapısında Makedonlar azalarak azınlık konumuna geçmişlerdir.
....... vi TABLOLAR LİSTESİ ..................................................................... viii BÖLÜM I: GİRİŞ: KAYNAKLAR .................... .............................. 1.1 Tahrir Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi kaynağı olarak kaydeder ..... Paşa Sancağı 1.2 Defterleri Sol - Kol bölge .............................. 1.3 Bu çalışmada kullanılan Defter: 167 Numaralı Defter-i Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili .................................................................. 10 BÖLÜM II: Rumeli'de Osmanlı fetihlerine ...................... 12 Gelibolu ve Trakya'da 2.1 Erken Kampanyalar ..... ..................................... 12 2.2 Edirne (Edirne), 1361 Fethi ................................. 152.3 Via Egnatia bölgesinde Fethi ................................... 16 BÖLÜM III: COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK YAPISI BÖLGEDE ...................................... ................................................ 19 Bölgede 3.1 Coğrafi koşulları ........................................ 19bölgede yaşayan 3.2 türleri ................................................. ... 21 BÖLÜM IV: IN DEMOGRAFİK DURUM 28 4.1 için Yörükler gelişi Sol - Kol bölgesi ............................... 28 yerleşen 4.2 Türk grupları Sol - Kol bölge ............................ 31BÖLÜM V: SOL - KOL 1.530 YÖRESİNDE ....................................... ...... 45 5.1 İdari Yapısı ............................................. ................ 45 5.2 1530 yılında Demografik durum ............................................... .. 47 vi5.2.1 Kentler ................................................................ 47 5.2.2 Kırsal ........................................................ 51 BÖLÜM VI: SONUÇ ........................................................ 55 KAYNAKLAR ............................................................. ............ 58EKLER A. MAP 1 - IN YÖRÜK NÜFUS SOL - KOL Kazaz ............................................................................. 62 B. MAP 2 - Yörükler İKAMETLERİ HANGİ KÖY BAZI GÜMÜLC NE, YEN CE-KARASU VE BÖLGELERİNDE DRAMA BÖLGELER .............................................................. 63 C. MAP 3 - Yörükler İKAMETLERİ HANGİ KÖY BAZI SERF ÇE VE AVRET-H SARI VE BÖLGELERİNDE ................................................................................ ....... 64 D. TD IN YERLEŞİM YAPISI. 167 ........................ 65 vii TABLOLAR LİSTESİ TABLO 1. Dağlık ve düz bölgeler arasındaki ekonomik fark ... 43 TABLO 2.Yerleşimci sayısı Sol - Kol bölge ........................... 51 viii BÖLÜM GİRİŞ: KAYNAKLAR Osmanlı sosyo-ekonomik tarihin kaynağı olarak 1.1 Tahrir kayıtları fetih sürecinde Osmanlı devlet tarafından takip genel desen klasik dönem bilgi almak için askeri önce ve sonra alanın koruma altına alınması oldu hakkında Bir bölgede genel mali yapısı. Bu süreçte, zaten var olanmali yöntemleri fetih ilk yıllarında yürürlükte tutuldu. Sonraki yıllarda ekonomik kaynakların ve diğer bazı ayrıntılı bir inceleme için zaman vardı mali yönetimi ile herhangi bir ilişkisi içinde olabilir elemanları. Bu, ne beklenebileceği gibi, Osmanlı vergi sistemlerinin uygulama tanıtımı neden henüz, alanı bir önceki gümrük ve uygulamaları dikkate alınarak, bir nokta genişleyen Osmanlı Devleti bu yana şaşırtıcı olmamalıdır kazanmak isterim destek yeni fethedilen topraklar 'halk ve askeri elit groups.1 birbölgenin kaynaklarını ve diğer bazı mali detayları incelenmesi anlamına bir alanda timar sisteminin kurulması. Bu küre içinde, Tahrir kayıtları vardı genel anlamda 17. yüzyıla 15. sırasında yapıldı kayıtları her biri hakkında mali verileri dahil Timar arazi sistemi vardı bölgelerde vergi mükellefi, gelen vergi miktarı ve tür bölgelerde bu insanların yaşadığı, ve arazi ve holder.2 imparatorluğun bürokratik yapının tür bir tutmak zorunda incelenmesi vergi değil, aynı zamanda belirlemek için sadece bu bilgilerin kaydını bu vergilerin kaynakları ve devamı sağlamak için. Bu anlamda, bir çok önemlidir vergi sistemi ve köylülerin toprak sahibi korumak ve bürokratik önlem taxation3 durumunu belirlemek için. açısından değeri ve bu kayıtların sorunlu yönü geçmeden önce tarihçiler için metodoloji, olurdu süreci söz faydalı Tahrir baskısı kısaca böylece doğanın bir görüntü oluşturmak için olarak kaydeder. Ilk adımı tutmak Tahrirlerinin belirli bir mevcut ve olası gelir kaynakları belirlemektir bölgesi.Sancak bir Tahrir kayıt kapsamındaki idari birim oldu. Valisi bu birim de kendi sancak içinde timarlı sipahileri komutanıydı sancak beyi oldu H. , Studia Islamica nalcık, "Fetih Osmanlı Yöntemleri". II, 1954, s. 103. nalcık formüle ve resimleri denemesinde fetihler süreci ve söz ederken vergilendirme yönteminin bu noktada vurgular 'kademeli fethi', yani hükümdarlık üzerinde. Ayrıca, bu işlem Fekete bahseder. L. Fekete. "Türk Vergi Tahrirleri "Trans. Sadrettin Karatay. Belleten Vol. 11, 1947, s. 299. 2. Mehmet Öz. "Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler", Osmanlılarda Bilgi ve statistik, ed.H. nalcık-Ş. Pamuk, Ankara, 2000, s. 18. Yazar "Osmanlı nalcık tanımları iyi bir baskı yapar L. Fekete Fethi Yöntemleri ",. "Türk Vergi Tahrirleri" ve Kaldı-Nagy "nin Yönetim Sanjaq Kayıt ". Bu timar sistemi Anadolu, uygulandı burada belirtmekte yarar olabilir biz Osmanlı bu bölgelerin tahrirlerin var ve bu yüzden, Balkanlar, Irak, Suriye, Ürdün ve Filistin bölgelerinde devlet. Yani, timar merkezi hükümet hangi mali ve askeri sistemin adıydı düzenli askerlik karşılığında belirli bir bölgede vergi toplama hakkı verildi. Halil nalcık, "Giriş", 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i anadolu Defteri, Ankara, 1993, s. 2. onun il idari görevleri ile bağlantılı.Tahrir kaydı süreçti tîmârs en tahsis düzenleyen ve belirlemek amacıyla gerçekleşti. Merkezi hükümet subay soruşturma bu işlem için Emin adlı atandı. birlikte Emin ile, aşağı veri belirterek bir Katib vardı. Onlar eşlik etti , yerel mevzuat memuru (kadı) tarafından. İhtiyaç halinde, silahlı askeri birliklerin bir grup onlara katıldı. Tahrir Konsey, ekimi için arazi hakkında bilgi toplananüzüm bağları, erkek vergi ödeyen nüfus ve vergi ile bağlantılı olarak bu verileri. Daha sonra, onların belirtilen sürelerde imparatorluk belgeleri gördükten timar sahipleri ile bir araya geldi durumu ve herhangi bir olsaydı onlar zevk ayrıcalıkları. Bir sonraki adım oldu onlar güncel bilgiler ile önceki kayıtların karşılaştırılması ve çek toplandı. Bunu yanı sıra, komite vardı tüm yetişkin erkek ve oğulları gördüm şahsen, ergenlik. Soruşturma süreci sonucunda, koleksiyonları iki çeşit çıktı. Bu mufassal-ayrıntılı-ve olan icmali-özet-. Ayrıntılı versiyonu esas amaçlayan bölgede toplanan bütün verilerin derlenmesi alanın yürütme resim yansıtmaktadır. Yerleşim, arazi tipi ve miktarı-, yetişkin erkek nüfusun, ve bunlara ilişkin vergiler dahil edildi. Özetini tipitoplama nedenle belirtilen, bölgede tîmârs dağılımı ile ilgili olduğunu , oradan tahsil edilecek gelir miktarı ve yerleşim adlarınırevenue4 toplamak kişi. Böyle bir karakter ve yapı Tahrirlerinin için paha biçilmez bir kaynak göstermektedir Osmanlıcılar.Ömer Lütfi Barkan değeri dikkat çekmek için ilk tarihçi oldu H. nalcık "Fetih Osmanlı Yöntemleri", s 110-11. Burada, ben nalcık genel kullanımı yaptık o içeren 1.575 ilan tarihli iki kararname uyarınca formüle bu tahrir sürecin anahat Doğu Anadolu illerinde Tahrir yetkilileri için talimatlar. Bu söz önemlidir nalcık en Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i o ayrıntılı bir desen veren girişinde Arvanid . tahrir defterleri ve Tahrirlerinin ve işlevleri kullanılan temel terimlerin ve 1940s5 bunların önemi .Defterleri üzerine yaptığı çalışmalar ve çalışmaları sonuçlandı gerçeği 1980'li yıllarda, yüksek lisans ve doktora çoğu. tez okuma ve dayanmaktadır Ancak them.6 analizi, Osmanlı çalışmalarda Tahrirlerinin getirilmesi bazı getirdi son yıllarda çok tartışılmıştır kaynağı olarak kendi karakteri ile ilgili problemleri yıl. Geniş bir görünüm olarak, resmi bu tip verilerin çeşitli ve kapsamı belgeler alanında anlaşmazlık kaynağı olmuştur. İki temel vardır , söz konusu defterleri yönlerini. Bir demografik, diğer bir ekonomik ya da mali-,. ve metodolojik sorunlar yaratan iki yön vardır Bu bağlamda, sorunu demografik boyutu dikkate almak gerekir belgelerin niteliği açısından. 7 Bu bu belgelerin olduğunu bir sır değil mali nedenlerle kaydetti. Diğer bir deyişle, ekonomik kaynak ve girdileri kendi tesisleri. Yani, akılda bu gerçeği ile yapılacak olan. "Okuyan herkes gibi bu alanda bilir, bir nüfus sayımı değil tahrîris ve çeşitli nedenlerle, büyük bir miktarda nüfus (askeri kadın, çocuk,) kayıt dışında. "8 Ancak, böyle bir doğa Tahrirlerinin tüm değil zaman tarihçiler tarafından altı çizili, hatta bir aykırı algılanmaktadır anlamda. Barkan iddia bu kayıtların hane veya vergi-basit numaralandırma değildir " mükellefleri. İlk olarak, onlar tüm sistematik bir nüfus sayımı teşkilimparatorluğun nüfus (sadece Mısır, Kuzey Afrika ve Hicaz hariç) ayrıntıları zenginliği ile bir istatistik ruhu içinde yürütülen ve bu nedenle kendi bakış açısından değeri tarihsel demografi çok büyük. "9 Fatma Acun. "Osmanlı Tarihi Araştırmalarının Genişleyen Sınırları: Defteroloji", Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi, vol. 1, 2000, s. 319. Erhan Afyoncu, "Türkiye'de Tahrir defterlerine Dayali Olarak hazirlanmis Çalışmalar Hakkında Bazi Görüşler ", TALID 1, 2003, s. 267. Öz, "Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler", s. 24. Öz, "Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler", s. 25. 9 Ömer Lütfi Barkan, Ekonomik Tarihi Çalışmaları "Osmanlı Mali Araştırmaları Araştırması" Ortadoğu. ed. MACook. 1970, Oxford, s. 106. o böyle ayrıntılı kayıtları ifade ederken organizasyon yapısı nedeniyle olan ve empire10 tutumu, kolayca bu Barkan kuşkusuz doğru kabul edebilir. Ancak, "sistematik nüfus sayımı" olarak Tahrirlerinin onun algı karışıklığı bir nokta gibi görünüyor. Bu iddialara karşı ana argüman olarak kişilerin isimlerini gerçeği olabilir Defterleri böyle bir amaç için kayıtlı değildi. Onlar yüzünden hem bahsedildi ekonomik kayıt gibi bir zorunluluk kaçınılmaz kadar çıkıp olurdu aslında için değerleri ve kaynakları Defterleri-yana bir bu kaynakları belirtmeniz gerekir ya da bu şekilde-ve muhtemelen ince bir devletin organizasyonu. Bu anlamda, girdileri nedeni nüfusu saymak olmadığını bilerek bize yol Tahrirlerinin böyle bir algı kaçınmalıdır. Barkan savunarak devam ediyor "Osmanlı kayıtları aslında nüfusun sistematik sayım sonuçlarını düzgün içermektedirler idam ... veri oldu bilgi vermek amacıyla gerçek istatistikleri imparatorluğun bütün idari ve organizasyon için temel. "11 Tahrirlerinin olan değil censuses12 ama yine de çok değerli demografik verileri içerir. Bu önemli olduğu ortaya çıkmıştır Tahrirlerinin değerlendirilmesinde noktası. Bu kayıtların sadece vergiye tabi dahil olması Hâne (ev) bir zaman dilimi içerisinde erkek yetişkin başka bir sorun teşkil etmez. Kayıt verilen sayılar arasında değişen katsayılı çarpılır bazı genel tahminler, ayrıntılı matematiksel uygun olarak 2,7 7 ila 10 Barkan, "Osmanlı Mali Araştırmaları Araştırması", s. 103. 11 Barkan, "Osmanlı Mali Araştırmaları Araştırması", s. 107. 12 Öz. "Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler", s. 24. Ayrıca, Fatma Acun algısı üzerine dokunur Bu alanı içinde Barkan yönlendirilir eleştiri belirten bu anlamda tahrirlerin. Acun. "Osmanlı Tarihi Araştırmalarının Genişleyen Sınırları: Defteroloji ". Ayrıca, Kemal Çiçek dikkatimizi çekiyor tahrirlerin böyle erken bir görünüm benzer bir yolu aşağıdaki tarihçiler neden olması. Kemal Çiçek,"Osmanlı Tahrir Defterlerinin Kullanımında Görülen Bazi Problemler ve Arayışları Metod", Türk Dünyası Araştırmaları vol. 97, s.95. Lowry kesinlikle aynı zihniyet ile Barkan ve tarihçiler eleştiriyor belirten nüfus sayımı olarak tahrirlerin tedavisinde sorun bu mücadele "ham gelen nüfus istatistikleri ayıklamak için Hâne veri onlar [tahrirlerin] sağlamak "simya, yani uygulama" olduğunu., çalışıyor "metalleri altına çevirebilen açın. Heath Lowry, Defterology Çalışmaları: On Beşinci ve Onaltıncı Yüzyıllarda Osmanlı Derneği, stanbul, . 1992, s.13 hesaplamalar, ve modern demografik nüfus sayımı ve istatistiksel methods.13, aslında, Yani noktası hangi Tahrir bilinmezlik çeşit kalır kaydeder. Doğa Rulman mali kayıtlar ve kendi güvenilirlik ölçüde olarak ve temel karakter demografik yönlerini maruz kalma, bir tanesi değerli eserler ortaya çıkarabilir. Demografik değişimler, nüfus ve yerleşim yapıları ve hareketleri, köy büyüklüğü, kasaba ve şehirler ve gayrimüslimlerin ve Müslümanların oranı arasındadır temel konular ve üzerindeki mevcut veriler kullanılarak analiz edilebilir sorunları Bu demografik açıdan ana soru gibi görünüyor settlements.14 nüfusu Tahrir çalışmaları değil Bu yararlı ya da değil, hangi şekilde onlar koymak olup olmadığını verimli kullanımı. Sayıda nüfus belirlenmesi açısından, Tahrirlerinin ortaya olmayabilir durum. Diğer bir deyişle, bu Tahrirlerinin tam belirlemek için mükemmel değildir söylenebilir nüfusa. Böyle bir durumda iyi bir iyi örnek üzerinde Barkan araştırma olan Braudel'in çalışmaları ve paralel olarak on altıncı yüzyılda imparatorluğun nüfus Akdeniz Havzasında kimlik.Yaptığı çalışmada, Barkan sonucuna gelir % 60 ölçüde 16. yüzyılda Osmanlı nüfus bir çiçek olduğunu. Tahrirlerinin çalışma ile elde edilen bu sonuç için daha sonra kanıtladı oldu nalcık tarafından çok aldatıcı ve yanıltıcı ve Issawi15. Cook başka tarihçi olan demografik amaçlı Tahrirlerinin kullanılır. Eserinde, o olup olmadığını tartışıyor Aslında 16. yüzyılda Anatolia.16 içinde "nüfus baskısı", bu bir tür olduğunu 13 Acun. "Osmanlı Tarihi Araştırmalarının Genişleyen Sınırları: Defteroloji", s. 324. 14 Öz."Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler", s. 24. 15 Çiçek, "Osmanlı Tahrir Defterlerinin Kullanımında Görülen Bazi Problemler ve Arayışları Metod", s. 97. Ayrıca Acun, "Osmanlı Tarihi Araştırmalarının Genişleyen Sınırları: Defteroloji", s. 325; Feridun M.Emecen, "Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Osmanlı Tahrir Defterleri" Tarih ve Sosyoloji Semineri 28-29 yılında Mayıs 1990, Bildiriler. s.146. 16. MA Cook, Kırsal Anadolu 1.450-1.600, Londra, 1972 yılında Nüfus basınç. issue.17 burada işin alaka Barkan çalışmaları geliştirilmesi değil , sorunun bulguları veya analiz, ancak algı hangi Cook çalışmasında kabul etti. .18 "araştırma tüm sonuçları belirsiz olan" iki temel vardır gerçeği vurgular demografik kaynağı olarak Tahrir kayıtlar kullanılarak puan. Birincisi olmasıdır bu kayıtların "en" sayısal veri ile nüfus yapısı ve hacmi ortaya Başka bir deyişle, cover.19 dönemlerde, Tahrirlerinin ortaya mutlak girişleri değildir bütün resmi. Ancak, onlar içeren en az sayısal verilerle bir fikir vermek. Için bu nedenle, nüfus hesaplamaları ve bunları göz ardı hiçbir anlamı yoktur bu ile ilgili olarak çalışmaları. Ayrıca, "tahrir defterleri bize eşsiz veri sağlamak 15. yüzyılın ikinci yarısında ve potansiyeli hakkında 16. yüzyılda sancak nüfusu, dini ve mesleki yapı, bir yetişkin erkeklerin kategorilerinin uygun olarak çeşitli birçok sancak arazi intifa ve medeni durum, her hane ", 20 intifa arazi ortalama tutar. Birçok tarihçi kabul İkinci olarak, üzerine, bu Tahrirlerinin bir dizi kayıtlı olduğunu akılda tutmak önemlidirsancak en needs.21 Bu gerçek kılan uygun olarak çeşitli dönemler mümkün olan nüfus desen ve onlar takip oranları gözlemlemek. Tahrir kayıtları Osmanlı sosyo-ekonomik için önemli bir kaynak teşkil Türkiye ve çeşitli arşiv ve kütüphanelerde yaklaşık 1850 hacimli çalışmalar 17 Oktay Özel, "16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Anadolu'da Nüfus Değişiklikler: 'Demografik Kriz' Tartışmaları "IJMES vol . 36, 2004, s. 184. 18 Mehmet Öz tırnak Cook'un yazısında Kırsal Anadolu'da 1.450-1.600 Nüfus Basınç ve ben var burada kullanılan. 19. Öz. "Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler", s. 25. 20. Öz. "Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler", s. 27. 21. Öz bakın. "Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler"; Barkan, "Osmanlı Mali Araştırmaları Araştırması";Acun. "Osmanlı Tarihi Araştırmalarının Genişleyen Sınırları: Defteroloji"; Heath. W. Lowry, yapılan çalışmalar Defterology: Osmanlı Toplum On Beşinci ve On Altıncı Yüzyıllarda

aştırmacılar vurguluyor nedeni budur bir olarak Osmanlı hükümeti, bürokrasi, siyaset ve sosyal yapı görmelisiniz whole23.Bu devletin birçok açıdan ipuçları veya bilgiler vermek, böyle bir ihtiyaç hissedilir. Tahrir kayıtları doğası ve yapısına göre, metodolojik sorunları ve karışıklıkları çok daha Tahrir çalışmalarının demografik açıdan hissettim bulunmaktadır. Bunun için bir neden, bir çok iyi bir denge temel noktasıdır, ve bu soruyu anlamak için kaynak ve onun karakteri hakkında işaretleri diğer ile birlikte akılda doğmuş olmalıdır metodolojik desen. Paşa Sancağı olan Defterleri Sol - Kol bölgesinde 1.2 vardır Paşa sancağı bir Tahrir kayıtları bir dizi Sol - Kol bölge hem de mufassal ve icmali. Bu isimleri ve özellikleri söz önemlidir sayılı benim Tahrir kayıt kullanmanın nedeni vurgulayarak açısından mufassal olanlar bölge için 167. Aşağıda söz olanlardan birden fazla dahil olanlar bir Kaza Sol - Kol . region24 22 Halil nalcık, "Giriş" 438 numarali Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530).Ankara, 1993, s. 1.. 23 Fatma Acun İlber Ortaylı bu hesap verir, "nalcık'la Söyleşi", Tarih ve Toplum, vol. 103. Acun. "Osmanlı Tarihi Araştırmalarının Genişleyen Sınırları: Defteroloji", s. 331. 24 167 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri (937/1530) - Ben, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara 2003. s. 9. Defterleri hakkında tüm detayları diğer tüm tahrir kayıtları listeler bu yayının tanıtımı alınmıştır Burada sözü . liva ve bu defter dahil kazalarının Bu yıl 869 Hicri olan: BOA, TD 3. Bu 490 sayfa vardır ve bazı eksik vardır sayfaları. Bu şunları içerir Sol - KolTimurhisar, Nevrekop, Siroz, Zihne, ve: Kazaz Drama25. BOA, TD 7: Bu yıl 883 Hicri olduğunu. Bu 646 sayfa vardır ve bazı eksik vardır sayfaları. Bu şunları içerir Sol - Kol : Kazaz Yenice -i Karasu, Drama, Zihne, Siroz, Nevrekop ve Selanik. defter sayılı çünkü birlikte burada bahsedilecektir: BOA, TD 403 ve 374 görünüşe göre defter 403 bir parçasıdır 374 olarak BOA ve editörler tarafından kaydetti. Yılı Defterleri 936 Hicri olduğunu. Birlikte 1.219 sayfalarıdır. Her iki bazı eksik sayfa var. Ayrıca,defter 403 sırayla bağlı değildir. Bunlar şunlardır Sol - Kol Dram,: Kazaz Zihne, 'Avrat-Hisarı, Nevrekop, Timur-Hisarı, Siroz, Sidre-kapsi. Karşılaştırıldığında, kolayca bu iki Defterleri 167 sayılı defter en mufassals olduğu söylenebilir. Ancak, ne bunları kullanarak bizi uzak tutar eksik Kazaz olduğunu. Defterleri her ikisine de sahip yaklaşık sadece yarısı Sol - Kol Kazaz. Bu durum sadece genel bazı ortaya koyabilir bölgede desen. Yani, bu iki Defterleri özelliklerine yapmaktan bizi engellemekbunların kullanımı ve bu araştırmanın kapsamının genişletilmesi gelen. BOA, TD 424: Bu yıl 936 Hicri taşımaktadır. Bu 948 sayfa vardır ve bazı eksik vardır sonunda sayfaları. Bu şunları içerir Sol - Kol : Kazaz Yenice -i Vardar , Kara-ferye, Serfiçe, Kestorya ve Bihlişte. 25 BOA alınan veriler. TD. 3 ve BOA. TD. Bu çalışma kapsamında 7 Evgeni Radushev, alınan Pomaklar, Isis, Sofya, 2005. BOA, TD 433: Bu yıl 936 Hicri taşımaktadır. Bu Eksik sayfaları olmadan 1.061 sayfası vardır. Buaşağıdakileri içerir Sol - Kol Kazaz: Gorice, Bihlişte, Kestorya, Serfiçe, Kara-ferye, ve Yenice -i Vardar . BOA, TD 986: Bu tarihsiz olduğunu. Bu 298 sayfa vardır ve bazı kayıp sayfaları vardır başında. Bu şunları içerir Sol - Kol Kara-ferye, Serfiçe ve Astin:. Kazaz 1.3 Bu çalışmada kullanılan Defter: 167 Numaralı Defter-i Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Bu çalışmada çalışma esas dayanmaktadır 167 Numaralı Defter-i Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili. Bu defter seçmenin sebebi, bütün bölgeyi kapsayan bir Sol - Kol Paşa Sancağı değildir. Bu bölgenin tüm Kazaz içerdiğinden, bu bize sağlar Yörük yerleşim ve askeri ve sivil açısından bölgenin genel bir resim vermek bölgede askeri ekonomik faaliyetler. 167 Numaralı Defter-i Muhasebe-i Vilayet-i Rum -ili muhasebe biridir kapsadığı bölgenin tahrir defterleri özetidir Defterleri. Tarzı bu defterlerin derleme them26 mahsustur.Tüm kazalarının genel toplamları olan kayıt başından verilen. Bu aslında durumu görmek için bize sağlar geniş bu bölgelerde.Bu muhasebe defterleri icmals benzer olsa da, onlar 26 Halil nalcık, "Giriş", 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, s. 5. Getirilmesi ise bu yayın, nalcık muhasebe defterleri genel özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verir. 10 sancak icmals farklıdır. Onlar elde edilir verileri içerir mufassals. Onlar composition27 açısından özetleri anlamına gelir. Onlar yazılır gelir gider arasındaki dengeyi görme amacıyla. Diğer bir deyişle, muhasebe amaçlı uyulur. Bu muhasebe denir neden Aslında olmasıdırDefterleri. Onlar vergi gelirlerinin özetidir. Isimler dışında ihmal nedeni budur seçkin hass girişleri. Ayrıca, Vakıflar ve mülks sahiplerinin isimleri ile birlikte yazılır. gibi geniş kapsamlı bir muhasebe defterleri bir derleme daha sonra yukarı verildi. 1530 yılında derleme ilk ve son one28 gibi görünüyor. toplam Defterleri bu tür altı ciltlik vardır. Yani, onlar 438 olan Numaralı Defter-i Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu (BOA tarafından iki cilt olarak yayınlanan), 166 Numaralı Defter-i Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu, 387 Numaralı Defter-i Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum, 998 Numaralı Defter-i Muhasebe-i Vilayet-i Diyarbakır, 167Numaralı Defter-i Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili (BOA tarafından iki cilt olarak yayınlanan), 370 Numaralı Defter-i Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili. 27 Halil nalcık, "Giriş", 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, s. 6. 28 Halil nalcık, "Giriş", 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, s. 6. 11. BÖLÜM Rumeli'de Osmanlı fetihlerine Gelibolu ve Trakya'da 2.1 Erken kampanyaları Gelibolu ve Trakya bölgenin fethi bir ilk rol kaplar coğrafi Balkanlar'da Osmanlı devletinin genişlemesi. Bu kadar dikkat etmek önemlidir "İzmir deniz seferleri onun ile Trakya'ya yapmak için kullanılan Aydınoğlu Umur Bey, 1.329 ve 1344 y arasındaki filo, Balkan hazırlanması ilk büyük gazi bey olan 29 fetihler ". 1.345 civarında Karesi emirlik ilhakı Osmanlılar verdiEdremit ve Kapıdağı Körfezi arasında bölgesi. Bu Osmanlı karşı karşıya geliyordu Bu ilhak genişleme çok önemlidir Europe.30 yılında Bizans toprakları ile toprakları Trakya ve Osmanlılarda almak için etkin olduğu Balkanlar doğru Osmanlıların Trakya toprakları physically.31 temas 29 Halil nalcık , Osmanlı Medeniyeti, Ankara, 2003, s. . 62 30 Mehmet nbasi, "Balkanlarda Osmanlı Hakimiyeti ve skan Siyaseti" Osmanlı vol.1 yılında, Ankara, 1999, s.155. 31 Metin Kunt, Türkiye Tarihi 2: Osmanlı Devleti 1300-1600, stanbul, 2002, s.41. 12 Kantakuzenus aile ile Osmanlı ittifakı belirleyici oldu Bu Osmanlılar aktif olduğu 1.345 yana oldu sonra on.32 gelen genişleme faktörü en aileleri arasında çatışma Cantacuzenus.33 bir müttefiki olarak bölgede Kantakuzenus ve Palaiologos açtı Avrupa topraklarında ilk Osmanlı varlığı 1.352. Bu arada John V Palaiologos, Bulgar ve Sırp güçleri tarafından desteklenmiştir Osmanlılar, Matthew Kantakuzenus, Bizans İmparatoru oğlu desteği vardı Edirne yakınlarındaki çatışmada. Osmanlılar kuvvetlerin komutası altında olan Süleyman Paşa, ve sayıları yaklaşık on thousand34 oldu. Çatışma sonucu iki Bizans aile arasında Osmanlı ve Sırplar tarafından belirlenmiştir. Yılında 1352 sonuna doğru Didymoteikhos yakın savaş, Sırp ile birlikte zorlar Bizans, Osmanlı güçlerinin önceden sonucunda ağır yenilgiye uğratıldı ise Bulgarlar withdrew35. Bir Sırp gelen Edirne ve Trakya tasarruf anlamına geliyordu iki families36 arasındaki mücadelenin bitiş yanında işgali. Bu ilk kendinden oldu Yine Avrupa lands.37 Osmanlıların yeten başarı, gerçek kazanç bu mücadelede Osmanlılar Tzympe Kalesi'nin yakalama oldu. Sırasında 1352 yılında Kantakuzenus tarafında Sırplar ve Bulgarlara karşı kampanya, Süleyman Paşa Gallipoli.38 doğu kıyısında bulunan kale aldı O kalesi takviye ve gelecek için "bir köprü haline kale döndü" 32 Feridun Emecen , Osmanlı vol "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Fetret Dönemine". 1, s.23. Halil nalcık, "Rumeli" EI. 33 M. nbaşı, "Balkanlarda Osmanlı Hakimiyeti ve skan Siyaseti", s.155. 34 Georg Ostrogorskiy, Bizans Devleti Tarihi, çev.Fikret Işıltan, Ankara, 1981, s. 487. Ostrogorskiy notları Gregoras III onun kronik on iki bin Osmanlı kuvvetlerinin sayısını verir.35 G. Ostrogorskiy, Bizans Devleti Tarihi, s. 487. 36 H. nalcık, Osmanlı Medeniyeti, s. 66. 37 F. Emecen, "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Fetret Dönemine", s.23. 38 Halil nalcık, Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ 1.300-1.600, Londra, 1994, s. 9. Ne Halil nalcık diyor Süleyman Paşa Sırplar (H. nalcık, karşı savaş sırasında zorla bu kale ele olmasıdır "Gelibolu" EI). Ayrıca Cantakouzenos kale arka (H. nalcık, "Osmanlı talep olduğunu kaydetti Tarihine Toplu Bir Bakış "olarak Osmanlılar vol.1, s. 62). 13. conquests39. Bu kalenin fethi Osmanlı region40 yerleşmek sağladı. Bu arada, Kozludere de Süleyman Paşa açılış sonucunda Bolayır fethi Avrupa kıyısında place41 aldı. Bu Osmanlılar vardı vurguladı çözüm için bölge. 1.354 1-2 Mart, güçlü bir deprem Gelibolu ve vurdu çevresi. Bu Gelibolu kale ve üzerinde önemli bir hasara yol etrafında kaleler. Osmanlı kuvvetleri bu kullanımı ve işgal them42 yaptı. Süleyman "... kale tamir ve sıkıca, Anadolu'dan asker ile garnizon Avrupa topraklarında Osmanlılar kurulması "43. Ilk olacak Gelibolu, Rumeli'de Paşa Sancağı merkezi, geleceği için Süleyman Paşa'nın üs olarak kullanılmıştır Thrace44 askeri operasyonlar. Avrupa topraklarında Bu hızlı Osmanlı genişleme bir dizi durduruldu 1357 olayları.Phokaia bazı Bizans korsanlar Orhan'ın 12 yaşındaki oğlu aldı tutuklu olarak Halil. Genç prensin kaçırmaya arasındaki ilişkiyi tersine Osmanlı ve Bizans. Orhan John V Palaiologos yardım, talep ettiğiniz koşullar ile iki taraf arasında imzalanan bir anlaşma ile sonuçlandı Osmanlı edilecek gemilerin masrafları ödemek, Bizans toprakları saldıran bırakacaktı Halil kurtarmak için gönderilen, Bizans tüm borçlarını feragat ve destekleyen durdurmak Kantakuzenus hanedanı. Atından düşen tarafından 1357 Süleyman Paşa'nın ölümü Osmanlılar için diğer olumsuz olay oldu. Onun yerine, Şehzade Murad gönderildi onun lala Şahin ile birlikte bölgede. Ancak, Osmanlılar bölgede aktif değildi 39 H. nalcık, Osmanlı Medeniyeti, s.62. 40 H. nalcık, Osmanlı Medeniyeti, s.62. 41 H. nalcık, Osmanlı Medeniyeti, s.62. 42 H. nalcık, Osmanlı Medeniyeti. s.62. F. Emecen, "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Fetret Dönemine "s.23;. S. Shaw, Osmanlı mparatorluğu ve Modern Türkiye s.38 43 H.nalcık, Klasik Çağ, s.9. 44 H. nalcık, "Gelibolu" 14 Halil yıllara kadar 1359 Eylül ayında kaydedin. Hareketsizlik Bu iki yıl kullanıldı gelecek conquests45 hazırlıkları. 2.2 Edirne (Edirne), 1361 Fethi yıl 1.359 işaretleri Trakya'da büyük hareketin başında Edirne yakalama neden olacaktır. nalcık alınan tüm adımları vurguluyor 1359 1361 baharında kendi gelen Edirne ayırma amacıyla vardı neighborhood46. Bu plan uyarınca, yolunda temel kaleleri İstanbul ve Edirne tek tek alındı. Onlar Bantoz, Çorlu, vardı Misini, Lüle-Burgaz ve Baba-Eski47. Güney Trakya kavşağında Keşan kale Meriç (Maritzsa) Nehri yolunda, ve oldu Dimetoka (Didymoteichon) kale Trakya'nın merkezi noktalarından biri de alınmıştır. Yani, Edirne ayrılmış oldu. kendi surroundings48 Tüm Osmanlı Rumeli kuvvetleri topladı ve Edirne. yönlendirildi Baba-Eski merkez bürosunun set Prens Murad ve altında ordu ileri gönderilen Lala Şahin komutasını. İki ordu Sazlı-Dere vadisinde bir araya geldi ve Bizanslılar yenildi.Tekfur kaçtı sonra, Edirne şehrine geri çizilmesi 45 H. nalcık, Osmanlı Medeniyeti, pp.63-64. 46 H. nalcık, "I. Murad" TDV.slam Ansiklopedisi 47 H. Edirne'de nalcık, "Edirne'nin Fethi (1.361)": Edirne'nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, Ankara, 1993, s.146. 48 H. nalcık, "I. Murad" 15 Meriç Nehri üzerinden Enez. Mayıs 136149 5., şehir teslim oldu ve Murad Kum-Kalesi50 bir kapıdan şehre girdi. Edirne'nin fethi Osmanlıların iyi Balkanlar'da hareket sağladı. fetihler devamında bir organizasyon üç açıkça oldu tarifi. Olarak güney, Evrenos Bey komuta ve o kıyısında bazı akınlar başladı psala (Kypsela'dan) yılda kale ele geçirdikten sonra Batı Trakya'da Meriç Nehri'nin Edirne fethinden sonra. Meriç Nehri'nin sol tarafında, Hacı-lbegi edildi Murad ve Lala Şahin de kuzeye hareket ise, akıncıs komuta sabitlemek için Meriç Nehri'nin yukarı vadisinde Eski-Zagra ve Filibe yönü Edirne 51. fethi Via Egnatia bölgesinde 2.3 Başlangıçta, Evrenos Hacı-lbegi ile birlikte Beg hareketi açtı Sol -Kol bölgesi. Yakalanan ilk bölge için Uc merkezi haline geldi Gümülcine, oldu bu yönde daha da fetihler. Coğrafi şartlara paralel olarak Batı Trakya, Evrenos Bori (Poros), skeçe (Xanthi) ve kentleri aldı Beg teslim yoluyla (Aman) tarafından Kavala (Hristopolis). Daha sonra, o batıya taşındı Avret-Hisarı (Maronia) için. Bazı direnç sonra bu kale de, teslim edildi. o Evrenos gönderdi Gümülcine en Uc merkezinde oldu Çandarlı Hayreddin Paşa, 49 fetih tarihi hakkında detaylı tartışma için, "Edirne'nin Fethi" H. nalcık bak Edirne ve bu konuda bir kaynak eleştirel bir gözle değerlendirebilmek. 50 H. nalcık, "I. Murad" 51 H.nalcık, "Ben Murad" 16 bu fetihler için Beg, Serez için Kara-Balaban adlı birini gönderdi. Kent olabilir sadece kuşattı, ancak taken52 olmamak. Serez giderken, Sidre-kapsi kalesi oldu captured53. Serez 1.383 olarak teslim ve Evrenos, yeni Uc merkezi oldu Daha sonra, Beg.54 Yenice -i Vardar Evrenos Beg55 bir sonraki Uc merkezi yapıldı. Yenice -i Vardar ovalarda yeni kurulan Müslüman-Türk kenti oldu hemen sonra Serez56 ve yakalama. Yıl 1383-1387 arasında, Selanik kuşatması altındaydı Osmanlılar. Bu yıllarda, Selanik birçok kasaba ele geçirildi. Bu oldu Kavala teslim zaman bu yıllar. Kesriye (Kastoria) alınmıştır 1385 yılında Osmanlı kontrolü. Bir sonraki yıl, kıyısında bir şehir oldu Çitroz oldu conquested57. Vodena (Edessa) ve Kara-Ferye (Verrai) önümüzdeki iki kasaba vardı taken58 vardı. Yani, Trakya, Makedonya ve Teselya bazı bölümleri eklenmiştir Murad I. döneminde Osmanlı topraklarına Selanik (Selanik) 'nin yakalama farklı story59 vardır. Yukarıda belirtildiği gibi, kentin 1383-1387 yılları arasında kuşatma altında oldu. Ve şehir sırasında çekildi 1387 yılında Murad I saltanatı.Ancak, "Osmanlı hükümranlığı altında olan bu şehir, Bayezid I döneminde, Ankara Savaşı'ndan sonra Bizans geri verildi 52 H.nalcık, "I. Murad" 53 H. nalcık, "I. Murad" 54 H. nalcık, "I. Murad" 55 H. nalcık, "I. Murad" 56 Michael Kiel, " Yenice Vardar (Vardar Yenicesi-Giannitsa); unutulmuş bir Türk kültür merkezi , 15. ve 16. yüzyılın Makedonya "Balkanlar Osmanlı mimarisi, Norfolk, üzerinde Çalışmaları 1990, s. 303. Bu şehrin kültürel yapısını odaklanmış olsa da, makaleyi bazı genel veren şehrin temeli, coğrafi konumu ve sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi. 57 Levent Kayapınar, "Yunanistan'da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması (1.361 -1.461) "Türkler vol.? s.190 58 H. nalcık, "I. Murad" 59 AE Vakalopoulos, Thessaloniki, Thessaloniki, 1963 A History bak, MT Gökbilgin, "Selanik" TDV. slam Ansiklopedisi, AJH Kramers, EI, Brill yılında "Selanik". Ben çalışmalarını görmedim Vakalopoulos, ama ben onun denemesinde M. Delilbaşı notu ile burada belirtilen "Selanik ve Yanya'da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması "Belleten vol. 51, 1987. 17 Süleyman Çelebi'nin "1402 yılında 60. Ayrıca, Kelemerye, Halkidiki, ve en kıyı bankacılığı bölgesinde Selanik Körfezi Byzantine61 denetimi bırakılmıştır. Fetret sırasında, Musa Çelebi şehrin üzerine kuşatma koydu. Çünkü sürekli Osmanlı baskınlar ve kıtlık, Selanik durumu worse62 başlamıştı. Bizans yardım eksikliği nedenbazı koşullar altında Venedik hükümete Selanik bırakmak despot. Beri onun atalarından miras olarak Murad şehir kabul, o katılımı kabul onun lands63 bir saldırı olarak Selanik Venedik. O 1423 yılında şehrin kuşatma başladı ve yedi years64 sürdü.Kuşatma dayandı şehir, üzerine belirleyici saldırı çeşitli nedenlerle yedi yıl boyunca, 143065 Mart ayının 26 başladı. DördüncüBu saldırının gün, Osmanlılar city66 girmiştir. Yani, yedi yıllık bir kuşatmadan sonra, Selanik tekrar Osmanlı topraklarına alınmıştır. 60 Melek Delilbaşı, "Selanik ve Yanya'da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması" olarak Belleten vol. 51, 1987. s.77. 61L. Kayapınar, "Yunanistan'da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması (1361-1461)" Türkler vol.? s.190. 62 M. Delilbaşı, "Selanik ve Yanya'da ...", s. 77. 63 M. Delilbaşı, "Selanik ve Yanya'da ...", s. 78. 64 M. Delilbaşı, "Selanik ve Yanya'da ...", s. 79. 65 M.Delilbaşı, "Selanik ve Yanya'da ...", s. 80. 66 M. Delilbaşı, "Selanik ve Yanya'da ...", s. 83;. H. nalcık, Osmanlı Medeniyeti, s.78. 18 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EN COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK YAPISI BÖLGESİNDE Bölgedeki Coğrafi koşullar 3.1 "Ne için günlük coğrafyanın bir gerçektir yarın tarihi bir faktör haline gelir. Iki bilim parçalama olmadan, hem de şiddet yapmadan ayrı tutulamaz doğal, hayati bütündür ne "67. bölgesi Sol - Kol Ege bugünkü Yunanistan'ın sahil ve içerir Rodop dağları. Kuzey kısımları ise Rodop güney yamaçlarında Yunanistan'da olan bugün Bulgaristan'da bulunmaktadır. Çok geniş bir açıklama, bölge ile karakterizedir ovaları tabakası ve daha sonra bir takip, Ege Denizi'nin kuzey tarafından sahil şeridinde bir hamle kuzeye olarak dağlık bir parçası. Ege Denizi arasında yer alan 67 bir Ratzel en Sistemi Bazında Ellen Churchill Semple, Coğrafi Çevre Etkileri antropomet-Coğrafya, Londra-New York 1911, s 10-11. Bu alıntıda BG Spiridonakis tarafından kullanılanTurkokratia sırasında Balkanlar'da Yunan Dünya Tarihi Coğrafyası üzerine Denemeler Balkan Araştırmaları, 1977, s için Selanik, Enstitüsü. Coğrafyacı referans olarak 15 EH Semple tarih ve coğrafya arasındaki bağlantıyı vurgulayarak açısından.Bu yana olduğu gibi burada kullanarak tercih açıkça bölümün bu alt amacı ifade eder. 19 Anadolu ve Yunanistan Akdeniz'in bir parçası olarak. Kapalı bölge önemli olan Via Egnatia eski bir parçası. Via Egnatia sırasında çok önemli bir stratejik yol olduAdriyatik Denizi ile Konstantinopolis bağlayan Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden Gümülcine, Drama, Serez ve Selanik geçerek. Dikkat etmek de önemlidir bu bölgeye göre Avrupa ve Afrika arasında doğal bir bağlantı bir parçası olmuştur bu gerçeği antik çağlardan beri deniz yolları aracılığıyla. Osmanlılar bir yol olarak Via Egnatia takip askeri gelenekleri ile paralel olarak fetihler için. Daha sonra, bu yol bir olarak kaldı olarak bilinen Paşa Sancağı idari birim Sol - Kol . Coğrafi, bu bölgenin üç Makedon çevrelerine oluşur bugünkü Yunanistan. Onlar Batı Makedonya, Orta Makedonya ve Doğu Makedonya ve olanbugünkü Bulgaristan'da Rodop bazı parçaları ile birlikte Trakya. Bölgede iken general68 dağlık, bazı nehirler Haliakmon (Ince-Karasu), Vardar (Axios), Mesta (Mesta-Karasu) ve Strymonas nehirler Ege Denizi'ne dökülen bölgede yalan. "Rodop Dağları yavaş yavaş doğru düşer doğu yaylalar ve bir dizi halinde Türkiye'de Edirne Meriç Nehri kuzeybatı tarafından parçalanır ... merkezi tepeler, ve güney kesiminde Meriç Nehri tarafından boşaltılır. Bunun en kalabalık bölgesi olan ülkenin [bugün] "69.Sahil şeridi verimli ovalar bir bölgedir. Yüksekliği değişir deniz seviyesinden parts70 içinde Smolikas zirvesine yaklaşık 2.595 metre. iklim koşulları için, Balkanlar ile genel olarak karasal iklim var soğuk kışlar ve yazları sıcak ve kurak. "[Balkan] yarımadasının iç vardır karasal iklim, Adriyatik, İyon ve Ege adaları ve yakın kıyıları 68 George W. Hoffman, Geçiş, New Jersey Balkanlar, 1983. s. 12. Yazar bir çok verir çalışmaları ilk bölümde tüm Balkanların coğrafi yapısının detaylı hesap. 69 George W. Hoffman, Geçiş Balkanlar, s. 14. 70 George W. Hoffman, Geçiş Balkanlar, s. 19. 20 pay Akdeniz iklimi. "71 mevsim Tüm bir yıl hissedilir. Ancak, bir olarak hareket güneye, bir geçiş Akdeniz iklimi yumuşak bir kış ile hissedilir. Tarafından Akdeniz'in etkisi, kar damla rağmen o kadar soğuk değil. [Balkan] yarımadasının tamamı iç ... karasal iklim bölgesi içindedir. "72Akdeniz'in etkisi iklim pürüzsüz hale getirir. Bir aşağı doğru hareket eder gibi denize, tipik Akdeniz iklimi hissedilir. bölgede yaşayan 3.2 türleri yerleşim ve demografik yapısı açısından, Sol-Kol bölgesi olmuştur Antik çağlardan beri aktif bir bölge. Çok erken çağlardan beri yerleşim olmuştur bile yüksek irtifalarda. Daha net olmak gerekirse, bunun için kullanılan ovalar değil sadece yerleşim. Rodop eteklerinde bir içerir başka bir katman oluşturur önemli yerleşim resim. Roman Osmanlı kez, orada var bölgede Balkanların en yüksek şehir. Bu ortaya açısından önemlidir bölgenin yerleşim resim. Nevrekop (Niğbolu-ad-Nestum) 'nin Kaza bulunan 500-800 metre yükseklikler arasında, ve şehir merkezine yaklaşık 500 üzerinde - 550th metre. Bir soru bu noktada istenebilir: Neden böyle bir canlı bölgedir? Bölgenin coğrafyası ve iklim olumlu özellikleri önemli rol oynamaktadır içinde. Kendi Ege Denizi kıyısında parçaları, ovalar, ve ile Sol-Kol bölge nedeni budur Rodop dağ çok erken beri demografi açısından dinamik bir özelliği vardır 71 George W. Hoffman, Geçiş Balkanlar, s. 23. 72 George W. Hoffman, Geçiş Balkanlar, s.24 21 kez. Koşulları tarımsal üretim ve hayvancılık için uygundur.

durum aktif bir yerleşim görüntü elde edilir. Bu köy ve şehir bir ağ neden yüzyıllardır kompakt ve stabil hem de yerleşim. Bu için sadece geçerli olan düz bölge, aynı zamanda Rodoplardaki üzerinde dağlık parçaları. Bu arasındadır tarım için uygundur koşullar var olduğu bölgenin önemli özellikleri ve hayvancılık. Verimli toprakları geniş bir yelpazesi ile çiftçiler sağlayan ürünleri ve bölgenin büyük bir bölümü kapsayan mera çok uygun oluşturur hayvancılık için ortam. Yaşam Bu iki tip yana bulunabilirside73. Tarih öncesi zamanlarda, biz üzerinde hayvancılık izlerini bulabilirsiniz Rodop ve hayvancılık ve ovalarında tarımsal üretim. Bunun için - nedenle, bu sanayi öncesi kez yaşayan bu iki tür olduğu söylenebilir tarımsal üretim ve hayvancılık-arada ve Sol-birlikte kadar şekil Kol bölgesi. konuda biraz ışık açıklamak ve gölge için ortak varlığı tarımsal üretim ve hayvancılık, iki farklı söz önemlidir hayvancılık ile bağlantılı olarak yaşam türleri. Braudel bu sorunu açıklar göçebelik ve, Akdeniz bölgesinde yaşamın iki farklı set tanımlayan yaylacılık. "Göçebelik ... tüm toplumu içerir ve uzun hareket mesafeleri:. insanlar, hayvanlar ve hatta konutlar "74 Ancak, yaylacılık" bir dik tepelerde yaz duruşlar için ovanın kış mera bir hareket. "75 Göçebelik olduğu yaşam eski bir formu yaylacılık göre. Bu daha önceki aşamasıdır 73 Fernand Braudel, Akdeniz ve Philip II, trans Çağında Akdeniz Dünya. Sian Reynolds, İngiltere, 1992, s. 55. 74 F. Braudel, Akdeniz, s. 55. 75 F. Braudel, Akdeniz, s. 55. 22yaylacılık. Bu göçebelik en paralel olarak doğası değişen bir sonucu olarak ortaya çıkıyor sedanter life76 ile olan bağlantısı. Bu bir kez göçebelik girdiği anlamına gelir sedanter yaşam toprakları, göçebe yaşam tarzı zaman içinde yok olmaya başlar. Çok az göçebe grupları bu sayacın bir sonucu olarak kalır. Diğer bir deyişle, egemenliği göçebelik geçici biri olarak ortaya çıkıyor.Yaylacılık yerine çalışır. Önceden beri modern zamanlarda, yaşamın yaylacılık tip bir parçası olarak Balkanlar'da var Akdeniz.Bu mera-alanları arasında yaşam sürekli bir pastoral türüdür lands77 alt dağlar ve kışlak. Biz yaşam türünü söyleyebiliriz bazı göçebe Türkmen grupları bir kısa yaylacılık tarzı kendini adapte zaman süresi. Avrupa'nın bu bölümünde, bu uzun zaman sürecinin bir parçası haline tarım ajanları olarak köylüler arasındaki ilişkinin evrim ve değişim hayvancılık ajan olarak üretim ve çobanlar. Bu işlem için, Rodop dağlık ve kullanımı Ege'nin olarak yerleşim iyi bir örnek olarak görülebilir. Arkeolojik kanıtlar gösterir insan altı milyon yıl önce bölgede yerleşmiş. Buna göre, bu insanlar tarım ve hayvancılık hem de uğraşmaktaydı. Antic Traks ıslah edildi husbandry78 olarak at ve koyun. Bu durum ikinci aşamasında olduğunu göstermektedir göçebelik yaylacılık olarak gelmiş olmalıdır. Bilindiği gibi, transhumance iki sahip türleri. Dağlarda sürülerini ile çobanlara ovalar aşağı gelecek kış geçmek. Braudel bu "ters yaylacılık" 79 çağırır. Ayrıca kullandığınız pazarlama amacıyla alçak. "Bu yaylacılık aşağı çılgın bir acele oldu 76 F. Braudel, Akdeniz, s. 56. 77 F. Braudel, Akdeniz, s. 56. 78 Evgeni Radushev, Pomaklar, Sofya, 2005. s. 5179 F. Braudel, Akdeniz, s. 54. 23 kış-sığır ve erkeklerde dağlara dağların soğuk kaçmak için acele düşük ... bir işgal ordusu gibi. "80 Biz yaylacılık başka bir türü var. Bu "normal yaylacılık "81. Buna göre, çobanlar ovalardan vardı. Onlar sol yaz aylarından bu yana, kendi sürüleri ile orada yaşamak için dağlara gitmek için yaz aylarında arazi hayvancılık için olumsuz oldu. Altı milyon yıl önce, söz konusu bölgede, yaylacılık ters tipi var. bölgede zaman derste, tipik bir tarım bölgesi ve tipik birhayvancılık bölgesi dağlar ve tarımda hayvancılık olarak çıktı ovalarında. Yani, ekonomik ömrü ikiye ayrılır. Bu önemli bir bölümü geldi bu iki grup arasında çelişkiler kaçının. Buna göre, bir de söyleyebiliriz Ortaçağ, yaşam yaylacılık türü Tuna Balkanlar'da egemen güneyde Ege Denizi kıyılarına, kuzeyde Nehri aşağı. Rodop bölge halkı için yaşam ve ekonomik faaliyetler için mükemmel koşullar güvence altına birlikte hisse senetleri ile. Osmanlılar zaten kurulmuş yaylacılık bulunduyaşam türü. Ovalarda gelişmiş bir tarım ve gelişmiş bir vardı dağlık hayvancılık. Kodlamalar ve yönetmelikler hayvan hakkında var Ortaçağ Balkan devletlerinde hayvancılık. Osmanlılar böyle bir durum bulundu ve kullandı. Bölgede ilk yerleşim zamanında, var olan korunmuş yasa ve durumu, ve yerel halkın ve dini persons82 için tîmârs verdi. Yörükler bir araya geldi ya da Osmanlı ordusunda duruma uyum zorunda kaldı sonra bölge. Kaynaklara göre, ilk büyük fetihler sırasında ve sonrasında Balkanlar, sultanlar için yörükler bu göçebe ve yarı göçebe gruplar yönelik 80 F. Braudel, Akdeniz, s 54-55. 81 F. Braudel, Akdeniz, s.54. 82 H. Studia Islamica vol nalcık, "Fetih Osmanlı Yöntemleri". 3, s 113-121. 24 living83 kendi türü için en uygun bölgeler.Yani, onlar üzerinde yaşadığı edildi üst Trakya, Gümülcine ve Rodop Dağları'nın güney ve kuzey etek güneyde Dram kadar Rodop etrafında Selanik için. Ancak, kısa bir süre içinde, insanların bu grupların bazı küçük ölçekli tarımsal faaliyetler ile başa çıkmak için başladı. Bu Osmanlı kaynaklarında kayıtlıdır. M. Tayyip Gökbilgin göre, bu tür bu grupların tarımsal faaliyetler doğu Rhodopes84 başladı. Orada var gelen tarımsal üretim ve hayvancılık hem de olan bazı gruplar üzerinde Dimetoka, Gümülcine, psala, Keşan ve Ferecik için Yanbolu (Yanbol) bölge Ege shore85. Örneğin, Ferecik en Tahrir göre, 15. en ellili yüzyılda, biz 2.265 koyun var 17 Hanes bulabilirsiniz. Kayıt, onlar yaşadığı anlatılır kışın Ferecik ve bu Hanes ve erkek üyeleri Rodop yukarı hareket ailelerin Ferecik kalmak ise kendi sürüsü ile birlikte yaz. Bu önemlidir onlar belirli bir settlement86 var demektir çünkü onlar kayıtlıdır. Aynı işlemi Gümülcine, Drama, Serez ve Selanik regions87 görülebilir. Yörükler ' hayvancılık ile birlikte tarım ile nişan ortak bir süreçtir. Bu Yörük Kanunnameleri Mehmet zamanında çıktı nedeni budur. Bu süreç takip edilebilir kodlamalar içinde. Bu kodlamalar ne bulabilirim? 1. Yörükler kendi kışlaks ve yaylaks arasında, onlar engel olmak değildir. Taşıyabilirsiniz2.. Onların hareketleri çiftçiler ve kendi çiftlikleri zarar vermemelidir. Eğer yapılan herhangi bir zarar olacağını, yörükler bunun için ödemek zorunda. 83 H. nalcık, "Yörüklerinin: kökenleri, Genişleme ve Ekonomik Rolü" Orta Doğu ve de Osmanlı Kural, s altında Balkanlar. 98. 84 M. Tayyip Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan, İstanbul 1957. 85 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, s 21-29. 86 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, s. 25. 87 BOA, TD 7. S E. Radushev, Pomaklar, 52-54. Karşılaştırın 25 3. Bir Yörük yerleşir ve bir sipahi bir Timar içinde tarım başlarsa, o vergi ödemiyor Kışlak. 4. Kışlak gelen yaylak kendi hareketleri sırasında, yörükler bir yer değil kamp yapabilirsiniz fazla üç gün. Kaldıktan boyunca, herhangi bir zarar vermemelidir farms88. kodlama bu metinden çıkar ne bu bir zafer olmasıdır yaşayan bu tür codified89 alır bu yana yaşam yaylacılık türü. K. göre Jireček, böyle bir sosyo-ekonomik gerçeklik-yani, uzun bir süre yaylacılık-var Osmanlı'nın gelmeden önce. Bölgenin hakim devletler düzenlenir tarafından hareketsiz çiftçiler ve göçebe ve yarı göçebe gruplar arasında ilişki laws90 sayesinde. 15. yüzyılın seksenli doğru, sosyo-bu etkileşim Balkanlar'da ekonomik yaşam gelişti ve Osmanlı döneminde daha gelişmiş. Bu bazı Türkmen gruplar zaman çok daha fazla harcama başladı aslında sonuçlandı tarım için. Mehmet II kanunname böyle bir geçit var olmasının nedeni budur: "Eger Yörük taifesinden Bir kimse timardan yer zira'at ITSE ve Bağı ve bağçası disiplerinin sahib-i Timara resm-i otlak vire AMA resm-i Kışlak virmeye. "vermek için 91 'resm-i otlak "anlamına gelirsürünün tımar kalır. Yörükler sedanter yaşam daha yakın olduğunu göstermektedir. Bağ bir olan tarım teknoloji ve deneyim gerektiren bir etkinlik. Bir söz bağ ve Bağca ile ilgili bazı yörükler varlığı ortaya açısından önemlidir yörükler tarımsal faaliyetler vardı bu noktada. Bu tarım oldukça açıktır üretim alanlarında daha fazla önem verilmektedir. 88 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, s. 33. 89 E. Radushev, Pomaks, s. 52 90 K. Jireček için, E. Radushev, Pomaklar, s. 52. 91 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, s. 35. 26 Dağlarda, yörükler kendi kurallarına uygun olarak yaşıyordu. Bu Rodop bölgesinde göç sırasında geçmek nereye kadar kuralları karar verilmiştir bölgenin yerleşik insanlarla birlikte. Bu dağlık bölge olduğu anlamına gelir ikinci bir birim ama ovaları ile eşitlik normal biri değil. Bu özel oldu geleneksel. Yerliler ve yeni gelenler-yörükler-karar yolları ve bölgelerindebu dağlık bölgelerde birlikte. Geleneksel yerel yasalara orada yerleşti yörükler ile birlikte. Bu bölgede, hayvancılık yörük gelenekleri ile şekillenir. hayvancılık ile ilgili tüm terminoloji yörükler aittir nedeni budur. Ayrıca, hemen hemen tüm yörükler ayı Türk yaşadığı dağların yüksek sektöründe yer isimleri names92. 92 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, s 38-39. Literatürde var sözü bakın. Gökbilgin sağlar duruma tanık gezginler hesapları ile bize. 27 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ONBEŞİNCİ IN DEMOGRAFİK DURUM YÜZYIL Sol-Kol Bölgesi için Yörükler Gelişi 4.1 Osmanlı ilk defa Rumeli'ye yörükler geçişi tarih olanbazı Avrupa historians93 tarafından Bayezid I zamanında olduğu kabul. Genellikle bu tarihçiler arasında kabul fikir bu yörükler Filibe ve Serez gönderildi olmasıdır bölgeler. Onlar yörükler 'ilk örneği olarak Bayezid I zamanında bir kayıt başvurmak bölgeye gelen. Bu Aşıkpaşazade ve kronik bir rekor: "Ani Beyan İder kim bir ilinin göçer aru al ı Vardi. Ve ol i limde uz yasagi Vardi.Anlar ol yasagi Abul itmezdi. 93 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, s. 13. Gökbilgin tarafından önerilen fikirlerin bir özetini verirLeunclavius, Wilhelmy, Jirecek ve Rumeli gelen yörükler 'en fırst örnekleri hakkında Oberhummer. O aşağıdaki eserlerini ifade eder: Leunclavius, Musulmanischer milleti Histori, Frankfurt, 1595, s. 145. Wilhelmy, Hochbulgarien, 1935, s. 278. Jirecek, Das Fürstentum Bulgaristan, Leibzig 1891, s. 140. Herbert Oberhummer, Die Turken und Osmanische Reich, Leibzig, 1917, s. 14 28 Bayezid ana bildirdiler, Ogli Er ugrula aber gönderdi. O göçer evleri evgâd? [u] zab Ile yarar ullarına ısmarlayasın 'Filibe' yöresine gönderesin. Er ugrul da i âtâsını sözini abul itdi, ol göçer evleri Filibe yöresine gönderdi. "94 Ancak, bazı Müslüman grupların göç hakkında ilk açık giriş Rumeli Orhan Gazi döneminde olduğunu. Bu kayıt, Süleyman Paşa babası bilgilendirir Gelibolu'da yeni fethedilen bölgelerde Müslüman yerleşimciler için bir ihtiyaç olduğunu. Bu kayıt Aşıkpaşazade ve kronik da olduğunu ve Hicri 758 tarihli: "ATASI Or åâziye aber gönderdi kim devletlü himmeti ¤ le Rum-ili Beyaz olunmaåa Sebeb olundı. Kâfirler åâyet zeb © ndur imdi söyle ma'lum kim bu ola taraftan beyaz Olan ÁI Arlara vilâyetlere ehl-i islamdan ÇOK Âdem gerekdir met Beyaz Olan áisarlar içün icine komaåa ve hem yarar åaziler gönderek. Ya da bir aazi da i abul itdi vilâyetine göçer ara 'arap evleri gelmişdi anları sürdi Rum-iline göçirdi. Bir güzel Zaman Gelibolı nevâáisinde sakin oldılar95bölgeye gönderilen grubu "göçer ara olarak tanımlanır rağmen 'arap evleri ", bu giriş, Türk ve Müslüman grupların hareket gerçeğini ortaya koymaktadır Rumeli'de yeni fethedilen bölgelere Osmanlı çok erken yıllarda başladı fetihleri. 1385 (787 Hicri), Aşıkpaşazade kayıtlarında: "Ol gönderdiler kim 'bir ili aru' nde göçer-ili Vardi anları sürdi Siroz vilâyetine göçirdi. "Bu kayıt başka bir açık olan 96 göçebe grupların kaydı. Ve bu grupların kasıtlı hareketi göstermektedir bazı amaçlar için devlet tarafından. Gökbilgin iki amacı olduğunu belirtiyor. İlk olarak, bu grupların yeni, yabancı unsurlar arasında temel bir nokta oluşan 94 Aşıkpaşazade, Tevârih-i Âl-i Osman (ed. Ma'arif-i Umumiye Nezareti), stanbul 1332 Hicri, s. 74. 95 Aşıkpaşazade, Tevârih-i Âl-i Osman, s 49-50. Ayrıca MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, s. 14. 96 Aşıkpaşazade, Tevârih-i Âl-i Osman, s. 6129 toprakları fethetti. İkinci olarak, bu gruplar gelecek için güvenerek alınması gereken bir güç anlamına fetihler veya idari ve ekonomik reasons97 için. yörükler ilk kayıtları 14. yüzyılın sonuna doğru görülür Çünkü bölgelerde yörükler bir yoğunluk olarak var olduğu bölgelerde Serez, Filibe ve Üsküp'ten (Üsküp), nerede yörükler diğer bölgelere gelmiş olabilir mümkündür aynı period98 yaklaşık yörük nüfusun önemli bir miktardır. Arasında 14. yüzyılda Rumeli gelen bu Türk grupları, Tatarlar da vardı.Onlar Aşıkpaşazade en kronik ve en eski olarak yörükler ile birlikte belirtilen region99 bir Tahrir kayıtları. Bu kayıtların varlığı bir olduğunu gösterir Rumeli yönelik bu hareketin bir parçası. Ancak, bu Tatarlar değildir unutulmamalıdır önümüzdeki dönemde kayıtları belirtilen. Bu bize de olduğunu düşünüyorum neden çok değildi yaşam türlerine nedeniyle daha sonra yörükler arasında olduğu varsayılır farklı. Gökbilgin yörükler ile birlikte Tatar kullanımını sorguluyor. Devlet edildi , yeni re'aya arasında varlığı ve Müslüman nüfusun artışı için mücadele devlet ve bölgede bu grupların yerleşim için. Çeşitli yerlerinden gelen Anadolu, yörükler grupları bu purposes100 için getirildi. Ancak, bu. Yeterli değildi Bu nedenle, devlet daha kolay oldu hangi bölgelerden bazı Tatar getirdi . gibi Kırım (Kırım) 101 olarak Rumeli doğru gruplara taşımak için yörük grupların askeri örgüt hakkında, Truhelka bilgi verir yörükler ilk söz içindeki bazı genel özetleyen kare hakkında olduğunu iki askeri kuruluş-sipahi ve acemi hakkında düzenlemeler oğlanı-ki vardı 97 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, s. 14. 98 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, pp 15-16. 99 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, s. 17. 100 Halil nalcık bu grupların "düzensiz" özelliği vurgulayarak bu konuda üzerine kabul eder. H. nalcık, Bir , Ekonomik ve Osmanlı İmparatorluğu, 1300-1914 Sosyal vol. 1, Cambridge, 1994, s. 35. 101MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, s. 17. 30 ben bu Murad içinde Rumeli beylerbeyi olarak Timurtaş Paşa'nın önerisi ile kurulan time102. Bu grupların askeri örgütün fikri zihniyet ile paralel olan maksimum devletin demografik elemanının kullanımını gerektirir verimliliği. Sadece bazı mali ve askeri görevleri tarafından düzenlenmiştir re'aya gibi, yörükler kendi peculiarities103 paralel olarak sipariş bazı benzer tür konuldu. yaya-Müsellem organizasyon olduğunu yörükler, Gökbilgin devletlerin organizasyonu Hakkında yörük organizasyon önce başladı. Bu izlerini bulmak olsa da askeri olarak Gelibolu, yörükler 1474 (879) tarihli erken Tahrir kayıt organizasyon organizasyon ilk kez Mehmet II kanunnames ortaya çıkıyor. Yaya-yana Müsellem organizasyon daha önce tasarlanmış, o örnek olduğunu spekülasyon yörük organization104 kurulması. Sol-Kol bölgeye yerleşen 4.2 Türk grupları Geleneksel olarak, yörükler ve dervişs en önemli unsur olarak kabul edilir Osmanlı Balkanlar'da-Türk yerleşim. Burada, iki klasik adlandırabilir T. Gökbilgin ve Ö.L. araştırma çalışmaları Barkan105. Ancak büyük yörük vardıyerleşim, böyle bir soru aklımıza gelir: biz yörükler ve dervişs düşünmelisiniz Osmanlı-Türk meselesi için araştırma yaparken tek bileşenleri olarak bölgede yerleşim? Biz olumlu bu soruya cevap, bu anlamına geleceğini biz 102 Truhelka, Über die 'Balkan Yürüken', Belgrad, 1934-1935. Truhelka için, MT Gökbilgin bkz Rumeli'de Yürükler, s. 19. 103 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, s. 17. 104 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, pp 20-21. 105 MT Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler; Ö.L. Barkan, "Bir Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Vakıflar Dergisinde Temlikler " 31 milliyetçi-Marksist iddiaları kabul yanlışlığını düşecek Balkanlar'da tarih. Bilindiği gibi, onlar Türk yerleşim iddia bölgenin nature106 tamamen göçebe ve barbar vardı. Bu nedenle, biz çalışacağız Sol-Kol kazalarının önemli merkezlerinden bazı yerleşim durumu belirlemek ve grupların tür Anadolu'dan geldi ne olduğunu görmek için. Bir mufassal Tahrir kayıt bulunmaktadır bu matter107 bize yardımcı 1464-1465 tarihli Mehmet II zaman. Bu defter Rodop eteklerinde ovaları kapsar. Biz bölgelerin Tahrirlerinin bulabilirsiniz Timurhisar, Nevrekop, Serez, Zihna, Drama, Ostrovo ve Keşişlik. Bu sayesinde kayıt, bu bölgelerin yönünde geçmesine ve gerçek görmeye çalışacağız bunların durumu. defter Timurhisar ve bölgenin şehir ile başlar. Bir parça göre 1444-1445 den Timurhisar bir Tahrir kayıtlarının, nefs-i 25 Müslüman Hanes vardır Timurhisar. 1464-1465 ve Tahrir, bu Hanes sayısı 79 olduğunu. Yirmi yıl içinde, üç kat artış var. Sadece 20 yıl içinde böyle bir artış bir olarak olduğunu göstermektedir Yeni Türk yerleşim sonucu.Hem de birkaç dönüşüm (ihtidâ) durumlar olabilir bu artış içinde. Defter icmali olduğu için, kesinlikle ifade edilemez. Ancak, böyle bir 20 yıl gibi kısa bir süre artış oranı sadece yeni ile mümkün gibi görünüyor yerleşim. 1464-1465 ve Tahrir göre, bir kırsal bölgedeki durum Timurhisar şudur: (Müslüman ve Müslüman olmayan karışık olan 33 olan 88 Karyes vardır birlikte) 108.Bir mufassal kayıt olduğundan, ihtidâ bazı durumlarda gözlemleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Hıdır Veled-i Göçeri ve Musa Anadolulı gibi birçok isim varlığı 106 Bulgaristan'da edebiyat bu tür bariz Örneğin, Hristo Gandev, Bulgar bakın İnsanlar 15. yüzyılda, Sofya, 1987. Yunanistan için, Tarihi üzerine BG Spiridonakis, Denemeler görmek Turkokratia, Selanik, 1977 sırasında Balkanlar'da Yunan Dünya Coğrafyası. 107 BOA, TD. 3. 108 BOA, TD. 3, vr. 1-118. 32 oldukça büyük part109 yeni yerleşimciler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, biz bir yeni kurulan bulmak tamamen Müslüman olmak üzere Karye yerleşimciler. Bu Karye-i Baraklu110 olup. Bu ilginç bu Karye bile tarihli kayıt Müslüman yüzde yüz olduğunu öğrenmek için1.530.111. Ayrıca Timurhisar bağlı köylerde Müslümanların iki kat daha fazla olduğunu kaydetti kasabasında olanlardan daha.Timurhisar doğusunda ise, Serez ve bölge yoktur. Müslüman sayısı bölgede Hanes Gebran 494 is, 493 olduğunu. Bir mufassal kayıt olduğu için, birkaç örneğini ihtidâ bir observed112 olabilir. Ahriyan113 ve Veled-i Abdullah az sayıda olduğunu kaydetti.Ancak, Müslümanların en yerleşim sürecinin bir sonucu gibidir. Bu bir şehrin fethinden sonra durum. Bir asır sonra, Serez güçlü bir İslam olarak ortaya çıkıyor merkezi. O zaman, bu İslam city114 iyi bir alt yapıya sahiptir. En defter olarak 1464-1465, Serez hakkında dikkate değer bir durum görünür. Serez olarak, her bir kişi müslüman-Türk nüfusunun yarısı - 251 esnaf olarak tescil Hanes-edilir. Bu gerçek, bu Balkan milliyetçi-Markist tarih iddiası aksine olan Balkanlar'da Osmanlı şehirlerde esnaf kökeni dönüştürülür Christians115. Ayrıca, defter içinde sanat adlarının kayıt Müslüman-olan bu demirci, Debbağ, nalçeci, pabuçcu olarak Türkçe isimler. Bu yeni çoğu gösterir Anadolu'dan gelenler ekonomik yaşamda aktif olan ve üretim ile işgal ve109 BOA, TD. 3, vr. 15. 110 BOA, TD. 3, vr. 14. 111 BOA, TD. 167 112 BOA, TD. 3, vr. 156-162. 113 H. nalcık kelime Ahriyan kökeni Yunanca Agareyan olduğunu bir röportajda beni bilgilendirdi. Bu Hacer oğulları anlamına gelir. Onlar böylece cizye vergisi ödemek için değil Müslüman Hıristiyanlardan. Onlar bu yana cizye vermek değil Müslüman, onlar Osmanlılar tarafından cizye ödeyenler arasında yer ve edildi ahriyan adı altında ayrı ayrı kayıtlı. 114 bakınız, E. Balta, Les vakıfları de Serres et de sa bölge, Atina, 1995. 115 Str. Dimitrov, "Bulgaristan ve Balkanlar'daki Müslüman şehir nüfusunun Genesis.", II. Bulgar Çalışmaları Uluslararası Kongresi, vol. 7, Sofya, 1989, s 29-30. 33 onlar hareketsiz idi. Serez, kırsal bölgelerde, hiçbir Türk yerleşim hemen hemen yoktur. Şu anda, hemen hemen tüm Türk-Müslüman kasabasına yerleşmiş gibi görünüyor. Bu olduğu için vakf (Evrenos Bey, Çandarlı Halil, Turhan Bey, Bahaeddin Paşa vb bir bölge Vakıflar) 116, biz vakf sahipleri yörükler bu yaşamaktadır izin olmadığını spekülasyon olabilir vakf köy. Serez bölgenin Karyes çoğunda gebrans bulunmasının nedeni olabilir. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, Aşıkpaşazade raporlar yörükler bir grup gönderildi ki bu bölgede. Sonra, onlar nerede?Biz onların izleri bulabilir miyiz? Bunun cevabı önemli bir soru ilk yörük Tahrirlerinin bulunabilir. Yörükler yoğunluğu olan Serez yanında olan Yenice-Karasu ve Drama bölgelerinde,. Yani, yayılır tüm Serez her yerinde. Onların inhabitance noktada Serez güneyindeki olan Mesta-Karasu Nehri Ege Denizi'ne katılır. 1464-1465 ve defter olarak, 21 karma vardır köylerde. Bu köylerde, bazı yerleşik Türk Müslümanlar ve bazı nev-bulabilirsiniz Müslümanlar. 65 köy tamamen Hıristiyan idi. En yoğun Türk yerleşimSerez bölgesi Serez kasabasında oldu. Serez doğusunda ise, Zihne ve bölge yoktur. Bölgede, bir vardır şehir ve 39 Karyes.Kasaba 32 Müslüman Hanes vardır. Serez olduğu gibi, bazı durumlarda ihtidâ görülebilir, ancak, bu Müslüman Hanes çoğu Türk Müslüman yerleşimciler bulunmaktadır. Zihne ve kırsal alanda durum Timurhisar bu çok benzer. 64 vardır onun 39 Karyes Müslüman Hanes. Bunların çoğu Türk Müslüman biz fark edebilirsiniz ise ihtidâ bazı durumlarda. Dram ile gitmek için, Drama kasabasında Müslüman Hanes sayısı 54 olduğunu. Serez olduğu gibi, bu Müslümanların çoğu Anadolu'dan gelen esnaf bulunmaktadır. Isimleri burada sanat Türk-Müslüman isimleri vardır. Bu sanat kaynaklı anlamına gelir 116 BOA, TD. 3, vr. 236-241. 34 yöreden, ama Türk yerleşimciler ile bir araya geldi olanlardır. Biz birkaç fark ihtidâ cases117. Drama Hıristiyanların sayısı daha yüksektir: 154 Hanes, 24 mücerreds, ve 92 bives. Biz Rodop geçiyor Nevrekop bir bölgeye taşıyın. Ilçesi Nevrekop Balkanlar'da en yüksek şehir yerleşim yeridir. 1464-1465 yılında 12 Müslüman vardır Nevrekop kasabasında Hanes. Bunlardan bazıları Türk Müslüman yerleşimciler, bazıları vardır muhtedis. Nevrekop Rodop Dağları'nın Pomak bölgedir. Çeşitli içinnedenlerle, ihtidâ gibi durumlarda bu bölgede en erken başlar. Bu nedenle, çok bulmak nev-Müslüman here118 daha fazla.Nevrekop ve kırsal alanda Müslümanlar sadece 4 var Karyes ve çoğu Veled-i Abdullah. Biz dağlık bölgede olduğunu söyleyebiliriz onlar mevcut olduğundan Nevrekop, Türk yerleşimciler için cazip bir bölge değil
yi iklim ve toprak koşullarına sahip bölgeler. Bu yerleşik çiftçi ve olan esnaf. Yanlarında, yörükler yaz aylarında bölgedeki dağlara gel. Yörükler çiftçiler ve esnaf ovalarında bunu yaparken, dağlarda İslam temsil eder. defter göre, biz dağlarda Müslümanlar göremiyorum. Ancak, bir yaşam yaylacılık türünü, bu dağlık bölgede Müslüman olan bir bölge dönüşür yaz aylarında yörükler. TD. 3, bu bölgelerde durum verir. Biz yaklaşık bir bilgi bulabilirsiniz Paşa'nın başka bir Tahrir kayıt sancağı tarihli ile Sol-Kol bölgesinde büyük bir alanı 1.478.119. Ayrıca, bir karşılaştırma yapmak için bize sağlar. Şu anda, biz doğudan başlayarak batıya doğru bir yol takip edecek Mesta Nehri Ege Denizi ile birleştiği nokta. Yenice-i Karasu orada bulunmaktadır. Orada 117 boa TD. 3, vr. 484-485. 118 E. Radushev, s Pomaklar, 319-356. 119 BOA, TD. 7. 35 bu bölgede yoğun bir Türk-Müslüman yerleşim olduğunu ve doğası gereken açıkladı. Defter başından eksik olduğundan, verileri içeren kısmı Yenice-i Karasu şehir hakkında yoktur. Yine de, önemli bilgi verir kırsal bölge hakkında. ilk bölümü Yenice-i Karasu içinde tuzcı cema'ati ilgili verileri verir. Bu cema'at tamamen Türk Müslüman oluşur. Bilindiği gibi, tuz üretimi büyük olanmodern öncesi dönemde önemi. Bu günlük ihtiyaçları için değil, aynı zamanda için sadece kullanılan bu hayvancılık, deri sektörü, boya, gibi birçok geleneksel ekonomik dalları dövmesi, sabun verme, ve seramik. Bu tuz özgü üretim yerleri gerektirirözel teknoloji ve uygulama yanında üretim. Bu nedenle, tuzcus yerleştirilen bir organization120. Bu kuruluş, Osmanlılarda cema'at adına olduğunu. Bu bir meslek örgütü. Her cema'at bir re'is vardır ve meslek hereditary121 ​​olduğunu. tuz o zaman çok değerli ürün ve devlet tarafından satın alındı ​​yana, bu üretim devletin kontrolü altındaydı. Yenice-i Karasu Tuzcu cema'ati 57 Türk Hanes oluşur. Onlar Anadolu ekonomik üreticileri temsil biz onlar tuzcus olarak bölgeye geldiğini biliyorum çünkü bölgede Türk yerleşimciler nedeniyle işin kalıtsal doğa. Onlar bir sanayi işgücüne olan üretim süreci. Diğer bir deyişle, o çağın sanayi işçileri bulunmaktadır. Bu bir Osmanlı yerleşim dikkat çekici yönü. Onlar vergisinden nedeniyle muaftır üretim önemini.Farklı bir sosyal grup ve çünkü yer, onlar göçebe yanında çözüm sürecine çok farklı bir boyut vermek ve askeri yönleri.Muhtemelen, bu Hanes tuz üretiminde zaten vardı ve onlar 120 ", 15-17 L. Güçer bakın. asırlarda Osmanlı mparatorluğu'nda Tuz nhisarı ve Tuzlaları şletme Nizamları ", stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Mecmuası, cilt içinde. 23 (1962-1963). 121 H.nalcık, Osmanlı İmparatorluğu 1300-1600, s 60-64. bir Ekonomik ve Sosyal Tarihi 36 kendi devam etmek için uygun yerleri bulmak için fetihler sonra Balkanlara taşındı üretim. Tahrir, bu cema'at en re'is adını Durali olduğunu öğrenmek. Olarak yakın bir göz, bu tür Durmuş, Yahşi, gibi birçok öz Türkçe isimler olduğunu görmek Sungur, Köpek, Deniz, Bazarlu, Turgut vb Türk Müslüman bu grup gibi görünüyor Anadolu'dan Sol-Kol bölgesinde geldi. Onlar bir köy kurdu, ve denir 122 "Tuzcular".Ödenmesi gereken ne dikkat onlar farklı olmadığı gerçektir etnik yörükler, ancak sosyo-ekonomik yerlerini açısından farklıhayat. Bunlar belirli bir üretim birimi işçileridir. Onlar geldiğinde oldukça açık değildir bölgeye. Ancak, onlar Osmanlı paralel olarak gelmiş olabilir mümkündür 15. yüzyılın ilk yarısında fetihler. tuz üretim bölgelerinden - dan Ege Denizi kıyısında memlehas-lie Sol-Kol123 boyunca Gümülcine Selanik için. Bu geniş bölgede, bazı büyük vardır ve küçük ölçekli tuzcu cema'ats124. Tuz üretimi devlet için önemli olduğunu ve devlet mukata'a olarak tuz üretiminin bu ilçe veriyordu. Erken dönemde, mültezims olarak Türk ve Bizans soyluları hem de vardır. Duka, Komnenos ve Paleologos aileler these125 arasındaydı. biz 1478 defter analiz gideceğim zaman, başka bir cema'at dikkat edin. Bu yaygın grup çeltükçüs olduğunu. Ne çeltük-pirinç-üretim doğasıdır, ve nasıl bu Balkanlara geldi? Rice Balkanlar'a bilinmiyordu Osmanlıların zamana kadar 122BOA, TD. 7, fol. 10. 123 M. Tayyip Gökbilgin, 15-16. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası: Vakıflar, Mükler, Mukataalar, İstanbul,1952. 124 H. nalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1300-1600 bir Ekonomik ve Sosyal Tarihi. 125 H. nalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1300-1600 bir Ekonomik ve Sosyal Tarihi. Ayrıca bakınız, M. Tayyip Gökbilgin, Edirne ve Paşa Livası 37 bu Hungary126 yılında olduğu gibi. Bir tane olarak, pirinç hızlı Balkanlar boyunca yayıldı Osmanlı fetihler sonra. tuz üretimine benzer şekilde, pirinç ekimi önemli bir sektör, tarafından kontrol oldu devlet ve mukata'a127 olarak verilen. Pirinç cultivation128 Halil nalcık denemesi bir verir bu önemli ekonomik faaliyet çok geniş ve ayrıntılı bir resim. "bir pirinç üretim birimi organizasyonu aslında oldukça sunulan bazı bölgesel farklılıklar ile kompleks bir sistem. Temel birim her zaman bir grup ile emanet bir lider, re'is, etrafında organize pirinç yetiştiricileri bir sulama kanalı bakım, nehir ya da ar (ar). Su kanalı olduorganizasyonda merkezi bir unsuru. Su kanalı, arazi sulu ve üzerinde çalışan çiftçiler sık sık oluşmasına neden üretim birimi oluşur ayrı yerleşim veya köylerin. "129 kuruluş endişe dayalı bir olduğunu "sürekli üretim" olmalıdır alarak devam sulama kanalları ve properness hakkında bazı önlemler emek, hangi state130 bir dakikalık muayene olduğunu anlamına gelir. "Ana sermaye pirinç yatırımları yetiştiriciliği, yani toprak, sulama ve tohum, sahibi ve verildi egemen sınıfın üyeleri tarafından, bir kural olarak. "131 çeltükci-re'aya olan vergi-arasında muaf gruplar, yani mu'af ve Müsellem re'aya .132 "Çeltükci durumu miras olarak babadan oğula. Bir çeltükci bir oğlu olmadan ölürse, kardeşi onun yerine atandı. 126 H. nalcık, Turcica yılında "Osmanlı İmparatorluğu'nda Rice Yetiştirme ve Çeltükci-Re'aya Sistemi", vol. 14, 1982, s. 113 Ayrıca bkz, L. Fekete ve G. Kaldı-Nagy, içinde Rechnunsbücher milleti Finanzstellen Buda (Ofen), 1.550-1.580, I. Budapeşte, 1962, s. 717. 127 H. nalcık, "Pirinç Yetiştirme". Ayrıca bakınız, HJ Kissling, "Von Balkanreich der Osmanen verschlaht auf Suddost Europa unter des Halbmond, München, 1975 yılında amselfeld "Savaşı (1389). 128 H. nalcık, "Pirinç Yetiştirme". Burada, sadece bazı temel pirinç noktaları değinmek çalışacağız açıkça gibi Balkanlar'daki durum hakkında örnekler üzerinde Osmanlı devlet ekimi ve stres bu ayrıntılı makalede çizilmiş. Pirinç ekimi ve diğer yönleri ve Çeltükci-ilgili ayrıntılar için Re'aya Sistemi, denemenin bütün bakın. 129 H.nalcık, "Pirinç Yetiştirme". s 107-108. 130 H. nalcık, "Pirinç Yetiştirme". s. 106. 131 H. nalcık, "Pirinç Yetiştirme". s. 107. 132H. nalcık, "Pirinç Yetiştiriciliği", s. 103. 38 o hiçbir kardeşi olsaydı, diğer çeltükcis oğlu sor kardeşler seçilmiştir. "133 Böyle bir kalıtsal durum pirinç vardı nüfusun devamı için gerekli olduğunu garanti pirinç ekimi için üretim "" .134 Yörükler oynanan pirinç önemli rol ekimi. Tuzculuk, yagcılık ve akıncılık gibi birçok başka amaçlar gelince, onlar edildi da devlet tarafından çeltükci olarak istihdam. "Yörüklerinin pirinç büyüyen, hiçbir yabancı vardı deneyim gereklidir ve belli bir uzmanlık. Onlar Anadolu'da kıyı ovaları uğrak nehir vadileri seyri takiben, sürülerin kışlak olarak ve Rumili iyi pirinç ekimi için uygun toprakları vardı. "135 edilen bu yörükler çeltükcis olarak kayıtlı bir re'is (danışman olarak düzenlenmiştir ), birkaç sa âs (sulama işçiler) ve rencbers (ortak işçi) bunların hepsi arasındaydı vergi ('Avari ve re'aya içinde) - muaf group.136 Çeltükcis Yenice-i Karasu bölgesinde mevcuttu, çok. Cema'at bölgeye geldi Çeltükci adlı bir köy kurdu. Bu 29 Hanes ve 2 oluşur mücerreds. Bunlardan re'ises Halil ve İbrahim adlı iki kardeş vardı. Onlar tuzcus ile benzerlik rice.137 yetiştirmek sağlayacak bir berat vardı açıkça burada görünür. İki grup - tuzcus ve ekonomik göçmenler çeltükcis-olan tamamen sedanter. Bunlar belirli bir ekonomik kültüre sahip. Onların sosyal özellikleri göçebeler çok farklıdır. Farklı ekonomik faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık için farklı faaliyetler. Bu insanlar özel belli gruplar. Onlar kurulan köy saf Türk-Müslüman olan 133 H. nalcık, "Pirinç Yetiştirme". s. 103.Ayrıca Barkan, Kanunlar, s. 54. 134 H. nalcık, "Pirinç Yetiştirme". s. 103. 135 H. nalcık, "Pirinç Yetiştirme". s. 104. 136 H.nalcık, "Pirinç Yetiştirme". s. 105. 137 BOA, TD. 7, fol. 12. 39 Serez durumun, Drama ve Zihne aksine köy. Karma köy vardıçiftçiler. Tuzcus ve çeltükcis, yeni gelenler kendi köyleri vardı. Tahrir, biz 3 Hıristiyan ve burada 10 Müslüman villages.138 ile Yenice-i Karasu bölgesinde bulabilirsiniz çünkü orada olduğu gerçeğini küçük bir bölgede aktif bir kolonizasyon süreçtir belirli ekonomik faaliyetler için uygun coğrafi ve iklim koşulları bu insanlar. Bu bölgede nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu nedeni budur. Biz Türk kolonizasyon çok önemli bir parçası yörükler olduğunu belirtti. Onlar ile Filibe ve Tatar-Pazarcık bölgesinden Balkanlar'da yayıldı bir gökkuşağı şeklinde Selanik için Rodop. Aynı şey söylenebilir Balkanlar'da çeltükcis yayılması. Bu çeltükcis Filibe yayıldı olduğu fark edilir izleyen güney Gümülcine bölgeye (Meriç Nehri), Eski-Zagra (Tunca Nehri) Ferecik, Drama, Serez, Karaverye, Menlik ve Demirhisar.139 Bu, Ege Denizi kıyısı boyunca gökkuşağı şeklinde bölgesi Rodop eteklerinde önemli sayıda vardı sanayi üretiminin işgücü vardı sedanter Türk yerleşimcilerin bölge. Yenice-i Karasu resim bütün Sol-Kol bölgenin görüntü sağlar: Osmanlı Türk yerleşim üç bileşeni vardır bu bölgede. İlk bir yörükler, Türkmen göçebe olduğunu. Onlar yaylacılık türünü takip ediyorlardı , bölgenin coğrafi koşullarına kendilerini adapte yaşam. Onlar bu yanatamamen artık göçebe, biz yarı yerleşik olarak tanımlayabiliriz. İkinci bileşen tarımla uğraşan insanlar ve aktif olan olanlar olduöncesi modern ekonominin bazı şubeleri. Yani, onlar çiftçi vardı ve gruplar 138 BOA, TD. 7, fol. 10-15. 139 H. nalcık, "Pirinç Yetiştiriciliği", s. 139. 40 tuzcus ve çeltükcis arasında. Üçüncü unsur kasaba sakinleri-sadece askeri sınıf ve 'ulema, aynı zamanda tüccarlar, zanaatkarlar, üretici vs Tüm bu Osmanlı ile ilişkili olduğunu açıkça diğerlerinden farklı yaşayan bir şehir tipi, ardından şehir hayatı '. Sol-Kol bölgede kentlerin sayısı önemli oldu. Biz tür görmek için 1464-1465 ve 1478 Defterleri ile devam edecek farklılıklar Yenice-i Karasu gelen Drama görülebilir. En defter göre 1.478, aşağıdaki gibi durumu bulmak: Dram kentinde, Müslüman Hanes artan 54 69. Müslümanların isimleri bakılırsa, biz Drama Müslümanların söyleyebiliriz değil Bu defter olarak ihtidâs.140 sonucunda yeni yerleşim sayesinde, artarak, insanlar onlar uygulanan kendi sanat ile birlikte kayıtlıdır. Kayıt listesinde, bir olabilir pabuçcus, hıyâts, debbâğs, bakkallar, gibi pratik olan Türklerin bir dizi bulabilirsiniz bile eskicis olarak, bozacıs, saraçs, boyacıs. Ayrıca, 5 Christian mahalleler, ve bir vardır bunların her rahip. Bu Drama şehir için bir durumdur. , Kırsal bölgede Dram, 20 Hıristiyan, 3 Müslüman ve 26 karma, 30 karma villages.141 vardır köyleri, Hıristiyanların çoğunluğu oluşturuyor. Orada, Müslümanların oranında yüzde 40 en. Müslümanlar Hıristiyanların sayısı 4 köylerde çoğunluğugibi düşük 1 ya da 3 Hanes bulunmaktadır. bu iki Tahrirlerinin arasındaki on üç yıl boyunca, Zihne durumun hemen hemen aynı kalır. Hıristiyan Hanes ise Müslüman Hanes hala 32 olan 5 Hanes azalır, ve 390 olur. Kırsal alanda, 18 olan 35 köy vardır geri kalanı karışık iken. Hıristiyan 140 BOA, TD. 7, fol. 24-25. 141 BOA, TD. 7, fol. 24-81. 41 Serez gelince, bazı önemli değişiklikler bu on üç yıl içinde ortaya çıkar. Kentte, 493 den 535 Müslüman Hanes bir artış var. Aynı dönemde, HıristiyanHanes 494 den 282 azalır. Müslüman Hanes böyle bir artış olamaz sadece ihtidâ ile açıklanabilir. Sadece 26 nev-Müslüman 1478 yılında var çünkü budur. birlikte ihtidâ, doğal artış ve yeni yerleşim bu etkili olmalıdır ile durum. Kırsal alanda 76 köy bulunmaktadır. Bunlardan 26 karıştırılır ve diğerleri tüm Christian. Bazı hesaplamalara göre, nüfusun artış hızı zaman aynı döneminde komşu Nevrekop 93% 142 olduğunu. Muhtemelen, çünkü bir Mehmet II. 's yoğun fetih sonucunda Serez bölgede vergi yükünün artması policy143, gitmiş olabilir Serez azalmaya neden olan nüfus grubu dağlık Nevrekop bölgesi. Dramatik düşüş ve bu iki artış bölge bize böyle bir idea.144 yol Nevrekop bölgedeki duruma gelmek için, 1464 yılında 12 Müslüman Hanes vardır Nevrekop kentinde. Ve bu sayı 13 yıl sonra 39 artar. Sayısı Müslüman Hanes için kırsal alanda artış 96'dır.Bölgenin tamamının böyle bir yana açıkça significant.145 olan Müslüman Hanes 36 135 artar, artış bir açıklama ihtiyacı, biz sadece Serez ovalarında gelen spekülasyon olabilir de Hıristiyanlar ama Müslümanlar Nevrekop geldi. Ayrıca, doğal artış, ihtidâ ve yeni yerleşimcilerin gelen bu durumu şekillendiren gerekir. dönemde Sol-Kol idari yapısı kurulduğunda ve gelişmiş, bölgenin bazı ekonomik özellikleri ortaya çıkar. Bölge 142 E. Radushev, Pomaks, s. 93. 143 HW Lowry, "On Beşinci yüzyıl Osmanlı Köylü Vergi değişiklikler: bir Vaka Çalışması Radilofo ". Geç Bizans ve Erken Osmanlı Toplum, Birmingham, 1986, s Süreklilik ve Değişim 36. 144 E. Radushev, Pomaks, s. 93. 145 E. Radushev, Pomaks, s. 356. 42 genel olarak dağlık, henüz önemli alanlara sahiptir. Biz coğrafyasında belirtildiği gibi bölge, koşullar yaşam yaylacılık türü için uygundur. Ancak, böyle birbölgenin coğrafi yapısının gelirlerinde gözle görülür bir fark neden hareketsiz insanlar. Kaynakları bakmak zorunda olmadan, biz varsayalım olabilir gelir olmalıdır çünkü düz yerleşimciler ödeyecek vergi yüksek olmalıdır bol ovaları ile bağlantılı olarak yüksek. Bu durumla paralel olarak, en gelirleri dağlık sakinleri çünkü coğrafi koşulların daha az olmalıdır. bu iki bölgenin yaşam standartları arasındaki fark nedir? Bu vergi gözlenen coğrafi ve iklimsel fark arasındaki fark defterlere durum? Böyle bir fark farkında Osmanlılar mıydı? Kullanarak Osmanlı kaynakları, bu iki farklı bölgelerinde yaşayan, standart öğrenebilirim? bu soruların cevaplarını görmek için kullanacağı yöntem bir grup almak olacaktır yaklaşık Hanes ile aynı sayıda köy. Ve biz vergi göreceksiniz 1464-1465 olan Tahrir göre bu iki farklı bölgelerin durumu. TABLO 1146 dağlık ve düz bölgeler arasındaki ekonomik farkı: Nevrekop en dağlık bölgesi Serez ve Zihne en düz bölgesi Köy Toplam vergi geliri Köyü Toplam vergi geliriBreznice 4843 akçe Doksonbos 13392 akçe 78 hn. 8 mcr. 81 hn. 9 mcr. Dıbniçe 2.731 akçe Grizova 4185 akçe 33 hn. 6 mcr.30 hn. 4 mcr. Satovça 2.941 akçe Homondos 6548 akçe 42 hn. 8 mcr. 42 hn. 10 mcr. Petrelik 2.240 akçe Çernoglav 4585 akçe 22 hn. 4 mcr. 22 hn. 4 mcr. Pletena 953 akçe Verjani 2.795 akçe 12 hn. 2 mcr. 10 hn. 3 mcr. Ablaniçe 4450 akçe Apodiya 7783 akçe 50 hn. 12 mcr. 52 hn. 8 mcr. 146 BOA, TD bakın. 3, vr. 76-363. E. Radushev, Pomaklar, s.76 karşılaştırın.43 Tabloda görüldüğü gibi, vergi gelirleri ve yaşam standardı rasyonel düşüktür, hangi Osmanlılar iki farklı bölgelerde farklı durumun farkında olduğu anlamına gelir. yaklaşık aynı itibaren re'aya sayısı, daha az vergi az olan bölgede alınır üretimi.Ovalarda üretim fazla olduğu için, devlet ve sipahi gelir bu köylerde çok daha fazladır. Bu durum en önemlilerinden biri olarak çıkar Sol-Kol bölgenin ekonomik özellikleri. 44 BEŞİNCİ BÖLÜM 1.530 IN SOL-KOL BÖLGESİ 5.1 İdari Yapı 1530 Tahrir Sol-Kol ve tüm bölge kapsayan ilk defter olan . Şimdiye kadar, biz Gümülcine ve Selanik arasındaki bölgenin durumu gördük Sol-Kol bölgenin ana parçasıdır. Şimdi, bu defter ile, biz çalışacağız bütün içinde klasik çağda demografik ve sosyal koşullar açıklayacak Sol-Kol kazalarının bölgesi. bölgenin idari bölünme söz için, Sol-Kol Paşa bir parçasıdır Şu anda Sancağı. Bu bölge bizim defter içinde "cânib-i yesâr" olarak belirtilmiştir ve bu olduğu bu şekilde tarif: "El mecm © 'Aza-yı Gümülcine ve Ye buz-i Kara u ve Dram ve Zihne ve Siroz ve sinir op ve Timur -Al arı ve Selanik ve Sidre-apsi ve 'Avret-Al arı 45 Azılı yerdir üzerinde ki. "Bu on Kazaz yanında 147, daha yedi Kazaz eklemeniz gerekir. Yani çünkü defter yedi daha Kazaz olduğu belirtilmektedir gerçeği: "Cem'an aza-yı Ye buz-i ve Kestorya ve ve Bihlişte ve Hurpişte ve óara-Ferye ve Serfiçe Vardar Gorice ki Yedi Azılı Dir . "148 Ancak, biz bir fihrist bu bahsetmek gerekir defter, bu Paşa Kazaz sancağı bu defter kapsamında sixteen149 olduğu ifade edilmektedir. Durum bize yanlış hesap bir örneği olduğunu varsaymak yol açar. Ayrıca, Florina,önceden ayrı bir Liva oldu, Paşa sancağı150 içinde eklenecek olduğunu kaydetti. Birlikte bu ile, Sol-Kol idari bölümü on sekiz Kazaz olarak ortaya çıkıyor. Yönetici tarafından, Sol-Kol bölgesinde Gümülcine ve Kaza ile başlar ve Ege Denizi kıyısında. sonra batıda Kestorya ve Astin Kazaz kadar devam Astin olan Bugünkü Yunanistan ve güney kuzey arasında bir coğrafi bölgeArnavutluk. Bizim defter, bu kaza ortasına Hurpişte i-nefs olarak gösterilir. Kestorya olan şimdi Yunanistan'da Kastoria şehir.Bizim defter belirtilen Osmanlı kasaba gibidir aşağıdaki gibidir: Gümülcine, noz, Yenice-i Karasu, Drama, Kavala, Zihne, Nevrekop, Timur- Hisarı, Siroz, Selanik, Sidre-kapsi, 'Avret-Hisarı, Yenice-i Vardar, Vodene, Kara-Ferye, Çitroz, Serfiçe, Hurpişte, Kestorya, Bihlişte, Gorice ve Florina151. Bu üç kasaba Kasaba olduğu belirtilmiştir. Bu üç küçük kasaba Vodene, Serfiçe, ve olan 147 BOA, TD. 167, vr. 124 içerir. MT Gökbilgin, Edirne ve Paşa Livası, s karşılaştırın. 11. 148 BOA, TD. 167, vr. 179. 149 boa TD. 167, vr. 1. 150 BOA, TD. 167, vr. 1. "Sancaklı dan ref olunub Paşa sancaåına müláâ olunmuşdır." 151BOA, TD. 167. 46 Hurpişte. Bu küçük kasaba arasında, Serfiçe ve Hurpişte aynı anda kaza merkezleridir zaman. 1530 yılında 5.2 Demografik Durum 5.2.1 Kentler defter tarafından verilen genel bir resim ile başlamak için, biz bahsetmek gerekir ilk, bu şehirlerde demografik durumu Her şeyden. Kasaba önemli sayıda var yerleşimcilerin. Kentlerde Müslüman Hanes toplam sayısı 4211 ve Müslüman mücerreds 880. Müslüman olmayan gelince, 8988 Hanes 1115 mücerreds ve orada 868 bives. Out olmayan Müslüman nüfusun, 2.582 Hane numarası ve 14 olan Jewishes152 bir mücerred sayısı. kasaba sakinlerinin toplam sayısı göz önüne alındığında, yararlı olacaktır sonra bu rakamlar daha yakından bakabilirsiniz. Müslüman nüfus için, 4211 dışında 3481 Hanes herhangi qualifications153 olmadan kayıtlı olduğu gruptur. Diğer bir deyişle, onlar değil herhangi bir askeri ya da askeri olmayan görev ve onlar Hâne numaraları içinde kayıtlı kasaba. Biz aynı kayıtlı Müslüman mücerreds sayısı dikkate aldığımızda kategori, onlar bütün nüfusun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yani bazı özel niteliklere sahip Müslüman mücerreds sadece 11 giriş vardır, çünkü 880.154 dışında. Müslüman olmayanlar ise, nüfusun sayısı ile kayıtlı 152BOA, TD. 167. EK D. karşılaştırın 153 BOA, TD. 167. EK D. karşılaştırın 154 BOA, TD. 167. EK D. karşılaştırın 47 bazı nitelikleri çok değil. Sadece 122 Hanes, 163 mücerreds ve 10 vardır bives155. Çıkış bazı niteliklere sahip kayıtlı olanlar, insanların en büyük grubunu şehir merkezlerinde önemli bir yer işgal çeşit olanlardır dini kimliği. Bunlar arasında, biz, Müezzinler, hatibs, nayibs ve imam adlandırabilirsiniz rahips. Onlar toplam 298 bulunmaktadır. Selanik ikamet Rahips, bunların yarısı. 138 Hanes gibi çeltükçis, tuzcus ve yağcıs156 gibi ekonomik tarımsal faaliyetler ile işgal edilmiştir Müslüman ve Müslüman olmayan hem de. Ayrıca toplam hem de 266 olan kiraciyan sahip Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar, ve şehirdeki sosyo-ekonomik hayatın bir parçası olan merkezi. Onlar Siroz ikamet. Askeri yapının bir parçası olan 85 Hanes vardır kasaba. Yenice-i Karasu Müslüman yerleşimciler only157 olan tek şehridir. Biz değil bu şehir için kayıt herhangi bir tek Müslüman olmayan yerleşik bakın. Gümülcine ve Yenice- i Vardar Müslüman nüfusun çoğunluğu olduğu kasaba vardır.Gümülcine'de, Müslümanlar şehir merkezinde toplam nüfusun yaklaşık yüzde 90 oluşturmaktadır. Olarak Yenice-i Vardar, Gayrimüslimlerin ile oranında Müslümanların sayısı fazla 450 Müslüman varken gayrimüslimlerin sadece 24 Hanes olduğu için belirgin Hanes ve town158 78 Müslüman mücerreds. Bu iki şehirlerde oran olur biz bazı özel ile kayıtlı nüfusun Hanes eklediğinizde daha net yeterlilik ya da görev. Gümülcine'de bu tür 91 daha Müslüman Hanes vardır. Bu 155 BOA, TD. 167. EK D. karşılaştırın 156 BOA, TD. 167. EK D. karşılaştırın 157 BOA, TD. 167, vr. 20. EK D, s karşılaştırın. 69. 158 BOA, TD. 167, vr. 127. EK D karşılaştırın 48 sayı kasabasında Müslüman olmayan Hanes sayısı dört kat daha fazla ilgilidir. Benzer Yenice-i Vardar durum böyledir. Belirli niteliklere sahip Hanes iki tanesi var gayrimüslimlerin toplam Hanes daha kat daha fazla. Siroz demografik açısından dikkatimizi çeken bir diğer şehridir durum. Bu şehirdeki durumu açıklamak yapabilmek için, biz toplam vermek gerekir demografik grupların sayısı. Olanlar Hanes ve mücerreds dahil belirli niteliklere sahip, şehrin 648 Müslüman Hanes, 202 Müslüman mücerreds, sahip 391 Hıristiyan Hanes, 38 Hıristiyan mücerreds, 72 Hıristiyan bives, 65 Yahudi Hanes ve 5 Yahudi mücerreds159. Müslümanların belirgin bir çoğunluğu fark edilebilir. Değerlendirmek sadece Hane numaraları için numaraları, Müslüman ve arasındaki fark Hıristiyan Hanes 257 olduğunu. Burada tuhaf bir durum böyle bir olmasıdır yapar fark özel ile Müslüman Hanes en çok sayıda ile oluşur nitelikleri. Toplam olarak, bu 261 olduğunu. Demografik yapısı bakımından önemi olan bu özel niteliklere sahip Hıristiyan Hanes ile karşılaştırıldığında, altı çizili
 48 vardır. Belirli ile Müslüman Hanes bu sayı unutulmamalıdır nitelikleri bütün Sol-Kol bölgenin kent merkezlerinde en yüksek biridir. Belirli niteliklere sahip Hanes Müslüman ve Hıristiyan arasındaki dengeyi döner Müslüman olan böyle bir duruma, eşit olarak değerlendirilir olacağını Hanes, Hıristiyan Hanes bir çift için Hanes yaklaşımlar. tüm bölgenin en kalabalık şehir merkezi Selanik. Kervansaray 1237 olan Müslüman ve 3353 gayrimüslim hânes160. Biz açısından bu rakamlar değerlendirdiğimizde Hanes toplam sayısı yerlerini, bunların önemini net bir şekilde görülebilir. 159 BOA, TD. 167, vr. 64-65.EK D, s karşılaştırın. 84. 160 BOA, TD. 167, vr. 82-84. EK D, s karşılaştırın. 88. 49 Selanik 1237 Müslüman Hanes tüm Sol-Kol içinde 4211 Müslüman Hanes bir parçası olan bölge. Bu birden fazla üçte olduğu anlamına gelir. Benzer bir durum için de geçerlidir Müslüman olmayan Hanes. Toplam sayısı Selanik Müslüman olmayan Hanes oranı bölgedeki sivil Müslüman üçüncü bir buçuk daha az daha fazla. Görmezden Bu grupların dinsel kimlik, Selanik Hanes tüm kabaca üçte biri Sol-Kol bölge. Biz diğer iki gerçeği göz önüne aldığımızda bu çok büyük bir sayıdır üçte kalan yedi şehir merkezleri vardır. Ilgili bir diğer önemli ayrıntı Selanik demografi Yahudi nüfus çoğunluğu oluşturan olmasıdır şehir merkezine. Bunlar 2509 hânes161 vardır. Müslüman ve Hıristiyan bile toplam sayısı Hanes bu tutardan 500 Hanes azdır. Ne içine alınması gereken göz sadece 63 hanes ve 14 mücerreds Yahudi daha fazla olmasıdır Sol-Kol162 geri kalanı. toplam sayı olarak Gümülcine ve Yenice-i Vardar iki kasaba, dışında Sol-Kol bölge bu gayrimüslim nüfus olduğu söylenebilir, göstermek şehir merkezleri için Sol-Kol içinde demografik durumun baskın bileşeni. NOZ, Zihne, Sidre-kapsi, Vodena, Kara-Ferye, Serfiçe, Hurpişte, Kestorya , Bihlişte ve Görice163 bu durum açıkça görülebilir hangi şehir merkezleridir. Arasında bu, Sidre-kapsi, Kara-Ferye, Serfiçe ve Kestorya Hıristiyan ile dikkat çekiyor Hanes 600'den fazla. Çitroz dışında başka bir şehir sakinleri ile tek şehir merkezidirHıristiyanlar. 161 BOA, TD. 167, vr. 84. EK D, s karşılaştırın. 88. 162 BOA, TD. 167, vr. 65. EK D, s karşılaştırın. 84. 163BOA, TD. 167, fol.16, 40, 108, 129, 135, 147, 160. EK D, s 68, 77, 95, 96, 102, karşılaştırın 107, 109, 113, 115, 117. 50 5.2.2 Kırsal Sol-Kol içinde demografik durumun tam bir resim var gibi Yani bölge, biz de kırsal alanda dikkate almak gerekir. Bu beklenebilir gibi tarımsal üretimin bir tür iken 16. yüzyılın koşulları sosyo-ekonomik yaşam için omurga, bu bölgede kırsal alanda çok daha fazla şehir merkezleri ile karşılaştırıldığında kalabalık. Daha net bir görüntü vermek için, söz daha iyidirsakinlerinin toplam sayısı. Sol-Kol tüm Kazaz dahil, biz 16429 var Müslüman Hanes, 6241 Müslüman mücerreds, 112.317 Müslüman olmayan Hanes, 26379 Müslüman olmayan mücerreds ve 7638 Müslüman olmayan bives164. Ile bu rakamlar bir araya getiren şehir merkezlerinin sayısı daha iyi bir durum ortaya koyacaktır: TABLO 2. Sol-Kol bölgesinde yerleşimcilerin sayısı. Müslüman Müslüman Gayrimüslim Gayrimüslim Gayrimüslim hane hane bive mücerred mücerred Kentsel 4211 880 8988 1115 868 İskan 16429 Kırsal 6241 112.317 26379 7638 İskan fark gibi, büyük fark belirgindir. Yukarıda belirtildiği gibi, altında bir yaş koşulları tarım hayatında bir çok anlamına geliyordu, hangi böyle bir durum kırsal nüfusun kentsel nüfusa göre ancak çok fazla oldu olduğu söylenebilir kaçınılmaz. 164 BOA, TD. 167. EK D. karşılaştırın 51 kentsel ve kırsal yerleşim arasındaki fark bir yana, kırsal alanlarda demografik durum bazı dikkat çekici ile kalmaya ihtiyaç duyduğu üstündeki şehir merkezleri için yapılır gibi noktaları. çizmek ilk ayrıntılardan biri dikkatimizi çoğunluğu olmasıdır olduğu gibi Müslüman nüfus üzerindeki Müslüman olmayan nüfusun kırsal alan için geçerlidir kentsel yerleşimlerde. Aslında durum bu durumda daha dramatik kırsal. Müslüman Hanes Müslüman olmayan yaklaşık bir yedinci olmasıdır var Hanes. Mücerreds dörtte biri üzeresiniz. Gözönüne aldığımızda olmayan Müslümanlar da bive nüfusa sahip bu gerçeği, fark daha net olur. oranı hakkında Sol-Kol ve Kazaz arasında birçok farklılıklar vardır yeniden olarak tescil yerleşimciler için bazı niteliklere sahip kayıtlı yerleşimciler 'aya. Iken , toplam kırsal yerleşimcilerin bazı kazalarının çok sayıda oluşturan, sayıları çok olan bazıları söz küçük. Bu durumu örneklendirmek amacıyla, biz adlandırabilirsiniz Gümülcine Kazaz ve 'Avret-Hisarı. Gümülcine'de, ile Müslüman Hanes Müslüman Hanes geri kalanı 1631165 ise nitelikleri 1.122 bulunmaktadır. O kadar olan sayıları normal re'aya alır-kapatmanız Müslüman Hanes için çok. Ancak, durum 'Avret-hisarı166 olarak tersidir. Kayıtlı sadece 35 Müslüman Hanes vardır bazı niteliklere sahip. Bu olan 566 ile karşılaştırıldığında az sayıda olan hiçbir yeterlilik kayıtlı yerleşimcilerin sayısı. Aynı durum için görülmektedir aynı kazalarının Müslüman olmayan Hanes. Yeterlilik kayıtlı olanlar 38 olan re'aya olarak kayıtlı olanlar 4537 Hanes ise, Hanes. Bu iki Kazaz seçilir çelişkili durumu ortaya çıkarmak için. Birçok kazalarının olduğu gerçeğini belirtmelidir 165 boa TD. 167, vr. 7-19. EK D, s 65-69 öneririz. 166 BOA, TD. 167, vr. 115-122. EK D, s 96-97 karşılaştırın. 52bazı yeterlilik ile yerleşimcilerin neredeyse hiç giriş gördüğümüz. Bunlar arasında, Nevrekop sadece 88 Müslüman hânes167 vardır ve bu yerleşimcilerin başka türlü yok özel niteliklere sahip. Astin qualifications168 ile 3 Müslüman olmayan göçmenler vardır. Bütün bunların en belirgin böyle her türlü göremiyorum hangi Bihlişte olan settlers169. İlginçtir ki, biz yerleşimcilerin olduğu bazı Kazaz var nitelikleri normal re'aya daha vardır. Sidre-kapsi çok iyi bir örnektir bu tür. Kaza ise, olan 60 Müslüman Hanes ve 5 Müslüman mücerreds vardır bazı yeterlilik kayıtlı. Bölgedeki Müslüman re'aya gelince, hiçbir vardır bu dışında girişleri. Ayrıca, kaza 467 gayrimüslim Hanes ile 1481 gayrimüslim vardır bu 238 Müslüman olmayan sadece re'aya içerirken bazı yeterlilik ile mücerreds Hanes ve 31 Müslüman olmayan mücerreds170. Sol-Kol bölgesinde yörük nüfus gelince , biz daha yakından bakmak olduğunda belirli niteliklere sahip girişleri, biz yörükler önemli bir yere sahip olduğunu fark. biz 1122 kayıda Gümülcine'de 533 yörük Hanes vardır nitelikleri. Bu bölgedeki demografik durumu ağırlıklı olduğu anlamına gelir yörük yerleşim şekillendirdiği. Biz eşküncis ve yamaks sayısı dikkate alındığında yörükler ile aynı etik kökenli, bölgede sayıları olurdaha önemli. Birlikte eşküncis ve yamaks ile, Hanes sayılarını ulaşır 764.171 için. Yenice-i Karasu önemli sayıda olduğu bir kaza olan yörükler. Bu bölgelerin hem de kırsal alanlarda, kentsel ile paralel bir bakın 167 BOA, TD. 167, vr. 47-56. EK D, s 79-81 öneririz. 168 BOA, TD. 167, vr. 152-158. EK D, s 109-112 öneririz. 169 BOA, TD. 167, vr. 167-170. EK D, s 115-116 öneririz. 170 BOA, TD. 167, vr. 108-114. EK D, s karşılaştırın. 95. 171 BOA, TD. 167, vr. 7-19. EK D, s 66-68. Karşılaştırın 53baskın bir Müslüman nüfusa sahip açısından demografik yapısı. Yenice-i Karasu eşküncis ve yamaks172 dahil olmak üzere yörükler 660 Hanes vardır. Serfiçe olabilir yörükler bir oranda sahip olan köylerde bir kaza olarak fark bazı niteliklere sahip girdileri arasında. Bu bölgenin kırsal Yörükler 243 olan 275 Hanes. Birçok yörükler ile Bunlara Selanik bölgesinde ekleyebilirsiniz. Onun kırsal alanda 537 olan Hanes yörüks173 285 mücerreds. Bu numaralar fazla yüzde doksan yapmakSelanik kırsal bazı niteliklere sahip registeries. 55 Hanes ve 42 ile siroz mücerreds174, '34 hânes175 ile Avret-Hisarı ve 66 hânes176 ile Dram, Timur-Hisarı 12 Hanes ve 18 mücerreds177 ile dağınık yörükler olan diğer bölgelerdir etrafında. Onlar daha önce bahsedilen bölgeler kadar yok olsa da, bu bölgelerde de, bazı yörükler içeren bilinmelidir. 172 BOA, TD. 167, vr. 20-29.EK D, s 69-72 öneririz. 173 BOA, TD. 167, vr. 82-107. EK D, s 88-94 öneririz. 174 BOA, TD. 167, vr. 64-81. EK D, s 84-87 öneririz. 175 BOA, TD. 167, vr. 115-122. EK D, s 96-97 öneririz. 176 BOA, TD. 167, vr. 30-39. EK D, s 73-76 öneririz. 177BOA, TD. 167, vr. 57-63. EK D, s 82-83 karşılaştırın. 54 BÖLÜM VI SONUÇ Balkanlar'da Osmanlı genişleme çok erken zamanlarda başlayan Osmanlı devleti. Ilişki doğrultusunda şekillenmiştir fetihler, Gelibolu bölgesinde başında Bizans hanedanı ile, kısa ileri Trakya'nın diğer bölgelerinde zaman süresi ve Balkanlar'da. Osmanlı topraklarda Balkanlar, Sol-Kol bölgesi, yana etkin bir rota olan ana parçası olan , Via Egnatia adına Roma kat açısından önemli bir yer teşkil yol ve bazı çok eski bir şehir dahil olmak üzere Bu Selanik ve Nevrekop gibi merkezleri. Of Tabii, bölgede Osmanlı genişleme bir askeri nitelikte sınırlı değildi. Orada Bölgede çok erken fetihler beri yerleşim sürekli bir süreç oluştu. bazı yeni kent merkezleri gibi mevcut şehirler ile birlikte çıktı nedeni budur Yenice-i Vardar gibi. Çözüm süreci bazı kent merkezlerinin yeniden canlanması anlamına, Serez bu durumun iyi bir örnek oldu. 55 bölgede Osmanlıların yerleşim çeşitli boyutlarda gerçekleşti. Yörükler yerleşim ilk bileşeni vardı. Ya zorla ya da gönüllü, bunların çok sayıda Sol-Kol bölgeye taşındı. Tabii ki, ve coğrafi bölgenin iklim koşulları bu yönde kayda değer bir rol oynadığı izledi. Deniz kıyılarını yüksek mera ve alçak durumu onlara sağlanan uygun alanı, ve kolayca yaşam yaylacılık türünü devam edebilir onlar önceden takip ediyorlardı. Yörükler sosyo-ekonomik önemli bir rol oynadı bölgede ağırlıklı olarak hangi ile hayvancılık bir kenara bırakarak yaşam işgal etti. Çeltük ve tuz faaliyetleri bunlardan iki temel ekonomik katkıları vardı. Bu iki sanayi öncesi ekonomik faaliyetlerin uzmanlık ve bir tür gerekli bu yana üretim teknolojisi, biz kolayca bu grupların üyeleri geldiğini varsayabiliriz başlangıçta pirinç bilinmeyen gerçeği göz önünde Anadolu'dan halkınaOsmanlı yerleşim önce Balkanlar. Kentte Türk esnaf da vardı merkezleri, ve yerleşim sürecinin bir parçasıydı. Bu sanat isimleri beri kendi Türk isimleri ile kayıtlı, biz esnaf arasında olduğunu söyleyebiliriz özellikle Anadolu'dan Osmanlı devletinin diğer bölgelerinden gelen gruplar. Ki onlar da, bu bir parçası beri tabii ki, biz yerleşmiş çiftçi göz ardı edilmemelidir çözüm süreci.Doğal olarak, bölgeye Osmanlı'nın gelen sosyo-değişti Balkanların ekonomik resim. Bu çalışmada ele alan Sol-Kol olduğubölge, bu durumu ortaya çıkarmak için gibi bu yüzden genel bir taslak çizmek için faydalı olacaktır Osmanlı varlığı sırasında.Demografik durumu için temel başlık olmalıdır odaklanmıştır. Yeni gelenler ve eski yerleşimcilerin iki üyelerinin çünkü Yanifarklı din. Bu küre içinde, ne fark olmayan Müslüman olmasıdır 56 biz içine tüm bölge çekerken nüfus ancak baskın grubudurdikkate. Bu iki kasaba ve kırsal için geçerlidir. Ancak, biz zaman tek bölgenin birinin Kazaz değerlendirmek, bazı Kazaz bize farklı bir demografik vermek yapısı. Gümülcine ve Yenice-i Karasu büyük sayıda Kazaz olan Müslüman yerleşimciler. Bu Yenice-i Karasu şehir merkezinde tamamen unutulmamalıdır Müslüman. Başka bir önemli durum olarak, Kara-of Kaza içinde Çitroz küçük kasaba Verye sadece gayrimüslim nüfusa sahip tek şehridir. Selanik belirtilmesi gereken çok önemli bir merkezi olarak. Demografik, bu kendine özgü bir resmi vardır. Bu en büyük Sol-Kol bölgesinde kaza. Nüfusun çoğu Müslüman olmayan ve Yahudi nüfus gayrimüslimler arasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Sol-in demografik ve yerleşim yapısı hakkında söylenebilir gerekenler genel olarak Kol bölge bölge bu yana birçok Türk yerleşimciler çekti olmasıdır o bölgede fetihler. Olan bölgeye gelen başlatılan Türk unsurları yani göçebe gruplar, Yörükler, ağırlıklı olarak sosyo-bir parçası sadece haline bölgede ekonomik hayat değil, aynı zamanda zenginleştirilmiş. Kaçınılmaz olarak, demografik durum bir yapı inşa bu durum uygun olarak şekillenmiştir . kendine özgü 57 KAYNAKLAR : Birincil Kaynaklar Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul, TD. 3.Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul, TD. 7. 167 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri (937/1530), TC BaşbakanlıkDevlet Arşivleri Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Cilt 1, Ankara, 2001. Aşıkpaşazade, Tevârih-i Âl-i Osman (ed. Ma'arif-i Umumiye Nezareti), stanbul 1332 Hicri. Yardımcı Kaynaklar: Acun, Fatma. "Osmanlı Tarihi Araştırmalarının Genişleyen Sınırları: Defteroloji" Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi, vol. 1, 2000. Afyoncu, Erhan. "Türkiye'de Tahrir defterlerine Dayali Olarak hazirlanmis Çalışmalar Hakkında Bazi Görüşler ", TALID 1, 2003. Balta, E., Les vakıfları de Serres et de sa bölge, centere de Recherches, Atina, 1995. Barkan, Ömer Lütfi, "Bir Kolonizasyon içinde Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler " Vakıflar Dergisi, vol. 2, Ankara 1942. Barkan, Ömer Lütfi. "Osmanlı Mali Araştırmaları Araştırması", yapılan çalışmalar Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi. ed. MACook. Oxford Univ. Basın, Oxford, 1970. 58 Braudel, Fernand, Akdeniz ve Philip Çağında Akdeniz Dünya II, çev. Sian Reynolds, Harper Collins Publishers, İngiltere, 1992. Çiçek, Kemal. "Osmanlı Tahrir Defterlerinin Kullanımında Görülen Bazi Problemler ve Arayışları Metod ", Türk Dünyası Araştırmaları vol. 97, 1995. Cook, Kırsal Anadolu 1.450-1.600, Oxford Üniversitesi MA Nüfus Basınç Press, Londra, 1972. Delilbaşı, Melek, "Selanik ve Yanya'da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması" Belleten de vol. 51, 1987. Dimitrov, Str., "Bulgaristan ve Müslüman şehir nüfusunun GenesisBalkanlar. ", II. Bulgar Çalışmaları Uluslararası Kongresi, vol. 7, Sofya, 1989. Emecen, Feridun M. "Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Osmanlı Tahrir Defterleri" Tarih ve Sosyoloji Semineri 28-29 Mayıs 1990, Bildiriler, İstanbul, 1990. yılında Emecen, Feridun, "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Fetret Dönemine" Osmanlı Vol. 1, Ankara, 1999. Fekete, L. ve Kaldı-Nagy, G., Buda Rechnunsbücher milleti Finanzstellen (Ofen), 1.550-1.580, I. Budapeşte, 1962. Fekete, L. "Türk Vergi Tahrirleri" Trans.Sadrettin Karatay. Belleten Vol. 11 1947. Gandev, Hristo, 15. yüzyılda Bulgar İnsanlar, Sofya Press, Sofya, 1987. Gökbilgin, M. Tayyip, "Selanik", TDV. slam Ansiklopedisi Gökbilgin, M. Tayyip, 15-16. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası: Vakıflar, Mükler, . Mukataalar, Üçler Basımevi, İstanbul 1952 Gökbilgin, M. Tayyip, Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan, Osman YalçınMatbaası, İstanbul 1957. Güçer, L., "15-17. asırlarda Osmanlı mparatorluğu'nda Tuz nhisarı ve Tuzlaları şletme Nizamları ", stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Mecmuası, cilt içinde. 23, 1.963. Hoffman, George W., Geçiş Balkanlar, Greenwood Press, New Jersey, 1983. nalcık, Halil, Edirne'de "Edirne'nin Fethi (1.361)": Edirne'nin 600. Fetih Yıldönümü Armağan Kitabı, Ankara, 1993. nalcık, Halil, "Gelibolu" EI, Brill. 59 nalcık, Halil, "I. Murad" TDV. slam Ansiklopedisi. nalcık, Halil, "Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış" in Osmanlı vol.1, Ankara, 1999. nalcık, Halil, "Fetih Osmanlı Yöntemleri", Studia Islamica. Cilt. II 1954. nalcık, Halil, "Osmanlı Rice Yetiştirme ve Çeltükci-Re'aya Sistemi Turcica, vol Empire ". . 14, 1982 . nalcık, Halil, "Rumeli" EI, Brill nalcık, Halil, "Yörüklerinin: kökenleri, Genişleme ve Ekonomik Rolü" in Orta Doğu ve Osmanlı Kural altında Balkanlar, Indiana Üniversitesi Türk Araştırmaları, Bloomington , 1993. nalcık, Halil, Bir, Ekonomik ve Osmanlı İmparatorluğu, 1300-1914 Sosyal vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge, 1994. nalcık, Halil, "Giriş" 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara, 1993. nalcık, Halil, Osmanlı Medeniyeti, Kültür, Ankara, 2003 Bakanlığı. nalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ 1.300-1.600, Phoenix, London, 1994. nbasi, Mehmet, "Balkanlarda Osmanlı Hakimiyeti ve skan Siyaseti" Osmanlı vol.1 yılında, Ankara, 1999 Kaldı -Nagy, Acta Orientalia, vol. yılında "Sanjaq Kayıt İdaresi" 21, 1968. Kayapınar, Levent, "Yunanistan'da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması (1.361-1.461)" in Türkler, vol. 9, Ankara, 2002. Kiel, Michael, "Yenice Vardar (Vardar Yenicesi-Giannitsa): Unutulan Türk 15. ve 16. yüzyıl Makedonya'da kültür merkezi "ile ilgili çalışmalar içinde . Balkanların Osmanlı mimarisinin, Norfolk, 1990 Kissling, HJ, içinde "Von Balkanreich der Osmanen verschlaht auf amselfeld Savaşı (1389)"Suddost Europa unter des Halbmond, München, 1975. Kramers, AJH, EI içinde "Selanik", Brill. Kunt, Metin, Türkiye Tarihi 2: Osmanlı Devleti 1300-1600 , Cem Yayınevi, İstanbul, 2.002. 60 Lowry, HW, "On Beşinci yüzyıl Osmanlı Köylü Vergi değişiklikler: Vaka Radilofo Çalışması "Geç Bizans ve Erken Süreklilik ve Değişim Osmanlı Toplum, Birmingham, Birmingham, 1986 Üniversitesi. Lowry, Heath. Defterology yapılan çalışmalar: On Beşinci ve On Altıncı Osmanlı Toplum Yüzyıllar. Isis Press, İstanbul, 1992. Ostrogorskiy, Georg. Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1981. Öz, Mehmet. "Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler", Osmanlılarda Bilgi ve statistik, ed. H. nalcık, Ş. Pamuk, DE Yayını, Ankara, 2000. Özel, Oktay. "16. ve 17. sırasında Osmanlı Anadolu'da Nüfus değişiklikler Yüzyıllar: 'Demografik Kriz' Tartışmaları "vol IJMES. 36, 2004. Radushev, Evgeni, Pomaklar, Sofya, 2005. Semple, Ellen Churchill, Ratzel en Bazında Coğrafi Çevre Etkileri antropomet-Coğrafya Sistemi, Londra-New York 1911. Shaw, Stanford, Osmanlı mparatorluğu ve Modern Türkiye, Eren Yayınları, İstanbul, 1.982. Spiridonakis, BG, içinde Yunan Dünya Tarihi Coğrafyası üzerinde DenemelerTurkokratia, Selanik, 1977 sırasında Balkanlar. Vakalopoulos, AE, Thessaloniki, Thessaloniki, 1963 A History. 61 EK-A - MAP 1 - SOL-KOL KAZAS1 IN YÖRÜK NÜFUS Yörük hanes sayısı BOA kayıtlı numaralarına göre belirlenir. TD. 167. Harita. 167 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri (937/1530), s harita uygun olarak çizilir . 137 62 MAP - 2 - EK B Yörükler İKAMETLERİ HANGİ KÖY BAZI BÖLGELERİNDE GÜMÜLC NE, YEN CE-KARASU VE DRAMA1 VE Karyes ve mezra'as olan yerlerde Rum-ili-yi Şahane Haritası Havale tarihli Hicri göre belirlenir 1.317. Ben derlenmiş bir CD-ROM Prof Evgeni Radushev gelen Rum-ili-yi Şahane Haritası Havale satın Prof Heath W. Lowry tarafından. 63 EK C - MAP 3 - Yörükler İKAMETLERİ HANGİ KÖY BAZI SERF VE BÖLGELERİNDE ÇE VE AVRET-H SARI1 Karyes ve mezra'as olan yerlerde Rum-ili-yi Şahane Haritası Havale tarihli Hicri göre belirlenir 1.317. Ben bir CD-ROM Prof Evgeni Radushev gelen Rum-ili-yi Şahane Haritası Havale satın Prof Heath W. Lowry tarafından derlenen. 64 TD IN EK D-TAKAS YAPI. . 167 Kısaltmalar ve Ek-D açıklamalar: hn. : Hâne mcr. : Mücerred n. : Nefer k. : Karye nd: Nam-ı Diğer mz. : Mezra'a merh. : Merhum ha: hızâne-i Âmire nf. : Nefs mh. : Mahalle krş. : Çiftlik ZMT. : Ze'amet tm. : Timar (ha) cm. : Cema'at zm. : Zu'amâ sp. : Sipâhiyân (): metin açıklamaları []: Kendi açıklamalar ....... : Okunmamış : Emin için 65 1. Gümülcine hasıl GÜMÜLC KD Müslim Gebran Diğer Hn. Mcr. Hn. Mcr. Bive Nefs-i Gümülcine-der tasarruf-i Ali 200 32 23 13 Beg Yağcı 13 69.365 Küreci 7 Akıncı 1 Çeltükçi 6 Re'is 1 Kürekci 8 Fakir 4 Kethüda 1 Mütevelli 1 Eşkünci Ma'a Yamak 6 Tuzcı 2 Ma'zul-i merd-i hisar 1 Yamak 5 Sahib-i Berevat 1 Yegan-BAHSI k. - Hass-i padisah 7 1 56 9 1 6456 stoyan k. - Hass-i padisah 9 7 60 7 8994 Vabıryaka k -. Hass-i padisah 8 1 69 9 6 13279 Sasalı k -. Hass-i padisah 6 2 48 9 1 10196 Kanlıcalar k -. Hass-i padisah 9 1 1.668 Otacılar k -. Hass-i padisah 25 14 3805 Çile-Beleni k. - Hass-i padisah 9 10 1.208
Çeltükciyan ve Nemekciyan - Hass-i padisah 45651 
Nehr-i Yaycı Çeltükçi Müslim hn. 13 
Çeltükçi Müslim mcr. 
Çeltükçi Gebran hn. 
Re'is 2 
Tohm 9 
Nehr-i Balabanlu Re'is 2 
Kürekci n. 17 
Tohm 7,5 
Cema'at-i Nemekciyan Nemekci Müslim n. 20 
Nemekci Gebran n. 
Bulgar-Sarucası k -. Hass-i hassa hekimleri 19 5 Eşkünci Ma'a Yamak n. 20 5036 
Çardaklu k -. Hass-i hassa hekimleri 48 11 1.936 
Balabanlu k -. Hass-i hassa hekimleri 17 10 4062 
Denizlü knd Baba-Uruz-Hass-i hassa hekimleri 16 8 Yamak 7 3491 
Geras knd Timur-Begli - Timar-ı zm. sp ettik. 15 10 Eşkünci Ma'a Yamak 10 2.369 
Çobanlu k -. Timar-ı zm. sp ettik. 10 Eşkünci 2 1.287 
Öz-Begli knd Balabanlu - Timar-ı zm. sp ettik. 19 2 Yörük 16 3099 
Akçakızak k. - Timar-ı zm. sp ettik. 5 Yörük 29 2.468 
Viran-i Büzürk mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 408 
Kisterice knd Tur-Ali ve nd Sir-Ali - Timar-ı zm. sp ettik. 
29 2. Yörük 29 1.333 
Ostra mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 150 
Viran-i Küçük mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 76 
Salihlü k -. Timar-ı zm. sp ettik. 9 3 Eşkünci 1 968 
Çakırlar k (Yürükler mütemekkindir) -. Timar-ı zm. sp ettik. Yörük 25 2.034 
Ahmed-Deresi k. (Yürükler mütemekkindir) - Timar-ı zm. sp ettik. Yörük 1 709 
Yamak 11 
Kızılca-Ağaç k. - Timar-ı zm. sp ettik. 3 2 Yamak 16 1.541 
Koca-Ömerlü k. - Timar-ı zm. sp ettik. 1 Yamak 12 995 
t-anası knd Çadırlu - Timar-ı zm. sp ettik. 5 2 Yamak 1 605 
Hallac-Deresi k. - Timar-ı zm. sp ettik. 7 2 Yamak 1 535 
Dokos mz -. Timar-ı zm. sp ettik. Yamak 5 310 
Rum-Begi k -. Timar-ı zm. sp ettik. 4 1 Yamak 14 870 
Söğütlü k. - Timar-ı zm. sp ettik. 7 6 Yamak 11 1.727 
t-deresi mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 234 
Bulduklı k -. Timar-ı zm. sp ettik. 6 Yamak 9 1.392 
Halife-Virani k. - Timar-ı zm. sp ettik. 7 3 Yamak 14 3264 
k Hass-Beg -. Timar-ı zm. sp ettik. 11 1 Yamak 2 1.679 
Ak-Pınar k -. Timar-ı zm. sp ettik. 19 14 37 15 Yörük 27 12940 
Gılmânân-ı mâdeyân hn. 14 
Gılmânân-ı mâdeyân mcr. 
Kara-Musa k. - Timar-ı zm. sp ettik. 19 3 Yörük 18 6423 66 1. Gümülcine Yalancılar k. - Timar-ı zm. sp ettik. 5 Yamak 6 1.186 Kadı-Köy knd Delu-Danişmend - Timar-ı zm. ve sp.25 4 Yamak 4 4712 Kırka k. - Timar-ı zm. sp ettik. 20 2 721 Yegrek-Danişmend k. - Timar-ı zm. sp ettik. 15 Yörük 20 2.797 Canbazlu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 2 2.141 brahim mz. - Timar-ı zm.sp ettik. 1.206 Hacılar k. - Timar-ı zm. sp ettik. 15 2 Eşkünci 16 6958 Yamak 32 Kara-Gözlü k. - Timar-ı zm. sp ettik. 3 2 Yamak 5 2.510 Kara-Mihal k -. Timar-ı zm. sp ettik. 14 Çeltükçi 1 2.153 Küreci 2 KUŞLU-Hanlu k. Ma'a Sevindiklü - Timar-ı zm. sp ettik. 5 Yörük 44 3077 Arıcak-Şahin knd Esulli - Timar-ı zm. sp ettik. 15 11 Yörük 33 7795 Yardıbal k. - Timar-ı zm. sp ettik. 10 4 Yörük 18 3588 Kozlu-Köy knd Modulyani - Timar-ı zm. sp ettik. 23 14 4471 Değirmen Deresi-k. - Timar-ı zm. sp ettik. 33 13 Yörük 17 3026 Demürci-Eberi knd Sungurlu - Timar-ı zm. sp ettik. 14 3549 Delu-Murad k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 5 Yörük 15 2.415 Kethüda mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 223 Baki k. - Timar-ı zm. sp ettik. 14 5 Yamak 4 4495 Habil knd Ana - Timar-ı zm. sp ettik. 10 2 Yörük 17 2.590 mesini-Saruca k. - Timar-ı zm. sp ettik. 15 3 Yörük 23 6304 Selmanlu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 2 Yörük 26 1.136 Çufiler k. - Timar-ı zm. sp ettik. 24 3 1.772 Köse-Mezid k. - Timar-ı zm. sp ettik. 11 4 Yörük 10 1.545 Kara-Kocalu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 26 11 2.949 vaz knd Ali - Timar-ı zm. sp ettik. 5 Yörük 2 803 Tuzcılar k. - Timar-ı zm. sp ettik. 20 6 Yamak 3 4918 Kadı-Çiftliği k. - Timar-ı zm. sp ettik. 2 1 Yörük 5 1.825 Tatar-Hisarı knd Kürecik - Timar-ı zm. sp ettik. 31 16 Yağcı 5 4325 Polad k. - Timar-ı zm. sp ettik. 22 7 Yörük 21 4733 ncügez k. - Timar-ı zm. sp ettik.13 3 10 3 Yörük 12 4952 Bayatlar k. - Timar-ı zm. sp ettik. 3 1 Yörük 15 3941 Deluce-Balabanlu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 3 Yamak 6 4989 Kızılca-Kulfal knd Sandalcı - Timar-ı zm. sp ettik. 6 Yörük 3 1.384 Sulu-Hacı k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 3 Yörük 11 3200 Ufitlar? k -. Timar-ı zm. sp ettik. Yörük 19 1.089 Sevindiklü k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 Yörük 14 973 Karaca-lyas - Timar-ı zm. sp ettik. 155 Çukur-Viran mevzi-Timar-ı zm. sp ettik. 100 Korucu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 3 2 Yamak 1 907Kadı-Köy k. Ma'a Karye-i Yeni-Köy - Timar-ı Mirahor 7 3 106 9 6036 der-koru-yı madeyan mz. - Timar-ı Mirahor 197 Doğancı-brahim k. - Timar-ı bâzdarân 5 791 Kadı-Çiftliği k. - Timar-ı bâzdarân 8 1.014 Ahmed-Çiftliği k. - Timar-ı bâzdarân 1 Yörük 3 811 Ereselli k -. Timar-ı bâzdarân 2 Eşkünci 14 1.099 Ayucalar k -. Timar-ı bâzdarân 4 Yörük 7 1.865 Doğancılar k. - Timar-ı bâzdarân 15 5 Yörük 5 1.659 Kerceddin k. - Timar-ı bâzdarân 7 3 Yörük 7 1.750 Yuvacıyan-ı şahin - Timar-ı bâzdarân Yuvacı n. Yuvacı mcr. Bori k. - Vakıf 54 8 Ma'a mukataa 115906 Korucu Müslim hn. Korucu Müslim mcr. Cema'at-i Nemekciyân Nemekci Gebran hn. 48 Nemekci Gebran mcr. Cema'at-i Dalyancıyân Dalyanci Gebran hn. 42 Dalyanci Gebran mcr. Dursun k. - Vakıf 44 12 2.502 Çaltular k. - Vakıf 47 31 2.345 Kızılcalar k -. vakıf 53 19 3884 Büngüldeyik k. - Vakıf 102 37 Yörük 6 4987 Darı-Obası knd Sadık Deresi - vakıf 15 3 39 6264 Kilise Deresi mz -. vakıf 4 Yamak 4 580 67 1. GümülcineKilise mz -. vakıf 100 Elmalu k. - Vakıf 49 19 4 4969 Akpınar k -. vakıf 4 1 39 5 3377 Uzun-Deresi k -. vakıf 9 2 22 3 2381Köseler k. - Vakıf 6 Yörük 17 1.318 Yörükan cm. - Vakıf Yörük n. 18 398 Göl-Viran mz -. vakıf 465 Cema'at-i Yağcıyan Çatak der-Sinur-ı bori cm -. vakıf Yağcı hn. 22 391 Yağcı mcr. 20 Rugan unge 91 Mehmed bin Hızır cm -. vakıf Yağcı hn. 16 265Yağcı mcr. 11 Yağcıyan-i Küçük Elmalu cm. - Vakıf Yağcı n. Çakırlu cm -. vakıf Yağcı hn. 13 Yağcı mcr. Hasan Divane cm -. vakıf Yağcı hn. 20 299 Yağcı mcr. Rugan unge 70,5 Kılıçcılar ve Sinekciler cm -. vakıf Yağcı hn. 42 Yağcı mcr. 17 Ahmed Ni'al cm. - Vakıf Yağcı hn. 14 Yağcı mcr. Demürci Murad cm -. vakıf Yağcı hn. 28 Rugan unge 45 Halil cm. - Vakıf Yağcı hn.32 Yağcı mcr. 13 Rugan unge 91 Mekri k. - Vakıf 57 16 141 6 20 53478 Hasanlar k. tabi-i Mekri - vakıf Çipil Hasanlar cm.Yekün 6 8 81 12939 Çıkrıcık k. tabi-i Mekri - vakıf Zahidlü k. - Vakıf 41 28 Ma'a Cema'at-i Hızırluca 6343 Sarular k -. vakıf 42 26 3622 Kara brahim k. - Vakıf 16 ​​11 1.260 Delu-lyas k -. vakıf 15 7 1.486 Halil-oğlu k. - Vakıf 28 19 5503 Bodaca k. - Vakıf 9 4 1.007 Marunya k -. vakıf 3 272 16 14 53488 Helvacı k. 62 9 15 9785 Merhum Evrenos başlayın azatsuz kulları [bilinçaltı mesajları, bilinçaltı karyede]-vakıf 9 2 1.550 Ahmed Ni'al bkz. nd Küçük-Köy - vakıf 9 2 1.550 Nefs-i NOZ nf. - Vakıf 36 25 494 57 4 Ma'a mukataa 90667 Tuzcıyan cm -. vakıf Tuzcı n. 82 Yenice k. - Vakıf 96 2 11865 TOPLAM 1867 632 1503 169 46 7543 72 68 2. Yenice-i Karasu YEN CE-KARASU Müslim Gebran Diğer hasıl Hn. Mcr. Hn. Mcr. Bive Nefs-i Yenice-i Karasu - der tasarruf-i 190 86 Tuzcı ve Yağcı 6 15000 Kasım Paşa Kayyum 1 Darı-Obası knd Eratniç - hass 34 14 154 13 5 9114 URGANCI k. - Hass 71 35 Yörük 3 3636 Armudlu k. - Hass 21 13 Yörük 4 3797 Çınarlu-Dire k -. hass 71 20 1.525 ncügez knd Veli Beg?- Hass 3 1 20 7 4 2281 Yeni-Köy k. - Hass 4 6 140 15 4 Yörük 6 4396 BAHSI-Beglü k. - Hass 26 11 4 Yörük 4 1.128 Hasan-Obası k -. hass 22 21 4 3073 Kenez k. Ma'a Balca-i Karagöz - hass 47 19 4 Yörük 5 4436 Mellâhin n. Çağlayık k.(Ma'dencilerdir) - Hass-i padisah Ma'denci Müslim hn. 14 12890 Ma'denci Müslim mcr. Ma'denci Gebran hn. 127 Ma'denci Gebran mcr. 41 Danişmend Obası k -. Hass-i padisah 34 11 Yörük 6 4296 Yarayan? k. - Hass-i padisah 4 2 76 7 4 13095Sakar-Kaya k -. Hass-i padisah 19 10 52 10 6702 Bulustra k. - Hass-i padisah 10 1 101 7 14775 Emir-Hanlu mz. - Hass-i padisah Ma'a ez-Haric 3185 Göynüklü k. - Hass-i padisah 11 3 2.432 Kayacık-Pınarı k -. Hass-i padisah 5073 Eymir-Bayırı knd Mirozlu - Timar-ı zm. sp ettik. 11 4 Yağcı 3 1.897 Takyalulu mz. - Timar-ı zm. sp ettik. Yörük 31 Mayıs 2012 Yörük mcr.23 Ulucak knd Kara-Hamza - Timar-ı zm. sp ettik. 2 1 516 Mihmadlu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 13 8 Yörük 7 1.710 Doğancı sa k. - Timar-ı zm. sp ettik. 12 3 Yörük 7 2.434 Sunkurlu k -. Timar-ı zm. sp ettik. 8 1 1127 Mz. -Davudlu ve Saru ...... k.ler ziraat iderler - Timar-ı zm. sp ettik. 473 güneli k -. Timar-ı zm. sp ettik. 9 5 Yörük 9 626 Re'is Obası k -. Timar-ı zm. sp ettik. 8 8 Yörük 3 575 Kabasakal k. - Timar-ı zm. sp ettik. 3 Yörük Ma'a Yağcı 4 918 Aksak Musa k. - Timar-ı zm. sp ettik. 9 10 Yörük 11 1.099 Çeltükçi k. - Timar-ı zm. sp ettik. 11 13 Çeltükçi 22 2.255 Hamzacılar k -. Timar-ı zm. sp ettik. 3 1 Çeltükçi 13 2.147Yamak 4 Şahin knd Bıyıklu - Timar-ı zm. sp ettik. 33 16 Yörük 10 3867 Hamzalu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 6 4 Yörük 2 532Yund k. der-zemin-i Ada - Timar-ı zm. sp ettik. 8 9-Nemekciyan-ı Karapınar n. 3 2.928 Yağcı 2 Akıncı 1 Gemici Gebran n. 19Gılmanan-ı madeyan n. Gılmanan-ı madeyan mcr. Osmanlu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 7 3 Yörük 25 3441 k-Obası Beg. - Timar-ı zm. sp ettik. 90 19 Yörük 21 10000 Doğancı Kara-Ya'kub mz -. Timar-ı zm. sp ettik. 700 Naraste k. - Timar-ı zm. sp ettik. 24 6 Yörük 8 4102 Avşar k. - Timar-ı zm. sp ettik. 18 3 Yörük 22 2.542 Gemici n. 23 Hızır-Bali k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 359 Yamakan cm -. Timar-ı zm. sp ettik. Yamak hn. 43 2.525 Yamak mcr. 15

Oksuzler k. - Timar-ı zm. sp ettik. 6 3 Yörük 21 1.317 69 2. Yenice-i Karasu Yelkenci k. - Timar-ı zm. sp ettik. 96 56 Yörük 21 6137 Kadı-Obası k. - Timar-ı zm. sp ettik. 48 23 4860 Kadı-Çiftliği mz -. Timar-ı zm. sp ettik. 133 Be-nam-ı Kara Ahmed bin Pir'i bkz. - Timar-ı zm. sp ettik. 1.809 Toksad mz -. Timar-ı zm. sp ettik. 1.243 Todoric mz -. Timar-ı zm. sp ettik. 400 Uzunca-Halil k -. Timar-ı zm. sp ettik. 36 10 Yörük 6 5924 Çakırlar nd Yörükler mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 343 Kablucalu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 56 18 Yamak 2 5134 Delu-Oğlu mz -. Timar-ı zm. sp ettik. Çeltükçi 8 766 Mukbil k -. Timar-ı zm. sp ettik. 35 19 Yörük 34 6300 Çiftlik 3 Kassab-Mustafa mz -. Timar-ı zm. sp ettik. 12 4 2.603 Havuciler mz -. Timar-ı zm. sp ettik. 200Mustafalu knd Kuruşbalı - Timar-ı zm. sp ettik. 11 11 Yörük Ma'a Yağcı 11 2.299 Çengerlü k. - Timar-ı zm. sp ettik. 6 4 Yörük 1 1.659 Davudlu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 9 3, 1269 Kulfallu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 6 2 Yörük 1 716 Tanrıvirmiş k -. Timar-ı zm. sp ettik. 18 9 Yamak 4 2.747 Lotovişte k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 239 Kopuzcı Turud k -. Timar-ı zm. sp ettik. 15 13 Yörük 9 2.105 Şahin Obası k. - Timar-ı zm. sp ettik. 7 4 Yörük 7 2.171 Yuvacılar k. - Timar-ı zm. sp ettik. 3 Yamak 14 2.875Yağcı 8 Saru-Balabanlu k. Ma'a Karye-i Irlağanlu - Timar-ı zm. ve sp. 9 3 Yörük 22 3709 Gemiciyân-ı Karasu 3 Kara Nayiblü k.- Timar-ı zm. sp ettik. 40 22 3277 Amladlı k. - Timar-ı zm. sp ettik. 6 Yörük 10 1.244 Firuzlı mz. - Timar-ı zm. sp ettik. ez-Haric 1.526 Sarı 'Ali k. - Timar-ı zm. sp ettik. 65 28 6993 Başıncıklu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 Yörük 3 553 Ahadlu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 12 1 Yörük 13 636 Kuri-Dere k. - Timar-ı zm. sp ettik. 13 893 Okcılar k. - Timar-ı zm. sp ettik. 24 Yörük 17 3331Küblü k. - Timar-ı zm. sp ettik. 14 4 1.271 Nuhulı k. - Timar-ı zm. sp ettik. 3 Yörük 21 1.337 Tuzcı k. Ma'a Mezraa-i Zemin-i Gözciğez -. Timar-I14 ve sp zm. 1 Akıncı 2 4155 Polad k. Nd Beg-Obası - Timar-ı zm. sp ettik. 20 9 Yörük 20 4944 Balabanlu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 8 Eşküncü 4 1.043 Kozlı-Köy k. - Timar-ı zm. sp ettik. 8 11 2.044 Has-Polad k. - Timar-ı zm. sp ettik.24 4 Yörük 8 1.703 Mezidlü mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 244 Gölciler mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 234 Yanık-ada [Balık-Ada] mz.- Timar-ı zm. sp ettik. 513 Polad mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 51 Saram Köyü k. - Timar-ı zm. sp ettik. 23 4 7 4199 Osman-Evren k. - Timar-ı zm. sp ettik. 13 1 1 1451 Hızır Piri ve ne Piri ve Halil Piri nd Yayalar Beg k.2-Timar-ı zm. sp ettik. 1 Yörük 10 1.719 Hoca-Ömer nd Akıncılar k. - Timar-ı zm. sp ettik. 1 Yamak 3 1.335 Çiftlik 3 Müsellem İskender mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 361 Yenicelü k. - Timar-ı zm. sp ettik. 9 7 Yörük 12 1.516 Baki-Obası k. - Timar-ı zm. sp ettik. 10 4 Yörük 18 2.514Beğenmiş k. - Timar-ı zm. sp ettik. 12 10 Yörük 42 4965 Yusuf-Hanlu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 1 Yağcı 6 847 Bayram-Adası mz. - Timar-ı zm. sp ettik. ez-Haric 542 Kalova mz. - Timar-ı zm. sp ettik. ez-Haric 443 Karaca-Koyunlu k. - Timar-ı zm. sp ettik. 25 11 3400 Yamak 7 70 2. Yenice-i Karasu Kara-Ya'kub k. - Timar-ı bâzdarân 27 15 Yörükânki Sultan Bayezıt vakfıdır 27 2.967 Çamurlı k. - Timar-ı bâzdarân 14 2 Yörük 9 2.172 Koçi k -. Timar-ı bâzdarân 33 ​​12 Yamak 12 3836 Çeltükçi 21 Ömer k.- Timar-ı bâzdarân 10 8 1.949 Turfallu k. - Timar-ı bâzdarân Yörük 5 405 Orfana k. - Timar-ı bâzdarân 5 Yörük 3 1.369 Hacılı mz. - Timar-ı bâzdarân 1.074 Polad mz. - Timar-ı bâzdarân 1.405 Cema'at-i Nemekciyan-ı Kara Pınar ve Kiremuti ve Kızıl Ağaçder Tuzcı-i Memleha-i Kayacık Pınarı k. Tuzcı Müslim hn. Tuzcı Müslim mcr. Tuzcı Gebran hn. 109 Tuzcı Gebran mcr. 14der Yund Nemekciyan-i-i-i Memleha mezbur k. Tuzcı Müslim hn. der Kenez k. Tuzcı Müslim hn. Tuzcı Müslim mcr. der Hriste tabi-i Dram k. Tuzcı Gebran hn. Bir Memleha-i Kiremuti Reis 1 der BAHSI Beglü k. Tuzcı Müslim hn. 17 Tuzcı Müslim mcr. der Polad k. Tuzcı Müslim hn. bir Memleha-i Bulustra der Bulustra k. Tuzcı Müslim hn. Tuzcı Gebran hn. 23 Tuzcı Gebran mcr. der Ahadlu nd Karaman k. Tuzcı Müslim hn. 11 der Yenice-i Karasu nf. Tuzcı Müslim hn. der Yusuf-Hanlu k.Tuzcı Müslim hn. Tuzcı Müslim mcr. der ksante k. Tuzcı Gebran hn. 17 der Bori nf. Tuzcı Gebran hn. 9. Bir Memleha-i Kerevis der Kerevis k. Reis 1 Tuzcı Gebran hn. 22 der ksante k. Tuzcı Gebran hn. 19 der Bori k. Tuzcı Gebran hn. 19 Tuzcı Gebran mcr. Tuzciyan-ı müteferrikalar Tuzcı Gebran müteferrikalar hn. Tuzcı Gebran müteferrikalar mcr. der Avşarlar k. - Timar-ı re'is-i keştiban 23 der Tuzcılar k. - Timar-ı re'is-i keştiban 21 der Kenez k. - Timar-ı re'is-i keştiban 18 1 der Yund k. - Timar-ı re'is-i keştiban 19 der Kaya-Pınarı k. - Timar-ı re'is-i keştiban 21 ksante k. - Vakıf 19 13 596 69 4893 7 Kici lyas k. - Vakıf 13 11 1.436 yorgan k. - Vakıf 6 1 16 1089 Çakırlar k. - Vakıf 22 17 1.523 Musa-Fakiler k. - Vakıf 28 10 1.391 Uruzlu k. - Vakıf 17 13 1.794 Şerefü'd-din k. - Vakıf 18 14 1.034 Hamidlü k. - Vakıf 29 20 2.372 Çomaklı k. - Vakıf 26 18 Dervişan n. 7Altıcılar k. - Vakıf 31 20 3139 Koyun-Ya'kublı k. - Vakıf 16 ​​19 Yamak 7 3293 Yağcı 4 Poladlı k. - Vakıf 26 25 3969 71 2.Yenice-i Karasu Biren k. - Vakıf 21 7 1.300 Bayramlu k. - Vakıf 28 19 1.000 Koca-Mahmudlu k. - Vakıf 16 ​​18 557 Koyun Koyi k. - Vakıf 8 117 13 6272 Muncunos k. - Vakıf 53 16 300 30 11 37922 Yass-ı Ören nd Prisbal? k. - Vakıf 12 127 17 3314 7Takyalular cm. - Vakıf 27 22 5240 Mürseller cm. - Vakıf 6 5 2.547 Korucı k. - Vakıf 13 4 Yamak 2 2.135 KızılcaKöy k. - Vakıf 42 32 3838 Delu-Bedirlü k. - Vakıf 16 ​​23 1.576 Kerevis k. - Vakıf 37 27 Yörük 33 7684 Nemekci 32 Yass-ı Ören k. - Emlak 2 3 12 7 2.406 Ramazan-Begi k. - Emlak 2 3 1 503 Saru Kaya k. - Emlak 6 1 656 Topuklı Bükü k. - Emlak 2 4 967 Kafir Deresi k.- Emlak 5 6 1 1379 valkan k. - Emlak 7 175 Fındıklu k. - Emlak 4 312 Tırnava k. - Emlak 14 544 Gölce mz. - Emlak bir OSR-i kovan 25 Pınar-Yassı mz -. Emlak 291 Kozluca k -. Emlak 18 8 Peykanegan 16 2.038 Yörük 5 Kettanlık k. - Emlak 28 2 1.297 TOPLAM 2.299 1.054 1.837 200 35 459.826 72 3. Dram Müslim Gebran Diğer DRAMA hasıl Hn. Mcr. Hn. Mcr. BiveNefs-i Dram - Hass-i Ayas Paşa 96 56 143 8 9 Yağcı 3 51374 Çeltükçi Müslim 21 Çeltükçi Gebran 7 Şahinci 6 Çingâneyân hn. 20 Çingâneyân mcr. Bük mz. - Hass-i Ayas Paşa 199 Fındıklu mz. - Hass-i Paşa 50 Ayas Visoçani k. - Hass-i Ayas Paşa 9 3 445 95 2152 5 smirdeş k. - Hass-i Ayas Paşa 7 27 7 931 Kara-Pınar mz. - Hass-i Paşa 20 Ayas speniç? Mz. - Hass-i Paşa 70 Ayas Prosaçani k. - Hass-i Ayas Paşa 84 69 295 100 24 2023 7 Oraşa mz. - Hass-i Ayas Paşa 2.034 Kato-Arnavud k. - Hass-i Paşa 11 2 1 543 Ayas Podogoryani k. - Hass-i Ayas Paşa 32 2 167 21 1 11108 Nihor k. - Hass-i Ayas Paşa 5 2 166 37 4 10588 Adyolisyon manastırı - Hass-i Ayas Paşa 865 slaşte k. - Hass-i Ayas Paşa 33 25 1.182 Vinarya Ma'a Küçük Vinarya k -. Hass-i PA6 Ayas 6 82 5 3 17649 Krağoyar k -. Hass-i Ayas Paşa 31 5 3 2.906 Doknad k. - Hass-i Ayas Paşa 15 13 249 34 1 Çakırcı Gebran hn. 7 14298 Çakırcı Gebran mcr. bir Nehr-i Halil Çeltükçi n Re'is. Çeltükçi mcr.Görenccilik hidmeti [ederler] Şahinci n. Şahinci mcr. Edirnecik k. - Hass-i Ayas Paşa 53 17 45 2 2 Şahinci n. 6 8331Çatalca k. - Hass-i Paşa 31 14 180 44 11 Çeltükçi n Ayas. 13 13024 Çeltükçi mcr. Mihota k. - Hass-i Ayas Paşa 15 3 935Bediğoşta k -. Hass-i Ayas Paşa 1 37 3 5148 Turhancı k -. Hass-i Ayas Paşa 24 4 563 Kladiç k -. Hass-i Ayas Paşa 2 40 25 7 5784 Viçova k . - Hass-i Paşa 3 121 Ayas Üsküpçi k. - Hass-i Ayas Paşa 3 155 Raliçe k. - Hass-i Paşa 14 9 1.577 AyasPastorova k. - Hass-i Ayas Paşa 21 1.031 Rahoviçe k -. Hass-i Ayas Paşa 41 34 28 3 9799 Nefs-i Kavala - Hass-i padisah 16 31 6 2007 Bravişte ma'denciyan k. - Hass-i padisah Ma'denci Müslim hn. 35 6660 Ma'denci Gebran hn. 57 Ma'denci Gebran mcr. 17 Ma'denci Gebran bive 3 Korucı bir ma'den-i Bravişte k. - Hass-i padisah Ma'denci Müslim hn. 2 3000 Ma'denci Gebran hn. 81 Ma'denci Gebran mcr. 14 Ma'denci Gebran bive 3 Bergoz bir ma'den-i m. k - Hass-i padisah Ma'denci Gebran hn. 5 290Ma'denci Gebran mcr. Balihor bir ma'denciyan k. - Hass-i padisah Ma'denci Gebran hn. 20 881 Ma'denci Gebran mcr. 1Köse lyas Kömürciyan-i ma'den-i m. K. - Hass-i padisah Kömürci Gebran hn. 62 2.158 Kömürci Gebran mcr. 15 Oraşa ma'denciyan k. - Hass-i padisah Ma'denci Gebran hn. 26 751 Radomirine Kömürciyan k. - Hass-i padisah Kömürci Gebran hn.45 1.546 73 3. Dram Kömürci Gebran mcr. Kömürci Gebran bive 1 Korite Kömürciyan k. - Hass-i padisah Kömürci Müslim hn. 4 914 Kömürci Gebran hn. 15 Kömürci Gebran mcr. 15 Posta-sil bir ma'denciyan k. - Hass-i padisah Ma'denci Müslim hn.8 1.007 Ma'denci Gebran hn. 19 Ma'denci Gebran mcr. 10 Kokula Kömürciyan-i ma'den-i kori k. - Hass-i padisah Kömürci Müslim hn. 4 701 Kömürci Gebran hn. 15 Kömürci Gebran mcr. Nikişani bir ma'denciyan-i Bravişte k. - Hass-i padisah Ma'denci Müslim hn. 9 16952 Ma'denci Gebran hn. 155 Ma'denci Gebran mcr. 20 Kürecik ma'denciyan k. - Hass-i padisah Ma'denci Müslim hn. 18 3140 Ma'denci Müslim mcr. 22 Volava bir ma'denciyan k. - Hass-i padisah Ma'denci Gebran hn. 212 22455 Ma'denci Gebran mcr. 59 Ma'denci Gebran bive 4 Koru-yı Madeyanan k. - Hass-i padisah Ma'denci Müslim hn. 8 5824Ma'denci Gebran hn. 12 Cema'at-i Yağcı ve Küreci - Hass-i padisah Yağcı ve Küreci n. 22 880 Arablar k. - Hass-i padisah 31 23 Cema'at-i Arablar - Hass-i padisah n. 16 mcr. 14 Çeltükçiyan-ı Enhar-ı Dram - Hass-i padisah mahsul-ı Enhar-ı Dram Ma'a 220000 OSR-i Çeltük ber-muceb-i defter-i mukataa Nehr-i Kara Hızır Reis 1 Çeltükçi Müslim n. 30 Çeltükçi Müslim 42 ZevaidÇeltükçi Müslim Zevaid mcr. Nehr-i Pınar-Başı Reis 3 Çeltükçi Müslim 18 Çeltükçi Müslim 33 Zevai
eltükçi Gebran n. 31 
Çeltükçi Gebran Zevaid n. 29 
Nehr-i Reis shak Reis 1 
Çeltükçi Müslim 15 
Çeltükçi Müslim 14 Zevaid 
Nehr-i Olahitişte Çeltükçi Müslim n. 11 
Çeltükçi Müslim Zevaid n. 19 
Çeltükçi Gebran n. 58 
Çeltükçi Gebran Zevaid n. 17 
Nehr-i Gölcük? Reis 2 
Kürekci Müslim n. 21 
Nehr-i Reis Hasan Reis 3 
Çeltükçi Müslim 16 
Çeltükçi Müslim Zevaid 12 
Çeltükçi Gebran n. 58 
Nehr-i brahim Fakih Reis 3 
Kürekci Müslim n. 
Kürekci Müslim Zevaid n. 11 
Kürekci Gebran n. 51 
Kürekci Gebran Zevaid n. 20 
Nehr-i smolaniçe Reis 3 
Kürekci Müslim n. 
Kürekci Gebran n. 23 74 3. Dram Kürekci Gebran Zevaid n. 20 Yörükan Cema'at [adet] 4 Yörük n. 46 Leftere k. - Hass-i Kasım Paşa 5 6 174 69 7 11212 Büryanı k. - Hass-i Kasım Paşa 15 6 84 29 10 8391 Bukova k. - Hass-i Nişancı 110 56 4166 BegBrodilova k. - Hass-i Nişancı 172 123 1109 3 Beg Krinçani k. - Hass-i Nişancı 40 31 1.515 Beg Zublani k. - Hass-i Nişancı 91 32 Yamak 1 3550 Beg Bâzdar 6 Belani k. - Hass-i Nişancı 24 25 1.350 Beg Konuştani tabi-i CEC k. - Hass-i Nişancı Beg 124 121 5347 Momcil tabi-i CEC - Hass-i Nişancı 72 48 2.778 Beg Kobalişte k. - Hass-i Nişancı 13 5 94 8 5 Çeltükçi Müslim 21 8108 Beg Gornova k. - Hass-i Nişancı 66 59 2.252 Beg Kalova k. - Hass-i Nişancı 25 28 3 2 1 1719 Baş Yaver k. - Hass-i Nişancı 21 8 656 Beg Timar-ı zm - Orta-Bereketlü. sp ettik. 78 48 Yamak 9 6574 Baş-Bereketlü k. - Timar-ı zm. sp ettik. 52 28 8524 Radiviş tabi-i CEC. - Timar-ı zm. sp ettik. 34 24 4268 hriste k. - Timar-ı zm. sp ettik. 9 5 117 22 8 16124 Filibecik k. - Timar-ı zm. sp ettik. 34 17 8700 Eftelye k. - Timar-ı zm. sp ettik. 12 10 43 6 4 18415 Breşteni k. - Timar-ı zm. sp ettik. 14 5 1077 Breşteni k. - Timar-ı zm. sp ettik. 19 10 3950 Lipotin k. - Timar-ı zm. sp ettik. 34 25 9 8 4 4519 Zagoriçe k. - Timar-ı zm.sp ettik. 9 15 2.592 Vola k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 2 7 1 1.109 Kırlı mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 2 4999 Boyalık mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 6 2 2024 Mokolişte k. - Timar-ı zm. sp ettik. 9 12 41 11 1 4710 Poroz k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 12 8 3475Moştinyani k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 114 20 2 13399 Ayo-Yani k. - Timar-ı zm. sp ettik. 3 1 100 38 6 15564 Hraştani k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 1 40 8 2 7169 srati mz. - Timar-ı zm. sp ettik. ez-Haric 150 Radomirine mz. - Timar-ı zm. sp ettik.1.228 Yassı-Ören ​​mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 134 Vubliç k. - Timar-ı zm. sp ettik. 128 29 13 8280 Çereşova? k. - Timar-ı zm.sp ettik. 58 31 3 1 5991 Birismoras mz. - Timar-ı zm. sp ettik. ez-Haric 282 Kürecik k. - Timar-ı zm. sp ettik. 14 2 1 995Rişova k. - Timar-ı zm. sp ettik. 13 7 669 Ivrano Kasrı? k. - Timar-ı zm. sp ettik. 3 86 10 5 10499 Bercişte k. - Timar-ı zm. sp ettik. 11 7 41 27 7 4809 Sovuk Pınar mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 100 smolaniçe k. - Timar-ı zm. sp ettik. 7 2 14 10 3003 Avli k.- Timar-ı zm. sp ettik. 53 14 3 9966 Kalabak k. - Timar-ı zm. sp ettik. 11 3 41 7 6 5656 Mezraa-i der-uhde-i Koyun Köprüsü mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 170 Draçişte k.ma 'bir mahalle-i skoroş - Timar-ı zm.48 sp. 79 2 1 7527 ettik Boblani k. - Timar-ı zm. sp ettik. 14 7 67 20 3 5392 Olahitişte k. - Timar-ı zm. sp ettik. 4 4 10 4 Yağcı 1 5279 Çeltükçi 3 Silyani k. - Timar-ı zm.sp ettik. 40 45 Akıncı 4 5965 Yörük hn. Yörük mcr. Dranova k. - Timar-ı zm. sp ettik. 3 1 58 11 2975 75 3. Dram Kirklova mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 312 Kamara mz. - Timar-ı zm. sp ettik. ez-Haric 301 Ravni k. - Timar-ı zm. sp ettik. 5 5 33 1 3612Kobaşite k. - Timar-ı zm. sp ettik. 37 5 1 2543 Prosaçani? k. - Timar-ı zm. sp ettik. 37 16 3390 Kozniçe k. - Timar-ı zm. sp ettik. 1 2 25 6 2106 Tuhal k. - Timar-ı zm. sp ettik. 14 14 1 1127 Bük mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 202 Hiliçka mz. - Timar-ı zm.sp ettik. 147 staycil k. - Timar-ı zm. sp ettik. 44 9 4058 Koniçani k -. Timar-ı zm. sp ettik. 1 28 15 6 2.362 Evrenos mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 100 Mezraa-i der-uhde-i Kavala mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 2.120 graçani k. - Timar-ı zm. sp ettik. 1 4 25 14 4 1838 Piçova? K. - Timar-ı zm. sp ettik. 6 5 1511 Rudekin k. - Timar-ı zm. sp ettik. 18 8 Ma'a aşar-ı Haric 3626 Pravişte-i Köhne - Timar-ı zm. sp ettik. 4 Çiftlik 4 1.365 Korucı k. - Timar-ı zm. sp ettik. 6 3 Ma'a ez-Haric 3556 Kranya k. - Timar-ı zm.sp ettik. 7 4564 Pandalimon k. - Timar-ı zm. sp ettik. 5 1 8 Ma'a ez-Haric 5785 Iğrız k. - Timar-ı zm. sp ettik. 38 28 3 3950Tıkılova k. - Timar-ı zm. sp ettik. 10 16 917 Timurcı-Ören ​​mz. - Timar-ı zm. sp ettik. 638 Boştanos k. - Timar-ı ser-şahinciyan 73 11 3 9893 Reis sa k -. Timar-ı ser-şahinciyan 6 1 5 2 1.025 Razpin mz -. Timar-ı ser-şahinciyan bir resm-i Kışlak-ı Yörükan 400 Vidogolişte k. - Vakıf 8 129 22600 Kalbrohor k. - Vakıf 6 2 56 7 3 8375 Kodunyani k. - Vakıf 33 14 26 7 1 22327 Londo k. - Vakıf 5 15 7 3 9234 Monodendire k. - Vakıf 10 2 4941 Kronit k. - Vakıf 2 13 2.130 Bereketlü k. - Vakıf 36 35 3777 Zigos k. - Vakıf 22 2.458 Şıbka k. - Vakıf 10 6 7 2 842 Kayacıyan Kayacı Gebran hn. Kayacı Gebran mcr. Tuzakcı Gebran n. 2Şahinciyan - der Karye-i Lipotin Şahinci Gebran hn. Şahinci Gebran mcr. TOPLAM 1.183 699 4866 1.498 176 897.744 764. Zihne Müslim Gebran Diğer Z HNE hasıl Hn. Mcr. Hn. Mcr. Bive Nefs-i Zihne - ze'amettir 35 16 394 45 95 Uteka Müslim 6 49950 Doksombo k. - Hass-i padisah 2 183 35 22 34979 Hrişa k. - Hass-i padisah 38 3 4 ​​2826 Madmada k. - Hass-i padisah 2 33 2 7 Ma'a mukataa-i dalyanha 56969 Orfana k. - Hass-i padisah 5 23 17061 Radolikos k. - Hass-i padisah 17 5 294 52 14 29044 glovişte k - Hass-i padisah 118 18 5 5865 graçani k. - Hass-i padisah 4 1 84 15 6 7487 Ağrıd k. - Hass-i padisah 9 3 160 27 7 Çeltükçi 24 12214 Çeltükçi mcr. Zilyahova k. - Hass-i Kasım Paşa 31 12 161 32 24 15512 spança k - Hass-i Kasım Paşa 7 3 60 5 5 4512 Çereplani tabi-i Keşişlik k. - Hass-i Kasım 13 Pa 11 283 53 55 18000 Hotofilokos k. - Hass-i Kasım Paşa 23 4 4 2000 Boblani k. - Hass-i Bayram Paşa mirmiran 34 28 140 31 20 22915 Karyani k -. Hass-i Bayram Paşa mirmiran 44 10 61 15 23883 Aşağa-Nuska k -. Hass-i Bayram Paşa mirmiran 6 174 17 37 20170 Tuzcıyan-Hass-i Bayram Paşa mirmiran Tuzcı n. 47 Kırlikova k. - Hass-i Nişancı 26 10 522 86 51 35976 Beg Direçak k. - Hass-i Nişancı Beg 1 63 4 4 14213 rhi-stiratik k -. Timar-ı zm. sp ettik. 17 15 403 92 52 36756 Dukalişte k -. Timar-ı zm. sp ettik. 3 76 5 6 10895 Kalapot k -. Timar-ı zm. sp ettik. 11 7 125 16 8 9618 Sazdene k -. Timar-ı zm. sp ettik. 1 12 4 1960 Rahova k -. Timar-ı zm. sp ettik. 13 5 178 11 21 18779 skrijova k -. Timar-ı zm. sp ettik. 118 15 5 16585 Canos k -. Timar-ı zm. sp ettik. 92 7 22 24245 Vulçişte k -. Timar-ı zm. sp ettik. 4 118 30 27 19855 Pirivişte k -. Timar-ı zm. sp ettik. 17 8 215 52 29 20885 Samaltoz k -. Timar-ı zm.sp ettik. 7 3 142 12 22 12799 Ramençi k -. Timar-ı zm. sp ettik. 9 5 24 12 4 7731 Küçük zdiravik k -. Timar-ı zm. sp ettik. 34 15 4247 Şeşteva mz -. Timar-ı zm. sp ettik. 1.466 Iglınyani k -. Timar-ı zm. sp ettik. 4 33 5 6 7731 Tristeniçe k -. Timar-ı zm.sp ettik. 40 6 6 12245 Labatika mz -. Timar-ı zm. sp ettik. 1.538 silinos k -. Timar-ı zm. sp ettik. 70 17 5 13397 Kılçeç? k -. Timar-ı zm. sp ettik. 19 8 71 19 5 16001 Tolos-ı Küçük k -. Timar-ı zm. sp ettik. 6 4 32 12 3 8254 Ayo-Nikola k -. Timar-ı zm.sp ettik. 16 28 1.060 Mezraa-i der-kurb-i Karye-i Gostomno-Timar-ı zm. sp ettik. ez-Haric 898 Zvarnik k -. Timar-ı zm. sp ettik.4 1 39 4 4 8841 Vurovişta k -. Timar-ı zm. sp ettik. 3 3 60 11 5 11611 sfameno k -. Timar-ı zm. sp ettik. 16 2 1 6030 Monolişto k -. Timar-ı zm. sp ettik. 11 2 82 15 7 10926 Libahova k -. Timar-ı zm. sp ettik. 1 1 106 7 17 8567 Goryani k -. Timar-ı zm. sp ettik. 4 87 18 2 11930 Potelinos k -. Timar-ı zm. sp ettik. 6 4 58 7 7 13933 Pidomişte k -. Timar-ı zm. sp ettik. 2 4 193 17 16 17376 somant k -. Timar-ı zm. sp ettik. 11 2 89 5 15 15007 Gostomno k -. Timar-ı zm. sp ettik. 16 2 77 11 14 14390 Mokri k -. Timar-ı zm. sp ettik. 12 4 710 Breşteni k -. Timar-ı zm. sp ettik. 11 5 57 4 5 8266 Diragoşta k -. Timar-ı zm. sp ettik. 19 1 3 5544 Sotoruh k -. Timar-ı zm. sp ettik. 5 1 7187 Bandil k -. Timar-ı zm. sp ettik. 78 13 3 6524 77 4. Zihne Berişova k -. Timar-ı zm. sp ettik. 15 1 1.050 Radomişle k -. Timar-ı zm. sp ettik. 1 23 1 1 4076 Lukovik k -. Timar-ı zm. sp ettik. 9 5 79 7 9 14955Lokovica k -. Timar-ı zm. sp ettik. 47 19 4 6505 Anastasya k -. Timar-ı zm. sp ettik. 43 2 6 4412 zdravik k -. Timar-ı zm. sp ettik. 10 6 207 43 34 26000 Luhtişte k -. Timar-ı zm. sp ettik. 55 11 1 5491 Rusulova k -. Timar-ı zm. sp ettik. 7 3 79 18 4 6312 porna k -. Timar-ı zm. sp ettik. 3 1 22 3 2.739 Gorsiçova mz -. Timar-ı zm. sp ettik. 2.141 Kesarapolu k -. Timar-ı zm. sp ettik. 1.281 Çengeryani mz -. Timar-ı zm. sp ettik. 300 Nihor tabi-i Keşişlik mz -. Timar-ı zm. sp ettik. bedel-i ve hububat 1.535 OSR Gligora mz -. Timar-ı zm. sp ettik. bedel-i OSR bir mescid-i vakf-ı Selçik sultan-ber-Vech-i maktu 'fi sene 1.000Mavropotan mz -. Timar-ı zm. sp ettik. 50 Çiftlik-i Manastır-ı Rus CF -. Timar-ı zm. sp ettik. 1.500 Mevz'i be-nam-ı k.-i Kostanova-Timar-ı zm. sp ettik. bir resm-i ve Yörükan 500 Yaylak Anciste k. - Vakıf 7 406 44 46 69944 Koçak k -. vakıf 51 10 4 8564 Çiftlik-i Manastır-ı Aynaroz CF -. vakıf bedel-i OSR fi sene 1.699 Kromişta k -. vakıf 21 13 207 35 19 25486 Çiftlik-i Manastır- ı Kuşnica CF -. vakıf bedel-i OSR ber-Vech-i mukataa fi sene 818 Nisi k -. vakıf 23 6 3 5105 Vitaçişta k -. vakıf 15 8 62 18 14 11303 Kosromboz k -. vakıf 5 3 114 13 1 10256 Manastır-ı Duşniçe n. 32 Manastır-ı Taksiyarhı n. Tuzcıyan-ı Memleha-i Hrişani Orhan k. Tabi-i bir Cm.-i Nemekciyan Tuzcı Müslim hn Zihne. 117 Tuzcı Müslim mcr. 32 der Maryani k.Tuzcı Gebran hn. 32 Tuzcı Gebran mcr. 15 Tuzcı Gebran bive 3 Cema'at-i Nemekciyan-ı müteferrikalar Nemekci müteferrikalar n. 60 Cema'at-i Diğer Tuzcı n. 12 TOPLAM 510 245 7008 1.124 827 980.385 78 5. Nevrekop NEVREKOP Müslim Gebran Diğer hasıl Hn. Mcr. Hn. Mcr. Bive Nefs-i Nevrekop - ze'amettir 219 57 385 44 71 sipahi-zade Müslim 12 54708 Sahib-i berevat Müslim 13 Uteka-i Müslim n Beg merh.Mehmed. 19 Uteka-i merh.Karaca Paşa Müslim n. Uteka-i Ali Voyvoda Müslim n. -i Uteka merh. Zağarcı Yakup Bey Müslim n. 9


Muslumanlann yasadigi koyleri uge ayirabiliriz: 

1. Hiristiyan nufusla birlikte ig ige yasayan muslumanlann olusturdugu 
karma koy tipleri: Bu tip koyler soz konusu bolgelerdeki eski koylerdir. Jane, 
Hristane, Kalkapes, Konkova, Lipange, Yansova ve Zugonovic gibi koyler bu 
gruba girmektedir. Defterlerde bu tip koylerde kac adet muslim, kag adet 
hiristiyan hane bulundugu kayithdir. 

2. Sadece Muslumanlann yasadigi eski koyler: Bu koylerin isimleri 
agikga gostermektedir ki, buralar eski Hiristiyan koyleridir. Bu tip koylerin 
ahalisinin dagildigi defterlerdeki timar kayitlannda agikga gorulmektedir. 
Osmanh idaresi bu koyleri tekrar senlendirmek igin sipahilere buralan timar 
olarak tevcih etmistir. Defterlerde eski isimleri muhafaza olunan bu koylerde 
sadece muslumanlann yasadigi belirtilmistir. Milvan, Palo Kastro, Gayine, 
Sirge ve isfika gibi koyler bu gruba girmektedir. 

3. Fetihleri Muteakiben Turk iskani neticesinde kurulmus koyler: Bu tip 
koylerin hem isimlerinin Turkge hem de ahalisinin musluman oldugu 
defterlerde agikga kayithdir. Bu tip koyleri ilk fethedilmis ve daha igerlerde 
kalmis sahalarda buluyoruz. Koylerin isimlerine bakildiginda bu koylere Hoca 
Ahmed, Kara Polad, Kara Bahadir ve Karaca Halil gibi gesitli sahis isimleri, 
Qepni ve Karesilu gibi kabile isimleri ve Kirk Yilan, Akkilisa, Derelu ve 
Deremeci gibi gesitli cografi ve yerel hususiyetleri vurgulayan isimler 
konuldugu gorulmektedir. §ahis adlanni ta§iyan bu koylerin kuruculannin bu 
sahislar olduguna §uphe yoktur. Bu sahislar bilhassa, kendilerine timar 
olarak tevcih edilen sahalarda koylerin tesekkulunu saglamis timarhlar 
oldugu gibi, akrabalanyla gelip soz konusu bolgeye konarak buralan 
senlendiren nufuzlu kimselerdir.