22 Mayıs 2009 Cuma

GUSTULÜP KÖYÜ İSİMLER-LAKAPLAR-MESLEKLERMÜBADELENİN SELANİK KAZASI KARACAOVA BÖLGESİ

ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYARAK YAZDIĞIM KİTABIMI OKUYABİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/file/d/0B2LNc7HLdkZLYkpfM0JlU3pKVkE/edit?usp=sharing

SAGE YAYINCILIKTAN ÇIKAN KİTABIMI ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYARAK BİRİNCİ KİTABIMI OKUYABİLİRSİNİZ
https://drive.google.com/…/0B2LNc7HLdkZLYkpfM0JlU3pKV…/edit…
SAGE YAYINCILIKTAN ÇIKAN KİTABIMI ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYARAK İKİNCİ KİTABIMI OKUYABİLİRSİNİZ

Karacaova ve Göstelup Köyü.docx -


Selanik Sancağı Karacaova-Karacaabad Bölgesine 
Müslüman Türklerin iskan başlangıçı 1600 yılları, Türklerin Karacaovaya iskanlarını öğrenmek için Evladı Fatihan nedir, Tımar Toprak Sistemi nedir, Konyar nedir, 1831 yılı ilk resmi nüfus sayımında Karacaova köylerinde haneler ve hane reisleri kimler, ve köylerin adına ne deniyor, bilmek gerek. Osmanlıdan önce ve Osmanlı zamanında karacaova-Karacaabadın adı nedir. (Not Adları-Almopia-moglena-Olivir-Karacaabad) 
Karacaova-Karacaabad adı ne zaman kullanılmaya başlandı ,Osmanlıdan önce 1100 yıllarında iskan olan hangi Türk boyları ve 6.ncı yüzyıldan itibaren Yönetimlerde bulunan yaşayan başka hangi milletler vardı 
( Not-slavlar,Bulgar,Bizans,Sırp) Osmanlı 1386 yılında nasıl bölgeyi fethetti 1912 yılında nasıl kaybetti. Osmanlı yabancıların yaşadığı ve döneminde Müslüman Türklerin dağınık iskan edildiği yerlerin adını niye değiştirmedi Türklerin yeni kurulan iskan edildiği köylere niye Türk ismi koydu. 

KARACAOVA-KARACAABAD BÖLGESİ TÜRKLERİN YERLEŞİMİ-selanik

İLK YERLEŞİM - 1100  - YILLARI ORTA ASYADAN AİLELERİ İLE KARACAOVA                     BÖLGESİNE
İKİNCİ YERLEŞİM-  OSMANLI DÖNEMİ 1385 YILI
MÜBADELE   - 1923 -  YILI İTİBARİ İLE MÜBADELEDE  TÜRKİYE YERLEŞİMİ

KAYNAK BİLGİLER
1- ANNA KOMNENA- ( 1083-1153) BİZANSLI TARİHÇİ BİZANS İMPARATORUN KIZI
2- JOHN ZONARAS  - YUNANLI 12 NCİ YÜZYILDA YAŞAMIŞ BİZANSLI VAKANÜVİS VE DİN ADAMI
3 -LAONİKOS CHALKOKONDYLES- ( 1423-1490) BİZANS TARİHÇİSİ
4- MÜNECCİMBAŞI AHMET DEDE- ( SELANİK-1631-MEKKE-1702 ) 17 NCİ YÜZYIL OSMANLI TARİHÇİSİ
5- AKDES NİMET KURAT- ( 1903-1971) TATAR ASILLI TÜRK TARİHÇİ AKADEMİSYEN
6- HÜSNÜ YAZICI- ( 1964-SARIYER DOĞUMLU) MÜBADELENİN SELANİK-KAZASI KARACAABAD-KARACAOVA BÖLGESİ ADLI KİTABIN YAZARI
Arama Sonuçları: 490 kayıt
1 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31594 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutoş Hüseyin çocukları Hüseyin ve Hasan'a ait tasfiye talepnamesi

2 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi.

3 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31641 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

4 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31516 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Çamur Abdullah oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

5 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31591 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..18.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

6 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31592 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

7 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31590 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..20.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali Hüseyin çocukları Hasan, Havva ve Zeliha'ya ait tasfiye talepnamesi.

8 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31588 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..21.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali Hüseyin çocukları Havva, Zeliha ve Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

9 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31595 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..22.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.

10 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31593 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..23.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.

11 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31822 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..24.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.

12 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31821 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..25.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

13 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31823 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..27.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

14 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31820 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..28.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Toska Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

15 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31819 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..29.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

16 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31818 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..30.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

17 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31817 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..31.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi.

18 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31816 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..32.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

19 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31815 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..33.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

20 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31814 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..34.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
21 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31614 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Latif oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

22 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31613 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı, çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

23 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31612 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..3.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen biberci Latif oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

24 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31647 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..4.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı, çiftçi Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

25 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31646 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..5.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı Molla Hasan oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.

26 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31644 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..6.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

27 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31643 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Zahirce Mehmet çocukları Süleyman ve Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

28 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17101 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih oğlu Nursi'ye ait tasfiye talepnamesi.

29 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31824 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

30 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31638 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı, çiftçi Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

31 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17104 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih çocukları Galip, Kemal, Eyüp ve İzzet'e ait tasfiye talepnamesi.

32 Tarih: 18/7/1924 Sayı: A 1705 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mehmet kızı Perver'e ait tasfiye talepnamesi.

33 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31524 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı Hasan oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

34 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31515 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..14.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Molla Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

35 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31608 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

36 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31609 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

37 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31610 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

38 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31611 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..18.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ragıp oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

39 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31628 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

40 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31804 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..20.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıtSayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
41 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31885 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..21.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet Kahya oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

42 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31601 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..22.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim kızı Asena'ya ait tasfiye talepnamesi.

43 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31803 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..23.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

44 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31735 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..24.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

45 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31662 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..25.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Balça Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

46 Tarih: 18/4/1924 Sayı: 17114 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..26.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

47 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17112 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..27.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

48 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17103 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..28.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih oğlu Cemal'e ait tasfiye talepnamesi.

49 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17111 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..29.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

50 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17102 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..30.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi.

51 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31494 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..31.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

52 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31637 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

53 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31636 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı Selim oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

54 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31635 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Kozacı Pehlivan Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

55 Tarih: 2/3/1924 Sayı: A 31634 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

56 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31633 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

57 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31632 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Salih çocukları Vahit ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

58 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31631 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Tahir oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

59 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 316300 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

60 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31629 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
61 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31514 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

62 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31513 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hoca Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

63 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31491 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Şükrü oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

64 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31661 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Yamçe Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

65 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31660 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Yamçe Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

66 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31659 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Yamçe Osman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

67 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31658 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Rıfat'a ait tasfiye talepnamesi.

68 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31657 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen İbrahim oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

69 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Başu Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

70 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31654 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

71 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31653 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Kulu Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

72 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31652 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

73 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31651 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

74 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31650 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hoca Mehmet oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

75 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31649 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..24.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hoca Abdullah oğlu Ramazan'a ait tasfiye talepnamesi.

76 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31648 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

77 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31825 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş Ağa çocukları Hasan, Mehmet, Salih, İbrahim ve kızkardeşlerine ait tasfiye talepnamesi.

78 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31615 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

79 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31189 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 498.979..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Kapenyan köyünden gelen çiftçi Gasteloplu Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

80 Tarih: 22/7/1924 Sayı: 31095 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim eşi ve Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
.


Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
81 Tarih: 21/7/1924 Sayı: 30936 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..28.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih Bey kızı Makbule'ye ait tasfiye talepnamesi.

82 Tarih: 21/7/1924 Sayı: 30935 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..29.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Salih Bey torunları Halit, Mahmut, Emine ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

83 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31535 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..30.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

84 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31517 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..31.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ömer'e ait tasfiye talepnamesi.

85 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31495 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..32.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi.

86 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31496 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..33.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

87 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31399 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..34.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

88 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31401 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..35.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin Galip çocukları Mustafa, Zeliha ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

89 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31400 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..36.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hacer kızı Gülsüm'e ait tasfiye talepnamesi.

90 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31402 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..37.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa Galip oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

91 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31403 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..38.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçİ Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

92 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31405 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..39.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.

93 Tarih: 24/9/1924 Sayı: 31405 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..40.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

94 Tarih: 7/7/1924 Sayı: 30072 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..41.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali çocukları Fatma, Saliha, Ayşe ve Salih'e ait tasfiye talepnamesi.

95 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..42.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Rakib'e ait tasfiye talepnamesi.

96 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30635 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..43.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan Çavuş oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

97 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30655 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..44.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin İbroşka oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

98 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30659 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..45.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ömer Abdalçe oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

99 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30660 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..46.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ömer Abdalçe oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

100 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30723 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..47.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa Haluk oğlu Hüseyin ve kızına ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel


Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
101 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30746 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..48.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Molla Hasan oğlu Cemal'e ait tasfiye talepnamesi.

102 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30748 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..49.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

103 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30757 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..50.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mustafa kızı Navet ve Kabire'ye ait tasfiye talepnamesi.

104 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30758 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..51.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Aluk Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

105 Tarih: 2/1/1924 Sayı: 6179 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..52.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet Muto oğlu Gani'ye ait tasfiye talepnamesi.

106 Tarih: 8/2/1924 Sayı: 6179 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..53.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

107 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9063 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..54.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi gelen Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
108 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9064 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..55.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, Yazıcı Mehmet oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
109 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9065 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..56.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Paşo Hüseyin oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

110 Tarih: 19/1/1924 Sayı: 9067 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..57.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Abdullah oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

111 Tarih: 29/2/1924 Sayı: 9068 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..58.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

112 Tarih: 29/2/1924 Sayı: 9069 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..59.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

113 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30772 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

114 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31472 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

115 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31473 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan çocukları Osman ile Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.

116 Tarih: 4/7/1924 Sayı: 31474 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

117 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31475 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Molla Hasan oğlu Ragıp'a ait tasfiye talepnamesi.

118 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31476 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Molla Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

119 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31479 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

120 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31480 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
121 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31481 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin Hoca oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

122 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31482 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

123 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31484 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin Paşa çocukları Ümmühan, Kudret ve Sıdıka'ya ait tasfiye talepnamesi.

124 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31485 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

125 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31487 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

126 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31488 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Agoş'a ait tasfiye talepnamesi.

127 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31490 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

128 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31525 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Latif'e ait tasfiye talepnamesi.

129 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31526 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

130 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31527 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

131 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31410 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Köse Ali oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

132 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31411 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

133 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31412 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

134 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31413 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

135 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31414 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet Pehlivan oğlu Numan'a ait tasfiye talepnamesi.

136 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31415 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..24.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

137 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31416 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

138 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31542 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Kara Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

139 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31541 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

140 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31540 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..28.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ali ve kızkardeşi Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama
Fon Adına Göre
Konu Adına Göre
İndeks Adına Göre

Belge Dosyası
Belge Listesi
İstenen Belge Listesi
Alınan Belge Listesi

Kullanıcı
Kullanıcı Bilgileri
Mesajlar
Yardım

İletişim
katalog@devletarsivleri.gov.tr


2002 © BYBS Merkezi Fon Adına Göre Katalog Tarama
Fon Adı TÜMÜBAŞBAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ MUAMELAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIKLARARASI TAYİN DAİRE BAŞKANLIĞI (ÜÇLÜ KARARNAMELER) BAKANLAR KURULU KARARLARI (1920-1928) BAKANLAR KURULU KARARLARI (1928 VE SONRASI) BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU KARARLARI DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ MUHTELİT MÜBADELE KOMİSYONU TASFİYE TALEPNAMELERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (GENEL 1920-28) NAFİA VEKALETİ TOPRAK İSKAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MUHACİRİN FONU) MADEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI CUMHURİYET HALK PARTİSİ AZERBAYCAN MİLLİ ARŞİVİNDEKİ TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ BELGE RUSYA MİLLİ ARŞİVİNDEKİ TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ BELGELER Fon Hakkında Bilgi
İlgili Kurum TÜMÜHARİCİYE VEKALETİMUHTELİT MÜBADELE KOMİSYONUMUHTELİT MÜBADELE KOMİSYONU TASFİYE TALEPNAMELERİ
Yıl Aralığı
Aranacak İfade En az iki harfli bir ifade belirtiniz.


Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
141 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31539 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..29.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

142 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31537 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..30.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Aziz'e ait tasfiye talepnamesi.

143 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31529 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

144 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31531 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Molla Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

145 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31530 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

146 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31532 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

147 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31533 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Molla Selim oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

148 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31454 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.

149 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31452 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet oğlu Avni'ye ait tasfiye talepnamesi.

150 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31451 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet eşi Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

151 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31450 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman eşi ve Mustafa kızı Zehra'ya ait tasfiye talepnamesi.

152 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31455 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman oğlu Saih'e ait tasfiye talepnamesi.

153 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31458 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..24.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İdris oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

154 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31457 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İdris oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

155 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31459 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mehmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

156 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31460 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

157 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31536 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..28.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin çocukları İdris, Rakib, Mehmet ve Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

158 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31449 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

159 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31453 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

160 Tarih: 28/5/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
161 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31829 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

162 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31826 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş çocukları Salih, İbrahim, Ümmühan ve Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

163 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 26656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali Karakabuk oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

164 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31420 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Cihan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

165 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31421 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa Kadir oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi.

166 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31422 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.

167 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31424 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Bekar Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

168 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31518 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan Çavuş kızı Ümmühan ve kızları İbrahim kızı Havva ile Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.

169 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31519 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan çocukları Hakkı ve Nazmiye'ye ait tasfiye talepnamesi.

170 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31520 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Nemçe oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

171 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31521 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Nemçe oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

172 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31523 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

173 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31425 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

174 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31426 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

175 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31427 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali kızı Zeliha'ya ait tasfiye talepnamesi.

176 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31428 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

177 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31639 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Selim oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

178 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 36140 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Memiş Ağa oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

179 Tarih: 2/8/1924 Sayı: 31641 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..24.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

180 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31417 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Softa Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış


Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
181 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31418 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

182 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31419 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

183 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31500 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..28.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Kara Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

184 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31493 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..29.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

185 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31607 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..30.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

186 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31686 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..31.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

187 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31605 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..32.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

188 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31604 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..33.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

189 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31602 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..34.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Ahmet Rüstem'e ait tasfiye talepnamesi.

190 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31806 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..35.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan Bey kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

191 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31807 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..36.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan Bekar oğlu Molla Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

192 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31808 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..37.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İnce Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

193 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31809 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..38.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

194 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31810 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..39.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen imam Mustafa oğlu Hafız Hasan ve Mustafa kızı Dudu'ya ait tasfiye talepnamesi.

195 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31811 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..40.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Sipahi Mustafa oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

196 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31852 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..41.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet Ago oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

197 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31813 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..42.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İnce Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

198 Tarih: 11/3/1926 Sayı: 7523 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 501.999..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelip, İzmir ilinde iskan edilen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

199 Tarih: 11/3/1926 Sayı: 7522 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 501.999..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelip, İzmir ilinde iskan edilen İbrahim Çavuş oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi

200 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31558 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 501.999..45.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:


Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
201 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31557 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 503.1012..3.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

202 Tarih: 3/5/1924 Sayı: 23313 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

203 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 37737 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Fatıman'a ait tasfiye talepnamesi.

204 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 1732 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Timur oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

205 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31769 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfye talepnamesi.

206 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31761 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..14.
Selanik vilayeti Vodin kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

207 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31765 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin çocukları Ali ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

208 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31766 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ahmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

209 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31762 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

210 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31687 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi, çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

211 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31691 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

212 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31692 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Molla Hasan kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

213 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31693 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..3.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

214 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31700 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..4.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

215 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31699 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..5.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Çerneşli Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

216 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31697 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..6.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Bekar Mehmet oğlu Nazmi'ye ait tasfiye talepnamesi.

217 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31689 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Nemçe Ahmet oğlu Paşa Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
***************************************
218 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31696 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Rakib'e ait tasfiye talepnamesi.
*********************************
219 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31688 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mustafa oğulları Hasan, Ali ve Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

220 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31708 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Raşit oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
221 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31704 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi.

222 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31707 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Bekar Mehmet kızları Fatma ve Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

223 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31706 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

224 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31705 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..14.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

225 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31698 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Çerneşli Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

226 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31703 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

227 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31702 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

228 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31701 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..18.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Bekar Mehmet oğlu Molla Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

229 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31675 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Köle Hasan oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

230 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31674 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..20.
Selanik vilayeti Vodina kazaı Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Genger Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

231 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31679 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..21.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

232 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31665 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..22.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan Paşa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

233 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31582 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..23.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

234 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 3 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..24.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

235 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31728 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi, çiftçi Emence Hüseyin oğlu Ramazan'a ait tasfiye talepnamesi.

236 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31725 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hinde Ali oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

237 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31724 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..3.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

238 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31723 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..4.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

239 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31721 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..6.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Şutu Hüseyin oğlu Sabri'ye ait tasfiye talepnamesi.

240 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31718 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
241 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31717 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali Ago oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.
00000000000000000000000000
242 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31716 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğulları Avni, Ali, Yahya ve Tahsin'e ait tasfiye talepnamesi.
ooooooooooooooooooooooo
243 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31715 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hafız Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

244 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31714 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

245 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31713 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

246 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31712 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Memşo Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

247 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31711 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..14.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Tafçe Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

248 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31740 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

249 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 1738 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mustafa kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

250 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31737 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Sülçe İbrahim kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

251 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31733 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..18.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Demir oğulları Ali ve Şükrü'ye ait tasfiye talepnamesi.

252 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31730 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Nalbant Hasan oğlu Elmas'a ait tasfiye talepnamesi.

253 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31758 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..20.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Arif ve annesi Arif kızı Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.

254 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31756 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..21.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Terzi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

255 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31755 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..22.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Nalbant Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.
***************************************************************
256 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31754 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..23.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Yazıcı Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.
----------------------------------------------------------------------------
257 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31753 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..24.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Rude Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
258 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31752 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..25.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Yazıcı İbrahim oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
259 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31782 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

260 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31780 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

.


Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
261 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31778 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Terzi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

262 Tarih: 15/5/1924 Sayı: A 21499 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen dülger Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

263 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30792 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

264 Tarih: 15/5/1924 Sayı: A 31474 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Mustafa ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

265 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30793 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Hüsnü'ye ait tasfiye talepnamesi.

266 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30820 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hamza oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

267 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30922 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

268 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30851 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa Gafur eşi Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

269 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30795 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

270 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31596 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Yaşar'a ait tasfiye talepnamesi.

271 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31597 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

272 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31760 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ali Çavuş'a ait tasfiye talepnamesi.

273 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31757 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Malik İnce çocukları Kazım, Hasan, Hüseyin, Mustafa, ve yeğeni Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

274 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30954 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Selman Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

275 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30959 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi Süleyman kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

276 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30983 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..18****************************************************************************.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet Yazıcı oğlu Basri'ye ait tasfiye talepnamesi.
----------------------------------------------------
277 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31584 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

278 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31583 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Sagir Menko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

279 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31570 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Yusuf'a ait tasfiye talepnamesi.

280 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31569 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin Aliko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.
Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
281 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 31568 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

282 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31567 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmetçe oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

283 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31586 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Abdül oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

284 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31587 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mehmet kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

285 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31571 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin Aliko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

286 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31572 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hatip Molla Hasan oğlu Hafız Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

287 Tarih: 19/7/1924 Sayı: A 30725 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

288 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31456 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman Feyzo kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

289 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31575 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen hatip, çiftçi Hasan çocukları Emine, Fatma, Hüseyin ve Hafız Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

290 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31574 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi, çiftçi Süleyman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

291 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31577 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi, çiftçi İnce İbrahim oğlu Pehlivan Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

292 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31578 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

293 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31581 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mısırlı Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

294 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31579 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

295 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31580 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı, Mehmet eşi Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

296 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31572 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Arap Hüseyin oğlu Hasan, Nuri, Zehra ve Remziye'ye ait tasfiye talepnamesi.

297 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31573 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

298 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31751 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

299 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31750 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Adem ve Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

300 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31749 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Bektaş oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.


Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
301 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31748 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Hasançe oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

302 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31747 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

303 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31497 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

304 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31744 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin Kabil çocukları Hasan, Fatma, Ümmühan, Rabia ve anneleri Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

305 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31743 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Abdullah oğlu Yunus'a ait tasfiye talepnamesi.

306 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31742 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Abdullah Hoca oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

307 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31741 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa Eminçe oğlu Emin'e ait tasfiye talepnamesi.

308 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31801 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin Kahya oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

309 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31771 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman Zahirçe oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

310 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31767 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet Memiş çocukları Rabia, Fatma, Mustafa, İbrahim ve Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

311 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31768 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

312 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31770 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Zahirçe oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

313 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31663 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

314 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 316664 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

315 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31685 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Demir Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

316 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31585 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

317 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31492 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

318 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31499 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Kara Hüseyin oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

319 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 314498 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Kara Hüseyin oğlu Hasan Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

320 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31915 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipek Hüseyin kızı Pamuş'a ait tasfiye talepnamesi.Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
321 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31918 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

322 Tarih: 12/9/1924 Sayı: 32041 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

323 Tarih: 13/9/1924 Sayı: A 32055 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

324 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 13722 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Gafur kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

325 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31763 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Arif oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

326 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31781 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

327 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31777 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mustafa Yazıcı oğulları Hasan, Hüseyin ve Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

328 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31776 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

329 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30794 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepn
yyyyyyaaaaaazzzzzzııııııccccccıııııı
**********************************************************************************
Listeye Eklendi 330 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30984 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmet Yazıcı oğlu Hüsnü'ye ait tasfiye talepnamesi.
*************************************************************************************
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
331 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31906 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, tuzcu Ali oğlu Mahmut ve Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

332 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31907 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

333 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31908 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali kızı Zeytuş'a ait tasfiye talepnamesi.

334 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31909 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

335 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31910 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Abdullah oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

336 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31911 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali Çavuş oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

337 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31913 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen bakkal Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

338 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31914 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi, çiftçi Ahmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

339 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31912 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen bakkal Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

340 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31686 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1052..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin çocukları Paşa ve Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

.


Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
341 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31690 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1052..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

342 Tarih: 26/4/1924 Sayı: A 31828 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1052..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş Ağa çocukları Mehmet, Hasan, Salih, İbrahim, Ayşe, Ümmühan, Havva ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

343 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31471 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1052..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Şükrü oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

344 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31563 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

345 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31565 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

346 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31564 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğulları Süleyman ve Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

347 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31561 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..28.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

348 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31560 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..29.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

349 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31566 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..30.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

350 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31559 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..31.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş Ağa çocukları Emine, Ümmühan, Ahmet, Ali ve Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

351 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31827 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..32.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

352 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31564 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..35.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İnce Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

353 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32022 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 515.1088..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Şükrü oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

354 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32020 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 515.1088..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

355 Tarih: 2/8/1924 Sayı: 31640 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 516.1093..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop Köyü Vakfı'na ait tasfiye talepnamesi.

356 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31443 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mutiş kızı ve Süleyman eşi Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

357 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31442 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

358 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31441 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Pehlivan Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

359 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31440 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Abdülgafur oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

360 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31439 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

.


Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
361 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29687 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mutiş Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

362 Tarih: 29/4/1924 Sayı: A 22923 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih kızı Necmiye'ye ait tasfiye talepnamesi.

363 Tarih: 13/3/1924 Sayı: A 29264 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Serhoşçe Ahmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

364 Tarih: 4/5/1924 Sayı: A 230382 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Nuh'a ait tasfiye talepnamesi.

365 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29648 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Halimdar Hüseyin oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

366 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..24.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Sipahi Osman çocukları Hüseyin ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

367 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31406 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Bekir oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

368 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31407 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

369 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31408 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..27.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Cezzar Osman çocukları Hasan, Havva, Fatma ve Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

370 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31409 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mustafa Ali oğlu Davut'a ait tasfiye talepnamesi.

371 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17115 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Maço Ali çocukları Hüseyin ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

372 Tarih: 2/5/1924 Sayı: A 19011 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

373 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31507 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

374 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31508 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Mehmet ve Mutiş kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

375 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31509 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet çocukları Kazım, Ümmühan ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

376 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29669 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

377 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31468 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Şaban oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

378 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31627 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

379 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31626 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

380 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31625 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman çocukları Hasan, Hüseyin, Asena ve Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.


381 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31624 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Cezzar Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

382 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31623 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Cezzar Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

383 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31622 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Cezzar Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

384 Tarih: 2/8/1924 Sayı: A 31643 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Kalfa Süleyman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

385 Tarih: 2/8/1924 Sayı: A 31642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

386 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29709 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Molla Süleyman kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

387 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29671 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Sipahi Osman çocukları Hüseyin ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

388 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31528 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Süleyman ve annesi Süleyman kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

389 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31423 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mehmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

390 Tarih: 12/2/1924 Sayı: A 9419 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ramazan'a ait tasfiye talepnamesi.

391 Tarih: 19/1/1924 Sayı: A 9070 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

392 Tarih: 13/2/1924 Sayı: A 9661 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..24.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

393 Tarih: 20/1/1924 Sayı: A 9072 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..25.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Yahya'ya ait tasfiye talepnamesi.

394 Tarih: 8/2/1924 Sayı: A 9071 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..26.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Paşa Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

395 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31506 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi.

396 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31505 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

397 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31502 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Jore İbrahim oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

398 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31503 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen manifaturacı Jore Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

399 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31504 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Jore Süleyman çocukları Hasan ve Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

400 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31501 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi.

401 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31438 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mondal Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

402 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31437 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet oğlu Avni'ye ait tasfiye talepnamesi.

403 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31436 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş çocukları Mehmet ve Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

404 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31435 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

405 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31434 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

406 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31432 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

407 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31431 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ramazan oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

408 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31430 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Paşa kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

409 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31429 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Eminçe Hasan çocukları Mustafa, Hüseyin, Hasan ve Fatma'ya ait tasfiyetalepnamesi.

410 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31598 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Abdülhamit kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

411 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31621 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

412 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31620 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..18.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

413 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31619 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..19.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mançe Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

414 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31617 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..20.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

415 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31616 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..21.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Latif oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

416 Tarih: 8/7/1924 Sayı: A 29930 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..22.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih kızı Mihriban'a ait tasfiye talepnamesi.

417 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31461 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..23.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

418 Tarih: 19/7/1924 Sayı: A 30667 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..1.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

419 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31464 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..2.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

420 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31465 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..3.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Molla Hasan kızı Hasibe'ye ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
Katalog Tarama

Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
421 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31467 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..4.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Acun Hasan çocukları Ahmet, Mustafa ve Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

422 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31599 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..5.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

423 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31603 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..6.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

424 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31544 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..7.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

425 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31546 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..8.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

426 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31547 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..9.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbroşka Hasan çocukları Hüseyin ve İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

427 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31548 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..10.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Abdullah Hoca oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

428 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31549 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..11.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin çocukları Havva, Hatice ve Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

429 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31550 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..12.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman çocukları Kadri ve Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

430 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31551 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..13.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Molla Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

431 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31552 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..14.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

432 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31462 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..15.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbroşka Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

433 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31447 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..16.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi.

434 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31446 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..17.
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet Paşa kızı ve Avni eşi Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

435 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31486 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 525.1148..34.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasanko oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

436 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31214 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

437 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31357 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Köse Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

438 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31682 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..4.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

439 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31683 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..5.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen İbrahim kızı Behzadi'ye ait tasfiye talepnamesi.

440 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31681 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..6.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Pamuş'a ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ÇıkışSayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
441 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31680 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman çocukları Hasan, Hüseyin, Ahmet ve Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

442 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31678 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

443 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31672 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Selim kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi.

444 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31673 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Selim kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

445 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31676 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

446 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31677 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

447 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31671 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Selim kızı Rabia'ya ait tasfiye talepnamesi.

448 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31670 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..14.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen imam Çarçula Ahmet oğlu Molla Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

449 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31669 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hüseyin ve eşi Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi.

450 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31667 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan Paşa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

451 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31668 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

452 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31259 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..18.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

453 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31186 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Belo Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

454 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31798 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

455 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31797 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Lişo Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

456 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31796 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..13.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Lişo Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

457 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31795 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..14.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Ali oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

458 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31794 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..15.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Rude Mustafa çocukları Süleyman ve Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

459 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31793 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..16.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Abdullah oğlu Cafer'e ait tasfiye talepnamesi.

460 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31792 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..17.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Ali çocukları Adem, Havva ve Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:


hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ÇıkışSayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt
461 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31791 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..18.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

462 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31790 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..19.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Memişçe Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

463 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31789 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..20.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

464 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31788 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..21.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi.

465 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31787 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..22.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Eminçe Mustafa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

466 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31786 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..23.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan çocukları Ali ve Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

467 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31784 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..24.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

468 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31785 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..25.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Hasan eşi Fatma ve çocukları Salih ile Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi.

469 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31779 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..26.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

470 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31775 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..27.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

471 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31759 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

472 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31772 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa çocukları Hakkı, Emine ve Asliye'ye ait tasfiye talepnamesi.

473 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31773 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..3.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Zahireci Süleyman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

474 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31800 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..4.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi.

475 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31799 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..5.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

476 Tarih: 26/3/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..6.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen değirmenci Köse Süleyman Çavuş oğlu Ali Çavuş'a ait tasfiye talepnamesi.

477 Tarih: 5/3/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman Çavuş oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

478 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31469 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Çarço Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

479 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32019 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi.

480 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32017 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Köse Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.

Arama Sonuçları: 490 kayıt

Sayfa:

hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış
.


Sayfa:
Arama Sonuçları: 490 kayıt

481 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32025 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Köse Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

482 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31684 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..12.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

483 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30806 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 534.1203..7.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Novasil köyünden gelen çiftçi Gasteloplu Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

484 Tarih: 13/2/1924 Sayı: 9745 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..1.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Nalbant Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

485 Tarih: 13/2/1924 Sayı: 9749 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..2.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Köse Süleyman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

486 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31512 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..8.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Çavuş Selim kızı Hatice'y e ait tasfiye talepnamesi.

487 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31510 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..9.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim çocukları Mehmet, Hasan ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

488 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32026 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..10.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

489 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32018 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..11.
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Köse Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi.

490 Tarih: 15/5/1924 Sayı: 21475A Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 653.1952..5.
Selanik vilayeti Yenicei Vardar kazası Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.
başbakanlık arşivinden hüsnü yazıcı tarafından yazılmıştır
Arama Sonuçları: 490 kayıt
KK. d, 2650 (1670 tarihli) Yenice-i Vardar avarızhaneleri (Mevkufat Kalemi): Bu defterde verilen bilgilere göre Gostolob köyünde avarız vermesi gereken ne kadar  hane varsa bunları müslüman-gayrımüslim olarak bilgisini veriyor. Liste şeklinde değil kısa bilgi. (46 sayfalık defterde 1 sayfada)

KK. d, 2700 (1683 tarihli) Yenice-i Vardar Kazası'nın İbrahim Efendi isimli katip tarafından tahrir olunan avarız vergi defteri . 71 sayfa olan bu defterin iki sayfasında Gostolob köyündekiler isim isim zikrediliyor.
KK. d, 6347 (1836 tarihli) Yenice-i Vardar ve Karasu kazaları nüfus yoklaması. 167 sayfalık defterde 1 sayfasında Gostolob köyünde meydana gelen nüfus değişikliği isimlerle zikrediliyor. Nakil
MAD. d, 520 (1727 tarihli) Selanik, Avrathisarı, Doyran, Siroz, Timurhisarı, Vodina, Yenice-i Vardar kazalarındaki Evlad-ı Fatihan neferatının ferman gereği yeniden yapılan sayımları. 91 sayfalık defterde iki sayfada Yenice-i Vardar'da köylerin kaç asker çıkarttığı bilgisi bulunuyor.
MAD. d, 1531 (1606 tarihli) Selanik'in Yenice-i Vardar kazası köylerinde oturan hıristiyanların isimleriyle cizyeleri defteri. (46 sayfada 1 sayfa)
MAD. d, 3041 (1631 tarihli) Yenice-i Vardar kazası ahalisinden fazla avarız vergisi alındığının tespiti üzerine yeniden yapılan tespit defteri (72 sayfalık defterde 1 sayfada kısa bilgi)


MAD. d, 7252 (1682 tarihli) Vodina ve Yenice-i Vardar kazaları hıristiyanlarının köylere göre adları, adetleri ve cizyelerini belirten defter. İsim listesi şeklinde (122 sayfalık defterde 1 sayfa)
MAD. d, 15086 (1602 tarihli) Yenice-i Vardar'a bağlı nahiye ve köylerde oturan gayrımüslimlerin isimleri ve cizyeleri (97sayfalık defterde 2 sayfa)
TT. d, 424 (1566 tarihli) Selanik Livasının Yenice-i Vardar vs. kazalarında nüfus, hasılat ve tımarlarını ve Evranos Bey oğullarına ait evkaf ile manastır ve kiliseleri vs. gösterir mufassal defter. (948 sayfalık defterde 2 sayfa)
TT. d, 433 (1566 tarihli) Paşa livasının sol tarafında bulunan Görice, Bihişte, Serfice, Yenice-i Vardar vs. kazaların nüfus ve hasılatını gösterir mufassal defter (1064 sayfada 2 sayfa)
TT. d, 723 (1568 tarihli) Selanik livasının nüfus ve hasılatı ve tımarını Yenice-i Vardar, Karaferye bac ve öşür vs. defteri (1063 sayfada 3 sayfa)
TT. d,  1058 (1650-1700 yılları tarih tahmini) Florina, Manastır, Prespe, Yenice-i Vardar nahiyelerindeki köylerin nüfus ve hasılatlarını gösterir mufassal tahrir defteri ) (294 sayfada 1 sayfa)

TT_d___723_280, 281
575. Sahife
Karye-i Gostolob, an-zeamet-i müşarun-ileyhİbrahim  tabi-i Yenice-i Vardar
Çiftlik-i Hasan, merd-i timar, haliya der-yed-i Memiveled-i O
Çiftlik-i Hamza, haliya der-yed-i Hüseyin veled-i O, Ç (çift)
Çiftlik-i Hacı Cafer, nim (yarım çiftlik)
Mahmud(veled-i) İlyas, nim (yarım çiftlik)
Mahmud(veled-i) Hasan, nim (yarım çiftlik)
Gebran-ı karye-i mezbur
Yako (veled-i) Prolo
Bornik (veled-i)
İsnamko
Prodan (veled-i) Bornik
İsmiliko (veled-i) Gorin
Popo (veled-i) Domo
Piv  (veled-i) Popo
Petko (veled-i) Vilko
Atanas (veled-i) Yovan
Domo (veled-i) Delan
Dimitri (veled-i) Piv
Vilçe (veled-i) Piv
Petri (veled-i) Gorgo
Vilçe (veled-i) Koyo
Atanas (veled-i) Todor
İskoyno? (veled-i) Marin
Petko (veled-i) Grek
Vılçe (veled-i) Nikolin
Brodan (veled-i) Nikolin
Domo (veled-i) Petko
Grovan (veled-i) Provan
Domo (veled-i) İstoyko
Yovan (veled-i) Dimitri
Petri (veled-i) İstanil
İstoyan (veled-i) İstanli
İstoyan (veled-i) Sakavilo
Petkov (veled-i) Mihaylo
Atanas (veled-i) Todor
Vilçe (veled-i) Brodan

576. Sahife
Vilçko (veled-i) Mihaylo
Kalo (veled-i) Popo
Dimo (veled-i)Vilço
Maniçe (veled-i) Novak
Petri (veled-i) Todor
Pronko (veled-i)Kalo
Mayko (veled-i) Nikola
Potko (veled-i) Novak
Domo (veled-i) Kalo
Vilçe (veled-i) Mano
Milço (veled-i) Yovan
Petko (veled-i) Komo
Kostandin (veled-i) Piv
Nikola (veled-i) İstepano
Petko (veled-i) Nikola
Petko (veled-i) Vodin
Domo (veled-i) Popo
Petko (veled-i) Vilko
Brodan (veled-i)Doko
Dragaş (veled-i) Doko
Baştine-i Bornik, der-yed-i Komo
Baştine-i Baçnovak, der-yed-i Paniç?
Baştine-i Mara, der-yed-i Petko (veled-i) Marin
Baştine-i Yani Todor, der-yed-i Emilveye?
Baştine-i VilçeKolo, der-yed-i mezbur
Mücerredan-ı Karye-i m. (mezbur)
Nikola (veled-i) Petko
Vilçe (veled-i) Yovan
Vilçe (veled-i) Marin
Domo (veled-i) Mano
Vilçe (veled-i) Kosta
Nikola (veled-i) Piv
Vilçe (veled-i) İstoyko
Beço? (veled-i) Aynolo?
Proviço (veled-i) Komo
Domo (veled-i) Viliçko
Domo (veled-i) Dolço
Proviçe (veled-i) İstoyan
Proviçe (veled-i) Petri
Proviçe (veled-i) Nikola
Domo (veled-i) Nikola
Beço? (veled-i) İpoyko?
Proviçe (veled-i) Kopo?
Dimitri (veled-i) Yovan
Brodan (veled-i) Dimo
Domo (veled-i) Mirçe
Domo (veled-i) Dimitri
Yovan (veled-i) Vilko
Petko (veled-i) Dimitri
Proviçe (veled-i) Vilko
Vilko (veled-i) Domo
Proviçe (veled-i) Domo
Petko (veled-i) Petri
Mirko (veled-i) Piv
Dodo (veled-i) Yano
Mako (veled-i) Vilçe
Goram (veled-i) Malo
Vilçe (veled-i) Nikolin
Palo (veled-i) Petri
Petko (veled-i) Yovan
Petko (veled-i) Vilçe
Domo (veled-i) Petri
Milko (veled-i) İstoyan
İstepale (veled-i) Piv
Yako (veled-i) Domo
Petko (veled-i) Dragaş
Loçko (veled-i) Brodan
Pago (veled-i) Vilko
Doda (veled-i) Brodan
Doda (veled-i) Loda
Propo (veled-i) Yano
Domo (veled-i) İstoviçe
Dodo (veled-i) Poyko?
Nikola (veled-i) Piv
Malo (veled-i) Domo
Malin (veled-i) Posko
İstepale (veled-i) İsmolko
Domo (veled-i) İsmolko
Doviçe (veled-i) Petko
İsmolko (veled-i) Brodan
İstepan (veled-i) Yovan
Domo (veled-i) Yovan
Piv (veled-i) Proyo
Nikola (veled-i) Piv
Malo (veled-i) Petko
Petri (veled-i) Piv
Domo (veled-i) Oholko
Yovan (veled-i) İspolo
Malin (veled-i) İstoyan
Proyo (veled-i) Vilçe
Loda (veled-i) Petko
Piv (veled-i) Nikolin
Vilçe (veled-i) Domo
Nova (veled-i) Petko
Yovan (veled-i) Vilçe
Yovan (veled-i) Domo
Emyam, bive (dul kadın)
Mama, bive (dul kadın)
İstoyna, bive (dul kadın)

El-mahsul-i karye-i m. (mezbur)
Çift 1, kıymet 22
Nim 3, kıymet 33
İspenç, hane 48, kıymet 1200
İspenç, mücerred 70, kıymet 1755
İspenç, bive 3, kıymet 18
Baştine 5, kıymet 125
Gendüm, keyl 100, kıymet 2000
Cev, keyl 60, kıymet 600
Çavdar, keyl 3, kıymet 30
Alef, keyl 3, kıymet 15
Burçak, keyl 5, kıymet 100
Erzen, keyl 30, kıymet 300
Mercimek, keyl 3, kıymet 60
577. Sahife
Şıra, müdre 601, kıymet 340
Öşr-i bostan, 10
Öşr-i gügül?, 30
Öşr-i (…), 30
Öşr-i ceviz, 20
Öşr-i meyve, 21
Baha-i (…), 80
Öşr-i kiras, 35
Öşr-i ketan, 20
Öşr-i kendir, 30
Öşr-i tir, 35
Öşr-i küvare, 60
Asiyab, 2 bab, kıymet 60
Asiyab, 1 bab, kıymet 15
Bidat-i hınzır maabojik, 112
Niyabet ve resm-i arusmaadeştbani ve tapu-yı zemin, 150
Mezraa-i Vukaniçe tabi-i mezbur an-öşr-i gallat, 180
Yekun: 7500


KK_d___2700_28
Karye-i Gostolob
Çiftlik-i Hasan Bey, çift 1
Çiftlik-i MehmedAhmed bin Mustafa, çift 1
Mehmed (bin) Abdullah
Osman (bin) İbrahim
Sinan (bin) Abdullah
Mehmed (bin) İbrahim, çift 1
Kuntay (bin) İsmail, çift 1
Mehmed (bin) Sefer, çift 1
Veli (bin) Cafer, çift 1
İsmail (bin) Mehmed, çift 1
Ali (bin) Veli, çift 1
Ahmed (bin) Kasım, çift 1
Mehmed ve Abdulkerimveledan-ı Ali, çift 1
Mehmed (bin) Durak
Mustafa (bin) Kethuda
Mustafa (bin) Hüseyin
Ali (bin) İbrahim, çift 1
İbrahim (bin) Cafer
Musli (bin) Veli, çift 1
Mustafa (bin) İbrahim
Abdulbaki (bin) Hamza, çift 2
Mehmed-i diğer (bin) Abdullah
Çiftlik-i Ebubekir (bin) Ali, çift 1


Yekun, çift 13,5 neferan 9

ZİMMİYAN
Angel (veled-i) Kostantin
Bayçe (veled-i) Kostantin
Proyko (veled-i) Busçe
Vasil (veled-i) Tedelko
Drofço (veled-i) Petre
Eresti (veled-i) Yorgo
Marko (veled-i) Goram
Orofko (veled-i) İstoyan
(…)(veled-i) Petko
(…)(veled-i) Nedelko
İstanko (veled-i) Doyan?
Yovan (veled-i) Sığırtmaç
Nedelko (veled-i) (…)
Kosta (veled-i) Nikoyani?
Hristo (veled-i) Petko

Neferan 15
m
1530 yılı tımar 1 hane
1568 yılı tımar 4 hane
1683 yılı tımar 23 hane
1831 yılı 330 kişi
1833 yılı 439 kişi
1835 yılı 518  kişi
1893 yılı 490 kişi
1841 yılı 487 kişi
1904 yılı 720 kişi
1924 yılı 480 hane mübadelede tasfiye talepname bilgilerinden
g.m
1530 yılı tımar 76 hane - bekar 9 kişi
1568 yılı tımar 48 hane - bekar 70 kişi-bekarlar köy dışından olabilir bu köyden olduğu bilinmiyor
1683 yılı tımar 15 hane

Çiftlik-i Hamza, haliya der-yed-i Hüseyin veled-i O, Ç (çift): Hamza Çiftliği, hâlen O'nun çocuklarından Hüseyin'in elinde demek
bu defterler özel olarak nüfus tespit etmek için değil vergi kaydı için tutulur  Yani ödediği vergi yarıma denk gelecek
Buradaki veriler hane reislerine ait bilgiler olduğu için bunları genel olarak nüfus çalışanlar beş ile çarparak kullanırlar.
Bekarları nüfusa dahil edin ama bunların kaynağının köy dışından olabileceğini de vurgulayın. Yani bunların Gostolob köylü olduğunun bilinmediği vurgusu yapın.


GOSTOLOB KÖYÜ 1530-1568-1683-1831-1904 YILLARI İSİM LİSTESİ NÜFUSU      
GOSTOLOB KÖYÜ, Okunuşu Göstelup,Gastelop,Gustulüp olarakta Osmanlı kayıtlarında geçmektedir.  
Yunanistan’ın Makedonya bölgesi  Osmanlı döneminde Selanik ili Vodina Edessa ilçesi karacaabada bağlı  Gostolob Konstantia köyü ipek böcekçiliği, tarım ve hayvancılık yapılan, Vodina’ya  uzaklığı 35 km Selanik’e 100 km. Osmanlı zamanında köyde 2 cami, 1 mescit, 3 su değirmeni bulunmaktadır. Köyde evler büyük bahçeler içinde Çoğunluğu iki katlı yüksek duvarlar ile çevrilidir. Sokakları geniş haftada bir pazar kurulurdu,  Köyün ortasında dere geçer, büyük tarihi çınar ağaçları ve verimli ovaya sahipti. Köyde mübadelede giden Türkler zamanından çeşme, eski evler, çeşmenin yanındaki tarihi çınar ağaçları bugünde yerlerini korumaktadır. 1924 yılında  mübadelede ana vatana giden Türklerin yerine gelen  mübadil Rumlar  1930 yılında köye kilise yapmışlardır, 1925 yılında Gostolob olan köyün adı Konstantia olarak Yunan devleti tarafından değiştirilmiştir.  
GOSTOLOB KÖYÜNDE MESLEKLER  Osmanlı arşivinden YAZICI 5, MOLLA 15, SİPAHİ 2, PAŞA 8, BAKKAL 1, İPEKÇİ 66, KOZACI 21, ÇİFTÇİ 377, HOCA 6 İMAM 2, HAFIZ 7, NALBANT 3, TERZİ 2, ÇAVUŞ 8, AĞA 10, KAHYA 2, BİBERCİ 1, DEĞİRMENCİ 1  
LAKAPLAR osmanlı arşivlerindeki yazılışa göredir. Mutoş , maço, cezzar, rude, sülçe, emence, genger, köle, çamur, çerneşli, köse, muto, aluk, tuzcu, arap, ince, aliko sagir, menko, dülger, nemçe, serhoşçe, zahirce, karakabuk, bekar, kara, jore, mondal, emince, balca, mançe,  acun ibroşka, çarçula, belo, lişo, pehlivan, rude, çarço, yamçe, abdalçe, halimdar, yazıcı  
MÜBADELE NEDİR? Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi veya Değişimi.1923 Yılında yapılan Lozan barış antlaşmasına ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan’ının kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göçe tabi tutulan kişilere ise MÜBADİL denir. Mübadele ile 1.200.000 Ortodoks Hıristiyan Rum Anadolu’dan Yunanistan'a 500.000 Müslüman Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştı.  
MÜBADİL NEDİR? Mübadele, bilhassa Müslüman Türkler için sıradan bir göç olayı değildir. Türk mübadiller, ata topraklarında bırakmaya mecbur kaldıkları ev, bark, bahçe, dükkan ve arazilerine karşılık Türkiye’den kaçan Rum’lardan                   kalan arazilerin bir bölümünü almışlardır. Dolayısıyla bilinçli hiçbir mübadil, “muhacir” sıfatını kabul etmez her fırsatta bu sıfatı reddederek “mübadil” sıfatını taşıdığını muhataplarına ısrarla anlatır.  
ÜÇ KAZAYA BAĞLI KALMIŞ AYRI DÖNEMLERDE GOSTOLOB KÖYÜ KAZALARIN ADLARI  Yenice vardar, Vodina, karacaabad  
Başbakanlık arşivinden  
YENİCE İ VARDAR 1- Tarih: 15/5/1924 Sayı: 21475A Dosya: Fon Kodu: 
130..16.13.2 Yer No: 653.1952..5. 1-  Selanik vilayeti (yenice vardar***...) kazası Gastelop köyünden gelen   Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32026 Dosya: Fon Kodu: ...130..16.13.2 Yer No: 539.1232..10.  
VODİNA 2- Selanik vilayeti ( Vodina****) kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden  Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30984 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..12  
KARACAABAD 3-  Selanik vilayeti ( Karacaabad ****)nahiyesi Gastelop köyünde Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30984 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..12.  
Hane olarak boşalan gayri Müslim köylerine Müslüman Türklerin tımar alarak yerleşmesini kayıtlarda görmekteyiz, 1530 yılında gayri müslim nüfusu , 76 hane 1568 yılında 48 hane 1683 yılında 15 haneye düşmekte, 
1530 yılında Müslüman nüfusu ,       1 hane 1568 yılında  4 hane   1683 yılında  23 hane gözükmektedir.  
1831 yılında yapılan nüfus sayımında gostolob evladı fatihan  köyü gözükmektedir.                                                                                                                             
MÜSLÜMAN NÜFUSU   
1530 yılı tımar 1 hane -I. Süleyman Kanûnî Sultân Süleyman Han dönemi 1568 yılı tımar 4 hane--III. Murad dönemi 1683 yılı tımar 23 hane-IV. Mehmed ya da Avcı Mehmed- dönemi 1831 yılı 330 kişi--II. Mahmud dönemi 1833 yılı 439 kişi 1835 yılı 518  kişi 1893 yılı 490 kişi 1841 yılı 487 kişi 1904 yılı 720 kişi-----II. Abdülhamid dönemi 1924 yılı 480 kayıt Mübadelede gelenlerin isim listesinden, Cumhuriyet dönemi  
GAYRİ MÜSLÜM NÜFUSU 1530 yılı tımar 76 hane - bekar 9 kişi 1568 yılı tımar 48 hane - bekar 70 kişi-bekarlar köy dışından olabilir bu köyden olduğu bilinmiyor 1683 yılı tımar 15 hane    
BAŞBAKANLIK ARŞİVİ MÜBADELE TASFİYE TALEPNAMESİNDEN GOSTOLOB KÖYÜNDEN GELEN MÜBADİLLERİN İSİM  LİSTESİ  
492.941..1. 
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutoş Hüseyin çocukları Hüseyin ve Hasan'a ait tasfiye talepnamesi 2 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..10. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi. 3 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31641 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..11. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 4 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31516 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..12. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Çamur Abdullah oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 5 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31591 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..18. Hüsnü Yazıcı 40 Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 6 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31592 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..19. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 7 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31590 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..20. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali Hüseyin çocukları Hasan, Havva ve Zeliha'ya ait tasfiye talepnamesi. 8 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31588 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..21. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali Hüseyin çocukları Havva, Zeliha ve Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 9 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31595 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..22. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi. 10 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31593 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..23. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi. 11 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31822 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..24. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi. 12 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31821 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..25. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 13 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31823 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..27. Karacaova ve Göstelup Köyü 41 Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 
14 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31820 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..28. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Toska Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 15 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31819 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..29. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 16 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31818 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..30. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 17 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31817 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..31. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi. 18 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31816 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..32. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 19 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31815 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..33. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 20 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31814 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.941..34. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 21 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31614 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..1. Hüsnü Yazıcı 42 Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Latif oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 22 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31613 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..2. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı, çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 23 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31612 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..3. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen biberci Latif oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 24 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31647 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..4. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı, çiftçi Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 25 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31646 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..5. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı Molla Hasan oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi. 26 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31644 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..6. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi. 
27 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31643 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..7. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Zahirce Mehmet çocukları Süleyman ve Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 28 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17101 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..8. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih oğlu Nursi'ye ait tasfiye talepnamesi. 29 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31824 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..9. Karacaova ve Göstelup Köyü 43 Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 30 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31638 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..10. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı, çiftçi Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 31 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17104 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..11. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih çocukları Galip, Kemal, Eyüp ve İzzet'e ait tasfiye talepnamesi. 32 Tarih: 18/7/1924 Sayı: A 1705 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..12. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mehmet kızı Perver'e ait tasfiye talepnamesi. 33 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31524 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..13. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı Hasan oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi. 34 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31515 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..14. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Molla Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 35 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31608 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..15. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 36 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31609 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..16. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 37 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31610 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..17. Hüsnü Yazıcı 44 Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 38 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31611 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..18. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ragıp oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 39 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31628 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..19. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden 
gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 40 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31804 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..20. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 41 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31885 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..21. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet Kahya oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 42 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31601 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..22. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim kızı Asena'ya ait tasfiye talepnamesi. 43 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31803 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..23. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 44 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31735 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..24. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. Karacaova ve Göstelup Köyü 45 45 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31662 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..25. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Balça Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 46 Tarih: 18/4/1924 Sayı: 17114 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..26. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 47 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17112 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..27. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 48 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17103 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..28. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih oğlu Cemal'e ait tasfiye talepnamesi. 49 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17111 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..29. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 50 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17102 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..30. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi. 51 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31494 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.942..31. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 52 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31637 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..1. 
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 53 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31636 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..2. Hüsnü Yazıcı 46 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen kozacı Selim oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 54 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31635 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..3. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Kozacı Pehlivan Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 55 Tarih: 2/3/1924 Sayı: A 31634 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..4. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 56 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31633 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..5. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 57 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31632 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..6. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Salih çocukları Vahit ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 58 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31631 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..7. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Tahir oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 59 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 316300 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..8. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi. 60 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31629 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..9. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 61 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31514 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..10. Karacaova ve Göstelup Köyü 47 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 62 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31513 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..11. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hoca Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 63 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31491 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..12. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Şükrü oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 64 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31661 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..13. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Yamçe Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 65 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31660 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 
Yer No: 492.943..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Yamçe Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 66 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31659 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Yamçe Osman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 67 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31658 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..16. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Rıfat'a ait tasfiye talepnamesi. 68 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31657 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen İbrahim oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 69 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..18. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Başu Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. Hüsnü Yazıcı 48 70 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31654 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..19. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 71 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31653 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..20. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Kulu Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 72 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31652 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..21. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 73 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31651 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..22. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 74 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31650 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..23. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hoca Mehmet oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 75 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31649 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..24. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hoca Abdullah oğlu Ramazan'a ait tasfiye talepnamesi. 76 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31648 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..25. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 77 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31825 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..26. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş Ağa çocukları Hasan, Mehmet, Salih, İbrahim ve kızkardeşlerine ait tasfiye talepnamesi. 78 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31615 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 492.943..27. 
Karacaova ve Göstelup Köyü 49 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 79 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31189 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 498.979..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Kapenyan köyünden gelen çiftçi Gasteloplu Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 80 Tarih: 22/7/1924 Sayı: 31095 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..27. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim eşi ve Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 81 Tarih: 21/7/1924 Sayı: 30936 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..28. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih Bey kızı Makbule'ye ait tasfiye talepnamesi. 82 Tarih: 21/7/1924 Sayı: 30935 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..29. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Salih Bey torunları Halit, Mahmut, Emine ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 83 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31535 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..30. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 84 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31517 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..31. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ömer'e ait tasfiye talepnamesi. Hüsnü Yazıcı 50 85 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31495 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..32. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi. 86 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31496 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..33. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 87 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31399 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..34. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 88 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31401 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..35. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin Galip çocukları Mustafa, Zeliha ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 89 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31400 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..36. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen 
Hacer kızı Gülsüm'e ait tasfiye talepnamesi. 90 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31402 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..37. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa Galip oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 91 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31403 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..38. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçİ Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 92 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31405 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..39. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi. 93 Tarih: 24/9/1924 Sayı: 31405 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..40. Karacaova ve Göstelup Köyü 51 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 94 Tarih: 7/7/1924 Sayı: 30072 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..41. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali çocukları Fatma, Saliha, Ayşe ve Salih'e ait tasfiye talepnamesi. 95 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..42. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Rakib'e ait tasfiye talepnamesi. 96 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30635 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..43. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan Çavuş oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 97 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30655 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..44. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin İbroşka oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 98 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30659 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..45. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ömer Abdalçe oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 99 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30660 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..46. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ömer Abdalçe oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 100 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30723 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..47. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa Haluk oğlu Hüseyin ve kızına ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Hüsnü Yazıcı 52 Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 101 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30746 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..48. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen 
çiftçi Molla Hasan oğlu Cemal'e ait tasfiye talepnamesi. 102 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30748 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..49. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 103 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30757 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..50. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mustafa kızı Navet ve Kabire'ye ait tasfiye talepnamesi. 104 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30758 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..51. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Aluk Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 105 Tarih: 2/1/1924 Sayı: 6179 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..52. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet Muto oğlu Gani'ye ait tasfiye talepnamesi. 106 Tarih: 8/2/1924 Sayı: 6179 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..53. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 107 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9063 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..54. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi gelen Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyy 108 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9064 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..55. Karacaova ve Göstelup Köyü 53 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, Yazıcı Mehmet oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. ..................................................................................................... 109 Tarih: 25/2/1924 Sayı: 9065 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..56. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Paşo Hüseyin oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 110 Tarih: 19/1/1924 Sayı: 9067 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..57. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Abdullah oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 111 Tarih: 29/2/1924 Sayı: 9068 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..58. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 112 Tarih: 29/2/1924 Sayı: 9069 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.982..59. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 113 Tarih: 19/7/1924 Sayı: 30772 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..1. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 114 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31472 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..2. 
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 115 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31473 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..3. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan çocukları Osman ile Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi. 116 Tarih: 4/7/1924 Sayı: 31474 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..4. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. Hüsnü Yazıcı 54 117 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31475 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..5. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Molla Hasan oğlu Ragıp'a ait tasfiye talepnamesi. 118 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31476 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..6. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Molla Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 119 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31479 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..7. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 120 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31480 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..8. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi. Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 121 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31481 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..9. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin Hoca oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 122 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31482 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..10. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 123 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31484 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..11. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin Paşa çocukları Ümmühan, Kudret ve Sıdıka'ya ait tasfiye talepnamesi. 124 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31485 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..12. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi. Karacaova ve Göstelup Köyü 55 125 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31487 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..13. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 126 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31488 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Agoş'a ait tasfiye talepnamesi. 
127 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31490 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 128 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31525 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..16. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Latif'e ait tasfiye talepnamesi. 129 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31526 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 130 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31527 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..18. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 131 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31410 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..19. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Köse Ali oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 132 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31411 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..20. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 133 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31412 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..21. Hüsnü Yazıcı 56 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 134 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31413 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..22. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi. 135 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31414 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..23. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet Pehlivan oğlu Numan'a ait tasfiye talepnamesi. 136 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31415 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..24. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 137 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31416 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..25. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 138 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31542 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..26. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Kara Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 139 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31541 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..27. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 140 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31540 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..28. 
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ali ve kızkardeşi Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış Karacaova ve Göstelup Köyü 57 Katalog Tarama Fon Adına Göre Konu Adına Göre İndeks Adına Göre Belge Dosyası Belge Listesi İstenen Belge Listesi Alınan Belge Listesi Kullanıcı Kullanıcı Bilgileri Mesajlar Yardım İletişim katalog@devletarsivleri.gov.tr Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 141 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31539 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..29. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 142 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31537 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.984..30. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Aziz'e ait tasfiye talepnamesi. 143 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31529 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 144 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31531 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Molla Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. Hüsnü Yazıcı 58 145 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31530 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..16. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 146 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31532 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 147 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31533 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..18. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Molla Selim oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 148 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31454 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..19. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman 
oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi. 149 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31452 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..20. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet oğlu Avni'ye ait tasfiye talepnamesi. 150 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31451 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..21. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet eşi Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 151 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31450 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..22. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman eşi ve Mustafa kızı Zehra'ya ait tasfiye talepnamesi. 152 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31455 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..23. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman oğlu Saih'e ait tasfiye talepnamesi. 153 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31458 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..24. Karacaova ve Göstelup Köyü 59 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İdris oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 154 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31457 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..25. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İdris oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 155 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31459 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..26. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mehmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 156 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31460 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..27. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi. 157 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31536 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 499.985..28. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin çocukları İdris, Rakib, Mehmet ve Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 158 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31449 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..1. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 159 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31453 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..2. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 160 Tarih: 28/5/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..3. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt Hüsnü Yazıcı 60 
161 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31829 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..5. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 162 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31826 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..6. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş çocukları Salih, İbrahim, Ümmühan ve Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 163 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 26656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..7. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali Karakabuk oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 164 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31420 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..8. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Cihan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 165 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31421 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..9. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa Kadir oğlu Kazım'a ait tasfiye talepnamesi. 166 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31422 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..10. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi. 167 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31424 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..11. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Bekar Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 168 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31518 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..12. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan Çavuş kızı Ümmühan ve kızları İbrahim kızı Havva ile Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi. Karacaova ve Göstelup Köyü 61 169 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31519 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..13. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan çocukları Hakkı ve Nazmiye'ye ait tasfiye talepnamesi. 170 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31520 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Nemçe oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 171 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31521 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Nemçe oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 172 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31523 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 173 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31425 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..18. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 
174 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31426 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..19. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 175 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31427 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..20. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali kızı Zeliha'ya ait tasfiye talepnamesi. 176 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31428 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..21. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 177 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31639 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..22. Hüsnü Yazıcı 62 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Selim oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 178 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 36140 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..23. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Memiş Ağa oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 179 Tarih: 2/8/1924 Sayı: 31641 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..24. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 180 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31417 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..25. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Softa Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 181 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31418 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..26. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 182 Tarih: 24/7/1924 Sayı: 31419 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..27. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 183 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31500 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..28. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Kara Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 184 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31493 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..29. Karacaova ve Göstelup Köyü 63 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 185 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31607 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..30. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen 
çiftçi Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 186 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31686 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..31. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 187 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31605 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..32. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 188 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31604 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..33. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi. 189 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31602 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..34. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Ahmet Rüstem'e ait tasfiye talepnamesi. 190 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31806 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..35. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan Bey kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 191 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31807 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..36. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan Bekar oğlu Molla Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 192 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31808 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..37. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İnce Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. Hüsnü Yazıcı 64 193 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31809 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..38. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 194 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31810 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..39. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen imam Mustafa oğlu Hafız Hasan ve Mustafa kızı Dudu'ya ait tasfiye talepnamesi. 195 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31811 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..40. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Sipahi Mustafa oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 196 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31852 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..41. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet Ago oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 197 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31813 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 500.992..42. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İnce Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 198 Tarih: 11/3/1926 Sayı: 7523 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 501.999..21. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelip, İzmir ilinde iskan edilen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 
199 Tarih: 11/3/1926 Sayı: 7522 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 501.999..22. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelip, İzmir ilinde iskan edilen İbrahim Çavuş oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi 200 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31558 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 501.999..45. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Karacaova ve Göstelup Köyü 65 Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 201 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31557 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 503.1012..3. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 202 Tarih: 3/5/1924 Sayı: 23313 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..10. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 203 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 37737 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..11. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Fatıman'a ait tasfiye talepnamesi. 204 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 1732 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..12. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Timur oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 205 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31769 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..13. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfye talepnamesi. 206 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31761 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..14. Selanik vilayeti Vodin kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 207 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31765 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..15. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin çocukları Ali ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 208 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31766 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Hüsnü Yazıcı 66 Yer No: 504.1013..16. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ahmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 209 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31762 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..17. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 210 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31687 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1013..19. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi, çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 211 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31691 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 
Yer No: 504.1017..1. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 212 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31692 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..2. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Molla Hasan kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi. 213 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31693 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..3. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 214 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31700 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..4. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi. 215 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31699 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..5. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köKaracaova ve Göstelup Köyü 67 yünden gelen çiftçi, ipekçi Çerneşli Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 216 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31697 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..6. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Bekar Mehmet oğlu Nazmi'ye ait tasfiye talepnamesi. 217 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31689 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..7. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Nemçe Ahmet oğlu Paşa Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. *************************************** 218 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31696 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..8. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Rakib'e ait tasfiye talepnamesi. ********************************* 219 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31688 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..9. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mustafa oğulları Hasan, Ali ve Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 220 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31708 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..10. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Raşit oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 221 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31704 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..11. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Salih'e ait tasfiye talepnamesi. Hüsnü Yazıcı 68 222 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31707 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..12. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Bekar Mehmet kızları Fatma ve Emine'ye ait tasfiye 
talepnamesi. 223 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31706 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..13. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 224 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31705 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..14. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 225 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31698 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..15. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Çerneşli Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 226 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31703 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..16. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin Ağa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 227 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31702 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..17. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi. 228 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31701 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..18. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Bekar Mehmet oğlu Molla Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 229 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31675 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..19. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köKaracaova ve Göstelup Köyü 69 yünden gelen çiftçi, ipekçi Köle Hasan oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 230 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31674 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..20. Selanik vilayeti Vodina kazaı Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Genger Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 231 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31679 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..21. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mustafa oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 232 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31665 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..22. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan Paşa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 233 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31582 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..23. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 234 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 3 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1017..24. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi. 235 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31728 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..1. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi, çiftçi Emence Hüseyin oğlu Ramazan'a ait tasfiye 
talepnamesi. 236 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31725 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..2. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hinde Ali oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. Hüsnü Yazıcı 70 237 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31724 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..3. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 238 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31723 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..4. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 239 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31721 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..6. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Şutu Hüseyin oğlu Sabri'ye ait tasfiye talepnamesi. 240 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31718 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..7. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 241 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31717 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..8. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali Ago oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. ---------------------------------------------------------------------------- 242 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31716 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..9. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğulları Avni, Ali, Yahya ve Tahsin'e ait tasfiye talepnamesi. ---------------------------------------------------------------------------- 243 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31715 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..10. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köKaracaova ve Göstelup Köyü 71 yünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Hafız Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 244 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31714 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..11. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 245 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31713 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..12. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 246 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31712 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..13. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Memşo Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 247 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31711 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 
Yer No: 504.1018..14. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Tafçe Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 248 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31740 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..15. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 249 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 1738 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..16. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mustafa kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 250 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31737 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..17. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Sülçe İbrahim kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 251 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31733 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..18. Hüsnü Yazıcı 72 Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Demir oğulları Ali ve Şükrü'ye ait tasfiye talepnamesi. 252 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31730 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..19. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Nalbant Hasan oğlu Elmas'a ait tasfiye talepnamesi. 253 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31758 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..20. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali oğlu Arif ve annesi Arif kızı Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi. 254 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31756 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..21. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Terzi Mehmet oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 255 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31755 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..22. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Nalbant Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. ..................................................................................................... 256 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31754 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..23. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Yazıcı Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. ..................................................................................................... 257 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31753 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..24. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Rude Hüseyin oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. ..................................................................................................... Karacaova ve Göstelup Köyü 73 258 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31752 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 504.1018..25. 
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Yazıcı İbrahim oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. ..................................................................................................... 259 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31782 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..1. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 260 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31780 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..2. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 261 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31778 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..3. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Terzi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 262 Tarih: 15/5/1924 Sayı: A 21499 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..4. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen dülger Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 263 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30792 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..5. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 264 Tarih: 15/5/1924 Sayı: A 31474 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..6. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Mustafa ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 265 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30793 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..7. Hüsnü Yazıcı 74 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Hüsnü'ye ait tasfiye talepnamesi. 266 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30820 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..8. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hamza oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 267 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30922 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..9. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 268 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30851 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..10. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa Gafur eşi Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 269 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30795 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..11. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 270 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31596 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..12. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Yaşar'a ait tasfiye talepnamesi. 
271 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31597 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..13. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 272 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31760 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ali Çavuş'a ait tasfiye talepnamesi. 273 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31757 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Malik İnce çocukları Kazım, Hasan, Hüseyin, Mustafa, ve yeğeKaracaova ve Göstelup Köyü 75 ni Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 274 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30954 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..16. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Selman Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 275 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30959 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi Süleyman kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 276 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30983 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1027..18 ---------------------------------------------------------------------------- Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet Yazıcı oğlu Basri'ye ait tasfiye talepnamesi. ---------------------------------------------------------------------------- 277 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31584 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..1. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 278 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31583 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..2. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Sagir Menko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 279 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31570 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..3. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Yusuf'a ait tasfiye talepnamesi. 280 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31569 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..4. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin Aliko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt Hüsnü Yazıcı 76 281 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 31568 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..5. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 282 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31567 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..6. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmetçe oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 
283 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31586 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..7. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Abdül oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 284 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31587 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..8. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mehmet kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 285 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31571 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..9. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hüseyin Aliko oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 286 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31572 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..10. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hatip Molla Hasan oğlu Hafız Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 287 Tarih: 19/7/1924 Sayı: A 30725 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..11. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 288 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31456 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..12. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman Feyzo kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 289 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31575 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..13. Karacaova ve Göstelup Köyü 77 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen hatip, çiftçi Hasan çocukları Emine, Fatma, Hüseyin ve Hafız Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 290 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31574 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi, çiftçi Süleyman oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 291 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31577 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi, çiftçi İnce İbrahim oğlu Pehlivan Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 292 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31578 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..16. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 293 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31581 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mısırlı Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 294 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31579 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..18. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 295 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31580 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..19. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı, Mehmet eşi Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 296 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31572 Dosya: Fon Kodu: 
130..16.13.2 Yer No: 506.1029..21. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Arap Hüseyin oğlu Hasan, Nuri, Zehra ve Remziye'ye ait tasfiye talepnamesi. Hüsnü Yazıcı 78 297 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31573 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1029..22. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 298 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31751 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..1. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 299 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31750 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..2. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Adem ve Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 300 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31749 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..3. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Bektaş oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 301 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31748 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..4. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Hasançe oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 302 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31747 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..5. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi. 303 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31497 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..6. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 304 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31744 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..7. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin Kabil çocukları Hasan, Fatma, Ümmühan, Rabia ve anneleri Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. Karacaova ve Göstelup Köyü 79 305 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31743 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..8. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Abdullah oğlu Yunus'a ait tasfiye talepnamesi. 306 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31742 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..9. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Abdullah Hoca oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 307 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31741 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..10. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa Eminçe oğlu Emin'e ait tasfiye talepnamesi. 308 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31801 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..11. 
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin Kahya oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 309 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31771 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..12. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman Zahirçe oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 310 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31767 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..13. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet Memiş çocukları Rabia, Fatma, Mustafa, İbrahim ve Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 311 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31768 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 312 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31770 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali Zahirçe oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 313 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31663 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..16. Hüsnü Yazıcı 80 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi. 314 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 316664 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 315 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31685 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..18. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Demir Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 316 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31585 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..19. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 317 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31492 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..20. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 318 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31499 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..21. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Kara Hüseyin oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 319 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 314498 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1030..22. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Kara Hüseyin oğlu Hasan Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 320 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31915 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..1. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipek Hüseyin kızı Pamuş'a ait tasfiye talepnamesi. Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 321 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31918 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 
Yer No: 506.1032..2. Karacaova ve Göstelup Köyü 81 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 322 Tarih: 12/9/1924 Sayı: 32041 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..3. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Süleyman oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 323 Tarih: 13/9/1924 Sayı: A 32055 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..4. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 324 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 13722 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..6. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Gafur kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi. 325 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31763 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..7. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Arif oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 326 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31781 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..8. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 327 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31777 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..9. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mustafa Yazıcı oğulları Hasan, Hüseyin ve Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi. 328 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31776 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..10. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 329 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30794 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..11. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepn Hüsnü Yazıcı 82 ---------------------------------------------------------------------------- Listeye Eklendi 330 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30984 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..12. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Mehmet Yazıcı oğlu Hüsnü'ye ait tasfiye talepnamesi. ---------------------------------------------------------------------------- 331 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31906 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..13. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, tuzcu Ali oğlu Mahmut ve Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 332 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31907 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 333 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31908 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen 
çiftçi, ipekçi Ali kızı Zeytuş'a ait tasfiye talepnamesi. 334 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31909 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..16. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 335 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31910 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Abdullah oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 336 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31911 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..18. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, ipekçi Ali Çavuş oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 337 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31913 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..19. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen bakkal Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. Karacaova ve Göstelup Köyü 83 338 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31914 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..20. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen ipekçi, çiftçi Ahmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 339 Tarih: 3/9/1924 Sayı: A 31912 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 506.1032..21. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen bakkal Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 340 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31686 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1052..1. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin çocukları Paşa ve Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 341 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31690 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1052..2. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 342 Tarih: 26/4/1924 Sayı: A 31828 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1052..4. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş Ağa çocukları Mehmet, Hasan, Salih, İbrahim, Ayşe, Ümmühan, Havva ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 343 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31471 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1052..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Şükrü oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 344 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31563 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..25. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi. 345 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31565 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..26. Hüsnü Yazıcı 84 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 
346 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31564 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..27. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğulları Süleyman ve Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 347 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31561 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..28. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 348 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31560 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..29. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 349 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31566 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..30. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 350 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31559 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..31. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş Ağa çocukları Emine, Ümmühan, Ahmet, Ali ve Hüseyin- 'e ait tasfiye talepnamesi. 351 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31827 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..32. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi. 352 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31564 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 510.1054..35. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İnce Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 353 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32022 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 515.1088..9. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Şükrü oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. Karacaova ve Göstelup Köyü 85 354 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32020 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 515.1088..11. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 355 Tarih: 2/8/1924 Sayı: 31640 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 516.1093..17. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop Köyü Vakfı'na ait tasfiye talepnamesi. 356 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31443 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mutiş kızı ve Süleyman eşi Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi. 357 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31442 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 358 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31441 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..16. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Pehlivan Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 359 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31440 Dosya: Fon Kodu: 
130..16.13.2 Yer No: 518.1101..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Abdülgafur oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 360 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31439 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..18. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 361 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29687 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..19. Hüsnü Yazıcı 86 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mutiş Ağa kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 362 Tarih: 29/4/1924 Sayı: A 22923 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..20. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih kızı Necmiye'ye ait tasfiye talepnamesi. 363 Tarih: 13/3/1924 Sayı: A 29264 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..21. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Serhoşçe Ahmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 364 Tarih: 4/5/1924 Sayı: A 230382 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..22. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Nuh'a ait tasfiye talepnamesi. 365 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29648 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..23. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Halimdar Hüseyin oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi. 366 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29656 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..24. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Sipahi Osman çocukları Hüseyin ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 367 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31406 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..25. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Bekir oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 368 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31407 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..26. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 369 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31408 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1101..27. Karacaova ve Göstelup Köyü 87 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Cezzar Osman çocukları Hasan, Havva, Fatma ve Emine'ye ait tasfiye talepnamesi. 370 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31409 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..1. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mustafa Ali oğlu Davut'a ait tasfiye talepnamesi. 371 Tarih: 18/4/1924 Sayı: A 17115 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..2. 
Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Maço Ali çocukları Hüseyin ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 372 Tarih: 2/5/1924 Sayı: A 19011 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..3. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 373 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31507 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..5. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 374 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31508 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..6. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Mehmet ve Mutiş kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 375 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31509 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..7. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet çocukları Kazım, Ümmühan ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 376 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29669 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..8. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 377 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31468 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..9. Hüsnü Yazıcı 88 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Şaban oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 378 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31627 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..10. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 379 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31626 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..11. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 380 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31625 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..12. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman çocukları Hasan, Hüseyin, Asena ve Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 381 Tarih: 26/7/1924 Sayı: 31624 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..13. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Cezzar Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 382 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31623 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Cezzar Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 383 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31622 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Cezzar Hasan oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 384 Tarih: 2/8/1924 Sayı: A 31643 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..16. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen 
çiftçi, kozacı Kalfa Süleyman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 385 Tarih: 2/8/1924 Sayı: A 31642 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. Karacaova ve Göstelup Köyü 89 386 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29709 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..18. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Molla Süleyman kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 387 Tarih: 7/7/1924 Sayı: A 29671 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..19. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Sipahi Osman çocukları Hüseyin ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 388 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31528 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..20. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Süleyman ve annesi Süleyman kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi. 389 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31423 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..21. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Mehmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 390 Tarih: 12/2/1924 Sayı: A 9419 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..22. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ramazan'a ait tasfiye talepnamesi. 391 Tarih: 19/1/1924 Sayı: A 9070 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..23. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 392 Tarih: 13/2/1924 Sayı: A 9661 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..24. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 393 Tarih: 20/1/1924 Sayı: A 9072 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..25. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Yahya'ya ait tasfiye talepnamesi. Hüsnü Yazıcı 90 394 Tarih: 8/2/1924 Sayı: A 9071 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1102..26. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet oğlu Paşa Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 395 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31506 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..1. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi. 396 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31505 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..2. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 397 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31502 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..3. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen 
çiftçi Jore İbrahim oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 398 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31503 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..4. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen manifaturacı Jore Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 399 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31504 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..5. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Jore Süleyman çocukları Hasan ve Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 400 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31501 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..6. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi. 401 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31438 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..7. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mondal Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 402 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31437 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..8. Karacaova ve Göstelup Köyü 91 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet oğlu Avni'ye ait tasfiye talepnamesi. 403 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31436 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..9. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mutiş çocukları Mehmet ve Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 404 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31435 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..10. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 405 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31434 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..11. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman oğlu Hafız Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 406 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31432 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..12. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 407 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31431 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..13. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ramazan oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 408 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31430 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Paşa kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 409 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31429 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Eminçe Hasan çocukları Mustafa, Hüseyin, Hasan ve Fatma'ya ait tasfiyetalepnamesi. 410 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31598 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..16. Hüsnü Yazıcı 92 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen 
Abdülhamit kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi. 411 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31621 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ali kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi. 412 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31620 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..18. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan kızı Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi. 413 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31619 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..19. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mançe Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 414 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31617 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..20. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Ahmet kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 415 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31616 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..21. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Latif oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi. 416 Tarih: 8/7/1924 Sayı: A 29930 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..22. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Salih kızı Mihriban'a ait tasfiye talepnamesi. 417 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31461 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1105..23. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 418 Tarih: 19/7/1924 Sayı: A 30667 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..1. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. Karacaova ve Göstelup Köyü 93 419 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31464 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..2. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 420 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31465 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..3. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Molla Hasan kızı Hasibe'ye ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış Katalog Tarama Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 421 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31467 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..4. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Acun Hasan çocukları Ahmet, Mustafa ve Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 422 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31599 Dosya: Fon Kodu: 
130..16.13.2 Yer No: 518.1106..5. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 423 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31603 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..6. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 424 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31544 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..7. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 425 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31546 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..8. Hüsnü Yazıcı 94 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 426 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31547 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..9. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbroşka Hasan çocukları Hüseyin ve İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 427 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31548 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..10. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Abdullah Hoca oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 428 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31549 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..11. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin çocukları Havva, Hatice ve Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi. 429 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31550 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..12. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman çocukları Kadri ve Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 430 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31551 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..13. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Molla Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 431 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31552 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..14. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 432 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31462 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..15. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbroşka Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 433 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31447 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..16. Karacaova ve Göstelup Köyü 95 Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu İdris'e ait tasfiye talepnamesi. 434 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31446 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 518.1106..17. Selanik vilayeti Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet Paşa kızı ve Avni eşi Emine'ye ait tasfiye talepnamesi. 435 Tarih: 25/7/1924 Sayı: A 31486 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 525.1148..34. 
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasanko oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi. 436 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31214 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..1. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 437 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31357 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..2. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Köse Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 438 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31682 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..4. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 439 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31683 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..5. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen İbrahim kızı Behzadi'ye ait tasfiye talepnamesi. 440 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31681 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..6. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Pamuş'a ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış Hüsnü Yazıcı 96 Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 441 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31680 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..7. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman çocukları Hasan, Hüseyin, Ahmet ve Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 442 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31678 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..8. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Ali'ye ait tasfiye talepnamesi. 443 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31672 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..9. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Selim kızı Emine'ye ait tasfiye talepnamesi. 444 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31673 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..10. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Selim kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi. 445 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31676 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..11. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hüseyin kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 446 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31677 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..12. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Süleyman kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi. 447 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31671 Dosya: Fon Kodu: 
130..16.13.2 Yer No: 532.1186..13. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Selim kızı Rabia'ya ait tasfiye talepnamesi. 448 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31670 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..14. Karacaova ve Göstelup Köyü 97 Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen imam Çarçula Ahmet oğlu Molla Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 449 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31669 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..15. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Hüseyin ve eşi Hüsniye'ye ait tasfiye talepnamesi. 450 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31667 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..16. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan Paşa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 451 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31668 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..17. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 452 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31259 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..18. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 453 Tarih: 23/7/1924 Sayı: A 31186 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1186..19. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Belo Hüseyin oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 454 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31798 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..11. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Süleyman oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 455 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31797 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..12. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Lişo Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. Hüsnü Yazıcı 98 456 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31796 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..13. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Lişo Hasan oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi. 457 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31795 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..14. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Ali oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 458 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31794 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..15. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Rude Mustafa çocukları Süleyman ve Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 459 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31793 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..16. 
Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Abdullah oğlu Cafer'e ait tasfiye talepnamesi. 460 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31792 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..17. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Ali çocukları Adem, Havva ve Ümmühan- 'a ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: Hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 461 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31791 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..18. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Mustafa oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi. Karacaova ve Göstelup Köyü 99 462 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31790 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..19. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Memişçe Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 463 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31789 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..20. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Osman oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 464 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31788 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..21. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu Abdullah'a ait tasfiye talepnamesi. 465 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31787 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..22. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Eminçe Mustafa oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 466 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31786 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..23. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan çocukları Ali ve Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. 467 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31784 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..24. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 468 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31785 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..25. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Hasan eşi Fatma ve çocukları Salih ile Ümmühan'a ait tasfiye talepnamesi. 469 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31779 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1188..26. Hüsnü Yazıcı 100 Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi, kozacı Ali oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 470 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31775 Dosya: Fon Kodu: 
130..16.13.2 Yer No: 532.1188..27. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Osman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 471 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31759 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..1. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ali oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 472 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31772 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..2. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mustafa çocukları Hakkı, Emine ve Asliye'ye ait tasfiye talepnamesi. 473 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31773 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..3. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Zahireci Süleyman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 474 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31800 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..4. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Mehmet oğlu Abdül'e ait tasfiye talepnamesi. 475 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31799 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..5. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Hasan oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi. 476 Tarih: 26/3/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..6. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen değirmenci Köse Süleyman Çavuş oğlu Ali Çavuş'a ait tasfiye talepnamesi. 477 Tarih: 5/3/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..7. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman Çavuş oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi. Karacaova ve Göstelup Köyü 101 478 Tarih: 24/7/1924 Sayı: A 31469 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..8. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Çarço Mehmet oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 479 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32019 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..9. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Ahmet kızı Havva'ya ait tasfiye talepnamesi. 480 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32017 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..10. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Köse Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi. Arama Sonuçları: 490 kayıt Sayfa: hüsnü yazıcı Osmanlı Arşivi Katalogları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çıkış Sayfa: Arama Sonuçları: 490 kayıt 481 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32025 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..11. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden 
gelen Köse Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 482 Tarih: 26/7/1924 Sayı: A 31684 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 532.1189..12. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 483 Tarih: 21/7/1924 Sayı: A 30806 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 534.1203..7. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Novasil köyünden gelen çiftçi Gasteloplu Mustafa oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi. 484 Tarih: 13/2/1924 Sayı: 9745 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..1. Hüsnü Yazıcı 102 Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Nalbant Mehmet oğlu İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi. 485 Tarih: 13/2/1924 Sayı: 9749 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..2. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi Köse Süleyman oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 486 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31512 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..8. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Çavuş Selim kızı Hatice'y e ait tasfiye talepnamesi. 487 Tarih: 25/7/1924 Sayı: 31510 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..9. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen çiftçi İbrahim çocukları Mehmet, Hasan ve Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. 488 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32026 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..10. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Hasan oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 489 Tarih: 10/9/1924 Sayı: 32018 Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 539.1232..11. Selanik vilayeti Vodina kazası Karacaabad nahiyesi Gastelop köyünden gelen Köse Hasan oğlu Mutiş'e ait tasfiye talepnamesi. 490 Tarih: 15/5/1924 Sayı: 21475A Dosya: Fon Kodu: 130..16.13.2 Yer No: 653.1952..5. Selanik vilayeti Yenicei Vardar kazası Gastelop köyünden gelen çiftçi Süleyman oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi. başbakanlık arşivinden hüsnü yazıcı tarafından yazılmıştır Arama Sonuçları: 490 kayıt Karacaova ve Göstelup Köyü 103 OSMANLI ARŞİVLERİNDEN GÖSTELUP İLE İLGİLİ YAZILAR KÖY İSİMLERİ OSMANLI ARŞİVLERİNDE FARKLI YAZILMIŞ Tarih :13/Ş /1273 (Hicrî) Dosya No :86 Gömlek No :17 Fon Kodu :A.}MKT.MVL. Redif askerinden olup firar eden ve eşkiyalık yapan Selanik'in Yenice- i Vardar Kazası'nın Kırcaabad Nahiyesinin Gastelib Köyü'nden Hüseyin'in küreğe mahkûmiyeti. Tarih :06/S /1323 (Hicrî) Dosya No :68 Gömlek No :6776 Fon Kodu :TFR.I..SL.. Sendel Çiftliği Subaşısı Gostoloblu Paşo'nun oğlu Hüseyin'in Hisarbeyli Risto'nun çobanı 15 yaşlarında Kıbti Tahir bin Muhsin'i 
cerh ve itlaf ettiğine dair Yenice Kaymakamlığı'nın telgrafı. Tarih :13/Ş /1273 (Hicrî) Dosya No :86 Gömlek No :17 Fon Kodu :A.}MKT.MVL. Hüsnü Yazıcı 104                    
YENİCE-İ VARDAR KAZASI GOSTOLOB KARYESİ (EVLAD-I FATİHAN)*    
Bektaş oğlu Kemalioğlu Husle/ Gusle Oğlu Mustafa Diğer oğlu Mustafa Hasan Oğlu Abdul veled-i Abdül Hasan veled-i Sin 25 Aylak Çiftçi Sin: 25 Abdül  Sin: 20 Sin: 50  Sin: 20     Asakir-i     Mansureden Diğer oğlu Gusle oğlu Moto Oğlu Hasan Yusuf Palahika Alidende oğlu Hüseyin Çiftçi veled-i Moto oğlu Süleyman Mustafa Sakat Sin: 40 Sin: 18 Sin:30 Sin: 8 Sin: 22     Kardeşi Hasan Kovan Hüseyin Memo Alioğlu Kara Hasan oğlu Karındaşı Sin: 7 oğlu Hasan Osman Ali yekçeşm Hüseyin  Sin: 10 Sin: 1 Çiftçi veled-i Kara    Sin: 24 Hasan     Sin: 20 Karındaşı İbrahim oğlu Karındaşı İslam oğlu Karındaşı Mehmed Mustafa Hüseyin bin Hüseyin Osman Sin: 14 Çiftçi İbrahim Sin: 28 Çolak  Sin: 25 Çiftçi Asakir-i Çiftçi   Sin: 26 Mansureden Sin: 25 Mankaoğlu Karındaşı Ali Osman Manka Hasan Hoca oğlu Oğlu Numan Hasan veled-i Manka oğlu Köse Ali veled-i Ali Çiftçi Sin: 25 Mehmed Karye imamı Sin: 1 Sin: 30  Aylak Sin: 30  
  Sin: 22   Karındaşı Velişko oğlu Oğlu Süleyman VelişkooğluAliko Oğlu Ahmed Hüseyin bin Hasan Sin: 5 Çifçi Sin: 3 Hasan Çiftçi  Sin: 30  Sin: 20 Sin: 40    Karındaşı oğlu Diğer karındaşı Hırla Ali veled-i Oğlu Rüstem Oğlu Hüseyin Mehmedveled-i oğlu Ali veled-i Hoso veled-i Hırla Ali veled-i Rüstem Hüseyin Moto Çiftçi Sin: 40 Sin: 1 Kega Sin: 13 Sin: 75   Sin: 8       
* NFS. D, 5079 (12 ve 13. Görüntü) 
      
Karındaşı oğlu Diğer karındaşı Hırla Ali veled-i Oğlu Rüstem Oğlu Hüseyin Mehmedveled-i oğlu Ali veled-i Hoso veled-i Hırla veled-i Rüstem Hüseyin Moto Çiftçi Ali Sin: 1 Kega Sin: 13 Sin: 75 Sin: 40  Sin: 8     Velioğlu Oğlu Ali veled-i Oğlu Hüseyin Velioğlu Oğlu Mustafa Ramazan Ramazan Sin: 2 Aliman Hizmetkar-ı Çiftçi Sin: 30  Çiftçi Serçeri Sin: 60   Sin: 70 Sin: 35 Oğlu Hasan Merkum Aliman’ın Diğer oğlu Diğer oğlu Diğer oğlu Sin: 5 diğer oğlu Veli Motoveled-i Hüseyin Hüseyin  Sin: 20 Aliman Hizmetkar-ı Sin: 3   Sin: 25 Serçeri     Sin: 28  Diğer oğlu Zehooğlu Molla Karındaşı oğlu Matlen Moça Hüseyin Süleyman Hasan Hasan veled-i Süleyman oğlu oğlu Hasan Sin:1 Aylak Memiş Mehmed Çiftçi  Sin: 27 Sin: 4 Sin: 25 Sin: 25 Karındaşı oğlu Holça Hasan veled- Oğlu Mustafa Diğer oğlu Deli Mehmed Hasan veled-i i Hüseyin veled-i Holça Mehmed oğlu Mustafa Münşi Çiftçi Hasan Sin:14 Sin: 21 Sin: 25 Sin: 60 Sin: 16  Asakir-i     mansureden Karındaşı Hasan Oğlu Hasan Diğer oğlu Hasan Osman ÇarçoloğluMehmed veled-i Mehmed Ahmed bin Bakioğlu Sin: 18 Çifçi Sin: 25 Mehmed İbrahim  Sin: 45  Sin: 8 Aylak     Sin: 36 Oğlu Hasan Hasan Baki oğlu Karındaşı Ali Baki oğlu Ali Oğlu Hasan veled-i İbrahim Mustafa veled-i Hasan Çiftçi Sin: 7 Sin: 3 Sekban-ı Hüseyin Baki Sin: 38   Bey Sin: 25    Sin: 30    Abruşka oğlu Oğlu Hasan veled-i Karındaşı Oğlu Hasan Diğer oğlu Mustafa Mustafa Mehmedveled-i veled-i Mehmed Hüseyin Çiftçi Sin: 8 Abruşka Sin: 5 Sin: 3 Sin: 35  Çiftçi     Sin: 40   
      
Hasança oğlu Karındaşı Ali Hüseyin Mend Mend oğlu Oğlunun oğlu Hasan Hüseyin veled-i Hasança oğlu Moto Hasan veled-i İbrahim Çiftçi Sin: 10 Çiftçi Çiftçi Sin: 3 Sin: 25  Sin: 25 Sin: 55  Merkum GürbeyMehme Ayan Mustafa Paşo Ali oğlu Oğlu Hasan veled-i Hasan’ın d oğlu Mehmed Bey oğlu Cihan Cihan diğer oğlu Ali Sin: 7 Hasan Çiftçi Sin: 3 ay Sin: 5  Sin: 11 Sin: 25  Karındaşı Diğer karındaşı Diğer karındaşı Diğer karındaşı Ali Hüseyin Aga oğlu Osman veled-i Selim Sülüveled-i Kaplan Hüseyin Ali Sin: 6 Paşo Ali Sin: 20 Aylak Sin: 13  Sin: 7  Sin: 40 Oğlu Ali Diğer oğlu Diğer oğlu MünşiMelenko Karındaşı oğlu Moto Sin: 12 Mustafa Mehmed oğlu Mehmed Çavuş veled-i Hüseyin  Sin: 9 Sin: 1 Çiftçi Hizmetkar-ıserçeri    Sin: 60 Sin: 30 Yunak Eyüp oğlu Zel Hasan oğlu Karındaşı Mehmed Alemdar Hüseyin oğlu Hasan Hüseyin İbrahim bin oğlu Hasan Alemdar Mustafa Çiftçi Çiftçi Hasan Sekban-ı Münşi Sin:10 Sin: 25 Sin: 25 Sin: 20 Sin: 25 Bekaroğlu Oğlu Hüseyin Diğer oğlu Zelo Mustafa Karındaşı Ali veled-i Çolak Ali veled-i Ali Hasan oğlu Hüseyin Zelo Çiftçi Sin: 5 Sin: 2 Aylak Sin: 20 Sin: 30   Sin: 25 Asakir-i Mansureden Diğer Memiş oğlu Oğlu Diğer oğlu Kalfa Hoca oğlu karındaşı Mustafa Memişveled-i Hasan Süleyman Mehmedveled Çiftçi Mustafa 2 mah Aylak -i Zelo Sin: 30 Sin: 3  Sin: 25 Sin: 10     Karındaşı Hasan Yanık MotoHondo Karındaşı Diğer karındaşı Abdül oğlu İbrahim oğlu Ali Hüseyin veled-i Süleyman Kötürüm Çiftçi Pehlivan Moto Kötürüm Sin:30 Sin: 30 Sekban- Sakat Sin: 20   ıserçeri Sin: 25    Sin: 30   Karındaşı Hasan Yanık MotoHondo Karındaşı Diğer karındaşı Abdül oğlu İbrahim oğlu Ali Hüseyin veled-i Süleyman Kötürüm Çiftçi Pehlivan Moto Kötürüm Sin:30 Sin: 30 Sekban- Sakat Sin: 20   ıserçeri Sin: 25    Sin: 30   Mehmet Hoca Oğlu Osman Diğer oğlunun Diğer oğlu Mustafa Beşe oğlu veled-i veled-i Mustafa oğlu Osman Hüseyin veled-i Hüseyin Mustafa Çiftçi veled-i Mustafa Mustafa Çiftçi Karye imamı Sin: 28 Sin: 11 Sin: 2 Sin: 50 
Sin: 60     Oğlu Ali Talib Oğlu Hasan Mehmed Karındaşı Mehmed Bölük oğlu Hizmetkar- veled-i Talib Hüseyin Ago Hasan veled-i Hasan ıserçeri Sin:1 oğlu Hüseyin Hüseyin Çiftçi 
Sin: 30  Çiftçi Hizmetkar Sin: 28   Sin: 27 Sin: 25  Ali Hüseyin Karındaşı Hasnemoğlu Oğlu Hasan Karındaşı Hüseyin Ağa oğlu Mehmed Ali Sin: 5 bin Hasnem Fettah Sin:18 Nalbant  Çiftçi Sin: 20  Sin: 30  Sin: 29 Asakir-i     mansureden     Oğlu Mustafa Diğer oğlu Selim Diğer oğlu Cafer Ağa oğlu Karındaşı Selim Sin: 4 Sin: 3 Hasan Hasan Sin: 15   5 mah Aylak     Sin: 25  Ulah Mehmed İboş oğlu Hasan Oğlu Mustafa Aşlafka/ İşla Oğlu Mehmed oğlu Hasan Çiftçi Sin: 4 FakihMehmed Sin: 2 Hizmetkar-ı Sin: 30  oğlu Rüstem  Münşi Ağa   Çiftçi  Sin: 20   Sin: 30  Hüseyin Dulçaoğlu Paşo oğlu Oğlu Ali Diğer oğlu Salih  İbrahim Abdurrahman Sin: 8 Sin: 5  Çiftçi Çiftçi    Sin: 30 Sin: 36   Karındaşı İşoğlu Ali Fazlı oğlu Ali Karındaşı Motooğlu Serak Abdül Çiftçi Sin: 12 Hüseyin Süleyman Sin: 20 Sin: 50  Sin: 7 Sekban-ı Münşi Ağa     Sin: 20 Suhte Karındaşı Merkum Hüseyin SulçeoğluAhmed Süleyman Mustafa Ramazan’ın Donbal oğlu Hizmetkar-ıserçeri oğlu Ramazan Çifçi oğlu Süleyman Osman Sin: 27 Hizmetkar- Sin: 20 Sin: 2 mah Çiftçi  ıserçeri   Sin: 25  Sin: 25     Hasan Moçka Oğlu Memiş MehmedMoçk Oğlu Hasan Diğer oğlu Hüseyin oğlu Kara Ali Sin: 7 a oğlu İbrahim Sin: 18 Sin: 12 Aylak  Çiftçi   Sin: 30  Sin: 35   Diğer oğlu MehmedMoçka Kumar Hasan Oğlu Hasan bin Diğer oğlu Ahmed Mehmed oğlu Ali Hoca oğlu Osman Osman Sin: 6 Sin: 9 Çifçi Çiftçi Sin: 14   Sin: 50 Sin: 40   Diğer oğlu Kumar Hasan Oğlu Mustafa Diğer oğlu Diğer oğlu Hüseyin Hüseyin oğlu Mehmed Sin: 16 Hasan Sin: 2 mah Sin: 2 Çiftçi Asakir-i Sin: 13   Sin: 55 mansureden   Hasan Bey Hüseyin Bey Pehlivan oğlu Feyzullah Karındaşı Abdullah oğluAhmed oğlu Hasan Hasan Bey Efendi oğlu Sin:4 Aylak Sekban-ı Münşi Aylak Ahmed  Sin: 40 Ağa Sin: 20 Sin: 12   Sin: 25    Agoşu Ali Oğlu Hasan bin Karındaşı Diğer karındaşı Şorbey oğlu Mustafa oğlu Ali Bey Ali Mehmedveled-i Süleyman bin Sin: 25 
Çifçi Sin: 4 Agoş Agoş  Sin: 35  Sin: 30 Sin: 25  
Karındaşı Ali oğlu Mança Karındaşı oğlu Süleyman Ağa Karındaşı Ali Bey bin Mehmed Süleyman Mustafa bin oğlu Celil Süleyman Sin: 12 Aylak Hüseyin Çiftçi Sin 30  Sin: 37 Sin: 13 Sin: 25  Oğlu Merkum Uzun Ahmed İbrahim Hasan oğlu İnce Süleyman Celil’in diğer oğlu Uzun Ahmed oğlu Mehmed Sin: 6 karındaşı Mehmed Selim Hizmetkar-ı serçeri  Hasan bin Çiftçi Sin: 13 Sin: 40  Süleyman Sin: 40    Çiftçi     Sin: 32    Oğlu Hüseyin Diğer oğlu Ali Diğer oğlu Moto Çoban Oğlu Hüseyin Sin:17 Sin: 14 Süleyman bin Hasan Sin:10   Sin: 6 Hizmetkar-ı     Hasan Ağa     Sin: 40  Diğer oğlu Mustafa Basık Karındaşı Kuzuşanlı Hasan oğlu Hamza Hasan oğlu Celil Osman Tahir oğlu Çifçi Sin: 6 Aylak Sin: 20 Ahmed Sin: 30  Sin: 25  Sin: 3  Oğlu Hasan Diğer oğlu Kumar Hasan Oğlu Memiş Diğer oğlu Ali Sin: 4 Mustafa oğlu Mustafa Sin: 17 Sin: 15  Sin: 3 mah Çiftçi     Sin: 50   Diğer oğlu Diğer oğlu Diğer oğlu Diğer oğlu Abdurrahman oğlu Osman Hüseyin Hasan İbrahim Kalyon Mehmed Sin: 12 Sin: 6 Sin: 4 Sin: 4 Aylak     Sin: 50 Hayta Karındaşı Diğer karındaşı Diğer karındaşı Diğer karındaşı Mustafa oğlu Mehmed İbrahim Süleyman Abdurrahman Hüseyin Sin: 12 Sin:8 Sin: 6 Alil Sin: 18    Sin: 11 Abdurrahman Oğlu Hasan Diğer oğlu Diğer oğlu Cako oğlu Ali oğlu Hüseyin Sin: 11 Osman Süleyman Çiftçi Karye bekçisi  Sin: 8 Sin: 3 Sin: 28 Sin: 40     Oğlu Hamza Hasan oğlu Oğlu Mehmed Diğer oğlu Oğlu İbrahim bin Sin: 6 Ahmed Yazıcı bin Ahmed Hüseyin bin Hüseyin  Amelmande Çiftçi Ahmed Sin: 7  Sin: 80 Sin: 27 Çiftçi     Sin:32  Kara Hasan MunşiAğazade Molla Hüseyin Gulami-i zenci Diğer gulami oğlu Hüseyin Hasan Ağa veled-i Said veled-i Süleyman bin Sin: 14 Ashab-ı alaka Abdullah tabi-i Abdullah Abdullah  Sin: 56 Hasan Ağa Sin: 18 Sin: 9   Sin: 20   Süleyman Karındaşı Emin Alooğlu Emin Oğlu Yahya Karındaşı oğlu Hasan Yazıcı oğlu Sin: 13 Aylak Sin: 13 veled-i Osman Hüseyin  Sin: 48  Aylak Çiftçi    sin: 30 
Sin: 18     Kara Hüseyin Karındaşı Ali Diğer karındaşı Diğer karındaşı Diğer karındaşı Ali oğlu Mustafa Sin: 16 Hasan Süleyman Sin: 16 Çiftçi  Sin: 12 Sin: 10  
Sin: 18     Sim Hoca oğlu Karındaşı Abdurrahman Oğlu Hüseyin Kadri oğlu Mustafa Abdülkadir oğlu Molla Ali Mahmudveled-i Ali Çiftçi Sin: 6 Çiftçi Molla Ali Sin: 10 Sin: 16  Sin: 50 Sin:20  (sahife 24)     Karındaşı Füze Mehmed Hasan oğlu Ali Asık oğlu Oğlu Hüseyin bin Hüseyin oğlu Hüseyin Aylak Hasan Hasan Sin: 8 Sin: 5 Sin: 16 Çiftçi Sin: 25    Sin: 40  Diğer oğlu Diğer oğlu MunşiMoçka Hüseyin oğlu Oğlu Mustafa bin Ali Süleyman Osman oğlu Mustafa Ali Sin: 20 Sin: 11 Sin: 9 Aylak Çiftçi    Sin: 18 Sin: 55  Hüseyin oğlu Oğlu Süleyman Diğer oğlu Ali oğlu Gezgel Oğlu Hasan Hasan bin Hasan Hasan İbrahim Çiftçi Çiftçi Sin: 20 Sin: 2 Sekban-ı Münşi Sin: 15 Sin: 60   Ağa     Sin: 27  Diğer oğlu Diğer oğlu Süleyman Ağa Karındaşı Mehmed Yazıcı oğlu Hüseyin Mustafa oğlu Mustafa İbrahim bin Selim Yazıcı Sin: 11 Sin: 2 Çiftçi Süleyman Çiftçi   Sin: 27 Sin: 18 Sin: 30 Oğlu Hasan Mustafa oğlu Oğlu Mustafa Diğer oğlu Diğer oğlu Hasan bin Selim Ali Alemdar Sin: 17 Memiş Sin: 5 Sin: 5 Çiftçi  Sin: 12   Sin 45    Mustafa oğlu Oğlu Süleyman Diğer oğlu Agoş oğlu Oğlu Selim Memiş Sin: 4 Mustafa Canbaz Aylak Sin: 30  Sin: 2 mah Hüseyin Sin: 20    Amelmande     Sin: 70  Aguş oğlu Oğlu Ali Diğer oğlu Diğer oğlu Ali oğlu Mirahur Mehmed Sin: 30 Süleyman Mustafa Mustafa Sipahi  Sin: 20 Sin: 17 Aylak, Çiftçi  Asakir-i  Yekçeşm Sin: 60  mansureden  Sin: 50 Horozoğlu Oğlu Ahmed Oğlu Hasan bin Diğer oğlu Merkum Hasan’ın Hasan veled-i Çiftçi Ahmed Hüseyin diğer oğlu Abdül Ali Sin: 40 Sin: 13 Sin: 8 çoban Mehmed Ağa Sin: 70    Sin: 18 Subaşı Ali Ali oğlu Hasan Oğlu Mustafa Diğer oğlu Diğer oğlu Mehmed oğlu Mehmed Alemdar Asakir-i İbrahim Sin: 6 Sin: 10 Çifçi mansureden Sin: 15   Sin: 60 Sin: 17   Diğer oğlu Ali Diğer oğlu Ali oğlu Hacı Oğlu Mustafa MahmudoğluKırfolu Sin: 4 Hüseyin Süleyman Sin: 2 k Hasan  Sin: 2 Oduncu  Çiftçi   Sin: 48  Sin: 70 Oğlu Ali Diğer oğlu Merkum Hüseyin Mehmed Ağa veled-i 
Sin: 25 Mehmed Hasan’ın torunu Kadirveş oğlu Mustafa Asakir-i Çoban Hasan veled-i Ali Ashab-ı alaka mansureden Sin: 17 Latif Çiftçi Sin: 44   Sin: 9 Sin: 25  
Oğlu Münşi Diğer oğlu Gulami Ali bin Selim Münşi Ağa veled-i veled-i Hasan Abdullah Bölükbaşı Ahmed Mehmed Sin: 6 Sin: 8 veled-i Ali Sin: 23 Sin: 20   Sin: 65  Karındaşı Ali Diğer karındaşı Hüseyin bin Mehmedveled-i Çanol Hasan oğlu bin Ahmed Hasan Abdullah Abdül tabi-i Kum Ali Sin: 20 Sin: 12 Tabi-i Münşi Münşi Ağa Çiftçi   Ağa Sin: 8 Sin: 30   Sin: 16   Oğlu Hasan Abdi oğlu Oğlu Hüseyin Diğer oğlu Karındaşı Mustafa Sin: 6 Hasan Sin:12 Abdüllatif bin Abdi  Çiftçi  Sin:7 Çiftçi  Sin: 37   Sin: 38 Moto İlyas Oğlu Hasan Diğer oğlu Ali MehmedMorin Oğlu Mustafa oğlu Hüseyin Sin: 16 Sin: 12 e oğlu Selim Sin: 7 Aylak Asakir-i  Aylak  Sin: 55 mansureden  Sin: 30  Karındaşı Ali Koç oğlu Karındaşı Ali Bamça Oğlu Hüseyin oğlu Ramazan Mustafa bin Ali Koç Süleyman Çiftçi bin Ali Hizmetkar-ı Çiftçi  Sin: 18 Sin: 12 Mehmed Ağa Sin: 18    Sin: 25    Bazergan Oğlu Memiş bin Diğer oğlu Ali Karındaşı Tahir Mustafa oğlu Hüseyin oğlu Mustafa Sin: 10 Mehmedveled-i Hüseyin Mustafa Sin: 15  Bazergan Sin: 12 Bölükbaşı-   Hüseyin  ıserçeri   Çiftçi  Sin: 40   Sin: 30  Karındaşı Ali İstefon oğlu Oğlu Diğer oğlu Meşo oğlu Ali İbrahim Hüseyin Abdülhamid Mehmed Sin: 20 Sin: 9 Çiftçi Sin: 5 Sin: 4 Asakir-i mansureden  Sin: 35    Mutlu oğlu Mutlu oğlu Karındaşı oğlu MuçaHaroz Mustafa oğlu Hüseyin Ali Topal Hüseyin Ali veled-i oğlu Hüseyin Sin: 14 Aylak Sin: 55 Hasan Pehlivan Aylak Asakir-i mansureden Sin: 50  Sin: 11 Sin: 35  Merkum Köse Mehmed Hüseyin Oğlu Hüseyin Akoğlu Mehmed MuçaHaroz Ağa oğlu Hasan Yunak oğlu Sin: 6 Yazıcı oğlu Ashab-ı alaka Hasan  Çiftçi Hüseyin’in Sin: 25 Çiftçi  Sin: 35 karındaşı  Sin: 32   Hasan     Karye bekçisi     Sin: 30     Karındaşı Oğlu Ahmed bin Hüsman oğlu Oğlu Ahmed Karındaşı Emin veled-i Süleyman Süleyman Hasan Sin: 1 Hüsman Sin: 30 Sin: 3 mah Pehlivan  Sin: 20   Çifçi     Sin: 27   Selim Kalfa Abuşoğlu Oğlu Ali bin Oğlu İbrahim Diğer oğlu Süleyman 
oğlu Mehmed Hasan Hasan Sin: 7 Sin: 5 Sin: 12 Değirmenci Çiftçi    Sin: 70 Sin: 30   
Ali Toska oğlu Oğlu Ali bin Diğer oğlu Karındaşı Oğlu Mehmed Hasan Hasan Osman Osman bin Ali Sin: 10 Çiftçi Sin: 16 Sin: 6 Toska  Sin: 45   Çiftçi     Sin: 36  Diğer oğlu Diğer karındaşı Çukadar Oğlu Osman Karındaşı Münşi bin Hüseyin Hüseyin veled-i Hüseyin oğlu Sin: 12 Hüseyin Sin: 6 Ali Toska Süleyman  Tabi-i Serçeri  Hizmetkar-ı Çiftçi  Sin: 40  Münşi Ağa Sin: 45    Sin: 25    Oğlu Ali Diğer oğlu Diğer oğlu Kara Hasan Molla Osman oğlu Sin: 5 Mehmed Süleyman ÇuloğluAhmed Süleyman  Sin: 6 Sin: 1 mah Aylak Sekban-ı Münşi Ağa    Sin: 40 Sin: 25 Oğlu Osman Karındaşı oğlu Hasan oğlu Oğlu Ömer bin Hüseyin Pehlivan Sin: 1 Süleyman veled- Tüfenkçi Süleyman oğlu Çanta Hasan  i Mehmed Süleyman Çiftçi Karye çobanı  Sin: 4 Sin: 70 Sin: 35 Sin: 35 Oğlu Mustafa Diğer oğlu Ali Diğer oğlu Kölemen Hasan Oğlu Hasan Sin: 14 Sin: 11 Osman veled-i Ali Sin: 15   Sin: 5 Sekban-ı     serçeri     Sin: 35  Diğer oğlu Diğer oğlu Tafça oğlu Karındaşı Ali Boşnak oğlu Mehmed Hüseyin Hasan Hüseyin bin Osman Sin: 5 mah Sin: 11 Sekban-ı Tafça Çoban   Münşi Ağa Aylak Sin: 30   Sin: 28 Sin: 25  Karındaşı Ali Hasan oğlu Oğlu Hüseyin Diğer oğlu Ostofo oğlu Sülü Sin: 28 Mustafa Sin: 18 Hasan Hizmetkar-ı Münşi  Sekban-ı serçeri  Sin: 15 Ağa  Sin: 40   Sin: 20 Ali bin Kara Hasan bin Diğer gulami Diğer gulami Diğer gulamiHurşid Abdullah Abdullah Süleyman bin İbrahim bin bin Abdullah Gulam-ı Gulam-ı serçeri Abdullah Abdullah Sin: 4 serçeri Sin: 15 Sin: 7 Sin: 4  Sin: 20     Hüseyin Bey Oğlu Ahmed Paşo Pehlivan Karındaşı  veled-i Sin: 25 oğlu Ahmed Mustafa  Mustafa  Aylak Sin: 27  Serçeri  Sin: 28   Sin: 60     
    
EVLAD-I FATİHANDAN KARYE-İ GOSTOLOB TABİ-İ YENİCE-İ VARDAR  YABANCI-I MÜSLİM*    
Hasan veled-i Tahir oğlu Mehmed Ali Süleyman veled- Ali veled-i Abdullah Mustafa veled-i Veli i Münşi Ahmed Hizmetkar-ı Hizmetkar-ı Hasan Sin: 20 Hizmetkar-ı İbrahim Ağa Münşi Hizmetkar-ı Vodine Serçeri Sin: 13 Sin: 40 merkum kazasında Sin: 30 Petriç kazasında Karye-i Nohor Sin: 30 Polyankaryeli Karye-i Notya Yavrubusa tabi-i Yenice-i Karye-i  tabi-i Yenice-i karyesine Vardar merkumeden  Vardar Yakubveled-i Hasan veled-i Hüseyin Çavuş Ali veled-i Hasan Mustafa Yazıcı Ömer Hüseyin veled-i Mustafa Hizmetkar-ı veled-i Süleyman Sin: 30 Sin: 20 Hizmetkar-ı merkum Tabi-i merkum Berat kazasında Karye-i Süren serçeri Sin: 25 Sin: 40 Beleşnikaryeli tabi-i Yenice-i Sin: 30 Karye-i Rozine Karye-i Rozine  Vardar Karye-i Süren tabi-i kaza- tabi-i Kaza-   tabi-i kaza- yımezbur Yımezbur   yımezbur   Osman bin Ali Hoca veled-i Oğlu Numan   Abdullah Numan Sin: 5   Tabi-i merkum Mekteb hocası    Sin: 20 Sin: 30     Karye-i Karaleş     tabi-i kaza-     Yımezbur    
               
EVLAD-I FATİHANDAN KARYE-İ GOSTOLOB TABİ- YENİCE-İ VARDAR  (REAYA)*    
Orta boylu kara Orta boylu sarı Uzun boylu sarı Oğlu Uzun boylu ter bıyıklı bıyıklı Metre bıyıklı Traykoveled-i bıyıklı İçoveled-i Traykoveled-i veled-i Yağman Minoveled-i Mino Piço Panko Babuşçu Panko Sin: 4 Hizmetkar-ı Sin: 30 Sin: 30 Sin: 45  Serçeri Evsat Evsat Evsat  Sin: 28 Karye-i Kapine Karye-i Karye-i Leskova  Bila-kağıd 32 tabi-i Yenice-i Alakilise tabi-i tabi-i Yenice-i  Edna Vardar Selanik Vardar  Karye-i Orşan     tabi-i kaza-     Yımezbur Kısa boylu Orta boylu kara Orta boylu ablak Orta boylu kara Yekûn kumral bıyıklı bıyıklı Nikola Ostoyoveled-i bıyıklı Metre 9 Neferât Metre veled-i veled-i Panko Biço veled-i Yuvan  Vana Hizmetkar-ı Hizmetkar-ı Seyis-i Mehmed  Hizmetkar-ı Merkum Hasan-ı mim Ağa  merkum Sin: 35 hoca Sin: 35  Sin: 25 Bila-kağıd 32 Sin: 15 20 edna  Bila-kağıd 32 Edna Bila-kağıd 32 Tikveş kazasında  edna  edna Valenişli  Karye-i Leskova  Karye-i Orşan karyesinden  tabi-i kaza-  tabi-i Yenice-i   yımezbur  Vardar            
         
1568 YILI GOSTOLOB KÖYÜ MÜSLÜMAN TÜRK NÜFUSU 5 HANE 
Karye-i Gostolob, an-zeamet-i müşarun-ileyhİbrahim  tabi-i Yenice-i VardarÇiftlik-i Hasan, merd-i timar, haliya der-yed-i Memiveled-i O 
Çiftlik-i Hamza, haliya der-yed-i Hüseyin veled-i O, Ç (çift) 
Çiftlik-i Hacı Cafer, nim (yarım çiftlik) 
Mahmud(veled-i) İlyas, nim (yarım çiftlik) 
Mahmud(veled-i) Hasan, nim (yarım çiftlik 
Çiftlik-i Hamza, haliya der-yed-i Hüseyin veled-i O, Ç (çift): Hamza Çiftliği, hâlen O'nun çocuklarından Hüseyin'in elinde demek  
Bu defterler özel olarak nüfus tespit etmek için değil vergi kaydı için tutulmuş defterler. Nîm çift (Yarım çiftlik hisse) olarak geçen şahıslar işte o buçukları oluşturuyor. Burada bu şahsı yarım değil tam olarak alacaksınız. Yani ödediği vergi yarıma denk gelecek kendisi değil. 
Buradaki veriler hane reislerine ait bilgiler olduğu için bunları genel olarak nüfus çalışanlar beş ile çarparak kullanırlar. Bekarların Gostolob köylü olduğunun bilinmediği dışardan gelme olabileceğidir.  
Tımar,Osmanlı imparatorluğu'nda  kamu arazisi (mirî) dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen addır.Tımara hak kazanan kişi  askeri sınıftan olabilir.       

1683 YILI GOSTOLOB KÖYÜ MÜSLÜMAN TÜRK NÜFUSU  23 HANE  
Karye-i Gostolob 
Çiftlik-i Hasan Bey, çift 1 
Çiftlik-i MehmedAhmed bin Mustafa, çift 1 
Mehmed (bin) Abdullah 
Osman (bin) İbrahim 
Sinan (bin) Abdullah 
Mehmed (bin) İbrahim, çift 1 
Kuntay (bin) İsmail, çift 1 
Mehmed (bin) Sefer, çift 1 
Veli (bin) Cafer, çift 1 
İsmail (bin) Mehmed, çift 1 
Ali (bin) Veli, çift 1 
Ahmed (bin) Kasım, çift 1 
Mehmed ve Abdulkerimveledan- ı Ali, çift 1 
Mehmed (bin) Durak 
Mustafa (bin) Kethuda 
Mustafa (bin) Hüseyin 
Ali (bin) İbrahim, çift 1 
İbrahim (bin) Cafer Musli (bin) Veli, çift 1 
Mustafa (bin) İbrahim 
Abdulbaki (bin) Hamza, çift 2 
Mehmed-i diğer (bin) Abdullah 
Çiftlik-i Ebubekir (bin) Ali, çift 1 
  
Yekun, çift 13,5 neferan 9  
1568 YILI GAYRİ MÜSLÜM NÜFUSU 48 HANE- 70 BEKAR-3 DUL KADIN 
Gebran-ı karye-i mezbur 
Yako (veled-i) Prolo 
Bornik (veled-i) 
İsnamko 
Prodan (veled-i) Bornik 
İsmiliko (veled-i) Gorin 
Popo (veled-i) Domo 
Piv  (veled- i) Popo 
Petko (veled-i) Vilko 
Atanas (veled-i) Yovan 
Domo (veled-i) Delan 
Dimitri (veled-i) Piv 
Vilçe (veled-i) Piv 
Petri (veled-i) Gorgo 
Vilçe (veled-i) Koyo 
Atanas (veled-i) Todor 
İskoyno? (veled-i) Marin 
Petko (veled-i) Grek 
Vılçe (veled-i) Nikolin 
Brodan (veled-i) Nikolin 
Domo (veled-i) Petko 
Grovan (veled-i) Provan 
Domo (veled-i) İstoyko 
Yovan (veled-i) 
Petri (veled-i) 
İstoyan (veled-i) 
İstoyan (veled-i) 
Petkov (veled-i) 
Atanas (veled-i) 
Vilçe (veled-i) 
Dimitri İstanil İstanli Sakavilo Mihaylo Todor Brodan  
576. Sahife 
Vilçko (veled-i) Mihaylo 
Kalo (veled- i) Popo 
Dimo (veled- i)Vilço 
Maniçe (veled-i) Novak 
Petri (veled-i) Todor 
Pronko (veled- i)Kalo 
Mayko (veled-i) Nikola 
Potko (veled-i) Novak 
Domo (veled-i) Kalo 
Vilçe (veled-i) Mano 
Milço (veled-i) Yovan 
Petko (veled-i) Komo 
Kostandin (veled-i) Piv 
Nikola (veled-i) İstepano 
Petko (veled-i) Nikola 
Petko (veled-i) Vodin 
Domo (veled-i) Popo 
Petko (veled-i) Vilko 
Brodan (veled- i)Doko 
Dragaş (veled-i) Doko 
Baştine-i Bornik, der- yed-i Komo 
Baştine-i Baçnovak, der-yed-i Paniç? 
Baştine-i Mara, der- yed-i Petko (veled-i) Marin 
Baştine-i Yani Todor, der-yed-i Emilveye? 
Baştine-i VilçeKolo, der-yed-i mezbur 
    
Mücerredan-ı Karye-i m. (mezbur) 
Nikola (veled-i) Petko 
Vilçe (veled-i) Yovan 
Vilçe (veled-i) Marin 
Domo (veled-i) Mano 
Vilçe (veled-i) Kosta 
Nikola (veled-i) Piv 
Vilçe (veled-i) İstoyko 
Beço? (veled-i) Aynolo? 
Proviço (veled-i) Komo 
Domo (veled-i) Viliçko 
Domo (veled-i) Dolço 
Proviçe (veled-i) İstoyan 
Proviçe (veled-i) Petri 
Proviçe (veled-i) Nikola 
Domo (veled-i) Nikola 
Beço? (veled-i) İpoyko? 
Proviçe (veled-i) Kopo? 
Dimitri (veled-i) Yovan 
Brodan (veled-i) Dimo 
Domo (veled-i) Mirçe 
Domo (veled-i) Dimitri 
Yovan (veled-i) Vilko 
Petko (veled-i) Dimitri 
Proviçe (veled-i) Vilko 
Vilko (veled-i) Domo 
Proviçe (veled-i) Domo 
Petko (veled-i) Petri 
Mirko (veled-i) Piv 
Dodo (veled-i) Yano 
Mako (veled-i) Vilçe 
Goram (veled-i) Malo 
Vilçe (veled-i) Nikolin 
Palo (veled- i) Petri 
Petko (veled-i) Yovan 
Petko (veled-i) Vilçe 
Domo Milko İstepale Yako Petko Loçko Pago 
(veled-i) Petri 
(veled-i) İstoyan 
(veled-i) Piv (veled-i) Domo 
(veled-i) Dragaş 
(veled-i) Brodan 
(veled-i) Vilko 
Doda (veled-i) Brodan 
Doda (veled-i) Loda 
Propo (veled-i) Yano 
Domo (veled-i) İstoviçe 
Dodo (veled-i) Poyko? 
Nikola (veled-i) Piv 
Malo (veled-i) Domo 
Malin (veled-i) Posko 
İstepale (veled-i) İsmolko 
Domo (veled-i) İsmolko 
Doviçe (veled-i) Petko 
İsmolko (veled-i) Brodan 
İstepan (veled-i) Yovan 
Domo (veled-i) Yovan 
Piv (veled-i) Proyo 
Nikola (veled-i) Piv 
Malo (veled-i) Petko 
Petri (veled-i) Piv 
Domo (veled-i) Oholko 
Yovan (veled-i) İspolo 
Malin (veled-i) İstoyan 
Proyo (veled-i) Vilçe 
Loda (veled-i) Petko 
Piv (veled-i) Nikolin 
Vilçe (veled-i) Domo 
Nova (veled-i) Petko 
Yovan (veled-i) Vilçe 
Yovan (veled-i) Domo 
Emyam, bive (dul kadın) 
Mama, bive (dul kadın) 
İstoyna, bive (dul kadın) 
     
1683 YILI GAYRİ MÜSLÜM NÜFUSU 15 HANE 
ZİMMİYAN 
Angel (veled-i) Kostantin 
Bayçe (veled-i) Kostantin 
Proyko (veled-i) Busçe 
Vasil (veled-i) Tedelko 
Drofço (veled-i) Petre 
Eresti (veled-i) Yorgo 
Marko (veled-i) Goram 
Orofko (veled-i) İstoyan 
(…)(veled-i) Petko (…)(veled-i) Nedelko 
İstanko (veled-i) Doyan? 
Yovan (veled-i) Sığırtmaç 
Nedelko (veled-i) (…) 
Kosta (veled-i) Nikoyani? 
Hristo (veled-i) Petko 
Neferan 15   
m 1530 yılı tımar 1 hane -I. Süleyman Kanûnî Sultân Süleyman Han dönemi 1568 yılı tımar 4 hane--III. Murad dönemi 1683 yılı tımar 23 hane-IV. Mehmed ya da Avcı Mehmed- dönemi 1831 yılı 330 kişi--II. Mahmud dönemi 1833 yılı 439 kişi 1835 yılı 518  kişi 
1893 yılı 490 kişi 1841 yılı 487 kişi 1904 yılı 720 kişi-----II. Abdülhamid dönemi 1924 yılı 480 kayıt listeli mübadelede tasfiye talepname bilgilerinden--- Cumhuriyet dönemi g.m 1530 yılı tımar 76 hane - bekar 9 kişi 1568 yılı tımar 48 hane - bekar 70 kişi-bekarlar köy dışından olabilir bu köyden olduğu bilinmiyor 1683 yılı tımar 15 hane         
NÜFUS SAYIM YILLARI 
5079: 29 Zilhicce 1246 (10 Haziran 1831) =2 (392 kişi) İlk kayıt: Bektaş oğlu Mustafa 25 yaşında, son kayıt: Karındaşı Mustafa 27 yaşında  
5080: 29 Zilhicce 1246 (10 Haziran 1831) = 1 (12 kişi) İlk kayıt: Hüseyin veled-i Abdullah 13 yaşında, son kayıt: Ali Hoca veled-i Numan hoca-i mekteb 30 yaşında  
5081: 29 Zilhicce 1246 (10 Haziran 1831) = 1 (9 kişi) İlk kayıt: Orta boylu kara bıyıklı Trayko veled-i Petko 30 yaşında, son kayıt: Uzun boylu kara bıyıklı Seyis Mehmed Ağa 35 yaşında  
5082: 29 Zilhicce 1248 (19 Mayıs 1833) = 10 ( kişi sayısı kaydı yapılmamış. Ancak metin sonunda yekün 439 kişi ifadesi var) İlk kayıt: Kasım Hüseyin oğlu Mustafa 20 yaşında, son kayıt: Arnavud Yakub 30 yaşında  
5084: 29 Zilhicce 1250 (28 Nisan 1835) = 13 (518 kişi) İlk kayıt: Sekiz seneden beri başka diyarda ve yeri 
bilinmeyen Mustafa bin Hüseyin 24 yaşında, son kayıt: Hüseyin veled-i Ali yeni doğmuş  
5089: 29 Zilhicce 1254 (15 Mart 1839) = 13 (496 kişi) İlk kayıt: Orta boylu kumral bıyıklı Molla Mustafa bin Hüseyin 25 yaşında, son kayıt: Mustafa bin Ömer yeni doğmuş  
5095: 29 Zilhicce 1256 (21 Şubat 1841) = 13 (487 kişi) İlk kayıt: Orta boylu kumral bıyıklı Mustafa bin Bektaş38 yaşında, son kayıt: diğeri Abdullah 10 yaşında   
Osmanlıların Gelibolu’ya yerleşmeye başlaması Devletin güçlenmesinde önemli yer tutar. Çünkü, boş ve zengin toprak bulup yerleşmek maksadıyla, birçok göçebe unsurlar, fakir köylüler, Rumeli'nin zengin tımarlarına sahip olmak isteyen sipahiler, Orta Anadolu'dan, Karesi, Saruhan, Aydın, Menteşe gibi sahil beyliklerinden Trakya'ya ve Makedonya'ya geldiler. Devletin iskân maksadıyla naklettiği kitlelerden başka, şahsî arzularıyla gelenlerin de her halde büyük bir yekûn tuttuğu tahmin olunabilir. (Alıntı,16 Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara 1991, s.107.) Sultan I. Murad zamanında devletin sınırları Vardar vadisine ulaştığı ve Selanik dahi feth olunduğu zaman Anadolu'nun bazı yerlerinden gönüllü olarak Türkleri, Rumeli'ye göç ettirmiştir. Osmanlı Devleti sistemli bir iskân politikası izlemiştir. Kırsal yörelerde yaşayan Hristiyan halk Balkanların iç bölgeleri ve dağlık kesimlerine hareket ettikçe onlardan boşalan yerlere Anadolu’dan Türkmenler getirilmiştir, (alıntı 17 Mehmet İnbaşı , “Balkanlarda Osmanlı Hakimiyeti ve İskân Siyaseti” , Türkler, Yeni Türkiye Yayınları , Ankara 2002, c. IX., s. 158.) 
Osmanlı idarecilerinin halka iyi davranmaları ve adil idareleri neticesinde Balkanlardaki kavimlerden olan Arnavut ve Boşnaklar da kendi istekleriyle İslâm dinini seçmişlerdi. 
Tahrir defterleri bilhassa demografi ilmine yönelik çalışmalar içinde zengin istatistik malzemesi ihtiva etmektedir. Ancak, tahrir defterlerini demografik çalışmalarda kullanacak olanlar, bu defterlerin nüfus sayımına mahsus defterler olmadığını, kadınlar ve buluğ çağına girmemiş çocukların kaydedilmediğini, sayımlarda kayıt dışı kalanlar olabileceğini dikkate almaları gerekmektedir. Bu ve benzeri bir takım eksiklikler dikkate alınarak değerlendirildiğinde, tahrir defterlerinden “5 çarpanı kullanılarak” bir bölgenin umumî nüfusu ile ilgili tahminî rakamlara ulaşmak mümkün olabilmektedir. Nüfusa ait umumî rakamlara ulaşılabildiği gibi, bir bölgedeki nüfusun mahalle mahalle etnik ve dinî dağılımları da tespit edilebilmektedir. Aynı yerleşim yerine ait mufassal ve icmâl defterlerin birden fazla bulunanlarını karşılaştırmak suretiyle bir bölgede yaşayan Müslüman, Hıristiyan, Yahudi vb. dinî yapısı ile Türk, Rum, Ermeni, Arap gibi etnik yapısında meydana gelen değişimleri ve bölgenin dinî ve etnik yapısında meydana gelen değişimlerin nedenleri yaklaşık olarak tahmin edilebilmektedir. 
Tahrir Defterleri Memleketin tümünün veya bir bölgesinin tahriri işlemi tamamlandığında üç defter ortaya çıkmaktadır. Bunlar; mufassal, icmal ve evkaf defterleridir. Tahrir sisteminin ana kütükleri olan bu defterler iki nüsha olarak düzenlenip bunlardan birisi merkezde Defterhâne’de muhafaza edilir, diğeri ise mühürlenip ilgili olduğu eyalet merkezlerine gönderilirdi. Gerektiğinde bu defterlere başvurulur ve işlemler bunlara göre yapılırdı 
TAHRİR (Yazû=Yazım: İstatistik), şu yanları arar: Her "Kariyye" nin (köy'ün) "Nüfus"u (kaç baş insanı), "Hâne"si (kaç evi), "Öşür hasılatı"(ondalık geliri) ve ilh. nedir? Her Kazâ'nın ortak veya başlıbaşına kullanılan Orman'ları, Otlak'ları, ve ilh. hangileridir? Bütün bu şeyler, ayrı ayrı ve dikkatle 
dosdoğruca "Defter"e geçirilir.           Bu, bir, çeşit Tarım İstatistiği olu