16 Mayıs 2009 Cumartesi

BAHÇEKÖY orman fakültesi

Tarihçe
Türkiye'de ormancılık eğitimi, 17 Kasım 1857 tarihinde İstanbul'da açılan Orman Okulu ile başlamıştır. Fransızlar tarafından kurulan bu okulda öğrenim dili Fransızca"dır. Bu eğitim-öğretim, 11 Temmuz 1880 tarihinden itibaren Orman ve Maadin Mektebinde, 1893 yılından itibaren ise Halkalı Ziraat Yüksek Okulunda devam etmiş, 1903 yılında okulun adı "Halkalı Ziraat ve Orman Mektebi Alisi" olarak değiştirilmiştir. 1910 yılında ormancılık öğretimi bağımsızlaşarak, "Orman Mektebi Alisi" kurulmuştur. Okul, çeşitli tarihlerde yer değiştirmiş, 1922 yılında eski yuvası olan bugün öğretimin sürdürüldüğü İstanbul Bahçeköy'deki binasına kavuşmuştur.

1926 yılında Müdürlük yerine Rektörlük ile yönetilmeye başlanmış, böylece Türk Yüksek Öğretim tarihinde ilk kez bir Fakülte Rektörlükle yönetilmiştir. 1934 yılına kadar sırasıyla Ahmet Emin, Neşet Bey ve Mazhar Diker Rektör olarak görev yapmışlardır.Üniversite Reformu Kanunu ile 1934 yılında Orman Fakültesi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'ne 5. Fakülte olarak bağlanmıştır.Orman Fakültesi Yüksek Ziraat Enstitüsü içerisinde tam bir akademik hüviyete kavuşmuş ve çeşitli ormancılık konularında bilimsel araştırmalar başlatılmıştır. 1947 yılında ilk doktora çalışması tamamlanmıştır.

1948 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün lağvedilmesi üzerine Orman Fakültesi İstanbul'a nakledilerek İstanbul Üniversitesine bağlanmıştır. İstanbul Üniversitesine bağlanması ile gelişmesini daha da hızlandırmış, bilimsel ve akademik faaliyetlerini bu köklü Üniversitenin bünyesinde yaygınlaştırmıştır.1948-1961 yılları arasında eğitim ve öğretim 13 Kürsü'de mevcut Öğretim Üyeleri ve Asistanlar tarafından yürütülmüştür..Kürsü sayısı 1973-1981 döneminde 15'e yükseltilmiştir.

Ormancılık Yüksek Öğreniminde 1975 yılında önemli bir değişiklilik yapılarak "Lisans", "Yüksek Lisans" ve "Doktora" düzeyinde öğretim başlatılmıştır. 4 yıllık Ormancılık Yüksek Öğrenimini tamamlayanlara verilen "Orman Yüksek Mühendisi" unvanı bu tarihten itibaren kaldırılmış ve lisans eğitimini tamamlayanlara "Orman Mühendisi" unvanı verilmeye başlanmıştır. Orman Fakültesindeki yüksek lisans eğitimi ilk olarak 1980-1981 öğretim yılında Silvikültür Kürsüsünde başlatılmıştır. 1982 yılında çıkarılan Yüksek Öğretim Yasası ile Enstitü ve Kürsüler kaldırılmış, yerine "Bölüm" ve "Anabilim Dalı" adı altında yeni birimler oluşturulmuştur.