19 Mayıs 2009 Salı

Sultan V. Mehmet Reşad’ın Rumeli Seyahati

Vodine İstasyonu; İstasyon çok güzel süslenmişti Zaten istasyonun
> > etrafı büyük ağaçlarla doğal olarak süslüydü. Yapılmış olan tak da
> > bayraklarla süslenmişti. istasyonun sağ tarafındaki bahçede geniş
> > bir çadır yapılmış, çadırın içi yaldızlı, muhteşem koltuklar,
> > kanepelerle donatılmıştı. Çadırın arkasında kadınlara mahsus bir yer
> > de ayrılmıştır. Karacaabad, Yenice ve diğer bölgelerden birçok halk
> > gelmiştir. Padişah trenden inerek otağa gitmiştir. 10 yaşlarındaki
> > Vuslat adında bir kız çocuğu Padişah'a çiçek sunmuş ve şöyle demiştir:
> >
> > "Padişahım, bizi yaradanın sevgili Padişah babamıza tükenmez ömürler
> > ihsan ve şevketiyle, şanlı ecdadının büyük tahtında ber-devâm
> > buyurması duasını tekrar ederim"
> >
> > Ondan sonra bakkal Fuad Efendi'nin oğlu Hasan Avni Efendi de şöyle
> > konuşmuştur:
> >
> > " Sevgili Padişahım, kudûm-u şahânenizle bu acz ve müştâk
> > evladlarınızı şâd ve bahtiyâr kıldınız, mülk ü milleti ma'mur ve mes
> > ´ud görmek emeli ulviyesiyle vukua gelen bu teşrif-i hümayununuz
> > hâtıra-i milletde kıymetdâr izler bırakacakdır. Heman Cenâb-ı mûli,
> > büyük, sevgili babamızı tûl-i ömr ile ma'mur buyursun.
> >
> > Padişahım, maksadları okuyub yazmak suretiyle vatan ve milletin,
> > sevgili meşrûtiyetperver Padişahı'na sadık-ı kâmile ve fedakarlıkla
> > hizmet eylemek olan biz acizleri takdim eylediğim bahçelerimizin şu
> > nâçiz mahsulünün kabul buyrulmasıyla da taltif buyurmanızı istirhâm
> > iderim."
> >
> > Padişah'da ayağa kalkıp çocuğa doğru ilerledi ve memnun bir
> > vaziyette çocuğu okşadı . Hasan Avni Efendi'den sonra, Zeki Efendi
> > adında bir başka öğrenci de nakaratı " Askerinle, milletinle bin
> > yaşa " mısrası olan bir vatan şiirini okudu. Padişah da çocuğa şu
> > şekilde karşılık verdi: " Zaten hiçbir zaman yalnız yaşamak
> > istemedim ve istemem . Daima milletimle ve askerimle yaşamak isterim."
> >
> > Bundan sonra bazı gayr-i müslimler de hediye sunmuşlardır. Bulgar
> > vatandaşlarından olan doğramacı Gavşi Usta dahi çok güzel ve süslü
> > dört çift nalın takdim etmiştir. Padişah da çeşitli ihsanlarda
> > bulundu. Tren istasyondan ayrılmadan önce de Müftü Efendi bir dua
> > okudu. Ayrıca hazırlıkların tamamlanması için gece gündüz çalışmış
> > olan Kaymakam Sami Bey, ziyaretten bir gece evvel bir kalp
> > rahatsızlığı sonucu ölmüştür. Bu da Padişah'ı çok üzmüş ve onun
> > çocuklarına da ihsanlarda bulunmuştur.