16 Mayıs 2009 Cumartesi

SELANİK KARACAOVA BÖLGESİ MÜBADELEDE KÖYLERİNDEN GELEN AİLELER


SELANİK SANCAĞINA BAĞLI KARACAOVA_KARACAABAD BÖLGESİNE TOPLULUKLARIN YERLEŞİMİ
Selanik sancağına bağlı Karacaova bölgesi Osmanlı döneminde adı Karacaova_Karacaabad Osmanlı öncesinde Alpomia_Moglena_Olivir, tarihi gelişimi 6ncı yüzyıl itibari ile Slavlar, 893 yılı  Bulgarlar, Ulahlar 927 yılında Bizans, 1100 yılları Bizans döneminde Müslüman olmayan Türk toplulukları Peçenek,  1200 yılları, Kuman, Oğuz boyları, 1300 yılları Sırp  ve 1390  yılı Osmanlı'nın fethi ile sebeplerden dolayı boşalan, nüfusu azalan eski yerleşim köylerine 1600 yılları itibari ile Türk yerleşimi, Türkler üç grup olarak yerleşir, 1nci grup Fatihan, 2nci grub Konyarlar, 3ncü grup Yörükler ve zamanla diğer Müslüman topluluk yerleşimi Arnavut Boşnak Arap Zenci Kıpti Mısırlı Tatar. İki  bölgeli yerleşim yeri Yenice Vardar'a tabi köyler ile Vodina'ya bağlı köyler bu iki yerleşim yeri  1874 yılında köylerin birleştirilmesinden kaza kaymakamlık olur, Karacaabad adını alır. Bölge 20 Ekim  ve 2 kasım 2012  tarihleri arasında Balkan savaşı muharebe sonucu Yunanistan'ın olmuştur.
Kaynaklar
İlk yerleşimler Bizans kaynaklı, Anna Comenna 1100 yıllarında yaşamış Dünyanın ilk kadın tarihçisi bizans kralın kızı yazdığı alexida kitabı 5 nci bölüm
Joannis Zonaras 1200 yıllarında  Konstantinopolis'te yaşamış Bizanslı Vakanüvis ve din adamı
Prof. Tarihçi Akdes Nimet Kurat, Peçenekler kitabı Yazarı
M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı tarihçisi Rumeli'de Yörükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan kitabı yazarı
Prof. Dr Levent Kayapınar, Selanik köylerinde Evladı Fatihan köyleri  Osmanlı arşivi 1720 yılı müdevver defteri
Hüsnü Yazıcı, Karacaova Mübadil torunu, Yazar Osmanlı arşivi 1831 yılı nüfus defterleri
İskender Özsoy, Yazar, Karacaova'dan gelen 1 nci kuşak mübadiller ile hatıralarını dinleyerek yazdığı kitap
Seyyah bilim adamı Hahn Johann Georg'un Karacaova gezisinden 1861 yılında yazdıkları.
Karacaova bölgesi Makedonya'daki en verimli yermiş ve bu nedenle böyle küçük bir alanda 54 köy ve mezranın olduğu açıklanmaktadır, burda arazi çevrede olduğundan iki hatta üç kat daha pahalıymış ve birçok tarla yılda üç ürün verir havası çok sağlıklımış her yerden fışkıran kaynak suları nadir güzelliğe sahip manzarasına ve köyler ağaçlar arasında saklanmış toprak yılın büyük kısmında yeşil ovayı çevreleyen dağlar güzellik bakımından yarışıyormuş.
KONYARLARIN EVLADI FATİHAN OLARAK KAYDI
Rumeli'ye, Karaman, Konya ve Ankara civarından Türk aşiretlerinin bu mıntıkalara iskan edildiği. Yörüklerle ilgili örgütlenmesi içinde kendileri için ayrı isimle bir sayı (tahrir) defteri bulunmayan Konyarlar, yerleştikleri bölgelerde, başlangıçta özellikle -Kocacık- ve -Selanik Yörükleri- içinde, sonradan da -Vodina- ve -Sarıgöller (Kayalar) Bölgesi- Yörükleri içinde -Evlad-ı Fatihan- olarak kaydedilmişlerdir.  (Tayyib Gökbilgin)
EVLADI FATİHAN NEDİR
Evlâd-ı fâtihân tabiri genel olarak Rumeli'yi fetheden gazilerin beylerin torunları  Anadolu'dan göç ettirilip bu bölgeye iskân edilen Türkler'i ifade eder. Bunlar soyca  asker sayılır. Yörük teşkilatı gibi evladı fatihan içinde defter kayıtları tutulmuştur Osmanlı arşivlerinde mevcuttur
YÖRÜK NEDİR
Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türk Halklarına denir. Anadolu'da yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri için de kullanılır. Anadolu halkının çok önemli nüfus çoğunluğunu oluştururlar. Balkanlardaki Türkler arasında da yüksek miktarda Yörük bulunmaktadır. 
SELANİK KARACAOVA BÖLGESİ MÜBADELEDE KÖYLERİNDEN GELEN AİLELER


ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYARAK KİTABI OKUYABİLİRSİNİZ

"https://drive.google.com/file/d/0B2LNc7HLdkZLUUhqRWdNZndyNTQ/preview"

TC Ibrahim Balci Sayfasından yazı alıntıdır
SARIYERLİ BİR YAZAR:
HÜSNÜ YAZICI...

Hüsnü Yazıcı'yı Sarıyerliler iyi tanır. Bahçeköylü'dür. Yazıcı Market'i Sarıyer'de kurarak marketçiliğe başladı. Daha önceleri de ticaret ile ilgileniyordu. Bir diğer merakı siyasetti. Uzun yıllar siyasi partilerde görev aldı, Bahçeköy Belediye Meclisi üyeliğinde bulundu. Bahçeköy Spor Kulübü ve Sarıyer Spor Kulübü gibi kulüplerde Başkan ve yönetici olarak görev yaptı. 1924 Lozan Mübadili bir ailenin çocuğudur. Araştırıcı yanı çoktur. Bu merakıdır ki kendisini ailenin geldiği Batı Trakya'ya yolcu etti defalarca. Aile şeceresini çıkardıktan sonra, Lozan mübadili olarak Türkiye'ye göçenler üzerinde çalışmaya başladı. Selanik'in Karacaova Bölgesinde bulunan Türk köyleri üzerinde çalıştı ve "Dünden Bugüne Sarıyer'in Bahçeköy'ü", "Karacaova ve Göstelup Köyü" ve "Karacaova/Karacaabad 1831 Yılı nüfus Defteri" ve nihayet son olarak da "Selanik Karacaova Bölgesi Mübadele Köylerinden Gelen Aileler" kitabını yazdı. Son kitabında Karacaova köylerinden göçen tüm ailelerin isimlerini tek tek saptaması ve köy köy yayınlaması çok büyük uğraşı gerektirdiği için kutluyorum... Çalışmalarını devam ettirmesini diliyorum. Bu çalışmaları, Batı Trakya üzerinde çalışacak olan akademisyenlere de büyük materyal olacaktır. Tebrikler Hüsnü kardeşim.