16 Mayıs 2009 Cumartesi

SELANİK KARACAABAD/KARACAOVA BÖLGESİ 1831-1904 NÜFUS DEFTERLERİ

SELANİK SANCAĞINA BAĞLI KARACAOVA_KARACAABAD BÖLGESİNE TOPLULUKLARIN YERLEŞİMİ
Selanik sancağına bağlı Karacaova bölgesi Osmanlı döneminde adı Karacaova_Karacaabad Osmanlı öncesinde Alpomia_Moglena_Olivir, tarihi gelişimi 6ncı yüzyıl itibari ile Slavlar, 893 yılı  Bulgarlar, Ulahlar 927 yılında Bizans, 1100 yılları Bizans döneminde Müslüman olmayan Türk toplulukları Peçenek,  1200 yılları, Kuman, Oğuz boyları, 1300 yılları Sırp  ve 1390  yılı Osmanlı'nın fethi ile sebeplerden dolayı boşalan, nüfusu azalan eski yerleşim köylerine 1600 yılları itibari ile Türk yerleşimi, Türkler üç grup olarak yerleşir, 1nci grup Fatihan, 2nci grub Konyarlar, 3ncü grup Yörükler ve zamanla diğer Müslüman topluluk yerleşimi Arnavut Boşnak Arap Zenci Kıpti Mısırlı Tatar. İki  bölgeli yerleşim yeri Yenice Vardar'a tabi köyler ile Vodina'ya bağlı köyler bu iki yerleşim yeri  1874 yılında köylerin birleştirilmesinden kaza kaymakamlık olur, Karacaabad adını alır. Bölge 20 Ekim  ve 2 kasım 2012  tarihleri arasında Balkan savaşı muharebe sonucu Yunanistan'ın olmuştur.
Kaynaklar
İlk yerleşimler Bizans kaynaklı, Anna Comenna 1100 yıllarında yaşamış Dünyanın ilk kadın tarihçisi bizans kralın kızı yazdığı alexida kitabı 5 nci bölüm
Joannis Zonaras 1200 yıllarında  Konstantinopolis'te yaşamış Bizanslı Vakanüvis ve din adamı
Prof. Tarihçi Akdes Nimet Kurat, Peçenekler kitabı Yazarı
M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı tarihçisi Rumeli'de Yörükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan kitabı yazarı
Prof. Dr Levent Kayapınar, Selanik köylerinde Evladı Fatihan köyleri  Osmanlı arşivi 1720 yılı müdevver defteri
Hüsnü Yazıcı, Karacaova Mübadil torunu, Yazar Osmanlı arşivi 1831 yılı nüfus defterleri
İskender Özsoy, Yazar, Karacaova'dan gelen 1 nci kuşak mübadiller ile hatıralarını dinleyerek yazdığı kitap
Seyyah bilim adamı Hahn Johann Georg'un Karacaova gezisinden 1861 yılında yazdıkları.
Karacaova bölgesi Makedonya'daki en verimli yermiş ve bu nedenle böyle küçük bir alanda 54 köy ve mezranın olduğu açıklanmaktadır, burda arazi çevrede olduğundan iki hatta üç kat daha pahalıymış ve birçok tarla yılda üç ürün verir havası çok sağlıklımış her yerden fışkıran kaynak suları nadir güzelliğe sahip manzarasına ve köyler ağaçlar arasında saklanmış toprak yılın büyük kısmında yeşil ovayı çevreleyen dağlar güzellik bakımından yarışıyormuş.
KONYARLARIN EVLADI FATİHAN OLARAK KAYDI
Rumeli'ye, Karaman, Konya ve Ankara civarından Türk aşiretlerinin bu mıntıkalara iskan edildiği. Yörüklerle ilgili örgütlenmesi içinde kendileri için ayrı isimle bir sayı (tahrir) defteri bulunmayan Konyarlar, yerleştikleri bölgelerde, başlangıçta özellikle -Kocacık- ve -Selanik Yörükleri- içinde, sonradan da -Vodina- ve -Sarıgöller (Kayalar) Bölgesi- Yörükleri içinde -Evlad-ı Fatihan- olarak kaydedilmişlerdir.  (Tayyib Gökbilgin)
EVLADI FATİHAN NEDİR
Evlâd-ı fâtihân tabiri genel olarak Rumeli'yi fetheden gazilerin beylerin torunları  Anadolu'dan göç ettirilip bu bölgeye iskân edilen Türkler'i ifade eder. Bunlar soyca  asker sayılır. Yörük teşkilatı gibi evladı fatihan içinde defter kayıtları tutulmuştur Osmanlı arşivlerinde mevcuttur
YÖRÜK NEDİR
Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türk Halklarına denir. Anadolu'da yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri için de kullanılır. Anadolu halkının çok önemli nüfus çoğunluğunu oluştururlar. Balkanlardaki Türkler arasında da yüksek miktarda Yörük bulunmaktadır. Selanik Karacaabad / Karacaova Bölgesi 1831-1904 Nüfus Defterleri

Yazdığım kitaplar, Osmanlı arşiv çalışmalıdır. Üniversiteler, kütüphaneler, konu ile ilgili araştırma yapan öğrenciler tarafından talep görmektedir. Libra Kitap evi Rıfat bali tarafından gönderilen Kitaplarımın bulunduğu Üniversiteler, , Stanford Üniversitesi,
Indiana Üniversitesi,
University of Texas at Austin,
Yale Üniversitesi
Fransız Milli Kütüphanesi,
Benim tarafımdan gönderilenler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İstanbul, Sarıyer Belediyesi Kütüphanesi,
Lozan Mübadilleri Vakfı