16 Mayıs 2009 Cumartesi

EDİRNENİN kurucuları

Edirne’nin Kurucuları

Osmanlı imparatorluğu döneminde Edirne'nin oluşmasında ve gelişmesinde, öncelikle hükümdarların, sonra devlet idaresinde belli başlı mevki sahiplerinin büyük rolü olmuştur. Bunun yanı sıra ikinci ve üçüncü derecedeki kişilerin de Edirne'nin imar ve iskânında türlü yollardan hizmet ettikleri görülmektedir. Bu önemli kişilerin bazıları şunlardır:

Yahşi Fakih, Gümlüoğlu,Sofu Bayezid, Şahmelik Paşa (Sadi Bey oğlu, Gazi, Kör), Şeyh Şucaaddin Karamanı, Veliyeddin bin îlyas Hüseyin (Kazasker), Devletşah Hatun, Ayşe Hatun, Baba Timurtaş Bey, Şarabdar (Şerbettar), Hamza Bey, Fazlullah Paşa, Çavuş Bey, Fahreddin-i Acemi, Hazinedarbaşı Sınan Bey, Evliya Kasım Paşa, Sitti Hatun, Hekim Lari-i Acemi


Dönemlerinin Sanatçıları

Edirne, tarih boyunca üç imparatorluğa başkentlik yapmanın, barındırdığı eşsiz eserlerinin ve zengin kültürünün yanı sıra, Edirne'ye mâl olmuş çok değerli sanatçılarıyla da anılmaktadır. Bunlardan en önemlileri Ressam Hasan Rıza ve Heykeltraş İlhan Koman 'dır

Şair Padişahlar

Sultan I. Murad (HÜDAVENDİGAR), Sultan I.Bayezid (YILDIRIM) Sultan Çelebi Mehmed, Sultan II. Murat (MURADİ), Sultan II.Mehmed (FATİH , AVNİ), Sultan IV.Mehmed (VEFAİ), Sultan II. Mustafa (İKBALİ, MEFTUNİ), Sultan I. Mahmud (SEKBATİ), Sultan III. Mustafa (İKBAL, İKBALİ, CİHANGİR)

Osmanlı Dönemi Şairleri

Kemalpaşazade, Molla Veliyüddin, Tütünsüz Ahmet Bey, Bahşi, Hüseyin Çelebi, Revani, Şifayi, Valihi Efendi Edirne Tarihçileri: Abdurrahman Hibri, Ahmet Badi, Rıfat Osman, Osman Nuri Peremeci, A.Süheyl Ünver, Oral Onur Hattatlar: 15. ve 17. yüzyıllarda Hat sanatını Edirne'de icra eden bir çok hattat vardır. Bunlardan en bilinenleri şunlardır. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Yedikule'li Seyyid Abdullah, Tusuf-i Rumî, Kevkeb Mehmed Efendi, Kevkeb Mehmed Efendi, Abdullah İbrahim Rodosî zade