16 Mayıs 2009 Cumartesi

Türkler geldiğinde Anadolu’da kimler vardı?


Türkler geldiğinde Anadolu’da kimler vardı?
Selçuklular Anadolu’ya geldiğinde burada Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Araplar vardı.

Anadolu”da 12 bin yıl öncesine giden yerleşim yerleri vardır. Anadolu”da Türklerden önce Hitit, Frig, Urartu, Lidya, Yunan, Roma ve Bizans gibi uygarlıklar yaşadı. 1000″li yıllardan itibaren ise Anadolu Türklerin vatanı olmaya başladı.
 Ancak Bizans, Anadolu’nun tek hakimiydi.
 İlk Türk akınlarının başladığı sırada Ani, Van, Lori ve Kars’ta Ermeni prenslikleri bulunuyordu.
 Bizans İmparatorluğu, II. Basilios’un 1021′deki Doğu Anadolu seferlerinden itibaren bu bölgedeki Ermeni prensliklerini ortadan kaldırmıştır. Son Ermeni prensliği de 1064′te Selçukluların korkusundan Bizans’a tabi olmak zorunda kalmıştır. Bizans İmparatorluğu Ermeni prensliklerinin siyasi hakimiyetlerine son verdikten sonra, önemli miktarda Ermeni kitlesini İç Anadolu’ya yerleştirmiştir. Ayrıca Bizans, Ermeni ve Süryanileri Ortodoksluğu kabule zorluyordu. Bu durum bu halkların Anadolu’nun müdafaasında, Bizanslılara yardım etmemesine neden olmuştur. Ermeni tarihçi Urfalı Matheos ile Süryani tarihçi Mihael’in yapıtlarında Bizanslılara karşı olan bu kinin izleri görülmektedir. Süryani Mihael’in şu sözleri bu durumu açıkça göstermektedir: 
“Türkler, şerir ve rafizi Rumlar gibi kimsenin dinine ve inancına karışmıyor; hiçbir baskı ve zulüm düşünmüyorlardı.
” Anadolu’da görülen bir diğer topluluk da Hıristiyan Türklerdir.
 Selçukluların akınlarına karşı Bizans, Balkanlara gelmiş ve burada Hıristiyan olmuş Oğuz (Guz), Kıpçak (Kuman) ve Peçenek Türklerini zaman zaman Anadolu’ya getirip yerleştirerek bir savunma hattı oluşturmaya çalışmıştır
. Bilhassa Bizans İmparatoru Laskarides ve Paleologlar zamanında, Hıristiyan Türklerin geniş ölçüde Anadolu’ya getirildiğini görüyoruz.
 Hıristiyan Türklerin önemli bir kısmı zaman içerisinde Müslümanlaşmışsa da bir kısmı günümüze kadar Hıristiyan kimliklerini devam ettirmişlerdir.