16 Mayıs 2009 Cumartesi

Facebook sayfasından mübadele

Karacaova bölgesi Osmanlı döneminde adı Karacaova_karacaabad, Osmanlı öncesi Alpomia_Moglena_olivir, tarihi gelişimi  7. yüzyıl gelen halklar  hun, Alan, Bizans ulah, Bulgar, Sırp, peçenek, kuman, oğuz ve 1390 yılından itibaren  Osmanlı'nın 1600 yılları itibari ile Türk yerleşimi olan Karacaova bölgesi  20 Ekim ve 2 Kasım 1912 tarihleri arasında yapılan,   Balkan savaşı muharebe sonucu Yunanistan'ın olmuştur.

Selanik sancağına bağlı Karacaova bölgesi  Makedonya'daki en verimli yer  bu nedenle böyle küçük bir alanda 54 köy ve mezranın  olduğu açıklanmaktadır, burda arazi çevrede olduğundan iki hatta üç kat daha pahalı,  tarlalar yılda üç ürün veren havası çok sağlıklı her yerden fışkıran kaynak suları nadir güzelliğe sahip manzarası  köyler ağaçlar arasında saklanmış toprak yılın büyük kısmında yeşil, ovayı çevreleyen dağlar güzellik bakımından yarışıyormuş. Alıntı, Seyyah bilim adamı Hahn Johann Georg'un Karacaova gezisinden 1861 yılı. HÜSNÜ YAZICI

goc-nedir
Savaş, hastalık, ekonomik buhran, siyasi gerilim, toplum düzeninin bozulması gibi durumlarda, aile ya da toplum olarak, bulundukları vatanı veya bölgeyi terk ederek yeni bir ülkeye veya bölgeye taşınma durumuna göç denir.
HÜSNÜ YAZICI
İç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır.

İç Göçler
İç Göçlerin Nedenleri Nelerdir?
İç göçler ülke toprakları içerisinde gerçekleşen yer değiştirme durumudur.

Kırsal kesimde nüfus artışının hızlı olması nedeniyle kişi başına düşen arsadaki toprak miktarının bölünmesi ve ailenin geçim sıkıntısı çekmeye başlaması
Ağaçların azalmasına bağlı olarak çöl etkisi ve erozyon nedeniyle toprakların verimsizleşmesi
Tarım tekniklerinde kullanılan yöntemlerde makineleşme etkisi nedeni ile insana olan bağın azalması
Nüfusu on binden az olan yerleşim bölgelerinde iş imkânının kısıtlı olması
Şehir bölgelerinde sanayi 4.0 ile birlikte kendisini hissettiren iş olanaklarının artması
Şehirlerde yer alan sosyal olanaklar, sağlık imkânlarının daha iyi olması


İç göçler Sürekli ve süreksiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Sürekli Göçler
Göç eyleminde bulunan kişinin sürekli olarak göç ettiği yeni bölgede ikamet etmesi anlamına gelir. Ülke içindeki göç hareketlerine baktığımızda genel olarak kırdan kente taşınma durumudur. Bu tip taşınma durumu genel olarak ekonomik nedenlere dayanmaktadır. Aile arasındaki kavgalar, sosyolojik nedenler, geçim sıkıntısı gibi durumlar bu harekete örnek verilebilir.Süreksiz Mevsimlik Göçler
Deniz kenarına yakın yerlerde oluşan turizm eleman talebini karşılamak adına, Türkiye’nin farklı bölgelerinden Adana, Antalya, Muğla, Aydın gibi deniz kenarında bulunan illerimize göç durumu oluşur. 6 ay boyunca bir turizm firmasında çalışarak geçimini sağlamayı hedefleyen insanlardır. Sadece turizm alanında değil, inşaat ve tarım sektöründe de geçici göç yaşanmaktadır.Dış Göçler
Dış Göçlerin Nedenleri Nelerdir?
Bir ülkede toplumu olumsuz etkileyen koşullarda dış göç bazen zorunlu hale gelir. Kitlesel olarak toplumun yer değiştirmesi durumu yaşanır. Bunları maddeler halinde sıralarsak:

Ortamda savaş bulunması durumunda yer değiştirmenin mantıklı olması,
Ekonomik kayıplardan dolayı yetersiz maddi durumlar,
Bazı ülkelerin kültür değişimi anlamında ülkesine insanları kabul etmesi,
Doğal afetler, dini, siyasi, sosyolojik ve kültürel nedenler,
Ülkedeki ortamı, huzuru, dengeyi ve imkânları yetersiz bulunması
gibi durumlarda yaşanır.