16 Mayıs 2009 Cumartesi

KARACAOVA-KARACAABAD BÖLGESİ TÜRKLERİN YERLEŞİMİ- SELANİK

KARACAOVA-KARACAABAD  BÖLGESİ NEREDE  1600 YILLARI İLE BAŞLAYAN MÜSLÜMAN - TÜRKLER İN YERLEŞİMİ NASIL OLDU  ÖĞRENMEK İÇİN- EVLADI FATİHAN NEDİR-  KONYAR NEDİR- TIMAR TOPRAK SİSTEMİ NEDİR- 1831 YILINDA ETNİK KÖKENE GÖRE YAPILAN İLK  RESMİ NÜFUS SAYIMINI BİLMEDEN ÖĞRENEMEZSİNİZ ANLATAMAZSINIZ BİLGİYE ARAŞTIRARAK BELGEYİ KAYNAĞINDAN BULARAK SONUCA VARIRSINIZ

KARACAOVA-KARACAABAD BÖLGESİ TÜRKLERİN YERLEŞİMİ-selanik

İLK YERLEŞİM - 1100 - YILLARI ORTA ASYADAN AİLELERİ İLE KARACAOVA BÖLGESİNE

İKİNCİ YERLEŞİM- OSMANLI DÖNEMİ 1385 YILINDAN İTİBAREN KARACAOVA BÖLGESİNE

MÜBADELE- 1923 YILI İTİBARİ İLE MÜBADELEDE TÜRKİYE YERLEŞİMİ

RESMİ KAYNAK BİLGİLER- OSMANLI ÖNCESİ TÜRKLERİN YERLEŞİMİ 1100-1200-1500- YILLARINDA TARİHÇİLER TARAFINDAN YAZILAN RESMİ ESERLERDEN ALINMIŞTIR KARACAOVADAKİ DİĞER ETNİK GURUPLARI KONUMUZDA İŞLEMEDİK

1- ANNA KOMNENA- ( 1083-1153) BİZANSLI TARİHÇİ BİZANS İMPARATORUN KIZI
2- JOHN ZONARAS - YUNANLI 12 NCİ YÜZYILDA YAŞAMIŞ BİZANSLI VAKANÜVİS VE DİN ADAMI
3 -LAONİKOS CHALKOKONDYLES- ( 1423-1490) BİZANS TARİHÇİSİ
4- MÜNECCİMBAŞI AHMET DEDE- ( SELANİK-1631-MEKKE-1702 ) 17 NCİ YÜZYIL OSMANLI TARİHÇİSİ
5- AKDES NİMET KURAT- ( 1903-1971) TATAR ASILLI TÜRK TARİHÇİ AKADEMİSYEN
6- HÜSNÜ YAZICI- ( 1964-SARIYER DOĞUMLU) MÜBADELENİN SELANİK-KAZASI KARACAABAD-KARACAOVA BÖLGESİ ADLI KİTABIN YAZARI


Selanik Sancağı Karacaova-Karacaabad Bölgesine 
Müslüman Türklerin iskan başlangıçı 1600 yılları, Türklerin Karacaovaya iskanların
ı öğrenmek için Evladı Fatihan nedir, Tımar Toprak Sistemi nedir, Konyar nedir, 1831 yılı ilk resmi nüfus sayımında Karacaova köylerinde haneler ve hane reisleri kimler, ve köylerin adına ne deniyor, bilmek gerek. Osmanlıdan önce ve Osmanlı zamanında karacaova-Karacaabadın adı nedir. (Not Adları-Almopia-moglena-Olivir-Karacaabad) 
Karacaova-Karacaabad adı ne zaman kullanılmaya başlandı ,Osmanlıdan önce 1100 yıllarında iskan olan hangi Türk boyları ve 6.ncı yüzyıldan itibaren Yönetimlerde bulunan yaşayan başka hangi milletler vardı 
( Not-slavlar,Bulgar,Bizans,Sırp) Osmanlı 1386 yılında nasıl bölgeyi fethetti 1912 yılında nasıl kaybetti. Osmanlı yabancıların yaşadığı ve döneminde Müslüman Türklerin dağınık iskan edildiği yerlerin adını niye değiştirmedi Türklerin yeni kurulan iskan edildiği köylere niye Türk ismi koydu. 

KARACAOVA HAKKINDA YAZILAN KİTAP

Karacaova ve Göstelup Köyü.docx -


SELANİK KARACAABAD/KARACAOVA BÖLGESİ 1831-1904 NÜFUS DEFTERLERİ