16 Mayıs 2009 Cumartesi

BAHÇEKÖY 20

bahçeköy,Sarıyer’in yemyeşil bir semtidir.İlk kuruluşu 1521 yıllarına dayanmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Seferi sonrasında yanında getirdiği sırp esirleri bu bölgeye yerleştirmiş. Ve kurulan bu köye Belgrat köy çevresindeki ormana Belgrat köy adı verilmiştir. Daha sonra köyün bent sularına zarar verdiği anlaşılarak köy buradan topluca alınarak şuan ki yerine taşınmıştır.(1894) Bu köye de Bahçeköy adı verilmiştir. 1924 mübadelesinde selanik sancağına bağlı vodina karacaova bölgesi gustulüp ve fuştan köyünden lozan antlaşması gereği ordaki mallarına karşılık 8 dönüm tarla 1 ev verilerek müslüman türkler yerleştirilmiştir. Daha sonra türkiyenin değişik illerinden göç almıştır. Bahçeköy sporkulübü, cami derneği,sarıyer lozan mübadiller derneği, giresunlular derneği,avcılar dernekleri bulunmaktadır, 1992 yılında belediye olan belde ilk başkan muzaffer altınsoy ilk meclis üyeleri hüsnü yazıcı mustafa şen sami kasap osman aktaş baki yurttaş yakup çakıröğlu. 2 nci belediye başkan mustafa başaran 20008 yılında anayasa mahkemesi kararı gereği belediye fesh olup sarıyer ilçesinin mahallesi oldu . bahçeköy spor kulübünde başkanlık yapanlar nurettin özbekrem hüseyin yalaza mustafa coşkun nadir ylmazel ömer gülüştür fahrettin aday muzaffer altınsoy mustafa başaran tahir sarıoğlu hüsnü yazıcı zeki yazıcı. Bahçeköy de İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Fidanlık, 2 özel okul 1 ilköğretim okulu, öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bahçeköy’ü çevreleyen Belgrat ormanı, İstanbul halkının rekreasyon ihtiyacını karşılayan yegane dinlenme yeridir. Orman muhafaza alanı olarak ayrılan Belgrat ormanları geçmişte de bugün olduğu gibi İstanbul’un su ihtiyacını karşılamıştır. Mimar Sinan tarafından inşa edilen su kemerleriyle İstanbul’un belli bölgelerine su verilmektedir. Günümüzde hala bu fonksiyonları yerine getiren 7 adet bent bu orman içerisinde yer almaktadır.
Bu bentler: 1. Kömürcü bent(1620). 2. Büyük bent (1724) 3. Topuzlu bent(1750) 4. Ayvat bendi(1765) 5. Valide bendi,(1796) 6. Kirazlı bent(1818) 7. II. Sultan Mahmut Bendi(1839) yıllarında inşa edilmişlerdir.

Belgrat ormanı bünyesinde bulunan Av-Koruma-Üretme Sahası ve Balık Üretme İstasyonu halkın eğlenme, spor dinlenme ihtiyaçlarını karşılayıp kalabalık İstanbul şehrine çok yönlü hizmetler sunduğu için ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye’nin ilk, Dünyanın planlı ve ünlü Arberetumu olan Atatürk Arberetumu da Belgrat ormanı içerisinde tesis edilmiştir. Arberetumlar bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla orijinal ve yaşları belli, her biri doğru ve dikkatli bir şekilde bir araya getirilmiş, çoğunlu ağaç ve diğer odunsu bitkilerin uygun seçilmiş alanlarda yetiştirilip sergilendiği tabiat parçalarını ortaya çıkarmaktadırlar. Bahçeköy, Karadeniz iklimi etkisindedir. Ilıman ve nemli bir iklim tipi mevcuttur. Bahçeköy de orman ve fundalık alanlar stepler geniş yer kaplamaktadır. Meşe türleri ve çam çınarlar çoğunluktadır. Yörenin havasının ve suyunun temiz olup önemli bir piknik alanı olması, yaz ve kış mevsiminde hafta içi ve hafta sonları dinlenme, eğlenme ve spor amaçlı kullanılmaktadır. Bahçeköy ün güneyinde ve doğusunda yer alan Belgrat ormanı ve içindeki tarihi bentler gerek yabancı gerekse yerli turistlerin ilgisini çekmekte, yaz nüfusu 30.000 kişiyi bulmaktadır.

Bahçeköy halkı yıllar boyu orman köylüsü olarak yaşam sürdü. Ormanda çalıştı, orman ürünleri alıp sattı, geçimini bu yolla temin etti, Bu arada bahçecilikle de uğraştılar. Zamanla ve bilhassa köyün göç alması üzerine bahçecilik terk edildi, ticarete yönelme oldu.osmanlı arşivi

Arama Sonuçları: 102 kayıt
1
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:17788
Fon Kodu: EV.d...
Masrafları Mihrişah Valide Sultan Evkafı tarafından karşılanan Bahçeköy'le Beyoğlu Maksim'i arasındaki suyollarının tamiratında yapılan masraflarla çalışan amelenin yevmiyeleri ile isimleri.
2
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:17907
Fon Kodu: EV.d...
Sultan Mahmud Han'ın İstanbul Bahçeköy'de yaptırdığı bend-i cedidin tamir ve termim masrafları.
3
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:17923
Fon Kodu: EV.d...
Mihrişah Valide Sultan'ın Bahçeköy'den Beyoğlu'na kadar yaptırdığı su yollarının masarıfat muhasebesi.
4
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:17972
Fon Kodu: EV.d...
Sultan Mahmud Han'ın Bahçeköy'deki bendinin tamiri için yapılan masarıfatın muhasebesi.
5
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:18009
Fon Kodu: EV.d...
Mihrişah Valide Sultan'ın Bahçeköy'den Beyoğlu'na kadar yaptırdığı su yolunun tamirat masrafları.
6
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:18025
Fon Kodu: EV.d...
Sultan Mahmud Han'ın Bahçeköy'deki bendinin tamirat masrafları.
7
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:18096
Fon Kodu: EV.d...
Sultan Mahmud Han'ın İstanbul Bahçeköy'de bulunan bendinin tamirat masrafları muhasebesi.
8
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:8951
Fon Kodu: MAD.d..
Saray-ı hümayunda tamirat icrası, Tersane inşaatı için kiremid mübayaası, sarayların tamiri için Darbhane'den kurşun itası, Galata'da kurşunlu mahzende gemi işlerine memur olanlara mahsus bina inşası, Serviburnu'nda Topraktabya'da top siperi yapılması, Hırka-i Saadet hücresi ve taht odasının tamiri, Sultan Süleyman'ın ihya eylediği Bergos karyesi civarında Uzunca gümrük tamiri, Kırkçeşme su yollarının tamir ve termimi, Beşiktaş Sarayı sahilinde kayıkhane inşası, Çatladıkapı'daki fenerin tamiri, muhtac-ı tamir olan Defterhane-i Amire ve kargir mahzenin yeniden yapılması, Küçükköy civarındaki su yollarının tamiri, yeniçeri kışlalarının yeniden yapılması, humbaracılar ocağındaki kasr-ı hümayun ve mühimmat anbarlarının tecdiden inşası, Nur-ı Osmaniye Camii önündeki cadde kaldırımlarının tamir ve tecdidi, Bahçeköyü'ndeki su bend ve kemerlerinin tamir ve tathiri, Karadeniz Boğazı'nda tabyalar inşası ve saire dair kayıdları ihtiva eden İstanbul tamirat defteri.
9
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:19782
Fon Kodu: MAD.d..
İstanbul'da Ferhad Paşa, Premadi'de Osman Ağa, Edirne'de İbrahim Paşa, Mustafa Paşa, Kamaniçe'de İskender Paşa, Bahçeköy'de Hüseyin Ağa vakfiyeleriyle sair bazı vakıfların mevkufatının tahsil olunan mebaliğiden hademe vezaifiyle sair masarıfatına sarf olunan mebaliğin miktar ve müfredatıyla muhasebelerini havi evkaf muhasebe defteri. Defter yırtık ve eksiktir. a.g.tt
10
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:20027
Fon Kodu: HH.d...
Bahçeköy bendleri ve bazı köşklerin tamirine ait masraf defteri.
11
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:11125
Fon Kodu: EV.d...
İstanbul Bahçeköy'de Sultan Mahmud Han'ın inşa ettirdeği bend ve ittisalindeki kasr-ı hümayun için mübayaa olunan eşya ve masarıfatın kayıtları.
12
Tarih:
Dosya No:
Gömlek No:14411
Fon Kodu: EV.d...
İstanbul Bahçeköy ve Belgradköy'de bulunan Sultan I. Mahmud Han Vakfı, Mihrişah Valide Sultan Vakfı, Sultan II. Ahmed Han Vakfı ve sair vakıflara mülhak bendlerin tamiri.
13
Tarih: 05/Ra/1139 (Hicrî)
Dosya No:103
Gömlek No:4582
Fon Kodu: C..ML..
Kemer ve Bahçeköy su yolcuları reayalarıyla İstanbul Baruthanesi amelelerinin cizyeleri hakkında takrir.
14
Tarih: 27/C /1191 (Hicrî)
Dosya No:41
Gömlek No:2012
Fon Kodu: C..BLD.
Bahçekapısı'ndaki Valide Camii'ne Haslar kazasının Bahçeköyü civarından tedarik ve Kemerler suyuna ithal edilen 40 masura suyun, camiye ve türbesi civarındaki çeşmelere fazla geldiğinden Hamidiye İmaret, Sebil ve Çeşmeleri ile mekteb ve matbahına on masura su verilmesi.
15
Tarih: 28/Z /1195 (Hicrî)
Dosya No:71
Gömlek No:3515
Fon Kodu: C..ZB..
Sultan Mahmud akarından Bahçeköyü nam karyede kain büyük havuzun etrafındaki koruların korucusu sabık Suyolcular Kethüdası Hacı İbrahim'in nefyedildiği Midilli'den af ve ıtlakına dair arzuhal.
16
Tarih: 29/Z /1199 (Hicrî)
Dosya No:519
Gömlek No:26202
Fon Kodu: C..EV..
İzmid'e tabi Yeniköy ve Bahçeköyü eski Sadrazam Halil evkafından olmakla tekaliften muafiyetleri. g.tt
17
Tarih: 01/S /1211 (Hicrî)
Dosya No:23
Gömlek No:1114
Fon Kodu: C..BLD.
Valide Sultan'ın Bahçeköyü'ndeki yeni bendinde taşları kırmak için barut verilmesi.
18
Tarih: 29/Z /1214 (Hicrî)
Dosya No:79
Gömlek No:3929
Fon Kodu: C..ZB..
İstanbul civarında Bahçeköy taraflarında serseri dolaşan beş Hırvatın memleketlerine tebidi. g.tt
19
Tarih: 15/Za/1226 (Hicrî)
Dosya No:142
Gömlek No:7089
Fon Kodu: C..MF..
İkinci Sultan Mahmud'un Büyük Ayasofya Camii ittisalinde inşa ettiği kütüphane ve imaret evkafından Tophane'ye akıtılacak tatlı su için Bahçeköyü'nde ihdas eylediği yeni bendin muhafızı Kirkor'un maaş hissesini rızasıyla kardeşi Vasil'e ferağ ettiğinden bahisle icabının icrası hakkında vakfın mütevellisi Süleyman'ın arzı.
20
Tarih: 19/B /1235 (Hicrî)
Dosya No:1196
Gömlek No:47007/B
Fon Kodu: HAT
Su kemerlerinin tamirine memur Hacı Abdullah Efendi'nin, Bahçeköy'de Beylik Çifliği'nde iken Hırvatlar tarafından nasıl taarruza uğradıkları.

sayfaadres='kurumkod=&ilgilikurumkod=&yil1=&yil2=&ifade=bahçeköy&tara=fon&tarat=belge&web=katalog&indeksturu=&islem=';
Sayfa: ">>">
Arama Sonuçları: 102 kayıt
21
Tarih: 23/B /1235 (Hicrî)
Dosya No:1196
Gömlek No:47007/C
Fon Kodu: HAT
Büyükdere civarında Bahçeköy karyesinin Haremeyn Vakfı'na suret-i merbutiyeti ve ahalisinin serbestilerine dair kayıt suretleri.
22
Tarih: 29/Z /1235 (Hicrî)
Dosya No:1196
Gömlek No:47007
Fon Kodu: HAT
Büyükdere civarında Bahçeköyü'nde Hırvatlar ile Kale yamağı neferatı arasında vukubulan müsademelerin tafsilatıyla alınan tedabirin hikayesi ve Karadağlı ve Nemçeli Hırvatların evvelce de takarrür ettiği şekilde ülkelerine tardları. a.g.y.tt
23
Tarih: 29/Z /1235 (Hicrî)
Dosya No:1196
Gömlek No:47007/A
Fon Kodu: HAT
Bostancıbaşının takriri Bahçeköy'de su yolları memurunun konağını bir miktar Hırvatın basmasıyla başlayıp orada ve diğer yerlerde bir kale yamağı ve bir bostancının ve beş Hırvatın ölümünü intaç eden kavga.
24
Tarih: 29/Z /1236 (Hicrî)
Dosya No:489
Gömlek No:24007
Fon Kodu: HAT
Bahçeköyünde kale yamakları ile Hırvatlar arasında tahaddüs eden münazaa üzerine, Nemçe'ye tabi olan Hırvatların vilâyetlerine tardı hakkındaki irade-i seniyyeye itiraz ve mukaleme talebini havi Avusturya sefiri tarafından verilen takrir tercümesinin takdim kılındığına dair. a.g.y.tt
25
Tarih: 29/Z /1238 (Hicrî)
Dosya No:280
Gömlek No:16602
Fon Kodu: HAT
Bostancıbaşı takririyle Hırvatların nizamına verilen karar mucebince Bahçeköy ve Belgrad karyesi ve havalisinde, zir-i idaresine ba-irade-i seniye verildiğinden temin-i intizam ve tahrir ve küfela ahzı için tayin edilen Haseki ve maiyyetindeki bostancı neferatının taamiyye ve ulufelerine birer mikdar mahiyye tayini taleb edildiğine ve münasib görüldüğüne dair. a.g.y.tt
26
Tarih: 25/M /1242 (Hicrî)
Dosya No:71
Gömlek No:3550
Fon Kodu: C..BLD.
İstanbul'da Bahçekapısı'nda Vanî Efendi Medresesi kurbundaki menzile akan bir masura tatlı suyun, Mihrişah Valide Sultan'ın havass-ı refiyyeye tabi su yolu karyelerinden Bahçeköyü'nde müceddeden ihya eyledikleri bendin hayratına tahsis ettiği mikdardan başka İstanbul'da su sıkıntısını def‘ için Hatice Valide Sultan Camii'nin su yoluna mütevellisinin izniyle hakk-ı mecra tayin ederek akıttığı vakıf suyun kanavatından ve Vanî Efendi Medresesi'ndeki teraziden müfrez olduğunun ve şehri icare ve mütevelli temessüğü ile tasarruf edilmekte bulunduğunun subutuna dair.
27
Tarih: 02/Za/1246 (Hicrî)
Dosya No:57
Gömlek No:2822
Fon Kodu: C..BLD.
Küçükçekmece nahiyesine tabi su yollarına merbut kemerler ve Bahçeköy reayalarından su bentleri ve ızkara ve havuz hizmetlerinde bulunanların kadimen haiz oldukları muafiyetin muhafazası.
28
Tarih: 29/Z /1255 (Hicrî)
Dosya No:70
Gömlek No:3468
Fon Kodu: C..BLD.
Havass-ı Refia kazasına tabi Bahçeköyü Sultan Bayezid Vakfı'ndan olup Galata ve Tophane'ye akan su yollarını temizlemek hizmeti bunlara tahmil ve cizyeleri taraf-ı vakıftan tahsil edilmekte bulunduğu halde, meralarından istifadelerine mani olunarak rencide edildiklerinden hudutlarının tesbit ve tahririyle istifadelerinin temini. a.g.y.tt
29
Tarih: 22/M /1258 (Hicrî)
Dosya No:240
Gömlek No:10011
Fon Kodu: C..ML..
Kemerler ve Bahçeköyü suyolcu amelelerine ve İstanbul'da dükkan sahibi olan bazı kimselere evvelce evsat cizye evrakı verilirken ahiren edna cins dağıtılması İstanbul cizyesi varidatını eksiltmesi melhuz olduğundan evvelki gibi evsat cizye evrakı verdirilmesi.
30
Tarih: 02/S /1263 (Hicrî)
Dosya No:16
Gömlek No:65
Fon Kodu: HR.MKT.
Suyolu köylerinden Bahçeköy ahalisinin meralarını almış olan Bilezikçi Begos'dan buraların istirdadı meselesinin halledilmesi.
31
Tarih: 27/L /1263 (Hicrî)
Dosya No:106
Gömlek No:2372
Fon Kodu: İ..MVL.
Bahçeköyü reayasının Bilezikçi oğlu Begos hakkındaki şikayetleri.
32
Tarih: 26/Za/1271 (Hicrî)
Dosya No:158
Gömlek No:15
Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Bahçeköy ve Belgrad ormanlarından odun kesildiğine dair haberin tahkiki.
33
Tarih: 07/Z /1271 (Hicrî)
Dosya No:338
Gömlek No:14587
Fon Kodu: İ..MVL.
Bahçeköy'deki bentlerden Beyoğlu Taksim'e kadar uzanan su lağımı yolunun tamiri.
34
Tarih: 06/Ş /1273 (Hicrî)
Dosya No:219
Gömlek No:30
Fon Kodu: A.}MKT.NZD.
Bahçeköy'de oturan Altıparmakoğlu Kostantin'in Sarraf Davit oğlu Mıgırdıç ve mağazacı Panayot'a olan borçlarının ödenmesi için rehin verdiği keçilerin satışının yapılması.
35
Tarih: 1274 (Hicrî)
Dosya No:84
Gömlek No:45
Fon Kodu: A.}AMD.
Bahçeköy'deki bentlerden Beşiktaş ve Çırağan saraylarıyla sair mahalle giden su yollarının tamiri ve masraflarının sair hazinelerden karşılanması.
36
Tarih: 11/R /1274 (Hicrî)
Dosya No:383
Gömlek No:16770
Fon Kodu: İ..MVL.
Bahçeköyü'nde bulunan bentlerden Beşiktaş ve diğer mahallere akan su yollarının tesviyesi.
37
Tarih: 17/R /1276 (Hicrî)
Dosya No:446
Gömlek No:29515
Fon Kodu: İ..DH..
Galata ve Beyoğlu semtinin su ihtiyacını temin için bendlerde ve Bahçeköyü Kemeri'nde yapılacak tamirat.
38
Tarih: 12/M /1277 (Hicrî)
Dosya No:417
Gömlek No:93
Fon Kodu: A.}MKT.UM..
Sergiz'in eşi Drin Hatun'a babasından kalan Bahçeköy'deki evi, Meryem Hatun sattığından istirdadı.
39
Tarih: 13/S /1278 (Hicrî)
Dosya No:131
Gömlek No:2
Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
1- Evreşe Müdürü Ali Efendi'nin azliyle yerine İbsala Müdürü Mehmed Ağa'nın ve Malkara Müdürü Cafer Bey'in azliyle yerine İsmail Ağa'nın vekaleten tayini. 2- Mudurnu Müdürü Mustafa Ağa'nın azliyle yerine vekaleten tayin olunan Bahçeköylü Mustafa Efendi'nin asaleti. 3- Gönye Müdürü Arslan Bey'in azliyle yerine vekaleten tayin olunan Hacı Sadık Ağa'nın asaleti. 4- Dazkırı Müdürü Mustafa Efendi'nin azliyle yerine vekaleten tayin olunan Mehmed Ağa'nın asaleti.
40
Tarih: 26/Ş /1278 (Hicrî)
Dosya No:142
Gömlek No:13
Fon Kodu: A.}MKT.MVL.
Suyolu köylerinden Bahçeköylü Bakkal Aleksi'nin hanesinden eşya çalan şahıslardan vefat edenlerden haricinin üçer sene tersanede kürek cezasına

Gömlek No:1860
Fon Kodu: İ..MMS.
Bahçeköy civarında yeniden inşa olunacak bina için Boğos Bey'den alınacak borca dair.
44
Tarih: 29/L /1289 (Hicrî)
Dosya No:444
Gömlek No:62
Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
İstanbul sakinlerinin su maddesinden dolayı çektikleri sıkıntıyı gidermek maksadıyla Bahçeköy civarında bend inşası ve masraflarının tasfiyesi.
45
Tarih: 02/Za/1289 (Hicrî)
Dosya No:444
Gömlek No:82
Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Bahçeköyü civarındaki İhsan deresi üzerine kurulacak bendin inşasına memur Erkan-ı Harbiye Reisi Mahmut Paşa'ya maaş ve inşaat bitiminde olmak üzere bir hane bedeli tahsisi.
46
Tarih: 29/C /1295 (Hicrî)
Dosya No:39
Gömlek No:2038
Fon Kodu: İ..ŞD..
Bab-ı Seraskeri ve Kağıdhane'deki Ordu Merkeziyle Bahçeköy'ünde bulunan Fırka-i Askeriye arasında muhabere için telgraf hattı temdidi.
47
Tarih: 24/N /1297 (Hicrî)
Dosya No:1332
Gömlek No:54
Fon Kodu: DH.MKT.
Asayişin muhafazası amacıyla Bahr-i Siyah Boğazı cihetinde Belgrad ve Bahçeköy taraflarında dolaşmakta olan Kaza-i Erbaa Tabur ağasına, Büyükdere Zabıtası'nca lüzumu halinde gerekli yardımın yapılacağı.
48
Tarih: 16/Z /1299 (Hicrî)
Dosya No:1
Gömlek No:34
Fon Kodu: Y..PRK.EV..
Bahçeköy'deki küçük kemerin restorasyonu.
49
Tarih: 12/Ra/1301 (Hicrî)
Dosya No:66
Gömlek No:3900
Fon Kodu: İ..ŞD..
Belgrad ve Bahçeköy civarında bulunan bendlerin tamiri.
50
Tarih: 26/Z /1307 (Hicrî)
Dosya No:63
Gömlek No:34
Fon Kodu: Y..PRK.ASK.
Bahçeköy Kilisesi mütevellisinin değişmesine sebep veren maddesinden dolayı Hristiyan ahali arasında meydana gelen karışıklıklar ve alınan tedbirler.
51
Tarih: 11/C /1309 (Hicrî)
Dosya No:1909
Gömlek No:120
Fon Kodu: DH.MKT.
Bahçeköy'de tesis ve inşa olunan Süvari Karakolhanesi için karakolun arkasındaki bend suyunun isale ettirilmesi.
52
Tarih: 29/C /1309 (Hicrî)
Dosya No:1917
Gömlek No:11
Fon Kodu: DH.MKT.
Bahçeköy'de tesis edilen ve suyu olmayan suvari karakoluna yakınındaki tebersuyundan bir masura suyun akıtılması için yapılan başvuru üzerine Şehremaneti suyun anayoldan ifrazını Seraskerlik'ten tayin olunacak bir memur hazır bulunduğu halde yapacağından bu memurun tayini için gereğinin yapılması.
53
Tarih: 26/Za/1309 (Hicrî)
Dosya No:59
Gömlek No:17
Fon Kodu: Y..A...RES.
Bahçeköy'ünden Terkos ve Hadımköy'e kadar yolların inşası hakkında.
54
Tarih: 01/Ra/1311 (Hicrî)
Dosya No:726
Gömlek No:1
Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Belgrad karyesi ve havalisinde sakin köylülerin, Bahçeköy ahalisinin su bendlerini ve derelerini kirletmemeleri için alınan tedbirler. Hareket-i arzdan dolayı zarar gören Kırkçeşme su yollarının tamir ve masraflarının ödenmesi.
55
Tarih: 06/R /1311 (Hicrî)
Dosya No:95
Gömlek No:12
Fon Kodu: Y..PRK.ASK.
1- Bahçeköy, Belgrad ve Kömürcü köyleri cihetindeki bendlerin teftiş ve tıbbi muayeneleri. 2- Mösyö Şantes'in nezaretinde tahlil edilen suların derece-i istimalleriyle tahlil neticelerinin hülasası.
56
Tarih: 01/C /1311 (Hicrî)
Dosya No:19
Gömlek No:1311/C-004
Fon Kodu: İ..HUS.
Su bendleri civarındaki Bahçeköy ahalisinden Aneti'nin vefatının, bend sularının oradan geçmekte olmasından kaynaklandığı ve bu nedenle konunun Hıfzıssıhha Komisyonu'nca karara bağlanması gerektiği.
57
Tarih: 01/C /1311 (Hicrî)
Dosya No:726
Gömlek No:4
Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Su bendleri civarındaki Bahçeköy ahalisinde kolera hastalığı görülmesi üzerine alınan tedbirler.
58
Tarih: 04/C /1311 (Hicrî)
Dosya No:3
Gömlek No:1311/C-01
Fon Kodu: İ..ŞE..
Bahçeköy ahalisinden yağcı Nikoli'nin zevcesinin koleraya yakalandığı ve bendlerin suyu oradan murur etmekde bulunmasına mebni mezkur suyun bulaşmaması için gerekli sıhhi önlemlerin alınması.
59
Tarih: 11/C /1311 (Hicrî)
Dosya No:3
Gömlek No:1311/C-06
Fon Kodu: İ..ŞE..
Bahçeköy'de zuhur eden hastalıktan dolayı tedabir-i sıhhiye icrası.
60
Tarih: 15/C /1311 (Hicrî)
Dosya No:188
Gömlek No:22
Fon Kodu: DH.MKT.
Dersaadet Bahçeköy'de ortaya çıkan kolera hastalığından dolayı suyolu üzerinde bulunan mezarlık ve sekiz hanenin kaldırılması.

Gömlek No:71
Fon Kodu: Y..A...HUS.
Mecra yaptırılmasından ve hastalık sırasında kordon altına alınanların maişetlerinin temin edilmesinden dolayı Padişah'a teşekkürü hâvî Bahçeköy İhtiyar Meclisi'nin varakasının takdimi.
62
Tarih: 09/L /1311 (Hicrî)
Dosya No:93
Gömlek No:60
Fon Kodu: Y..MTV.
Belgrad bendi ile Bahçeköyü'nün Topuzlu Bendi'nde Doktor Nikola Bey tarafından yapılan tahlilat neticesini gösteren rapor.
63
Tarih: 11/L /1311 (Hicrî)
Dosya No:23
Gömlek No:1311/L-76
Fon Kodu: İ..HUS.
Bahçeköy ahalisinin bendlere akan derede çamaşır yıkayarak suların kirlenmesine yol açmaları üzerine, kirlenmeye karşı her türlü taharet ve nezafete fevkalade dikkat edilmesi için ilgillere gereken emirlerin verilmesi.
64
Tarih: 12/M /1312 (Hicrî)
Dosya No:13
Gömlek No:47
Fon Kodu: Y..PRK.ZB..
Tüfengiyan-ı Hazret-i Şehriyariden Mirliva Ahmet Paşa'nın Bahçeköy'e avdeti.
65
Tarih: 13/M /1312 (Hicrî)
Dosya No:726
Gömlek No:6
Fon Kodu: A.}MKT.MHM.
Bahçeköy'deki bendler ile mülhakatında cereyan eden suların taksimi.
66
Tarih: 24/M /1312 (Hicrî)
Dosya No:101
Gömlek No:29
Fon Kodu: Y..MTV.
Bahçeköyü bendlerinin tamiratı bitinceye kadar suların kesilmesi ve saray ile ahaliye Terkos suyu isale ettirilmesi.
67
Tarih: 10/Ra/1312 (Hicrî)
Dosya No:104
Gömlek No:66
Fon Kodu: Y..MTV.
Beyoğlu Suyolları Müfettişi İbrahim b.Yusuf Ziya'nın çalışmaların bitimine kadar Bahçeköy'de kalması istirhamı.
68
Tarih: 15/Ş /1312 (Hicrî)
Dosya No:39
Gömlek No:77
Fon Kodu: Y..PRK.BŞK.
Anadolu ve Rumeli kavaklarına kadar Boğaziçi ile Bahçeköy ve İstinye civarında tathirat-ı fenniyenin mükemmelleştirilmesi için yapılacak çalışmalara dair Bongofski Paşa'nın raporunun hülasası.
69
Tarih: 05/Z /1313 (Hicrî)
Dosya No:13
Gömlek No:1313/Z-02
Fon Kodu: İ..EV..
Bahçeköyü'ndeki üç adet bend ile tamiratı yapılan su yollarının muhafazası için istihdam edilecek koruculara maaş tahsisi.
70
Tarih: 03/Ca/1314 (Hicrî)
Dosya No:7
Gömlek No:72
Fon Kodu: Y..PRK.ŞH..
Bahçeköyü'nden Saray-ı Hümayun'a gelen suyun saray için kullanılmasına çalışılması gerektiği.
71
Tarih: 07/R /1316 (Hicrî)
Dosya No:2096
Gömlek No:7
Fon Kodu: DH.MKT.
Bahçeköy'de kain iki bab Kasr-ı alinin yıkılması sırasında bozulan bentlerin tamir ve tesviye masrafının Evkaf-ı Hümayun Nezaretince tesviyesi gerektiği.
72
Tarih: 13/B /1316 (Hicrî)
Dosya No:2140
Gömlek No:54
Fon Kodu: DH.MKT.
Kolera sebebiyle Belgrad ve Bahçeköyü'ndeki fakir hastaların tedavisi için yardımda bulunan Büyükdere Merkez Eczahanesi Sahibi Antuvan Demarki Efendi'nin ilaç masraflarının karşılanması.
73
Tarih: 27/S /1317 (Hicrî)
Dosya No:75
Gömlek No:1317/S-095
Fon Kodu: İ..HUS.
Padişahdan yardım talebini muhtevi Bahçeköy ahalisinden Kosti veled-i Tanaş imzalı telgrafname.
74
Tarih: 14/Ra/1317 (Hicrî)
Dosya No:2224
Gömlek No:22
Fon Kodu: DH.MKT.
Bahçeköy ahalisinden Kosti veled-i Tanaş'ın ikiz çocuklarına maaş bağlanmadığına dair yaptığı şikayetin tahkik edilerek gerekenin ifası.
75
Tarih: 11/Ş /1317 (Hicrî)
Dosya No:2284
Gömlek No:67
Fon Kodu: DH.MKT.
Suyolu Nahiyesi Mülazımı Osman Ağa ile Bahçeköyü'nde görevli süvari memuru Mustafa Efendi ve arkadaşlarının taltifi.
76
Tarih: 22/Z /1317 (Hicrî)
Dosya No:2335
Gömlek No:46
Fon Kodu: DH.MKT.
Bahçeköy'deki iki kasrın yıkılması esnasında Sultan Mahmud Han ile Mihrişah Valide Sultan Evkafı'ndan bulunan bendlerin bazı yerlerinin düzeltilmesi için Şehremaneti'nce sarfedilen meblağın Hazine'ce ödenmesi.
77
Tarih: 14/Ca/1318 (Hicrî)
Dosya No:2400
Gömlek No:103
Fon Kodu: DH.MKT.
Büyükdere merkez eczanesi sahibi Antuvan Demarki'nin Belgrad ve Bahçeköy civarındaki köylerde başgösteren kolera illetini defetmek için alınan ilaç bedellerinin ödenmesi talebi.
78
Tarih: 20/Ca/1318 (Hicrî)
Dosya No:2402
Gömlek No:67
Fon Kodu: DH.MKT.
Belgrad ve Bahçeköy civarında kolera illetine yakalananlar için Büyükdere Merkez Eczanesi sahibi Antuan ve Marki'den alınan ilaç bedellerinin ödenmesi.
79
Tarih: 18/C /1319 (Hicrî)
Dosya No:2538
Gömlek No:102
Fon Kodu: DH.MKT.
Kolera hastalığı sebebiyle Belgrad ve Bahçeköy'deki hastalara verilen maaşın bütçeye ilavesi.
80
Tarih: 10/N /1319 (Hicrî)
Dosya No:2570
Gömlek No:26
Fon Kodu: DH.MKT.
Kolera hastalığı zuhuru döneminde Belgrad, Bahçeköy ve sair köylerdeki hastalara ilaç veren Merkez Eczahanesi'ne olan borcun ödenmesi.

Sonuçları: 102 kayıt
81
Tarih: 17/R /1320 (Hicrî)
Dosya No:183
Gömlek No:60
Fon Kodu: Y..PRK.ASK.
Edirne'den Beyoğlu Kışlasına gelenler ile yeni efrada verilmeyen elbiselerinin temin edilmesi. Dersaadet Bahçeköy ve civarı karakollara memur süvari bölüğünün erzak ve hayvan yemi sıkıntısında oldukları.
82
Tarih: 06/Z /1321 (Hicrî)
Dosya No:17
Gömlek No:1321/Z-2
Fon Kodu: İ..ŞE..
Hadımköy'den Terkos'a ve oradan Bahçeköy'e uzanan yolun biran önce tamamlanması.
83
Tarih: 02/M /1322 (Hicrî)
Dosya No:831
Gömlek No:82
Fon Kodu: DH.MKT.
Hadımköy'den Terkos'a oradan da Bahçeköy'e gelecek yolun Şehremaneti'ni ilgilendiren Bağçeköy-Terkos arasının en kısa zamanda bitirilmesi için gerekenin yapılması.
84
Tarih: 01/Ra/1323 (Hicrî)
Dosya No:954
Gömlek No:26
Fon Kodu: DH.MKT.
Su bendleri civarındaki Bahçeköy'de istimlaki gereken arazi ve emlakdan olan ve tamiratı engellenen fırınla ilgili yazışmalar ile istimlak işleminin hızlandırılması.
85
Tarih: 05/Ş /1323 (Hicrî)
Dosya No:233
Gömlek No:41
Fon Kodu: Y..PRK.ASK.
Bahçeköy Hazine-i Hassa koruluğunda yangın çıktığı.
86
Tarih: 21/Ş /1324 (Hicrî)
Dosya No:41
Gömlek No:1324/Ş-17
Fon Kodu: İ..EV..
Bahçeköyü'nün arkasındaki Maslak'dan Taksim sularına iltihak eden Balabandere ve Kılıçpınarı su yollarının tamiri.
87
Tarih: 26/Ni/1325
Dosya No:628
Gömlek No:102
Fon Kodu: ZB.
Küçükçekmece Tevkifhanesi'nden firar eden Bahçıvan Ligor'un, Dersaadet'e gelip sonradan Bahçeköy'ne gittiğinin anlaşıldığı.
88
Tarih: 21/Za/1325 (Hicrî)
Dosya No:304
Gömlek No:145
Fon Kodu: Y..MTV.
Derbend, Bahçeköy, Hacı Osman Bayırı ve Kemerburgaz karakolhanelerinde tamirat yapılması masrafların inşaat tahsisatından tesviyesi.
89
Tarih: 05/C /1326 (Hicrî)
Dosya No:452
Gömlek No:1326/C-011
Fon Kodu: İ..TAL.
Bahçeköy Karakolhanesinde Memur Süvari Yüzbaşılarından Mahmut Efendi'ye nişan itası.
90
Tarih: 20/B /1337 (Hicrî)
Dosya No:98
Gömlek No:253
Fon Kodu: DH.ŞFR.
Bahçeköy'deki muhacir Rumlara odun kesimi için müsaade edilmesine dair Komisyon-ı Mahsus'tan İzmid Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
91
Tarih: 13/L /1337 (Hicrî)
Dosya No:15
Gömlek No:20
Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
Kemerburgarz ve Bahçeköy Rumları tarafından Hacı Oszman Bayırı'nda yağma edilen odunların geri alınarak asayaşin temin edildiği.
92
Tarih: 14/L /1337 (Hicrî)
Dosya No:15
Gömlek No:40
Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
İstanbul Bahçeköy'de bulunan Orman Mektebi'ne, köy Rum ahalisi tarafından taarruz vukubulduğu.
93
Tarih: 21/L /1337 (Hicrî)
Dosya No:16
Gömlek No:23
Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
İtilaf kuvvetlerinden güç alan Kemerburgaz ve Bahçeköy'deki Rum ahalinin günden güne şımardıkları ve haklarında kanuni bir işlem yapılamadığı.
94
Tarih: 01/Za/1337 (Hicrî)
Dosya No:17
Gömlek No:1
Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
İstanbul Bahçeköy'de, tehcirden dönen Rumların, tahrib olan evlerinin inşası için Orman Mektebi'nin önünde meydan getirdikleri hadise ile ilgili raporun takdimi.
95
Tarih: 01/Za/1337 (Hicrî)
Dosya No:54/-2
Gömlek No:1
Fon Kodu: DH.KMS.
Bahçeköy Rum muhacirlerinden aşar alınması.
96
Tarih: 15/S /1338 (Hicrî)
Dosya No:26
Gömlek No:15
Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
Kemerburgaz ile Ayazağa ve Belgrad Ormanı ile Bahçeköy arasındaki telgraf direkleriyle telgraf tellerini çalanların, Bahçeköylü Anesti ve Kosti olduklarının anlaşıldığı,ancak bunların vefat ettikleri ve telgraf hatlarının muhafazasına itina gösterildiği.
97
Tarih: 11/R /1338 (Hicrî)
Dosya No:29
Gömlek No:70
Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
Bahçeköy ile Domuzderesi arasında katledilen iki şahısın hüviyetleri ve katl sebepleri ile faillerinin kimler olduğunun tahkik edildiği.
98
Tarih: 02/Z /1338 (Hicrî)
Dosya No:55
Gömlek No:58
Fon Kodu: DH.MB..HPS.M...
İstanbul Hapishane-i Umumisi'nin muhtelif mahallerinde yapılan tamirata ait keşf-i sani defterleri. Darulaceze'deki hamamın tamiratına ait keşf defteri. Bahçeköy'de Rum İbdidai Mektebi'nde yapılacak tamiratı gösterir keşf-i evvel defteri.
99
Tarih: 14/R /1340 (Hicrî)
Dosya No:58
Gömlek No:29
Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
Belgrad Ormanı'nda avlanan Bahçeköylü Yorgi oğlu Yani'yi yaralayan ve bazı gasb fiilini işleyen firari askerlerin yakalandığı
100
Tarih: 28/R /1340 (Hicrî)
Dosya No:58
Gömlek No:58
Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
Makriköy'ün, Bahçeköy mıntıkasında, Barba isminde bir bahçıvanın ölü olarak bulunduğu ve olayla ilgili araştırmaya başlandığı.

Gömlek No:27
Fon Kodu: DH.EUM.AYŞ.
Kemerburgaz Bahçeköy ahalisinden gayri Müslim üç kişinin İstanbul'dan köylerine döndükleri sırada Şeydan Deresi'nde üç kişinin taaruzuna uğradıkları ve üzerlerindeki para ve eşyanın gasbedildiği, suçluların yakalanmalarına çalışıldığı.
102
Tarih: 25/12/1926 (Miladî)
Dosya No:207
Gömlek No:44
Fon Kodu: HR.İM..
Belgrad ve Bahçeköy ormanlarından hilaf-ı usul kesimde bulunduğu iddiasıyla hakkında adli takibat yapılmakta olan Fransa tebeasından Moris Kotro'ya ait Hazine-i Evrak'ta bulunan dosyanın bordrosuyla beraber takdim kılındığı.