16 Mayıs 2009 Cumartesi

SARIYER -24

SARIYER

SARIYER
"Sarıyer", Büyükdere limanının kuzeye doğru son bulduğu bölümü (Mesar ya da Mezar-Burnu), Simas ("Burun") sözünden bozulmuş olup, Sarıyer koyundaki küçük dere ise, Skletrinas adını taşıyordu. Birincisinde bir Aphrodite heykeli, ikincisinde de Apollon adak yeri vardı.
Vaktiyle burada bir mezar olduğu için Mezar-Burnu deniliyorken, bu ad Mesar'a çevrilmiştir. Sarıyer'in iskelesidir. Sarıyer, adını burada gömülü "Sarı Baba" adında bir kişiden aldığı söylenirse de eski eserlerde hep Sarıyer olarak geçmesi, çevrede bakır kapsayan, sarı görünen bir yarın varlığı bu semte vaktiyle Sarı-Yar adını vermişken, sonradan bunun zamanla Sarıyer biçimine girdiğini göstermektedir. Aslında burada şimdi terkedilmiş bir bakır madeni vardır .

Sarıyer'in havası iyi olduğu gibi, güzel ye şifalı suları ile de ünlüdür. Boğaziçi' nin iyi suları Sarıyer'de toplanmıştır. "Mahah al-miyah, kesirül- mikdar bir ma-i leziz olup, çamlıca suyu havasında" bulunduğunu bildirdiği Kestane suyundan başka, şifa niteliği herkesçe bilinen Çırçır suyu, Fındık suyu, Hünkar suyu, şifa suyu Sarıyer'e yakın tepelerin eteklerinden çıkar. Yazın bu yüzden, buraları çok rağbet gören bir sayfiye ve mesire yeridir. Boğaziçi’nin Rumeli kıyısındaki ünlü sulardan bu eserde sözü edilen ötekiler İstinye yakınındaki Tokmak suyu ile Baltalimanı çayırındaki Kanlıkavak'tan çıkan, o kıyıda Narhçı yalısı altındaki çeşmeyi oluşturan Narhçı suyudur. Sarıyer'de öteden beri ünlü bahçeler bulunuyordu. Murat IV.'in bir gezinti sırasında gördüğü, "Hadim al-haremeyn olduğum halde, böyle bir ravza-i cenâna mãlik değilim" diye şaşkınlığını açıkladığı Çelebi Solak adıyla tanınmış bir kişinin bahçesi bu meyandadır. Burada Ali Kethüda adında birinin yaptırdığı, Mehmet Kethüda'nın onardığı bir cami ile İbrahim ve Mehmet lV.'In musahiplerinden Mesut Ağa 'nın 1055'te yaptırdığı çeşme anılmaya değerdir. Sarıyer'den sonra gelen Yeni Mahalle'de Pazarbaşı ve kıyıda yüksekçe bir yerdeki Fırıldak bahçesi birer mesire yeridir. Sarıyer, tarihi eser bakımından oldukça zengin bir bölgedir.

Bizans'dan önceki döneme ait tarihi kalıntılardan Bizans'a, oradan da Osmanlı'ya ve bugüne kadar çok çeşitli bir tarihi mirasa sahiptir. Bunlar eserler arasında; Ali Kethüda Cami, Ali Paşa Cami, Cerrah Mahmut Efendi Cami, Emirgan Cami, Emirgan Çeşmesi, Hamam Cami, iskele Cami, Kethüda Cami, Baltalimanı Cami, Kireçburnu Cami, Osman Reis Cami, Reşit Paşa Cami, Rumelihisarı, Rumelikavagı Kalesi, Sait Halim Paşa
Yalısı, şerifler Yalısı, Uskumruköy Cami, Valide Cami, Zekeriyaköy Cami, Telli Baba Türbesi sayılabilir.

Güneyde Beşiktaş, batıda Şişli ve Eyüp ilçeleri ile doğuda İstanbul Boğazı, kuzeyde Karadeniz ile çevrelidir.
Kıyıda bulunan mahalleler (Kuzeyden güneye):

Kısırkaya
Gümüşdere
Kilyos
Demirciköy
Rumelifeneri
Garipçe
Rumelikavağı
Yenimahalle
Merkez Mahallesi, Sarıyer
Büyükdere
Çayırbaşı
Kireçburnu
Tarabya
Yeniköy
İstinye
Emirgan
Baltalimanı
Rumelihisarı Sarıyer'in Boğaz'a kıyısı olan semtleridir.
Diğer mahalleler (Kuzeyden güneye):
Uskumruköy
Zekeriyaköy
Maden Mahallesi
Bahçeköy Beldesi Kemer, Merkez, Yenimahalle Mahalleleri
Cumhuriyet Mahallesi
Ferahevler Mahallesi
Derbent Mahallesi
Darüşşafaka Mahallesi
Pınar Mahallesi
Poligon Mahallesi
Reşitpaşa mahallesi
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

Bahçeköy , Sarıyer’in yemyeşil bir semtidir.İlk kuruluşu 1521 yıllarına dayanmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Seferi sonrasında yanında getirdiği sırp esirleri bu bölgeye yerleştirmiş. Ve kurulan bu köye Belgrat köy çevresindeki ormana Belgrat köy adı verilmiştir. Daha sonra köyün bent sularına zarar verdiği anlaşılarak köy buradan topluca alınarak şuan ki yerine taşınmıştır.(1894) Bu köye de Bahçeköy adı verilmiştir . Bahçeköye 1924 mübadelesinde selanik sancağına bağlı vodina karacaova bölgesi gustulüp ve fuştandan ordaki mallarına karşılık bahçeköyde 8 dönüm tarla 1 ev verilerek müslüman türkler yerleştirilmiştir daha sonra türkiyenin değişik illerinden göç almıştır.
Bahçeköy de İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Fidanlık, 2 özel okul 1 ilköğretim okulu, öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bahçeköy’ü çevreleyen Belgrat ormanı, İstanbul halkının rekreasyon ihtiyacını karşılayan yegane dinlenme yeridir. Orman muhafaza alanı olarak ayrılan Belgrat ormanları geçmişte de bugün olduğu gibi İstanbul’un su ihtiyacını karşılamıştır. Mimar Sinan tarafından inşa edilen su kemerleriyle İstanbul’un belli bölgelerine su verilmektedir. Günümüzde hala bu fonksiyonları yerine getiren 7 adet bent bu orman içerisinde yer almaktadır.

Bu bentler: 1. Kömürcü bent(1620). 2. Büyük bent (1724) 3. Topuzlu bent(1750) 4. Ayvat bendi(1765) 5. Valide bendi,(1796) 6. Kirazlı bent(1818) 7. II. Sultan Mahmut Bendi(1839) yıllarında inşa edilmişlerdir.

Belgrat ormanı bünyesinde bulunan Av-Koruma-Üretme Sahası ve Balık Üretme İstasyonu halkın eğlenme, spor dinlenme ihtiyaçlarını karşılayıp kalabalık İstanbul şehrine çok yönlü hizmetler sunduğu için ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye’nin ilk, Dünyanın planlı ve ünlü Arberetumu olan Atatürk Arberetumu da Belgrat ormanı içerisinde tesis edilmiştir. Arberetumlar bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla orijinal ve yaşları belli, her biri doğru ve dikkatli bir şekilde bir araya getirilmiş, çoğunlu ağaç ve diğer odunsu bitkilerin uygun seçilmiş alanlarda yetiştirilip sergilendiği tabiat parçalarını ortaya çıkarmaktadırlar.
Bahçeköy, Karadeniz iklimi etkisindedir. Ilıman ve nemli bir iklim tipi mevcuttur. Bahçeköy de orman ve fundalık alanlar stepler geniş yer kaplamaktadır. Meşe türleri ve çam çınarlar çoğunluktadır. Yörenin havasının ve suyunun temiz olup önemli bir piknik alanı olması, yaz ve kış mevsiminde hafta içi ve hafta sonları dinlenme, eğlenme ve spor amaçlı kullanılmaktadır.
Bahçeköy ün güneyinde ve doğusunda yer alan Belgrat ormanı ve içindeki tarihi bentler gerek yabancı gerekse yerli turistlerin ilgisini çekmekte, yaz nüfusu 30.000 kişiyi bulmaktadır

osmanlı arşivinden


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Rehberi (Türkçe) Cumhuriyet Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama
Fon Adına Göre
İndeks Adına Göre

Belge Dosyası
Belge Listesi
İstenen Belge Listesi
Alınan Belge Listesi

Kullanıcı
Kullanıcı Bilgileri
Mesajlar
Yardım

İletişim
katalog@devletarsivleri.gov.tr

382 indeks
Afif Efendi (Sarıyer Komiser muavini)
Ahmed (Hafız, Sarıyer Camii İmamı)
Ahmed Ağa (Sarıyer Zabtiye Çavuşu)
Ahmed Bey, Ata Efendizade (Sarıyer eşrafından)
Ahmed, Hafız (Sarıyer karyesi ihtiyar heyetinden)
Alanko (Sarıyer halkından)
Ali (Hafız, Sarıyer Camii İmamı Ahmed'in oğlu)
Ali Efendi (Sarıyer Mevkiinde Komiser Muavini)
Ali Fehmi (Sarıyer'de tiyatro sahibi)
Ali Kethüda Camii (Sarıyer)
Ali Rıza Efendi (Sarıyer Mevkii Serkomiseri)
Arap öldüren (Sarıyer'de)
Ata Bey (Sarıyer ahalisinden)
Avadis (Manifaturacı, Sarıyer)
Bağlaraltı (Sarıyer'de)
Bakır madeni (Sarıyer)
Bakır Madeni (Sarıyer)
Bakır madeni (Sarıyer)
Balçıklı Tatar Mehmed (Sarıyer ahalisinden)
Bilezki Çiftliği (Sarıyer)
Büyükdere (Sarıyer)
Büyükdere-Sarıyer
Cafer Ağa, Arnavud (Sarıyer)
Cemil Efendi (Sarıyer ahalisinden)
Çağlayan (Sarıyer)
Çırçır Suyu (Sarıyer)
Dalyan (Sarıyer'de)
Dalyan Hacı Ahmed Bey, Eşraftan (Sarıyer'de mukim)
Demirci karyesi (Sarıyer)
Demirci Köyü (Sarıyer, İstanbul)
Dere Caddesi (Sarıyer karyesi)
Dere Caddesi (Sarıyer)
Derviş Hidayet (Sarıyerli)
Dimitri (Sarıyer, Yeni Mahalle ahalisinden)
Donanma-yı Hümayun (Sarıyer ve Büyükdere sularında demirli)
Edhem Ağa, Arnavud (Sarıyerli)
Fener Sarıyer (Firecik)
Garbiler Mezarlığı (Sarıyer)
Garibler Mezarlığı (Sarıyer)
Garibler mezarlığı (Sarıyer)
Garipçe köyü (Sarıyer)
Garipler Kabristanı (Sarıyer)
Garipler Mezarlığı (Sarıyer)
Hacı Hidayet Bağı (Sarıyer)
Hacı Leondin (Sarıyer, Yeni Mahalle ahalisinden)
Hacıosman Bayırı (Sarıyer)
Hadimü'l-Maarif İbtidai Mektebi (Sarıyer'de Ermeni Mektebi)
Hafize Hatun, Sağır (Sarıyer)
Harabbağ Mahallesi (Sarıyer, İstanbul)
Hatice Nebile Hanım (Sarıyerli)
Hekimyan Ermeni Mektebi (Yenimahalle, Sarıyer)
Hidâyet Bağı (Sarıyer)
Hisarburnu Gazinosu (Sarıyer)
Hristo veled-i Dimitri, Çilekci (Sarıyer, Yenimahalle, Kilise Sokağı'nda sakin)
Hüseyin Efendi, Polis (Erzurumlu, Sarıyer'de görevli)
İbrahim b. Halil (Bakkal, Sarıyer)
İbrahim Efendi (Sarıyer Komiseri)
İsmail Ağa, Çorbacı oğlu (Sarıyerli)
İsmail Ağa, Çorbacıoğlu (Sarıyerli)
İsmail Efendi (Sarıyer Mevkiinde Komiser Muavini)
İsmail Efendi, Boşnak (Sarıyerli)
İsmail Hakkı Efendi, Sarıyerli (Altıncı Daire-i Belediye müfettiş-i evvellerinden)
İsmail Koca (Sarıyerli)
Kadıköy Mehmed Rezmi b. Mehmed Çavuş (Sarıyer'de İnzibat Askeri)
Kamil Efendi (Sarıyer ahalisinden)
Kamil Efendi, Hacı (Sarıyer Bakır Madeni Mültezimi)
Karaçivi Ahmet (Sarıyer Karyesinden)
Kavakhisarı (Sarıyer)
Kefeli köyü (Sarıyer'de)
Komik Efendi (Sarıyer'de Yenimahalle'de Balıkçı Müfzesinde asker)
Kumsal mevkii (Sarıyer)
Mehmed (Sarıyerli hamal)
Mehmed Ağa (Sarıyer'de Muammer Bey köşkünde uşak)
Mehmed Ali Bey (Sarıyer Merkez Serkomiseri)
Mehmed Ali, Hüseyinoğlu (Sarıyerli, Sığır hırsızı)
Mehmed Cemal b. Mustafa Efendi (Sarıyerli, Haddehane İdadisinden)
Mehmed Emin (Sarıyer'de Yeniköy takım kumandanı)
Mehmed Fahri b. Ali Efendi, Yüzbaşı (Sarıyerli, Turgut Reis Zırhlısı Seyir Zabiti)
Mehmed Hulki (Sarıyer Anbar Memuru)
Mehmed Nuri bin Safer (Sarıyer köyü eşrafından)
Mehmed Nuri Efendi (Sarıyerli, Fatih Rüşdiyesi talebesi)
Mehmed Raci (Sarıyer Camii Müezzini)
Mehmed Şükrü b. Neşet (Sarıyerli, Motor Kaptanı, Güverte Mülazımı)
Mehmed, Hafız (Sarıyer seylabında hizmeti görülen)
Mesar Burnu Gazinosu (Sarıyer)
Mezarburnu (Sarıyer) Tabyası
Muhacirin Mahallesi (Sarıyer)
Muhacirler (Garibler Mezarlığı, Sarıyer)
Muharrem b. Hacı Mustafa (Sarıyer'de intihar eden)
Muharrem Efendi (Sarıyer'de mukim Rizeli tüccar)
Muhyiddin Bey Köşkü (Sarıyer)
Mustafa Ağa (Sarıyerli)
Mustafa Efendi (Sarıyer Duyun-ı Umumi memurlarından)
Münir Bey (Elektrik kumpanyasından Sarıyerde mukim Rauf Bey'in mahdumu)
Nuri Ağa (Sarıyerli, Balıkçı)
Nuri Bey (Sarıyer halkından)
Nühas Madeni (Sarıyer'de)
Ortaçeşme (Sarıyer)
Osman Talat (Sarıyerli)
Osman Zeki (Sarıyer'de sakin)
Pertevniyal Valide Sultan Mekteb-i İbtidaisi (Sarıyer)
Raci Efendi, Hafız (Sarıyer Donanma Cemiyeti Reisi)
Rıza Efendi (Sarıyer Mektebleri Komisyonu Azası)
Rid (Sarıyer bakır madeni imtiyaz sahibi)
Rider (Sarıyer Bakır Madeni İmtiyaz Sahibi)
Rumeli Kavağı-Sarıyer yolu
Rumelifeneri - Sarıyer yolu
Rumelifeneri karyesi (Sarıyer)
Rumelikavağı karyesi (Sarıyer)
Sadık Efendi (Sarıyerli)
Sarıyer
Sarıyer (Dersaadet)
Sarıyer (İstanbul)
Sarıyer (İstanbul'da)
Sarıyer bahçıvan esnafı
Sarıyer Bakır Madeni
Sarıyer Batak
Sarıyer Bostancıları
Sarıyer Büyük Köprüsü
Sarıyer çarşısı
Sarıyer Çarşısı
Sarıyer Deresi
Sarıyer Deresi (İstanbul)
Sarıyer Garibler Mezarlığı
Sarıyer Gemisi
Sarıyer Hamamı
Sarıyer Hususî Mektebi
Sarıyer İskelesi
Sarıyer İtfaiye Bölüğü
Sarıyer Jandarma Karakolu
Sarıyer Karakolhanesi
Sarıyer Karyesi
Sarıyer karyesi
Sarıyer karyesi (Cisr-i Mustafapaşa)
Sarıyer karyesi (Dersaadet)
Sarıyer Karyesi (İstanbul)
Sarıyer Karyesi (İstanbul-Beyoğlu)
Sarıyer kayıkçı esnafı
Sarıyer köyü
Sarıyer köyü (Sinop)
Sarıyer Limanı Riyaseti
Sarıyer Madeni
Sarıyer Medresesi Cemiyeti
Sarıyer Mekteb-i İbtidaisi
Sarıyer Mekteb-i İbtidaiyesi
Sarıyer Mekteb-i Rüşdiyesi
Sarıyer Mekteb-i Rüşdiyesi
Sarıyer Mektebleri Komisyonu
Sarıyer nahiyesi (Boyabad)
Sarıyer Pişgahı
Sarıyer Polis Merkezi
Sarıyer Romarkörü
Sarıyer seylabı
Sarıyer Sulh Hakimliği
Sarıyer Taş Ocağı
Sarıyer Tedrisiye-i Hayriye Mektebi
Sarıyer Telgraf Merkezi
Sarıyer Vapur-ı Hümayunu
Sarıyer Vapuru
Sarıyer Vapuru (Bingazi)
Sarıyer-Büyükdere Mevkii Müstahkem Kumandanlığı.
Sarıyer'de yangın
Sarıyerli Sirkeci Yusuf Efendi b. Hacı Aşir
Semaver Hanım (Sarıyer'de sakine, zenciye)
Serket (Sarıyer karyesi muhtarı)
Sular Caddesi (Sarıyer-İstanbul)
Şakir Bey, Miralay (Sarıyer Dere Caddesi'nde bostan sahibi)
Şekri Efendi (Sarıyerli)
Şerif Mecid Efendi Köşkü (Sarıyer)
Şükrü Efendi (Sarıyer Mevkii Muhtar-ı Sanisi)
Tayyar (Sarıyer'de Mukim)
Tedrisiye-i Hayriye Mektebi (Sarıyer)
Tenekecik Deresi (Sarıyer)
Tevfik Efendi (Sarıyer ahalisinden)
Todori, Topal (Sarıyer'de Yenimahalle sandalcılarından)
Üçüncüyeni Sokağı (Sarıyer)
Vasıf b. Ömer Efendi (Sarıyerli, Korvet Kaptanı, Dersaadet Ganaim-i Bahriye Mahkemesi Üyesi)
Vasıf b. Ömer Efendi (Sarıyerli, Korvet Kaptanı, Ganaim-i Bahriye Mahkemesi Sabık Üyesi)
Yakub (Sarıyer Köyü Muhtarı, Hendek)
Yani (Sarıyer, Yeni Mahalle ahalisinden)
Yeni Mahalle (Sarıyer-Dersaadet)
Yenimahalle (Sarıyer)
Yenimahalle (Sarıyer-Dersaadet)
Zekeriya karyesi (Sarıyer)
Zekeriya karyesi (Sarıyer-Dersaadet)
Zekeriya köyü (Sarıyer)
Zekeriyaköy (Sarıyer'de)
Zeki Efendi, Mülâzım (Sarıyer Karakol zabıtı)hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Rehberi (Türkçe) Cumhuriyet Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama
Fon Adına Göre
İndeks Adına Göre

Belge Dosyası
Belge Listesi
İstenen Belge Listesi
Alınan Belge Listesi

Kullanıcı
Kullanıcı Bilgileri
Mesajlar
Yardım

İletişim
katalog@devletarsivleri.gov.tr


382 indeks
Afif Efendi (Sarıyer Komiser muavini)
Ahmed (Hafız, Sarıyer Camii İmamı)
Ahmed Ağa (Sarıyer Zabtiye Çavuşu)
Ahmed Bey, Ata Efendizade (Sarıyer eşrafından)
Ahmed, Hafız (Sarıyer karyesi ihtiyar heyetinden)
Alanko (Sarıyer halkından)
Ali (Hafız, Sarıyer Camii İmamı Ahmed'in oğlu)
Ali Efendi (Sarıyer Mevkiinde Komiser Muavini)
Ali Fehmi (Sarıyer'de tiyatro sahibi)
Ali Kethüda Camii (Sarıyer)
Ali Rıza Efendi (Sarıyer Mevkii Serkomiseri)
Arap öldüren (Sarıyer'de)
Ata Bey (Sarıyer ahalisinden)
Avadis (Manifaturacı, Sarıyer)
Bağlaraltı (Sarıyer'de)
Bakır madeni (Sarıyer)
Bakır Madeni (Sarıyer)
Bakır madeni (Sarıyer)
Balçıklı Tatar Mehmed (Sarıyer ahalisinden)
Bilezki Çiftliği (Sarıyer)
Büyükdere (Sarıyer)
Büyükdere-Sarıyer
Cafer Ağa, Arnavud (Sarıyer)
Cemil Efendi (Sarıyer ahalisinden)
Çağlayan (Sarıyer)
Çırçır Suyu (Sarıyer)
Dalyan (Sarıyer'de)
Dalyan Hacı Ahmed Bey, Eşraftan (Sarıyer'de mukim)
Demirci karyesi (Sarıyer)
Demirci Köyü (Sarıyer, İstanbul)
Dere Caddesi (Sarıyer karyesi)
Dere Caddesi (Sarıyer)
Derviş Hidayet (Sarıyerli)
Dimitri (Sarıyer, Yeni Mahalle ahalisinden)
Donanma-yı Hümayun (Sarıyer ve Büyükdere sularında demirli)
Edhem Ağa, Arnavud (Sarıyerli)
Fener Sarıyer (Firecik)
Garbiler Mezarlığı (Sarıyer)
Garibler Mezarlığı (Sarıyer)
Garibler mezarlığı (Sarıyer)
Garipçe köyü (Sarıyer)
Garipler Kabristanı (Sarıyer)
Garipler Mezarlığı (Sarıyer)
Hacı Hidayet Bağı (Sarıyer)
Hacı Leondin (Sarıyer, Yeni Mahalle ahalisinden)
Hacıosman Bayırı (Sarıyer)
Hadimü'l-Maarif İbtidai Mektebi (Sarıyer'de Ermeni Mektebi)
Hafize Hatun, Sağır (Sarıyer)
Harabbağ Mahallesi (Sarıyer, İstanbul)
Hatice Nebile Hanım (Sarıyerli)
Hekimyan Ermeni Mektebi (Yenimahalle, Sarıyer)
Hidâyet Bağı (Sarıyer)
Hisarburnu Gazinosu (Sarıyer)
Hristo veled-i Dimitri, Çilekci (Sarıyer, Yenimahalle, Kilise Sokağı'nda sakin)
Hüseyin Efendi, Polis (Erzurumlu, Sarıyer'de görevli)
İbrahim b. Halil (Bakkal, Sarıyer)
İbrahim Efendi (Sarıyer Komiseri)
İsmail Ağa, Çorbacı oğlu (Sarıyerli)
İsmail Ağa, Çorbacıoğlu (Sarıyerli)
İsmail Efendi (Sarıyer Mevkiinde Komiser Muavini)
İsmail Efendi, Boşnak (Sarıyerli)
İsmail Hakkı Efendi, Sarıyerli (Altıncı Daire-i Belediye müfettiş-i evvellerinden)
İsmail Koca (Sarıyerli)
Kadıköy Mehmed Rezmi b. Mehmed Çavuş (Sarıyer'de İnzibat Askeri)
Kamil Efendi (Sarıyer ahalisinden)
Kamil Efendi, Hacı (Sarıyer Bakır Madeni Mültezimi)
Karaçivi Ahmet (Sarıyer Karyesinden)
Kavakhisarı (Sarıyer)
Kefeli köyü (Sarıyer'de)
Komik Efendi (Sarıyer'de Yenimahalle'de Balıkçı Müfzesinde asker)
Kumsal mevkii (Sarıyer)
Mehmed (Sarıyerli hamal)
Mehmed Ağa (Sarıyer'de Muammer Bey köşkünde uşak)
Mehmed Ali Bey (Sarıyer Merkez Serkomiseri)
Mehmed Ali, Hüseyinoğlu (Sarıyerli, Sığır hırsızı)
Mehmed Cemal b. Mustafa Efendi (Sarıyerli, Haddehane İdadisinden)
Mehmed Emin (Sarıyer'de Yeniköy takım kumandanı)
Mehmed Fahri b. Ali Efendi, Yüzbaşı (Sarıyerli, Turgut Reis Zırhlısı Seyir Zabiti)
Mehmed Hulki (Sarıyer Anbar Memuru)
Mehmed Nuri bin Safer (Sarıyer köyü eşrafından)
Mehmed Nuri Efendi (Sarıyerli, Fatih Rüşdiyesi talebesi)
Mehmed Raci (Sarıyer Camii Müezzini)
Mehmed Şükrü b. Neşet (Sarıyerli, Motor Kaptanı, Güverte Mülazımı)
Mehmed, Hafız (Sarıyer seylabında hizmeti görülen)
Mesar Burnu Gazinosu (Sarıyer)
Mezarburnu (Sarıyer) Tabyası
Muhacirin Mahallesi (Sarıyer)
Muhacirler (Garibler Mezarlığı, Sarıyer)
Muharrem b. Hacı Mustafa (Sarıyer'de intihar eden)
Muharrem Efendi (Sarıyer'de mukim Rizeli tüccar)
Muhyiddin Bey Köşkü (Sarıyer)
Mustafa Ağa (Sarıyerli)
Mustafa Efendi (Sarıyer Duyun-ı Umumi memurlarından)
Münir Bey (Elektrik kumpanyasından Sarıyerde mukim Rauf Bey'in mahdumu)
Nuri Ağa (Sarıyerli, Balıkçı)
Nuri Bey (Sarıyer halkından)
Nühas Madeni (Sarıyer'de)
Ortaçeşme (Sarıyer)
Osman Talat (Sarıyerli)
Osman Zeki (Sarıyer'de sakin)
Pertevniyal Valide Sultan Mekteb-i İbtidaisi (Sarıyer)
Raci Efendi, Hafız (Sarıyer Donanma Cemiyeti Reisi)
Rıza Efendi (Sarıyer Mektebleri Komisyonu Azası)
Rid (Sarıyer bakır madeni imtiyaz sahibi)
Rider (Sarıyer Bakır Madeni İmtiyaz Sahibi)
Rumeli Kavağı-Sarıyer yolu
Rumelifeneri - Sarıyer yolu
Rumelifeneri karyesi (Sarıyer)
Rumelikavağı karyesi (Sarıyer)
Sadık Efendi (Sarıyerli)
Sarıyer
Sarıyer (Dersaadet)
Sarıyer (İstanbul)
Sarıyer (İstanbul'da)
Sarıyer bahçıvan esnafı
Sarıyer Bakır Madeni
Sarıyer Batak
Sarıyer Bostancıları
Sarıyer Büyük Köprüsü
Sarıyer çarşısı
Sarıyer Çarşısı
Sarıyer Deresi
Sarıyer Deresi (İstanbul)
Sarıyer Garibler Mezarlığı
Sarıyer Gemisi
Sarıyer Hamamı
Sarıyer Hususî Mektebi
Sarıyer İskelesi
Sarıyer İtfaiye Bölüğü
Sarıyer Jandarma Karakolu
Sarıyer Karakolhanesi
Sarıyer Karyesi
Sarıyer karyesi
Sarıyer karyesi (Cisr-i Mustafapaşa)
Sarıyer karyesi (Dersaadet)
Sarıyer Karyesi (İstanbul)
Sarıyer Karyesi (İstanbul-Beyoğlu)
Sarıyer kayıkçı esnafı
Sarıyer köyü
Sarıyer köyü (Sinop)
Sarıyer Limanı Riyaseti
Sarıyer Madeni
Sarıyer Medresesi Cemiyeti
Sarıyer Mekteb-i İbtidaisi
Sarıyer Mekteb-i İbtidaiyesi
Sarıyer Mekteb-i Rüşdiyesi
Sarıyer Mekteb-i Rüşdiyesi
Sarıyer Mektebleri Komisyonu
Sarıyer nahiyesi (Boyabad)
Sarıyer Pişgahı
Sarıyer Polis Merkezi
Sarıyer Romarkörü
Sarıyer seylabı
Sarıyer Sulh Hakimliği
Sarıyer Taş Ocağı
Sarıyer Tedrisiye-i Hayriye Mektebi
Sarıyer Telgraf Merkezi
Sarıyer Vapur-ı Hümayunu
Sarıyer Vapuru
Sarıyer Vapuru (Bingazi)
Sarıyer-Büyükdere Mevkii Müstahkem Kumandanlığı.
Sarıyer'de yangın
Sarıyerli Sirkeci Yusuf Efendi b. Hacı Aşir
Semaver Hanım (Sarıyer'de sakine, zenciye)
Serket (Sarıyer karyesi muhtarı)
Sular Caddesi (Sarıyer-İstanbul)
Şakir Bey, Miralay (Sarıyer Dere Caddesi'nde bostan sahibi)
Şekri Efendi (Sarıyerli)
Şerif Mecid Efendi Köşkü (Sarıyer)
Şükrü Efendi (Sarıyer Mevkii Muhtar-ı Sanisi)
Tayyar (Sarıyer'de Mukim)
Tedrisiye-i Hayriye Mektebi (Sarıyer)
Tenekecik Deresi (Sarıyer)
Tevfik Efendi (Sarıyer ahalisinden)
Todori, Topal (Sarıyer'de Yenimahalle sandalcılarından)
Üçüncüyeni Sokağı (Sarıyer)
Vasıf b. Ömer Efendi (Sarıyerli, Korvet Kaptanı, Dersaadet Ganaim-i Bahriye Mahkemesi Üyesi)
Vasıf b. Ömer Efendi (Sarıyerli, Korvet Kaptanı, Ganaim-i Bahriye Mahkemesi Sabık Üyesi)
Yakub (Sarıyer Köyü Muhtarı, Hendek)
Yani (Sarıyer, Yeni Mahalle ahalisinden)
Yeni Mahalle (Sarıyer-Dersaadet)
Yenimahalle (Sarıyer)
Yenimahalle (Sarıyer-Dersaadet)
Zekeriya karyesi (Sarıyer)
Zekeriya karyesi (Sarıyer-Dersaadet)
Zekeriya köyü (Sarıyer)
Zekeriyaköy (Sarıyer'de)
Zeki Efendi, Mülâzım (Sarıyer Karakol zabıtı)
382 indeks


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama
Fon Adına Göre
Konu Adına Göre
İndeks Adına Göre

Belge Dosyası
Belge Listesi
İstenen Belge Listesi
Alınan Belge Listesi

Kullanıcı
Kullanıcı Bilgileri
Mesajlar
Yardım

İletişim
katalog@devletarsivleri.gov.trSayfa:
Arama Sonuçları: 38 kayıt
21 Tarih: 22/11/1951 Sayı: 3/13960 Dosya: 27-601 Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 127.84..10.
Amerikalı 9 uzmanın Sarıyer Baraj ve Santralı ile enerji nakil hatlarının inşaatında çalıştırılması.

22 Tarih: 30/7/1958 Sayı: Dosya: A4 Fon Kodu: 30..1.0.0 Yer No: 7.38..19.
Sarıyer Barajını inşa eden Philipp Holzman Şirketi'nin teftiş heyeti reisi Hermann J. Abs ile Başbakan Adnan Menderes arasındaki yazışmalar.

23 Tarih: 19/11/1954 Sayı: Dosya: E21 Fon Kodu: 30..1.0.0 Yer No: 94.586..9.
Sarıyer Tesislerinin durumu hakkında not.

24 Tarih: 12/9/1923 Sayı: Dosya: 6122 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 5.30..40.
İstanbul Sarıyer yangın felaketzedelerinden olan dul ve yetimlerle emeklilere avans verilmesine dair İstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi ve arkadaşlarının önergesi.

25 Tarih: 7/10/1943 Sayı: Dosya: 39173 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 47.305..3.
Torpido bakım ve hazırlık kursu görmek için Mısır'a gönderilecek Hava Üsteğmeni Nafiz Sarıyer, Çavuş Sl. ve atıcı Adil Sayın ve sivil tercüman Seyfi Akyüz'e verilen harcırah.

26 Tarih: 26/6/1934 Sayı: Dosya: 99C116 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 120.855..11.
İstanbul'da Sarıyer kazası Pirinçci köyünde tarım alanlarının yandığı.

27 Tarih: 13/2/1924 Sayı: Dosya: 34E183 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 27.20..19.
Büyükdere, Sarıyer ve Sirkeci'de yapılmasına izin verilen lambaların inşaatlarının ertelenmesiyle ilgili cetveli iade edildiği.

28 Tarih: 18/4/1924 Sayı: Dosya: 34E378 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 34.43..11.
Sarıyer'de inşa edilecek trafo merkezinin yapılacağı arsanın sahibi ile mukavele yapılması gerektiği.

29 Tarih: 2/1/1924 Sayı: Dosya: 34E462 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 37.49..13.
Sarıyer ve Kefeliköy'de inşa edilecek 72 numaralı trafo merkezine ait plan ve yazışmalar.

30 Tarih: 12/5/1925 Sayı: Dosya: 34E471 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 37.50..3.
Sarıyerde inşa edilecek (75) numaralı trafo merkezinin mevkii planı.

31 Tarih: 18/5/1924 Sayı: Dosya: 34E594 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 42.61..2.
Büyükdere-Sarıyer hava-i hat planı.

32 Tarih: 28/10/1924 Sayı: Dosya: 34E603 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 42.61..11.
Büyükdere Sarıyer hava-i hat planı.

33 Tarih: 22/12/1924 Sayı: Dosya: 34E618 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 42.62..14.
Boğaziçinde Sarıyerde tesis edilecek hava-i hattın planı.

34 Tarih: 8/4/1925 Sayı: Dosya: 34E620 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 42.63..1.
Sarıyer'de genel aydınlatmaya ait hava-i hattın planı.

35 Tarih: 14/6/1925 Sayı: Dosya: 34E625 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 42.63..6.
Sarıyerden Yenimahalle'ye yapılacak hava-i hatta ait planlar.

36 Tarih: 22/9/1932 Sayı: Dosya: 34E662 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 43.65..13.
Sarıyer, Kilyos Maden caddesi hava-i hat planı.

37 Tarih: 16/6/1923 Sayı: Dosya: 34E835 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 50.79..12.
Büyükdere ve Sarıyer'de tesis edilecek lambalara ait cetvellerin tasdik edilerek gönderildiği.

38 Tarih: 29/11/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 43.58..23.
İstanbul-Sarıyer'de oturan Pertevniyal Numune Mektebi öğretmenlerindenHasan ve Kazım efendilerin Köprülü'deki akrabalarının kabulü.


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama
Fon Adına Göre
Konu Adına Göre
İndeks Adına Göre

Belge Dosyası
Belge Listesi
İstenen Belge Listesi
Alınan Belge Listesi

Kullanıcı
Kullanıcı Bilgileri
Mesajlar
Yardım

İletişim
katalog@devletarsivleri.gov.tr


2002 © BYBS Merkezi Fon Adına Göre Katalog Tarama
Fon Adı TÜMÜBAŞBAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ MUAMELAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIKLARARASI TAYİN DAİRE BAŞKANLIĞI (ÜÇLÜ KARARNAMELER) BAKANLAR KURULU KARARLARI (1920-1928) BAKANLAR KURULU KARARLARI (1928 VE SONRASI) DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ NAFİA VEKALETİ TOPRAK İSKAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI CUMHURİYET HALK PARTİSİ AZERBAYCAN MİLLİ ARŞİVİNDEKİ TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ BELGE Fon Hakkında Bilgi
İlgili Kurum TÜMÜRİYASETİCUMHURTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞITEMYİZ MAHKEMELERİŞURA-YI DEVLETDİVAN-I MUHASEBATBAŞVEKALETBAŞBAKAN YARDIMCILIĞIDEVLET BAKANLIKLARIMİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİATATÜRK KÜLTÜR , DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞIUMUMİ MURAKABE HEYETİTÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜYÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞIDEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞIDİYANET İŞLERİ REİSLİĞİAMASYA MÜFTÜLÜĞÜANTALYA MÜFTÜLÜĞÜARTVİN MÜFTÜLÜĞÜBİLECİK MÜFTÜLÜĞÜBOLU MÜFTÜLÜĞÜBURSA MÜFTÜLÜĞÜDİYARBAKIR MÜFTÜLÜĞÜEDİRNE MÜFTÜLÜĞÜERZURUM MÜFTÜLÜĞÜGİRESUN MÜFTÜLÜĞÜISPARTA MÜFTÜLÜĞÜİÇEL MÜFTÜLÜĞÜİSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜİZMİR MÜFTÜLÜĞÜKAYSERİ MÜFTÜLÜĞÜKOCAELİ MÜFTÜLÜĞÜKONYA MÜFTÜLÜĞÜKÜTAHYA MÜFTÜLÜĞÜMANİSA MÜFTÜLÜĞÜMUĞLA MÜFTÜLÜĞÜORDU MÜFTÜLÜĞÜSAKARYA MÜFTÜLÜĞÜSAMSUN MÜFTÜLÜĞÜSİİRT MÜFTÜLÜĞÜTEKİRDAĞ MÜFTÜLÜĞÜZONGULDAK MÜFTÜLÜĞÜEVKAF UMUM MÜDÜRLÜĞÜTAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜİSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜDEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜMATBUAT VE İSTİHBARAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜADLİYE VEKALETİMÜDAFAA-İ MİLLİYE VEKALETİDAHİLİYE VEKALETİADANA VALİLİĞİADIYAMAN VALİLİĞİAFYON VALİLİĞİAĞRI VALİLİĞİAMASYA VALİLİĞİANKARA VALİLİĞİANTALYA VALİLİĞİARTVİN VALİLİĞİAYDIN VALİLİĞİBALIKESİR VALİLİĞİBİLECİK VALİLİĞİBİTLİS VALİLİĞİBOLU VALİLİĞİBURDUR VALİLİĞİBURSA VALİLİĞİÇANAKKALE VALİLİĞİÇANKIRI VALİLİĞİÇORUM VALİLİĞİDENİZLİ VALİLİĞİDİYARBAKIR VALİLİĞİEDİRNE VALİLİĞİELAZIĞ VALİLİĞİERZİNCAN VALİLİĞİERZURUM VALİLİĞİESKİŞEHİR VALİLİĞİGAZİANTEP VALİLİĞİGİRESUN VALİLİĞİGÜMÜŞHANE VALİLİĞİHAKKARİ VALİLİĞİHATAY VALİLİĞİISPARTA VALİLİĞİİÇEL VALİLİĞİİSTANBUL VALİLİĞİİZMİR VALİLİĞİKARS VALİLİĞİKASTAMONU VALİLİĞİKAYSERİ VALİLİĞİKIRKLARELİ VALİLİĞİKIRŞEHİR VALİLİĞİKOCAELİ VALİLİĞİKONYA VALİLİĞİKÜTAHYA VALİLİĞİMALATYA VALİLİĞİMANİSA VALİLİĞİKAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİMARDİN VALİLİĞİMUĞLA VALİLİĞİMUŞ VALİLİĞİNİĞDE VALİLİĞİORDU VALİLİĞİRİZE VALİLİĞİSAKARYA VALİLİĞİSAMSUN VALİLİĞİSİİRT VALİLİĞİSİNOP VALİLİĞİSİVAS VALİLİĞİTEKİRDAĞ VALİLİĞİTOKAT VALİLİĞİTRABZON VALİLİĞİTUNCELİ VALİLİĞİURFA VALİLİĞİVAN VALİLİĞİYOZGAT VALİLİĞİZONGULDAK VALİLİĞİAKSARAY VALİLİĞİKIRIKKALE VALİLİĞİEMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜHARİCİYE VEKALETİMALİYE VEKALETİGÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKALETİSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞITİCARET VEKALETİİKTİSAT VEKALETİMAARİF VEKALETİBEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜKÜLTÜR BAKANLIĞIDEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜTURİZM BAKANLIĞIULAŞTIRMA BAKANLIĞINAFİA VEKALETİADANA İL MÜDÜRLÜĞÜAFYON İL MÜDÜRLÜĞÜANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜANTALYA İL MÜDÜRLÜĞÜAYDIN İL MÜDÜRLÜĞÜBALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜBURSA İL MÜDÜRLÜĞÜÇANAKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜDİYARBAKIR İL MÜDÜRLÜĞÜEDİRNE İL MÜDÜRLÜĞÜELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜESKİŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜGÜMÜŞHANE İL MÜDÜRLÜĞÜHATAY İL MÜDÜRLÜĞÜISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜİÇEL İL MÜDÜRLÜĞÜİSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜİZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜKASTAMONU İL MÜDÜRLÜĞÜKAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜKIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜKOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜKONYA İL MÜDÜRLÜĞÜMALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜKAHRAMANMARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜMUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜSAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜSAMSUN İL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜTEKİRDAĞ İL MÜDÜRLÜĞÜTRABZON İL MÜDÜRLÜĞÜVAN İL MÜDÜRLÜĞÜYOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜBADELE VE İSKAN VEKALETİİLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜZİRAAT VEKALETİORMAN UMUM MÜDÜRLÜĞÜTOPRAK İSKAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜEMVAL-İ METRUKEMUHACİRİNSIHHIYEHEYET-İ FENNİYESIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİSOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜREFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞIÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞIİŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜEREĞLİ KÖMÜR HAVZ. AMELE BİRL. BİRİKTİRME VE YRD.SANDIĞIT.C. EMEKLİ SANDIĞISOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞIDEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜİŞLETMELER BAKANLIĞIETİBANK BANKACILIK BİRİMLERİMERKEZ BANKASIZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜEMLAK VE EYTAM BANKASITÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASITÜRKİYE İŞ BANKASIDEVLET MALZEME OFİSİMİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTEKEL,TÜTÜN,TÜTÜN MAMÜLLERİ,TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİSEYRİ SEFAİN İDARESİDENİZCİLİK BANKASIDENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş.DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET HAVAYOLLARI UMUM MÜDÜRLÜĞÜDEVLET DEMİRYOLLARI UMUM MÜDÜRLÜĞÜPOSTA TELGRAF VE TELEFON UMUM MÜDÜRLÜĞÜMAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜETİBANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜKÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜTÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞIPOAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜTOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTÜRKİYE SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜTÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜSEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜŞEKER FABRİKALARI UMUM MÜDÜRLÜĞÜSÜMERBANKT.C. TURİZM BANKASI A.Ş.TÜRKİYE ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ T.A.Ş.
Yıl Aralığı
Aranacak İfade En az iki harfli bir ifade belirtiniz.


Sayfa:
Arama Sonuçları: 38 kayıt
21 Tarih: 22/11/1951 Sayı: 3/13960 Dosya: 27-601 Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 127.84..10.
Amerikalı 9 uzmanın Sarıyer Baraj ve Santralı ile enerji nakil hatlarının inşaatında çalıştırılması.

22 Tarih: 30/7/1958 Sayı: Dosya: A4 Fon Kodu: 30..1.0.0 Yer No: 7.38..19.
Sarıyer Barajını inşa eden Philipp Holzman Şirketi'nin teftiş heyeti reisi Hermann J. Abs ile Başbakan Adnan Menderes arasındaki yazışmalar.

23 Tarih: 19/11/1954 Sayı: Dosya: E21 Fon Kodu: 30..1.0.0 Yer No: 94.586..9.
Sarıyer Tesislerinin durumu hakkında not.

24 Tarih: 12/9/1923 Sayı: Dosya: 6122 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 5.30..40.
İstanbul Sarıyer yangın felaketzedelerinden olan dul ve yetimlerle emeklilere avans verilmesine dair İstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi ve arkadaşlarının önergesi.

25 Tarih: 7/10/1943 Sayı: Dosya: 39173 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 47.305..3.
Torpido bakım ve hazırlık kursu görmek için Mısır'a gönderilecek Hava Üsteğmeni Nafiz Sarıyer, Çavuş Sl. ve atıcı Adil Sayın ve sivil tercüman Seyfi Akyüz'e verilen harcırah.

26 Tarih: 26/6/1934 Sayı: Dosya: 99C116 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 120.855..11.
İstanbul'da Sarıyer kazası Pirinçci köyünde tarım alanlarının yandığı.

27 Tarih: 13/2/1924 Sayı: Dosya: 34E183 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 27.20..19.
Büyükdere, Sarıyer ve Sirkeci'de yapılmasına izin verilen lambaların inşaatlarının ertelenmesiyle ilgili cetveli iade edildiği.

28 Tarih: 18/4/1924 Sayı: Dosya: 34E378 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 34.43..11.
Sarıyer'de inşa edilecek trafo merkezinin yapılacağı arsanın sahibi ile mukavele yapılması gerektiği.

29 Tarih: 2/1/1924 Sayı: Dosya: 34E462 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 37.49..13.
Sarıyer ve Kefeliköy'de inşa edilecek 72 numaralı trafo merkezine ait plan ve yazışmalar.

30 Tarih: 12/5/1925 Sayı: Dosya: 34E471 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 37.50..3.
Sarıyerde inşa edilecek (75) numaralı trafo merkezinin mevkii planı.

31 Tarih: 18/5/1924 Sayı: Dosya: 34E594 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 42.61..2.
Büyükdere-Sarıyer hava-i hat planı.

32 Tarih: 28/10/1924 Sayı: Dosya: 34E603 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 42.61..11.
Büyükdere Sarıyer hava-i hat planı.

33 Tarih: 22/12/1924 Sayı: Dosya: 34E618 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 42.62..14.
Boğaziçinde Sarıyerde tesis edilecek hava-i hattın planı.

34 Tarih: 8/4/1925 Sayı: Dosya: 34E620 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 42.63..1.
Sarıyer'de genel aydınlatmaya ait hava-i hattın planı.

35 Tarih: 14/6/1925 Sayı: Dosya: 34E625 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 42.63..6.
Sarıyerden Yenimahalle'ye yapılacak hava-i hatta ait planlar.

36 Tarih: 22/9/1932 Sayı: Dosya: 34E662 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 43.65..13.
Sarıyer, Kilyos Maden caddesi hava-i hat planı.

37 Tarih: 16/6/1923 Sayı: Dosya: 34E835 Fon Kodu: 230..0.0.0 Yer No: 50.79..12.
Büyükdere ve Sarıyer'de tesis edilecek lambalara ait cetvellerin tasdik edilerek gönderildiği.

38 Tarih: 29/11/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 43.58..23.
İstanbul-Sarıyer'de oturan Pertevniyal Numune Mektebi öğretmenlerindenHasan ve Kazım efendilerin Köprülü'deki akrabalarının kabulü.

Arama Sonuçları: 38 kayıt

Sayfa:


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Rehberi (Türkçe) Cumhuriyet Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama
Fon Adına Göre
İndeks Adına Göre

Belge Dosyası
Belge Listesi
İstenen Belge Listesi
Alınan Belge Listesi

Kullanıcı
Kullanıcı Bilgileri
Mesajlar
Yardım

İletişim
katalog@devletarsivleri.gov.tr


2002 © BYBS Merkezi Fon Adına Göre Katalog Tarama
Fon Adı TÜMÜAli Emiri Bab-ı Ali Evrak Odası Bab-ı Asafî Bab-ı Defteri Cevdet Dahiliye Darbhane-i Amire Deavi Nezareti Defterhane-i Amire Divan-ı Ahkam-ı Adliye Evkaf Hariciye Nezareti Haritalar Hatt-ı Hümayun Hazine-i Hassa İbnülemin İradeler Kamil Kepeci Maarif Nezareti Mabeyn-i Hümayun Evrakı Maliye Nezareti Maliyeden Müdevver Meclis-i Vala Meclis-i Vükela Mazbataları Müzehheb Ferman ve Beratlar Plan-Proje-Kroki S Sadaret Satın Alınan Evrak Seraskerlik Şura-yı Devlet Tahrir Defterleri Tapu Tahrir Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Evrakı Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği) Ticaret, Nafia, Ziraat, Orman, Maadin Nezaretleri Yabancı Arşivler Yıldız Zabtiye Fon Hakkında Bilgi
Alt Fon Adı TÜMÜAbdülhamid IAbdülmecid IAdakale DefterdarlığıAdanaAdana Ahkam DefterleriAdana MukataasıAdet-i Ağnam Bedeli Kalemi EvrakıAdliyeAdliye ve MezahibAdliye ve Mezahib Nezareti MaruzatıAhkam DefterleriAhyolu MukataasıAli Fuat Türkgeldi EvrakıAli Fuat Türkgeldi EvrakıAli Fuat Türkgeldi Evrakı FotoğraflarıAltıncı ŞubeAmedi KalemiAmedi Kalemi EvrakıAnadoluAnadolu AhkamAnadolu Ahkam DefterleriAnadolu Muhasebesi EvrakıArabacıbaşıArabacıbaşı DefterleriArabacıbaşılığıArpa EminliğiARŞİV FON KODLARIArzuhal JurnalArzuhallerAsakir DefteriAsakir-i MansureAsayiş KalemiAskeriAskeri MaruzatAskeri Ruznamçe KalemiAskeriyeAskeriyeAtik Ali Paşa EvkafıAtik ŞikayetAtik Şikayet DefterleriAtik Valide Sultan EvkafıAtik Valide Sultan EvkafıAtina SefaretiAvlonya Gümrüğü Kalemi EvrakıAvlonya Mukataası Kalemi EvrakıAyasofya EvkafıAyasofya-i Kebir EvkafıAydın HazinesiAydın MuhassıllığıAyniyatAyntab MukataasıAzak HazinesiBağdat HazinesiBahriyeBahriyeBahriyeBalçık MukataasıBasra HazinesiBaşbakıkulu Kalemi EvrakıBaşkitabetBaşkitabet Dairesi MaruzatıBaşmuhasebe KalemiBaşmukataa KalemiBayezid IBayezid IIBelediyeBelgelerBelgrad BeytülmaliBelgrad GümrüğüBelgrad HazinesiBelgrad SeferatiBeratlı Avrupa ve Hayriye TüccarlarıBeşinci ŞubeBeşir Ağa EvkafıBeşir Ağa EvkafıBina EminiBina EminliğiBirinci AhmedBirinci ŞubeBoğdan CizyesiBoğdan VoyvodalığıBosnaBosnaBosna Ahkam DefterleriBosna HazinesiBosna Müfettişliği EvrakıBudin HazinesiBulgaristanBulgaristanBulgaristan ArşiviBursa Mukataası EvrakıBuyurulduBuzcubaşılığıBüyük Ruznamçe Kalemi EvrakıBüyük ve Küçük Tezkireci KalemiBüyükkale Kalemi EvrakıCakarta SefaretiCavit Baysun EvrakıCebel-i LübnanCebel-i LübnanCebelü BedeliyesiCebhane-i Amire EminliğiCedid Valide Sultan EvkafıCedid Valide Sultan EvkafıCemaatler BölümüCerideCeride OdasıCezayir ve RakkaCezayir ve Rakka Ahkam DefterleriCihat KalemiCizyeCizye Muhasebe Kalemi EvrakıCizye Ziyadesi Kalemi EvrakıÇavuşbaşılık KalemiÇelebi Sultan Mehmed EvkafıÇelebi Sultan Mehmed EvkafıÇeltik Rüsumu Kalemi EvrakıÇetine SefaretiÇorlulu Ali Paşa EvkafıDahiliyeDahiliyeDahiliyeDahiliye Nezareti MaruzatıDaire MüdiriyetiDamad İbrahim Paşa EvkafıDamat İbrahim Paşa EvkafıDarbhaneDarbhane EvrakıDarbhane-i Amire EminliğiDarphaneDaru'l-EytamDaru'l-HayrDarülaceze MüdiriyetiDeavi EvrakıDeavi VekilliğiDefterdar Avni Efendi EvkafıDefterdar Avni Efendi EvkafıDefterdar Mektubi KalemiDefterhane-i Amire KalemiDefter-i AtikaDefter-i HakaniDefter-i Hakani Nezareti MaruzatıDefterlerdefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDepo MüdürlüğüDış Kağıt EminliğiDivan Kalemi EvrakıDivan-ı Ahkam-ı AdliyeDivan-ı Ahkam-ı Adliye EvrakıDivan-ı Hümayun KalemiDivan-ı Hümayun SicilleriDiyarbakır GümrüğüDiyarbakır HazinesiDiyarbekirDiyarbekir Ahkam DefterleriDosya UsulüDördüncü ŞubeDuhan DönümüDüvel-i EcnebiyeDüvel-i Ecnebiye KalemiDüvel-i Ecnebiyye DefterleriDüvel-i Ecnebiyye EvrakıEbniye Anbarı MüdürlüğüEcanib KalemiEdirne EvrakıEflak CizyesiEflak VoyvodalığıElçilik, Şehbenderlik ve AteşemiliterlikEmir Sultan EvkafıEmir Sultan EvkafıEmir SüleymanEmlak ve Emval-i Vakfiye MüdiriyetiEmlak-ı Hümayun İdaresiEmlak-i HümayunEmniyet ŞubesiEmniyet-i UmumiyeEncümen İdaresiEnsabErgani Madeni MukataasıErzak Anbarı MüdürlüğüErzurumErzurum Ahkam DefterleriErzurum GümrüğüErzurum Gümüşhanesi MukataasıErzurum HazinesiEsas EvrakıEsham KalemiEspiye Madeni MukataasıEtmekçibaşılığıEvamirEvamir-i MaliyeEvamir-i MaliyeEvamir-i Maliye Kalemi EvrakıEvkafEvkafEvkaf BölümüEvkaf Harameyn Muhasebesi DefterleriEvkaf MuhasebesiEvkaf Nezareti MaruzatıEvrak Kalemi EvrakıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak Odası KalemiEyalet-i MümtazeEyalet-i MümtazeEyüb Sultan EvkafıEyüp Sultan EvkafıFatih Sultan Mehmed EvkafıFatih Sultan Mehmed EvkafıFatma Sultan EvkafıFeshane MüdürlüğüFilibe MukataasıFodla KatipliğiFotoğraflarFotoğraflarGanem Mukataası Kalemi EvrakıGayr-i Müslim Cemaatler (Kiliseler)Gayr-i Müslim Cemaatler (Kiliseler) DefterleriGayr-i Müslimler KalemiGazeteGazi Sülayman Paşa EvkafıGazi Süleyman Paşa EvkafıGazi Turhan Bey EvkafıGazi Turhan Bey EvkafıGedikGedik KitabetiGedikler KitabetiGelibolu BaruthanesiGiridGiritGirit HazinesiGureba-yı Müslimin HastanesiGülbahar Hatun EvkafıGülbahar Hatun Hatuniye EvkafıGürcistan Arşivi'ndeki Türkiye ile İlgili BelgelerHadariyeHadariye DefterleriHalepHalep Ahkam DefterleriHalep GümrüğüHalep HazinesiHalepMuhassıllığıHama MukataasıHanedanHanedan DefterleriHapishaneler MüdiriyetiHarbiyeHaremeyn MuhallefatıHaremeyn MuhasebesiHaremeyn MuhasebesiHaremeyn MukataasıHaremeyn Mukataası Kalemi EvrakıHaremeyn Müfettişliği EvkafıHaremeyn RuznamçesiHaremeyn TercümanlığıHariciyeHariciyeHariciyeHariciye Nezareti MaruzatıHaritalarHasekibaşı EvkafıHaslar Mukataası KalemiHatab AnbarıHatt-ı HümayunHatt-ı HümayunHatt-ı HümayunlarHavaic-i Zaruriyye KalemiHavass-ı Cedide Kalemi EvrakıHazinedarbaşıHazinedarbaşılığıHazine-i HassaHekimoğlu Ali Paşa EvkafıHereke Fabrikası İdaresiHeyet-i Teftişiye Müdiriyet-i UmumiyyesiHeyet-i Teftişiyye KalemiHıfzı's-Sıhha-i MekatibHil'atHotin HazinesiHububat Anbarı MüdürlüğüHukukHukuk KısmıHukuk KısmıHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHususiHususi MaruzatIIslahatIstabl-ı Amire İdaresiİbnü'l-Emin Adliyeİbrail Mukataasıİdareİdareİdare Kısmıİdare Meclisiİdare-i Umumiye Ekleriİdare-i Umumiyyeİkinci Ahmedİkinci Şubeİktisatİlmiyeİlmuhaberİmtiyazİmtiyaz Defterleriİmtiyazat ve Mukavelatİntihab-i Memurin Kalemiİrade Şura-yı Devletİradelerİradelerİradeleriİrad-i Cedid Hazinesiİran Sefaretiİsa Çelebiİstanbulİstanbul Ağalığıİstanbul Ahkam Defterleriİstanbul Baruthanesiİstanbul Beytü'l-Mali Mukataasıİstanbul Gümrük Eminiİstanbul Gümrük Eminliğiİstanbul İhtisabı Mukataası Evrakıİstanbul Maarif Müdiriyetiİstanbul Mukataası Kalemi Evrakıİstanbul Murahhaslığıİstanbul Sandal Akmişe Damgası Rüsumuİstanbul Simkeşhanesiİstatistik Kalemiİstişare Odasıİşkodra Evrakıİzn-i Sefineİzn-i Sefine Defterleriİzn-i Sefine KalemiJandarma Müşiriyet ve Kumandanlık EvrakıKağıtçıbaşı EminliğiKalebendKalebend DefterleriKalebendlik KalemiKaleler BölümüKalem-i HususiKalem-i MahsusKalem-i MahsusKalem-i UmumiKalemiye Dairesi EvrakıKalyon DefterdarlığıKalyon KatibiKalyon PeksimetiKamaniçe HazinesiKamil Paşa EvrakıKanun ve NizamatKanunname-i AskeriKanunname-i Askeri DefterleriKara Mustafa Paşa EvkafıKara Mustafa Paşa EvkafıKaramanKaraman Ahkam DefterleriKaraman HazinesiKarhane MüdürlüğüKassabbaşılığıKassabbaşılıkKastamonu Küre-i Nühas MukataasıKatipliğiKeban Madeni MuhassıllığıKeban Madeni MukataasıKefça KitabetiKefe HazinesiKefe MukataasıKesedarlıkKıbrısKıbrısKıbrıs EmvaliKıbrıs KaleleriKıbrıs MühimmesiKıbrıs Şikayeti KalemiKıptiyan CizyesiKırım HanlığıKırım Hanlığı KalemiKısm-ı Adli KalemiKışlak EminliğiKili ve Akkirman MukataasıKomisyon-i MahsusKomisyonlar MaruzatıKonsolosluk EvrakıKosova EvrakıKöstenceKuyudat KalemiKuyud-ı Kadime ArşiviKuyud-ı Vakfiye KalemiKuyumcubaşılığıKüçük Evkaf Muhasebesi Kalemi EvrakıKüçük Kale Kalemi EvrakıKüçük Ruznamçe Kalemi EvrakıKütüphane-i UmumiLaleli EvkafıLaleli EvkafıLevazım KalemiLevazım KalemiLevazım MüdiriyetiLevazım MüdürlüğüLondra SefaretiMaarifMaarifMaarif Muhasebe KalemiMaarif Nezareti MaruzatıMabeyn CetvelleriMabeyn Erkanı ve Saray Görevlileri MaruzatıMabeyn MüşiriyetiMabeyn-i HümayunMacaristan ArşiviMaden Mukataası Kalemi EvrakıMahlulat ve Beytülmal MüdürlüğüMahmud IMahmud IIMahmud Paşa-i Veli EvkafıMahmud Paşa-yı Veli EvkafıMakamat EvrakıMakedonya ArşiviMalikane BeratıMalikane EvkafıMalikane HalifeliğiMaliyeMaliyeMaliyeMaliye Nezareti MaruzatıMaliyeden Müdevver DefterlerManastır EvrakıMaraşMaraş Ahkam DefterleriMardin ve Nusaybin MukataasıMaruzatMasarifatMasarifat MüdürlüğüMasraf-ı Şehriyari Kalemi EvrakıMatbaa-i Amire MüdiriyetiMatbah-ı AmireMatbah-ı Amire EminliğiMatbuatMatbuat Müdiriyet-i UmumiyyesiMatbuat-ı Dahiliye KalemiMeadinMebani-i EmiriyyeMeclis-i Kebir-i MaarifMeclis-i MahsusMeclis-i TanzimatMeclis-i Tanzimat DefterleriMeclis-i UmumiMeclis-i ValaMeclis-i Vala EvrakıMeclis-i Vükela EvrakıMedine-i Münevvere EvkafıMedine-i Münevvere EvkafıMefruşat MüdürlüğüMehmed I (Çelebi)Mehmed II (Fatih Sultan Mehmed)Mehmed IIIMehmed IVMekatib-i Gayr-i Müslime ve Ecnebiyye MüfettişliğiMekkarecibaşıMekkarecibaşılığıMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi Kalemi DefterleriMektubi Kalemi EvrakıMektume KalemiMektume kalemi DefterleriMemur Sicil ZarflarıMemur Sicil ZarflarıMemurin KalemiMemurin KalemiMemurin KalemiMemurin-i Mülkiye Komisyonu EvrakıMemurin-i Mülkiye Komisyonu EvrakıMensuhat Kalemi EvrakıMesail-i MühimmeMeskukat İdaresiMeşalecibaşılığıMeşihatMeşihatMeşihat Dairesi MaruzatıMevkufat KalemiMevlana Celaleddin-i Rumi EvkafıMevlana Celaleddin-i Rumi EvkafıMısırMısırMısırMısır HazinesiMısır Mühimmesi DefterleriMısır Valiliği KalemiMilli Aşireti AvrakıMoraMora Ahkam DefterleriMora MuhassıllığıMuafiyetMuamelatMuhaberat ve Tensikat MüdiriyetiMuhaberat-ı UmumiyeMuhaberat-ı Umumiye İdaresiMuhacirin KomisyonuMuhacirin KomisyonuMuhallefatMuhallefat HalifeliğiMuhallefat Kalemi EvrakıMuhasebeMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe Kalemi EvrakıMukataa BölümüMukataa-i Cedid-i Ula Kalemi EvrakıMukataat Hazinesi DefterleriMukavelat DefterleriMukavelenameMukavelename DefterleriMukavelenamelerMukteza DefterleriMukteza DefterleriMurad IMurad IIMurad IIIMurad IVMusa ÇelebiMustafa IMustafa IIMustafa IIIMustafa IVMusul GümrüğüMusul HazinesiMübayaa MübaşireMübayaat KomisyonuMüfettişlikMüfettişlik İdaresiMüfettişlikler ve Komiserlikler TahriratıMühimmeMühimmeMühimmeMühimme DefterleriMühimme EvrakıMühimme KalemiMühimme Kalemi EvrakıMühimme Zeyli DefterleriMühimme-i MektumeMühimme-i Mektume DefterleriMühür TatbikMülkiye MüfettişliğiMümtaze Kalemi EvrakıMüsted'iyatMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrik EvrakMüteferrik EvrakıMütenevvi KısmıMütenevvi MaruzatMütenevviaMütenevvia KısmıMüze-i Hümayun MüdiriyetiNafiaName-i HümayunName-i Hümayun DefterleriName-i Hümayun EvrakıName-i Hümayun KalemiName-i HümayunlarNan KatibiNavul KalemiNefy ve KısasNefy ve Kısas DefterleriNezaret Gelen-GidenNezaret ve Devair EvrakıNezir HuccetiNiğbolu MukataasıNiş HazinesiNişanNişan DefterleriNişan ve Tahvil DefterleriNişan ve Tahvil KalemiNizamatNizamat DefterleriNur-ı Osmaniye EvkafıNur-ı Osmaniye EvkafıNüzul EminliğiNüzül EminiOdun EminiOdun EminliğiOrdu DefterdarlığıOrdu HazinesiOrdu NişanıOrman ve MaadinOrman, Maadin ve Ziraat Nezareti MaruzatıOsman IIOsman IIIOsmanlı ÖncesiÖküz Mehmed Paşa EvkafıÖküz Mehmed Paşa EvkafıÖmer Bey EvkafıÖmer Bey EvkafıÖzi ve SilistreÖzi ve Silistre Ahkam DefterleriParis SefaretiPeksimed EminiPeksimet EminliğiPencik ResmiPerakendePerakende EvrakıPiskoposluk Kalemi EvrakıPiyade Mukabelesi Kalemi EvrakıPlan-ProjelerPolis MecmuasıPosta Telgraf Nezareti MaruzatıReisü'l-küttablık KalemiResmi MaruzatRevan HazinesiRomanyaRum HazinesiRumeliRumeli AhkamRumeli Ahkam DefterleriRumeli MüfettişliğiRumeli-i ŞarkiRusya Fedarasyonu ArşiviRuusRuus DefterleriRuus KalemiRuus Kalemi DefterleriRuznamçeRuznamçeRüsumatSadaretSadaretSadaretSadaret DefterleriSadaret EvrakıSadaret Kethudası KalemiSağ Kol EvrakıSakız MuhassıllığıSalhane KatipliğiSalyane Kalemi EvrakıSamako MukataasıSaraySaray MesalihiSarbanbaşıSarbanbaşılığıSayda ve Beyrut MukataasıSefaretlerSefaretler EvrakıSelanik BaruthanesiSelanik EvrakıSelim IISelim IIISenedat MüdürlüğüSergiSergi HalifeliğiSergi HalifesiSergi HalifesiSerkurenalık EvrakıSeyrüsefer KalemiSıhhiyeSıhhiyeSıhhiyeSıhhiye Müdiriyet-i UmumiyyesiSıhhiye Nezareti MaruzatıSıtar-ı Eflak MukataasıSicil DefterleriSicil Kalemi EvrakıSicill-i Ahval İdare-i UmumiyyesiSicill-i Ahval İdare-i Umumiyyesi MüdiriyetiSicill-i Ahval İdaresiSicill-i Ahval KalemiSicill-i Ahval MüdiriyetiSicill-i Ahval ŞubesiSicill-i NüfusSicill-i Nüfus MüdiriyetiSicill-i Nüfus Tahrirat KalemiSilistre ve Ruscuk MukataasıSinan Paşa EvkafıSisamSisamSivasSivas Ahkam DefterleriSivaslı Ali Baba Zaviyesi EvrakıSiyasiSiyasi KısımSiyasi KısımSol Kol EvrakıSultan AbdülhamidSultan AbdülmecidSultan AhmedSultan Ahmed EvkafıSultan Ahmed I, II, III EvkafıSultan BayezidSultan Bayezid-i Veli EvkafıSultan Beyazıd-ı Veli EvkafıSultan Hamid EvkafıSultan Hamid EvkafıSultan İbrahimSultan MahmudSultan Mahmud EvkafıSultan Mahmud EvkafıSultan MehmedSultan MuradSultan Murad EvkafıSultan Murad I, II, III EvkafıSultan MustafaSultan Orhan EvkafıSultan Orhan EvkafıSultan Orhan GaziSultan OsmanSultan OsmanSultan SelimSultan Selim EvkafıSultan Selim EvkafıSultan SüleymanSultan Süleyman EvkafıSultan Süleyman EvkafıSultan Yıldırım Bayezid EvkafıSultan Yıldırım Bayezid EvkafıSur-ı HümayunSurre DefterleriSüleyman ISüleyman IISüvari Mukabelesi KalemiŞair [Arpa] KatibiŞam HazinesiŞam-ı Şerif AhkamŞam-ı Şerif Ahkam DefterleriŞehbenderlikŞehbenderlikŞehbenderlik DefterleriŞehremanetiŞehremaneti MaruzatıŞehreminiŞehzade Sultan Mehmed EvkafıŞehzade Sultan Mehmed EvkafıŞeriye Sicilleri FihristiŞifre KalemiŞifre OdasıŞikayet KalemiŞura-yı DevletŞura-yı Devlet EvrakıŞura-yı Devlet MaruzatıŞura-yı Devlet SicilleriŞükr ü ŞikayetTahriratTahrirat KalemiTahrirat KalemiTahrirat KalemiTahrirat-ı Ecnebiyye ve Mabeyn MütercimliğiTahsilat İdaresiTahsilat MüdürlüğüTahtırevancıbaşılığıTahvil (Nişan) DefterleriTahvil (Nişan) KalemiTakvim-i VekayiTaltifatTaltifatıTaltifatıTamirat ve İnşaat KalemiTanzimat-ı HayriyeTanzimat-ı Hayriye DefterleriTapu Kadastro ArşiviTapu Tahrir DefterleriTatbikat-ı Adliye KalemiTedrisat-ı Aliye DairesiTedrisat-ı Hususiyye KalemiTedrisat-ı İbtidaiyye KalemiTedrisat-ı Taliye DairesiTekaüdTekaüd DefterleriTekaüt SandığıTelgraf ve PostaTelif ve Tercüme DairesiTemettuatTercüme OdasıTersane EminliğiTersane ZindanlığıTesri-i Muamelat ve Islahat KomisyonuTeşrifat Kalemi EvrakıTeşrifat Kalemi EvrakıTeşrifat-ı Umumiye DairesiTetkik-i Tensikat KomisyonuTevcihatTevcihatTevcihat-ı MülkiyeTevcihat-ı Mülkiye DefterleriTevziat Zehair Esnaf ve İhtisab DefterleriTevziat, Zehair, Esnaf ve İhtisabTıpTicaret ve NafiaTicaret ve Nafia Nezareti MaruzatıTicaret ve ZiraatTiflis HazinesiTimarTimar BedeliTimar ve ZeametTimar Zeamet (Ruznamçe)Timar Zeamet (Ruznamçe) DefterleriTokat HazinesiTokat VoyvodalığıTophane-i AmireTophane-i Amire EminliğiTrablusgarbTrabluşşam GümrüğüTrabluşşam HazinesiTrabzonTrabzon Ahkam DefterleriTrabzon GümrüğüUmum EvrakıUmum Vilayat EvrakıUmumiUmur-ı Aşayir ve Muhacirin İdaresiUmur-ı Hukuk-ı Muhtalita MüdiriyetiUmur-ı Mahalliyye ve Vilayat MüdürlüğüUmur-ı NafiaUmur-ı Şehbenderiye MüdiriyetiUyvar HazinesiÜçüncü AhmedÜçüncü ŞubeÜsküp MukataasıVakanüvislik KalemiVakanüvistlik Kalemi DefterleriVakf-ı HümayunVakfiyelerVakfiyeler EvrakıVakıfVakıf ve Ormanlar MüfettişliğiVakıflar İdaresi Vakfiyeler KataloğuValide Gevher Sultan EvkafıValide Handan Sultan EvkafıValide Handan Sultan EvkafıValide Mihrişah Sultan EvkafıValide Mihrişah Sultan EvkafıValide Nakş-ı Dil Sultan EvkafıValide Safiye Sultan EvkafıValide Sultan EvkafıValide Sultan EvkafıVaridat İdaresiVaridat MuhasebesiVaridat-ı Şıkk-ı Evvel Kalemi EvrakıVaridat-ı Şıkk-ı Salis Kalemi EvrakıVaridat-ı Şıkk-ı Sani Kalemi EvrakıVaride ve SadıraVaride ve Sadıra DefterleriVarna MukataasıVeznedarbaşılığıVeznedarlıkVidin HazinesiVidin MukataasıVilayat-ı Şarkiyye Kapu KethudalığıVilayet Gelen-GidenViyana SefaretiWashington SefaretiYanya EvrakıYaveran ve Maiyyet-i Seniyye Erkan-ı Harbiye DairesiYavuz Sultan SelimYedinci ŞubeYeniçeri Kalemi EvrakıYeniil Türkmenan-ı Halep MukataasıYıldız Esas Evrakı DefterleriYıldız Maruzat DefterleriYol ve Menzil KalemiYunanistanZabtiyeZabtiyeZabtiye Nezareti MaruzatıZahire HazinesiZecriye RüsumuZimmet HalifeliğiZimmet HalifeliğiZimmet HalifeliğiZimmet Halifesi
Yıl Aralığı HicrîMiladîRumî Tarih Çevirici...
Aranacak İfade En az iki harfli bir ifade belirtiniz.Sayfa:
Arama Sonuçları: 387 kayıt
1 Tarih: Dosya No: Gömlek No:5481 Fon Kodu: MAD.d..
Kasımpaşa, Tophane, Beşiktaş, ve İstinye nahiyeleriyle bu nahiyelere tabi Tatavla, Beyoğlu, Fındıklı, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavudköy, Tarabya, Büyükdere ve Sarıyer gibi muhtelif karye ve mahallelerde sakin bulunan Hıristiyanların ve Ermeni reayası ile azadlı kadın ve erkeklerin kar ve kisb üzere olan Haymana taifelerinin ve şarab gemilerinde çalışan bazı zimmilerin adlarını şemail ve evsafını ve cizyelerine müteallik gerekli umur ve hususlarını muhtevi cizye defteri. a.g.tt

2 Tarih: Dosya No: Gömlek No:4536 Fon Kodu: MAD.d..
Padişah'ın Gelibolu tarafından hareketleri dolayısıyla Davutpaşa, Küçük ve Büyük Çekmece, Silivri, Umurca, İnecik, Paşaçayırı, Kavak, Türbederesi, Cide, Ergene, Sarıyer, Belyancık, Gelibolu ve saire gibi menzillere tedarik olunup irsal edilen şair, nan, dakik, hatab, kiyah ve saman gibi zahirelerin mikdar ve cinslerini yekunlarırı zehairi naklettiren zevatın rütbe ve isimlerini, bazı meşruhat ve kuyudatı ve hükümlerini ihtiva eden menzil defteri. a.g.tt

3 Tarih: Dosya No: Gömlek No:7286 Fon Kodu: MAD.d..
Edirne'den Gelibolu'ya ve Gelibolu'dan ise İstanbul'a avdet-i hümayun esnasında Paşaçayırı, Türbeovası, Uzunköprü, Sarıyer, Bilbanık, Kavak, Otrak, İnecik, Karakaldırım, Umurca, Silivri, Büyükçekmece ve Küçükçekmece menzillerinde Istabl-ı Amire duvarlarıyla Rikab-ı Hümayuna dahil kapı kulları için ihzar olunan şair, nan, hatab, saman, ot ve sairenin cins, miktar ve bedellerini ihtiva eden menzil defteri. a.g.y.tt

4 Tarih: Dosya No: Gömlek No:8981 Fon Kodu: MAD.d..
Meclis-i Tahaffuz nazır ve memurlarının maaşları, müteferriatından olan muayenehanelerin kağıt, kalem, mürekkep ve defatir bedelleri, Üsküdar, Küçükçekmece memurlarının ikamet eylediği hane icarı, Kuleli Tahaffuzhanesi masarıf-ı müteferrikası ve bahçıvan, su, yolcu ücretleri, Üsküdar'da Harem İskelesi ve İstanbul'da Yenikapı muayenehanelerinin masarıfı, bulaşık gemilerin etrafını dolaşmak için kayıkçı yevmiyesi, Karadeniz Boğazı'nda Serviburnu, Sarıyer, Yarım Bergos , Cisr-i Derbent, Taşlıtarla ve Derbend-i Kebir muayenehaneleri masarifatı ile sair kuyudatı havi tahaffuzhane, kuyud-ı masarifat defteri.

5 Tarih: Dosya No: Gömlek No:8991 Fon Kodu: MAD.d..
İstanbul Haliç'ine dahil olan düvel-i ecnebiye sefainden Sıhhiye Meclisi'nce alınan tahaffuz tezkireleri rüsumu ile sefainin durumuna göre sair namlarla Kuleli Tahaffuzhanesi, Bahr-i Siyah Boğazı'nda Serviburnu ve Sarıyer'de Harem İskelesi ve Bab-ı Cedid ve Ayastafanos ve sair muayenehaneleri tarafından alınan rüsumatın Maliye Hazinesi'ne teslim edilmek üzere Meclis-i Tahaffuz kisesine (muhasebesine) tevdi olunduğu ve Meclis-i Tahaffuz ile müteferrikatı olan tahaffuzhane ve muayenehanelerin masarıfat-ı mutadesini ve zuhur eden masarıfat-ı müteferrikalarına ait mebaliğin mikdar ve müfredatıyla tarihlerini ihtiva eden maliyenin varidat ve masarıfat defteri.

6 Tarih: Dosya No: Gömlek No:9769 Fon Kodu: MAD.d..
İsaet vakıalarına binaen irade-i seniyye mucibince maskat-ı re'sleriyle başka mahallere def ve tard edilen veyahud İstanbul ile Üsküdar'daki Ermeni mahallelerine yerleştirilen adları yazılı Ermeni reayasının, Galata, Baltalimanı, Kandilli, Yeniköy, Bebek, Balıkpazarı, Galatasaray, Çengelköy, Sarıyer, Ağacamii, Büyükdere, Kefeliköy, Kemeraltı, Tarabya, Taksim, Sakızağacı, Tepebaşı, İstinye, Mirgün gibi muhtelif semtlerde bulunan müteaddid menzil, yalı, bağ, bahçe, ev, dükkan ve sair emlakı Başmuhasebe'de kayıdlı nizamı üzere ehl-i islamdan satın alan kimselerin adlarını, muaccele miktarlarını, verilen suretlerin tarihlerini, terkin muamelelerini ve bütün bu hususlarla ilgili bazı derkenar ve şerhleri, Galata mahkemesiyle bir takım eşhasa verilen ilmühaber kayıdlarını; ayrıca bu kimselerin satılan emlakları bahasının ashabının adem-i zuhuruna mebni Duhan Gümrüğü ve Katolik Nazırı Edhem Efendi'ye devr olunanlara aid muaccele kayıdları ile Katolik reayasının muahharan sahib-i evvellerine red olunarak verilen suretlerin kayıdları silinen emlaka aid makadir ve muaccelet kayıdlarını havi kuyud-ı emlak-ı reaya-i matruda defteri.

7 Tarih: Dosya No: Gömlek No:10556 Fon Kodu: MAD.d..
Canib-i ihtisab ve Tophane-i Amire, Darüşşura-yı Askeri ve saireden tekaüd, vefat gibi muhtelif sebeplerden dolayı inhilal eden hizmetlere yapılan tayinlere ve irade-i seniyye ile Dobruca'ya iskan edilen Arap taifesinin levazımat-ı mukteziyelerine, İstanbul ve tevabii emtia ve duhan gümrükleriyle bilcümle mukataat-ı miriye ve Haremeyn mukataasından mürettib eshamın suret-i ita ve tevzilerine, devlet dairelerinde kağıt ve diğer levazımat-ı kırtasıye hususunda yapılacak takyidat ve tasarruflara, Taksim civarında Arabacı Şahin Çiftliği arazisiyle diğer mukataanın Ebniye-i Hassa Müdürlüğü'nce keşif ve muayenelerine, Sarıyer'de memurin-i mahalliye ve tahaffuziye için karantina binası inşasına, Rumeli ve Anadolu'da cesim olan beldelerde postahaneler tesisine, İzmir ve İstanbul gibi bazı mahallerde bulunan kışla, köprü ve sairenin tamirlerine, Konya güherçile fabrikasının idare ve maliyesine ve bunlara ait mali hususlara ait kalemler ve muhtelif dairelerden gelen ilmühaberlerin kayıtlarını havi ilmühaber kayıd defteri.

8 Tarih: Dosya No: Gömlek No:12620 Fon Kodu: MAD.d..
Askeri tayinata ve levazımat mubayaalarına, Ankara'da haric ez defter müzayede olunan miri aşarın evkaf hisselerine, zeamet bedellerine, aşar ve rüsumat ihalelerine, İzmit demir yollarına ait traverslerin nakline, iskelelerdeki zahirenin nakli için sefain gönderilmesine ve yapılan zahire nakliyatına, memur azl ve tayinlerine, tahriri hitam bulun Bayındır kazasına vukuat katibi gönderilmesine, San'a ve civarında orman yetiştirilmek üzere tohum gönderildiğine, memur ve mültezimler zimematına, Dersaadet ve bilad-ı selasede mevcut dikiş makinalarından ve imal olunan ayakkabılarından resim ahzına, orman tasarrufu iddialarına, vilayat icmallerine, Sarıyer bakır madeni imtiyazının devrine ve mümasili hususat-ı maliyeye müteallik evrakın geldiği mahalleri cins ve hulasasını, tarihini, havale olunan yerlerini mutazammın kayıtları muhtevi evrak kayıt defteri.

9 Tarih: Dosya No: Gömlek No:18969 Fon Kodu: MAD.d..
Arnavutköy, Bebek, Rumelihisarı, Baltalimanı, İstinye, Yeniköy ve Sarıyer havalisinde kain Bayezid-i Veli Vakfı'ndan olan müsakkafat ve müstegallatın envai, mesahası ve icare-i şehriye veya seneviyeleri ve kimlerin uhdesinde olduğu hakkındaki müfredat kayıtlarını havi vakıf müsakkafat ve müstegıllat defteridir. a.g.y.tt

10 Tarih: Dosya No: Gömlek No:2621 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Tavas kazası, Sarıyer karyesi temettuat defteri.

11 Tarih: Dosya No: Gömlek No:18686 Fon Kodu: HH.d...
Sarıyerli Arabacı Receb Ağa'nın seferleri.

12 Tarih: Dosya No: Gömlek No:18688 Fon Kodu: HH.d...
Sarıyerli Arabacı Receb Ağa'nın seferleri.

13 Tarih: Dosya No: Gömlek No:10199 Fon Kodu: EV.d...
Kasımpaşa'da Hacı Ahmed Vakfı, Üsküdar'da Büyük Selman Ağa Vakfı, Sarıyer'de Ali Kethüda Vakfı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların cibayet kayıtları.

14 Tarih: Dosya No: Gömlek No:12356 Fon Kodu: EV.d...
Sarıyer'deki Ali Kethüda, Aksaray'daki Hanım Sultan ve Sultanahmet'teki Üçler Mescidi vakıflarının vezaif kayıtları. Defter eksik.

15 Tarih: Dosya No: Gömlek No:12571 Fon Kodu: EV.d...
Bergos, Sarıyer ve Kömürcübelgrad köylerindeki musakkafat ve müstegallatın icaresi.

16 Tarih: 06/Z /1128 (Hicrî) Dosya No:47 Gömlek No:2318 Fon Kodu: C..DRB.
Sarıyer madeninin tamiri için Uskumru, Domuzderesi ve Zekeriya karyeleri ahalisinin her hafta yirmişer ağaç getirmeleri.

17 Tarih: 25/S /1129 (Hicrî) Dosya No:50 Gömlek No:2483 Fon Kodu: C..DRB.
Sarıyer'de çıkan madende kullanılan ustaların altı aylık ulufelerini aldıklarına dair hüccet.

18 Tarih: 28/S /1129 (Hicrî) Dosya No:703 Gömlek No:29515 Fon Kodu: C..AS..
Tophane'de yirmialtı nöbet ocak, Gümüşhane ile Sarıyer madenlerinden gelme bakır dahi kullanılmak suretiyle de yüzaltı kıt'a topun ölçü ve tartılarıyla alat isimlerini ve hepsinin muhasebesini mübeyyin defter.

19 Tarih: 04/Ca/1132 (Hicrî) Dosya No:43 Gömlek No:2113 Fon Kodu: C..DRB.
Karahisar-ı Nallı kazasının Eğri köyü hududundaki madenin Sarıyer ve Gebze Madenleri Emini Mustafa ve Mehmed taraflarından işlettirilmesi.

20 Tarih: 29/S /1142 (Hicrî) Dosya No:184 Gömlek No:8652 Fon Kodu: C..BH..
Karadeniz'den mübayaa olunub tersane anbarlarına konacak zahirenin nakline navlu ile gitmekte muhalefet eden sefine sahibi Sarıyerli Hacı Mustafa'nın gemisinin tersaneye bağlanması ve kendisinin Boğazkesen Kalesi'ne kalebend edilmesi. g.tt

Arama Sonuçları: 387 kayıt

Sayfa:


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Rehberi (Türkçe) Cumhuriyet Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama
Fon Adına Göre
İndeks Adına Göre

Belge Dosyası
Belge Listesi
İstenen Belge Listesi
Alınan Belge Listesi

Kullanıcı
Kullanıcı Bilgileri
Mesajlar
Yardım

İletişim
katalog@devletarsivleri.gov.tr


2002 © BYBS Merkezi Fon Adına Göre Katalog Tarama
Fon Adı TÜMÜAli Emiri Bab-ı Ali Evrak Odası Bab-ı Asafî Bab-ı Defteri Cevdet Dahiliye Darbhane-i Amire Deavi Nezareti Defterhane-i Amire Divan-ı Ahkam-ı Adliye Evkaf Hariciye Nezareti Haritalar Hatt-ı Hümayun Hazine-i Hassa İbnülemin İradeler Kamil Kepeci Maarif Nezareti Mabeyn-i Hümayun Evrakı Maliye Nezareti Maliyeden Müdevver Meclis-i Vala Meclis-i Vükela Mazbataları Müzehheb Ferman ve Beratlar Plan-Proje-Kroki S Sadaret Satın Alınan Evrak Seraskerlik Şura-yı Devlet Tahrir Defterleri Tapu Tahrir Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Evrakı Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği) Ticaret, Nafia, Ziraat, Orman, Maadin Nezaretleri Yabancı Arşivler Yıldız Zabtiye Fon Hakkında Bilgi
Alt Fon Adı TÜMÜAbdülhamid IAbdülmecid IAdakale DefterdarlığıAdanaAdana Ahkam DefterleriAdana MukataasıAdet-i Ağnam Bedeli Kalemi EvrakıAdliyeAdliye ve MezahibAdliye ve Mezahib Nezareti MaruzatıAhkam DefterleriAhyolu MukataasıAli Fuat Türkgeldi EvrakıAli Fuat Türkgeldi EvrakıAli Fuat Türkgeldi Evrakı FotoğraflarıAltıncı ŞubeAmedi KalemiAmedi Kalemi EvrakıAnadoluAnadolu AhkamAnadolu Ahkam DefterleriAnadolu Muhasebesi EvrakıArabacıbaşıArabacıbaşı DefterleriArabacıbaşılığıArpa EminliğiARŞİV FON KODLARIArzuhal JurnalArzuhallerAsakir DefteriAsakir-i MansureAsayiş KalemiAskeriAskeri MaruzatAskeri Ruznamçe KalemiAskeriyeAskeriyeAtik Ali Paşa EvkafıAtik ŞikayetAtik Şikayet DefterleriAtik Valide Sultan EvkafıAtik Valide Sultan EvkafıAtina SefaretiAvlonya Gümrüğü Kalemi EvrakıAvlonya Mukataası Kalemi EvrakıAyasofya EvkafıAyasofya-i Kebir EvkafıAydın HazinesiAydın MuhassıllığıAyniyatAyntab MukataasıAzak HazinesiBağdat HazinesiBahriyeBahriyeBahriyeBalçık MukataasıBasra HazinesiBaşbakıkulu Kalemi EvrakıBaşkitabetBaşkitabet Dairesi MaruzatıBaşmuhasebe KalemiBaşmukataa KalemiBayezid IBayezid IIBelediyeBelgelerBelgrad BeytülmaliBelgrad GümrüğüBelgrad HazinesiBelgrad SeferatiBeratlı Avrupa ve Hayriye TüccarlarıBeşinci ŞubeBeşir Ağa EvkafıBeşir Ağa EvkafıBina EminiBina EminliğiBirinci AhmedBirinci ŞubeBoğdan CizyesiBoğdan VoyvodalığıBosnaBosnaBosna Ahkam DefterleriBosna HazinesiBosna Müfettişliği EvrakıBudin HazinesiBulgaristanBulgaristanBulgaristan ArşiviBursa Mukataası EvrakıBuyurulduBuzcubaşılığıBüyük Ruznamçe Kalemi EvrakıBüyük ve Küçük Tezkireci KalemiBüyükkale Kalemi EvrakıCakarta SefaretiCavit Baysun EvrakıCebel-i LübnanCebel-i LübnanCebelü BedeliyesiCebhane-i Amire EminliğiCedid Valide Sultan EvkafıCedid Valide Sultan EvkafıCemaatler BölümüCerideCeride OdasıCezayir ve RakkaCezayir ve Rakka Ahkam DefterleriCihat KalemiCizyeCizye Muhasebe Kalemi EvrakıCizye Ziyadesi Kalemi EvrakıÇavuşbaşılık KalemiÇelebi Sultan Mehmed EvkafıÇelebi Sultan Mehmed EvkafıÇeltik Rüsumu Kalemi EvrakıÇetine SefaretiÇorlulu Ali Paşa EvkafıDahiliyeDahiliyeDahiliyeDahiliye Nezareti MaruzatıDaire MüdiriyetiDamad İbrahim Paşa EvkafıDamat İbrahim Paşa EvkafıDarbhaneDarbhane EvrakıDarbhane-i Amire EminliğiDarphaneDaru'l-EytamDaru'l-HayrDarülaceze MüdiriyetiDeavi EvrakıDeavi VekilliğiDefterdar Avni Efendi EvkafıDefterdar Avni Efendi EvkafıDefterdar Mektubi KalemiDefterhane-i Amire KalemiDefter-i AtikaDefter-i HakaniDefter-i Hakani Nezareti MaruzatıDefterlerdefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDepo MüdürlüğüDış Kağıt EminliğiDivan Kalemi EvrakıDivan-ı Ahkam-ı AdliyeDivan-ı Ahkam-ı Adliye EvrakıDivan-ı Hümayun KalemiDivan-ı Hümayun SicilleriDiyarbakır GümrüğüDiyarbakır HazinesiDiyarbekirDiyarbekir Ahkam DefterleriDosya UsulüDördüncü ŞubeDuhan DönümüDüvel-i EcnebiyeDüvel-i Ecnebiye KalemiDüvel-i Ecnebiyye DefterleriDüvel-i Ecnebiyye EvrakıEbniye Anbarı MüdürlüğüEcanib KalemiEdirne EvrakıEflak CizyesiEflak VoyvodalığıElçilik, Şehbenderlik ve AteşemiliterlikEmir Sultan EvkafıEmir Sultan EvkafıEmir SüleymanEmlak ve Emval-i Vakfiye MüdiriyetiEmlak-ı Hümayun İdaresiEmlak-i HümayunEmniyet ŞubesiEmniyet-i UmumiyeEncümen İdaresiEnsabErgani Madeni MukataasıErzak Anbarı MüdürlüğüErzurumErzurum Ahkam DefterleriErzurum GümrüğüErzurum Gümüşhanesi MukataasıErzurum HazinesiEsas EvrakıEsham KalemiEspiye Madeni MukataasıEtmekçibaşılığıEvamirEvamir-i MaliyeEvamir-i MaliyeEvamir-i Maliye Kalemi EvrakıEvkafEvkafEvkaf BölümüEvkaf Harameyn Muhasebesi DefterleriEvkaf MuhasebesiEvkaf Nezareti MaruzatıEvrak Kalemi EvrakıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak Odası KalemiEyalet-i MümtazeEyalet-i MümtazeEyüb Sultan EvkafıEyüp Sultan EvkafıFatih Sultan Mehmed EvkafıFatih Sultan Mehmed EvkafıFatma Sultan EvkafıFeshane MüdürlüğüFilibe MukataasıFodla KatipliğiFotoğraflarFotoğraflarGanem Mukataası Kalemi EvrakıGayr-i Müslim Cemaatler (Kiliseler)Gayr-i Müslim Cemaatler (Kiliseler) DefterleriGayr-i Müslimler KalemiGazeteGazi Sülayman Paşa EvkafıGazi Süleyman Paşa EvkafıGazi Turhan Bey EvkafıGazi Turhan Bey EvkafıGedikGedik KitabetiGedikler KitabetiGelibolu BaruthanesiGiridGiritGirit HazinesiGureba-yı Müslimin HastanesiGülbahar Hatun EvkafıGülbahar Hatun Hatuniye EvkafıGürcistan Arşivi'ndeki Türkiye ile İlgili BelgelerHadariyeHadariye DefterleriHalepHalep Ahkam DefterleriHalep GümrüğüHalep HazinesiHalepMuhassıllığıHama MukataasıHanedanHanedan DefterleriHapishaneler MüdiriyetiHarbiyeHaremeyn MuhallefatıHaremeyn MuhasebesiHaremeyn MuhasebesiHaremeyn MukataasıHaremeyn Mukataası Kalemi EvrakıHaremeyn Müfettişliği EvkafıHaremeyn RuznamçesiHaremeyn TercümanlığıHariciyeHariciyeHariciyeHariciye Nezareti MaruzatıHaritalarHasekibaşı EvkafıHaslar Mukataası KalemiHatab AnbarıHatt-ı HümayunHatt-ı HümayunHatt-ı HümayunlarHavaic-i Zaruriyye KalemiHavass-ı Cedide Kalemi EvrakıHazinedarbaşıHazinedarbaşılığıHazine-i HassaHekimoğlu Ali Paşa EvkafıHereke Fabrikası İdaresiHeyet-i Teftişiye Müdiriyet-i UmumiyyesiHeyet-i Teftişiyye KalemiHıfzı's-Sıhha-i MekatibHil'atHotin HazinesiHububat Anbarı MüdürlüğüHukukHukuk KısmıHukuk KısmıHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHususiHususi MaruzatIIslahatIstabl-ı Amire İdaresiİbnü'l-Emin Adliyeİbrail Mukataasıİdareİdareİdare Kısmıİdare Meclisiİdare-i Umumiye Ekleriİdare-i Umumiyyeİkinci Ahmedİkinci Şubeİktisatİlmiyeİlmuhaberİmtiyazİmtiyaz Defterleriİmtiyazat ve Mukavelatİntihab-i Memurin Kalemiİrade Şura-yı Devletİradelerİradelerİradeleriİrad-i Cedid Hazinesiİran Sefaretiİsa Çelebiİstanbulİstanbul Ağalığıİstanbul Ahkam Defterleriİstanbul Baruthanesiİstanbul Beytü'l-Mali Mukataasıİstanbul Gümrük Eminiİstanbul Gümrük Eminliğiİstanbul İhtisabı Mukataası Evrakıİstanbul Maarif Müdiriyetiİstanbul Mukataası Kalemi Evrakıİstanbul Murahhaslığıİstanbul Sandal Akmişe Damgası Rüsumuİstanbul Simkeşhanesiİstatistik Kalemiİstişare Odasıİşkodra Evrakıİzn-i Sefineİzn-i Sefine Defterleriİzn-i Sefine KalemiJandarma Müşiriyet ve Kumandanlık EvrakıKağıtçıbaşı EminliğiKalebendKalebend DefterleriKalebendlik KalemiKaleler BölümüKalem-i HususiKalem-i MahsusKalem-i MahsusKalem-i UmumiKalemiye Dairesi EvrakıKalyon DefterdarlığıKalyon KatibiKalyon PeksimetiKamaniçe HazinesiKamil Paşa EvrakıKanun ve NizamatKanunname-i AskeriKanunname-i Askeri DefterleriKara Mustafa Paşa EvkafıKara Mustafa Paşa EvkafıKaramanKaraman Ahkam DefterleriKaraman HazinesiKarhane MüdürlüğüKassabbaşılığıKassabbaşılıkKastamonu Küre-i Nühas MukataasıKatipliğiKeban Madeni MuhassıllığıKeban Madeni MukataasıKefça KitabetiKefe HazinesiKefe MukataasıKesedarlıkKıbrısKıbrısKıbrıs EmvaliKıbrıs KaleleriKıbrıs MühimmesiKıbrıs Şikayeti KalemiKıptiyan CizyesiKırım HanlığıKırım Hanlığı KalemiKısm-ı Adli KalemiKışlak EminliğiKili ve Akkirman MukataasıKomisyon-i MahsusKomisyonlar MaruzatıKonsolosluk EvrakıKosova EvrakıKöstenceKuyudat KalemiKuyud-ı Kadime ArşiviKuyud-ı Vakfiye KalemiKuyumcubaşılığıKüçük Evkaf Muhasebesi Kalemi EvrakıKüçük Kale Kalemi EvrakıKüçük Ruznamçe Kalemi EvrakıKütüphane-i UmumiLaleli EvkafıLaleli EvkafıLevazım KalemiLevazım KalemiLevazım MüdiriyetiLevazım MüdürlüğüLondra SefaretiMaarifMaarifMaarif Muhasebe KalemiMaarif Nezareti MaruzatıMabeyn CetvelleriMabeyn Erkanı ve Saray Görevlileri MaruzatıMabeyn MüşiriyetiMabeyn-i HümayunMacaristan ArşiviMaden Mukataası Kalemi EvrakıMahlulat ve Beytülmal MüdürlüğüMahmud IMahmud IIMahmud Paşa-i Veli EvkafıMahmud Paşa-yı Veli EvkafıMakamat EvrakıMakedonya ArşiviMalikane BeratıMalikane EvkafıMalikane HalifeliğiMaliyeMaliyeMaliyeMaliye Nezareti MaruzatıMaliyeden Müdevver DefterlerManastır EvrakıMaraşMaraş Ahkam DefterleriMardin ve Nusaybin MukataasıMaruzatMasarifatMasarifat MüdürlüğüMasraf-ı Şehriyari Kalemi EvrakıMatbaa-i Amire MüdiriyetiMatbah-ı AmireMatbah-ı Amire EminliğiMatbuatMatbuat Müdiriyet-i UmumiyyesiMatbuat-ı Dahiliye KalemiMeadinMebani-i EmiriyyeMeclis-i Kebir-i MaarifMeclis-i MahsusMeclis-i TanzimatMeclis-i Tanzimat DefterleriMeclis-i UmumiMeclis-i ValaMeclis-i Vala EvrakıMeclis-i Vükela EvrakıMedine-i Münevvere EvkafıMedine-i Münevvere EvkafıMefruşat MüdürlüğüMehmed I (Çelebi)Mehmed II (Fatih Sultan Mehmed)Mehmed IIIMehmed IVMekatib-i Gayr-i Müslime ve Ecnebiyye MüfettişliğiMekkarecibaşıMekkarecibaşılığıMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi Kalemi DefterleriMektubi Kalemi EvrakıMektume KalemiMektume kalemi DefterleriMemur Sicil ZarflarıMemur Sicil ZarflarıMemurin KalemiMemurin KalemiMemurin KalemiMemurin-i Mülkiye Komisyonu EvrakıMemurin-i Mülkiye Komisyonu EvrakıMensuhat Kalemi EvrakıMesail-i MühimmeMeskukat İdaresiMeşalecibaşılığıMeşihatMeşihatMeşihat Dairesi MaruzatıMevkufat KalemiMevlana Celaleddin-i Rumi EvkafıMevlana Celaleddin-i Rumi EvkafıMısırMısırMısırMısır HazinesiMısır Mühimmesi DefterleriMısır Valiliği KalemiMilli Aşireti AvrakıMoraMora Ahkam DefterleriMora MuhassıllığıMuafiyetMuamelatMuhaberat ve Tensikat MüdiriyetiMuhaberat-ı UmumiyeMuhaberat-ı Umumiye İdaresiMuhacirin KomisyonuMuhacirin KomisyonuMuhallefatMuhallefat HalifeliğiMuhallefat Kalemi EvrakıMuhasebeMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe Kalemi EvrakıMukataa BölümüMukataa-i Cedid-i Ula Kalemi EvrakıMukataat Hazinesi DefterleriMukavelat DefterleriMukavelenameMukavelename DefterleriMukavelenamelerMukteza DefterleriMukteza DefterleriMurad IMurad IIMurad IIIMurad IVMusa ÇelebiMustafa IMustafa IIMustafa IIIMustafa IVMusul GümrüğüMusul HazinesiMübayaa MübaşireMübayaat KomisyonuMüfettişlikMüfettişlik İdaresiMüfettişlikler ve Komiserlikler TahriratıMühimmeMühimmeMühimmeMühimme DefterleriMühimme EvrakıMühimme KalemiMühimme Kalemi EvrakıMühimme Zeyli DefterleriMühimme-i MektumeMühimme-i Mektume DefterleriMühür TatbikMülkiye MüfettişliğiMümtaze Kalemi EvrakıMüsted'iyatMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrik EvrakMüteferrik EvrakıMütenevvi KısmıMütenevvi MaruzatMütenevviaMütenevvia KısmıMüze-i Hümayun MüdiriyetiNafiaName-i HümayunName-i Hümayun DefterleriName-i Hümayun EvrakıName-i Hümayun KalemiName-i HümayunlarNan KatibiNavul KalemiNefy ve KısasNefy ve Kısas DefterleriNezaret Gelen-GidenNezaret ve Devair EvrakıNezir HuccetiNiğbolu MukataasıNiş HazinesiNişanNişan DefterleriNişan ve Tahvil DefterleriNişan ve Tahvil KalemiNizamatNizamat DefterleriNur-ı Osmaniye EvkafıNur-ı Osmaniye EvkafıNüzul EminliğiNüzül EminiOdun EminiOdun EminliğiOrdu DefterdarlığıOrdu HazinesiOrdu NişanıOrman ve MaadinOrman, Maadin ve Ziraat Nezareti MaruzatıOsman IIOsman IIIOsmanlı ÖncesiÖküz Mehmed Paşa EvkafıÖküz Mehmed Paşa EvkafıÖmer Bey EvkafıÖmer Bey EvkafıÖzi ve SilistreÖzi ve Silistre Ahkam DefterleriParis SefaretiPeksimed EminiPeksimet EminliğiPencik ResmiPerakendePerakende EvrakıPiskoposluk Kalemi EvrakıPiyade Mukabelesi Kalemi EvrakıPlan-ProjelerPolis MecmuasıPosta Telgraf Nezareti MaruzatıReisü'l-küttablık KalemiResmi MaruzatRevan HazinesiRomanyaRum HazinesiRumeliRumeli AhkamRumeli Ahkam DefterleriRumeli MüfettişliğiRumeli-i ŞarkiRusya Fedarasyonu ArşiviRuusRuus DefterleriRuus KalemiRuus Kalemi DefterleriRuznamçeRuznamçeRüsumatSadaretSadaretSadaretSadaret DefterleriSadaret EvrakıSadaret Kethudası KalemiSağ Kol EvrakıSakız MuhassıllığıSalhane KatipliğiSalyane Kalemi EvrakıSamako MukataasıSaraySaray MesalihiSarbanbaşıSarbanbaşılığıSayda ve Beyrut MukataasıSefaretlerSefaretler EvrakıSelanik BaruthanesiSelanik EvrakıSelim IISelim IIISenedat MüdürlüğüSergiSergi HalifeliğiSergi HalifesiSergi HalifesiSerkurenalık EvrakıSeyrüsefer KalemiSıhhiyeSıhhiyeSıhhiyeSıhhiye Müdiriyet-i UmumiyyesiSıhhiye Nezareti MaruzatıSıtar-ı Eflak MukataasıSicil DefterleriSicil Kalemi EvrakıSicill-i Ahval İdare-i UmumiyyesiSicill-i Ahval İdare-i Umumiyyesi MüdiriyetiSicill-i Ahval İdaresiSicill-i Ahval KalemiSicill-i Ahval MüdiriyetiSicill-i Ahval ŞubesiSicill-i NüfusSicill-i Nüfus MüdiriyetiSicill-i Nüfus Tahrirat KalemiSilistre ve Ruscuk MukataasıSinan Paşa EvkafıSisamSisamSivasSivas Ahkam DefterleriSivaslı Ali Baba Zaviyesi EvrakıSiyasiSiyasi KısımSiyasi KısımSol Kol EvrakıSultan AbdülhamidSultan AbdülmecidSultan AhmedSultan Ahmed EvkafıSultan Ahmed I, II, III EvkafıSultan BayezidSultan Bayezid-i Veli EvkafıSultan Beyazıd-ı Veli EvkafıSultan Hamid EvkafıSultan Hamid EvkafıSultan İbrahimSultan MahmudSultan Mahmud EvkafıSultan Mahmud EvkafıSultan MehmedSultan MuradSultan Murad EvkafıSultan Murad I, II, III EvkafıSultan MustafaSultan Orhan EvkafıSultan Orhan EvkafıSultan Orhan GaziSultan OsmanSultan OsmanSultan SelimSultan Selim EvkafıSultan Selim EvkafıSultan SüleymanSultan Süleyman EvkafıSultan Süleyman EvkafıSultan Yıldırım Bayezid EvkafıSultan Yıldırım Bayezid EvkafıSur-ı HümayunSurre DefterleriSüleyman ISüleyman IISüvari Mukabelesi KalemiŞair [Arpa] KatibiŞam HazinesiŞam-ı Şerif AhkamŞam-ı Şerif Ahkam DefterleriŞehbenderlikŞehbenderlikŞehbenderlik DefterleriŞehremanetiŞehremaneti MaruzatıŞehreminiŞehzade Sultan Mehmed EvkafıŞehzade Sultan Mehmed EvkafıŞeriye Sicilleri FihristiŞifre KalemiŞifre OdasıŞikayet KalemiŞura-yı DevletŞura-yı Devlet EvrakıŞura-yı Devlet MaruzatıŞura-yı Devlet SicilleriŞükr ü ŞikayetTahriratTahrirat KalemiTahrirat KalemiTahrirat KalemiTahrirat-ı Ecnebiyye ve Mabeyn MütercimliğiTahsilat İdaresiTahsilat MüdürlüğüTahtırevancıbaşılığıTahvil (Nişan) DefterleriTahvil (Nişan) KalemiTakvim-i VekayiTaltifatTaltifatıTaltifatıTamirat ve İnşaat KalemiTanzimat-ı HayriyeTanzimat-ı Hayriye DefterleriTapu Kadastro ArşiviTapu Tahrir DefterleriTatbikat-ı Adliye KalemiTedrisat-ı Aliye DairesiTedrisat-ı Hususiyye KalemiTedrisat-ı İbtidaiyye KalemiTedrisat-ı Taliye DairesiTekaüdTekaüd DefterleriTekaüt SandığıTelgraf ve PostaTelif ve Tercüme DairesiTemettuatTercüme OdasıTersane EminliğiTersane ZindanlığıTesri-i Muamelat ve Islahat KomisyonuTeşrifat Kalemi EvrakıTeşrifat Kalemi EvrakıTeşrifat-ı Umumiye DairesiTetkik-i Tensikat KomisyonuTevcihatTevcihatTevcihat-ı MülkiyeTevcihat-ı Mülkiye DefterleriTevziat Zehair Esnaf ve İhtisab DefterleriTevziat, Zehair, Esnaf ve İhtisabTıpTicaret ve NafiaTicaret ve Nafia Nezareti MaruzatıTicaret ve ZiraatTiflis HazinesiTimarTimar BedeliTimar ve ZeametTimar Zeamet (Ruznamçe)Timar Zeamet (Ruznamçe) DefterleriTokat HazinesiTokat VoyvodalığıTophane-i AmireTophane-i Amire EminliğiTrablusgarbTrabluşşam GümrüğüTrabluşşam HazinesiTrabzonTrabzon Ahkam DefterleriTrabzon GümrüğüUmum EvrakıUmum Vilayat EvrakıUmumiUmur-ı Aşayir ve Muhacirin İdaresiUmur-ı Hukuk-ı Muhtalita MüdiriyetiUmur-ı Mahalliyye ve Vilayat MüdürlüğüUmur-ı NafiaUmur-ı Şehbenderiye MüdiriyetiUyvar HazinesiÜçüncü AhmedÜçüncü ŞubeÜsküp MukataasıVakanüvislik KalemiVakanüvistlik Kalemi DefterleriVakf-ı HümayunVakfiyelerVakfiyeler EvrakıVakıfVakıf ve Ormanlar MüfettişliğiVakıflar İdaresi Vakfiyeler KataloğuValide Gevher Sultan EvkafıValide Handan Sultan EvkafıValide Handan Sultan EvkafıValide Mihrişah Sultan EvkafıValide Mihrişah Sultan EvkafıValide Nakş-ı Dil Sultan EvkafıValide Safiye Sultan EvkafıValide Sultan EvkafıValide Sultan EvkafıVaridat İdaresiVaridat MuhasebesiVaridat-ı Şıkk-ı Evvel Kalemi EvrakıVaridat-ı Şıkk-ı Salis Kalemi EvrakıVaridat-ı Şıkk-ı Sani Kalemi EvrakıVaride ve SadıraVaride ve Sadıra DefterleriVarna MukataasıVeznedarbaşılığıVeznedarlıkVidin HazinesiVidin MukataasıVilayat-ı Şarkiyye Kapu KethudalığıVilayet Gelen-GidenViyana SefaretiWashington SefaretiYanya EvrakıYaveran ve Maiyyet-i Seniyye Erkan-ı Harbiye DairesiYavuz Sultan SelimYedinci ŞubeYeniçeri Kalemi EvrakıYeniil Türkmenan-ı Halep MukataasıYıldız Esas Evrakı DefterleriYıldız Maruzat DefterleriYol ve Menzil KalemiYunanistanZabtiyeZabtiyeZabtiye Nezareti MaruzatıZahire HazinesiZecriye RüsumuZimmet HalifeliğiZimmet HalifeliğiZimmet HalifeliğiZimmet Halifesi
Yıl Aralığı HicrîMiladîRumî Tarih Çevirici...
Aranacak İfade En az iki harfli bir ifade belirtiniz.Sayfa:
Arama Sonuçları: 387 kayıt
21 Tarih: 16/N /1155 (Hicrî) Dosya No:149 Gömlek No:7402 Fon Kodu: C..HR..
İran'dan gelen elçiye Yıldızeli kazasında Sarıyer menzilinde ahali tarafından verilen tayinatı natık mihmandarının verdiği temessük.

22 Tarih: 23/Ca/1163 (Hicrî) Dosya No:94 Gömlek No:4691 Fon Kodu: C..BLD.
Boğaziçi'nde İstinye nahiyesine muzaaf Sarıyer'de Saliha bint-i Mustafa Hatun'un bina eylediği çeşme vakfı tevliyetinin tevcihi.

23 Tarih: 25/Ra/1187 (Hicrî) Dosya No:448 Gömlek No:18679 Fon Kodu: C..AS..
Koban canibine gönderilecek top ve mühimmat-ı sairenin Sarıyer'deki gemiye tahmili için kullanılan dokuz adet mavna ücretinin verilmesi.

24 Tarih: 05/L /1199 (Hicrî) Dosya No:763 Gömlek No:32248 Fon Kodu: C..AS..
Topcular ocağından Silistre'ye memur olan yüz nefer bir adet ortanın Büyükdere ve Sarıyer'den mezkur kazaya varıncaya kadar yolda tayinlerinin verilmesi.

25 Tarih: 29/Z /1202 (Hicrî) Dosya No:23 Gömlek No:1123 Fon Kodu: C..TZ..
Karadeniz Boğazı'ndaki Telli ve Dalyan tabyelerinin topcubaşısı Sarıyerli Ahmed'e Amasya, Akdağ nahiyesinde Ağcaviran karyesinden dokuzbin akçelik timar tevcihi. a.g.tt

26 Tarih: 29/Z /1204 (Hicrî) Dosya No:1398 Gömlek No:56175 Fon Kodu: HAT
Sarıyer önünde kalan geminin peksimet ve cephanesinin hemen ikmal edilerek yola çıkarılması ve İstanbul'a gelen odunu rical ve kibarın zabt etmeyip usulü üzere sattırılması. a.g.y.tt

27 Tarih: 29/Z /1205 (Hicrî) Dosya No:209 Gömlek No:11134 Fon Kodu: HAT
Hava muhalefetinden donanmanın Sarıyer'de demir attığı ve kaptanpaşanın ise altı kıta sefine ile boğaz haricinde bulunduğuna ve bir tarafa azimetine imkan olmadığı için tamire muhtac gemilerin tamiratını icra ve levazımını ikmalden sonra dışarıya çıkmasına ruhsat itasına ve tamiri icab eden sefainin tamiratına çalışmakta olduğuna dair.a.g.tt

28 Tarih: 29/Z /1206 (Hicrî) Dosya No:195 Gömlek No:9731 Fon Kodu: HAT
Hüdaverdi Kalyonu'nun Boğaz'dan girip Sarıyer önünde demirlediğini Boğaz Muhafızı Kolçak Mustafa Ağa'nın takrirle bildirdiği. a.g.y.tt

29 Tarih: 03/Ş /1210 (Hicrî) Dosya No:650 Gömlek No:27338 Fon Kodu: C..AS..
Rumelikavağı'ndaki kışlalara Sarıyer üstündeki zuhur eden suyun getirilmesi için inşaat masrafı defteri.

30 Tarih: 03/Z /1217 (Hicrî) Dosya No:355 Gömlek No:14691 Fon Kodu: C..AS..
Rumeli Kavakhisarı Kalesi yapıldığı sırada Hafize, Saliha ve Nefise Hatunların Sarıyer köyündeki bağlarının suyu alınmış olduğundan kendilerine münasib birşey verilmesi.

31 Tarih: 07/M /1219 (Hicrî) Dosya No:81 Gömlek No:4015 Fon Kodu: C..BLD.
Tosyalı Said isminde birinin Sarıyer'de açtığı arpacı dükkanında ticaret yapması, arpacı esnafına zarar vermediği.

32 Tarih: 15/R /1223 (Hicrî) Dosya No:83 Gömlek No:4145 Fon Kodu: C..TZ..
Hayrabolu'nun Sarıyer karyesinden yirmi bin akçe zeamete mutasarrıf müteferrikalardan Mehmed'in zeameti hasılatı az olduğundan seferden afvı ve zeamet gediğine işaret edilmesi hakkında.

33 Tarih: 19/M /1224 (Hicrî) Dosya No:586 Gömlek No:24672 Fon Kodu: C..AS..
Kıla-ı Seba Kâtibi Said Efendi'nin maiyyetine verilen Sarıyerli Hacı Mustafa Efendi'nin müstakil katip olmasına mebni refakatine Yeniçeri Kalemi Hulefasından Mustafa Efendi'nin tayini ve maaşının Kalyot Kalesi ve Bazirgan kayası nam-ı diğer Papasburnu Tabyası dizdarlarının tımarları hasılatından verilmesi.

34 Tarih: 29/Z /1224 (Hicrî) Dosya No:1295 Gömlek No:50301 Fon Kodu: HAT
Donanma-yı hümayun ile Kırım'da Olta limanı önüne varılıp top atıldığına ve Ruslar'ın Kaş tarafına gitmekte olan dört zahire sefinesinin çevrildiğin, kendisinin sefinesi rüzgara tahammül edemeyerek Sarıyer'e gelip demirlediğine dair kaptan paşanın çavuşlarından Mehmed Çavuş'un gönderdiği takrir. a.g.y.tt

35 Tarih: 29/Z /1224 (Hicrî) Dosya No:572 Gömlek No:28036 Fon Kodu: HAT
Donanma'nın avdeti münasebetiyle Karadeniz Boğazı'nın muhafazası için iki korvet ve bir kaç Şalope ile kafi gedikli neferatın Büyükdere'de bulundurulması ve kaptan paşanın tevabii ile Sarıyer'de oturmasının Meclis'de tensip edildiği. a.g.y.tt

36 Tarih: 04/Za/1226 (Hicrî) Dosya No:29 Gömlek No:1724 Fon Kodu: C..ADL.
Sarıyer'de sakin Anastasya ismindeki rum kadının Akdeniz'de Santuron adasındaki Kızlar Manastırı'na tebidi.

37 Tarih: 19/M /1228 (Hicrî) Dosya No:118 Gömlek No:5877 Fon Kodu: C..MF..
Sarıyer'deki Ali Kethüda Mektebi'ne muallim ve camiine hatip tayini.

38 Tarih: 23/B /1228 (Hicrî) Dosya No:1 Gömlek No:8 Fon Kodu: HSD.AFT
Cemal Bey'in kızı Emine Selma Hanım'ın Sarıyer köyündeki evinde hizmet etmek kaydıyle sekiz yaşındaki Cemile'nin velayetinin taahhüd edildiğine dair hüccet.

39 Tarih: 29/Ra/1237 (Hicrî) Dosya No:7 Gömlek No:327 Fon Kodu: C..EV..
Sarıyer karyesinde Ali Kethüda Camii'nde hatiplik.

40 Tarih: 29/Z /1245 (Hicrî) Dosya No:712 Gömlek No:34053 Fon Kodu: HAT
Karaburun Muhafızı Mustafa Paşa çok hasta olduğundan tedavi ve tebdil-i hava için Fener veya Sarıyer'e nakline müsaade ricasına dair kethüdası hazinedarı ve Divan Katibi mühürleriyle Sadaret'e tahrirat.a.g.y.tt

Arama Sonuçları: 387 kayıt

Sayfa:
hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Rehberi (Türkçe) Cumhuriyet Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama
Fon Adına Göre
İndeks Adına Göre

Belge Dosyası
Belge Listesi
İstenen Belge Listesi
Alınan Belge Listesi

Kullanıcı
Kullanıcı Bilgileri
Mesajlar
Yardım

İletişim
katalog@devletarsivleri.gov.tr


2002 © BYBS Merkezi Fon Adına Göre Katalog Tarama
Fon Adı TÜMÜAli Emiri Bab-ı Ali Evrak Odası Bab-ı Asafî Bab-ı Defteri Cevdet Dahiliye Darbhane-i Amire Deavi Nezareti Defterhane-i Amire Divan-ı Ahkam-ı Adliye Evkaf Hariciye Nezareti Haritalar Hatt-ı Hümayun Hazine-i Hassa İbnülemin İradeler Kamil Kepeci Maarif Nezareti Mabeyn-i Hümayun Evrakı Maliye Nezareti Maliyeden Müdevver Meclis-i Vala Meclis-i Vükela Mazbataları Müzehheb Ferman ve Beratlar Plan-Proje-Kroki S Sadaret Satın Alınan Evrak Seraskerlik Şura-yı Devlet Tahrir Defterleri Tapu Tahrir Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Evrakı Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği) Ticaret, Nafia, Ziraat, Orman, Maadin Nezaretleri Yabancı Arşivler Yıldız Zabtiye Fon Hakkında Bilgi
Alt Fon Adı TÜMÜAbdülhamid IAbdülmecid IAdakale DefterdarlığıAdanaAdana Ahkam DefterleriAdana MukataasıAdet-i Ağnam Bedeli Kalemi EvrakıAdliyeAdliye ve MezahibAdliye ve Mezahib Nezareti MaruzatıAhkam DefterleriAhyolu MukataasıAli Fuat Türkgeldi EvrakıAli Fuat Türkgeldi EvrakıAli Fuat Türkgeldi Evrakı FotoğraflarıAltıncı ŞubeAmedi KalemiAmedi Kalemi EvrakıAnadoluAnadolu AhkamAnadolu Ahkam DefterleriAnadolu Muhasebesi EvrakıArabacıbaşıArabacıbaşı DefterleriArabacıbaşılığıArpa EminliğiARŞİV FON KODLARIArzuhal JurnalArzuhallerAsakir DefteriAsakir-i MansureAsayiş KalemiAskeriAskeri MaruzatAskeri Ruznamçe KalemiAskeriyeAskeriyeAtik Ali Paşa EvkafıAtik ŞikayetAtik Şikayet DefterleriAtik Valide Sultan EvkafıAtik Valide Sultan EvkafıAtina SefaretiAvlonya Gümrüğü Kalemi EvrakıAvlonya Mukataası Kalemi EvrakıAyasofya EvkafıAyasofya-i Kebir EvkafıAydın HazinesiAydın MuhassıllığıAyniyatAyntab MukataasıAzak HazinesiBağdat HazinesiBahriyeBahriyeBahriyeBalçık MukataasıBasra HazinesiBaşbakıkulu Kalemi EvrakıBaşkitabetBaşkitabet Dairesi MaruzatıBaşmuhasebe KalemiBaşmukataa KalemiBayezid IBayezid IIBelediyeBelgelerBelgrad BeytülmaliBelgrad GümrüğüBelgrad HazinesiBelgrad SeferatiBeratlı Avrupa ve Hayriye TüccarlarıBeşinci ŞubeBeşir Ağa EvkafıBeşir Ağa EvkafıBina EminiBina EminliğiBirinci AhmedBirinci ŞubeBoğdan CizyesiBoğdan VoyvodalığıBosnaBosnaBosna Ahkam DefterleriBosna HazinesiBosna Müfettişliği EvrakıBudin HazinesiBulgaristanBulgaristanBulgaristan ArşiviBursa Mukataası EvrakıBuyurulduBuzcubaşılığıBüyük Ruznamçe Kalemi EvrakıBüyük ve Küçük Tezkireci KalemiBüyükkale Kalemi EvrakıCakarta SefaretiCavit Baysun EvrakıCebel-i LübnanCebel-i LübnanCebelü BedeliyesiCebhane-i Amire EminliğiCedid Valide Sultan EvkafıCedid Valide Sultan EvkafıCemaatler BölümüCerideCeride OdasıCezayir ve RakkaCezayir ve Rakka Ahkam DefterleriCihat KalemiCizyeCizye Muhasebe Kalemi EvrakıCizye Ziyadesi Kalemi EvrakıÇavuşbaşılık KalemiÇelebi Sultan Mehmed EvkafıÇelebi Sultan Mehmed EvkafıÇeltik Rüsumu Kalemi EvrakıÇetine SefaretiÇorlulu Ali Paşa EvkafıDahiliyeDahiliyeDahiliyeDahiliye Nezareti MaruzatıDaire MüdiriyetiDamad İbrahim Paşa EvkafıDamat İbrahim Paşa EvkafıDarbhaneDarbhane EvrakıDarbhane-i Amire EminliğiDarphaneDaru'l-EytamDaru'l-HayrDarülaceze MüdiriyetiDeavi EvrakıDeavi VekilliğiDefterdar Avni Efendi EvkafıDefterdar Avni Efendi EvkafıDefterdar Mektubi KalemiDefterhane-i Amire KalemiDefter-i AtikaDefter-i HakaniDefter-i Hakani Nezareti MaruzatıDefterlerdefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDepo MüdürlüğüDış Kağıt EminliğiDivan Kalemi EvrakıDivan-ı Ahkam-ı AdliyeDivan-ı Ahkam-ı Adliye EvrakıDivan-ı Hümayun KalemiDivan-ı Hümayun SicilleriDiyarbakır GümrüğüDiyarbakır HazinesiDiyarbekirDiyarbekir Ahkam DefterleriDosya UsulüDördüncü ŞubeDuhan DönümüDüvel-i EcnebiyeDüvel-i Ecnebiye KalemiDüvel-i Ecnebiyye DefterleriDüvel-i Ecnebiyye EvrakıEbniye Anbarı MüdürlüğüEcanib KalemiEdirne EvrakıEflak CizyesiEflak VoyvodalığıElçilik, Şehbenderlik ve AteşemiliterlikEmir Sultan EvkafıEmir Sultan EvkafıEmir SüleymanEmlak ve Emval-i Vakfiye MüdiriyetiEmlak-ı Hümayun İdaresiEmlak-i HümayunEmniyet ŞubesiEmniyet-i UmumiyeEncümen İdaresiEnsabErgani Madeni MukataasıErzak Anbarı MüdürlüğüErzurumErzurum Ahkam DefterleriErzurum GümrüğüErzurum Gümüşhanesi MukataasıErzurum HazinesiEsas EvrakıEsham KalemiEspiye Madeni MukataasıEtmekçibaşılığıEvamirEvamir-i MaliyeEvamir-i MaliyeEvamir-i Maliye Kalemi EvrakıEvkafEvkafEvkaf BölümüEvkaf Harameyn Muhasebesi DefterleriEvkaf MuhasebesiEvkaf Nezareti MaruzatıEvrak Kalemi EvrakıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak Odası KalemiEyalet-i MümtazeEyalet-i MümtazeEyüb Sultan EvkafıEyüp Sultan EvkafıFatih Sultan Mehmed EvkafıFatih Sultan Mehmed EvkafıFatma Sultan EvkafıFeshane MüdürlüğüFilibe MukataasıFodla KatipliğiFotoğraflarFotoğraflarGanem Mukataası Kalemi EvrakıGayr-i Müslim Cemaatler (Kiliseler)Gayr-i Müslim Cemaatler (Kiliseler) DefterleriGayr-i Müslimler KalemiGazeteGazi Sülayman Paşa EvkafıGazi Süleyman Paşa EvkafıGazi Turhan Bey EvkafıGazi Turhan Bey EvkafıGedikGedik KitabetiGedikler KitabetiGelibolu BaruthanesiGiridGiritGirit HazinesiGureba-yı Müslimin HastanesiGülbahar Hatun EvkafıGülbahar Hatun Hatuniye EvkafıGürcistan Arşivi'ndeki Türkiye ile İlgili BelgelerHadariyeHadariye DefterleriHalepHalep Ahkam DefterleriHalep GümrüğüHalep HazinesiHalepMuhassıllığıHama MukataasıHanedanHanedan DefterleriHapishaneler MüdiriyetiHarbiyeHaremeyn MuhallefatıHaremeyn MuhasebesiHaremeyn MuhasebesiHaremeyn MukataasıHaremeyn Mukataası Kalemi EvrakıHaremeyn Müfettişliği EvkafıHaremeyn RuznamçesiHaremeyn TercümanlığıHariciyeHariciyeHariciyeHariciye Nezareti MaruzatıHaritalarHasekibaşı EvkafıHaslar Mukataası KalemiHatab AnbarıHatt-ı HümayunHatt-ı HümayunHatt-ı HümayunlarHavaic-i Zaruriyye KalemiHavass-ı Cedide Kalemi EvrakıHazinedarbaşıHazinedarbaşılığıHazine-i HassaHekimoğlu Ali Paşa EvkafıHereke Fabrikası İdaresiHeyet-i Teftişiye Müdiriyet-i UmumiyyesiHeyet-i Teftişiyye KalemiHıfzı's-Sıhha-i MekatibHil'atHotin HazinesiHububat Anbarı MüdürlüğüHukukHukuk KısmıHukuk KısmıHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHususiHususi MaruzatIIslahatIstabl-ı Amire İdaresiİbnü'l-Emin Adliyeİbrail Mukataasıİdareİdareİdare Kısmıİdare Meclisiİdare-i Umumiye Ekleriİdare-i Umumiyyeİkinci Ahmedİkinci Şubeİktisatİlmiyeİlmuhaberİmtiyazİmtiyaz Defterleriİmtiyazat ve Mukavelatİntihab-i Memurin Kalemiİrade Şura-yı Devletİradelerİradelerİradeleriİrad-i Cedid Hazinesiİran Sefaretiİsa Çelebiİstanbulİstanbul Ağalığıİstanbul Ahkam Defterleriİstanbul Baruthanesiİstanbul Beytü'l-Mali Mukataasıİstanbul Gümrük Eminiİstanbul Gümrük Eminliğiİstanbul İhtisabı Mukataası Evrakıİstanbul Maarif Müdiriyetiİstanbul Mukataası Kalemi Evrakıİstanbul Murahhaslığıİstanbul Sandal Akmişe Damgası Rüsumuİstanbul Simkeşhanesiİstatistik Kalemiİstişare Odasıİşkodra Evrakıİzn-i Sefineİzn-i Sefine Defterleriİzn-i Sefine KalemiJandarma Müşiriyet ve Kumandanlık EvrakıKağıtçıbaşı EminliğiKalebendKalebend DefterleriKalebendlik KalemiKaleler BölümüKalem-i HususiKalem-i MahsusKalem-i MahsusKalem-i UmumiKalemiye Dairesi EvrakıKalyon DefterdarlığıKalyon KatibiKalyon PeksimetiKamaniçe HazinesiKamil Paşa EvrakıKanun ve NizamatKanunname-i AskeriKanunname-i Askeri DefterleriKara Mustafa Paşa EvkafıKara Mustafa Paşa EvkafıKaramanKaraman Ahkam DefterleriKaraman HazinesiKarhane MüdürlüğüKassabbaşılığıKassabbaşılıkKastamonu Küre-i Nühas MukataasıKatipliğiKeban Madeni MuhassıllığıKeban Madeni MukataasıKefça KitabetiKefe HazinesiKefe MukataasıKesedarlıkKıbrısKıbrısKıbrıs EmvaliKıbrıs KaleleriKıbrıs MühimmesiKıbrıs Şikayeti KalemiKıptiyan CizyesiKırım HanlığıKırım Hanlığı KalemiKısm-ı Adli KalemiKışlak EminliğiKili ve Akkirman MukataasıKomisyon-i MahsusKomisyonlar MaruzatıKonsolosluk EvrakıKosova EvrakıKöstenceKuyudat KalemiKuyud-ı Kadime ArşiviKuyud-ı Vakfiye KalemiKuyumcubaşılığıKüçük Evkaf Muhasebesi Kalemi EvrakıKüçük Kale Kalemi EvrakıKüçük Ruznamçe Kalemi EvrakıKütüphane-i UmumiLaleli EvkafıLaleli EvkafıLevazım KalemiLevazım KalemiLevazım MüdiriyetiLevazım MüdürlüğüLondra SefaretiMaarifMaarifMaarif Muhasebe KalemiMaarif Nezareti MaruzatıMabeyn CetvelleriMabeyn Erkanı ve Saray Görevlileri MaruzatıMabeyn MüşiriyetiMabeyn-i HümayunMacaristan ArşiviMaden Mukataası Kalemi EvrakıMahlulat ve Beytülmal MüdürlüğüMahmud IMahmud IIMahmud Paşa-i Veli EvkafıMahmud Paşa-yı Veli EvkafıMakamat EvrakıMakedonya ArşiviMalikane BeratıMalikane EvkafıMalikane HalifeliğiMaliyeMaliyeMaliyeMaliye Nezareti MaruzatıMaliyeden Müdevver DefterlerManastır EvrakıMaraşMaraş Ahkam DefterleriMardin ve Nusaybin MukataasıMaruzatMasarifatMasarifat MüdürlüğüMasraf-ı Şehriyari Kalemi EvrakıMatbaa-i Amire MüdiriyetiMatbah-ı AmireMatbah-ı Amire EminliğiMatbuatMatbuat Müdiriyet-i UmumiyyesiMatbuat-ı Dahiliye KalemiMeadinMebani-i EmiriyyeMeclis-i Kebir-i MaarifMeclis-i MahsusMeclis-i TanzimatMeclis-i Tanzimat DefterleriMeclis-i UmumiMeclis-i ValaMeclis-i Vala EvrakıMeclis-i Vükela EvrakıMedine-i Münevvere EvkafıMedine-i Münevvere EvkafıMefruşat MüdürlüğüMehmed I (Çelebi)Mehmed II (Fatih Sultan Mehmed)Mehmed IIIMehmed IVMekatib-i Gayr-i Müslime ve Ecnebiyye MüfettişliğiMekkarecibaşıMekkarecibaşılığıMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi Kalemi DefterleriMektubi Kalemi EvrakıMektume KalemiMektume kalemi DefterleriMemur Sicil ZarflarıMemur Sicil ZarflarıMemurin KalemiMemurin KalemiMemurin KalemiMemurin-i Mülkiye Komisyonu EvrakıMemurin-i Mülkiye Komisyonu EvrakıMensuhat Kalemi EvrakıMesail-i MühimmeMeskukat İdaresiMeşalecibaşılığıMeşihatMeşihatMeşihat Dairesi MaruzatıMevkufat KalemiMevlana Celaleddin-i Rumi EvkafıMevlana Celaleddin-i Rumi EvkafıMısırMısırMısırMısır HazinesiMısır Mühimmesi DefterleriMısır Valiliği KalemiMilli Aşireti AvrakıMoraMora Ahkam DefterleriMora MuhassıllığıMuafiyetMuamelatMuhaberat ve Tensikat MüdiriyetiMuhaberat-ı UmumiyeMuhaberat-ı Umumiye İdaresiMuhacirin KomisyonuMuhacirin KomisyonuMuhallefatMuhallefat HalifeliğiMuhallefat Kalemi EvrakıMuhasebeMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe Kalemi EvrakıMukataa BölümüMukataa-i Cedid-i Ula Kalemi EvrakıMukataat Hazinesi DefterleriMukavelat DefterleriMukavelenameMukavelename DefterleriMukavelenamelerMukteza DefterleriMukteza DefterleriMurad IMurad IIMurad IIIMurad IVMusa ÇelebiMustafa IMustafa IIMustafa IIIMustafa IVMusul GümrüğüMusul HazinesiMübayaa MübaşireMübayaat KomisyonuMüfettişlikMüfettişlik İdaresiMüfettişlikler ve Komiserlikler TahriratıMühimmeMühimmeMühimmeMühimme DefterleriMühimme EvrakıMühimme KalemiMühimme Kalemi EvrakıMühimme Zeyli DefterleriMühimme-i MektumeMühimme-i Mektume DefterleriMühür TatbikMülkiye MüfettişliğiMümtaze Kalemi EvrakıMüsted'iyatMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrik EvrakMüteferrik EvrakıMütenevvi KısmıMütenevvi MaruzatMütenevviaMütenevvia KısmıMüze-i Hümayun MüdiriyetiNafiaName-i HümayunName-i Hümayun DefterleriName-i Hümayun EvrakıName-i Hümayun KalemiName-i HümayunlarNan KatibiNavul KalemiNefy ve KısasNefy ve Kısas DefterleriNezaret Gelen-GidenNezaret ve Devair EvrakıNezir HuccetiNiğbolu MukataasıNiş HazinesiNişanNişan DefterleriNişan ve Tahvil DefterleriNişan ve Tahvil KalemiNizamatNizamat DefterleriNur-ı Osmaniye EvkafıNur-ı Osmaniye EvkafıNüzul EminliğiNüzül EminiOdun EminiOdun EminliğiOrdu DefterdarlığıOrdu HazinesiOrdu NişanıOrman ve MaadinOrman, Maadin ve Ziraat Nezareti MaruzatıOsman IIOsman IIIOsmanlı ÖncesiÖküz Mehmed Paşa EvkafıÖküz Mehmed Paşa EvkafıÖmer Bey EvkafıÖmer Bey EvkafıÖzi ve SilistreÖzi ve Silistre Ahkam DefterleriParis SefaretiPeksimed EminiPeksimet EminliğiPencik ResmiPerakendePerakende EvrakıPiskoposluk Kalemi EvrakıPiyade Mukabelesi Kalemi EvrakıPlan-ProjelerPolis MecmuasıPosta Telgraf Nezareti MaruzatıReisü'l-küttablık KalemiResmi MaruzatRevan HazinesiRomanyaRum HazinesiRumeliRumeli AhkamRumeli Ahkam DefterleriRumeli MüfettişliğiRumeli-i ŞarkiRusya Fedarasyonu ArşiviRuusRuus DefterleriRuus KalemiRuus Kalemi DefterleriRuznamçeRuznamçeRüsumatSadaretSadaretSadaretSadaret DefterleriSadaret EvrakıSadaret Kethudası KalemiSağ Kol EvrakıSakız MuhassıllığıSalhane KatipliğiSalyane Kalemi EvrakıSamako MukataasıSaraySaray MesalihiSarbanbaşıSarbanbaşılığıSayda ve Beyrut MukataasıSefaretlerSefaretler EvrakıSelanik BaruthanesiSelanik EvrakıSelim IISelim IIISenedat MüdürlüğüSergiSergi HalifeliğiSergi HalifesiSergi HalifesiSerkurenalık EvrakıSeyrüsefer KalemiSıhhiyeSıhhiyeSıhhiyeSıhhiye Müdiriyet-i UmumiyyesiSıhhiye Nezareti MaruzatıSıtar-ı Eflak MukataasıSicil DefterleriSicil Kalemi EvrakıSicill-i Ahval İdare-i UmumiyyesiSicill-i Ahval İdare-i Umumiyyesi MüdiriyetiSicill-i Ahval İdaresiSicill-i Ahval KalemiSicill-i Ahval MüdiriyetiSicill-i Ahval ŞubesiSicill-i NüfusSicill-i Nüfus MüdiriyetiSicill-i Nüfus Tahrirat KalemiSilistre ve Ruscuk MukataasıSinan Paşa EvkafıSisamSisamSivasSivas Ahkam DefterleriSivaslı Ali Baba Zaviyesi EvrakıSiyasiSiyasi KısımSiyasi KısımSol Kol EvrakıSultan AbdülhamidSultan AbdülmecidSultan AhmedSultan Ahmed EvkafıSultan Ahmed I, II, III EvkafıSultan BayezidSultan Bayezid-i Veli EvkafıSultan Beyazıd-ı Veli EvkafıSultan Hamid EvkafıSultan Hamid EvkafıSultan İbrahimSultan MahmudSultan Mahmud EvkafıSultan Mahmud EvkafıSultan MehmedSultan MuradSultan Murad EvkafıSultan Murad I, II, III EvkafıSultan MustafaSultan Orhan EvkafıSultan Orhan EvkafıSultan Orhan GaziSultan OsmanSultan OsmanSultan SelimSultan Selim EvkafıSultan Selim EvkafıSultan SüleymanSultan Süleyman EvkafıSultan Süleyman EvkafıSultan Yıldırım Bayezid EvkafıSultan Yıldırım Bayezid EvkafıSur-ı HümayunSurre DefterleriSüleyman ISüleyman IISüvari Mukabelesi KalemiŞair [Arpa] KatibiŞam HazinesiŞam-ı Şerif AhkamŞam-ı Şerif Ahkam DefterleriŞehbenderlikŞehbenderlikŞehbenderlik DefterleriŞehremanetiŞehremaneti MaruzatıŞehreminiŞehzade Sultan Mehmed EvkafıŞehzade Sultan Mehmed EvkafıŞeriye Sicilleri FihristiŞifre KalemiŞifre OdasıŞikayet KalemiŞura-yı DevletŞura-yı Devlet EvrakıŞura-yı Devlet MaruzatıŞura-yı Devlet SicilleriŞükr ü ŞikayetTahriratTahrirat KalemiTahrirat KalemiTahrirat KalemiTahrirat-ı Ecnebiyye ve Mabeyn MütercimliğiTahsilat İdaresiTahsilat MüdürlüğüTahtırevancıbaşılığıTahvil (Nişan) DefterleriTahvil (Nişan) KalemiTakvim-i VekayiTaltifatTaltifatıTaltifatıTamirat ve İnşaat KalemiTanzimat-ı HayriyeTanzimat-ı Hayriye DefterleriTapu Kadastro ArşiviTapu Tahrir DefterleriTatbikat-ı Adliye KalemiTedrisat-ı Aliye DairesiTedrisat-ı Hususiyye KalemiTedrisat-ı İbtidaiyye KalemiTedrisat-ı Taliye DairesiTekaüdTekaüd DefterleriTekaüt SandığıTelgraf ve PostaTelif ve Tercüme DairesiTemettuatTercüme OdasıTersane EminliğiTersane ZindanlığıTesri-i Muamelat ve Islahat KomisyonuTeşrifat Kalemi EvrakıTeşrifat Kalemi EvrakıTeşrifat-ı Umumiye DairesiTetkik-i Tensikat KomisyonuTevcihatTevcihatTevcihat-ı MülkiyeTevcihat-ı Mülkiye DefterleriTevziat Zehair Esnaf ve İhtisab DefterleriTevziat, Zehair, Esnaf ve İhtisabTıpTicaret ve NafiaTicaret ve Nafia Nezareti MaruzatıTicaret ve ZiraatTiflis HazinesiTimarTimar BedeliTimar ve ZeametTimar Zeamet (Ruznamçe)Timar Zeamet (Ruznamçe) DefterleriTokat HazinesiTokat VoyvodalığıTophane-i AmireTophane-i Amire EminliğiTrablusgarbTrabluşşam GümrüğüTrabluşşam HazinesiTrabzonTrabzon Ahkam DefterleriTrabzon GümrüğüUmum EvrakıUmum Vilayat EvrakıUmumiUmur-ı Aşayir ve Muhacirin İdaresiUmur-ı Hukuk-ı Muhtalita MüdiriyetiUmur-ı Mahalliyye ve Vilayat MüdürlüğüUmur-ı NafiaUmur-ı Şehbenderiye MüdiriyetiUyvar HazinesiÜçüncü AhmedÜçüncü ŞubeÜsküp MukataasıVakanüvislik KalemiVakanüvistlik Kalemi DefterleriVakf-ı HümayunVakfiyelerVakfiyeler EvrakıVakıfVakıf ve Ormanlar MüfettişliğiVakıflar İdaresi Vakfiyeler KataloğuValide Gevher Sultan EvkafıValide Handan Sultan EvkafıValide Handan Sultan EvkafıValide Mihrişah Sultan EvkafıValide Mihrişah Sultan EvkafıValide Nakş-ı Dil Sultan EvkafıValide Safiye Sultan EvkafıValide Sultan EvkafıValide Sultan EvkafıVaridat İdaresiVaridat MuhasebesiVaridat-ı Şıkk-ı Evvel Kalemi EvrakıVaridat-ı Şıkk-ı Salis Kalemi EvrakıVaridat-ı Şıkk-ı Sani Kalemi EvrakıVaride ve SadıraVaride ve Sadıra DefterleriVarna MukataasıVeznedarbaşılığıVeznedarlıkVidin HazinesiVidin MukataasıVilayat-ı Şarkiyye Kapu KethudalığıVilayet Gelen-GidenViyana SefaretiWashington SefaretiYanya EvrakıYaveran ve Maiyyet-i Seniyye Erkan-ı Harbiye DairesiYavuz Sultan SelimYedinci ŞubeYeniçeri Kalemi EvrakıYeniil Türkmenan-ı Halep MukataasıYıldız Esas Evrakı DefterleriYıldız Maruzat DefterleriYol ve Menzil KalemiYunanistanZabtiyeZabtiyeZabtiye Nezareti MaruzatıZahire HazinesiZecriye RüsumuZimmet HalifeliğiZimmet HalifeliğiZimmet HalifeliğiZimmet Halifesi
Yıl Aralığı HicrîMiladîRumî Tarih Çevirici...
Aranacak İfade En az iki harfli bir ifade belirtiniz.Sayfa:
Arama Sonuçları: 387 kayıt
21 Tarih: 16/N /1155 (Hicrî) Dosya No:149 Gömlek No:7402 Fon Kodu: C..HR..
İran'dan gelen elçiye Yıldızeli kazasında Sarıyer menzilinde ahali tarafından verilen tayinatı natık mihmandarının verdiği temessük.

22 Tarih: 23/Ca/1163 (Hicrî) Dosya No:94 Gömlek No:4691 Fon Kodu: C..BLD.
Boğaziçi'nde İstinye nahiyesine muzaaf Sarıyer'de Saliha bint-i Mustafa Hatun'un bina eylediği çeşme vakfı tevliyetinin tevcihi.

23 Tarih: 25/Ra/1187 (Hicrî) Dosya No:448 Gömlek No:18679 Fon Kodu: C..AS..
Koban canibine gönderilecek top ve mühimmat-ı sairenin Sarıyer'deki gemiye tahmili için kullanılan dokuz adet mavna ücretinin verilmesi.

24 Tarih: 05/L /1199 (Hicrî) Dosya No:763 Gömlek No:32248 Fon Kodu: C..AS..
Topcular ocağından Silistre'ye memur olan yüz nefer bir adet ortanın Büyükdere ve Sarıyer'den mezkur kazaya varıncaya kadar yolda tayinlerinin verilmesi.

25 Tarih: 29/Z /1202 (Hicrî) Dosya No:23 Gömlek No:1123 Fon Kodu: C..TZ..
Karadeniz Boğazı'ndaki Telli ve Dalyan tabyelerinin topcubaşısı Sarıyerli Ahmed'e Amasya, Akdağ nahiyesinde Ağcaviran karyesinden dokuzbin akçelik timar tevcihi. a.g.tt

26 Tarih: 29/Z /1204 (Hicrî) Dosya No:1398 Gömlek No:56175 Fon Kodu: HAT
Sarıyer önünde kalan geminin peksimet ve cephanesinin hemen ikmal edilerek yola çıkarılması ve İstanbul'a gelen odunu rical ve kibarın zabt etmeyip usulü üzere sattırılması. a.g.y.tt

27 Tarih: 29/Z /1205 (Hicrî) Dosya No:209 Gömlek No:11134 Fon Kodu: HAT
Hava muhalefetinden donanmanın Sarıyer'de demir attığı ve kaptanpaşanın ise altı kıta sefine ile boğaz haricinde bulunduğuna ve bir tarafa azimetine imkan olmadığı için tamire muhtac gemilerin tamiratını icra ve levazımını ikmalden sonra dışarıya çıkmasına ruhsat itasına ve tamiri icab eden sefainin tamiratına çalışmakta olduğuna dair.a.g.tt

28 Tarih: 29/Z /1206 (Hicrî) Dosya No:195 Gömlek No:9731 Fon Kodu: HAT
Hüdaverdi Kalyonu'nun Boğaz'dan girip Sarıyer önünde demirlediğini Boğaz Muhafızı Kolçak Mustafa Ağa'nın takrirle bildirdiği. a.g.y.tt

29 Tarih: 03/Ş /1210 (Hicrî) Dosya No:650 Gömlek No:27338 Fon Kodu: C..AS..
Rumelikavağı'ndaki kışlalara Sarıyer üstündeki zuhur eden suyun getirilmesi için inşaat masrafı defteri.

30 Tarih: 03/Z /1217 (Hicrî) Dosya No:355 Gömlek No:14691 Fon Kodu: C..AS..
Rumeli Kavakhisarı Kalesi yapıldığı sırada Hafize, Saliha ve Nefise Hatunların Sarıyer köyündeki bağlarının suyu alınmış olduğundan kendilerine münasib birşey verilmesi.

31 Tarih: 07/M /1219 (Hicrî) Dosya No:81 Gömlek No:4015 Fon Kodu: C..BLD.
Tosyalı Said isminde birinin Sarıyer'de açtığı arpacı dükkanında ticaret yapması, arpacı esnafına zarar vermediği.

32 Tarih: 15/R /1223 (Hicrî) Dosya No:83 Gömlek No:4145 Fon Kodu: C..TZ..
Hayrabolu'nun Sarıyer karyesinden yirmi bin akçe zeamete mutasarrıf müteferrikalardan Mehmed'in zeameti hasılatı az olduğundan seferden afvı ve zeamet gediğine işaret edilmesi hakkında.

33 Tarih: 19/M /1224 (Hicrî) Dosya No:586 Gömlek No:24672 Fon Kodu: C..AS..
Kıla-ı Seba Kâtibi Said Efendi'nin maiyyetine verilen Sarıyerli Hacı Mustafa Efendi'nin müstakil katip olmasına mebni refakatine Yeniçeri Kalemi Hulefasından Mustafa Efendi'nin tayini ve maaşının Kalyot Kalesi ve Bazirgan kayası nam-ı diğer Papasburnu Tabyası dizdarlarının tımarları hasılatından verilmesi.

34 Tarih: 29/Z /1224 (Hicrî) Dosya No:1295 Gömlek No:50301 Fon Kodu: HAT
Donanma-yı hümayun ile Kırım'da Olta limanı önüne varılıp top atıldığına ve Ruslar'ın Kaş tarafına gitmekte olan dört zahire sefinesinin çevrildiğin, kendisinin sefinesi rüzgara tahammül edemeyerek Sarıyer'e gelip demirlediğine dair kaptan paşanın çavuşlarından Mehmed Çavuş'un gönderdiği takrir. a.g.y.tt

35 Tarih: 29/Z /1224 (Hicrî) Dosya No:572 Gömlek No:28036 Fon Kodu: HAT
Donanma'nın avdeti münasebetiyle Karadeniz Boğazı'nın muhafazası için iki korvet ve bir kaç Şalope ile kafi gedikli neferatın Büyükdere'de bulundurulması ve kaptan paşanın tevabii ile Sarıyer'de oturmasının Meclis'de tensip edildiği. a.g.y.tt

36 Tarih: 04/Za/1226 (Hicrî) Dosya No:29 Gömlek No:1724 Fon Kodu: C..ADL.
Sarıyer'de sakin Anastasya ismindeki rum kadının Akdeniz'de Santuron adasındaki Kızlar Manastırı'na tebidi.

37 Tarih: 19/M /1228 (Hicrî) Dosya No:118 Gömlek No:5877 Fon Kodu: C..MF..
Sarıyer'deki Ali Kethüda Mektebi'ne muallim ve camiine hatip tayini.

38 Tarih: 23/B /1228 (Hicrî) Dosya No:1 Gömlek No:8 Fon Kodu: HSD.AFT
Cemal Bey'in kızı Emine Selma Hanım'ın Sarıyer köyündeki evinde hizmet etmek kaydıyle sekiz yaşındaki Cemile'nin velayetinin taahhüd edildiğine dair hüccet.

39 Tarih: 29/Ra/1237 (Hicrî) Dosya No:7 Gömlek No:327 Fon Kodu: C..EV..
Sarıyer karyesinde Ali Kethüda Camii'nde hatiplik.

40 Tarih: 29/Z /1245 (Hicrî) Dosya No:712 Gömlek No:34053 Fon Kodu: HAT
Karaburun Muhafızı Mustafa Paşa çok hasta olduğundan tedavi ve tebdil-i hava için Fener veya Sarıyer'e nakline müsaade ricasına dair kethüdası hazinedarı ve Divan Katibi mühürleriyle Sadaret'e tahrirat.a.g.y.tt

Arama Sonuçları: 387 kayıt

Sayfa:


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Rehberi (Türkçe) Cumhuriyet Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama
Fon Adına Göre
İndeks Adına Göre

Belge Dosyası
Belge Listesi
İstenen Belge Listesi
Alınan Belge Listesi

Kullanıcı
Kullanıcı Bilgileri
Mesajlar
Yardım

İletişim
katalog@devletarsivleri.gov.tr


2002 © BYBS Merkezi Fon Adına Göre Katalog Tarama
Fon Adı TÜMÜAli Emiri Bab-ı Ali Evrak Odası Bab-ı Asafî Bab-ı Defteri Cevdet Dahiliye Darbhane-i Amire Deavi Nezareti Defterhane-i Amire Divan-ı Ahkam-ı Adliye Evkaf Hariciye Nezareti Haritalar Hatt-ı Hümayun Hazine-i Hassa İbnülemin İradeler Kamil Kepeci Maarif Nezareti Mabeyn-i Hümayun Evrakı Maliye Nezareti Maliyeden Müdevver Meclis-i Vala Meclis-i Vükela Mazbataları Müzehheb Ferman ve Beratlar Plan-Proje-Kroki S Sadaret Satın Alınan Evrak Seraskerlik Şura-yı Devlet Tahrir Defterleri Tapu Tahrir Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Evrakı Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği) Ticaret, Nafia, Ziraat, Orman, Maadin Nezaretleri Yabancı Arşivler Yıldız Zabtiye Fon Hakkında Bilgi
Alt Fon Adı TÜMÜAbdülhamid IAbdülmecid IAdakale DefterdarlığıAdanaAdana Ahkam DefterleriAdana MukataasıAdet-i Ağnam Bedeli Kalemi EvrakıAdliyeAdliye ve MezahibAdliye ve Mezahib Nezareti MaruzatıAhkam DefterleriAhyolu MukataasıAli Fuat Türkgeldi EvrakıAli Fuat Türkgeldi EvrakıAli Fuat Türkgeldi Evrakı FotoğraflarıAltıncı ŞubeAmedi KalemiAmedi Kalemi EvrakıAnadoluAnadolu AhkamAnadolu Ahkam DefterleriAnadolu Muhasebesi EvrakıArabacıbaşıArabacıbaşı DefterleriArabacıbaşılığıArpa EminliğiARŞİV FON KODLARIArzuhal JurnalArzuhallerAsakir DefteriAsakir-i MansureAsayiş KalemiAskeriAskeri MaruzatAskeri Ruznamçe KalemiAskeriyeAskeriyeAtik Ali Paşa EvkafıAtik ŞikayetAtik Şikayet DefterleriAtik Valide Sultan EvkafıAtik Valide Sultan EvkafıAtina SefaretiAvlonya Gümrüğü Kalemi EvrakıAvlonya Mukataası Kalemi EvrakıAyasofya EvkafıAyasofya-i Kebir EvkafıAydın HazinesiAydın MuhassıllığıAyniyatAyntab MukataasıAzak HazinesiBağdat HazinesiBahriyeBahriyeBahriyeBalçık MukataasıBasra HazinesiBaşbakıkulu Kalemi EvrakıBaşkitabetBaşkitabet Dairesi MaruzatıBaşmuhasebe KalemiBaşmukataa KalemiBayezid IBayezid IIBelediyeBelgelerBelgrad BeytülmaliBelgrad GümrüğüBelgrad HazinesiBelgrad SeferatiBeratlı Avrupa ve Hayriye TüccarlarıBeşinci ŞubeBeşir Ağa EvkafıBeşir Ağa EvkafıBina EminiBina EminliğiBirinci AhmedBirinci ŞubeBoğdan CizyesiBoğdan VoyvodalığıBosnaBosnaBosna Ahkam DefterleriBosna HazinesiBosna Müfettişliği EvrakıBudin HazinesiBulgaristanBulgaristanBulgaristan ArşiviBursa Mukataası EvrakıBuyurulduBuzcubaşılığıBüyük Ruznamçe Kalemi EvrakıBüyük ve Küçük Tezkireci KalemiBüyükkale Kalemi EvrakıCakarta SefaretiCavit Baysun EvrakıCebel-i LübnanCebel-i LübnanCebelü BedeliyesiCebhane-i Amire EminliğiCedid Valide Sultan EvkafıCedid Valide Sultan EvkafıCemaatler BölümüCerideCeride OdasıCezayir ve RakkaCezayir ve Rakka Ahkam DefterleriCihat KalemiCizyeCizye Muhasebe Kalemi EvrakıCizye Ziyadesi Kalemi EvrakıÇavuşbaşılık KalemiÇelebi Sultan Mehmed EvkafıÇelebi Sultan Mehmed EvkafıÇeltik Rüsumu Kalemi EvrakıÇetine SefaretiÇorlulu Ali Paşa EvkafıDahiliyeDahiliyeDahiliyeDahiliye Nezareti MaruzatıDaire MüdiriyetiDamad İbrahim Paşa EvkafıDamat İbrahim Paşa EvkafıDarbhaneDarbhane EvrakıDarbhane-i Amire EminliğiDarphaneDaru'l-EytamDaru'l-HayrDarülaceze MüdiriyetiDeavi EvrakıDeavi VekilliğiDefterdar Avni Efendi EvkafıDefterdar Avni Efendi EvkafıDefterdar Mektubi KalemiDefterhane-i Amire KalemiDefter-i AtikaDefter-i HakaniDefter-i Hakani Nezareti MaruzatıDefterlerdefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDepo MüdürlüğüDış Kağıt EminliğiDivan Kalemi EvrakıDivan-ı Ahkam-ı AdliyeDivan-ı Ahkam-ı Adliye EvrakıDivan-ı Hümayun KalemiDivan-ı Hümayun SicilleriDiyarbakır GümrüğüDiyarbakır HazinesiDiyarbekirDiyarbekir Ahkam DefterleriDosya UsulüDördüncü ŞubeDuhan DönümüDüvel-i EcnebiyeDüvel-i Ecnebiye KalemiDüvel-i Ecnebiyye DefterleriDüvel-i Ecnebiyye EvrakıEbniye Anbarı MüdürlüğüEcanib KalemiEdirne EvrakıEflak CizyesiEflak VoyvodalığıElçilik, Şehbenderlik ve AteşemiliterlikEmir Sultan EvkafıEmir Sultan EvkafıEmir SüleymanEmlak ve Emval-i Vakfiye MüdiriyetiEmlak-ı Hümayun İdaresiEmlak-i HümayunEmniyet ŞubesiEmniyet-i UmumiyeEncümen İdaresiEnsabErgani Madeni MukataasıErzak Anbarı MüdürlüğüErzurumErzurum Ahkam DefterleriErzurum GümrüğüErzurum Gümüşhanesi MukataasıErzurum HazinesiEsas EvrakıEsham KalemiEspiye Madeni MukataasıEtmekçibaşılığıEvamirEvamir-i MaliyeEvamir-i MaliyeEvamir-i Maliye Kalemi EvrakıEvkafEvkafEvkaf BölümüEvkaf Harameyn Muhasebesi DefterleriEvkaf MuhasebesiEvkaf Nezareti MaruzatıEvrak Kalemi EvrakıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak Odası KalemiEyalet-i MümtazeEyalet-i MümtazeEyüb Sultan EvkafıEyüp Sultan EvkafıFatih Sultan Mehmed EvkafıFatih Sultan Mehmed EvkafıFatma Sultan EvkafıFeshane MüdürlüğüFilibe MukataasıFodla KatipliğiFotoğraflarFotoğraflarGanem Mukataası Kalemi EvrakıGayr-i Müslim Cemaatler (Kiliseler)Gayr-i Müslim Cemaatler (Kiliseler) DefterleriGayr-i Müslimler KalemiGazeteGazi Sülayman Paşa EvkafıGazi Süleyman Paşa EvkafıGazi Turhan Bey EvkafıGazi Turhan Bey EvkafıGedikGedik KitabetiGedikler KitabetiGelibolu BaruthanesiGiridGiritGirit HazinesiGureba-yı Müslimin HastanesiGülbahar Hatun EvkafıGülbahar Hatun Hatuniye EvkafıGürcistan Arşivi'ndeki Türkiye ile İlgili BelgelerHadariyeHadariye DefterleriHalepHalep Ahkam DefterleriHalep GümrüğüHalep HazinesiHalepMuhassıllığıHama MukataasıHanedanHanedan DefterleriHapishaneler MüdiriyetiHarbiyeHaremeyn MuhallefatıHaremeyn MuhasebesiHaremeyn MuhasebesiHaremeyn MukataasıHaremeyn Mukataası Kalemi EvrakıHaremeyn Müfettişliği EvkafıHaremeyn RuznamçesiHaremeyn TercümanlığıHariciyeHariciyeHariciyeHariciye Nezareti MaruzatıHaritalarHasekibaşı EvkafıHaslar Mukataası KalemiHatab AnbarıHatt-ı HümayunHatt-ı HümayunHatt-ı HümayunlarHavaic-i Zaruriyye KalemiHavass-ı Cedide Kalemi EvrakıHazinedarbaşıHazinedarbaşılığıHazine-i HassaHekimoğlu Ali Paşa EvkafıHereke Fabrikası İdaresiHeyet-i Teftişiye Müdiriyet-i UmumiyyesiHeyet-i Teftişiyye KalemiHıfzı's-Sıhha-i MekatibHil'atHotin HazinesiHububat Anbarı MüdürlüğüHukukHukuk KısmıHukuk KısmıHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHususiHususi MaruzatIIslahatIstabl-ı Amire İdaresiİbnü'l-Emin Adliyeİbrail Mukataasıİdareİdareİdare Kısmıİdare Meclisiİdare-i Umumiye Ekleriİdare-i Umumiyyeİkinci Ahmedİkinci Şubeİktisatİlmiyeİlmuhaberİmtiyazİmtiyaz Defterleriİmtiyazat ve Mukavelatİntihab-i Memurin Kalemiİrade Şura-yı Devletİradelerİradelerİradeleriİrad-i Cedid Hazinesiİran Sefaretiİsa Çelebiİstanbulİstanbul Ağalığıİstanbul Ahkam Defterleriİstanbul Baruthanesiİstanbul Beytü'l-Mali Mukataasıİstanbul Gümrük Eminiİstanbul Gümrük Eminliğiİstanbul İhtisabı Mukataası Evrakıİstanbul Maarif Müdiriyetiİstanbul Mukataası Kalemi Evrakıİstanbul Murahhaslığıİstanbul Sandal Akmişe Damgası Rüsumuİstanbul Simkeşhanesiİstatistik Kalemiİstişare Odasıİşkodra Evrakıİzn-i Sefineİzn-i Sefine Defterleriİzn-i Sefine KalemiJandarma Müşiriyet ve Kumandanlık EvrakıKağıtçıbaşı EminliğiKalebendKalebend DefterleriKalebendlik KalemiKaleler BölümüKalem-i HususiKalem-i MahsusKalem-i MahsusKalem-i UmumiKalemiye Dairesi EvrakıKalyon DefterdarlığıKalyon KatibiKalyon PeksimetiKamaniçe HazinesiKamil Paşa EvrakıKanun ve NizamatKanunname-i AskeriKanunname-i Askeri DefterleriKara Mustafa Paşa EvkafıKara Mustafa Paşa EvkafıKaramanKaraman Ahkam DefterleriKaraman HazinesiKarhane MüdürlüğüKassabbaşılığıKassabbaşılıkKastamonu Küre-i Nühas MukataasıKatipliğiKeban Madeni MuhassıllığıKeban Madeni MukataasıKefça KitabetiKefe HazinesiKefe MukataasıKesedarlıkKıbrısKıbrısKıbrıs EmvaliKıbrıs KaleleriKıbrıs MühimmesiKıbrıs Şikayeti KalemiKıptiyan CizyesiKırım HanlığıKırım Hanlığı KalemiKısm-ı Adli KalemiKışlak EminliğiKili ve Akkirman MukataasıKomisyon-i MahsusKomisyonlar MaruzatıKonsolosluk EvrakıKosova EvrakıKöstenceKuyudat KalemiKuyud-ı Kadime ArşiviKuyud-ı Vakfiye KalemiKuyumcubaşılığıKüçük Evkaf Muhasebesi Kalemi EvrakıKüçük Kale Kalemi EvrakıKüçük Ruznamçe Kalemi EvrakıKütüphane-i UmumiLaleli EvkafıLaleli EvkafıLevazım KalemiLevazım KalemiLevazım MüdiriyetiLevazım MüdürlüğüLondra SefaretiMaarifMaarifMaarif Muhasebe KalemiMaarif Nezareti MaruzatıMabeyn CetvelleriMabeyn Erkanı ve Saray Görevlileri MaruzatıMabeyn MüşiriyetiMabeyn-i HümayunMacaristan ArşiviMaden Mukataası Kalemi EvrakıMahlulat ve Beytülmal MüdürlüğüMahmud IMahmud IIMahmud Paşa-i Veli EvkafıMahmud Paşa-yı Veli EvkafıMakamat EvrakıMakedonya ArşiviMalikane BeratıMalikane EvkafıMalikane HalifeliğiMaliyeMaliyeMaliyeMaliye Nezareti MaruzatıMaliyeden Müdevver DefterlerManastır EvrakıMaraşMaraş Ahkam DefterleriMardin ve Nusaybin MukataasıMaruzatMasarifatMasarifat MüdürlüğüMasraf-ı Şehriyari Kalemi EvrakıMatbaa-i Amire MüdiriyetiMatbah-ı AmireMatbah-ı Amire EminliğiMatbuatMatbuat Müdiriyet-i UmumiyyesiMatbuat-ı Dahiliye KalemiMeadinMebani-i EmiriyyeMeclis-i Kebir-i MaarifMeclis-i MahsusMeclis-i TanzimatMeclis-i Tanzimat DefterleriMeclis-i UmumiMeclis-i ValaMeclis-i Vala EvrakıMeclis-i Vükela EvrakıMedine-i Münevvere EvkafıMedine-i Münevvere EvkafıMefruşat MüdürlüğüMehmed I (Çelebi)Mehmed II (Fatih Sultan Mehmed)Mehmed IIIMehmed IVMekatib-i Gayr-i Müslime ve Ecnebiyye MüfettişliğiMekkarecibaşıMekkarecibaşılığıMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi Kalemi DefterleriMektubi Kalemi EvrakıMektume KalemiMektume kalemi DefterleriMemur Sicil ZarflarıMemur Sicil ZarflarıMemurin KalemiMemurin KalemiMemurin KalemiMemurin-i Mülkiye Komisyonu EvrakıMemurin-i Mülkiye Komisyonu EvrakıMensuhat Kalemi EvrakıMesail-i MühimmeMeskukat İdaresiMeşalecibaşılığıMeşihatMeşihatMeşihat Dairesi MaruzatıMevkufat KalemiMevlana Celaleddin-i Rumi EvkafıMevlana Celaleddin-i Rumi EvkafıMısırMısırMısırMısır HazinesiMısır Mühimmesi DefterleriMısır Valiliği KalemiMilli Aşireti AvrakıMoraMora Ahkam DefterleriMora MuhassıllığıMuafiyetMuamelatMuhaberat ve Tensikat MüdiriyetiMuhaberat-ı UmumiyeMuhaberat-ı Umumiye İdaresiMuhacirin KomisyonuMuhacirin KomisyonuMuhallefatMuhallefat HalifeliğiMuhallefat Kalemi EvrakıMuhasebeMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe Kalemi EvrakıMukataa BölümüMukataa-i Cedid-i Ula Kalemi EvrakıMukataat Hazinesi DefterleriMukavelat DefterleriMukavelenameMukavelename DefterleriMukavelenamelerMukteza DefterleriMukteza DefterleriMurad IMurad IIMurad IIIMurad IVMusa ÇelebiMustafa IMustafa IIMustafa IIIMustafa IVMusul GümrüğüMusul HazinesiMübayaa MübaşireMübayaat KomisyonuMüfettişlikMüfettişlik İdaresiMüfettişlikler ve Komiserlikler TahriratıMühimmeMühimmeMühimmeMühimme DefterleriMühimme EvrakıMühimme KalemiMühimme Kalemi EvrakıMühimme Zeyli DefterleriMühimme-i MektumeMühimme-i Mektume DefterleriMühür TatbikMülkiye MüfettişliğiMümtaze Kalemi EvrakıMüsted'iyatMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrik EvrakMüteferrik EvrakıMütenevvi KısmıMütenevvi MaruzatMütenevviaMütenevvia KısmıMüze-i Hümayun MüdiriyetiNafiaName-i HümayunName-i Hümayun DefterleriName-i Hümayun EvrakıName-i Hümayun KalemiName-i HümayunlarNan KatibiNavul KalemiNefy ve KısasNefy ve Kısas DefterleriNezaret Gelen-GidenNezaret ve Devair EvrakıNezir HuccetiNiğbolu MukataasıNiş HazinesiNişanNişan DefterleriNişan ve Tahvil DefterleriNişan ve Tahvil KalemiNizamatNizamat DefterleriNur-ı Osmaniye EvkafıNur-ı Osmaniye EvkafıNüzul EminliğiNüzül EminiOdun EminiOdun EminliğiOrdu DefterdarlığıOrdu HazinesiOrdu NişanıOrman ve MaadinOrman, Maadin ve Ziraat Nezareti MaruzatıOsman IIOsman IIIOsmanlı ÖncesiÖküz Mehmed Paşa EvkafıÖküz Mehmed Paşa EvkafıÖmer Bey EvkafıÖmer Bey EvkafıÖzi ve SilistreÖzi ve Silistre Ahkam DefterleriParis SefaretiPeksimed EminiPeksimet EminliğiPencik ResmiPerakendePerakende EvrakıPiskoposluk Kalemi EvrakıPiyade Mukabelesi Kalemi EvrakıPlan-ProjelerPolis MecmuasıPosta Telgraf Nezareti MaruzatıReisü'l-küttablık KalemiResmi MaruzatRevan HazinesiRomanyaRum HazinesiRumeliRumeli AhkamRumeli Ahkam DefterleriRumeli MüfettişliğiRumeli-i ŞarkiRusya Fedarasyonu ArşiviRuusRuus DefterleriRuus KalemiRuus Kalemi DefterleriRuznamçeRuznamçeRüsumatSadaretSadaretSadaretSadaret DefterleriSadaret EvrakıSadaret Kethudası KalemiSağ Kol EvrakıSakız MuhassıllığıSalhane KatipliğiSalyane Kalemi EvrakıSamako MukataasıSaraySaray MesalihiSarbanbaşıSarbanbaşılığıSayda ve Beyrut MukataasıSefaretlerSefaretler EvrakıSelanik BaruthanesiSelanik EvrakıSelim IISelim IIISenedat MüdürlüğüSergiSergi HalifeliğiSergi HalifesiSergi HalifesiSerkurenalık EvrakıSeyrüsefer KalemiSıhhiyeSıhhiyeSıhhiyeSıhhiye Müdiriyet-i UmumiyyesiSıhhiye Nezareti MaruzatıSıtar-ı Eflak MukataasıSicil DefterleriSicil Kalemi EvrakıSicill-i Ahval İdare-i UmumiyyesiSicill-i Ahval İdare-i Umumiyyesi MüdiriyetiSicill-i Ahval İdaresiSicill-i Ahval KalemiSicill-i Ahval MüdiriyetiSicill-i Ahval ŞubesiSicill-i NüfusSicill-i Nüfus MüdiriyetiSicill-i Nüfus Tahrirat KalemiSilistre ve Ruscuk MukataasıSinan Paşa EvkafıSisamSisamSivasSivas Ahkam DefterleriSivaslı Ali Baba Zaviyesi EvrakıSiyasiSiyasi KısımSiyasi KısımSol Kol EvrakıSultan AbdülhamidSultan AbdülmecidSultan AhmedSultan Ahmed EvkafıSultan Ahmed I, II, III EvkafıSultan BayezidSultan Bayezid-i Veli EvkafıSultan Beyazıd-ı Veli EvkafıSultan Hamid EvkafıSultan Hamid EvkafıSultan İbrahimSultan MahmudSultan Mahmud EvkafıSultan Mahmud EvkafıSultan MehmedSultan MuradSultan Murad EvkafıSultan Murad I, II, III EvkafıSultan MustafaSultan Orhan EvkafıSultan Orhan EvkafıSultan Orhan GaziSultan OsmanSultan OsmanSultan SelimSultan Selim EvkafıSultan Selim EvkafıSultan SüleymanSultan Süleyman EvkafıSultan Süleyman EvkafıSultan Yıldırım Bayezid EvkafıSultan Yıldırım Bayezid EvkafıSur-ı HümayunSurre DefterleriSüleyman ISüleyman IISüvari Mukabelesi KalemiŞair [Arpa] KatibiŞam HazinesiŞam-ı Şerif AhkamŞam-ı Şerif Ahkam DefterleriŞehbenderlikŞehbenderlikŞehbenderlik DefterleriŞehremanetiŞehremaneti MaruzatıŞehreminiŞehzade Sultan Mehmed EvkafıŞehzade Sultan Mehmed EvkafıŞeriye Sicilleri FihristiŞifre KalemiŞifre OdasıŞikayet KalemiŞura-yı DevletŞura-yı Devlet EvrakıŞura-yı Devlet MaruzatıŞura-yı Devlet SicilleriŞükr ü ŞikayetTahriratTahrirat KalemiTahrirat KalemiTahrirat KalemiTahrirat-ı Ecnebiyye ve Mabeyn MütercimliğiTahsilat İdaresiTahsilat MüdürlüğüTahtırevancıbaşılığıTahvil (Nişan) DefterleriTahvil (Nişan) KalemiTakvim-i VekayiTaltifatTaltifatıTaltifatıTamirat ve İnşaat KalemiTanzimat-ı HayriyeTanzimat-ı Hayriye DefterleriTapu Kadastro ArşiviTapu Tahrir DefterleriTatbikat-ı Adliye KalemiTedrisat-ı Aliye DairesiTedrisat-ı Hususiyye KalemiTedrisat-ı İbtidaiyye KalemiTedrisat-ı Taliye DairesiTekaüdTekaüd DefterleriTekaüt SandığıTelgraf ve PostaTelif ve Tercüme DairesiTemettuatTercüme OdasıTersane EminliğiTersane ZindanlığıTesri-i Muamelat ve Islahat KomisyonuTeşrifat Kalemi EvrakıTeşrifat Kalemi EvrakıTeşrifat-ı Umumiye DairesiTetkik-i Tensikat KomisyonuTevcihatTevcihatTevcihat-ı MülkiyeTevcihat-ı Mülkiye DefterleriTevziat Zehair Esnaf ve İhtisab DefterleriTevziat, Zehair, Esnaf ve İhtisabTıpTicaret ve NafiaTicaret ve Nafia Nezareti MaruzatıTicaret ve ZiraatTiflis HazinesiTimarTimar BedeliTimar ve ZeametTimar Zeamet (Ruznamçe)Timar Zeamet (Ruznamçe) DefterleriTokat HazinesiTokat VoyvodalığıTophane-i AmireTophane-i Amire EminliğiTrablusgarbTrabluşşam GümrüğüTrabluşşam HazinesiTrabzonTrabzon Ahkam DefterleriTrabzon GümrüğüUmum EvrakıUmum Vilayat EvrakıUmumiUmur-ı Aşayir ve Muhacirin İdaresiUmur-ı Hukuk-ı Muhtalita MüdiriyetiUmur-ı Mahalliyye ve Vilayat MüdürlüğüUmur-ı NafiaUmur-ı Şehbenderiye MüdiriyetiUyvar HazinesiÜçüncü AhmedÜçüncü ŞubeÜsküp MukataasıVakanüvislik KalemiVakanüvistlik Kalemi DefterleriVakf-ı HümayunVakfiyelerVakfiyeler EvrakıVakıfVakıf ve Ormanlar MüfettişliğiVakıflar İdaresi Vakfiyeler KataloğuValide Gevher Sultan EvkafıValide Handan Sultan EvkafıValide Handan Sultan EvkafıValide Mihrişah Sultan EvkafıValide Mihrişah Sultan EvkafıValide Nakş-ı Dil Sultan EvkafıValide Safiye Sultan EvkafıValide Sultan EvkafıValide Sultan EvkafıVaridat İdaresiVaridat MuhasebesiVaridat-ı Şıkk-ı Evvel Kalemi EvrakıVaridat-ı Şıkk-ı Salis Kalemi EvrakıVaridat-ı Şıkk-ı Sani Kalemi EvrakıVaride ve SadıraVaride ve Sadıra DefterleriVarna MukataasıVeznedarbaşılığıVeznedarlıkVidin HazinesiVidin MukataasıVilayat-ı Şarkiyye Kapu KethudalığıVilayet Gelen-GidenViyana SefaretiWashington SefaretiYanya EvrakıYaveran ve Maiyyet-i Seniyye Erkan-ı Harbiye DairesiYavuz Sultan SelimYedinci ŞubeYeniçeri Kalemi EvrakıYeniil Türkmenan-ı Halep MukataasıYıldız Esas Evrakı DefterleriYıldız Maruzat DefterleriYol ve Menzil KalemiYunanistanZabtiyeZabtiyeZabtiye Nezareti MaruzatıZahire HazinesiZecriye RüsumuZimmet HalifeliğiZimmet HalifeliğiZimmet HalifeliğiZimmet Halifesi
Yıl Aralığı HicrîMiladîRumî Tarih Çevirici...
Aranacak İfade En az iki harfli bir ifade belirtiniz.Sayfa:
Arama Sonuçları: 387 kayıt
21 Tarih: 16/N /1155 (Hicrî) Dosya No:149 Gömlek No:7402 Fon Kodu: C..HR..
İran'dan gelen elçiye Yıldızeli kazasında Sarıyer menzilinde ahali tarafından verilen tayinatı natık mihmandarının verdiği temessük.

22 Tarih: 23/Ca/1163 (Hicrî) Dosya No:94 Gömlek No:4691 Fon Kodu: C..BLD.
Boğaziçi'nde İstinye nahiyesine muzaaf Sarıyer'de Saliha bint-i Mustafa Hatun'un bina eylediği çeşme vakfı tevliyetinin tevcihi.

23 Tarih: 25/Ra/1187 (Hicrî) Dosya No:448 Gömlek No:18679 Fon Kodu: C..AS..
Koban canibine gönderilecek top ve mühimmat-ı sairenin Sarıyer'deki gemiye tahmili için kullanılan dokuz adet mavna ücretinin verilmesi.

24 Tarih: 05/L /1199 (Hicrî) Dosya No:763 Gömlek No:32248 Fon Kodu: C..AS..
Topcular ocağından Silistre'ye memur olan yüz nefer bir adet ortanın Büyükdere ve Sarıyer'den mezkur kazaya varıncaya kadar yolda tayinlerinin verilmesi.

25 Tarih: 29/Z /1202 (Hicrî) Dosya No:23 Gömlek No:1123 Fon Kodu: C..TZ..
Karadeniz Boğazı'ndaki Telli ve Dalyan tabyelerinin topcubaşısı Sarıyerli Ahmed'e Amasya, Akdağ nahiyesinde Ağcaviran karyesinden dokuzbin akçelik timar tevcihi. a.g.tt

26 Tarih: 29/Z /1204 (Hicrî) Dosya No:1398 Gömlek No:56175 Fon Kodu: HAT
Sarıyer önünde kalan geminin peksimet ve cephanesinin hemen ikmal edilerek yola çıkarılması ve İstanbul'a gelen odunu rical ve kibarın zabt etmeyip usulü üzere sattırılması. a.g.y.tt

27 Tarih: 29/Z /1205 (Hicrî) Dosya No:209 Gömlek No:11134 Fon Kodu: HAT
Hava muhalefetinden donanmanın Sarıyer'de demir attığı ve kaptanpaşanın ise altı kıta sefine ile boğaz haricinde bulunduğuna ve bir tarafa azimetine imkan olmadığı için tamire muhtac gemilerin tamiratını icra ve levazımını ikmalden sonra dışarıya çıkmasına ruhsat itasına ve tamiri icab eden sefainin tamiratına çalışmakta olduğuna dair.a.g.tt

28 Tarih: 29/Z /1206 (Hicrî) Dosya No:195 Gömlek No:9731 Fon Kodu: HAT
Hüdaverdi Kalyonu'nun Boğaz'dan girip Sarıyer önünde demirlediğini Boğaz Muhafızı Kolçak Mustafa Ağa'nın takrirle bildirdiği. a.g.y.tt

29 Tarih: 03/Ş /1210 (Hicrî) Dosya No:650 Gömlek No:27338 Fon Kodu: C..AS..
Rumelikavağı'ndaki kışlalara Sarıyer üstündeki zuhur eden suyun getirilmesi için inşaat masrafı defteri.

30 Tarih: 03/Z /1217 (Hicrî) Dosya No:355 Gömlek No:14691 Fon Kodu: C..AS..
Rumeli Kavakhisarı Kalesi yapıldığı sırada Hafize, Saliha ve Nefise Hatunların Sarıyer köyündeki bağlarının suyu alınmış olduğundan kendilerine münasib birşey verilmesi.

31 Tarih: 07/M /1219 (Hicrî) Dosya No:81 Gömlek No:4015 Fon Kodu: C..BLD.
Tosyalı Said isminde birinin Sarıyer'de açtığı arpacı dükkanında ticaret yapması, arpacı esnafına zarar vermediği.

32 Tarih: 15/R /1223 (Hicrî) Dosya No:83 Gömlek No:4145 Fon Kodu: C..TZ..
Hayrabolu'nun Sarıyer karyesinden yirmi bin akçe zeamete mutasarrıf müteferrikalardan Mehmed'in zeameti hasılatı az olduğundan seferden afvı ve zeamet gediğine işaret edilmesi hakkında.

33 Tarih: 19/M /1224 (Hicrî) Dosya No:586 Gömlek No:24672 Fon Kodu: C..AS..
Kıla-ı Seba Kâtibi Said Efendi'nin maiyyetine verilen Sarıyerli Hacı Mustafa Efendi'nin müstakil katip olmasına mebni refakatine Yeniçeri Kalemi Hulefasından Mustafa Efendi'nin tayini ve maaşının Kalyot Kalesi ve Bazirgan kayası nam-ı diğer Papasburnu Tabyası dizdarlarının tımarları hasılatından verilmesi.

34 Tarih: 29/Z /1224 (Hicrî) Dosya No:1295 Gömlek No:50301 Fon Kodu: HAT
Donanma-yı hümayun ile Kırım'da Olta limanı önüne varılıp top atıldığına ve Ruslar'ın Kaş tarafına gitmekte olan dört zahire sefinesinin çevrildiğin, kendisinin sefinesi rüzgara tahammül edemeyerek Sarıyer'e gelip demirlediğine dair kaptan paşanın çavuşlarından Mehmed Çavuş'un gönderdiği takrir. a.g.y.tt

35 Tarih: 29/Z /1224 (Hicrî) Dosya No:572 Gömlek No:28036 Fon Kodu: HAT
Donanma'nın avdeti münasebetiyle Karadeniz Boğazı'nın muhafazası için iki korvet ve bir kaç Şalope ile kafi gedikli neferatın Büyükdere'de bulundurulması ve kaptan paşanın tevabii ile Sarıyer'de oturmasının Meclis'de tensip edildiği. a.g.y.tt

36 Tarih: 04/Za/1226 (Hicrî) Dosya No:29 Gömlek No:1724 Fon Kodu: C..ADL.
Sarıyer'de sakin Anastasya ismindeki rum kadının Akdeniz'de Santuron adasındaki Kızlar Manastırı'na tebidi.

37 Tarih: 19/M /1228 (Hicrî) Dosya No:118 Gömlek No:5877 Fon Kodu: C..MF..
Sarıyer'deki Ali Kethüda Mektebi'ne muallim ve camiine hatip tayini.

38 Tarih: 23/B /1228 (Hicrî) Dosya No:1 Gömlek No:8 Fon Kodu: HSD.AFT
Cemal Bey'in kızı Emine Selma Hanım'ın Sarıyer köyündeki evinde hizmet etmek kaydıyle sekiz yaşındaki Cemile'nin velayetinin taahhüd edildiğine dair hüccet.

39 Tarih: 29/Ra/1237 (Hicrî) Dosya No:7 Gömlek No:327 Fon Kodu: C..EV..
Sarıyer karyesinde Ali Kethüda Camii'nde hatiplik.

40 Tarih: 29/Z /1245 (Hicrî) Dosya No:712 Gömlek No:34053 Fon Kodu: HAT
Karaburun Muhafızı Mustafa Paşa çok hasta olduğundan tedavi ve tebdil-i hava için Fener veya Sarıyer'e nakline müsaade ricasına dair kethüdası hazinedarı ve Divan Katibi mühürleriyle Sadaret'e tahrirat.a.g.y.tt

Arama Sonuçları: 387 kayıt

Sayfa:


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Rehberi (Türkçe) Cumhuriyet Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama
Fon Adına Göre
İndeks Adına Göre

Belge Dosyası
Belge Listesi
İstenen Belge Listesi
Alınan Belge Listesi

Kullanıcı
Kullanıcı Bilgileri
Mesajlar
Yardım

İletişim
katalog@devletarsivleri.gov.tr


2002 © BYBS Merkezi Fon Adına Göre Katalog Tarama
Fon Adı TÜMÜAli Emiri Bab-ı Ali Evrak Odası Bab-ı Asafî Bab-ı Defteri Cevdet Dahiliye Darbhane-i Amire Deavi Nezareti Defterhane-i Amire Divan-ı Ahkam-ı Adliye Evkaf Hariciye Nezareti Haritalar Hatt-ı Hümayun Hazine-i Hassa İbnülemin İradeler Kamil Kepeci Maarif Nezareti Mabeyn-i Hümayun Evrakı Maliye Nezareti Maliyeden Müdevver Meclis-i Vala Meclis-i Vükela Mazbataları Müzehheb Ferman ve Beratlar Plan-Proje-Kroki S Sadaret Satın Alınan Evrak Seraskerlik Şura-yı Devlet Tahrir Defterleri Tapu Tahrir Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Evrakı Teftişat-ı Rumeli Evrakı (Rumeli Müfettişliği) Ticaret, Nafia, Ziraat, Orman, Maadin Nezaretleri Yabancı Arşivler Yıldız Zabtiye Fon Hakkında Bilgi
Alt Fon Adı TÜMÜAbdülhamid IAbdülmecid IAdakale DefterdarlığıAdanaAdana Ahkam DefterleriAdana MukataasıAdet-i Ağnam Bedeli Kalemi EvrakıAdliyeAdliye ve MezahibAdliye ve Mezahib Nezareti MaruzatıAhkam DefterleriAhyolu MukataasıAli Fuat Türkgeldi EvrakıAli Fuat Türkgeldi EvrakıAli Fuat Türkgeldi Evrakı FotoğraflarıAltıncı ŞubeAmedi KalemiAmedi Kalemi EvrakıAnadoluAnadolu AhkamAnadolu Ahkam DefterleriAnadolu Muhasebesi EvrakıArabacıbaşıArabacıbaşı DefterleriArabacıbaşılığıArpa EminliğiARŞİV FON KODLARIArzuhal JurnalArzuhallerAsakir DefteriAsakir-i MansureAsayiş KalemiAskeriAskeri MaruzatAskeri Ruznamçe KalemiAskeriyeAskeriyeAtik Ali Paşa EvkafıAtik ŞikayetAtik Şikayet DefterleriAtik Valide Sultan EvkafıAtik Valide Sultan EvkafıAtina SefaretiAvlonya Gümrüğü Kalemi EvrakıAvlonya Mukataası Kalemi EvrakıAyasofya EvkafıAyasofya-i Kebir EvkafıAydın HazinesiAydın MuhassıllığıAyniyatAyntab MukataasıAzak HazinesiBağdat HazinesiBahriyeBahriyeBahriyeBalçık MukataasıBasra HazinesiBaşbakıkulu Kalemi EvrakıBaşkitabetBaşkitabet Dairesi MaruzatıBaşmuhasebe KalemiBaşmukataa KalemiBayezid IBayezid IIBelediyeBelgelerBelgrad BeytülmaliBelgrad GümrüğüBelgrad HazinesiBelgrad SeferatiBeratlı Avrupa ve Hayriye TüccarlarıBeşinci ŞubeBeşir Ağa EvkafıBeşir Ağa EvkafıBina EminiBina EminliğiBirinci AhmedBirinci ŞubeBoğdan CizyesiBoğdan VoyvodalığıBosnaBosnaBosna Ahkam DefterleriBosna HazinesiBosna Müfettişliği EvrakıBudin HazinesiBulgaristanBulgaristanBulgaristan ArşiviBursa Mukataası EvrakıBuyurulduBuzcubaşılığıBüyük Ruznamçe Kalemi EvrakıBüyük ve Küçük Tezkireci KalemiBüyükkale Kalemi EvrakıCakarta SefaretiCavit Baysun EvrakıCebel-i LübnanCebel-i LübnanCebelü BedeliyesiCebhane-i Amire EminliğiCedid Valide Sultan EvkafıCedid Valide Sultan EvkafıCemaatler BölümüCerideCeride OdasıCezayir ve RakkaCezayir ve Rakka Ahkam DefterleriCihat KalemiCizyeCizye Muhasebe Kalemi EvrakıCizye Ziyadesi Kalemi EvrakıÇavuşbaşılık KalemiÇelebi Sultan Mehmed EvkafıÇelebi Sultan Mehmed EvkafıÇeltik Rüsumu Kalemi EvrakıÇetine SefaretiÇorlulu Ali Paşa EvkafıDahiliyeDahiliyeDahiliyeDahiliye Nezareti MaruzatıDaire MüdiriyetiDamad İbrahim Paşa EvkafıDamat İbrahim Paşa EvkafıDarbhaneDarbhane EvrakıDarbhane-i Amire EminliğiDarphaneDaru'l-EytamDaru'l-HayrDarülaceze MüdiriyetiDeavi EvrakıDeavi VekilliğiDefterdar Avni Efendi EvkafıDefterdar Avni Efendi EvkafıDefterdar Mektubi KalemiDefterhane-i Amire KalemiDefter-i AtikaDefter-i HakaniDefter-i Hakani Nezareti MaruzatıDefterlerdefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterlerDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDefterleriDepo MüdürlüğüDış Kağıt EminliğiDivan Kalemi EvrakıDivan-ı Ahkam-ı AdliyeDivan-ı Ahkam-ı Adliye EvrakıDivan-ı Hümayun KalemiDivan-ı Hümayun SicilleriDiyarbakır GümrüğüDiyarbakır HazinesiDiyarbekirDiyarbekir Ahkam DefterleriDosya UsulüDördüncü ŞubeDuhan DönümüDüvel-i EcnebiyeDüvel-i Ecnebiye KalemiDüvel-i Ecnebiyye DefterleriDüvel-i Ecnebiyye EvrakıEbniye Anbarı MüdürlüğüEcanib KalemiEdirne EvrakıEflak CizyesiEflak VoyvodalığıElçilik, Şehbenderlik ve AteşemiliterlikEmir Sultan EvkafıEmir Sultan EvkafıEmir SüleymanEmlak ve Emval-i Vakfiye MüdiriyetiEmlak-ı Hümayun İdaresiEmlak-i HümayunEmniyet ŞubesiEmniyet-i UmumiyeEncümen İdaresiEnsabErgani Madeni MukataasıErzak Anbarı MüdürlüğüErzurumErzurum Ahkam DefterleriErzurum GümrüğüErzurum Gümüşhanesi MukataasıErzurum HazinesiEsas EvrakıEsham KalemiEspiye Madeni MukataasıEtmekçibaşılığıEvamirEvamir-i MaliyeEvamir-i MaliyeEvamir-i Maliye Kalemi EvrakıEvkafEvkafEvkaf BölümüEvkaf Harameyn Muhasebesi DefterleriEvkaf MuhasebesiEvkaf Nezareti MaruzatıEvrak Kalemi EvrakıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak OdasıEvrak Odası KalemiEyalet-i MümtazeEyalet-i MümtazeEyüb Sultan EvkafıEyüp Sultan EvkafıFatih Sultan Mehmed EvkafıFatih Sultan Mehmed EvkafıFatma Sultan EvkafıFeshane MüdürlüğüFilibe MukataasıFodla KatipliğiFotoğraflarFotoğraflarGanem Mukataası Kalemi EvrakıGayr-i Müslim Cemaatler (Kiliseler)Gayr-i Müslim Cemaatler (Kiliseler) DefterleriGayr-i Müslimler KalemiGazeteGazi Sülayman Paşa EvkafıGazi Süleyman Paşa EvkafıGazi Turhan Bey EvkafıGazi Turhan Bey EvkafıGedikGedik KitabetiGedikler KitabetiGelibolu BaruthanesiGiridGiritGirit HazinesiGureba-yı Müslimin HastanesiGülbahar Hatun EvkafıGülbahar Hatun Hatuniye EvkafıGürcistan Arşivi'ndeki Türkiye ile İlgili BelgelerHadariyeHadariye DefterleriHalepHalep Ahkam DefterleriHalep GümrüğüHalep HazinesiHalepMuhassıllığıHama MukataasıHanedanHanedan DefterleriHapishaneler MüdiriyetiHarbiyeHaremeyn MuhallefatıHaremeyn MuhasebesiHaremeyn MuhasebesiHaremeyn MukataasıHaremeyn Mukataası Kalemi EvrakıHaremeyn Müfettişliği EvkafıHaremeyn RuznamçesiHaremeyn TercümanlığıHariciyeHariciyeHariciyeHariciye Nezareti MaruzatıHaritalarHasekibaşı EvkafıHaslar Mukataası KalemiHatab AnbarıHatt-ı HümayunHatt-ı HümayunHatt-ı HümayunlarHavaic-i Zaruriyye KalemiHavass-ı Cedide Kalemi EvrakıHazinedarbaşıHazinedarbaşılığıHazine-i HassaHekimoğlu Ali Paşa EvkafıHereke Fabrikası İdaresiHeyet-i Teftişiye Müdiriyet-i UmumiyyesiHeyet-i Teftişiyye KalemiHıfzı's-Sıhha-i MekatibHil'atHotin HazinesiHububat Anbarı MüdürlüğüHukukHukuk KısmıHukuk KısmıHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHukuk MüşavirliğiHususiHususi MaruzatIIslahatIstabl-ı Amire İdaresiİbnü'l-Emin Adliyeİbrail Mukataasıİdareİdareİdare Kısmıİdare Meclisiİdare-i Umumiye Ekleriİdare-i Umumiyyeİkinci Ahmedİkinci Şubeİktisatİlmiyeİlmuhaberİmtiyazİmtiyaz Defterleriİmtiyazat ve Mukavelatİntihab-i Memurin Kalemiİrade Şura-yı Devletİradelerİradelerİradeleriİrad-i Cedid Hazinesiİran Sefaretiİsa Çelebiİstanbulİstanbul Ağalığıİstanbul Ahkam Defterleriİstanbul Baruthanesiİstanbul Beytü'l-Mali Mukataasıİstanbul Gümrük Eminiİstanbul Gümrük Eminliğiİstanbul İhtisabı Mukataası Evrakıİstanbul Maarif Müdiriyetiİstanbul Mukataası Kalemi Evrakıİstanbul Murahhaslığıİstanbul Sandal Akmişe Damgası Rüsumuİstanbul Simkeşhanesiİstatistik Kalemiİstişare Odasıİşkodra Evrakıİzn-i Sefineİzn-i Sefine Defterleriİzn-i Sefine KalemiJandarma Müşiriyet ve Kumandanlık EvrakıKağıtçıbaşı EminliğiKalebendKalebend DefterleriKalebendlik KalemiKaleler BölümüKalem-i HususiKalem-i MahsusKalem-i MahsusKalem-i UmumiKalemiye Dairesi EvrakıKalyon DefterdarlığıKalyon KatibiKalyon PeksimetiKamaniçe HazinesiKamil Paşa EvrakıKanun ve NizamatKanunname-i AskeriKanunname-i Askeri DefterleriKara Mustafa Paşa EvkafıKara Mustafa Paşa EvkafıKaramanKaraman Ahkam DefterleriKaraman HazinesiKarhane MüdürlüğüKassabbaşılığıKassabbaşılıkKastamonu Küre-i Nühas MukataasıKatipliğiKeban Madeni MuhassıllığıKeban Madeni MukataasıKefça KitabetiKefe HazinesiKefe MukataasıKesedarlıkKıbrısKıbrısKıbrıs EmvaliKıbrıs KaleleriKıbrıs MühimmesiKıbrıs Şikayeti KalemiKıptiyan CizyesiKırım HanlığıKırım Hanlığı KalemiKısm-ı Adli KalemiKışlak EminliğiKili ve Akkirman MukataasıKomisyon-i MahsusKomisyonlar MaruzatıKonsolosluk EvrakıKosova EvrakıKöstenceKuyudat KalemiKuyud-ı Kadime ArşiviKuyud-ı Vakfiye KalemiKuyumcubaşılığıKüçük Evkaf Muhasebesi Kalemi EvrakıKüçük Kale Kalemi EvrakıKüçük Ruznamçe Kalemi EvrakıKütüphane-i UmumiLaleli EvkafıLaleli EvkafıLevazım KalemiLevazım KalemiLevazım MüdiriyetiLevazım MüdürlüğüLondra SefaretiMaarifMaarifMaarif Muhasebe KalemiMaarif Nezareti MaruzatıMabeyn CetvelleriMabeyn Erkanı ve Saray Görevlileri MaruzatıMabeyn MüşiriyetiMabeyn-i HümayunMacaristan ArşiviMaden Mukataası Kalemi EvrakıMahlulat ve Beytülmal MüdürlüğüMahmud IMahmud IIMahmud Paşa-i Veli EvkafıMahmud Paşa-yı Veli EvkafıMakamat EvrakıMakedonya ArşiviMalikane BeratıMalikane EvkafıMalikane HalifeliğiMaliyeMaliyeMaliyeMaliye Nezareti MaruzatıMaliyeden Müdevver DefterlerManastır EvrakıMaraşMaraş Ahkam DefterleriMardin ve Nusaybin MukataasıMaruzatMasarifatMasarifat MüdürlüğüMasraf-ı Şehriyari Kalemi EvrakıMatbaa-i Amire MüdiriyetiMatbah-ı AmireMatbah-ı Amire EminliğiMatbuatMatbuat Müdiriyet-i UmumiyyesiMatbuat-ı Dahiliye KalemiMeadinMebani-i EmiriyyeMeclis-i Kebir-i MaarifMeclis-i MahsusMeclis-i TanzimatMeclis-i Tanzimat DefterleriMeclis-i UmumiMeclis-i ValaMeclis-i Vala EvrakıMeclis-i Vükela EvrakıMedine-i Münevvere EvkafıMedine-i Münevvere EvkafıMefruşat MüdürlüğüMehmed I (Çelebi)Mehmed II (Fatih Sultan Mehmed)Mehmed IIIMehmed IVMekatib-i Gayr-i Müslime ve Ecnebiyye MüfettişliğiMekkarecibaşıMekkarecibaşılığıMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi KalemiMektubi Kalemi DefterleriMektubi Kalemi EvrakıMektume KalemiMektume kalemi DefterleriMemur Sicil ZarflarıMemur Sicil ZarflarıMemurin KalemiMemurin KalemiMemurin KalemiMemurin-i Mülkiye Komisyonu EvrakıMemurin-i Mülkiye Komisyonu EvrakıMensuhat Kalemi EvrakıMesail-i MühimmeMeskukat İdaresiMeşalecibaşılığıMeşihatMeşihatMeşihat Dairesi MaruzatıMevkufat KalemiMevlana Celaleddin-i Rumi EvkafıMevlana Celaleddin-i Rumi EvkafıMısırMısırMısırMısır HazinesiMısır Mühimmesi DefterleriMısır Valiliği KalemiMilli Aşireti AvrakıMoraMora Ahkam DefterleriMora MuhassıllığıMuafiyetMuamelatMuhaberat ve Tensikat MüdiriyetiMuhaberat-ı UmumiyeMuhaberat-ı Umumiye İdaresiMuhacirin KomisyonuMuhacirin KomisyonuMuhallefatMuhallefat HalifeliğiMuhallefat Kalemi EvrakıMuhasebeMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe KalemiMuhasebe Kalemi EvrakıMukataa BölümüMukataa-i Cedid-i Ula Kalemi EvrakıMukataat Hazinesi DefterleriMukavelat DefterleriMukavelenameMukavelename DefterleriMukavelenamelerMukteza DefterleriMukteza DefterleriMurad IMurad IIMurad IIIMurad IVMusa ÇelebiMustafa IMustafa IIMustafa IIIMustafa IVMusul GümrüğüMusul HazinesiMübayaa MübaşireMübayaat KomisyonuMüfettişlikMüfettişlik İdaresiMüfettişlikler ve Komiserlikler TahriratıMühimmeMühimmeMühimmeMühimme DefterleriMühimme EvrakıMühimme KalemiMühimme Kalemi EvrakıMühimme Zeyli DefterleriMühimme-i MektumeMühimme-i Mektume DefterleriMühür TatbikMülkiye MüfettişliğiMümtaze Kalemi EvrakıMüsted'iyatMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrikMüteferrik EvrakMüteferrik EvrakıMütenevvi KısmıMütenevvi MaruzatMütenevviaMütenevvia KısmıMüze-i Hümayun MüdiriyetiNafiaName-i HümayunName-i Hümayun DefterleriName-i Hümayun EvrakıName-i Hümayun KalemiName-i HümayunlarNan KatibiNavul KalemiNefy ve KısasNefy ve Kısas DefterleriNezaret Gelen-GidenNezaret ve Devair EvrakıNezir HuccetiNiğbolu MukataasıNiş HazinesiNişanNişan DefterleriNişan ve Tahvil DefterleriNişan ve Tahvil KalemiNizamatNizamat DefterleriNur-ı Osmaniye EvkafıNur-ı Osmaniye EvkafıNüzul EminliğiNüzül EminiOdun EminiOdun EminliğiOrdu DefterdarlığıOrdu HazinesiOrdu NişanıOrman ve MaadinOrman, Maadin ve Ziraat Nezareti MaruzatıOsman IIOsman IIIOsmanlı ÖncesiÖküz Mehmed Paşa EvkafıÖküz Mehmed Paşa EvkafıÖmer Bey EvkafıÖmer Bey EvkafıÖzi ve SilistreÖzi ve Silistre Ahkam DefterleriParis SefaretiPeksimed EminiPeksimet EminliğiPencik ResmiPerakendePerakende EvrakıPiskoposluk Kalemi EvrakıPiyade Mukabelesi Kalemi EvrakıPlan-ProjelerPolis MecmuasıPosta Telgraf Nezareti MaruzatıReisü'l-küttablık KalemiResmi MaruzatRevan HazinesiRomanyaRum HazinesiRumeliRumeli AhkamRumeli Ahkam DefterleriRumeli MüfettişliğiRumeli-i ŞarkiRusya Fedarasyonu ArşiviRuusRuus DefterleriRuus KalemiRuus Kalemi DefterleriRuznamçeRuznamçeRüsumatSadaretSadaretSadaretSadaret DefterleriSadaret EvrakıSadaret Kethudası KalemiSağ Kol EvrakıSakız MuhassıllığıSalhane KatipliğiSalyane Kalemi EvrakıSamako MukataasıSaraySaray MesalihiSarbanbaşıSarbanbaşılığıSayda ve Beyrut MukataasıSefaretlerSefaretler EvrakıSelanik BaruthanesiSelanik EvrakıSelim IISelim IIISenedat MüdürlüğüSergiSergi HalifeliğiSergi HalifesiSergi HalifesiSerkurenalık EvrakıSeyrüsefer KalemiSıhhiyeSıhhiyeSıhhiyeSıhhiye Müdiriyet-i UmumiyyesiSıhhiye Nezareti MaruzatıSıtar-ı Eflak MukataasıSicil DefterleriSicil Kalemi EvrakıSicill-i Ahval İdare-i UmumiyyesiSicill-i Ahval İdare-i Umumiyyesi MüdiriyetiSicill-i Ahval İdaresiSicill-i Ahval KalemiSicill-i Ahval MüdiriyetiSicill-i Ahval ŞubesiSicill-i NüfusSicill-i Nüfus MüdiriyetiSicill-i Nüfus Tahrirat KalemiSilistre ve Ruscuk MukataasıSinan Paşa EvkafıSisamSisamSivasSivas Ahkam DefterleriSivaslı Ali Baba Zaviyesi EvrakıSiyasiSiyasi KısımSiyasi KısımSol Kol EvrakıSultan AbdülhamidSultan AbdülmecidSultan AhmedSultan Ahmed EvkafıSultan Ahmed I, II, III EvkafıSultan BayezidSultan Bayezid-i Veli EvkafıSultan Beyazıd-ı Veli EvkafıSultan Hamid EvkafıSultan Hamid EvkafıSultan İbrahimSultan MahmudSultan Mahmud EvkafıSultan Mahmud EvkafıSultan MehmedSultan MuradSultan Murad EvkafıSultan Murad I, II, III EvkafıSultan MustafaSultan Orhan EvkafıSultan Orhan EvkafıSultan Orhan GaziSultan OsmanSultan OsmanSultan SelimSultan Selim EvkafıSultan Selim EvkafıSultan SüleymanSultan Süleyman EvkafıSultan Süleyman EvkafıSultan Yıldırım Bayezid EvkafıSultan Yıldırım Bayezid EvkafıSur-ı HümayunSurre DefterleriSüleyman ISüleyman IISüvari Mukabelesi KalemiŞair [Arpa] KatibiŞam HazinesiŞam-ı Şerif AhkamŞam-ı Şerif Ahkam DefterleriŞehbenderlikŞehbenderlikŞehbenderlik DefterleriŞehremanetiŞehremaneti MaruzatıŞehreminiŞehzade Sultan Mehmed EvkafıŞehzade Sultan Mehmed EvkafıŞeriye Sicilleri FihristiŞifre KalemiŞifre OdasıŞikayet KalemiŞura-yı DevletŞura-yı Devlet EvrakıŞura-yı Devlet MaruzatıŞura-yı Devlet SicilleriŞükr ü ŞikayetTahriratTahrirat KalemiTahrirat KalemiTahrirat KalemiTahrirat-ı Ecnebiyye ve Mabeyn MütercimliğiTahsilat İdaresiTahsilat MüdürlüğüTahtırevancıbaşılığıTahvil (Nişan) DefterleriTahvil (Nişan) KalemiTakvim-i VekayiTaltifatTaltifatıTaltifatıTamirat ve İnşaat KalemiTanzimat-ı HayriyeTanzimat-ı Hayriye DefterleriTapu Kadastro ArşiviTapu Tahrir DefterleriTatbikat-ı Adliye KalemiTedrisat-ı Aliye DairesiTedrisat-ı Hususiyye KalemiTedrisat-ı İbtidaiyye KalemiTedrisat-ı Taliye DairesiTekaüdTekaüd DefterleriTekaüt SandığıTelgraf ve PostaTelif ve Tercüme DairesiTemettuatTercüme OdasıTersane EminliğiTersane ZindanlığıTesri-i Muamelat ve Islahat KomisyonuTeşrifat Kalemi EvrakıTeşrifat Kalemi EvrakıTeşrifat-ı Umumiye DairesiTetkik-i Tensikat KomisyonuTevcihatTevcihatTevcihat-ı MülkiyeTevcihat-ı Mülkiye DefterleriTevziat Zehair Esnaf ve İhtisab DefterleriTevziat, Zehair, Esnaf ve İhtisabTıpTicaret ve NafiaTicaret ve Nafia Nezareti MaruzatıTicaret ve ZiraatTiflis HazinesiTimarTimar BedeliTimar ve ZeametTimar Zeamet (Ruznamçe)Timar Zeamet (Ruznamçe) DefterleriTokat HazinesiTokat VoyvodalığıTophane-i AmireTophane-i Amire EminliğiTrablusgarbTrabluşşam GümrüğüTrabluşşam HazinesiTrabzonTrabzon Ahkam DefterleriTrabzon GümrüğüUmum EvrakıUmum Vilayat EvrakıUmumiUmur-ı Aşayir ve Muhacirin İdaresiUmur-ı Hukuk-ı Muhtalita MüdiriyetiUmur-ı Mahalliyye ve Vilayat MüdürlüğüUmur-ı NafiaUmur-ı Şehbenderiye MüdiriyetiUyvar HazinesiÜçüncü AhmedÜçüncü ŞubeÜsküp MukataasıVakanüvislik KalemiVakanüvistlik Kalemi DefterleriVakf-ı HümayunVakfiyelerVakfiyeler EvrakıVakıfVakıf ve Ormanlar MüfettişliğiVakıflar İdaresi Vakfiyeler KataloğuValide Gevher Sultan EvkafıValide Handan Sultan EvkafıValide Handan Sultan EvkafıValide Mihrişah Sultan EvkafıValide Mihrişah Sultan EvkafıValide Nakş-ı Dil Sultan EvkafıValide Safiye Sultan EvkafıValide Sultan EvkafıValide Sultan EvkafıVaridat İdaresiVaridat MuhasebesiVaridat-ı Şıkk-ı Evvel Kalemi EvrakıVaridat-ı Şıkk-ı Salis Kalemi EvrakıVaridat-ı Şıkk-ı Sani Kalemi EvrakıVaride ve SadıraVaride ve Sadıra DefterleriVarna MukataasıVeznedarbaşılığıVeznedarlıkVidin HazinesiVidin MukataasıVilayat-ı Şarkiyye Kapu KethudalığıVilayet Gelen-GidenViyana SefaretiWashington SefaretiYanya EvrakıYaveran ve Maiyyet-i Seniyye Erkan-ı Harbiye DairesiYavuz Sultan SelimYedinci ŞubeYeniçeri Kalemi EvrakıYeniil Türkmenan-ı Halep MukataasıYıldız Esas Evrakı DefterleriYıldız Maruzat DefterleriYol ve Menzil KalemiYunanistanZabtiyeZabtiyeZabtiye Nezareti MaruzatıZahire HazinesiZecriye RüsumuZimmet HalifeliğiZimmet HalifeliğiZimmet HalifeliğiZimmet Halifesi
Yıl Aralığı HicrîMiladîRumî Tarih Çevirici...
Aranacak İfade En az iki harfli bir ifade belirtiniz.Sayfa:
Arama Sonuçları: 387 kayıt
61 Tarih: 09/C /1268 (Hicrî) Dosya No:45 Gömlek No:35 Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Sarıyer'deki nühas madeni ile ilgili defterin takdimi.

62 Tarih: 22/L /1270 (Hicrî) Dosya No:80 Gömlek No:82 Fon Kodu: HR.MKT.
Divan-ı Hümayun Mühimme Nüvisan'ından Mehmed Fehim, Ahmed Nesim ve Mehmed Emin Beyler'in pederlerinden kalan Sarıyerdeki Bakır Madeni hisselerinin verilmesine dair takdim eyledikleri arzuhalin gönderildiği.

63 Tarih: 25/M /1271 (Hicrî) Dosya No:90 Gömlek No:50 Fon Kodu: HR.MKT.
Sarıyer Zabtiye Çavuşu Ahmed Ağa'nın rütbesinin terfîne dair Avusturya Sefareti'nce verilen müzekkerenin gönderildiği.

64 Tarih: 14/R /1271 (Hicrî) Dosya No:125 Gömlek No:44 Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Sarıyer'de dalyan inşasından dolayı ortaklar arasında çıkan anlaşmazlığın halli.

65 Tarih: 23/Ca/1271 (Hicrî) Dosya No:324 Gömlek No:13845 Fon Kodu: İ..MVL.
Avusturya tebeasından olup Sarıyer'de yaralanarak vefat eden Hırvat'ın validesine atiyye-i seniyye verilmesi.

66 Tarih: 24/Ş /1271 (Hicrî) Dosya No:331 Gömlek No:14212 Fon Kodu: İ..MVL.
Sarıyer üstündeki bir masura içme suyunun Mısır Sarrafı Karabet'in uhdesine verilmesi.

67 Tarih: 12/L /1271 (Hicrî) Dosya No:334 Gömlek No:14377 Fon Kodu: İ..MVL.
Sarıyer'de bulunan harap bahçe üzerine Müslümanların ev inşası.

68 Tarih: 1272 (Hicrî) Dosya No:70 Gömlek No:88 Fon Kodu: A.}AMD.
Sarıyer'deki bakır madeninden padişahın hissesine düşen meblağın gönderildiği. Bakır madeni hasılatının Ceride-i Havadis'e derc ve ilanı .

69 Tarih: 09/R /1272 (Hicrî) Dosya No:334 Gömlek No:21911 Fon Kodu: İ..DH..
Sarıyer sakinlerinden Emine Hatun'nun mutasarrıf olduğu yerden taş ihraç olacağından kendisine senevi üç bin kuruş verilmesi.

70 Tarih: 10/N /1272 (Hicrî) Dosya No:185 Gömlek No:34 Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Sarıyer'de kazaen kendi kendini vuran Halid hakkında yapılan tahkikat.

71 Tarih: 27/Z /1272 (Hicrî) Dosya No:351 Gömlek No:23136 Fon Kodu: İ..DH..
Sarıyer'de bulunan bakır madeni hasılatından padişahın hissesine isabet eden meblağın takdimi.

72 Tarih: 24/Ra/1273 (Hicrî) Dosya No:201 Gömlek No:48 Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Sarıyer köyünde bulunup Nuri Ağa ile Hacı Mustafa Efendi'nin ortaklaşa işlettikleri dalyanın kaybolan evrakının yeniden çıkarılması.

73 Tarih: 15/C /1273 (Hicrî) Dosya No:213 Gömlek No:35 Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Sarıyer'de iskele başında Ali Kethüda Camii'nin tamiri için gereken paranın hangi vakıf gelirinden karşılanacağının bildirilmesi.

74 Tarih: 11/Ş /1273 (Hicrî) Dosya No:369 Gömlek No:16217 Fon Kodu: İ..MVL.
Sarıyer'deki cami ile Tophane'deki harbiye anbarı ve bazı mahallerin tamiri.

75 Tarih: 23/Za/1274 (Hicrî) Dosya No:98 Gömlek No:44 Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
İncirköylü Kocabaşı oğlu Ali tarafından Çubuklu civarında balık avlamalarına mani olunduğundan men'ini taleb eden Sarıyer kayıkçı esnafının iddiasının asılsız olduğu.

76 Tarih: 18/Ra/1275 (Hicrî) Dosya No:406 Gömlek No:17640 Fon Kodu: İ..MVL.
Sarıyer karyesinde Şevket, Fahir ve Raşid Beylerin tasarruflarında bulunan bahçeden ruhsatiye alınması.

77 Tarih: 03/Ra/1276 (Hicrî) Dosya No:110 Gömlek No:49 Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
Sarıyer ahalisinden Mehmed ve İsmail'in Kadri İskelesi ile Konton Limanı arasındaki mahalde mutasarrıf oldukları Keyaslı dalyanı civarında bulunan ayni cins dalyanın yerine inşa olunan Şire Dalyanı'nın mazarratı nedeniyle yıkılarak, tekrar eski haline döndürülmesi ve diğer dalyanlarla aralarında yeterli mesafe bulunmadıkça Şire Dalyanı yapımına izin verilmemesi.

78 Tarih: 02/Ca/1276 (Hicrî) Dosya No:447 Gömlek No:29594 Fon Kodu: İ..DH..
Sarıyer'deki Bakır Madeni hasılatından Padişah hissesine isabet eden meblağın takdim olunduğu.

79 Tarih: 23/Ca/1276 (Hicrî) Dosya No:298 Gömlek No:93 Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Sarıyer'de Şire Dalyanı ile Kepaslı Dalyanı sahipleri arasındaki münazaaya dair.

80 Tarih: 30/Ca/1276 (Hicrî) Dosya No:299 Gömlek No:70 Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Sarıyer'de Seyid Ömer ve İbrahim'in mutasarrıf oldukları Veli mahalline vaki müdahalenin men'i