16 Mayıs 2009 Cumartesi

BAHÇEKÖY orman işletme müdürlüğü

GENEL DURUM

h

Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü İstanbul İli sınırları içerisindeki Sarıyer İlçesi Bahçeköy beldesinde kurulmuştur.İşletme Müdürlüğü ana nüvesini Belgrad Ormanı oluşturmaktadır.Bu Ormanın 2400 ha.Sarıyer ilçe hudutları içerisinde3008 ha sı ise Eyüp ilçesi hudutlarında kalmaktadır.19.11.1999 tarihinde İstanbul Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sarıyer Orman İşletme Şefliğinin Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğüne bağlanması ve İstanbul Orman İşletme Şefliğinin görev sahasından 450 ,00 Ha’ının da 10/4/2001 tarihinde Bentler Orman İşletme Şefliği görev sahasına katılmasıyla İşletme Müdürlüğünün görev sahası Sarıyer İlçesinin tüm Ormanlık alanlarını kapsar hale gelmiştir.KURULUŞ VE TARİHÇE

h

Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü ilk defa 26 Mayıs 1926 gün ve 867 sayılı kanuna uyularak tanzim edilen 26 Temmuz 1926 günü talimatname ile Belgrad Ormanı bir işletme haline getirildi.1937 de kati Amenajman Planı yapılarak Numune Orman İşletmesi haline geldi.İşletme merkezi Bahçeköyde ve bir müddet Büyükderede kaldıktan sonra Tarım Bakanlığının 16 Kasım 1948 gün, şube 3-7 No:7001-2 sayılı olurları ile merkezi Bahçeköy de olmak üzere Örnek Devlet Orman İşletmesi adıyla 1 Ocak 1949 da faaliyete geçmiştir.İşletme Müdürlüğü bünyesinde Bentler, Kurtkemeri,Sarıyer, Orman İşletme Şeflikleri ile Arboretum Şefliği ve Kd.Mülkiyet Şefliği mevcuttur.ORMAN DURUMU

.

İşletme Müdürlüğünün genel sahası 15354.15 ha. olup içerisindeki Ormanlık saha 10737.17 ha.dır.Mevcut açıklık saha 4616 ha.dır,Ormanlık alanın yaklaşık 3000 ha.lık kısmı ibreli olup tamamı plantasyondur.
Ormanın asli ağaç türü meşe olup, genel alanın % 75’ini kaplamaktadır. Kuzeye bakan yamaçlarda kayın, güneye bakan yamaçlarda kestane, dere içlerinde gürgen ve dere yatağı vejetasyonuna rastlanmaktadır.
Ormanlık alanın 7899.4 ha.Normal Koru,45.27 Bozuk Koru olmak üzere toplam Koru alanı 7944.67 ha.dır , 2271.0 ha.Normal Baltalık ,521.5 ha.ı Bozuk Baltalık olmak üzere Toplam 2792.5 ha.Baltalık Ormandan oluşmaktadır.İDARİ DURUM

.

Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğü Arboretum,Bentler,Kurtkemeri ve Sarıyer Orman İşletme Şefliklerinden oluşmaktadır.Ayrıca İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde Kadastro Mülkiyet şefliği mevcuttur.
Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü Sarıyer ve Eyüp ilçeleri sınırlarında kalmaktadır.Müdürlüğümüz dahilinde 2 ilçe,1 belde ve 8 köy mevcuttur.COĞRAFİ TOPOĞRAFİK DURUM

.

Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğünün görev sahası Istıranca dağ silsilesinin ana kollarından birinin güney doğu istikametinde alçalarak İstanbul Boğazında nihayetlenen bir parçası üzerinde yer alan 15354,15 ha’lık bir sahayı kaplamaktadır.
Topoğrafik yapı olarak sert profiller üzerinde, arazi genellikle hafif ve orta eğimli, yamaçları ve geniş düzlükleriyle karakterize edilir. Denizden ortalama yüksekliği 190 m, .En yüksek nokta kuzeyde büyük Kartal tepe olup 230 mt.yüksekliğindedir.En alçak nokta deniz seviyesindedir,yıllık ortalama yağış miktarı 1082 ml, yıllık ortalama sıcaklığı ise 12.8 C ’dir.
İşletme Müdürlüğünün hudutları Kuzeyinde Karadeniz,Doğusunda İstanbul boğazı,Batısı Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği,Güneyi ise İstanbul Orman İşletme şefliği ile çevrilidir.


BAHÇEKÖY